Przewodnik po ułatwieniach dostępu dla administratorów Google Workspace

Ta strona jest przeznaczona dla administratorów Google Workspace. Aby uzyskać pomoc dotyczącą korzystania z usług Google Workspace, zobacz Przewodnik po funkcjach ułatwień dostępu dla użytkowników Google Workspace.

Ten przewodnik zawiera podsumowanie informacji o ułatwieniach dostępu w Google Workspace i innych usługach Google. Więcej informacji na ten temat znajdziesz na stronie Google poświęconej ułatwieniom dostępu.

Sekcje tego artykułu zostały automatycznie zwinięte. Aby rozwinąć nagłówki, kliknij Otwórz wszystko.

Otwórz wszystko  |  Zamknij wszystko

Zanim zaczniesz

Podejście Google do ułatwień dostępu
Misją Google jest ułatwienie dostępu do informacji z całego świata wszystkim użytkownikom, w tym osobom niepełnosprawnym – na przykład niedowidzącym, niedosłyszącym czy cierpiącym na zaburzenie rozpoznawania barw.
Poniższe działania przybliżają nas do osiągnięcia tych celów:
 • Uwzględnianie ułatwień dostępu w usługach Google.
 • Opracowywanie usług oraz interfejsów API z ułatwieniami dostępu na platformy Android i Chrome OS.
 • Wspieranie otwartych standardów zapewniających dostęp do ekosystemu usług internetowych i mobilnych przy użyciu wszystkich technologii wspomagających.

Użytkownicy Google Workspace zawsze muszą mieć możliwość współpracy, dlatego inwestujemy w rozwój, aby wspólna praca była jak najłatwiejsza.

W Google zawsze skupiamy uwagę przede wszystkim na użytkowniku. Aktywnie współpracujemy z grupami wspierającymi tę inicjatywę i osobami niepełnosprawnymi, aby korzystać z ich pomysłów i opinii. Nasz zespół do spraw ułatwień dostępu to grupa bardzo różnych osób. Członkowie tego zespołu pełnią w Google rolę konsultantów w sprawach związanych z ułatwieniami dostępu i opracowują ogólne wskazówki dotyczące tych zagadnień, na których opierają się zespoły projektujące usługi.

Staramy się pozytywnie wpływać na stan ułatwień dostępu w usługach internetowych oraz mobilnych i zawsze będziemy służyć wszystkim naszym użytkownikom. Więcej informacji o ułatwieniach dostępu w Google zawiera witryna Google na temat ułatwień dostępu.

Konfigurowanie rozwiązań innych firm
W części tego przewodnika opisaliśmy sposoby współpracy usług Google z czytnikami ekranu innych firm (między innymi JAWS®, NVDA i VoiceOver®) i przeglądarkami innych firm (takimi jak Mozilla® Firefox®) oraz zamieściliśmy zalecane przez Google konfiguracje.
Google nie zapewnia pomocy technicznej w zakresie konfigurowania usług innych firm. Najnowsze informacje na temat konfiguracji i pomocy technicznej znajdziesz na stronach poświęconych poszczególnym usługom. Możesz też skonsultować się z firmami z katalogu Google Cloud Partner Directory.

Wybieranie i konfigurowanie narzędzi ułatwiających dostęp

Przeglądarki i czytniki ekranu
Listę przeglądarek i czytników ekranu, które najlepiej działają z Google Workspace, znajdziesz w Przewodniku po funkcjach ułatwień dostępu dla użytkowników Google Workspace.
Ustawienia konsoli administracyjnej Google
Aby sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie ułatwień dostępu, możesz zmienić ustawienia Gmaila i systemu operacyjnego Chrome w konsoli administracyjnej Google. Zmiany mogą dotyczyć wszystkich użytkowników lub tylko wybranej grupy. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Włączanie i wyłączanie usługi dla użytkowników Google Workspace.
Ustawienia Gmaila (tylko Google Workspace)
Dostęp POP i IMAP

Włącz dostęp POP i IMAP, aby użytkownicy mogli korzystać ze skrzynki pocztowej przy użyciu ulubionego klienta poczty e-mail.

Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Włączanie i wyłączanie POP oraz IMAP dla użytkowników.

Motywy

Możesz pozwolić użytkownikom na zmianę kolorów i tła w Gmailu. Użytkownicy, którzy mają problemy z widzeniem lub uczeniem się, mogą preferować motyw Wysoki kontrast. Zmiana motywu nie wpływa na zawartość ani funkcjonalność Gmaila. Nie zmienia też żadnych wprowadzonych przez Ciebie ustawień, takich jak niestandardowe logo.

Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Motywy Gmaila.

Synchronizacja Google Workspace z Microsoft Outlook

Synchronizuj e-maile, wydarzenia w kalendarzu i kontakty między Google Workspace i programem Microsoft Outlook, aby używać Outlooka jako klienta Google Workspace.

Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Konfigurowanie GWSMO przez administratora.

Uwaga: wtyczka Synchronizacja Google Workspace z Microsoft Outlook nie jest obsługiwana na Macach.

 

Ustawienia systemu operacyjnego Chrome
ChromeVox

ChromeVox to czytnik ekranu wbudowany w system operacyjny Chrome. Jest on instalowany fabrycznie na wszystkich Chromebookach i urządzeniach Chromebox.

Aby włączyć ChromeVox, użytkownicy muszą nacisnąć Control+Alt+Z.

Zezwalanie na rozszerzenia ułatwień dostępu

Pozwól użytkownikom na pobieranie i używanie rozszerzeń ułatwień dostępu.

Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Omówienie zarządzania zasadami na urządzeniach z Chrome.

Instalowanie rozszerzeń dla użytkowników

W konsoli administracyjnej Google możesz instalować rozszerzenia i aplikacje, które będą dostępne dla użytkowników.

Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Automatyczne instalowanie aplikacji i rozszerzeń.

 

Gmail i Kalendarz

Gmail
Przy użyciu Gmaila możesz wysyłać i odbierać e-maile w Google Workspace. Możesz też porządkować wiadomości za pomocą etykiet i kart skrzynki odbiorczej.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytników ekranu w widoku standardowym i podstawowym widoku HTML.
 • Obsługa programu Microsoft Outlook jako klienta poczty e-mail.
 • Obsługa POP i IMAP na potrzeby istniejących klientów poczty e-mail.
 • Skróty klawiszowe.
 • Motyw interfejsu Gmaila o wysokim kontraście.
 • Wyświetlanie przycisków w postaci tekstu, a nie ikon.
 • Funkcje ułatwień dostępu w widoku standardowym, takie jak etykiety ARIA, nagłówki, informacje podsumowujące wątki, pomijanie linków i klawisze skrótu.
 • Główne funkcje są dostępne przy użyciu klawiatury. 

Powiązane artykuły

Kalendarz Google
W Kalendarzu Google możesz tworzyć wydarzenia, udostępniać swój harmonogram i wysyłać przypomnienia.

Ułatwienia dostępu

 • Dostęp przy użyciu klawiatury.
 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Obsługa mechanizmów powiększania ekranu.
 • Tagi i etykiety elementów ARIA.
 • Obsługa programu Microsoft Outlook jako klienta kalendarza.

Powiązane artykuły

Dysk i Cloud Search

Dysk Google w internecie
Przy użyciu Dysku Google możesz tworzyć, przechowywać i edytować pliki w internecie. Użytkownicy mogą porządkować pliki w folderach, otwierać je na dowolnym urządzeniu i udostępniać innym osobom.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Ułatwienia dostępu z klawiatury.
 • Integracja z aplikacjami innych firm.
 • Skróty klawiszowe.

Powiązane artykuły

Aplikacje do synchronizacji Dysku Google
Aplikacje Dysk Google na komputer oraz Kopia zapasowa i synchronizacja umożliwiają synchronizowanie plików lokalnych z Dyskiem Google w internecie. Dzięki temu Twoje dane są dostępne zawsze, wszędzie i na każdym urządzeniu.
 • Kopia zapasowa i synchronizacja – pliki z Mojego dysku i innych wybranych folderów są przechowywane na komputerach użytkowników i synchronizowane z chmurą.
 • Dysk na komputer – pliki z Mojego dysku i dysków współdzielonych są przesyłane strumieniowo na komputery użytkowników.

Ułatwienia dostępu w obu aplikacjach

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Ułatwienia dostępu z klawiatury.
 • Korzystanie ze znajomych narzędzi do edytowania.
 • Organizowanie plików w folderach.

Powiązane artykuły

Google Cloud Search
Google Cloud Search pomoże Ci znaleźć informacje potrzebne do pracy. Ta usługa przeszukuje materiały należące do organizacji w usługach Google Workspace i zewnętrznych źródłach danych.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Ułatwienia dostępu z klawiatury.

Powiązane artykuły

 Dokumenty, Arkusze i Prezentacje

Dokumenty Google
Przy użyciu Dokumentów Google możesz tworzyć i edytować dokumenty tekstowe oraz pracować nad nimi wspólnie z innymi.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytników ekranu, w tym powiadomień głosowych i informacji o współpracownikach.
 • Skróty klawiszowe służące do czytania, edytowania i nawigacji.
 • Obsługa monitora brajlowskiego w zakresie czytania i edytowania dokumentów.
 • Obsługa mechanizmów powiększania ekranu.
 • Głosowe tworzenie, edytowanie i formatowanie dokumentów.
 • Obsługa tekstu alternatywnego na obrazach.

Powiązane artykuły

Arkusze Google
Możesz tworzyć i edytować arkusze kalkulacyjne oraz pracować nad nimi wspólnie z innymi osobami. 

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytników ekranu, w tym powiadomień głosowych i informacji o współpracownikach.
 • Skróty klawiszowe służące do czytania, edytowania i nawigacji.
 • Obsługa monitora brajlowskiego w zakresie czytania i edytowania arkuszy.
 • Obsługa mechanizmów powiększania ekranu.
 • Obsługa tekstu alternatywnego na wykresach i obrazach.

Powiązane artykuły

Prezentacje Google
Możesz tworzyć i edytować prezentacje oraz pracować nad nimi wspólnie z innymi osobami. 

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytników ekranu, w tym powiadomień głosowych i informacji o współpracownikach.
 • Skróty klawiszowe służące do czytania, edytowania i nawigacji.
 • Obsługa monitora brajlowskiego w zakresie czytania i edytowania prezentacji.
 • Obsługa mechanizmów powiększania ekranu.
 • Głosowe wpisywanie tekstu w notatkach. 
 • Prezentowanie slajdów z automatycznie wyświetlanymi napisami.
 • Obsługa tekstu alternatywnego na obrazach.

Powiązane artykuły

Formularze, Witryny i Rysunki 

Formularze Google
Przy użyciu Formularzy Google możesz tworzyć formularze, testy i ankiety, udostępniać je innym osobom oraz śledzić odpowiedzi.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Skróty klawiszowe służące do tworzenia, edytowania i przeglądania formularzy.

Powiązane artykuły

Witryny Google
Witryny Google umożliwiają tworzenie witryn i udostępnianie ich określonym osobom lub wszystkim użytkownikom internetu.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Skróty klawiszowe służące do przeglądania i edytowania witryn.

Powiązane artykuły

Rysunki Google
Rysunki Google umożliwiają tworzenie i edytowanie (także wspólnie z innymi osobami) rysunków, które można wstawić do plików Dokumentów, Arkuszy lub Prezentacji Google.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Monitor brajlowski umożliwiający przeglądanie i edytowanie rysunków. 
 • Obsługa mechanizmów powiększania ekranu.
 • Obsługa tekstu alternatywnego na obrazach.
 • Skróty klawiszowe służące do tworzenia, edytowania i przeglądania rysunków.

Powiązane artykuły

Grupy dyskusyjne i Classroom

Grupy dyskusyjne Google
Możesz tworzyć grupy dyskusyjne, listy e-mailowe oraz fora pomocy i w nich uczestniczyć.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Skróty klawiszowe.
 • Wskazówki ARIA przy ważnych elementach ekranu.

Powiązane artykuły

Classroom
W Classroom możesz tworzyć zajęcia i do nich dołączać, zarządzać projektami oraz przekazywać uczniom opinie o ich pracach. 

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Dostęp przy użyciu klawiatury.

Powiązane artykuły

Voice, Hangouts Chat, Meet i klasyczna wersja Hangouts

Google Voice
Google Voice umożliwia dzwonienie, wysyłanie i odbieranie SMS-ów oraz korzystanie z poczty głosowej. Za pomocą numeru Google Voice możesz dzwonić pod numery krajowe i zagraniczne w przeglądarce i na urządzeniach mobilnych.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Dostęp przy użyciu klawiatury.

Powiązane artykuły

Google Chat
Google Chat pozwala uczestniczyć w rozmowach prywatnych lub grupowych oraz korzystać z botów do automatyzowania wykonywanych zadań.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Skróty klawiszowe.

Powiązane artykuły

Google Meet
Używaj Google Meet do prowadzenia spotkań wideo z osobami z organizacji i spoza niej. Do takich spotkań możesz dołączyć przy użyciu komputera, urządzenia mobilnego i rozwiązań do wideokonferencji.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Napisy na żywo.
 • Skróty klawiszowe.

Uwaga: jeśli nagrywasz spotkanie wideo, napisy nie są zapisywane i nie pojawiają się podczas odtwarzania nagrania.

Powiązane artykuły

Sprzęt Google do prowadzenia wideokonferencji
Sprzęt Google do prowadzenia wideokonferencji umożliwia dołączanie do spotkań głosowych i wideo oraz uczestniczenie w nich. 

Ułatwienia dostępu

 • Komunikaty głosowe.
 • Napisy na żywo.
 • Tryb wysokiego kontrastu w klasycznej wersji Hangouts.

Uwaga: jeśli nagrywasz spotkanie wideo, napisy nie są zapisywane i nie pojawiają się podczas odtwarzania nagrania.

Powiązane artykuły

Klasyczna wersja Hangouts
Użytkownicy mogą uczestniczyć w rozmowach wideo i rozmowach na czacie oraz nawiązywać połączenia telefoniczne. Mogą też wysyłać SMS-y przy użyciu numeru telefonu Google Voice lub Google Fi.

Ułatwienia dostępu

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Skróty klawiszowe podczas rozmów wideo i czatów.

Powiązane artykuły

Przeglądarka Chrome i Chromebooki

Przeglądarka Chrome
Przeglądarka Chrome umożliwia wyszukiwanie w internecie i używanie aplikacji internetowych.

Ułatwienia dostępu

 • Dostęp przy użyciu klawiatury.
 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Powiększanie na całą stronę.
 • Dostosowywanie kroju i rozmiaru czcionki.
 • Obsługa własnych i wysokokontrastowych schematów kolorów.
 • Rozszerzenie do Chrome z motywami o wysokim kontraście.
 • Rozszerzenia dodające ułatwienia dostępu, takie jak ChromeVox (czytnik ekranu) i ChromeVis (powiększanie tekstu i zmienianie jego koloru).

Powiązane artykuły

Chromebooki
Chromebook umożliwia tworzenie treści, przeglądanie stron internetowych oraz komunikację i współpracę z innymi osobami.

Ułatwienia dostępu

 • Czytnik ekranu ChromeVox.
 • Tryb wysokiego kontrastu.
 • Powiększenie ekranu.
 • Klawiatura ekranowa.
 • Zgodność z urządzeniami brajlowskimi.

Powiązane artykuły

Pomoc i komentarze

Jeśli masz pytania na temat korzystania z technologii wspomagających osoby z niepełnosprawnością i ułatwień dostępu w usługach Google, skontaktuj się z zespołem pomocy dla osób z niepełnosprawnością.

Obecni klienci Google Workspace
Administratorzy Google Workspace mogą przesłać zgłoszenie na stronie pomocy w konsoli administracyjnej Google. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule Kontakt z zespołem pomocy Google Workspace.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?