Przewodnik po ułatwieniach dostępu dla administratorów

Ta strona jest przeznaczona głównie dla administratorów usług Google, takich jak G Suite czy Cloud Identity. Dowiedz się więcej o zasobach dotyczących ułatwień dostępu dla organizacji. Jeśli korzystasz z G Suite przy użyciu czytnika ekranu, zapoznaj się z przewodnikiem po funkcjach ułatwień dostępu dla użytkowników G Suite.

Spis treści

 

Wprowadzenie


Informacje o tym przewodniku

Ten przewodnik zawiera informacje dla administratorów technicznych, dyrektorów ds. informatyki, inspektorów nadzoru i specjalistów ds. ułatwień dostępu skierowane do potencjalnych i obecnych użytkowników Cloud Identity, G Suite, G Suite dla Szkół i Uczelni oraz G Suite dla Instytucji Państwowych. Cele tego przewodnika:

 • udostępnienie czytelnikom podsumowania informacji o ułatwieniach dostępu w usługach Google,
 • pomoc czytelnikom w zrozumieniu bieżącego stanu ułatwień dostępu w poszczególnych obsługiwanych aplikacjach G Suite,
 • przedstawienie sprawdzonych metod wdrażania usług Google dla użytkowników niepełnosprawnych.

W tym przewodniku skupiliśmy się na ułatwieniach dostępu dla osób niewidomych i niedowidzących. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, jak osoby niesłyszące i niedosłyszące mogą korzystać z funkcji ułatwień dostępu w innych usługach Google, odwiedź witrynę Google na temat ułatwień dostępu.

Jeśli korzystasz z G Suite przy użyciu czytnika ekranu lub prowadzisz szkolenia z zakresu ułatwień dostępu, w przewodniku po funkcjach ułatwień dostępu dla użytkowników G Suite znajdziesz informacje na temat używania usług wymienionych poniżej.​


Jak korzystać z tego przewodnika

Początkowe sekcje tego przewodnika obejmują opis podejścia Google do ułatwień dostępu i zawierają zalecenia związane z przeglądarkami, czytnikami ekranu oraz ustawieniami konsoli administracyjnej Google, których stosowanie zapewnia niepełnosprawnym użytkownikom największą funkcjonalność.

Dla każdej obsługiwanej usługi G Suite (Gmail, Kalendarz Google, Dokumenty Google itp.) udostępniliśmy listę funkcji i opcji, w tym najważniejszych ułatwień dostępu.

W odpowiednich miejscach zamieściliśmy też informacje o narzędziach i usługach umożliwiających użytkownikom, którzy korzystają z technologii wspomagających, pracę z usługami Google bez używania interfejsu internetowego.

W zależności od tego, które usługi chcesz wdrożyć w swojej organizacji, możesz przeczytać cały przewodnik lub przejść bezpośrednio do sekcji związanych z konkretnymi usługami.

Zasoby dla użytkowników, takie jak linki do artykułów o konkretnych usługach, znajdziesz w przewodniku po funkcjach ułatwień dostępu dla użytkowników G Suite.​


Pomoc i komentarze

Zespół pomocy ds. osób niepełnosprawnych udziela odpowiedzi na pytania dotyczące używania technologii wspomagających z usługami Google oraz korzystania z funkcji ułatwień dostępu w usługach Google. Dowiedz się, jak skontaktować się z zespołem pomocy ds. osób niepełnosprawnych.

Sposób uzyskiwania odpowiedzi na pytania dotyczące G Suite zależy od tego, czy korzystasz obecnie z G Suite.

Klienci korzystający z G Suite

Klienci korzystający z G Suite Basic, G Suite Business, G Suite Enterprise, G Suite dla Instytucji Państwowych lub G Suite dla Szkół i Uczelni mogą wysłać zgłoszenie do pomocy w konsoli administracyjnej Google:

 1. Zaloguj się w konsoli administracyjnej.
 2. Kliknij Pomoc > Kontakt z pomocą techniczną.

Z zespołem pomocy G Suite możesz się też skontaktować telefonicznie. Więcej informacji znajdziesz w artykule Kontaktowanie się z zespołem pomocy G Suite.

Potencjalni klienci G Suite

Jeśli dopiero rozważasz wdrożenie G Suite, kliknij link wersji, która Cię interesuje, a następnie wybierz Kontakt z nami (Contact Us) w prawym górnym rogu otwartej strony:

 

Aby poznać inne opcje uzyskiwania pomocy związanej z ułatwieniami dostępu i przesyłania opinii na ich temat, odwiedź stronę Kontakt z nami


Oświadczenie związane z konfigurowaniem usług innych firm

W części tego przewodnika opisaliśmy sposoby współpracy usług Google z czytnikami ekranu innych firm (między innymi JAWS, NVDA i VoiceOver) i przeglądarkami innych firm (między innymi Internet Explorer i Firefox) oraz zalecane przez Google konfiguracje.

Google nie ponosi odpowiedzialności za produkty innych firm ani nie oferuje pomocy technicznej związanej z ich konfigurowaniem. Najnowsze informacje na temat konfiguracji i wsparcia zawierają strony poszczególnych produktów. Możesz też skonsultować się z dostawcami rozwiązań Google.


Podejście Google do ułatwień dostępu

Misją Google jest ułatwienie dostępu do informacji z całego świata wszystkim użytkownikom, w tym osobom niepełnosprawnym – na przykład niedowidzącym, niedosłyszącym czy cierpiącym na zaburzenie rozpoznawania barw. Poniższe działania przybliżają nas do osiągnięcia tych celów:

 • uwzględnianie ułatwień dostępu w usługach Google,
 • opracowywanie usług oraz interfejsów API z ułatwieniami dostępu na platformy Google Android i Chrome OS,
 • wspieranie otwartych standardów zapewniających dostęp do internetu przy użyciu wszystkich technologii wspomagających.

G Suite umożliwia współpracę między użytkownikami. Inwestujemy w rozwój, aby ta współpraca była jak najłatwiejsza.

W Google zawsze skupiamy uwagę przede wszystkim na użytkowniku. Aktywnie współpracujemy z grupami wspierającymi tę inicjatywę i osobami niepełnosprawnymi, aby korzystać z ich pomysłów i opinii. Nasz zespół do spraw ułatwień dostępu – grupa bardzo zróżnicowanych osób – pełni rolę konsultacyjną w sprawach związanych z ułatwieniami dostępu w Google i opracowuje ogólne wskazania dotyczące ułatwień dostępu, na których bazują zespoły projektujące usługi.

Staramy się pozytywnie wpływać na stan ułatwień dostępu w internecie i zawsze będziemy służyć wszystkim naszym użytkownikom. Więcej informacji o ułatwieniach dostępu w Google zawiera witryna Google na temat ułatwień dostępu.


Szablon VPAT (Voluntary Product Accessibility Template)

Poniższe szablony VPAT (Voluntary Product Accessibility Template) zawierają informacje o usługach Google:


Zalecenia ogólne


Zalecane przeglądarki i czytniki ekranu

Osoby używające technologii wspomagających w usługach Google powinny korzystać z odpowiedniej kombinacji czytników ekranu i przeglądarek:

System operacyjny Czytnik ekranu Przeglądarka
Microsoft Windows NVDA lub JAWS Firefox
Mac VoiceOver Przeglądarka Chrome
Chrome OS ChromeVox Przeglądarka Chrome 


Uwaga: są to zalecenia ogólne. W dokumentacji poszczególnych usług możesz znaleźć więcej informacji. Artykuły o konkretnych usługach, znajdziesz w przewodniku po funkcjach ułatwień dostępu dla użytkowników G Suite.


Zalecane ustawienia konsoli administracyjnej Google

Aby sprostać wymaganiom użytkowników w zakresie ułatwień dostępu, zalecamy włączenie poniższych opcji Gmaila i systemu operacyjnego Chrome w konsoli administracyjnej Google.

Ustawienia Gmaila (tylko w G Suite)

Poniższe opcje Gmaila są domyślnie włączone w konsoli administracyjnej. Są to ustawienia dla całej domeny. Mają one wpływ na wszystkich użytkowników w domenie.

Dostęp POP i IMAP: ta funkcja umożliwia użytkownikom dalsze korzystanie ze skrzynki pocztowej przy użyciu dobrze znanego klienta poczty e-mail. Wyświetl listę obsługiwanych klientów poczty e-mail oraz dowiedz się, jak włączać i wyłączać dostęp.

Motywy: ta funkcja umożliwia użytkownikom dostosowanie wyglądu kont Gmail przez wybranie własnych schematów kolorów i tła. Użytkownicy, którzy mają problemy z widzeniem lub uczeniem się, mogą preferować motyw Wysoki kontrast. Zmiana motywu nie wpływa na zawartość ani funkcjonalność Gmaila. Nie zmienia też żadnych ustawień wprowadzonych przez administratora, takich jak dostosowane logo. Dowiedz się, jak włączać i wyłączać motywy

G Suite Sync for Microsoft Outlook: to wtyczka do programu Microsoft Outlook®, która pozwala używać go jako klienta poczty e-mail, kalendarza i kontaktów G Suite. Wszystkie e-maile, wydarzenia w kalendarzu (łącznie ze spotkaniami cyklicznymi) oraz kontakty są synchronizowane między G Suite a programem Microsoft Outlook. Dowiedz się więcej o G Suite Sync for Microsoft Outlook i pobierz G Suite Sync.

 • Uwaga: narzędzie G Suite Sync for Microsoft Outlook nie jest obsługiwane na Macach. Microsoft Outlook dla komputerów Mac nie obsługuje interfejsu MAPI (Messaging Application Programming Interface), którego G Suite Sync wymaga do komunikowania się z Outlookiem. Z powodu tego ograniczenia w Outlooku nie można opracować wersji G Suite Sync zgodnej z Macami.

Ustawienia systemu operacyjnego Chrome

W przypadku Chrome OS możesz włączyć opcje ułatwień dostępu dla określonej grupy użytkowników, tworząc jednostkę organizacyjną, która zawiera tych użytkowników. Najpierw dowiedz się, jak utworzyć jednostkę organizacyjną, a następnie dowiedz się, jak włączać i wyłączać usługi dla poszczególnych użytkowników.

ChromeVox: ChromeVox to czytnik ekranu wbudowany w system operacyjny Chrome. ChromeVox jest fabrycznie zainstalowany na wszystkich Chromebookach i Chromeboksach. Aby go włączyć, wystarczy nacisnąć Control + Alt + Z.

Zezwalaj na rozszerzenia ułatwień dostępu: domyślnie użytkownicy mogą instalować dowolne rozszerzenia i aplikacje. Jako administrator możesz zablokować określone aplikacje i rozszerzenia lub wszystkie rozszerzenia i aplikacje oprócz zatwierdzonych przez Ciebie. Jeśli zablokujesz określone rozszerzenia lub zezwolisz na ich używanie, upewnij się, że użytkownicy mogą pobierać rozszerzenia ułatwień dostępu i korzystać z nich. Dowiedz się, jak zarządzać aplikacjami i rozszerzeniami

Wstępnie instaluj rozszerzenia: możesz wstępnie zainstalować określone rozszerzenia lub aplikacje na poziomie administratora. Dowiedz się, jak wstępnie instalować rozszerzenia


Ułatwienia dostępu w usługach G Suite


Gmail

Gmail umożliwia korzystanie z czytników ekranu i innych dodatkowych funkcji dla użytkowników niewidzących i niedowidzących oraz używanie istniejących klientów poczty e-mail. Użytkownicy, którzy wolą używać klienta komputerowego, mogą synchronizować dane z używanym programem, takim jak Microsoft Outlook. Zobacz Szablon VPAT dla Gmaila.

Funkcje i opcje

 • Obsługa czytników ekranu w widoku standardowym i podstawowym widoku HTML. Te czytniki ekranu są w pełni obsługiwane: NVDA i JAWS w systemie Windows, VoiceOver na komputerach Mac i ChromeVox na urządzeniach z Chrome OS.
 • Obsługa programu Microsoft Outlook jako klienta poczty przy użyciu G Suite Sync for Microsoft Outlook. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zalecane ustawienia konsoli administracyjnej Google.
 • Obsługa POP i IMAP na potrzeby istniejących klientów poczty e-mail.
 • Obsługa skrótów klawiszowych w Gmailu i w Kontaktach.
 • Motyw o wysokim kontraście dla interfejsu Gmaila.
 • Opcja umożliwiająca wyświetlanie przycisków w postaci tekstu zamiast ikon.
 • Funkcje ułatwień dostępu w widoku standardowym obejmują między innymi punkty orientacyjne ARIA, nagłówki, ogłoszenia podsumowania konwersacji, pomijanie linków i klawisze skrótu.
 • Główne funkcje są dostępne przy użyciu klawiatury.

