Ομάδες στοιχείων: Ορισμός

Μια οπτική αναπαράσταση της διεπαφής χρήστη των ομάδων στοιχείων. Τα στοιχεία σε αυτήν την εικόνα απεικονίζουν διάφορα αυτοκίνητα.

Μια ομάδα στοιχείων είναι ένα σύνολο δημιουργικών που θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας διαφήμισης ανάλογα με το κανάλι στο οποίο προβάλλεται. Η βέλτιστη πρακτική είναι να οργανώνετε τις ομάδες στοιχείων όπως οργανώνετε τις ομάδες διαφημίσεων, με βάση ένα κοινό θέμα. Για παράδειγμα, μπορείτε να δοκιμάσετε να διαχωρίσετε τις ομάδες στοιχείων με βάση τα διαφορετικά προϊόντα ή τους τύπους υπηρεσιών που προσφέρετε.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μία ομάδα στοιχείων κατά τη δημιουργία της καμπάνιας σας και να προσθέσετε επιπλέον ομάδες στοιχείων σε καμπάνιες που έχουν ήδη δημιουργηθεί. Η τεχνολογία Google AI θα συγκεντρώσει τα στοιχεία σε μια ομάδα στοιχείων σε όλες τις ισχύουσες μορφές διαφήμισης για τον στόχο σας και θα εμφανίζει το συναφέστερο δημιουργικό για την καμπάνια σας. Όσο περισσότερα στοιχεία παρέχετε, τόσο περισσότερες είναι οι μορφές διαφήμισης που μπορεί να δημιουργήσει το σύστημα και τόσο μεγαλύτερο είναι το απόθεμα στο οποίο μπορεί να εμφανίζεται η διαφήμισή σας.

Μάθετε περισσότερα Σχετικά με το πώς λειτουργούν οι ομάδες στοιχείων

Σημείωση: Αν η επέκταση τελικού URL είναι ενεργοποιημένη, η Google ενδέχεται να αντικαταστήσει το τελικό URL με μια συναφέστερη σελίδα προορισμού με βάση το ερώτημα αναζήτησης του χρήστη και να δημιουργήσει έναν δυναμικό τίτλο, μια δυναμική περιγραφή και επιπλέον στοιχεία που θα αντιστοιχούν στο περιεχόμενο της σελίδας προορισμού. Μάθετε περισσότερα Σχετικά με τα στοιχεία που δημιουργήθηκαν αυτόματα

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Achieve your advertising goals today!

Attend our Performance Max Masterclass, a livestream workshop session bringing together industry and Google ads PMax experts.

Register now

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού