Thêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm vào Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video

Ảnh động về Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video có sản phẩm đi kèm

Biến quảng cáo dạng video trên YouTube thành cửa hàng ảo bằng cách thêm một nguồn cấp dữ liệu sản phẩm vào Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video. Thông qua tiện ích bổ sung dành cho mẫu quảng cáo này, bạn có thể hiển thị hình ảnh sản phẩm có thể xem bên dưới quảng cáo dạng video của mình để thôi thúc người dùng mua hàng cũng như để nhận được thêm nhiều lượt nhấp và lượt chuyển đổi. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách thêm một nguồn cấp dữ liệu sản phẩm vào Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video.

Trung bình, những nhà quảng cáo đã thêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm vào Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video có số lượt chuyển đổi tăng thêm hơn 60% với chi phí thấp hơn (Nguồn: Dữ liệu nội bộ của Google, Toàn cầu, tháng 3 năm 2021 – đã so sánh 941 chiến dịch có nguồn cấp dữ liệu sản phẩm với các chiến dịch không có nguồn cấp dữ liệu sản phẩm).

Cách hoạt động

 • Khi một người dùng xem quảng cáo dạng video của bạn, bảng điều khiển bên dưới quảng cáo sẽ tự động mở rộng để giới thiệu các sản phẩm của bạn. Hiện tại, các sản phẩm sẽ chỉ xuất hiện khi thiết bị di động của người dùng đó đang ở chế độ dọc.
 • Để biết thêm thông tin và mua hàng, người dùng có thể chọn một hình ảnh sản phẩm để chuyển thẳng đến trang đích của sản phẩm đó.
 • Tối thiểu 4 hình ảnh sản phẩm có thể xuất hiện bên dưới quảng cáo dạng video.

Yêu cầu

 1. Thiết lập một nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trong Merchant Center.
  • Thêm ít nhất 4 sản phẩm. Để Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video đạt được hiệu suất tối ưu, bạn nên thêm nhiều hơn 4 sản phẩm vào nguồn cấp dữ liệu của mình.
  • Đưa các hình ảnh có tỷ lệ khung hình 1:1 vào từng sản phẩm sẽ xuất hiện trong quảng cáo. Quảng cáo sẽ chỉ sử dụng hình ảnh chính của một sản phẩm.
  • Các sản phẩm của bạn phải tuân thủ các chính sách về Quảng cáo mua sắmquảng cáo được cá nhân hóa của Google.
 2. Bật Quảng cáo mua sắm trong tài khoản Merchant Center của bạn. Nếu bạn chưa từng sử dụng Merchant Center, hãy đăng ký bằng Tài khoản Google của bạn.
 3. Liên kết tài khoản Merchant Center với tài khoản Google Ads của bạn.

Các phương pháp hay nhất:Biểu tượng dấu kiểm Các phương pháp hay nhất

 • Đảm bảo nguồn cấp dữ liệu của bạn chứa thông số sản phẩm chính xác.
 • Đảm bảo nguồn cấp dữ liệu sản phẩm của bạn chứa các mặt hàng hiện có tại những quốc gia mà bạn đang nhắm mục tiêu. Tình trạng còn hàng của sản phẩm cho chiến dịch được xác định dựa trên các chế độ cài đặt trong nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.
 • Sử dụng thuộc tính mã_nhóm_mặt_hàng cho những nguồn cấp dữ liệu lớn trong Merchant Center có các mặt hàng giống hoặc tương tự nhau. Thuộc tính này cho phép bạn nhóm các biến thể sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Nhờ đó, chúng tôi sẽ không hiển thị những hình ảnh sản phẩm trùng lặp trong quảng cáo của bạn.
 • Quá trình phê duyệt nguồn cấp dữ liệu sản phẩm mới có thể mất đến 3 ngày, vì vậy, hãy lưu ý điều này khi lập kế hoạch cho chiến dịch.
 • Áp dụng các phương pháp hay nhất cho Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video.

Hướng dẫn

Thêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm vào chiến dịch mới

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Trong trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 3. Nhấp vào nút dấu cộng , rồi chọn Chiến dịch mới.
 4. Chọn mục tiêu Doanh số bán hàng, Khách hàng tiềm năng hoặc Lưu lượng truy cập trang web.
 5. Chọn loại chiến dịch Video.
 6. Nhấp vào Tiếp theo.

  Bạn nên liên tục sử dụng đối tác video của Google trong chiến dịch của mình để tăng phạm vi tiếp cận của chiến dịch (tăng thêm tới 20% trong phạm vi ngân sách nhất định). Khi bạn sử dụng đối tác video của Google, quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện trên những trang web và ứng dụng chất lượng cao của các nhà xuất bản (ngoài YouTube). Bạn có thể kiểm tra mục “Mạng” trong quy trình tạo chiến dịch để biết chiến dịch của bạn có bao gồm các đối tác video của Google hay không.

 7. Trên trang tiếp theo, hãy di chuyển đến mục "Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm" và mở rộng hộp.
 8. Đánh dấu vào hộp đó, rồi chọn một nguồn cấp dữ liệu sản phẩm từ tài khoản Merchant Center của bạn.

  Hãy nhớ chọn đúng nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, vì bạn sẽ không thể thay đổi nguồn cấp dữ liệu đó sau khi lưu chiến dịch.

 9. Đối với nhóm quảng cáo, hãy di chuyển đến mục "Bộ lọc sản phẩm" và mở rộng hộp.
 10. Chọn những sản phẩm sẽ xuất hiện trong nhóm quảng cáo. Theo mặc định, chúng tôi sẽ hiển thị tất cả sản phẩm từ nguồn cấp dữ liệu của bạn (trừ khi bạn chọn khác).

