[GA4] Konfigurer Analytics til et website og/eller en app

Denne artikel henvender sig til alle, der vil konfigurere Analytics (ved hjælp af en Google Analytics 4-ejendom) på et nyt website eller i en ny app. Hvis du har behov for et sporings-id af typen "UA-", skal du i stedet læse denne artikel.
Har du flere websites og/eller apps? Få flere oplysninger om, hvordan du strukturerer din Analytics-konto.

Opret en Analytics-konto

Første trin består i at oprette og konfigurere en Analytics-konto, medmindre du allerede har en. Spring videre til oprettelse af en ejendom, medmindre du vil oprette en separat konto for det aktuelle website og/eller den aktuelle app. Du kan f.eks. oprette en anden konto, hvis dette website og/eller denne app tilhører en separat virksomhed.

 1. Klik på Opret konto under Administrator i kolonnen Konto.
 2. Navngiv kontoen. Konfigurer indstillingerne for datadeling for at styre, hvilke data du deler med Google.
 3. Klik på Næste for at føje den første ejendom til kontoen.

Opret en Google Analytics 4-ejendom

Du skal have redigeringstilladelse for at kunne tilføje ejendomme på en Google Analytics-konto. Hvis du har oprettet denne konto, har du automatisk redigeringstilladelse. 

Du kan tilføje op til 100 ejendomme (alle kombinationer af Universal Analytics- og Google Analytics 4-ejendomme) på en Analytics-konto. Kontakt din kontomanager, hvis du vil hæve denne grænse. 

Sådan opretter du en ejendom:

 1. Fortsætter du fra "Opret en Analytics-konto" ovenfor? Hvis det er tilfældet, kan du gå videre til trin 2. Ellers skal du gøre følgende:
  • Find kolonnen Konto under Administrator for at sikre dig, at du har valgt den rette konto. Klik derefter på Opret ejendom i kolonnen Ejendom.
 2. Angiv et navn til ejendommen (f.eks. "Min virksomheds website"), og vælg rapporteringstidszone og -valuta. Hvis en besøgende kommer til dit website på en tirsdag i vedkommendes tidszone, men det er mandag i din tidszone, registreres besøget som et besøg om mandagen.
  • Hvis du vælger en tidszone, hvor der bruges sommertid, justerer Analytics automatisk i henhold hertil. Brug Greenwich Mean Time, hvis du ikke vil justere for sommertid.
  • Ændring af tidszonen påvirker kun data fra det tidspunkt, hvor du foretager ændringen. Ændringen anvendes ikke med tilbagevirkende kraft. Hvis du ændrer tidszonen for en allerede oprettet ejendom, kan du muligvis se et fladt punkt eller en spids i dataene på grund af tidsforskydningen (enten fremad eller bagud). Når du har opdateret indstillingerne, anvendes den tidligere valgte tidszone muligvis stadig på dine rapportdata i et kort stykke tid, indtil Analytics-serverne har behandlet ændringen.
 3. Klik på Næste. Vælg branchekategori og virksomhedsstørrelse.
 4. Klik på Opret, og acceptér servicevilkårene for Analytics og tillægget vedrørende databehandling.

Tilføj en datastrøm

 1. Fortsætter du fra "Opret en ejendom" ovenfor? Hvis det er tilfældet, kan du gå videre til trin 2.  Ellers skal du gøre følgende:
  • Find kolonnen Konto under Administrator for at sikre dig, at den ønskede konto er valgt. Find derefter kolonnen Ejendom for at sikre dig, at den ønskede ejendom er valgt.
  • I kolonnen Ejendom skal du klikke på Datastrømme og derefter på Tilføj strøm.
 2. Klik på iOS-app, Android-app eller Web.


iOS-app eller Android-app

Når du tilføjer en appdatastrøm, opretter Analytics et tilsvarende Firebase-projekt og en appdatastrøm og linker automatisk Firebase-projektet til din ejendom, hvis dit projekt og din ejendom ikke allerede er linket.

Du kan linke til et allerede oprettet Firebase-projekt, men det skal gøres fra Firebase (for en GA4-ejendom, som endnu ikke er linket til Firebase). Få oplysninger om, hvordan det gøres.
 1. Angiv iOS-pakke-id'et eller Android-pakkenavnet, appnavnet og (hvis der er tale om en iOS-app) App Store-id'et, og klik derefter på Registrer app.
 2. Klik på Næste, og følg vejledningen for at downloade konfigurationsfilen til din app.
 3. Klik på Næste, og følg vejledningen for at føje Firebase-SDK'et til din app.
 4. Klik på Næste.
 5. Start din app for at bekræfte installationen af SDK, og at appen kommunikerer med Googles servere.
 6. Klik på Udfør. Du kan også klikke på Spring dette trin over, hvis du vil fuldføre appkonfigurationen på et senere tidspunkt.
Website
 1. Angiv dit primære websites webadresse, f.eks. "eksempel.dk", og et navn på strømmen, f.eks. "Eksempel A/S (webstrøm)".
 2. Du har mulighed for at aktivere eller deaktivere forbedret måling. Forbedret måling indsamler automatisk sidevisninger og andre hændelser. Når datastrømmen er oprettet, kan du altid gå tilbage og individuelt deaktivere de forbedrede målingshændelser, som du ikke vil indsamle. Så vi anbefaler, at du aktiverer forbedret måling nu.
 3. Klik på Opret strøm.

