Ako opraviť kampane Google Ads, ktoré nie sú v prevádzke alebo majú nízku návštevnosť

Občas sa môže stať, že vaše kampane nezobrazujú toľko reklám, koľko by ste očakávali, alebo nevyužívajú veľkú časť nastaveného denného rozpočtu. V tomto článku vám vysvetlíme bežné dôvody, prečo sa reklamy nemusia zobrazovať, a možnosti riešenia problémov pomocou nástrojov v službe Google Ads.

 

Skôr než začnete

Čo očakávať po aktivácii kampane

Ak ste kampaň aktivovali len nedávno, môže chvíľu trvať, kým jej reklamy začnú získavať zobrazenia. Môže to mať niekoľko dôvodov:

 • Kontrola novovytvorených alebo upravených reklám trvá jeden až dva dni, aby sa zaistilo, že spĺňajú všetky požiadavky pravidiel.
 • Pri kampaniach používajúcich stratégie automatických ponúk môže dôjsť k výkyvom výkonnosti alebo zmenám výdavkov, pretože Google Ads vykonáva optimalizáciu na základe cieľa, ktorý nastavíte.
 • Ak zmeníte nastavenia kampane, službe Google Ads môže chvíľu trvať, kým upraví zobrazovanie reklám.

Prejsť na stránku kampaní v účte Google Ads

Odporúčania

Odporúčania upozorňujú na príležitosti na zlepšenie výkonnosti, keď kampaň nie je v prevádzke alebo má malú návštevnosť. Pri riešení týchto problémov môžete napríklad využiť nasledujúce vzorové typy odporúčaní.

Bežné typy odporúčaní na riešenie problémov s kampaňami, ktoré nie sú v prevádzke:

 • Kampaň nie je spustená alebo sa skončila.
 • Vytvorte reklamnú skupinu alebo zrušte jej pozastavenie.
 • Rozpočet účtu bol vyčerpaný.
 • Všetky reklamy sú zamietnuté.

Bežné typy odporúčaní na riešenie problémov s nízkou návštevnosťou:

 • Upravte si cieľové CZA.
 • Upravte svoje rozpočty.

Prejsť na stránku odporúčaní v účte Google Ads

 

Ak vaša reklama nezískava žiadne zobrazenia ani po troch pracovných dňoch, pozrite si dôvody uvedené v tomto článku.

 

Desať bežných dôvodov, prečo sa vaše reklamy nezobrazujú alebo majú nízku návštevnosť

1. Problémy s účtom

Ak je účet pozastavený alebo v ňom máte problém s fakturáciou, až do vyriešenia problému nebudete môcť zobrazovať reklamy. Pripomíname, že ak sú ostatné kampane v účte v prevádzke, stav účtu Google Ads nemusíte kontrolovať.

Ďalší postup

 • Ak pri platbách využívate mesačnú fakturáciu, skontrolujte rozpočty účtu. Ak celkové náklady kampaní dosiahnu sumu určenú rozpočtom účtu pred nastaveným dátumom ukončenia, všetky reklamy v účte sa prestanú zobrazovať. Zistite, ako vytvoriť alebo upraviť rozpočet účtu.
 • Na stránke Súhrn fakturácie alebo Transakcie skontrolujte, či vaše platby neboli zamietnuté. Účet môže byť pozastavený, kým nezaplatíte nevyrovnaný zostatok.

Prejsť na stránku Súhrn fakturácie v účte Google Ads

 

 

2. Obdobia a dátumy spustenia a ukončenia kampane

Google Ads zobrazuje údaje o výkonnosti za obdobie, ktoré vyberiete. Kampaň nebude zobrazovať žiadne zobrazenia mimo obdobia, počas ktorého bola aktívna.

Ďalší postup

 • Skontrolujte, či obdobie zahŕňa dátum spustenia a ukončenia kampane.
Poznámka: Vopred nakonfigurované nastavenia obdobia (napríklad Posledných 7 dní) nezahŕňajú dnešný dátum. Ďalšie informácie o obdobiach v službe Google Ads
 

3. Reklamné skupiny, podklady alebo reklamy nie sú aktívne alebo majú problémy s pravidlami

Aj keď je kampaň aktivovaná, skontrolujte, či v nej máte aktívne reklamné skupiny, podklady alebo reklamy. Schopnosť kampane zobrazovať reklamy môže ovplyvniť aj stav kontroly reklám, podkladov, skupín podkladov alebo kľúčových slov. Ak chcete zistiť, aké percento reklám je vhodné na zobrazovanie, umiestnite kurzor myši na stav kampane.

Ďalší postup

 • Skontrolujte, či sú vaše reklamy, reklamné skupiny a podklady aktivované, aby boli aktívne a mohli byť v prevádzke.
 • Pomocou správcu pravidiel si môžete pozrieť, na ktoré reklamy, kľúčové slová a rozšírenia v účte sa vzťahujú obmedzenia pravidiel.
Prejsť do správcu pravidiel v účte Google Ads

4. Malé pokrytie a rozmanitosť podkladov kreatívy (účinnosť reklamy)

 Ak prevádzkujete kampaň založenú na podkladoch, napríklad kampaň s responzívnymi reklamami vo vyhľadávaní či responzívnymi obsahovými reklamami, kampaň na aplikáciu alebo maximálne výkonnú kampaň, je dôležité zabezpečiť, aby ste mali jedinečnú skupinu kreatív, ktoré využívajú rôzne formáty reklamy. Kampane s obmedzenou skupinou reklám alebo podkladov môžu mať väčšie problémy zobrazovať reklamy, keďže môžu vstúpiť do menšieho počtu aukcií a majú obmedzený dosah.

Ďalší postup

 • Skontrolujte účinnosť reklamy kampane a zistite, či je možné zlepšiť pokrytie alebo kvalitu kreatív. Ak účinnosť reklamy nie je výborná, pridanie ďalších podkladov pomôže zlepšiť zobrazovanie reklám a výkonnosť.
 

5. Nízke cieľové ponuky a ciele optimalizácie

Hoci sa reklamy s veľmi nízkou ponukou môžu zobraziť, počet aukcií, do ktorých vaša kampaň vstúpi alebo ktoré vyhrá, pravdepodobne nebude taký vysoký a vaše reklamy nemusia získať žiadne zobrazenia.

Ďalší postup

 1. Overte, či je stratégia optimalizácie kampane zosúladená s vašimi obchodnými cieľmi.
  Príklad: Ak je vaším cieľom dosiahnuť čo najväčší počet konverzií pri nastavenom rozpočte, použite stratégiu maximalizácie konverzií.
 2. Pri nastavenom cieli optimalizácie zvážte, či sú nastavená manuálna ponuka alebo cieľ automatických ponúk dosiahnuteľné na základe historickej výkonnosti.
  Príklad: Ak používate ponuky cieľovej CZA a vaša cieľová CZA je výrazne nižšia ako vaša historicky priemerná CZA, vaša cieľová CZA nemusí byť dosiahnuteľná pri zachovaní rozumnej úrovne návštevnosti a mali by ste zvážiť zvýšenie svojho cieľa.
 3. Ak je to možné, použite simulátor ponúk Bid Simulator icon z reportu výkonnosti na stránke reklamných skupín.
 

6. Nízky rozpočet

Keď máte nízky rozpočet, vaše reklamy sa nemusia zobrazovať tak často, pričom Google Ads zaisťuje, aby kampaň neprekročila váš limit výdavkov. Stav kampane môže mať aj hodnotu Vhodné (s obmedzením), ktorá označuje, že pre nízky rozpočet sa reklamy nezobrazujú alebo sa zobrazujú menej často.

Ďalší postup

 • Ak stav kampane označuje, že kampaň je obmedzená rozpočtom, pozrite si report rozpočtu, aby ste lepšie pochopili výdavky kampane v porovnaní s jej priemerným denným rozpočtom a zistili, ako to ovplyvnilo výkonnosť a limity výdavkov.
 • Zvážte zvýšenie rozpočtu, aby ste mali istotu, že kampaň má dostatočný rozpočet na zobrazovanie reklám počas celého dňa.
 

7. Príliš zúžené zacielenie

Hoci vám nastavenia zacielenia pomáhajú nájsť správnu skupinu používateľov, ktorí sa najviac zaujímajú o vašu firmu, pri každom pridaní zacielenia alebo problémoch s remarketingovými zoznamami zužujete potenciálny dosah svojich reklám.

Ďalší postup

 • Kľúčové slová: ak zacieľujete iba na malý zoznam kľúčových slov s nízkym objemom vyhľadávania, kampaň vo vyhľadávaní pravdepodobne nebude môcť zobrazovať reklamy. Ďalšie informácie o optimalizácii zoznamu kľúčových slov
 • Zacielenie na umiestnenie: ak zacielite len na jedno umiestnenie, toto umiestnenie nemusí byť vhodné na zobrazovanie reklám (napríklad v niektorých kanáloch na YouTube sa videoreklama nemôže zobrazovať, aj keď ich pridáte do zacielenia kampane).
 • Zacielenie na publikum: ak počet používateľov v zozname nespĺňa naše požiadavky, kampaň nemusí zobrazovať reklamy.
 • Geografické zacielenie: zacielením na jedno poštové smerovacie číslo, malý okruh alebo mesto s nízkou populáciou môžete obmedziť dosah kampane alebo zabrániť zobrazovaniu reklám. Pridajte do zacielenia ďalšie oblasti.
 • Výrobky: ak vaša kampaň zacieľuje len na niekoľko výrobkov, nákupné kampane nemusia zobrazovať reklamy.Ďalšie informácie o pridávaní výrobkov do kampane
 • Vylučujúce zacielenie: vylúčenia môžu byť užitočné, ak chcete ochrániť značku. Zacielením na konkrétne weby alebo remarketingové zoznamy však môžete obmedziť zobrazovanie reklamy alebo mu úplne zabrániť (napríklad vylúčením webu youtube.com alebo remarketingového zoznamu, ktorý obsahuje väčšinu vašich používateľov).
 

8. Zacielenie sa prekrýva s inými kampaňami alebo reklamnými skupinami

V účte môžete mať viacero kampaní alebo reklamných skupín, ktoré môžu vstupovať do prekrývajúcich sa aukcií v dôsledku podobných kľúčových slov alebo iného zacielenia. Ak sa zacielenie prekrýva, návštevnosť môže smerovať primárne do jednej z vašich kampaní.

Ďalší postup

 • Skontrolujte zacielenie kampane a zvážte jeho aktualizáciu, aby sa neprekrývalo s inými kampaňami v účte.
 

9. Problémy so sledovaním konverzií

Ak vaša kampaň používa na optimalizáciu na získavanie konverzií automatické ponuky, ale nezískava dostatok údajov o konverziách, respektíve nemáte správne nastavené sledovanie konverzií, vaša reklama môže mať obmedzené zobrazovanie.

Ďalší postup

Prejsť na stránku konverzií v účte Google Ads

 

10. Fungovanie aukcií

Ostatní inzerenti, ktorí sa zúčastňujú rovnakých aukcií ako vy, môžu ovplyvniť schopnosť vašej kampane zobrazovať reklamy. Ak napríklad nový inzerent začne vstupovať do rovnakých aukcií ako vaša kampaň, môže to ovplyvniť počet zobrazení, ktoré vaše reklamy získajú.

Ďalší postup

 • Ak máte kampaň vo vyhľadávaní alebo nákupnú kampaň, pomocou reportu štatistík aukcií môžete porovnať svoju výkonnosť s ostatnými inzerentmi, ktorí sa zúčastňujú rovnakých aukcií ako vy. Tieto informácie vám pomôžu pri rozhodovaní o ponukách a rozpočte.
 
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
73067
false
false
false