เคล็ดลับ 12 ข้อในการโฆษณากับ Google Ads

เคล็ดลับ 12 ข้อในการค้นหาหนทางสู่ความสำเร็จด้วยแคมเปญ Google Ads [Hero image]

การใช้เงินค่าโฆษณาทุกบาททุกสตางค์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นส่วนสําคัญของการใช้ Google Ads สําหรับผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่ ลองดูเคล็ดลับบางส่วนในการโฆษณากับ Google Ads อย่างมีประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญในชุมชน Google Ads

Decide your marketing objectives to find success with Google

มุ่งเน้นที่เป้าหมายการโฆษณา

เลือกวัตถุประสงค์ทางการตลาดก่อนที่จะสร้างแคมเปญ Google Ads การตัดสินใจเลือกสิ่งที่ต้องการก่อนสร้างแคมเปญ (ไม่ใช่หลังจากที่สร้างแล้ว) จะทำให้การกำหนดเป้าหมาย งบประมาณ และรูปแบบของคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุด และจะช่วยให้กําหนดเป้าหมายของผลลัพธ์จากการตั้งค่าแต่ละรายการในแคมเปญได้ตามความเป็นจริง

เคล็ดลับ 12 ข้อในการค้นหาหนทางสู่ความสำเร็จด้วยแคมเปญ Google Ads | งบประมาณ [Icon]

จัดสรรงบประมาณโดยพิจารณาจากประสิทธิภาพ

หากคุณจัดการแคมเปญหลายแคมเปญ อย่าลืมจัดสรรงบประมาณที่มากกว่าให้กับแคมเปญที่มีประสิทธิภาพดีซึ่งกำลังช่วยให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และจัดสรรงบประมาณที่น้อยกว่าให้กับแคมเปญที่ใช้สำหรับทดสอบหรือสร้าง ROI ได้น้อย

เคล็ดลับ 12 ข้อในการค้นหาหนทางสู่ความสำเร็จด้วยแคมเปญ Google Ads | โฆษณา [Icon]

ทำความเข้าใจกลุ่มเป้าหมาย

การสร้างโฆษณาที่มีประสิทธิภาพนั้นมักอาศัยเวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อหากลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการให้เห็นและโต้ตอบกับโฆษณา ลองนึกถึงความต้องการและคำถามที่กลุ่มเป้าหมายดังกล่าวอาจมี แล้วให้คำตอบและตอบสนองความต้องการเหล่านั้นโดยใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อความโฆษณา และเนื้อหาอื่นๆ ลองดูแนวทางปฏิบัติแนะนำในการสร้างโฆษณาสำหรับ App Campaign, แคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์, แคมเปญในเครือข่ายการค้นหา, แคมเปญ Smart Shopping และแคมเปญวิดีโอ

เคล็ดลับ 12 ข้อในการค้นหาหนทางสู่ความสำเร็จด้วยแคมเปญ Google Ads | สถานที่ตั้ง [Icon]

ใช้การกำหนดเป้าหมายตามสถานที่เมื่อทำได้

ใช้ตัวเลือกสถานที่ตั้งขั้นสูงระหว่างและหลังจากสร้างแคมเปญเพื่อให้กำหนดเป้าหมายตามสถานที่ได้อย่างเหมาะสมและแคมเปญมีประสิทธิภาพดีขึ้น

เคล็ดลับ 12 ข้อในการค้นหาหนทางสู่ความสำเร็จด้วยแคมเปญ Google Ads | การกำหนดความถี่สูงสุด [Icon]

ป้องกันไม่ให้โฆษณาแสดงบ่อยเกินไป

ใช้การกำหนดความถี่สูงสุด (ใช้ได้กับแคมเปญในเครือข่ายดิสเพลย์และแคมเปญวิดีโอ) เพื่อจํากัดจํานวนครั้งที่โฆษณาจะแสดงต่อผู้ใช้คนเดิม วิธีนี้ช่วยให้มั่นใจว่าลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าจะไม่เห็นโฆษณาของคุณบ่อยเกินไป

เคล็ดลับ 12 ข้อในการค้นหาหนทางสู่ความสำเร็จด้วยแคมเปญ Google Ads | การกำหนดเป้าหมายเนื้อหา [Icon]

กําหนดเป้าหมายเพื่อให้มีความเกี่ยวข้อง

การกําหนดเป้าหมายตามเนื้อหา เช่น การใช้คีย์เวิร์ด ตำแหน่งโฆษณา และ/หรือการกำหนดหัวข้อเป้าหมาย จะช่วยให้คุณแสดงโฆษณาพร้อมกับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องซึ่งลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ากําลังดูอยู่ สำหรับการดำเนินการระดับใหญ่ ให้พิจารณาใช้การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เช่น การกำหนดเป้าหมายตามข้อมูลประชากร รีมาร์เก็ตติ้ง กลุ่มเป้าหมายที่กําหนดเอง และกลุ่มเป้าหมายตามกลุ่มความสนใจ ซึ่งจะกําหนดเป้าหมายเป็นลูกค้าไม่ใช่เนื้อหาของหน้า

เคล็ดลับ 12 ข้อในการค้นหาหนทางสู่ความสำเร็จด้วยแคมเปญ Google Ads | การตั้งค่าการสังเกตการณ์ [Icon]

สังเกตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ใช้ประโยชน์จากการตั้งค่าการสังเกตการณ์ (เมื่อทำได้) การตั้งค่าการสังเกตการณ์จะไม่ส่งผลต่อกลุ่มเป้าหมายหรือตำแหน่งโฆษณา แต่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของตำแหน่ง หัวข้อ หรือกลุ่มเป้าหมายที่เลือกขณะที่แคมเปญทํางานอยู่ คุณใช้ข้อมูลในรายงานเหล่านี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณาได้

เคล็ดลับ 12 ข้อในการค้นหาหนทางสู่ความสำเร็จด้วยแคมเปญ Google Ads | รวมแคมเปญ [Icon]

ลดความยุ่งยาก

พยายามรวมแคมเปญประเภทเดียวกันไว้ด้วยกัน (เมื่อเป็นไปได้) เพื่อให้มีแคมเปญที่ต้องจัดการและตรวจสอบน้อยลง รวมถึงจัดระเบียบแคมเปญเพื่อให้จัดสรรงบประมาณได้อย่างเหมาะสมที่สุด

เคล็ดลับ 12 ข้อในการค้นหาหนทางสู่ความสำเร็จด้วยแคมเปญ Google Ads | แคมเปญประเภทต่างๆ [Icon]

ใช้ประเภทแคมเปญอย่างมีกลยุทธ์

การพิจารณาใช้ประเภทแคมเปญที่แตกต่างกันเมื่อแสดงโฆษณาหลายประเภทในตำแหน่งต่างๆ สามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ ดูข้อมูลเกี่ยวกับแคมเปญประเภทต่างๆ ที่ใช้ได้เพื่อเลือกประเภทที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาดที่สุด

ใช้ Smart Bidding เพื่อค้นหาหนทางสู่ความสำเร็จด้วยแคมเปญ Google Ads [Icon]

เสนอราคาอย่างมีจุดหมาย

ใช้ Smart Bidding เมื่อเป็นประโยชน์และเหมาะสม สําหรับแคมเปญในเครือข่ายการค้นหา ราคาเสนอของกลยุทธ์นี้จะตั้งแบบเรียลไทม์ที่ระดับข้อความค้นหา ส่วนในแคมเปญประเภทอื่นๆ จะมีการใช้สัญญาณจํานวนมากเพื่อตั้งราคาเสนอที่เหมาะสมที่สุด

เคล็ดลับสำหรับเครื่องมือวัด Conversion ออฟไลน์เพื่อค้นหาหนทางสู่ความสำเร็จด้วยแคมเปญ Google Ads | [Icon]

ติดตาม Conversion เพื่อเพิ่มคุณภาพ

ใช้เครื่องมือวัด Conversion และเครื่องมือวัด Conversion ออฟไลน์เพื่อช่วยปรับปรุงคุณภาพของ Conversion เครื่องมือวัด Conversion ออฟไลน์จะช่วยคุณติดตาม Conversion เมื่อผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าดำเนินการต่อไปในกระบวนการขาย นอกจากนี้คุณยังใช้ประโยชน์จาก Google Analytics ร่วมกับ Google Ads เพื่อยกระดับข้อมูลเชิงลึกได้ด้วย

ทำการทดสอบอยู่เสมอเพื่อค้นหาหนทางสู่ความสำเร็จด้วยแคมเปญ Google Ads |  [Icon]

ทำการทดสอบให้มากที่สุด

ทำการทดสอบให้มากที่สุดเพื่อเรียนรู้และเพิ่มประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่น คุณอาจแสดงโฆษณาซึ่งมีข้อความที่แตกต่างกันสําหรับผลิตภัณฑ์เดียวกันเพื่อดูว่าข้อความและ/หรือรูปภาพใดมีประสิทธิภาพมากที่สุด หรืออาจทดสอบการกําหนดเป้าหมายประเภทต่างๆ แล้วดูผลของการทดสอบนั้นเพื่อนำไปปรับปรุงโฆษณาโดยใส่เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ใช้ Google Analytics เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินธุรกิจ

คุณสามารถลงแคมเปญ Google Ads ให้ได้ผลดีกว่าเดิมได้โดยใช้ Google Analytics ใช้ Google Analytics เพื่อกระตุ้นการกระทําที่สำคัญต่อธุรกิจของคุณมากที่สุด

ใช้ Google Analytics ฟรี

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก