Nastavenie striedania reklám

 

 

Striedanie reklám je spôsob, akým zobrazujeme reklamy vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti. Ak máte v reklamnej skupine viacero reklám, tieto reklamy sa budú striedať, pretože nie je možné zobraziť viacero reklám z vášho účtu naraz. Pomocou nastavenia striedania reklám môžete určiť, ako často sa majú zobrazovať jednotlivé reklamy vo vašej reklamnej skupine v porovnaní s ostatnými reklamami z danej reklamnej skupiny.

 

V tomto článku vám vysvetlíme dve nastavenia striedania reklám.

Optimalizovať 

Toto nastavenie optimalizuje reklamy v jednotlivých aukciách pomocou signálov, ako sú kľúčové slovo, hľadaný výraz, zariadenie, poloha a ďalšie signály.

Nastavenie Optimalizovať používa technológiu Google na strojové učenie a uprednostňuje reklamy, pri ktorých sa očakáva lepšia výkonnosť v porovnaní s ostatnými reklamami v reklamnej skupine. Všetky videokampane sa automaticky optimalizujú pre zhliadnutia.

Tip:

Ak používate inteligentné ponuky, ktoré uprednostňujú konverzie, Google Ads bude automaticky používať striedanie reklám s nastavením Optimalizovať.

Ako fungujú

S pribúdajúcimi údajmi sa pri zobrazovaní reklám pripisuje čoraz väčší význam reklamám, ktoré by mali štatisticky dosahovať lepšie výsledky. Reklamy, pri ktorých sa očakáva, že získajú viac kliknutí (a konverzií, ak používate stratégiu inteligentných ponúk), sa dostávajú do reklamnej aukcie častejšie ako iné reklamy v reklamnej skupine. Tieto reklamy sa zobrazujú častejšie, čo vedie k vyššiemu percentuálnemu podielu ich zobrazenia. Ak však reklamy v určitej reklamnej skupine dosahujú podobnú výkonnosť alebo ak reklamná skupina za určité obdobie nezíska významný počet zobrazení a kliknutí, potom sa jednotlivé reklamy môžu zobrazovať rovnomerne aj pri použití tohto nastavenia.
 

Na čo treba pamätať


Hodnotenie reklamy pri určovaní pozície vašej reklamy a tiež toho, či sa táto reklama vôbec zobrazí, zohľadňuje okrem iných faktorov aj dojem zo vstupnej stránky a relevanciu reklám. Relevantnejšia reklama s lepším dojmom zo vstupnej stránky by mohla prispieť k celkovej vyššej výkonnosti.

Striedať reklamy na neurčitý čas

Pri nastavení Striedať reklamy na neurčitý čas sa reklamy dostávajú do reklamnej aukcie rovnomernejšie, ale počas neurčitého časového obdobia a bez optimalizácie.

Keďže sa reklamy s nižšou výkonnosťou budú počas neurčitého obdobia zobrazovať rovnako často ako reklamy s vyššou výkonnosťou, táto možnosť sa pre väčšinu inzerentov neodporúča.

Na čo treba pamätať

V prípade možnosti Striedať reklamy na neurčitý čas bude percentuálny podiel zobrazení reklám v reklamnej skupine rovnomernejší než pri ďalších možnostiach striedania reklám. Keďže jednotlivé reklamy nie sú rovnako kvalitné a kvalita určuje, kde sa reklama zobrazí a či sa vôbec zobrazí, percentuálny podiel zobrazení jednotlivých reklám nemusí byť úplne rovnaký. Reklama vysokej kvality sa môže zobraziť na prvej stránke s výsledkami vyhľadávania, kým reklama nízkej kvality sa môže zobraziť na druhej stránke s výsledkami vyhľadávania, na ktorú prechádza menší počet používateľov.

Nastavenie striedania reklám v kampani

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V hornej časti obrazovky kliknite na kartu Kampane.
 3. V sekcii Všetky kampane kliknite na názov kampane, ktorú chcete zobraziť.
 4. Kliknite na kartu Nastavenia.
 5. V sekcii Rozšírené nastavenia kliknite na Zobrazovanie reklám: striedanie reklám, obmedzenie frekvencie. Upozorňujeme, že dostupnosť niektorých nastavení vrátane tohto môže závisieť od zvoleného typu kampane. Dôkladne porovnajte jednotlivé typy kampaní a zistite, ako môžete zmeniť vybratý typ.
 6. Kliknutím na Upraviť vedľa možnosti Striedanie reklám vyberte spôsob zobrazovania reklám.
 7. Kliknite na Uložiť.

