Muutoksia yleisökohdistukseen: Google Ads ei enää tue samantyyppisiä yleisöjä (eli samantyyppisiä segmenttejä)

Kuten ilmoitimme 1.11.2022, samantyyppiset yleisöt korvataan kestävämmillä ratkaisuilla ja poistetaan Google Adsista.

Mitä tapahtuu elokuussa 2023?

 • Samantyyppiset segmentit poistetaan vähitellen kuun loppuun mennessä kaikista Google Ads ‑mainosryhmistä ja ‑kampanjoista.
 • Sinulla on kuitenkin edelleen pääsy näiden segmenttien aiempaan raportointiin kampanjoidesi kautta.

Hyvä muistaa:

 • 1.8.2023 jälkeen kaikissa Display-kampanjoissa ja Aktivoivissa videokampanjoissa, joissa käytetään vielä samantyyppisiä yleisösegmenttejä, otetaan käyttöön optimoitu kohdistus.
 • Videokampanjoissa, joiden tavoitteeksi on valittu "Tuotteen ja brändin harkinta" tai "Bränditietoisuus ja tavoittavuus", otetaan puolestaan käyttöön yleisön laajennus.
 • Jos jättäydyit pois ennen 1.8.2023, samantyyppisiin segmentteihin kohdistavat mainosryhmät ja kampanjat keskeytetään. Muista poistaa keskeytys ja lisätä sopivat kohdistusehdot.

Muuta huomioitavaa:

 • Vastaavat ensimmäisen osapuolen yleisösegmentit lisätään optimoituun kohdistukseen signaalina ja yleisön laajennukseen kohdistusehtoina.
 • Jos olet laittanut automaattisen käyttöönoton päälle "Käytä optimoitua kohdistusta" ‑suositukselle, valintasi pysyy voimassa. Voit jatkossakin muuttaa automaattisen käyttöönoton asetuksia Suositukset-sivulta.

1.8.2023 jälkeen samantyyppiset segmentit poistetaan kaikista mainosryhmistä ja kampanjoista Google Adsissa. Voit kuitenkin edelleen katsoa kampanjoissa käyttämiesi samantyyppisten segmenttien aiempia raportteja.

Eri kampanjatyyppeihin lisätään samantyyppisten segmenttien tilalle erilaisia ratkaisuja, joiden avulla voit hyödyntää ensimmäisen osapuolen dataa, tavoittaa oikean yleisön ja parantaa kampanjoiden tuloksia. Näin voit optimoida kampanjat suoraan liiketoimintatavoitteidesi mukaan.

Jos olet käyttänyt samantyyppisiä segmenttejä Display-kampanjoissa tai Aktivoivissa videokampanjoissa etkä ole vielä laittanut optimoitua kohdistusta päälle, se kannattaa laittaa päälle, jotta voit tavoittaa lisää oikeanlaisia ja laajempia yleisöjä ja optimoida kampanjat konversiotavoitteidesi mukaan. Lue lisää optimoidun kohdistuksen käyttämisestä.

Jos olet käyttänyt samantyyppisiä segmenttejä Videokampanjoissa, joiden tavoite on tietoisuus ja tavoittavuus tai harkinta, sinun kannattaa sisällyttää mainosryhmiin ensimmäisen osapuolen datasegmenttejä ja laittaa yleisön laajennus päälle, jotta voit tavoittaa samantyyppisiä ihmisiä kuin ne, joista on kerätty ensimmäisen osapuolen dataa. Lue lisää yleisön laajennuksen käyttämisestä.

Jos olet käyttänyt samantyyppisiä segmenttejä Haku- tai Shopping-kampanjoissa etkä käytä Smart Biddingiä, sinun kannattaa ottaa Smart Bidding käyttöön kampanjoissasi. Jos käytät jo Smart Biddingiä tai Maksimitulokset-kampanjoita, sinun ei tarvitse tehdä mitään, sillä Maksimitulokset-kampanjoissa hyödynnetään ensimmäisen osapuolen datasta saatavia signaaleja.

