[GA4] הגדרה של Analytics באתר או באפליקציה

מפורטים כאן השלבים בתהליך ההגדרה של Google Analytics באתר או באפליקציה: יצירת נכס Google Analytics 4, הוספה של מקור נתונים והוספת קוד של Google Analytics.
יש לכם כמה אתרים או אפליקציות? בקישור הבא אפשר לקבל מידע נוסף על הגדרת המבנה של חשבון Analytics.

יצירת חשבון Analytics

השלב הראשון הוא הגדרת חשבון Analytics, אלא אם כבר יש לכם חשבון. אם יש לכם חשבון, אפשר לדלג לשלב יצירת נכס, אלא אם אתם רוצים ליצור חשבון נפרד לאתר או לאפליקציה. לדוגמה, כדאי ליצור חשבון נוסף אם האתר או האפליקציה שייכים לעסק נפרד.

 1. עוברים אל https://analytics.google.com.
 2. בקטע אדמין, לוחצים על יצירה ואז בוחרים חשבון.
 3. נותנים שם לחשבון. בוחרים את הגדרות שיתוף הנתונים כדי לקבוע אילו נתונים לשתף עם Google.
 4. לוחצים על הבא כדי להוסיף את הנכס הראשון לחשבון.

יצירה של נכס Google Analytics 4 חדש

כדי להוסיף נכסים לחשבון Google Analytics, צריכה להיות לכם הרשאת עריכה. אם אתם יצרתם את החשבון הזה, יש לכם הרשאת עריכה באופן אוטומטי.

אפשר להוסיף לחשבון Analytics עד 2,000 נכסים (כל שילוב של נכסי Universal Analytics ונכסי Google Analytics 4). אם רוצים להוסיף יותר נכסים, צריך לפנות אל נציג התמיכה.

כדי ליצור נכס:

 1. הגעתם לכאן מהקטע 'יצירת חשבון Analytics' שלמעלה? אם כן, דלגו לשלב 2. אחרת, בדף ניהול, לוחצים על יצירה ובוחרים באפשרות נכס.
 2. מזינים שם לנכס (למשל: 'האתר של My Business, Inc') ובוחרים אזור זמן לדיווח ומטבע. אם משתמש ייכנס לאתר שלכם ביום שלישי לפי אזור הזמן שבו הוא נמצא, אבל באזור הזמן שבחרתם עדיין יהיה יום שני, במערכת יתועד ביקור ביום שני.
  • אם תבחרו אזור זמן שיש בו שעון קיץ, מערכת Analytics תבצע התאמות באופן אוטומטי לפי הבדלי השעות. השתמשו בשעון גריניץ' אם אתם לא רוצים שתתבצע התאמה לשעון קיץ.
  • שינוי אזור הזמן משפיע על הנתונים רק החל מרגע השינוי. אם תשנו את אזור הזמן שמוגדר לנכס קיים, ייתכן שיוצג בתרשים קטע שטוח או עלייה חדה בנתונים. הסיבה לכך היא העברת השעון קדימה או אחורה, בהתאמה. ייתכן שלמשך זמן קצר אחרי עדכון ההגדרות, עד ששרתי Analytics יסיימו לעבד את השינוי, הנתונים בדוח עדיין יהיו מותאמים לאזור הזמן הקודם.
  • כדי לאפשר ל-Analytics לעבד את השינוי, מומלץ שלא לשנות את אזור הזמן של נכס יותר מפעם ביום.
 3. לוחצים על הבא. בוחרים את קטגוריית התחום ואת גודל העסק.
 4. לוחצים על הבא. בוחרים את האופן שבו מתכוונים להשתמש ב-Google Analytics.
  • מערכת Google Analytics מתאימה אישית את הקבוצה של דוחות ברירת המחדל שתוצג לכם על סמך המידע שסיפקתם לגבי האופן שבו אתם מתכוונים להשתמש ב-Analytics. לדוגמה, אם תבחרו באפשרות 'יצירת לידים נוספים', יוצג לכם אוסף של דוחות שיעזרו לכם למדוד את יצירת הלידים. מידע נוסף על אוסף הדוחות של היעדים העסקיים
 5. לוחצים על יצירה. אם מגדירים חשבון חדש, מאשרים את התנאים וההגבלות של Analytics ואת התיקון לעיבוד הנתונים.
 6. כדי להתחיל לאסוף נתונים, ממשיכים אל הוספת מקור נתונים.

הוספה של מקור נתונים

 1. הגעתם לכאן מהקטע 'יצירת נכס' שלמעלה? אם כן, דלגו לשלב 2. אחרת:
  1. בדף ניהול, בקטע איסוף נתונים ושינוי שלהם, לוחצים על מקורות הנתונים.
  2. לוחצים על הוספת מקור נתונים.
 2. לוחצים על אפליקציה ל-iOS, אפליקציה ל-Android או אתר.
אפליקציה ל-iOS או אפליקציה ל-Android

כשמוסיפים מקור לנתוני אפליקציה, מערכת Analytics יוצרת פרויקט Firebase תואם ומקור תואם לנתוני אפליקציה. אם הפרויקט ב-Firebase והנכס עדיין לא מקושרים, המערכת מקשרת ביניהם באופן אוטומטי.

אפשר לקשר לנכס פרויקט Firebase קיים, אבל במקרה כזה צריך לעשות את הקישור דרך Firebase (וזה אפשרי רק אם זה נכס GA4 שעדיין לא מקושר ל-Firebase). כך עושים את זה.
 1. מזינים את מזהה החבילה של iOS או שם החבילה של Android, את שם האפליקציה (ואת מזהה App Store אם מדובר ב-iOS) ואז לוחצים על רישום האפליקציה.
 2. לוחצים על הבא ופועלים לפי ההוראות להורדת קובץ התצורה של האפליקציה.
 3. לוחצים על הבא ופועלים לפי ההוראות להוספת Google Analytics for Firebase SDK לאפליקציה.
 4. לוחצים על הבא.
 5. מפעילים את האפליקציה כדי לאמת את ההתקנה של ה-SDK ולוודא שהאפליקציה מתקשרת עם השרתים של Google.
 6. לוחצים על סיום (אם רוצים לסיים את ההגדרה של האפליקציה מאוחר יותר, אפשר ללחוץ על דילוג על השלב הזה).
אתר
 1. מזינים את כתובת ה-URL של האתר הראשי, לדוגמה, example.com, ושם של מקור נתונים, לדוגמה 'Example, Inc.‎ (המקור לנתוני האתר)'.
 2. אפשר להפעיל או להשבית את התכונה מדידה משופרת. כשמשתמשים במדידה משופרת המערכת אוספת באופן אוטומטי נתוני צפיות בדפים ואירועים אחרים. אחרי שתיצרו מקור נתונים תמיד תוכלו לחזור ולהשבית כל אירוע מדידה משופרת שאתם לא רוצים שייאספו עליו נתונים. לכן מומלץ להפעיל את המדידה המשופרת בשלב הזה.
 3. לוחצים על יצירת מקור נתונים.

 

 
אפשר לצפות בסרטון הזה כדי לקבל הסבר מפורט לגבי תהליך ההגדרה של Google Analytics באתר באמצעות Google Tag Manager.

הגדרה של איסוף נתונים באתרים

כדי להתחיל לראות נתונים בנכס Google Analytics 4 החדש, צריך לבצע אחת מהפעולות הבאות:

הוספת התג לכלי לבניית אתרים או לאתר שמתארח במערכת ניהול תוכן (למשל: HubSpot, ‏Shopify וכו')

בדיקה אם מערכת ניהול התוכן מאפשרת להזין רק את המזהה של Google Tag

במערכות רבות לניהול תוכן יש שילובים מותאמים ל-Google Analytics 4. אם אתם משתמשים באחת ממערכות ניהול התוכן שמפורטות בהמשך, צריך לפעול בהתאם להוראות כדי למצוא את מזהה Google Tag ולהדביק אותו בשדה של Google Analytics במערכת ניהול התוכן.

 כדי למצוא את מזהה Google Tag ‏ ('G-‎'):

 1. בעמודה נכס לוחצים על מקורות נתונים.
 2. לוחצים על מקור הנתונים שרוצים לדעת את המזהה שלו.
 3. בקטע Google Tag, לוחצים על בחירת הגדרות התיוג.
 4. בקטע Google Tag שלך, מעתיקים את המזהה שמתחיל באות 'G-‎' או באותיות 'AW-‎'.

