Nastavenie striedania reklám

Striedanie reklám je spôsob, akým zobrazujeme reklamy vo Vyhľadávacej a Obsahovej sieti. Ak máte v reklamnej skupine viacero reklám, tieto reklamy sa budú striedať, pretože nie je možné zobraziť viacero reklám z vášho účtu naraz. Pomocou nastavenia striedania reklám môžete určiť, ako často sa majú zobrazovať jednotlivé reklamy vo vašej reklamnej skupine v porovnaní s ostatnými reklamami z danej reklamnej skupiny.

V tomto článku vám vysvetlíme dve nastavenia striedania reklám.

Optimalizovať 

Toto nastavenie optimalizuje reklamy v jednotlivých aukciách pomocou signálov, ako sú kľúčové slovo, hľadaný výraz, zariadenie, poloha a ďalšie signály.

Nastavenie Optimalizovať používa technológiu Google na strojové učenie a uprednostňuje reklamy, pri ktorých sa očakáva lepšia výkonnosť v porovnaní s ostatnými reklamami v reklamnej skupine. Všetky videokampane sa automaticky optimalizujú pre zhliadnutia.

Tip:

Ak používate inteligentné ponuky, ktoré uprednostňujú konverzie, Google Ads bude automaticky používať striedanie reklám s nastavením Optimalizovať.

Ako fungujú

S pribúdajúcimi údajmi sa pri zobrazovaní reklám pripisuje čoraz väčší význam reklamám, ktoré by mali štatisticky dosahovať lepšie výsledky. Reklamy, pri ktorých sa očakáva, že získajú viac kliknutí (a konverzií, ak používate stratégiu inteligentných ponúk), sa dostávajú do reklamnej aukcie častejšie ako iné reklamy v reklamnej skupine. Tieto reklamy sa zobrazujú častejšie, čo vedie k vyššiemu percentuálnemu podielu ich zobrazenia. Ak však reklamy v určitej reklamnej skupine dosahujú podobnú výkonnosť alebo ak reklamná skupina za určité obdobie nezíska významný počet zobrazení a kliknutí, potom sa jednotlivé reklamy môžu zobrazovať rovnomerne aj pri použití tohto nastavenia.
 

Na čo treba pamätať


Hodnotenie reklamy pri určovaní pozície vašej reklamy a tiež toho, či sa táto reklama vôbec zobrazí, zohľadňuje okrem iných faktorov aj dojem zo vstupnej stránky a relevanciu reklám. Relevantnejšia reklama s lepším dojmom zo vstupnej stránky by mohla prispieť k celkovej vyššej výkonnosti.

Striedať reklamy na neurčitý čas

Pri nastavení Striedať reklamy na neurčitý čas sa reklamy dostávajú do reklamnej aukcie rovnomernejšie, ale počas neurčitého časového obdobia a bez optimalizácie.

Keďže sa reklamy s nižšou výkonnosťou budú počas neurčitého obdobia zobrazovať rovnako často ako reklamy s vyššou výkonnosťou, táto možnosť sa pre väčšinu inzerentov neodporúča.

Na čo treba pamätať

V prípade možnosti Striedať reklamy na neurčitý čas bude percentuálny podiel zobrazení reklám v reklamnej skupine rovnomernejší než pri ďalších možnostiach striedania reklám. Keďže jednotlivé reklamy nie sú rovnako kvalitné a kvalita určuje, kde sa reklama zobrazí a či sa vôbec zobrazí, percentuálny podiel zobrazení jednotlivých reklám nemusí byť úplne rovnaký. Reklama vysokej kvality sa môže zobraziť na prvej stránke s výsledkami vyhľadávania, kým reklama nízkej kvality sa môže zobraziť na druhej stránke s výsledkami vyhľadávania, na ktorú prechádza menší počet používateľov.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?