Kreator aplikacji Google

Osoby niewidzące i niedowidzące mogą tworzyć aplikacje w Kreatorze aplikacji.

Funkcje i opcje

 • Obsługa ChromeVox, JAWS i innych czytników ekranu.
 • Skróty klawiszowe.
 • Wskazówki ARIA przy ważnych elementach ekranu.

Oprócz tego Kreator aplikacji udostępnia narzędzia dla deweloperów, którzy chcą zaimplementować funkcje ułatwień dostępu w swoich aplikacjach.

Dowiedz się więcej o funkcjach ułatwień dostępu w Kreatorze aplikacji.

Kalendarz Google

Kalendarz Google umożliwia osobom niewidzącym i niedowidzącym przeglądanie i edytowanie zawartości Kalendarza Google w internecie przy użyciu własnych czytników ekranu. Użytkownicy, którzy wolą używać klienta komputerowego, mogą synchronizować dane z używanym programem, takim jak Microsoft Outlook.

Funkcje i opcje

 • Główne funkcje są dostępne przy użyciu klawiatury w dowolnej przeglądarce.
 • Z widoku Plan dnia można w pełni korzystać przy użyciu czytników ekranu.
 • Obsługa mechanizmów powiększania ekranu.
 • Tagi i etykiety elementów ARIA.
 • Obsługa programu Microsoft Outlook jako klienta kalendarza przy użyciu G Suite Sync for Microsoft Outlook. Więcej informacji znajdziesz w artykule Zalecane ustawienia konsoli administracyjnej Google.

Google Cloud Search

Osoby niewidzące i niedowidzące mogą używać Google Cloud Search do znajdowania treści w usługach G Suite oraz uzyskiwania przydatnych informacji i rekomendacji.

Funkcje i opcje

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Ułatwienia dostępu z klawiatury.

Dysk Google w internecie

Osoby niewidzące i niedowidzące mogą używać Dysku Google w internecie do pobierania, przesyłania, tworzenia, przechowywania i edytowania plików. Mogą one organizować pliki w folderach, przechowywać pliki, z których mogą korzystać na dowolnym urządzeniu, oraz udostępniać pliki rodzinie, przyjaciołom oraz znajomym ze szkoły lub pracy. Zobacz Szablon VPAT dla Dysku Google.

Funkcje i opcje

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Ułatwienia dostępu z klawiatury.
 • Obsługa powiększania i trybu wysokiego kontrastu.
 • Po zsynchronizowaniu Dysku Google z komputerem można korzystać z dobrze znanych użytkownikom narzędzi do edytowania. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w następnej sekcji.
 • Obsługa integracji z aplikacjami innych firm.
 • Obsługa skrótów klawiszowych. Listę skrótów możesz otworzyć w dowolnej chwili, naciskając klawisze Ctrl + / (Windows, system operacyjny Chrome) lub Command + / (Mac).

Aplikacje do synchronizacji Dysku Google

Dostępne są dwie aplikacje, które użytkownicy mogą instalować na swoich komputerach lokalnych, aby synchronizować wybrane lub wszystkie pliki z Dyskiem Google w internecie, dzięki czemu są one dostępne wszędzie, w dowolnej chwili i na każdym urządzeniu.

 • Kopia zapasowa i synchronizacja – pliki z Mojego dysku i innych wybranych folderów są przechowywane na komputerach użytkowników i synchronizowane z chmurą.
 • Transmisja plików z Dysku – pliki z Mojego dysku i dysków współdzielonych są przechowywane w chmurze i w razie potrzeby przesyłane strumieniowo na komputery użytkowników.

Funkcje i opcje obu aplikacji

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Ułatwienia dostępu z klawiatury.
 • Korzystanie ze znajomych narzędzi do edytowania.
 • Organizowanie plików w folderach.

Dokumenty Google

Osoby niewidzące i niedowidzące mogą przy użyciu czytnika ekranu edytować i przeglądać pliki Dokumentów Google oraz modyfikować je wspólnie z innymi osobami. Zobacz Szablon VPAT dla Dokumentów Google.

Funkcje i opcje

 • Obsługa edytowania, nawigowania, czytania i współpracy przy użyciu czytnika ekranu.
 • Nawigowanie i edytowanie przy użyciu klawiatury.
 • Podłączanie monitorów brajlowskich z możliwością odświeżania.
 • Obsługa tekstu alternatywnego na obrazach.
 • Powiadomienia i informacje o współpracownikach są wypowiadane, jeśli używany jest czytnik ekranu.
 • Obsługa skrótów klawiszowych. Listę skrótów możesz otworzyć w dowolnej chwili, naciskając klawisze Ctrl + / (Windows, system operacyjny Chrome) lub Command + / (Mac).

Arkusze Google

Osoby niewidzące i niedowidzące mogą przy użyciu czytnika ekranu edytować i przeglądać pliki Arkuszy Google oraz modyfikować je wspólnie z innymi osobami. Zobacz Szablon VPAT dla Arkuszy Google.

Funkcje i opcje

 • Gdy obsługa czytnika ekranu jest włączona, na pasku menu jest dostępny element „Ułatwienia dostępu” zawierający skróty czytania i nawigacji.
 • Obsługa czytników ekranu umożliwiająca czytanie i edytowanie – także komentarzy i informacji o wyróżnionych komórkach.
 • Dostęp do funkcji i nawigowanie przy użyciu klawiatury.
 • Obsługa mechanizmów powiększania ekranu.
 • Obsługa tekstu alternatywnego na wykresach i obrazach.
 • Powiadomienia i informacje o współpracownikach są wypowiadane.
 • Obsługa skrótów klawiszowych. Listę skrótów możesz otworzyć w dowolnej chwili, naciskając klawisze Ctrl + / (Windows, system operacyjny Chrome) lub Command + / (Mac).

Prezentacje Google

Osoby niewidzące i niedowidzące mogą przy użyciu czytnika ekranu edytować i przeglądać pliki Prezentacji Google oraz modyfikować je wspólnie z innymi osobami. Zobacz Szablon VPAT dla Prezentacji Google.

Funkcje i opcje

 • Obsługa czytników ekranu i monitorów brajlowskich z możliwością odświeżania.
 • Obsługa tekstu alternatywnego na obrazach.
 • Obsługa skrótów klawiszowych. Listę skrótów możesz otworzyć w dowolnej chwili, naciskając klawisze Ctrl + / (Windows, system operacyjny Chrome) lub Command + / (Mac).

Formularze Google

Osoby niewidzące i niedowidzące mogą przy użyciu Formularzy Google tworzyć i wysyłać formularze oraz odpowiadać na nie. Zobacz Szablon VPAT dla Formularzy Google.

Funkcje i opcje

 • Obsługa czytników ekranu.
 • Obsługa skrótów klawiszowych. Listę skrótów możesz otworzyć w dowolnej chwili, naciskając klawisze Ctrl + / (Windows, system operacyjny Chrome) lub Command + / (Mac).

Rysunki Google

Osoby niewidzące i niedowidzące mogą przy użyciu Rysunków Google tworzyć i udostępniać rysunki.

Funkcje i opcje

 • Obsługa czytników ekranu i monitorów brajlowskich z możliwością odświeżania.
 • Obsługa tekstu alternatywnego na obrazach.
 • Obsługa skrótów klawiszowych. Listę skrótów możesz otworzyć w dowolnej chwili, naciskając klawisze Ctrl + / (Windows, system operacyjny Chrome) lub Command + / (Mac).

Witryny Google

Osoby niewidzące i niedowidzące mogą przy użyciu Witryn Google tworzyć i udostępniać strony internetowe. Zobacz Szablon VPAT dla Witryn Google.

Funkcje i opcje

 • Obsługa ChromeVox, JAWS i innych czytników ekranu.
 • Dostęp do wielu funkcji przy użyciu klawiatury.

Grupy dyskusyjne Google

Grupy dyskusyjne Google obejmują dwie główne funkcje, które są użyteczne dla osób korzystających z technologii wspomagających. Pierwszą z nich jest zbiór skrótów klawiszowych zwiększających ergonomię typowych przepływów pracy, a drugą funkcją jest obecność wskazówek ARIA przy większości ważnych elementów ekranu.

Funkcje i opcje

 • Skróty klawiszowe. Aby wyświetlić listę skrótów klawiszowych w Grupach dyskusyjnych Google, naciśnij klawisz znaku zapytania (?).
 • Wskazówki ARIA przy ważnych elementach ekranu.

Google Voice

Osoby niewidzące i niedowidzące mogą nawiązywać połączenia, wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe oraz korzystać z poczty głosowej w Google Voice.

Funkcje i opcje

 • Obsługa czytników ekranu.
 • Dostęp przy użyciu klawiatury.

Classroom

Aplikacja Classroom jest dostępna dla wszystkich użytkowników G Suite dla Szkół i Uczelni – darmowego pakietu narzędzi podnoszących wydajność pracy, w skład którego wchodzi Gmail, Dokumenty oraz Dysk Google. Classroom to narzędzie dla nauczycieli i uczniów, które pomaga w organizacji zajęć i komunikowaniu się bez używania papieru. Dzięki czytnikom ekranu osoby niewidzące i niedowidzące mogą przeglądać zajęcia i projekty oraz zarządzać nimi. Administratorzy mogą się dowiedzieć, jak kontrolować dostęp użytkowników do Classroom.

Funkcje i opcje

 • Obsługa czytników ekranu.
 • Dostęp przy użyciu klawiatury.

Przeglądarka Chrome

Przeglądarka Chrome obsługuje technologie wspomagające, na przykład niektóre czytniki ekranu i mechanizmy powiększania ekranu. Udostępnia ona osobom niedowidzącym kilka narzędzi, takich jak powiększanie na całą stronę i kolory o wysokim kontraście. Oprócz tego rozszerzenia do Chrome umożliwiają łatwe dodawanie funkcji do przeglądarki Chrome i dostosowywanie jej do własnych potrzeb. Istnieje wiele rozszerzeń dodających ułatwienia dostępu oraz pomagających deweloperom w tworzeniu aplikacji internetowych z ułatwieniami dostępu.

Funkcje i opcje

 • Dostęp przy użyciu klawiatury.
 • Obsługa najnowszych wersji czytników ekranu JAWS, NVDA (Windows), System Access to Go (Windows) i VoiceOver (Mac OS X).
 • Powiększanie na całą stronę.
 • Dostosowywanie kroju i rozmiaru czcionki.
 • Obsługa własnych i wysokokontrastowych schematów kolorów.
 • Rozszerzenie do Chrome z motywami o wysokim kontraście.
 • Rozszerzenia dodające ułatwienia dostępu, takie jak ChromeVox (czytnik ekranu) i ChromeVis (powiększanie tekstu i zmienianie jego koloru).

Chromebooki

Chromebooki mają wbudowane funkcje ułatwień dostępu, które obejmują czytnik ekranu ChromeVox, dostęp z klawiatury, przybliżenie, wysoki kontrast, powiększenie i inne rozwiązania.

Funkcje i opcje

Listę opcji i funkcji ułatwień dostępu znajdziesz na stronie pomocy do ułatwień dostępu na Chromebookach. Przykładowe funkcje:

 • Czytnik ekranu ChromeVox.
 • Tryb wysokiego kontrastu.
 • Powiększenie ekranu.
 • Klawiatura ekranowa.
 • Zgodność z alfabetem Braille'a.

Hangouts Chat

Osoby niewidome i niedowidzące mogą uczestniczyć w rozmowach prywatnych lub grupowych w Hangouts Chat przy użyciu czytnika ekranu i skrótów klawiszowych.

Funkcje i opcje

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Skróty klawiszowe.

Hangouts Meet

Osoby niewidome i niedowidzące mogą korzystać z Hangouts Meet na komputerze w celu dołączania do spotkań głosowych i wideo oraz uczestniczenia w nich. Listę funkcji i opcji ułatwień dostępu znajdziesz w artykule Ułatwienia dostępu.

Funkcje i opcje

 • Obsługa czytnika ekranu.
 • Powiększanie i tryb wysokiego kontrastu.
 • Skróty klawiszowe.

Klasyczna wersja Hangouts

Osoby niewidome i niedowidzące mogą uczestniczyć w rozmowach wideo i czatach w klasycznej wersji Hangouts przy użyciu skrótów klawiszowych i czytników ekranu.

Funkcje i opcje

 • Obsługa większości czytników ekranu.
 • Skróty klawiszowe podczas rozmów wideo i czatów.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?