מזינים את המזהה של Google Tag בשדה הרלוונטי במערכת ניהול התוכן:

כל שאר הכלים לבניית אתרים

אם אתם משתמשים במערכת ניהול תוכן או בכלי לבניית אתרים שאין בהם שדה להזנת המזהה של Google Tag, תצטרכו להדביק את Google Tag שלכם באתר באמצעות תכונת ה-HTML המותאם אישית של מערכת ניהול התוכן.

 1. בעמודה נכס, לוחצים על מקורות נתונים > אתר.
 2. לוחצים על מקור הנתונים של האתר.
 3. בקטע Google Tag, לוחצים על הצגת הוראות התיוג.
 4. בדף הוראות התקנה, בוחרים באפשרות התקנה ידנית:
  • במסך יופיע קטע הקוד של JavaScript עבור Google Tag של החשבון. Google Tag הוא קטע הקוד המלא שמופיע. הוא מתחיל בביטוי:

   <!-- Google tag (gtag.js) -->

   ומסתיים בביטוי

   </script>

מדביקים באתר את Google Tag באמצעות תכונת ה-HTML המותאם אישית של מערכת ניהול התוכן. כדי לעשות את זה יש לפעול בהתאם להנחיות של מערכת ניהול התוכן המתאימה:

 • Cart.com: צרו קשר עם התמיכה של Cart.com לקבלת הוראות.
 • PrestaShop: צרו קשר עם התמיכה של PrestaShop לקבלת הוראות.
 • Salesforce ‏(Demandware): צרו קשר עם התמיכה של Salesforce לקבלת הוראות.
 • VTEX: צרו קשר עם התמיכה של VTEX לקבלת הוראות.
 • הוראות לשימוש בתכונה ב-Weebly

יכולות לעבור עד 30 דקות מהרגע שתוסיפו את התג ועד שהמערכת תתחיל לאסוף נתונים. אחרי 30 דקות תוכלו להיכנס לדוח 'פעילות בזמן אמת' כדי לוודא שמתקבלים נתונים.

הוספת Google Tag ישירות לדפי האתר

צריכה להיות לכם גישה לקוד ה-HTML של דפי האתר. בקשו ממפתח/ת האתר לבצע את השלבים האלה אם אין לכם אפשרות לבצע אותם בעצמכם.

 1. בעמודה נכס, לוחצים על מקורות נתונים > אתר.
 2. לוחצים על מקור הנתונים של האתר.
 3. בקטע Google Tag, לוחצים על הצגת הוראות התיוג.
 4. בדף הוראות התקנה, בוחרים באפשרות התקנה ידנית:
  • במסך יופיע קטע הקוד של JavaScript עבור Google Tag של החשבון. Google Tag הוא קטע הקוד המלא שמופיע. הוא מתחיל בביטוי:

   <!-- Google tag (gtag.js) -->

   ומסתיים בביטוי

   </script>

מדביקים את Google Tag מיד אחרי התג <head> בכל דף באתר.

יכולות לעבור עד 30 דקות מהרגע שתוסיפו את התג ועד שהמערכת תתחיל לאסוף נתונים. אחרי 30 דקות תוכלו להיכנס לדוח 'פעילות בזמן אמת' כדי לוודא שמתקבלים נתונים.

האפשרות 'מקורות נתונים' לא מופיעה בעמודה 'נכס'? אתם נמצאים בנכס Universal Analytics במקום בנכס GA4 שיצרתם. אתם יכולים לעבור לנכס GA4 החדש דרך בורר הנכסים או הדף ניהול.
הוספת התג באמצעות Google Tag Manager

לצורך איסוף נתונים בסיסי, צריך להוסיף את התג Google Analytics: תצורת GA4 בהתאם להוראות שמופיעות במרכז העזרה של Google Tag Manager.

השלבים הבאים

אחרי שמגדירים איסוף נתונים, אפשר להשלים הגדרות נוספות כדי לקבל נתונים מועילים יותר מ-Analytics. כדאי לעיין ברשימת המשימות כדי להבין מהן ההגדרות המתאימות לאיסוף נתונים נוספים, לסינון נתונים לא רצויים ולשיפור פעילויות הפרסום.

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

תוכלו לנסות את האפשרויות הבאות:

חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי
16720327486545111087
true
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
true
69256