  Nếu bạn chọn hiển thị tất cả sản phẩm, chúng tôi sẽ chọn những sản phẩm từ nguồn cấp dữ liệu của bạn dựa trên hiệu suất mà những sản phẩm đó có thể đạt được. Để giúp chúng tôi hiển thị những sản phẩm phù hợp hơn cho người dùng, hãy cân nhắc việc thiết lập một danh sách tiếp thị lại trong tài khoản của bạn.

  • Không – Sử dụng tất cả sản phẩm: Tất cả những sản phẩm đủ điều kiện trong nguồn cấp dữ liệu của bạn đều có thể xuất hiện.
  • Chọn những sản phẩm cụ thể: Bạn chọn những sản phẩm có thể xuất hiện bên dưới quảng cáo dạng video.
  • Tạo bộ lọc tùy chỉnh: Hiển thị những sản phẩm dựa trên nhãn tùy chỉnh trong quảng cáo.
  • Không có sản phẩm nào: Chọn không hiển thị sản phẩm nào từ nhóm quảng cáo (chẳng hạn như nếu các sản phẩm đó không phù hợp với quảng cáo dạng video). Bạn nên chọn lựa chọn này nếu đang chạy nhiều nhóm quảng cáo trong cùng một chiến dịch.
 11. Nếu bạn thấy biểu tượng cảnh báo bên cạnh một sản phẩm bất kỳ, hãy nhấp vào biểu tượng đó và khắc phục lỗi. Nếu không, sản phẩm của bạn có thể sẽ không xuất hiện trong quảng cáo. Bạn cần có ít nhất 4 sản phẩm được phê duyệt để các sản phẩm này xuất hiện trong quảng cáo.
 12. Hoàn tất việc thiết lập chiến dịch. Bạn có thể xem trước hình thức hiển thị của quảng cáo trước khi hoàn tất việc thiết lập chiến dịch.
 13. Nhấp vào Tạo chiến dịch.

Thêm một nguồn cấp dữ liệu sản phẩm vào một chiến dịch hiện có

 1. Trong Google Ads, hãy nhấp vào Cài đặt trong trình đơn trang.
 2. Chọn chiến dịch mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Di chuyển đến mục “Nguồn cấp dữ liệu sản phẩm” và mở rộng hộp.
 4. Đánh dấu vào hộp đó, rồi chọn một nguồn cấp dữ liệu sản phẩm từ tài khoản Merchant Center của bạn.
 5. Nhấp vào Lưu. Theo mặc định, chúng tôi sẽ hiển thị tất cả sản phẩm từ nguồn cấp dữ liệu của bạn. Nếu bạn muốn chọn những sản phẩm sẽ xuất hiện trong nhóm quảng cáo của mình, hãy chuyển đến phần cài đặt nhóm quảng cáo và mở mục "Bộ lọc sản phẩm".

Xem xét hiệu suất của nguồn cấp dữ liệu sản phẩm cho một chiến dịch

Bạn có thể phân đoạn các nhóm quảng cáo để xem hiệu suất của nguồn cấp dữ liệu sản phẩm hoặc đích đến mà mọi người sẽ truy cập sau khi nhấp vào một sản phẩm.

 1. Trong Google Ads, hãy nhấp vào Chiến dịch trong trình đơn trang ở bên trái.
 2. Nhấp vào chiến dịch chứa nguồn cấp dữ liệu sản phẩm.
 3. Nhấp vào biểu tượng phân đoạn Phân đoạn.
 4. Chọn Loại lượt nhấp.
  • “Loại lượt nhấp” sẽ phân đoạn nhóm quảng cáo theo lượt tương tác của người dùng với quảng cáo của bạn. Các chỉ số về nguồn cấp dữ liệu sản phẩm sẽ xuất hiện trong bảng thống kê.

Không nên so sánh hiệu suất của nguồn cấp dữ liệu sản phẩm trong chiến dịch với tất cả lưu lượng truy cập của chiến dịch, vì chiến dịch bao gồm cả những lưu lượng truy cập không đủ điều kiện cho các nguồn cấp dữ liệu sản phẩm do có hiệu suất và hành vi người dùng rất khác biệt. Nếu bạn muốn so sánh hiệu suất của những chiến dịch có nguồn cấp dữ liệu sản phẩm với những chiến dịch không có nguồn cấp dữ liệu sản phẩm, hãy tạo một thử nghiệm video.

Lưu ý

 • Hiện tại, Google Ads Editor chưa hỗ trợ việc thêm nguồn cấp dữ liệu sản phẩm vào Chiến dịch thúc đẩy hành động trong quảng cáo dạng video.
 • Google không chỉ phân phát quảng cáo kèm theo sản phẩm. Đối với một số lưu lượng truy cập trong chiến dịch, chúng tôi có thể phân phát quảng cáo mà không kèm theo sản phẩm.
 • Nếu chiến dịch của bạn có các phần mở rộng khác (ví dụ: phần mở rộng về đường liên kết trang web), thì các sản phẩm trong nguồn cấp dữ liệu của bạn sẽ luôn xuất hiện đầu tiên ở những vị trí mà chiến dịch đó đủ điều kiện phân phát. Nếu mục tiêu của bạn là “Khách hàng tiềm năng”, thì phần mở rộng về biểu mẫu khách hàng tiềm năng sẽ xuất hiện đầu tiên thay vì các sản phẩm của bạn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false