Thay đổi đối với tính năng nhắm mục tiêu theo đối tượng: Google Ads sẽ không còn hỗ trợ đối tượng tương tự (hay còn gọi là "phân khúc tương tự")

Như đã thông báo vào ngày 1 tháng 11 năm 2022, tính năng đối tượng tương tự sẽ được chuyển đổi sang các giải pháp bền vững hơn và sẽ bị xoá khỏi Google Ads.

Điều gì sẽ xảy ra trong tháng 8 năm 2023?

 • Chúng tôi sẽ loại bỏ dần tính năng phân khúc tương tự khỏi tất cả nhóm quảng cáo và chiến dịch trong Google Ads, và sẽ hoàn tất việc này trước khi hết tháng.
 • Bạn vẫn có thể truy cập vào báo cáo trong quá khứ cho các phân khúc đối tượng tương tự của những chiến dịch trước đây.

Lưu ý:

 • Những chiến dịch Hiển thị và chiến dịch Video thúc đẩy hành động vẫn đang dùng phân khúc đối tượng tương tự sẽ được chuyển sang dùng tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2023.
 • Những chiến dịch Video có mục tiêu "Sự cân nhắc về thương hiệu và sản phẩm" hoặc "Mức độ nhận biết thương hiệu và phạm vi tiếp cận" sẽ được chọn sử dụng tính năng mở rộng đối tượng.
 • Nếu bạn chọn không chuyển đổi trước ngày 1 tháng 8 năm 2023, thì những nhóm quảng cáo và chiến dịch nhắm đến các phân khúc tương tự sẽ bị tạm dừng. Hãy tiếp tục chạy những chiến dịch này và thêm tiêu chí nhắm mục tiêu phù hợp.

Lưu ý khác:

 • Các phân khúc đối tượng tương ứng của bên thứ nhất sẽ được thêm làm tín hiệu cho tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu và được thêm làm tiêu chí nhắm mục tiêu cho tính năng mở rộng đối tượng.
 • Nếu bạn chọn tự động áp dụng đề xuất "Sử dụng tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu", thì tính năng này sẽ vẫn hoạt động như bình thường. Bạn có thể tiếp tục quản lý tính năng tự động áp dụng đề xuất bằng cách truy cập vào trang Đề xuất.

Sau ngày 1 tháng 8, các phân khúc tương tự sẽ bị xoá khỏi tất cả các nhóm quảng cáo và chiến dịch trong Google Ads. Bạn vẫn có thể xem được báo cáo trong quá khứ về các phân khúc tương tự từ những chiến dịch trước đây.

Các loại chiến dịch khác nhau sẽ cung cấp các giải pháp khác nhau thay cho phân khúc tương tự để giúp bạn tận dụng dữ liệu của bên thứ nhất, tiếp cận đối tượng phù hợp và nâng cao hiệu suất của chiến dịch, nhờ đó có thể tối ưu hoá trực tiếp nhằm đạt được các mục tiêu kinh doanh của mình.

Nếu đang sử dụng phân khúc tương tự trên chiến dịch Hiển thị hoặc chiến dịch Video thúc đẩy hành động nhưng chưa bật tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu, thì bạn nên bật tính năng này để tiếp cận thêm đối tượng phù hợp trên phạm vi rộng, đồng thời tối ưu hoá nhằm đạt được mục tiêu lượt chuyển đổi. Hãy tìm hiểu thêm về cách Sử dụng tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu.

Nếu đang sử dụng phân khúc tương tự trên chiến dịch Tăng cường phạm vi tiếp cận và nâng cao mức độ nhận biết bằng video hoặc chiến dịch Nâng cao mức độ cân nhắc bằng video, thì bạn nên đưa phân khúc dựa trên dữ liệu của bên thứ nhất vào các nhóm quảng cáo, rồi bật tính năng mở rộng đối tượng để tiếp cận người dùng tương tự như những người dùng trong dữ liệu của bên thứ nhất. Tìm hiểu thêm về cách Sử dụng tính năng mở rộng đối tượng.

Nếu đang sử dụng phân khúc tương tự trên chiến dịch Tìm kiếm hoặc chiến dịch Mua sắm nhưng không sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh, thì bạn nên sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh cho chiến dịch. Nếu đang sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh hoặc đang chạy chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất, thì bạn không cần làm gì cả, vì chiến dịch Tối đa hoá hiệu suất sử dụng các tín hiệu từ dữ liệu của bên thứ nhất.

Lưu ý đối với Display & Video 360:
Nếu bạn đang sử dụng phân khúc tương tự trên chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video trên YouTube trong Display & Video 360 nhưng bạn chưa bật tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu, thì bạn nên bật tính năng này. Đối với các loại chiến dịch video khác trên YouTube, bạn có thể sử dụng tính năng mở rộng đối tượng khi tính năng này ra mắt vào nửa đầu năm 2023.

 


Tại sao lại có thay đổi này?

Do các phương pháp tiếp thị trực tuyến phổ biến ngày càng bị hạn chế, nên bạn phải có các chiến lược mới, bền vững hơn để phát triển hoạt động kinh doanh của mình. Cách tốt nhất để luôn đón đầu những thay đổi này là thông qua công nghệ Trí tuệ nhân tạo (AI) của Google. Công nghệ này sẽ giúp bạn tiếp cận đối tượng phù hợp và đo lường kết quả theo cách tôn trọng quyền riêng tư. Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ nâng cấp đối tượng tương tự lên các giải pháp dựa trên AI mạnh mẽ hơn, chẳng hạn như tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu, mở rộng đối tượngĐặt giá thầu thông minh. Các giải pháp này sẽ giúp bạn tận dụng dữ liệu của bên thứ nhất và tối ưu hoá nhằm đạt được các mục tiêu tiếp thị của mình.

 


Có gì thay đổi từ năm 2023?

 • Sau đây là các thay đổi kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2023:
  • Bạn sẽ không thể sử dụng phân khúc tương tự để nhắm mục tiêu và báo cáo.
  • Phân khúc tương tự sẽ bị xoá khỏi tất cả nhóm quảng cáo và chiến dịch.
  • Phân khúc tương tự sẽ không xuất hiện trong Google Ads, kể cả trong Công cụ quản lý đối tượng.
  • Phân khúc tương tự sẽ không có trong thông tin chi tiết hay báo cáo của Google Ads. Tuy nhiên, báo cáo trong quá khứ sẽ vẫn có phân khúc tương tự.
  • Các quy tắc về giá trị chuyển đổi sử dụng phân khúc tương tự sẽ không hoạt động và giá trị chuyển đổi sẽ không được điều chỉnh dựa trên phân khúc tương tự.

 


Bạn có thể làm gì để chuẩn bị cho những thay đổi này?

Đối với chiến dịch Tìm kiếm và chiến dịch Mua sắm thông thường

Mục tiêu Chiến thuật hiện tại Giải pháp đề xuất
Nâng cao hiệu suất

Quan sát hoặc nhắm đến phân khúc tương tự bằng chiến lược Đặt giá thầu thông minh

+

Báo cáo về phân khúc tương tự

Việc cần làm: Bạn không cần làm gì cả

 1. Tất cả các Phân khúc so khớp khách hàng, bao gồm cả những phân khúc so khớp khách hàng không được nhắm mục tiêu sẽ tự động được thêm làm tín hiệu trong các mô hình Đặt giá thầu thông minh (trừ phi bạn đã chọn không sử dụng tính năng này ở cấp tài khoản).
 2. Nhắm mục tiêu: Phân khúc tương tự sẽ không được dùng để nhắm mục tiêu
 3. Báo cáo: Thông tin chi tiết về đối tượng bên thứ nhất trên Trang thông tin chi tiết sẽ giúp bạn hiểu cách các phân khúc bên thứ nhất đang mang lại giá trị (thông qua lượt chuyển đổi hoặc bằng cách cung cấp tín hiệu cho chiến lược đặt giá thầu của bạn). Những thông tin chi tiết này sẽ có sẵn cho đến cuối tháng 3 năm 2023.
Đánh giá người dùng theo nhiều cách khác nhau

Đặt giá thầu thủ công cho phân khúc tương tự

hoặc quy tắc về giá trị chuyển đổi trên phân khúc tương tự

Sử dụng chiến lược Đặt giá thầu thông minh để tự động đánh giá người dùng dựa trên số lượt chuyển đổi hoặc giá trị lượt chuyển đổi

Quy tắc về giá trị lượt chuyển đổi: Phân khúc tương tự sẽ không có sẵn cho các quy tắc về giá trị

