[GA4] Konfigurer Analytics til et website og/eller en app

Se, hvordan du konfigurerer Google Analytics til dit website eller din app, ved at oprette en Google Analytics 4-ejendom, tilføje en datastrøm og tilføje din Google Analytics-kode.
Har du flere websites og/eller apps? Få flere oplysninger om, hvordan du strukturerer din Analytics-konto.

Opret en Analytics-konto

Første trin består i at oprette og konfigurere en Analytics-konto, medmindre du allerede har en. Spring videre til oprettelse af en ejendom, medmindre du vil oprette en separat konto for det aktuelle website og/eller den aktuelle app. Du kan f.eks. oprette en anden konto, hvis dette website og/eller denne app tilhører en separat virksomhed.

 1. Gå til https://analytics.google.com.
 2. Klik på Opret under Administrator, og vælg Konto.
 3. Navngiv kontoen. Konfigurer indstillingerne for datadeling for at styre, hvilke data du deler med Google.
 4. Klik på Næste for at føje den første ejendom til kontoen.

  Få indsigt vedrørende dit website eller din app uden beregning

Brug Google Analytics til at få indblik i hele "kunderejsen", lige fra første besøg til køb.

 

Opret en ny Google Analytics 4-ejendom

Du skal have rollen Redaktør for at kunne føje ejendomme til en Google Analytics-konto. Hvis du har oprettet denne konto, har du automatisk rollen Redaktør.

Du kan tilføje op til 2.000 ejendomme (alle kombinationer af Universal Analytics- og Google Analytics 4-ejendomme) på en Analytics-konto. Kontakt din supportrepræsentant, hvis du vil hæve denne grænse.

Sådan opretter du en ejendom:

 1. Fortsætter du fra "Opret en Analytics-konto" ovenfor? Hvis det er tilfældet, kan du gå videre til trin 2. Ellers skal du klikke på Opret under Administrator og derefter vælge Ejendom.
 2. Angiv et navn til ejendommen (f.eks. "Min virksomheds website"), og vælg rapporteringstidszone og -valuta. Hvis en besøgende kommer til dit website på en tirsdag i vedkommendes tidszone, men det er mandag i din tidszone, registreres besøget som et besøg om mandagen.
  • Hvis du vælger en tidszone, hvor der bruges sommertid, justerer Analytics automatisk i henhold hertil. Brug Greenwich Mean Time, hvis du ikke vil justere for sommertid.
  • Ændring af tidszonen påvirker kun data fra det tidspunkt, hvor du foretager ændringen. Ændringen anvendes ikke med tilbagevirkende kraft. Hvis du ændrer tidszonen for en allerede oprettet ejendom, kan du muligvis se et fladt punkt eller en spids i dataene på grund af tidsforskydningen (enten fremad eller bagud). Når du har opdateret indstillingerne, anvendes den tidligere valgte tidszone muligvis stadig på dine rapportdata i et kort stykke tid, indtil Analytics-serverne har behandlet ændringen.
  • Vi anbefaler, at du højst én gang om dagen ændrer tidszonen for en ejendom, så Analytics kan behandle ændringen.
 3. Klik på Næste. Vælg branchekategori og virksomhedsstørrelse.
 4. Klik på Næste. Vælg, hvordan du vil bruge Google Analytics.
  • Google Analytics tilpasser et sæt af standardrapporter baseret på dine oplysninger om, hvordan du har tænkt dig at bruge Analytics. Hvis du f.eks. vælger "Generér flere kundeemner", får du vist en samling af rapporter, der kan hjælpe dig med at måle genereringen af kundeemner. Få flere oplysninger om rapportsamlingen over virksomhedsmål.
 5. Klik på Opret, og hvis du konfigurerer en ny konto, skal du acceptere servicevilkårene for Analytics og tillægget vedrørende databehandling.
 6. Fortsæt til Tilføj en datastrøm for at begynde at indsamle data.

Tilføj en datastrøm

 1. Fortsætter du fra "Opret en ejendom" ovenfor? Hvis det er tilfældet, kan du gå videre til trin 2. Ellers skal du gøre følgende:
  1. Klik på Datastrømme i Administrator under Dataindsamling og ændring.
  2. Klik på Tilføj strøm.
 2. Klik på iOS-app, Android-app eller Web.
iOS-app eller Android-app

Når du tilføjer en appdatastrøm, opretter Analytics et tilsvarende Firebase-projekt og en appdatastrøm og knytter automatisk Firebase-projektet til din ejendom, hvis dit projekt og din ejendom ikke allerede er knyttet til hinanden.

Du kan tilknytte et allerede oprettet Firebase-projekt, men det skal gøres fra Firebase (for en GA4-ejendom, som endnu ikke er knyttet til Firebase). Få oplysninger om, hvordan det gøres.
 1. Angiv iOS-pakke-id'et eller Android-pakkenavnet, appnavnet og (hvis der er tale om en iOS-app) App Store-id'et, og klik derefter på Registrer app.
 2. Klik på Næste, og følg vejledningen for at downloade konfigurationsfilen til din app.
 3. Klik på Næste, og følg vejledningen for at føje Google Analytics til Firebase-SDK'et til din app.
 4. Klik på Næste.
 5. Start din app for at verificere installationen af SDK'et, og at appen kommunikerer med Googles servere.
 6. Klik på Udfør. Du kan også klikke på Spring dette trin over, hvis du vil fuldføre appkonfigurationen på et senere tidspunkt.
Website
 1. Angiv dit primære websites webadresse, f.eks. "eksempel.dk", og et navn på strømmen, f.eks. "Eksempel A/S (webstrøm)".
 2. Du har mulighed for at aktivere eller deaktivere forbedret måling. Forbedret måling indsamler automatisk sidevisninger og andre hændelser. Når datastrømmen er oprettet, kan du altid gå tilbage og individuelt deaktivere de forbedrede målingshændelser, som du ikke vil indsamle. Så vi anbefaler, at du aktiverer forbedret måling nu.
 3. Klik på Opret strøm.

 

 
Se en video med en trinvis vejledning i, hvordan du konfigurerer Google Analytics på dit website ved hjælp af Google Tag Manager.

Konfigurer dataindsamling for websites

Hvis du vil se data i din nye Google Analytics 4-ejendom, skal du gøre en af følgende ting:

Føj tagget til et websiteværktøj eller et CMS-hostet website (f.eks. HubSpot, Shopify osv.)

Se, om dit CMS-system kun giver dig mulighed for at angive dit Google-tag-id

Mange CMS'er har indbyggede integrationer med Google Analytics 4. Hvis du bruger et af nedenstående CMS-systemer, skal du følge vejledningen for at finde dit Google-tag-id og indsætte det i det Google Analytics-felt, som findes i dit CMS-system.

 Sådan finder du dit Google-tag-id ("G-"):

 1. Klik på Datastrømme i kolonnen Ejendom.
 2. Klik på den datastrøm, id'et skal bruges til.
 3. Klik på Konfigurer tagindstillinger i sektionen Google-tag.
 4. Kopiér det id, der starter med "G-" eller "AW-", i sektionen Dit Google-tag.

Angiv dit Google-tag-id i det relevante felt i dit CMS:

Alle andre websiteværktøjer

Hvis du bruger et CMS-system eller et websiteværktøj, der ikke indeholder et felt til angivelse af dit Google-tag-id, skal du indsætte dit Google-tag på dit website ved hjælp den tilpassede HTML-funktion i dit CMS-system.

 1. Klik på Datastrømme > Website i kolonnen Ejendom.
 2. Klik på datastrømmen for dit website.
 3. Klik på Se tagvejledning under Google-tag.
 4. Vælg Foretag installation manuelt på siden Installationsvejledning:
  • På skærmen kan du se JavaScript-kodestykket for Google-tagget til din konto. Dit Google-tag er hele den kodedel, der starter med

   <!-- Google tag (gtag.js) -->

   og slutter med

   </script>.

Indsæt dit Google-tag på dit website ved hjælp af CMS's tilpassede HTML-funktion. Følg CMS-vejledningen om, hvordan du gør det, nedenfor:

 • Cart.com: Kontakt Cart.com-support for at få vejledning.
 • PrestaShop: Kontakt PrestaShop-support for at få vejledning.
 • Salesforce (Demandware): Kontakt Salesforce-support for at få vejledning.
 • VTEX: Kontakt VTEX-support for at få vejledning.
 • Vejledning til Weebly

Det kan vare op til 30 minutter, før dataindsamlingen begynder. Derefter kan du bruge rapporten Realtid til at verificere, at du modtager data.

Tilføj Google-tagget direkte på dine websider

Du skal have adgang til HTML-koden på dine websider. Bed din webudvikler om at følge denne fremgangsmåde, hvis du ikke selv kan fuldføre vejledningen.

 1. Klik på Datastrømme > Website i kolonnen Ejendom.
 2. Klik på datastrømmen for dit website.
 3. Klik på Se tagvejledning under Google-tag.
 4. Vælg Foretag installation manuelt på siden Installationsvejledning:
  • På skærmen kan du se JavaScript-kodestykket for Google-tagget til din konto. Dit Google-tag er hele den kodedel, der starter med

   <!-- Google tag (gtag.js) -->

   og slutter med

   </script>.

Indsæt dit Google-tag lige efter <head> på alle sider på websitet.

Det kan vare op til 30 minutter, før dataindsamlingen begynder. Derefter kan du bruge rapporten Realtid til at verificere, at du modtager data.

Kan du ikke se Datastrømme som valgmulighed i kolonnen Ejendom? Det skyldes, at du får vist en Universal Analytics-ejendom i stedet for den GA4-ejendom, du lige har oprettet. Gå til din nye GA4-ejendom ved hjælp af ejendomsvælgeren eller Administrator.
Tilføj dit tag ved hjælp af Google Tag Manager

I forbindelse med indsamling af grundlæggende data skal du følge vejledningen i Hjælp til Google Tag Manager for at tilføje Google Analytics: GA4-konfigurationstagget.

Næste trin

Når du har konfigureret dataindsamling, skal du udføre yderligere konfigurationer for at få mere nyttige data ud af Analytics. Gennemgå tjeklisten for at finde ud af, hvilke konfigurationer der er de rette for dig, så du kan indsamle flere data, bortfiltrere uønskede data og køre annoncering på effektiv vis.

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu