[GA4] Nastavenie služby Analytics pre web alebo aplikáciu

Zistite, ako nastaviť Google Analytics pre web alebo aplikáciu vytvorením vlastníctva v službe Google Analytics 4, pridaním streamu údajov a kódu Google Analytics.
Máte viacero webov alebo aplikácií? Zistite, ako usporiadať účet Analytics.

Vytvorenie účtu Analytics

Ak ešte nemáte účet Analytics, prvým krokom bude jeho vytvorenie. Ak pre daný web alebo aplikáciu nechcete vytvoriť samostatný účet, prejdite na vytvorenie vlastníctva. Ďalší účet je vhodné vytvoriť napríklad vtedy, ak daný web alebo aplikácia patria inej firme.

 1. Prejdite na https://analytics.google.com.
 2. V sekcii Správca kliknite na Vytvoriť a potom vyberte Účet.
 3. Zadajte názov účtu. V nastaveniach zdieľania údajov vyberte, ktoré údaje chcete zdieľať s Googlom.
 4. Kliknutím na Ďalej pridajte do účtu prvé vlastníctvo.

Využívajte štatistiky o svojom webe alebo aplikácii, a to bez peňažného poplatku

Urobte si vďaka službe Google Analytics prehľad o celej ceste zákazníka – od prvej návštevy až po nákup.

 

Vytvorenie nového vlastníctva v službe Google Analytics 4

Ak chcete do účtu Google Analytics pridávať vlastníctva, musíte mať rolu redaktora. Ak ste tento účet vytvorili, uvedenú rolu máte automaticky.

Do účtu Analytics môžete pridať až 2 000 vlastníctiev (akúkoľvek kombináciu vlastníctiev v službách Universal Analytics a Google Analytics 4). Ak chcete tento limit zvýšiť, kontaktujte zástupcu podpory.

Vytvorenie vlastníctva:

 1. Pokračujete z časti Vytvorenie účtu Analytics uvedenej vyššie? Ak áno, prejdite na 2. krok. Inak na karte Správca kliknite na Vytvoriť a potom vyberte Vlastníctvo.
 2. Zadajte názov vlastníctva (napr. Web mojej firmy) a vyberte časové pásmo a menu reportov. Ak návštevník príde na váš web v utorok vo svojom časovom pásme, ale vo vašom časovom pásme je pondelok, zaznamená sa, že k návšteve došlo v pondelok.
  • Ak vyberiete časové pásmo, v ktorom sa využíva letný čas, Analytics sa automaticky prispôsobí zmenám času. Ak nechcete, aby sa služba prispôsobovala letnému času, použite greenwichský čas.
  • Zmena časového pásma ovplyvní iba budúce údaje. Ak zmeníte časové pásmo pre existujúce vlastníctvo, môžete v údajoch zaznamenať miesto bez údajov alebo s prudkou zmenou v údajoch, čo je spôsobené posunom času smerom dopredu alebo dozadu. V reporte sa po aktualizácii nastavení môžu počas krátkeho obdobia zobrazovať údaje podľa pôvodného časového pásma, kým servery služby Analytics zmenu nespracujú.
  • Odporúčame zmeniť časové pásmo vo vlastníctve maximálne raz denne, aby služba Analytics zmenu mohla spracovať.
 3. Kliknite na Ďalej. Vyberte kategóriu odvetvia a veľkosť firmy.
 4. Kliknite na Ďalej. Vyberte, ako chcete používať Google Analytics.
  • Google Analytics prispôsobuje skupinu predvolených reportov na základe vami poskytnutých informácií o tom, ako chcete Analytics používať. Ak napríklad vyberiete možnosť Získanie viac potenciálnych zákazníkov, zobrazí sa zbierka reportov, ktoré vám pomôžu merať generovanie potenciálnych zákazníkov. Ďalšie informácie o zbierke reportov obchodných cieľov
 5. Kliknite na Vytvoriť a (ak vytvárate nový účet) prijmite zmluvné podmienky služby Analytics a dodatok o spracúvaní údajov.
 6. Pokračujte pridaním streamu údajov a začnite zhromažďovať údaje.

Pridanie streamu údajov

 1. Pokračujete z časti Vytvorenie vlastníctva uvedenej vyššie? Ak áno, prejdite na 2. krok. V opačnom prípade postupujte takto:
  1. Na karte Správca kliknite v sekcii Zhromažďovanie a úprava údajov na Streamy údajov.
  2. Kliknite na Pridať stream.
 2. Kliknite na možnosť Aplikácia pre iOS, Aplikácia pre Android alebo Web.
Aplikácia pre iOS alebo Aplikácia pre Android

Keď pridáte stream údajov aplikácie, Analytics vytvorí zodpovedajúci projekt na platforme Firebase a stream údajov aplikácie. Ak váš projekt a vlastníctvo ešte nie sú prepojené, automaticky ich aj prepojí.

Môžete prepojiť účet s existujúcim projektom v platforme Firebase, ale musíte to urobiť z platformy Firebase (a pre vlastníctvo GA4, ktoré ešte nie je prepojené s platformou Firebase). Tu nájdete postup.
 1. Zadajte identifikátor balíka pre iOS alebo názov balíka pre Android, názov aplikácie a v prípade systému iOS aj identifikátor v obchode App Store. Následne kliknite na Registrovať aplikáciu.
 2. Kliknite na Ďalej a postupujte podľa pokynov na stiahnutie konfiguračného súboru pre aplikáciu.
 3. Kliknite na Ďalej a podľa pokynov pridajte do aplikácie súpravu Google Analytics for Firebase SDK.
 4. Kliknite na Ďalej.
 5. Spustite aplikáciu a overte inštaláciu súpravy SDK a komunikáciu aplikácie so servermi Googlu.
 6. Kliknite na Dokončiť. (Ak chcete nastaviť aplikáciu neskôr, kliknite na Preskočiť tento krok.)
Web
 1. Zadajte webovú adresu svojho primárneho webu, napr. example.com, a názov streamu, napríklad Vzor a. s. (webový stream).
 2. Môžete aktivovať alebo deaktivovať rozšírené meranie. Rozšírené meranie automaticky zhromažďuje zobrazenia stránky a ďalšie udalosti. Po vytvorení streamu údajov sa môžete kedykoľvek vrátiť a jednotlivo deaktivovať udalosti rozšíreného merania, ktoré nechcete zhromažďovať. Rozšírené meranie vám preto odporúčame aktivovať v tomto kroku.
 3. Kliknite na Vytvoriť stream.

 

 
Pozrite si video s podrobným návodom, ako pomocou Správcu značiek Google nastaviť Google Analytics na svojom webe.

Nastavenie zhromažďovania údajov pre weby

Ak chcete začať zobrazovať údaje vo svojom novom vlastníctve v službe Google Analytics 4, musíte vykonať jeden z týchto krokov:

Pridanie značky do nástroja na tvorbu webu alebo webu hosteného v systéme na správu obsahu (napr. HubSpot, Shopify atď.)

Zistite, či vám systém na správu obsahu umožňuje zadať iba identifikátor značky Google

Mnoho systémov na správu obsahu má natívnu integráciu so službou Google Analytics 4. Ak používate niektorý zo systémov na správu obsahu uvedených nižšie, vyhľadajte identifikátor značky Google podľa pokynov a prilepte ho do poľa pre Google Analytics, ktoré ponúka váš systém na správu obsahu.

 Ak chcete nájsť identifikátor značky Google (G-), postupujte takto:

 1. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Streamy údajov.
 2. Kliknite na stream údajov, pre ktorý potrebujete identifikátor.
 3. V sekcii Značka Google kliknite na možnosť Konfigurácia nastavení značky.
 4. V sekcii Vaša značka Google skopírujte identifikátor, ktorý sa začína na G- alebo AW-.

Zadajte identifikátor značky Google do poľa v systéme na správu obsahu:

Všetky ostatné nástroje na tvorbu webu

Ak používate systém na správu obsahu alebo nástroj na tvorbu webu, ktorý neobsahuje pole na zadanie identifikátora značky Google, budete musieť prilepiť značku Google na svoj web pomocou funkcie vlastného kódu HTML v systéme na správu obsahu.

 1. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Streamy údajov > Web.
 2. Kliknite na stream údajov pre svoj web.
 3. V sekcii Značka Google kliknite na Zobraziť pokyny pre značku.
 4. Na stránke Návod na inštaláciu vyberte Inštalovať manuálne:
  • Na obrazovke sa zobrazí útržok kódu JavaScript pre značku Google vášho účtu. Značka Google predstavuje celú zobrazenú sekciu kódu, ktorý sa začína na:

   <!-- Google tag (gtag.js) -->

   a končí sa na

   </script>

Prilepte značku Google na svoj web pomocou funkcie vlastného kódu HTML v systéme na správu obsahu. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov pre svoj systém na správu obsahu:

 • Cart.com: so žiadosťou o pokyny sa obráťte na podporu platformy Cart.com,
 • PrestaShop: kontaktujte podporu služby PrestaShop a požiadajte o pokyny,
 • Salesforce (Demandware): so žiadosťou o pokyny sa obráťte na podporu platformy Salesforce,
 • VTEX: kontaktujte podporu služby VTEX a požiadajte o pokyny,
 • pokyny pre Weebly.

Spustenie zhromažďovania údajov môže trvať až 30 minút. Pomocou reportu v reálnom čase potom môžete overiť, či získavate údaje.

Pridanie značky Google priamo na webové stránky

Potrebujete prístup ku kódu HTML svojich webových stránok. Ak tieto kroky nezvládnete svojpomocne, požiadajte o pomoc svojho webového vývojára.

 1. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na Streamy údajov > Web.
 2. Kliknite na stream údajov pre svoj web.
 3. V sekcii Značka Google kliknite na Zobraziť pokyny pre značku.
 4. Na stránke Návod na inštaláciu vyberte Inštalovať manuálne:
  • Na obrazovke sa zobrazí útržok kódu JavaScript pre značku Google vášho účtu. Značka Google predstavuje celú zobrazenú sekciu kódu, ktorý sa začína na:

   <!-- Google tag (gtag.js) -->

   a končí sa na

   </script>

Prilepte značku Google hneď za značku <head> na každej stránke svojho webu.

Spustenie zhromažďovania údajov môže trvať až 30 minút. Pomocou reportu v reálnom čase potom môžete overiť, či získavate údaje.

Nezobrazuje sa v stĺpci Vlastníctvo možnosť Streamy údajov? Nachádzate sa vo vlastníctve v službe Universal Analytics, nie vo vlastníctve GA4, ktoré ste práve vytvorili. Pomocou selektora vlastníctva alebo stránky Správca prejdite na nové vlastníctvo GA4.
Pridanie značky pomocou Správcu značiek Google

Ak chcete povoliť základné zhromažďovanie údajov, pridajte značku Google Analytics: konfigurácia GA4 podľa pokynov v centre pomoci Správcu značiek Google.

Ďalší postup

Po nastavení zhromažďovania údajov vykonajte ďalšie konfigurácie, aby ste zo služby Analytics získali užitočnejšie údaje. Pozrite si kontrolný zoznam, aby ste zistili, ktoré konfigurácie sú pre vás vhodné na zhromažďovanie ďalších údajov, filtrovanie nežiaducich údajov a zvyšovanie výkonnosti reklám.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka