[Google Analytics 4] Thiết lập Analytics cho một trang web và/hoặc ứng dụng

Khám phá cách thiết lập Google Analytics cho trang web hoặc ứng dụng của bạn bằng cách tạo một tài sản Google Analytics 4 và thêm luồng dữ liệu.
Bài viết này dành cho những ai muốn thiết lập Analytics (bằng cách sử dụng tài sản Google Analytics 4) trên một trang web hoặc ứng dụng mới. Nếu bạn cần một mã theo dõi "UA-", hãy chuyển qua đọc bài viết này.
Bạn có nhiều trang web và/hoặc ứng dụng không? Hãy tìm hiểu cách định cấu trúc tài khoản Analytics.

Tạo một tài khoản Analytics

Bước đầu tiên là thiết lập một tài khoản Analytics, trừ khi bạn đã có tài khoản. Bạn có thể bỏ qua bước này để đến bước tạo một tài sản trừ khi bạn muốn tạo một tài khoản riêng cho trang web và/hoặc ứng dụng này. Ví dụ: bạn có thể tạo một tài khoản khác nếu trang web và/hoặc ứng dụng này thuộc về một doanh nghiệp riêng biệt.

 1. Trong cột Tài khoản ở mục Quản trị, hãy nhấp vào Tạo tài khoản.
 2. Đặt tên cho tài khoản. Hãy định cấu hình chế độ cài đặt cách chia sẻ dữ liệu để kiểm soát dữ liệu mà bạn chia sẻ với Google.
 3. Nhấp vào Tiếp theo để thêm tài sản đầu tiên vào tài khoản.

 Tạo một tài sản Google Analytics 4 mới.

Bạn cần có vai trò Người chỉnh sửa để thêm tài sản vào tài khoản Google Analytics. Nếu đã tạo tài khoản này, bạn sẽ tự động có vai trò Người chỉnh sửa. 

Bạn có thể thêm tối đa 100 tài sản (theo bất kỳ cách kết hợp nào giữa tài sản Universal Analytics và tài sản Google Analytics 4) vào một tài khoản Analytics. Để tăng hạn mức này, hãy liên hệ với người đại diện bộ phận hỗ trợ. 

Để tạo một tài sản, hãy làm như sau:

 1. Có phải bạn đang tiếp tục từ bước "Tạo tài khoản Analytics" ở trên không? Nếu đúng, hãy chuyển sang bước 2.  Nếu không, hãy làm như sau:
  • Trong mục Quản trị, hãy xem cột Tài khoản để đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng tài khoản. Sau đó, trong cột Tài sản, hãy nhấp vào Tạo tài sản.
 2. Nhập tên cho tài sản đó (ví dụ: "Trang web Doanh nghiệp của tôi, Inc"), rồi chọn múi giờ báo cáo và đơn vị tiền tệ. Nếu khách truy cập vào trang web của bạn vào thứ Ba theo múi giờ của họ, nhưng hôm đó là thứ Hai theo múi giờ của bạn, thì lượt truy cập đó được ghi lại là đã xảy ra vào thứ Hai.
  • Nếu bạn chọn múi giờ có Giờ mùa hè, Analytics sẽ tự động điều chỉnh theo các thay đổi về thời gian. Hãy sử dụng Giờ chuẩn theo kinh tuyến Greenwich (GMT) nếu bạn không muốn điều chỉnh theo Giờ mùa hè.
  • Việc thay đổi múi giờ sẽ chỉ ảnh hưởng đến dữ liệu sau này. Nếu thay đổi múi giờ cho một tài sản hiện có, bạn có thể thấy dữ liệu của mình không thay đổi hoặc tăng đột ngột do sự dịch chuyển thời gian tới hoặc lui tương ứng. Dữ liệu báo cáo có thể dựa trên múi giờ cũ trong khoảng thời gian ngắn sau khi bạn cập nhật các chế độ cài đặt, cho đến khi máy chủ của Analytics đã xử lý thay đổi.
  • Bạn không nên thay đổi múi giờ cho một tài sản quá 1 lần/ngày để Analytics có thể xử lý thay đổi.
 3. Nhấp vào Tiếp theo. Hãy chọn danh mục ngành và quy mô doanh nghiệp của bạn.
 4. Nhấp vào Tạo, rồi chấp nhận Điều khoản dịch vụ của Analytics và Bản sửa đổi về cách xử lý dữ liệu.

Thêm luồng dữ liệu

 1. Có phải bạn đang tiếp tục từ bước "Tạo một tài sản" ở trên không? Nếu đúng, hãy chuyển sang bước 2.  Nếu không, hãy làm như sau:
  1. Trong mục Quản trị, hãy xem cột Tài khoản để đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng tài khoản. Sau đó, hãy kiểm tra cột Tài sản để đảm bảo rằng bạn đã chọn đúng tài sản mà bạn muốn.
  2. Trong cột Tài sản, hãy nhấp vào Luồng dữ liệu > Thêm luồng.
 2. Nhấp vào Ứng dụng iOS, Ứng dụng Android hoặc Web.


Ứng dụng iOS hoặc ứng dụng Android

Khi bạn thêm một luồng dữ liệu ứng dụng, Analytics sẽ tạo một luồng dữ liệu ứng dụng và dự án Firebase tương ứng, rồi tự động liên kết dự án Firebase đó với tài sản của bạn (nếu chưa liên kết).

Bạn có thể liên kết với một dự án Firebase hiện có. Tuy nhiên, bạn phải làm điều này từ Firebase (và cho tài sản Google Analytics 4 chưa được liên kết với Firebase). Tìm hiểu cách thực hiện.
 1. Nhập mã nhận dạng gói iOS hoặc tên gói Android, tên ứng dụng và Mã nhận dạng App Store (đối với iOS), sau đó nhấp vào Đăng ký ứng dụng.
 2. Nhấp vào Tiếp theo, rồi làm theo hướng dẫn để tải tệp cấu hình xuống cho ứng dụng của bạn.
 3. Nhấp vào Tiếp theo, rồi làm theo hướng dẫn để thêm SDK Google Analytics cho Firebase vào ứng dụng.
 4. Nhấp vào Tiếp theo.
 5. Chạy ứng dụng của bạn để xác minh đã cài đặt xong SDK và ứng dụng đang kết nối với máy chủ của Google.
 6. Nhấp vào Hoàn tất. (Bạn cũng có thể nhấp vào Bỏ qua bước này nếu chưa muốn hoàn tất việc thiết lập ứng dụng.)
Web
 1. Nhập URL của trang web chính của bạn (ví dụ: "example.com") và tên Luồng (ví dụ: "Example, Inc. (luồng dữ liệu web)").
 2. Bạn có thể bật hoặc tắt tính năng đo lường nâng cao. Tính năng đo lường nâng cao tự động thu thập lượt xem trang và các sự kiện khác. Sau khi tạo luồng dữ liệu, bạn có thể quay lại bất cứ lúc nào để tắt từng sự kiện đo lường nâng cao mà bạn không muốn thu thập. Vì vậy, bạn nên bật tính năng đo lường nâng cao ngay bây giờ.
 3. Nhấp vào Tạo luồng.

Thiết lập tính năng thu thập dữ liệu dành cho trang web

Bạn cần phải thêm thẻ Analytics vào các trang web của mình để bắt đầu xem dữ liệu trong tài sản Google Analytics 4 mới.

Thêm thẻ vào một trình tạo trang web hoặc trang web được lưu trữ trên một Hệ thống quản lý nội dung (CMS) (ví dụ: WordPress, Shopify, v.v.)

Google Sites, HubSpot, Wix, WooCommerce và WordPress.com

Nếu bạn đang sử dụng Google Sites, HubSpot, Wix, WooCommerce, WordPress.com, hãy làm theo hướng dẫn ở bên dưới để tìm mã "G-" của bạn và dán mã đó vào trường Google Analytics mà CMS của bạn cung cấp.

 Cách tìm mã "G-" của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Analytics.
 2. Nhấp vào mục Quản trị.
 3. Ở đầu cột Tài sản, hãy chọn tài sản của bạn.
 4. Trong cột Tài sản, hãy nhấp vào Luồng dữ liệu.
 5. Nhấp vào luồng dữ liệu cho trang web của bạn.
 6. Mã "G-" xuất hiện ở phía trên cùng bên phải.Measurement ID in the Web stream details pane

Nhập mã "G-" vào trường mà CMS của bạn cung cấp:

Tất cả trình tạo trang web khác

Nếu đang sử dụng một CMS hoặc trình tạo trang web không cung cấp trường để nhập mã "G-", bạn cần phải dán thẻ Google vào trang web của mình bằng tính năng HTML tuỳ chỉnh của CMS mà bạn đang dùng.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Analytics.
 2. Nhấp vào mục Quản trị.
 3. Ở đầu cột Tài sản, hãy chọn tài sản của bạn.
 4. Trong cột Tài sản, hãy nhấp vào Luồng dữ liệu > Web.
 5. Nhấp vào luồng dữ liệu cho trang web của bạn.
 6. Trong mục thẻ Google, hãy nhấp vào Xem hướng dẫn về thẻ.
 7. Trên trang Hướng dẫn cài đặt, hãy chọn Cài đặt thủ công:
  • Trên màn hình, bạn sẽ thấy đoạn mã JavaScript cho thẻ Google của tài khoản. Thẻ Google của bạn là toàn bộ phần mã xuất hiện, bắt đầu bằng:

   <!-- Google tag (gtag.js) -->

   và kết thúc bằng

   </script>

Dán thẻ Google vào trang web bằng tính năng HTML tuỳ chỉnh của CMS mà bạn đang dùng. Vui lòng làm theo hướng dẫn ở bên dưới của CMS để biết cách làm việc này:

 • Hướng dẫn của Blogger
 • Cart.com: Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Cart.com để được hướng dẫn.
 • PrestaShop: Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của PrestaShop để được hướng dẫn.
 • Salesforce (Demandware): Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của Salesforce để được hướng dẫn.
 • Hướng dẫn của Shopify
 • VTEX: Hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ của VTEX để được hướng dẫn.
 • Hướng dẫn của Weebly

Quá trình thu thập dữ liệu có thể mất tối đa 30 phút để bắt đầu. Sau đó, bạn có thể dùng Báo cáo theo thời gian thực để xác minh rằng bạn đang nhận được dữ liệu.

Thêm trực tiếp thẻ Google vào các trang web

Bạn cần có quyền truy cập vào HTML của các trang web. Hãy yêu cầu nhà phát triển web của bạn thực hiện các bước này nếu bạn không thể tự hoàn thành các bước.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Analytics.
 2. Nhấp vào mục Quản trị.
 3. Ở đầu cột Tài sản, hãy chọn tài sản của bạn.
 4. Trong cột Tài sản, hãy nhấp vào Luồng dữ liệu > Web.
 5. Nhấp vào luồng dữ liệu cho trang web của bạn.
 6. Trong mục thẻ Google, hãy nhấp vào Xem hướng dẫn về thẻ.
 7. Trên trang Hướng dẫn cài đặt, hãy chọn Cài đặt thủ công:
  • Trên màn hình, bạn sẽ thấy đoạn mã JavaScript cho thẻ Google của tài khoản. Thẻ Google của bạn là toàn bộ phần mã xuất hiện, bắt đầu bằng:

   <!-- Google tag (gtag.js) -->

   và kết thúc bằng

   </script>

Dán thẻ Google ngay sau thẻ <head> trên mỗi trang của trang web.

Quá trình thu thập dữ liệu có thể mất tối đa 30 phút để bắt đầu. Sau đó, bạn có thể dùng Báo cáo theo thời gian thực để xác minh rằng bạn đang nhận được dữ liệu. 

Bạn không thấy tùy chọn Luồng dữ liệu trong cột Tài sản? Bạn đang sử dụng tài sản Universal Analytics thay vì tài sản Analytics 4 mà bạn vừa tạo. Hãy sử dụng bộ chọn tài sản hoặc trang Quản trị để chuyển đến tài sản Google Analytics 4 mới.
Thêm thẻ bằng cách sử dụng Trình quản lý thẻ của Google

Để thu thập dữ liệu cơ bản, hãy làm theo hướng dẫn trong trung tâm trợ giúp Trình quản lý thẻ của Google để thêm thẻ Google Analytics: Cấu hình GA4.

Tìm mã "G-" của bạn (đối với những nền tảng chấp nhận mã "G-")

Nếu bạn muốn sử dụng Google Analytics trên một dịch vụ hoặc nền tảng chấp nhận mã "G-", hãy thực hiện theo các hướng dẫn sau để tìm mã "G-". Sau đó, hãy nhập mã "G-" vào trường mà dịch vụ hoặc nền tảng của bạn cung cấp.

 Cách tìm mã "G-" của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Analytics.
 2. Nhấp vào mục Quản trị.
 3. Ở đầu cột Tài sản, hãy chọn tài sản của bạn.
 4. Trong cột Tài sản, hãy nhấp vào Luồng dữ liệu.
 5. Nhấp vào luồng dữ liệu cho trang web của bạn.
 6. Mã "G-" xuất hiện ở phía trên cùng bên phải.Measurement ID in the Web stream details pane
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
69256
false
false