Thu nạp khách hàng mới

Tiêu chí nhắm mục tiêu theo phân khúc người mua tương tự

Mục tiêu thu nạp khách hàng mới

Đối với chiến dịch Hiển thị và chiến dịch Video thúc đẩy hành động

Mục tiêu Chiến thuật hiện tại Giải pháp đề xuất
Tăng hiệu suất và tiếp cận người dùng mới Nhắm đến những phân khúc tương tự đã bật hoặc chưa bật tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu, đồng thời sử dụng các phân khúc đối tượng có ý định mua hàng, chung sở thích và phân khúc tuỳ chỉnh của Google

Việc cần làm: Bao gồm các phân khúc bên thứ nhất;

Nếu bạn chưa bật tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu, hãy bật tính năng này

Thêm dữ liệu của bên thứ nhất (ví dụ: Phân khúc so khớp khách hàng) vào đối tượng để làm gợi ý cho tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu. Việc này sẽ giúp nâng cao hiệu suất. Hãy tiếp tục khai thác các phương pháp hay nhất về việc tạo phân khúc tuỳ chỉnh, đồng thời sử dụng phân khúc đối tượng có ý định mua hàng và chung sở thích của Google.

Đánh giá người dùng theo nhiều cách khác nhau Nhắm đến phân khúc tương tự trong nhiều nhóm quảng cáo và chiến dịch

Việc cần làm: Sử dụng tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu kết hợp với danh sách bên thứ nhất làm gợi ý về đối tượng.

Đối với chiến dịch Tăng phạm vi tiếp cận và nâng cao mức độ nhận biết bằng video trên YouTube hoặc chiến dịch Nâng cao mức độ cân nhắc bằng video trên YouTube

Mục tiêu của nhà quảng cáo Chiến thuật hiện tại Giải pháp đề xuất

Nhắm đến một cá tính cụ thể để nâng cao mức độ nhận biết hoặc mức độ cân nhắc

Nhắm mục tiêu theo phân khúc tương tự

Việc cần làm: Sử dụng tính năng mở rộng đối tượng

Sử dụng dữ liệu của bên thứ nhất trong các nhóm quảng cáo và bật tính năng mở rộng đối tượng để mở rộng phạm vi tiếp cận đến những người dùng tương tự, dựa trên dữ liệu của bên thứ nhất.

 

 


Câu hỏi thường gặp

Mở rộng tất cả

1. Tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu là gì và chúng tôi sử dụng tính năng này như thế nào để thay thế cho phân khúc tương tự?

Tuỳ thuộc vào mục tiêu của chiến dịch, tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu giúp bạn tiếp cận đối tượng mới, phù hợp và dễ chuyển đổi. Tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu dựa vào những phân khúc đối tượng mà bạn đã tự chọn trong chiến dịch để tìm thấy những phân khúc mà nhà quảng cáo có thể đã bỏ lỡ, từ đó nâng cao hiệu suất của chiến dịch. Thay vì nhắm đến một phân khúc tương tự, bạn có thể bật tính năng tối ưu hoá tiêu chí nhắm mục tiêu trong nhóm quảng cáo và đưa các phân khúc dựa trên dữ liệu của bên thứ nhất vào làm gợi ý. Nếu muốn loại trừ người dùng trong các phân khúc bên thứ nhất, bạn có thể thực hiện việc này bằng cách sử dụng danh sách loại trừ đối tượng.

2. Điều gì sẽ xảy ra với dữ liệu trong quá khứ của tôi trong phân khúc tương tự? Tôi có thể sử dụng dữ liệu này trong tương lai không?

Bạn sẽ tiếp tục có quyền sử dụng dữ liệu hiệu suất trước đây cho bất kỳ phân khúc tương tự nào được thêm vào chiến dịch và nhóm quảng cáo của mình.

3. Hiệu suất của chiến dịch có bị giảm hay tôi có bị mất doanh thu không?

Những nội dung cập nhật này sẽ không làm mất doanh thu. Các giải pháp thay thế được mô tả ở trên sẽ mang lại hiệu suất tương đương hoặc cao hơn so với mục tiêu của chiến dịch.

4. Tôi nên làm gì để chuẩn bị cho thay đổi này?

Hãy tham khảo bảng phía trên để biết mục tiêu cụ thể và những việc có liên quan mà bạn cần làm. Ngoài ra, hãy tiếp tục sử dụng tính năng So khớp khách hàng để tiếp cận và thu hút lại khách hàng của bạn trên Google Ads.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
9727322332870466097
true