[GA4] Ställa in Analytics för en webbplats och/eller en app

Se hur du ställer in Google Analytics för din webbplats eller app genom att skapa en Google Analytics 4-egendom, lägga till ett dataflöde och lägga till din Google Analytics-kod.
Har du flera webbplatser och/eller appar? Läs om hur du strukturerar ditt Analytics-konto.

Skapa ett Analytics-konto

Det första steget är att skapa ett Analytics-konto, om du inte redan har ett. Fortsätt med att skapa en egendom såvida du inte vill skapa ett separat konto för webbplatsen och/eller appen. Du kanske till exempel vill skapa ett nytt konto om webbplatsen och/eller appen tillhör ett separat företag.

 1. Gå till https://analytics.google.com/.
 2. Under Administratör klickar du på Skapa och väljer sedan Konto.
 3. Ange ett kontonamn. Ange inställningarna för datadelning för att styra vilken data du delar med Google.
 4. Klicka på Nästa för att lägga till den första egendomen i kontot.

Få insikter om din webbplats eller app utan kostnad

Använd Google Analytics för att få en bild av hela kundresan, från första besöket till köp.

 

Skapa en ny Google Analytics 4-egendom

Du måste ha rollen Redigerare för att kunna lägga till egendomar i ett Google Analytics-konto. Om det var du som skapade kontot har du automatiskt rollen Redigerare.

Du kan lägga till upp till 2 000 egendomar (valfri kombination av Universal Analytics- och Google Analytics 4-egendomar) i ett Analytics-konto. Kontakta supporten om du vill höja gränsen.

Så här skapar du en egendom:

 1. Går du vidare från Skapa ett Analytics-konto ovan? Fortsätt i så fall med steg 2. Annars går du till Administratör. Klicka på Skapa och välj sedan Egendom.
 2. Ge egendomen ett namn (till exempel ”Webbplats för Mitt AB”) och välj tidszon och valuta för rapporteringen. Om någon besöker din webbplats en tisdag i sin tidszon men det fortfarande är måndag i din tidszon, registreras besöket som att det skedde på måndagen.
  • Om du väljer en tidszon som inbegriper sommartid justerar Analytics tidsangivelsen automatiskt. Använd Greenwich Mean Time om du inte vill använda sommartid.
  • Om du ändrar tidszonen påverkas bara framtida data. Om du ändrar tidszonen för en befintlig egendom kan det hända att du ser en topp eller dal i information beroende på tidsförskjutningen framåt eller bakåt. Informationen i rapporterna kan gälla den gamla tidszonen en kort period efter att du har ändrat inställningen, tills Analytics-servrarna har genomfört ändringen.
  • Vi rekommenderar att du ändrar tidszonen för en egendom högst en gång per dag så att Analytics kan bearbeta ändringen.
 3. Klicka på Nästa. Välj branschkategori och företagsstorlek.
 4. Klicka på Nästa. Välj hur du vill använda Google Analytics.
  • Google Analytics anpassar standardrapporterna utifrån informationen du anger om hur du vill använda Analytics. Om du till exempel väljer Generera fler potentiella kunder visas en samling rapporter som hjälper dig att mäta generering av potentiella kunder. Läs mer om rapportsamlingen för verksamhetsmål.
 5. Klicka på Skapa. Om du skapar ett nytt konto måste du godkänna användarvillkoren för Analytics och ändringen avseende databehandling.
 6. Gå till Lägg till ett dataflöde för att börja samla in data.

Lägga till ett dataflöde

 1. Går du vidare från Skapa en egendom ovan? Fortsätt i så fall med steg 2. I annat fall:
  1. Gå till Administratör. Under Insamling och modifiering av data klickar du på Dataflöden.
  2. Klicka på Lägg till flöde.
 2. Klicka på iOS-app, Android-app eller Webb.
iOS-app eller Android-app

När du lägger till ett appdataflöde skapar Analytics ett motsvarande Firebase-projekt och appdataflöde och länkar automatiskt Firebase-projektet till din egendom om projektet och egendomen inte redan är länkade.

Du kan länka till ett befintligt Firebase-projekt, men du måste göra det från Firebase (och för en GA4-egendom som inte har länkats till Firebase ännu). Läs mer.
 1. Ange iOS-paket-id eller Android-paketnamn, appens namn och för iOS även App Store-id och klicka sedan på Registrera app.
 2. Klicka på Nästa och följ anvisningarna för att ladda ned konfigurationsfilen för din app.
 3. Klicka på Nästa och följ anvisningarna för att lägga till Google Analytics för Firebase-SDK:et i appen.
 4. Klicka på Nästa.
 5. Kör appen för att kontrollera installationen av SDK:et och att appen kommunicerar med Googles servrar.
 6. Klicka på Slutför. (Du kan även klicka på Hoppa över det här steget om du vill slutföra installationen senare.)
Webb
 1. Ange webbadressen till din primära webbplats, till exempel example.com, och ett flödesnamn, till exempel ”Example, Inc. (webbflöde)”.
 2. Du kan välja att aktivera eller inaktivera förbättrad mätning. Med förbättrad mätning samlas sidvisningar och andra händelser in automatiskt. Efter att du har skapat dataflödet kan du alltid gå tillbaka och inaktivera de enskilda händelser med förbättrad mätning som du inte vill samla in. Därför rekommenderar vi att du aktiverar förbättrad mätning nu.
 3. Klicka på Skapa flöde.

 

 
Titta på en detaljerad video och se hur du ställer in Google Analytics på din webbplats med hjälp av Google Taggstyrning.

Ställa in datainsamling för webbplatser

För att börja se data i din nya Google Analytics 4-egendom måste du göra något av följande:

Lägga till taggen i ett byggverktyg för webbplatser eller på en webbplats med en CMS-värd (till exempel HubSpot, Shopify osv.)

Se om ditt CMS tillåter att du bara anger ditt Google-tagg-id

Många CMS har inbyggda integreringar med Google Analytics 4. Om du använder ett av nedanstående CMS kan du följa anvisningarna för att hitta ditt Google-tagg-id och klistra in det i Google Analytics-fältet i ditt CMS.

 Hitta ditt Google-tagg-id (G-):

 1. Klicka på Dataflöden i kolumnen Egendom.
 2. Klicka på dataflödet för vilket du behöver ett id.
 3. Klicka på Konfigurera tagginställningar i avsnittet Google-tagg.
 4. Kopiera id:t som börjar med G- eller AW- i avsnittet Google-tagg.

Ange Google-tagg-id:t i fältet i ditt CMS.

Alla andra byggverktyg för webbplatser

Om du använder ett CMS eller ett byggverktyg för webbplatser som saknar ett fält för Google-tagg-id måste du klistra in Google-taggen på din webbplats med hjälp av funktionen för anpassad HTML i ditt CMS.

 1. Klicka på Dataflöden > Webb i kolumnen Egendom.
 2. Klicka på dataflödet för webbplatsen.
 3. Klicka på Se tagganvisningar under Google-tagg.
 4. Välj Installera manuellt på sidan Installationsanvisningar:
  • På skärmen ser du JavaScript-kodavsnittet för ditt kontos Google-tagg. Google-taggen är hela avsnittet med kod som visas och som börjar med:

   <!-- Google tag (gtag.js) -->

   och slutar med

   </script>

Klistra in Google-taggen på din webbplats med funktionen för anpassad HTML i CMS-systemet. Följ anvisningarna för ditt CMS nedan:

 • Cart.com: Kontakta supporten för Cart.com för anvisningar.
 • PrestaShop: Kontakta supporten för PrestaShop för anvisningar.
 • Salesforce (Demandware): Kontakta supporten för Salesforce för anvisningar.
 • VTEX: Kontakta supporten för VTEX för anvisningar.
 • Anvisningar för Weebly

Det kan ta upp till 30 minuter innan datainsamlingen startar. Sedan kan du kontrollera i realtidsrapporten​ att du tar emot data.

Lägga till Google-taggen direkt på dina webbsidor

Du behöver åtkomst till HTML-koden för dina webbsidor. Be din webbutvecklare att utföra de här stegen om du inte kan göra det själv.

 1. Klicka på Dataflöden > Webb i kolumnen Egendom.
 2. Klicka på dataflödet för webbplatsen.
 3. Klicka på Se tagganvisningar under Google-tagg.
 4. Välj Installera manuellt på sidan Installationsanvisningar:
  • På skärmen ser du JavaScript-kodavsnittet för ditt kontos Google-tagg. Google-taggen är hela avsnittet med kod som visas och som börjar med:

   <!-- Google tag (gtag.js) -->

   och slutar med

   </script>

Klistra in Google-taggen omedelbart efter <head>-taggen på varje sida på din webbplats.

Det kan ta upp till 30 minuter innan datainsamlingen startar. Sedan kan du kontrollera i realtidsrapporten​ att du tar emot data.

Kan du inte se alternativet Dataflöden i kolumnen Egendom? I så fall har du valt en Universal Analytics-egendom i stället för GA4-egendomen du just skapade. Använd egendomsväljaren eller Administratör för att gå till den nya GA4-egendomen.
Lägga till taggen med hjälp av Google Taggstyrning

För grundläggande datainsamling kan du följa anvisningarna i hjälpcentret för Google Taggstyrning för att lägga till taggen Google Analytics: GA4-konfiguration.

Nästa steg

När du har ställt in datainsamling kan du göra ytterligare inställningar för att få ut mer användbar data från Analytics. Gå igenom checklistan och ta reda på vilka inställningar du kan använda för att samla in mer data, filtrera bort oönskad data och förbättra dina annonser.

Var det här till hjälp?

Hur kan vi förbättra den?
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny