Eksportowanie danych organizacji

Za pomocą tego narzędzia możesz wyeksportować dane organizacji z usług podstawowych G Suite. Wyeksportowane dane mogą nie zawierać wszystkiego, czego oczekujesz, dlatego dokładnie zapoznaj się z tym artykułem. Niektóre dane należy obecnie eksportować przy użyciu innych dostępnych metod.

Będziemy aktualizować ten artykuł w miarę wprowadzania zmian w narzędziu do eksportowania danych.

Uwaga: przy użyciu tego narzędzia nie można wyeksportować danych usuniętych przez użytkowników. 

Ważne informacje

Będziemy aktualizować ten artykuł w miarę wprowadzania zmian w narzędziu do eksportowania danych.

Obecnie narzędzie do eksportowania danych nie obsługuje tych danych:

 • Dane z Synchronizacji Chrome (usługa podstawowa tylko w G Suite dla Szkół i Uczelni).
 • Niektóre typy danych z Dysku:
  • starsze wersje zdjęć, filmów, plików PDF i innych plików spoza Google, które użytkownicy oznaczyli jako Zachowaj na zawsze;
  • komentarze dodane do zdjęć, filmów, plików PDF i innych plików spoza Google;
  • dane na dyskach współdzielonych należących do organizacji korzystających z Dysku Google Enterprise lub różnych wersji G Suite;
  • dane na dysku współdzielonym, które zostały bezpośrednio udostępnione użytkownikowi, bez względu na to, czy jest on użytkownikiem danego dysku współdzielonego; 
  • pliki w koszach użytkowników.
 • Dane użytkowników, którzy:
 • Wiadomości w kwarantannie administracyjnej.
 • Wiadomości oczekujące w grupach moderowanych.

Jeśli potrzebujesz dalszych informacji lub wsparcia, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Cloud.

Dane, które należy wyeksportować innymi metodami:

 • Dane, które zostały usunięte przez użytkowników, ale są przechowywane w Vault – administrator Vault może wyeksportować te dane.

 • Dane Cloud Search – dowiedz się, jak pobrać dane Cloud Search organizacji.

Jeśli potrzebujesz pomocy przy eksportowaniu danych za pomocą tych metod, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Cloud.

Wymagania

Aby móc korzystać z narzędzia do eksportowania danych, musisz spełniać te warunki:

 • Musisz mieć konto w domenie przez co najmniej 30 dni, jeśli domena została utworzona ponad 30 dni temu.
 • Musisz być superadministratorem w swojej domenie Google.
 • Na Twoim koncie musi być wymuszona weryfikacja dwuetapowa. Jest to wymagane tylko na koncie administratora przeprowadzającego eksport.
 • Na Twoim koncie musi być mniej niż 1000 użytkowników. Jeśli masz ponad 1000 użytkowników, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Cloud, aby tymczasowo włączyć narzędzie do eksportowania danych.

Eksportowanie danych użytkowników

 1. Otwórz narzędzie do eksportowania danych.
  Wskazówka: aby to zrobić w konsoli administracyjnej Google, w prawym górnym rogu kliknij Otwórz Open, a potem w sekcji Narzędzia kliknij Eksportowanie danych.
 2. Kliknij Rozpocznij eksportowanie.

Eksportowanie danych zwykle trwa około 72 godzin, ale może potrwać do 9 dni w zależności od ilości danych do wyeksportowania. Po jego zakończeniu otrzymasz e-maila z powiadomieniem. Następnie możesz zaimportować dane do innej usługi.

Jeśli wolisz, aby użytkownicy sami pobrali dane, wskaż im artykuł Pobieranie swoich danych.

Wyświetlanie wyeksportowanych danych

W e-mailu z potwierdzeniem lub narzędziu do eksportowania danych kliknij Otwórz archiwum.

W archiwum kliknij folder, aby zobaczyć listę folderów użytkowników. W każdym z folderów użytkowników znajduje się plik ZIP z danymi użytkownika. Kliknij plik ZIP, aby pobrać dane, a następnie rozpakuj go, aby zobaczyć dane poszczególnych użytkowników według usług. Wyeksportowane dane są dostępne przez 30 dni, a następnie są trwale usuwane.

Pytania

Czy mogę ponownie wyeksportować dane użytkowników?
Tak. 30 dni po zakończeniu ostatniego eksportu możesz ponownie rozpocząć proces eksportowania. 
Czy mogę wyeksportować dane tylko niektórych użytkowników?

Nie. Jeśli używasz narzędzia do eksportowania danych, pobierane są wszystkie dane każdego użytkownika z domeny. Nie możesz wyeksportować wybranych typów danych ani danych należących do określonych użytkowników.

Poszczególni użytkownicy mogą samodzielnie eksportować różne typy danych. Więcej informacji znajdziesz w artykule Pobieranie swoich danych.

Chcę wyeksportować tylko dane poczty e-mail. Czy mogę to zrobić za pomocą narzędzia do eksportowania danych?

Nie. W narzędziu do eksportowania danych nie możesz wybrać, jakie dane chcesz wyeksportować. To narzędzie eksportuje wszystkie dane każdego użytkownika z domeny.

Poszczególni użytkownicy mogą samodzielnie eksportować różne typy danych. Więcej informacji znajdziesz w artykule Pobieranie swoich danych.

Czy mogę zatrzymać rozpoczęty proces eksportowania?

Nie. Gdy rozpoczniesz proces eksportowania, musisz poczekać na jego zakończenie.

Gdzie znajdują się wyeksportowane dane?
Dane są przechowywane w Stanach Zjednoczonych. 
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?