Първи стъпки с Google My Business за вериги

Веригите могат да използват Google My Business, за да управляват информацията за бизнеса си и да персонализират бизнес профилите си в Google Търсене и Карти.

От потвърден профил в Google My Business собствениците на вериги могат да използват функциите на програмата, за да задържат настоящите си клиенти и да привличат потенциални такива.

Научете повече за това как да се регистрирате в Google My Business.

Какво можете да направите

Можете да изберете информацията, която потенциалните ви клиенти да виждат за бизнеса ви в бизнес профила ви. Ето някои от нещата, които можете да правите чрез бизнес профила си:

 • да управлявате информацията си. Можете да използвате електронна таблица, за да актуализирате групово такава информация, като работно време и телефонни номера;
 • да се ангажирате с клиентите си. Можете да отговаряте на отзиви и на често задавани въпроси;
 • да публикувате снимки с високо качество. Показвайте на клиентите си какво ще видят, преди да ви посетят;
 • да контролирате кой има достъп до бизнес профилите ви посредством групи местоположения.
 • да създавате реклами за засилване на онлайн присъствието на бизнеса ви.

Как клиентите преглеждат информацията ви

Когато клиентите търсят бизнес в Google, бизнес профилът ви може да се покаже в резултатите от търсенето им. Това дали информацията за веригата ви ще се показва, когато клиент търси бизнес, се определя от фактори като уместност на търсенето, разстояние на пазаруващите и доколко е известна веригата ви.

Информацията, показвана за веригата ви в бизнес профила ви, може да включва:

 • уебсайт;
 • упътвания;
 • телефонен номер;
 • отзиви от клиенти;
 • снимки;
 • кратко обобщение за бизнеса ви.

Наличието на одобрен профил в Google My Business помага да се контролира броят на дублиращите се бизнес профили, които се показват за бизнеса ви. Въпреки че повечето дублирания ще бъдат отстранени по време на процеса на групово потвърждаване, можете също така да подавате сигнали за премахване на бизнес профили.

Управление на бизнес профила

Потвърдете бизнеса си и поемете контрол върху достъпа до профила
Ето как да заявите информацията за бизнеса си и да управлявате профила си:
Ангажиране с клиенти
Следват няколко начина да повишите информираността и ангажираността на клиентите ви по отношение на бизнеса ви:
 • Създаване на публикации: Можете да създавате публикации, за да помагате на клиентите си да са в крак с разпродажбите във веригите ви, както и с нови или популярни продукти и услуги. Освен това публикациите помагат да привличате потенциални клиенти с предлаганите от вас оферти.
 • Отговори на отзиви на клиенти: Отговаряйте на отзиви на клиенти, за да изградите доверието на настоящите си клиенти и да спечелите нови потенциални такива.
 • Представяне на продуктите ви: Можете да използвате реклами за местни магазин и стоки, за да представяте продуктите си и да изграждате присъствие на платформи с висок трафик. Рекламите за местни магазини и стоки показват на клиентите какъв тип продукти продава даден бизнес и дали магазинът отговаря на нуждите им. 
 • Отговаряйте на въпроси на клиенти: В Google Карти за Android клиентите могат да задават и отговарят на въпроси за бизнеса ви. Можете директно да отговаряте на тези въпроси.
 • Изпращайте директни съобщения на клиентите си: Приложението Google My Business Ви дава възможност да изпращате съобщения на клиенти, които намират бизнес профилите ви, и да отговаряте на въпросите им. Кореспонденцията с клиентите може да ви помогне да задържите настоящите си клиенти и да привлечете потенциални такива.
 • Подавайте сигнали за потенциално неподходящи отзиви: Можете да подадете сигнал за премахване на отзив, ако нарушава указанията за правилата на Google Карти
 • Добавете мениджър на обект: Можете да добавите мениджър на обект, който да ви помага в управлението на бизнес профилите ви. Мениджърите на обекти могат да редактират информацията и подробностите за бизнеса, да управляват публикациите, да отговарят на отзиви, да публикуват снимки и отговори на въпроси и да изтеглят статистика.
Управление на информацията за веригата
Следват начини, по които да управлявате информацията за веригата си:
 • Напишете обобщение за бизнеса: Google Карти може да предостави обобщение на офертите на веригата ви в един кратък параграф. Ако установите, че тази информация съдържа неверни факти, свържете се с нас и ще направим промените вместо вас.
 • Включете информация от бизнеса: Въведете кратко описание на бизнеса си – какво предлагате, с какво се отличавате, каква е историята ви или други неща, които клиентите е добре да знаят.
 • Задайте специално работно време за бизнеса: За дните, когато бизнесът ви работи с различен от обичайния график, например празници или специални събития, можете предварително да въведете специално работно време. Ако насрочите специално работно време, обичайното ви работно време се запазва за всички останали дни.
 • Създайте връзки за резервации: Предложете на клиентите начин за директни резервации, като се регистрирате за работа с доставчик на софтуер за графици
 • Включете такива действия, като онлайн поръчки и резервации: Бизнес профилът ви може да включва връзки към конкретни действия, като например онлайн поръчки или резервации.
Управление на атрибутите на веригата
Google използва различни източници при събирането на информация за предложенията на дадена верига. Ако установите, че атрибутите за веригата ви са неправилни, свържете се с екипа за поддръжка, за да разрешите проблема.
Някои атрибути, като „има Wi-Fi“ или „предлагат се външни маси“, могат да се редактират от собственика на бизнеса. Научете повече за това кои атрибути можете да редактирате и как
Задаване на информация за местоположение, ако се намирате в рамките на друг комплекс
Ако клон на бизнеса ви се намира в рамките на друг комплекс, като например търговски център, който вече е посочен в Google My Business, можете да заявите тази информация да се показва в бизнес профила ви. Това може да е полезно за вериги, които не са означени на външните фасади на сградите, в които се помещават.
Забележка: Google не може да гарантира показването на тази информация при търсене на бизнеса. 
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си