Hyvä huomata Display & Video 360:ssä:
Jos olet käyttänyt samantyyppisiä segmenttejä YouTuben aktivoivissa videorivikohdissa Display & Video 360:ssä etkä ole vielä laittanut optimoitua kohdistusta päälle, se kannattaa laittaa päälle. Muissa YouTube-videorivikohdissa voit käyttää yleisön laajennusta, kun se tulee saataville vuoden 2023 alkupuoliskolla.

 


Miksi teemme tämän muutoksen?

Yleisiä online-markkinointitapoja rajoitetaan nykyään yhä enemmän, joten liiketoiminnan kasvu edellyttää uusia, kestävämpiä strategioita. Paras tapa pysyä muutoksissa mukana on Googlen tekoäly, jonka avulla voit tavoittaa osuvia yleisöjä ja mitata tuloksia yksityisyyttä kunnioittavalla tavalla. Tästä syystä korvaamme samantyyppiset yleisöt tehokkaammilla, tekoälyyn perustuvilla ratkaisuilla, joita ovat esimerkiksi optimoitu kohdistus, yleisön laajennus ja Smart Bidding. Niiden avulla voit hyödyntää ensimmäisen osapuolen dataa ja optimoida mainonnan markkinointitavoitteidesi mukaan.

 


Mikä muuttuu vuonna 2023?

 • 1.8.2023 voimaan tulevat muutokset:
  • Samantyyppisiä segmenttejä ei voi käyttää kohdistuksessa tai raportoinnissa.
  • Samantyyppiset segmentit poistetaan kaikista mainosryhmistä ja kampanjoista.
  • Samantyyppiset segmentit eivät näy Google Adsissa (eivät myöskään Yleisön hallinnoinnissa).
  • Samantyyppisiä segmenttejä ei sisällytetä Google Adsin vinkkeihin tai raportteihin. Aiemmat raportit ovat edelleen saatavilla.
  • Samantyyppisiä segmenttejä käyttävät konversioarvosäännöt eivät toimi, eikä konversioarvoa muuteta samantyyppisten segmenttien perusteella.

 


Miten voit valmistautua näihin muutoksiin?

Hakukampanjat ja tavalliset Shopping-kampanjat

Tavoite Nykyinen taktiikka Ratkaisuehdotus
Tulosten parantaminen

Samantyyppisten segmenttien havainnointi tai niihin kohdistaminen Smart Biddingin avulla

+

samantyyppisiä segmenttejä koskeva raportointi

Tee näin: Sinun ei tarvitse tehdä mitään.

 1. Kaikki asiakaskohdistussegmentit (myös kohdistamattomat) sisällytetään automaattisesti Smart Bidding ‐mallien signaaleihin (ellet ole estänyt tätä tilitasolla).
 2. Kohdistus: Samantyyppisiä segmenttejä ei voi käyttää kohdistuksessa.
 3. Raportointi: Vinkit‐sivulta löytyvistä ensimmäisen osapuolen yleisötilastoista näet, miten ensimmäisen osapuolen segmentit tuovat arvoa joko konversioiden muodossa tai tuottamalla signaaleja hintatarjouksia varten. Nämä tilastot tulevat kaikkien saataville maaliskuun 2023 loppuun mennessä.
Eri arvon asettaminen eri käyttäjille

Manuaaliset hintatarjoukset samantyyppisille segmenteille

tai samantyyppisiä segmenttejä koskeva konversioarvosääntö

Käytä Smart Biddingiä, niin käyttäjille asetetaan arvo automaattisesti konversioiden tai konversioarvon perusteella.

Konversioarvosäännöt: Samantyyppisiä segmenttejä ei voi käyttää arvosäännöissä.

Uusasiakashankinta

Mainonnan kohdistaminen asiakkaille samantyyppisten segmenttien avulla

Uusasiakashankintatavoite

Display-kampanjat ja Aktivoivat videokampanjat

Tavoite Nykyinen taktiikka Ratkaisuehdotus
Tulosten parantaminen ja uusien käyttäjien tavoittaminen Kohdistaminen samantyyppisiin segmentteihin (optimoitu kohdistus käytössä tai poissa käytöstä) ja Googlen ostoaikeissa olevien tai asiasta kiinnostuneiden segmenttien ja omien segmenttien hyödyntäminen

Tee näin: Sisällytä ensimmäisen osapuolen segmentit.

Jos optimoitu kohdistus ei ole käytössä, ota se käyttöön.

Sisällytä yleisöihin ensimmäisen osapuolen dataa (esim. asiakaskohdistussegmenttejä), niin sitä käytetään vihjeinä optimoidussa kohdistuksessa. Tämä auttaa parantamaan tuloksia. Noudata jatkossakin parhaita käytäntöjä, kun luot omia segmenttejä ja käytät Googlen ostoaikeissa olevia tai asiasta kiinnostuneita segmenttejä.

Eri arvon asettaminen eri käyttäjille Samantyyppisiin segmentteihin kohdistaminen eri mainosryhmissä ja kampanjoissa

Tee näin: Käytä optimoitua kohdistusta ja ensimmäisen osapuolen listoja yleisövihjeinä.

YouTube-videokampanjat, joiden tavoite on tietoisuus ja tavoittavuus tai harkinta

Mainostajan tavoite Nykyinen taktiikka Ratkaisuehdotus

Kohdistaminen tiettyyn persoonaan tietoisuuden tai harkinnan lisäämiseksi

Samantyyppisiin segmentteihin kohdistaminen

Tee näin: Käytä yleisön laajennusta.

Käytä ensimmäisen osapuolen dataa mainosryhmissä ja ota käyttöön yleisön laajennus laajentaaksesi tavoittavuuden samantyyppisiin käyttäjiin ensimmäisen osapuolen datan perusteella.

 

 


Usein kysyttyä

Laajenna kaikki

1. Mitä optimoitu kohdistus tarkoittaa, ja miten sitä voi käyttää samantyyppisten segmenttien tilalla?

Kampanjan tavoitteesta riippuen optimoitu kohdistus auttaa sinua tavoittamaan uusia ja osuvia yleisöjä, jotka todennäköisesti konvertoituvat. Optimoitu kohdistus hakee kampanjasta manuaalisesti valittujen yleisösegmenttien lisäksi myös muita signaaleja ja yrittää näin etsiä segmenttejä, jotka ovat voineet jäädä mainostajilta huomaamatta. Tavoitteena on näin parantaa kampanjan tuloksia. Samantyyppiseen segmenttiin kohdistamisen sijaan voit laittaa optimoidun kohdistuksen päälle mainosryhmässä ja lisätä ensimmäisen osapuolen datasegmenttejä vihjeiksi. Jos haluat sulkea käyttäjiä pois ensimmäisen osapuolen segmenteistäsi, voit lisätä poissuljettuja yleisöjä.

2. Mitä samantyyppisten segmenttien aiemmalle datalle tapahtuu? Voinko käyttää sitä jatkossa?

Voit edelleen katsoa kampanjoihisi ja mainosryhmiisi lisättyjen samantyyppisten segmenttien aiempaa tulosdataa.

3. Voivatko muutokset heikentää tuloksia tai pienentää tuloja?

Muutosten ei pitäisi aiheuttaa tulonmenetyksiä. Edellä kuvatut vaihtoehtoiset ratkaisut tarjoavat vähintään yhtä hyviä tuloksia kampanjatavoitteidesi mukaisesti.

4. Miten voin valmistautua tähän muutokseen?

Tutustu yllä olevassa taulukossa oleviin tavoitteisiin ja niihin liittyviin ratkaisuehdotuksiin. Jatka myös asiakaskohdistuksen käyttämistä, jotta voit tavoittaa ja uudelleenaktivoida asiakkaita Google Adsissa.

Oliko tästä apua?

Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko