ส่งออกข้อมูลขององค์กร

เครื่องมือส่งออกข้อมูลทำหน้าที่ในการส่งออกข้อมูลสำหรับบริการหลักของ G Suite อย่างไรก็ตามการส่งออกอาจไม่ครอบคลุมทุกสิ่งที่คุณคาดหวัง ดังนั้นโปรดอ่านบทความนี้โดยละเอียด ในปัจจุบันการส่งออกข้อมูลบางประเภทต้องใช้วิธีการอื่นเท่าที่มี

เราจะอัปเดตบทความนี้เพื่อแจ้งให้คุณทราบหากเครื่องมือส่งออกข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง

หมายเหตุ: ข้อมูลที่ผู้ใช้ลบไปแล้วจะส่งออกด้วยเครื่องมือส่งออกข้อมูลไม่ได้

หมายเหตุสำคัญ

เราจะอัปเดตบทความนี้หากเครื่องมือส่งออกข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง

ขณะนี้เครื่องมือส่งออกข้อมูลไม่รองรับข้อมูลดังต่อไปนี้

 • การซิงค์ของ Chrome (บริการหลักสำหรับลูกค้า G Suite for Education เท่านั้น)
 • ข้อมูลในไดรฟ์บางประเภท ได้แก่
  • รูปภาพ วิดีโอ PDF และไฟล์ที่ไม่ใช่ของ Google เวอร์ชันเก่าที่ผู้ใช้ทำเครื่องหมายไว้ว่าเป็นเก็บตลอดไป
  • ความคิดเห็นที่ใส่ไว้ในรูปภาพ วิดีโอ PDF และไฟล์ที่ไม่ใช่ของ Google
  • ข้อมูลในไดรฟ์ที่แชร์สำหรับองค์กรที่ใช้ Drive Enterprise และสำหรับองค์กรที่ใช้ G Suite รุ่นต่างๆ
  • ข้อมูลไดรฟ์ที่แชร์เมื่อผู้ดูแลระบบส่งออกไม่ได้เป็นผู้จัดการของไดรฟ์ที่แชร์นั้น
  • ไฟล์ในถังขยะของผู้ใช้
 • ข้อมูลสำหรับผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้
 • ข้อความในเขตกักบริเวณของผู้ดูแลระบบ
 • ข้อความที่รอดำเนินการในกลุ่มที่มีการกลั่นกรอง

โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Google Cloud เพื่อขอคำชี้แจงหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ข้อมูลที่ควรส่งออกด้วยวิธีอื่นมีดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลที่ผู้ใช้ลบแต่ห้องนิรภัยยังคงเก็บไว้ - ผู้ดูแลระบบห้องนิรภัยจะส่งออกข้อมูลเช่นนี้ได้

 • ข้อมูล Cloud Search - โปรดดูวิธีดึงข้อมูล Cloud Search ขององค์กร

โปรดติดต่อทีมสนับสนุนของ Google Cloud หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการส่งออกข้อมูลด้วยวิธีเหล่านี้

ข้อกำหนด

คุณต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้จึงจะใช้เครื่องมือส่งออกข้อมูลได้

 • มีบัญชีในโดเมนของคุณเป็นระยะเวลา 30 วันขึ้นไป ถ้าโดเมนสร้างขึ้นมาแล้วนานกว่า 30 วัน
 • เป็นผู้ดูแลระบบขั้นสูงในโดเมน Google ของคุณ
 • บังคับใช้การยืนยันแบบ 2 ขั้นตอนในบัญชีของคุณ เฉพาะผู้ดูแลระบบที่ส่งออกข้อมูลเท่านั้น
 • มีผู้ใช้ในบัญชี Google น้อยกว่า 1,000 คน ถ้าคุณมีผู้ใช้มากกว่า 1,000 คน โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนของ Google Cloud เพื่อเปิดใช้เครื่องมือส่งออกข้อมูลเป็นการชั่วคราว

ส่งออกข้อมูลผู้ใช้

 1. เปิดเครื่องมือส่งออกข้อมูล
  เคล็ดลับ: หากต้องการดำเนินการนี้จากคอนโซลผู้ดูแลระบบของ Google ให้คลิกเปิด Open และในส่วนเครื่องมือ ให้คลิก "ส่งออกข้อมูล"
 2. คลิกเริ่มส่งออก

โดยทั่วไป การส่งออกข้อมูลจะใช้เวลา 72 ชั่วโมง แต่อาจใช้เวลาถึง 9 วันขึ้นอยู่กับขนาดของข้อมูลที่ส่งออกคุณจะได้รับอีเมลแจ้งเมื่อการดำเนินการเสร็จสมบูรณ์และพร้อมนำเข้าไปยังบริการอื่น

หากต้องการให้ผู้ใช้ดาวน์โหลดข้อมูลของตนเอง โปรดแจ้งให้ผู้ใช้ดูที่ดาวน์โหลดข้อมูลของคุณ

ดูข้อมูลที่ส่งออก

คลิกเข้าถึงที่เก็บถาวรในอีเมลยืนยันหรือในเครื่องมือส่งออกข้อมูล

คลิกโฟลเดอร์ในที่เก็บถาวรเพื่อดูรายการโฟลเดอร์ของผู้ใช้ โฟลเดอร์ของผู้ใช้แต่ละคนจะมีไฟล์ Zip ซึ่งเป็นข้อมูลของผู้ใช้คนนั้น คลิกไฟล์ Zip เพื่อดาวน์โหลดข้อมูลของผู้ใช้ จากนั้นแตกไฟล์เพื่อดูข้อมูลของผู้ใช้แต่ละคนตามผลิตภัณฑ์ ข้อมูลที่ส่งออกจะใช้ได้เป็นเวลา 30 วัน จากนั้นระบบจะลบทิ้งโดยถาวร

คำถาม

ฉันจะส่งออกข้อมูลผู้ใช้อีกครั้งได้ไหม 
ได้ คุณจะเริ่มกระบวนการส่งออกอีกครั้งได้หลังจากการส่งออกครั้งล่าสุดเสร็จสมบูรณ์ 30 วัน
ฉันจะส่งออกข้อมูลให้เฉพาะผู้ใช้บางรายได้ไหม

ไม่ได้ หากใช้เครื่องมือส่งออกข้อมูล ข้อมูลทั้งหมดจะส่งออกไปยังผู้ใช้ทุกรายในโดเมน คุณจะส่งออกข้อมูลบางประเภทหรือส่งข้อมูลให้เฉพาะผู้ใช้บางรายไม่ได้

ผู้ใช้แต่ละรายจะส่งออกข้อมูลประเภทต่างๆ เองได้ โปรดดูรายละเอียดในดาวน์โหลดข้อมูลของคุณ

ฉันต้องการส่งออกข้อมูลอีเมลเท่านั้น เครื่องมือส่งออกข้อมูลดำเนินการเช่นนี้ได้ไหม

ไม่ได้ คุณจะระบุประเภทของข้อมูลที่ต้องการส่งออกด้วยเครื่องมือส่งออกข้อมูลไม่ได้ เครื่องมือจะส่งออกข้อมูลทั้งหมดไปยังผู้ใช้ทุกรายในโดเมน

ผู้ใช้แต่ละรายจะส่งออกข้อมูลประเภทต่างๆ เองได้ โปรดดูรายละเอียดในดาวน์โหลดข้อมูลของคุณ

ฉันจะหยุดกระบวนการส่งออกหลังจากเริ่มส่งออกไปแล้วได้ไหม

ไม่ได้ เมื่อคุณเริ่มกระบวนการส่งออกแล้ว จะต้องรอจนกว่าจะเสร็จเรียบร้อย

ข้อมูลที่ส่งออกจะไปอยู่ที่ไหน
ข้อมูลจะอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร