[Google Analytics 4] Konfigurowanie Analytics na potrzeby witryny lub aplikacji

Ten artykuł jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą skonfigurować Analytics (korzystając z usługi Google Analytics 4) w nowej witrynie lub aplikacji. Jeśli potrzebujesz identyfikatora śledzenia „UA-”, przeczytaj w zamian ten artykuł.
Czy masz wiele witryn lub aplikacji? Dowiedz się więcej o tworzeniu struktury konta Analytics.

Tworzenie konta Analytics

Pierwszym krokiem jest skonfigurowanie konta Analytics, chyba że już je masz. Jeśli nie potrzebujesz osobnego konta dla tej witryny lub aplikacji, przejdź od razu do tworzenia usługi. Drugie konto może Ci się przydać np. wtedy, gdy ta witryna lub aplikacja należy do innej firmy.

 1. W sekcji Administracja w kolumnie Konto kliknij Utwórz konto.
 2. Podaj nazwę konta. Skonfiguruj ustawienia udostępniania danych, aby kontrolować dane udostępniane Google.
 3. Kliknij Dalej, aby dodać do konta pierwszą usługę.

Tworzenie usługi Google Analytics 4

Aby dodawać usługi do konta Google Analytics, musisz mieć rolę edytora. Jeśli konto zostało utworzone przez Ciebie, automatycznie będziesz mieć tę rolę.

Do konta Analytics możesz dodać maksymalnie 100 usług. Jest to łączna liczba usług Universal Analytics i Google Analytics 4, które możesz zestawiać w dowolnej kombinacji. Jeśli chcesz zwiększyć ten limit, skontaktuj się z przedstawicielem zespołu pomocy.

Aby utworzyć usługę:

 1. Jeśli przystępujesz do wykonania tych czynności bezpośrednio po zakończeniu podanej wyżej procedury „Tworzenie konta Analytics”, przejdź od razu do kroku 2.W przeciwnym razie:
  • W sekcji Administracja sprawdź w kolumnie Konto, czy masz wybrane właściwe konto. Następnie w kolumnie Usługa kliknij Utwórz usługę
 2. Wpisz nazwę usługi (np. „Witryna firmy Moja firma sp. z o.o.”) oraz wybierz strefę czasową i walutę raportowania. Jeśli użytkownik odwiedzi witrynę we wtorek według jego strefy czasowej, ale jest to poniedziałek według Twojej strefy czasowej, wizyta zostanie zarejestrowana jako mająca miejsce w poniedziałek.
  • Jeśli wybierzesz strefę czasową, która uwzględnia czas letni, Analytics będzie się automatycznie dostosowywać do zmian czasu. Jeśli nie chcesz uwzględniać czasu letniego, wybierz strefę czasową GMT (czas uniwersalny Greenwich).
  • Zmiana strefy czasowej będzie miała wpływ tylko na przyszłe raporty. Jeśli zmienisz strefę czasową dotychczasowej usługi, możesz zauważyć w swoich danych nagłe spłaszczenie lub zwiększenie wartości. Będzie to spowodowane przesunięciem czasu na koncie odpowiednio do przodu lub do tyłu. Przez krótki okres po zmianie ustawień do momentu przetworzenia zmiany przez serwery Analytics dane w raportach mogą się odnosić do ustawień starej strefy czasowej.
  • Zalecamy zmienianie strefy czasowej usługi nie częściej niż raz dziennie, aby umożliwić Analytics przetworzenie zmiany.
 3. Kliknij Dalej.Wybierz branżę i wielkość firmy.
 4. Kliknij Utwórz i zaakceptuj „Warunki korzystania z usługi Analytics” oraz „Aneks o przetwarzaniu danych”.

Dodawanie strumienia danych

 1. Czy przystępujesz do wykonania tych czynności bezpośrednio po zakończeniu podanej wyżej procedury „Tworzenie usługi”? Jeśli tak, przejdź od razu do kroku 2.W przeciwnym razie:
  • W sekcji Administracja sprawdź w kolumnie Konto, czy masz wybrane właściwe konto. Następnie sprawdź w kolumnie Usługa, czy masz wybraną właściwą usługę.
  • W kolumnie Usługa kliknij kolejno Strumienie danychDodaj strumień.
 2. Kliknij Aplikacja na iOS, Aplikacja na Androida lub Sieć


Aplikacja na iOS lub na Androida

Gdy dodasz strumień danych z aplikacji, Analytics utworzy w Firebase odpowiedni projekt i strumień danych z aplikacji oraz automatycznie połączy ten projekt z Twoją usługą, jeśli nie jest on jeszcze z nią połączony.

Możesz połączyć usługę z dotychczasowym projektem Firebase, ale musisz to zrobić w Firebase (i to w przypadku usługi Google Analytics 4, która nie jest jeszcze połączona z Firebase). Więcej informacji
 1. Wpisz identyfikator pakietu na iOS lub nazwę pakietu na Androida, nazwę aplikacji oraz – w przypadku systemu iOS – identyfikator App Store. Następnie kliknij Zarejestruj aplikację.
 2. Kliknij Dalej i wykonaj podawane instrukcje, aby pobrać plik konfiguracyjny aplikacji.
 3. Kliknij Dalej i wykonaj podawane instrukcje, aby dodać pakiet SDK Google Analytics dla Firebase do aplikacji.
 4. Kliknij Dalej.
 5. Uruchom aplikację, by zweryfikować instalację pakietu SDK i sprawdzić, czy aplikacja komunikuje się z serwerami Google.
 6. Kliknij Zakończ (możesz też kliknąć Pomiń ten krok, jeśli chcesz zakończyć konfigurowanie aplikacji w późniejszym czasie).
Sieć
 1. Wpisz adres URL swojej głównej witryny, np. „example.com”, i nazwę strumienia, np. „Example sp. z o.o. (strumień danych z sieci)”.
 2. Możesz włączyć lub wyłączyć pomiar zaawansowany. Służy on do automatycznego rejestrowania wyświetleń stron i innych zdarzeń. Po utworzeniu strumienia danych możesz się zawsze cofnąć i wyłączyć poszczególne zdarzenia objęte pomiarem zaawansowanym, których nie chcesz rejestrować. Zalecamy więc, by już na tym etapie włączyć pomiar zaawansowany.
 3. Kliknij Utwórz strumień.

Konfigurowanie zbierania danych (w przypadku witryn)

Aby widzieć dane w nowej usłudze Google Analytics 4, musisz dodać do swoich stron internetowych tag Analytics.

Dodawanie tagu do witryny hostowanej w kreatorze witryn lub w systemie CMS (np. WordPress, Shopify itp.)

Witryny Google, Wix, WooCommerce i Wordpress.com

Jeśli korzystasz z Witryn Google, Wix, WooCommerce lub Wordpress.com, postępuj zgodnie z podanymi niżej instrukcjami, aby znaleźć swój identyfikator „G-” i wkleić go w polu Google Analytics, które znajduje się w systemie CMS.

 1. Kliknij Administracja.
 2. W kolumnie Usługa sprawdź, czy masz wybraną nową usługę Google Analytics 4, a potem kliknij kolejno Strumienie danychSieć. Kliknij strumień danych.
  Nie widzisz opcji Strumienie danych w kolumnie Usługa? Patrzysz na usługę Universal Analytics, a nie na nowo utworzoną usługę Google Analytics 4. Aby przejść do nowej usługi Google Analytics 4, skorzystaj z menu wyboru usług lub z sekcji „Administracja”.
 3. Identyfikator „G-” znajdziesz w prawym górnym rogu. Wpisz identyfikator „G-” w polu udostępnianym przez system CMS:
  •  

Pozostałe kreatory witryn

Jeśli używasz systemu CMS lub kreatora witryn innego niż Witryny Google, Wix, WooCommerce bądź Wordpress.com, musisz wkleić w swojej witrynie cały globalny tag witryny, korzystając z udostępnianej w Twoim systemie lub kreatorze funkcji niestandardowego kodu HTML. Najpierw odszukaj globalny tag witryny:

 1. Kliknij Administracja.
 2. W kolumnie Usługa sprawdź, czy masz wybraną nową usługę Google Analytics 4, a potem kliknij kolejno Strumienie danychSieć. Kliknij strumień danych.
  Nie widzisz opcji Strumienie danych w kolumnie Usługa? Patrzysz na usługę Universal Analytics, a nie na nowo utworzoną usługę Google Analytics 4. Aby przejść do nowej usługi Google Analytics 4, skorzystaj z menu wyboru usług lub z sekcji „Administracja”.
 3. W sekcji „Instrukcje tagowania” kliknij Dodaj nowy tag na stronie i odszukaj „Globalny tag witryny (gtag.js)”. Tag strony Analytics to osobna sekcja wyświetlonego kodu, zaczynająca się od:
  <!-- Globalny tag witryny (gtag.js) – Google Analytics -->
  i kończąca się ciągiem:
  </script>

Skopiuj i wklej do swojej witryny cały tag strony Google Analytics poprzez niestandardową funkcję HTML systemu CMS. Aby to zrobić, wykonaj te instrukcje przeznaczone dla Twojego systemu CMS:

 • Awesome Motive: aby uzyskać odpowiednie instrukcje, skontaktuj się z zespołem pomocy Awesome Motive.
 • Blogger – instrukcje
 • Cart.com: aby uzyskać odpowiednie instrukcje, skontaktuj się z zespołem pomocy Cart.com.
 • Drupal: aby uzyskać odpowiednie instrukcje, skontaktuj się z zespołem pomocy Drupal.
 • Duda – instrukcje
 • GoDaddy – instrukcje
 • HubSpot – instrukcje
 • Magento – instrukcje
 • One.com: aby uzyskać odpowiednie instrukcje, skontaktuj się z zespołem pomocy One.com.
 • PrestaShop: aby uzyskać odpowiednie instrukcje, skontaktuj się z zespołem pomocy PrestaShop.
 • Salesforce (Demandware): aby uzyskać odpowiednie instrukcje, skontaktuj się z zespołem pomocy Salesforce.
 • Shopify – instrukcje
 • Site Kit: aby uzyskać odpowiednie instrukcje, skontaktuj się z zespołem pomocy Site Kit.
 • Squarespace – instrukcje (przeznaczone tylko dla użytkowników, którzy mają abonament „Business and Commerce”)
 • TYPO3: aby uzyskać odpowiednie instrukcje, skontaktuj się z zespołem pomocy TYPO3.
 • VTEX: aby uzyskać odpowiednie instrukcje, skontaktuj się z zespołem pomocy VTEX.
 • Weebly – instrukcje

Rozpoczęcie gromadzenia danych może potrwać do 30 minut. Gdy to już nastąpi, możesz w raporcie Czas rzeczywisty sprawdzić, czy otrzymujesz dane.

Dodawanie globalnego tagu witryny bezpośrednio do stron internetowych

Potrzebujesz dostępu do kodu HTML stron internetowych. Jeśli nie potrafisz samodzielnie wykonać tych czynności, poproś o pomoc swojego programistę.

 1. Kliknij Administracja.
 2. W kolumnie Usługa sprawdź, czy masz wybraną nową usługę Google Analytics 4, a potem kliknij kolejno Strumienie danychSieć. Kliknij strumień danych.
 3. W sekcji „Instrukcje tagowania” kliknij Dodaj nowy tag na stronie i odszukaj „Globalny tag witryny (gtag.js)”. Tag strony Analytics to osobna sekcja wyświetlonego kodu, zaczynająca się od:
  <!-- Globalny tag witryny (gtag.js) – Google Analytics -->
  i kończąca się ciągiem:
  </script>
 4. Skopiuj cały tag strony Analytics i wklej go bezpośrednio po tagu <head> na każdej stronie witryny.

Rozpoczęcie gromadzenia danych może potrwać do 30 minut. Gdy to już nastąpi, możesz w raporcie Czas rzeczywisty sprawdzić, czy otrzymujesz dane.

Nie widzisz opcji „Strumienie danych” w kolumnie Usługa? Masz otwartą usługę Universal Analytics, a nie na nowo utworzoną usługę Google Analytics 4. Aby przejść do nowej usługi Google Analytics 4, skorzystaj z menu wyboru usług lub z sekcji „Administracja”.
Dodawanie tagu za pomocą Menedżera tagów Google

Aby zbierać podstawowe dane, postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi w Centrum pomocy Menedżera tagów Google dotyczącymi dodawania tagu Google Analytics: konfiguracja GA4.

Znajdowanie identyfikatora „G-” (w przypadku dowolnej platformy, która go akceptuje)

Jeśli chcesz korzystać z Google Analytics w przypadku usługi lub platformy, która akceptuje identyfikator „G-”, wykonaj te instrukcje, aby go znaleźć. Następnie wpisz go w polu udostępnianym przez usługę lub platformę.

 1. Kliknij Administracja.
 2. W kolumnie Usługa sprawdź, czy masz wybraną nową usługę Google Analytics 4, a potem kliknij kolejno Strumienie danychSieć. Kliknij strumień danych.
  Nie widzisz opcji Strumienie danych w kolumnie Usługa? Patrzysz na usługę Universal Analytics, a nie na nowo utworzoną usługę Google Analytics 4. Aby przejść do nowej usługi Google Analytics 4, skorzystaj z menu wyboru usług lub z sekcji „Administracja”.

  Identyfikator „G-” znajdziesz w prawym górnym rogu.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false