Valitsisinko Verkko-, Sovellukset- vai Sovellukset ja verkko ‑mittausvaihtoehdon?

Tämä ohjekeskuksen artikkeli liittyy Sovellus + Verkko ‑omaisuuden betaversioon.

Analytics-sovellus ei tällä hetkellä tue Sovellus + Verkko ‑omaisuuksia.

 

Mitä Verkko-vaihtoehdolla tarkoitetaan?

Verkko-mittausvaihtoehto

 • sisältää vain verkkosivustosi dataa
 • tarjoaa käyttäjä- tai istuntotason katsauksen dataasi
 • sisältää vaihtoehdon, jolla voit ottaa käyttöön User-ID-ominaisuuden ja deduplikoida käyttäjät
 • sisältää vaihtoehdon, jolla voit aktivoida Google-signaaleja uudelleenmarkkinoinnin ja raportoinnin parantamiseksi
 • integroi Machine Learning Intelligencen, jonka avulla vinkit ja poikkeamat voidaan havaita automaattisesti.

Jos haluat ottaa Verkko-vaihtoehdon käyttöön, seuraa näitä ohjeita.

Mitä Sovellukset-vaihtoehdolla tarkoitetaan?

Sovellukset-vaihtoehto

 • sisältää sovellustasi koskevaa dataa
 • korvaa Google Analyticsin mobiilisovellusten raportoinnin, joka perustuu Androidille ja iOS:lle tarkoitettujen Google Analytics Services SDK:iden käyttöön
 • antaa valmiudet lisätä verkkodataa myöhemmin tarpeen mukaan
 • on linkitetty sovelluksesi Firebase-projektiin
 • tarjoaa käyttäjäkeskeisen, eri käyttöympäristöt kattavan katsauksen dataasi
 • antaa valmiudet vertailla esimerkiksi Androidia ja iOS:ää koskevia raportteja sekä nähdä, mitä sovellusversioita ja käyttöjärjestelmiä käytetään useimmin
 • sisältää vaihtoehdon, jolla voit ottaa käyttöön User-ID-ominaisuuden ja deduplikoida käyttäjät
 • hyödyntää integroidusti Machine Learning Intelligencea, jotta vinkit ja poikkeamat voidaan havaita automaattisesti.

Jos haluat ottaa Sovellukset-vaihtoehdon käyttöön, seuraa näitä ohjeita.

Mitä Sovellukset ja verkko ‑vaihtoehdolla tarkoitetaan?

Sovellukset ja verkko ‑vaihtoehto

 • tuo sovellus- ja verkkodatan yksittäiseen verkko-omaisuuteen, jolloin voit verrata sovellusnäkymän ja verkkosivun käyttöä sekä nähdä reaaliaikaista sovellus- ja verkkodataa
 • korvaa Google Analyticsin mobiilisovellusten raportoinnin, joka perustuu Androidille ja iOS:lle tarkoitettujen Google Analytics Services SDK:iden käyttöön
 • käyttää samoja tapahtumia sekä sovelluksille että verkolle
 • tarjoaa käyttäjäkeskeisen, eri käyttöympäristöt kattavan katsauksen dataasi
 • antaa valmiudet vertailla esimerkiksi Androidia, iOS:ää ja verkkoa koskevia raportteja sekä laitteiden käyttöä (esim. mobiililaitteilta, tableteilta ja tietokoneilta peräisin olevaa liikennettä) ja nähdä, mitä sovellusversioita, käyttöjärjestelmiä ja selaimia käytetään useimmin
 • tarjoaa monialustaisen, laitteidenvälisen katsauksen dataasi ja sisältää vaihtoehdon, jolla voit ottaa käyttöön User-ID-ominaisuuden ja deduplikoida käyttäjät
 • antaa valmiudet ottaa katselukertojen mittauksen lisäksi käyttöön myös muiden tapahtumien (esim. sivun vieritysten ja videoihin liittyvien aktivoitumisten) automaattisen mittauksen käyttöliittymästä koodia tai mittausasetuksia muuttamatta sekä valmiudet lähettää verkko-osumia verkko-omaisuuteen hyödyntämällä aiemmin lisätyn yleisen sivustotagin toteutuksia
 • hyödyntää integroidusti Machine Learning Intelligencea, jotta vinkit ja poikkeamat voidaan havaita automaattisesti.

Jos haluat ottaa Sovellukset ja verkko ‑vaihtoehdon käyttöön, seuraa näitä ohjeita.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?