Konfigurer dataindsamling (for websites)

Du skal føje Analytics-tagget til dine websider for at begynde at få vist data på din nye Google Analytics 4-ejendom.

Føj tagget til et websiteværktøj eller et CMS-hostet website (f.eks. WordPress, Shopify osv.)

Drupal eller WooCommerce

Hvis du bruger Drupal eller WooCommerce, skal du finde dit "G"-id og indsætte det i det Google Analytics-felt, som findes i dit CMS:

 1. Klik på Administrator.
 2. Tjek i kolonnen Ejendom, at din nye Google Analytics 4-ejendom er valgt. Klik derefter på Datastrømme og derefter på Website. Klik på datastrømmen.
  Vises valgmuligheden Datastrømme ikke i kolonnen Ejendom? Det skyldes, at du får vist en Universal Analytics-ejendom i stedet for den GA4-ejendom, du lige har oprettet. Gå til din nye GA4-ejendom ved hjælp af ejendomsvælgeren eller Administrator.
 3. Dit "G"-id vises øverst til højre. Angiv dit "G"-id i det relevante felt i dit CMS. (Vejledning til WooCommerce)

Alle andre websiteværktøjer

Hvis du bruger et andet CMS eller websiteværktøj end Drupal eller WooCommerce, skal du indsætte hele det globale websitetag på dit website ved hjælp af CMS-platformens tilpassede HTML-funktion. Find først dit globale websitetag:

 1. Klik på Administrator.
 2. Tjek i kolonnen Ejendom, at din nye Google Analytics 4-ejendom er valgt. Klik derefter på Datastrømme og derefter på Website. Klik på datastrømmen.
  Vises valgmuligheden Datastrømme ikke i kolonnen Ejendom? Det skyldes, at du får vist en Universal Analytics-ejendom i stedet for den GA4-ejendom, du lige har oprettet. Gå til din nye GA4-ejendom ved hjælp af ejendomsvælgeren eller Administrator.
 3. Klik på Tilføj et nyt tag på siden under "Vejledning i tagging", og find "Globalt websitetag (gtag.js)". Dit Analytics-sidetag er hele den kodedel, der starter med:
  <!-- Globalt websitetag (gtag.js) – Google Analytics -->
  og slutter med
  </script>

Kopiér og indsæt hele dit Google Analytics-sidetag på dit website ved hjælp af den tilpassede HTML-funktion i dit indholdsstyringssystem. Følg CMS-vejledningen om, hvordan du gør det, nedenfor:

Der kan gå op til 30 minutter, før dataindsamlingen starter. Derefter kan du bruge rapporten Realtid til at bekræfte, at du modtager data.

Tilføj det globale websitetag direkte på dine websider

Du skal have adgang til dine websiders HTML-kode. Bed din webudvikler om at følge denne fremgangsmåde, hvis du ikke selv kan gøre det.

 1. Klik på Administrator.
 2. Tjek i kolonnen Ejendom, at din nye Google Analytics 4-ejendom er valgt. Klik derefter på Datastrømme og derefter på Website. Klik på datastrømmen.
 3. Klik på Tilføj et nyt tag på siden under "Vejledning i tagging", og find "Globalt websitetag (gtag.js)". Dit Analytics-sidetag er hele den kodedel, der starter med:
  <!-- Globalt websitetag (gtag.js) – Google Analytics -->
  og slutter med
  </script>
 4. Kopiér og indsæt hele Analytics-sidetagget umiddelbart efter <head> på alle sider på websitet.

Der kan gå op til 30 minutter, før dataindsamlingen starter. Derefter kan du bruge rapporten Realtid til at bekræfte, at du modtager data. 

Kan du ikke se muligheden Datastrømme i kolonnen Ejendom? Det skyldes, at du får vist en Universal Analytics-ejendom i stedet for den GA4-ejendom, du lige har oprettet. Gå til din nye GA4-ejendom ved hjælp af ejendomsvælgeren eller Administrator.
Tilføj dit tag ved hjælp af Google Tag Manager

Opret et tag af typen Google Analytics: GA4-konfiguration i Google Tag Manager:

 1. Klik på Tags og derefter Nyt.
 2. Klik på Tagkonfiguration.
 3. Vælg Google Analytics: GA4-konfiguration.
 4. Angiv dit målings-id.
 5. Valgfrit: Tilføj eventuelle parametre, du vil konfigurere, i Felter, der skal angives. Brug de anbefalede navne til hændelsesparametre for at få det bedste resultat.
 6. Valgfrit: Tilføj eventuelle tilpassede brugeregenskaber, som du vil konfigurere, i Brugeregenskaber. Bemærk! Analytics registrerer nogle brugeregenskaber automatisk. Du kan konfigurere op til 25 ekstra brugeregenskaber pr. Google Analytics 4-ejendom.
 7. Valgfrit: Brug Avancerede indstillinger til at angive en prioritet for tagaktivering, eller brug Tagsekvensering til at sikre dig, at konfigurationstagget aktiveres før eventuelle hændelsestags, som er afhængige af det.
 8. Klik på Aktivering, og vælg relevante triggers, som skal aktivere tagget, f.eks. "Alle sider", så konfigurationstagget aktiveres på alle siderne på dit website.
 9. Gem tagkonfigurationen, og udgiv din container.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?