Vyskúšať

Nastavenie striedania reklám v kampani

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Na navigačnom paneli kliknite na Všetky kampane.
 3. Kliknite na kampaň, ktorú chcete zmeniť.
 4. V ponuke stránok kliknite na Nastavenia.
 5. Kliknite na Ďalšie nastavenia.
 6. Vyberte Striedanie reklám.
 7. Vyberte spôsob striedania reklám: Optimalizovať alebo Striedať na neurčitý čas.
 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Nastavenie striedania reklám vo viacerých kampaniach naraz

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Na navigačnom paneli kliknite na Všetky kampane.
 3. V ponuke stránok kliknite na Nastavenia.
 4. Začiarknite políčko vedľa kampaní alebo reklamných skupín, ktoré chcete zmeniť.
 5. Kliknite na Upraviť.
 6. V rozbaľovacej ponuke vyberte Zmeniť striedanie reklám.
 7. Vyberte spôsob striedania reklám.
 8. Kliknite na Uložiť.

Nastavenie striedania reklám v reklamnej skupine

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Na navigačnom paneli kliknite na Všetky kampane.
 3. V ponuke stránok kliknite na Nastavenia.
 4. Pomocou ikony filtra Filter si zobrazte len tie kampane, ktoré zodpovedajú konkrétnym kritériám vrátane striedania reklám.

Nastavenie obmedzenia frekvencie v kampaniach v Obsahovej sieti a videokampaniach

Obmedzenie frekvencie stanoví limit počtu zobrazení vašej obsahovej reklamy alebo videoreklamy tomu istému používateľovi. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na Vyhľadávaciu sieť.

Nastavenie obmedzenia frekvencie v novej kampani

Poznámka: Týka sa iba kampaní v Obsahovej sieti a videokampaní.
 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Na navigačnom paneli vyberte Všetky kampane.
 3. V ponuke stránok kliknite na Kampane.
 4. Kliknite na tlačidlo plus plus a vyberte možnosť Nová kampaň.
 5. Vyberte cieľ kampane a kliknite na Pokračovať.
 6. Vyberte typy kampaní a kliknite na Pokračovať.
 7. Kliknite na Ďalšie nastavenia.
 8. Vyberte Obmedzenie frekvencie.
 9. Zadajte počet zobrazení (alebo zhliadnutí videokampaní). Hodnota musí byť celé číslo (napríklad 4, nie 4,5).
 10. Vyberte časový interval (na deň, týždeň, mesiac alebo ich kombináciu).
 11. Po dokončení nastavenia zvyšku kampane kliknite na Vytvoriť kampaň.

Nastavenie obmedzenia frekvencie v existujúcej kampani

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Na navigačnom paneli vyberte Všetky kampane.
 3. Kliknite na názov kampane, ktorej reklamy chcete zobrazovať.
 4. V ponuke stránok vyberte Nastavenia.
 5. Kliknite na Ďalšie nastavenia.
 6. Vyberte Obmedzenie frekvencie.
 7. Zadajte počet zobrazení (alebo zhliadnutí videokampaní). Hodnota musí byť celé číslo (napríklad 100, nie 100,5).
 8. V prípade kampaní v Obsahovej sieti vyberte časový interval (na deň, týždeň, čas alebo mesiac).
 9. Kliknite na Uložiť.

Súvisiace odkazy

Nastavenie striedania reklám vo viacerých kampaniach naraz

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V hornej časti obrazovky kliknite na kartu Kampane.
 3. Kliknite na podkartu Nastavenia.
 4. Začiarknite políčko vedľa každej kampane, ktorú chcete zmeniť.
 5. V ponuke Upraviť vyberte Nastavenia reklamy > Striedanie reklám.
 6. V zobrazenom poli vyberte požadované striedanie reklám pre vybraté kampane.
 7. Nepovinné: Ak sa chcete pozrieť, ako sa zmení striedanie reklám v kampaniach, odporúčame vám kliknúť na Zobraziť ukážku zmien.
 8. Kliknite na Vykonať zmeny.
Tip: Na karte nastavení kampane môžete kliknutím na Filter zobraziť iba kampane, ktoré zodpovedajú konkrétnym kritériám. Môže vám to uľahčiť vykonávanie hromadných zmien v určitých kampaniach.

Na čo treba pamätať: V prípade možnosti Striedať reklamy na neurčitý čas bude percentuálny podiel zobrazení reklám v reklamnej skupine rovnomernejší než pri ďalších možnostiach striedania reklám. Keďže jednotlivé reklamy nie sú rovnako kvalitné a kvalita určuje, kde sa reklama zobrazí a či sa vôbec zobrazí, percentuálny podiel zobrazení jednotlivých reklám nemusí byť úplne rovnaký. Reklama vysokej kvality sa môže zobraziť na prvej stránke s výsledkami vyhľadávania, kým reklama nízkej kvality sa môže zobraziť na druhej stránke s výsledkami vyhľadávania, na ktorú prechádza menší počet používateľov.

Súvisiaci odkaz

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory