[GA4] Настройване на Анализ за уебсайт и/или приложение

Открийте как да настроите Google Анализ за уебсайта или приложението си, като създадете собственост в Google Анализ 4 и добавите поток от данни и кода си на Google Анализ.
Имате ли няколко уебсайта и/или приложения? Научете как да структурирате профила си в Анализ.

Създаване на профил в Анализ

Първата стъпка е да настроите профил в Анализ, ако нямате такъв. Преминете към създаването на собственост, освен ако не искате да създадете отделен профил за този уебсайт и/или приложение. Бихте могли например да създадете друг профил, ако уебсайтът и/или приложението принадлежат на отделен бизнес.

 1. Отворете https://analytics.google.com.
 2. В Администриране кликнете върху Създаване, след което изберете Профил.
 3. Посочете име на профила. Конфигурирайте настройките за споделяне на данни, за да контролирате кои данни споделяте с Google.
 4. Кликнете върху Напред, за да добавите първата собственост към профила.

Получавайте статистика за уебсайта или приложението си без парично заплащане

Използвайте Google Анализ, за да разберете целия път на клиента – от първото посещение до покупката.

 

Създаване на нова собственост в Google Анализ 4

За да добавяте собствености към профил в Google Анализ, трябва да имате роля на редактор. Ако Вие сте създали този профил, автоматично ще имате роля на редактор.

Можете да добавите до 2000 собствености (всяка комбинация от собствености в Universal Analytics и Google Анализ 4) към профил в Google Анализ. За да разширите това ограничение, свържете се с представител на екипа за поддръжка.

За да създадете собственост:

 1. От „Създаване на профил в Анализ“ по-горе ли продължавате? Ако е така, преминете към стъпка 2. В противен случай в Администриране кликнете върху Създаване и изберете Собственост.
 2. Въведете име за собствеността (напр. „уебсайт My Business, Inc.“) и изберете часовата зона и валутата на отчитането. Ако посетител стигне до уебсайта Ви във вторник в часовата си зона, но в часовата Ви зона е понеделник, посещението се отчита като извършено в понеделник.
  • Ако изберете часова зона, в която се спазва лятното часово време, Google Анализ автоматично се приспособява към промените на времето. Използвайте Средно време по Гринуич (GMT), ако не искате да се приспособявате към лятното часово време.
  • Промяната на часовата зона засяга само последващите данни. Ако промените часова зона за съществуваща собственост, може да видите равен участък или рязко покачване в данните си поради времевото изместване съответно напред или назад. Отчетните Ви данни може да се отнасят за старата часова зона за кратък период от време след актуализирането на настройките Ви до обработката на промяната от страна на сървърите на Анализ.
  • Препоръчваме да променяте часовата зона за дадена собственост не повече от веднъж на ден, така че Анализ да може да обработи промяната.
 3. Кликнете върху Напред. Изберете отрасъла и размера на бизнеса си.
 4. Кликнете върху Напред. Изберете как възнамерявате да използвате Google Анализ.
  • Google Анализ приспособява набора от отчети по подразбиране въз основа на предоставената от Вас информация за това как възнамерявате да използвате услугата. Ако например изберете „Генериране на повече възможни клиенти“, ще виждате колекция от отчети, които ще Ви помагат да измервате генерирането на възможни клиенти. Научете повече за колекцията с отчети „Бизнес цели“.
 5. Кликнете върху Създаване и (ако настройвате нов профил) приемете Общите условия на Анализ и Изменението относно обработването на данните.
 6. Продължете към Добавяне на поток от данни, за да започнете да събирате данни.

Добавяне на поток от данни

 1. От „Създаване на собственост“ по-горе ли продължавате? Ако е така, преминете към стъпка 2. В противен случай,
  1. В Администриране, под Събиране и промяна на данни кликнете върху Потоци от данни.
  2. Кликнете върху Добавяне на поток.
 2. Кликнете върху Приложение за iOS, Приложение за Android или Мрежата.
Приложение за iOS или Android

Когато добавяте поток от данни от приложение, Анализ създава съответния проект във Firebase и поток от данни от приложението и автоматично свързва проекта във Firebase със собствеността Ви, ако проектът и собствеността още не са свързани.

Можете да извършите свързване със съществуващ проект във Firebase, но трябва да го направите от Firebase (както и за собственост в GA4, която все още не е свързана с Firebase). Научете как.
 1. Въведете идентификационния номер на пакета за iOS или името на пакета за Android, името на приложението (за iOS – също и идентификационния номер в App Store) и кликнете върху Регистриране на приложение.
 2. Кликнете върху Напред и изпълнете инструкциите за изтегляне на конфигурационния файл за приложението Ви.
 3. Кликнете върху Напред и изпълнете инструкциите, за да добавите SDK на Google Анализ за Firebase към приложението си.
 4. Кликнете върху Напред.
 5. Пуснете приложението си, за да потвърдите инсталирането на SDK и комуникацията на приложението със сървърите на Google.
 6. Кликнете върху Край. (Друг вариант е да кликнете върху Пропускане на тази стъпка, ако искате да завършите настройването на приложението по-късно.)
Мрежата
 1. Въведете URL адреса на основния си уебсайт, напр. „example.com“, и име на поток, напр. „Example, Inc. (поток от мрежата)“.
 2. Имате възможност да активирате или деактивирате подобрено измерване. Подобреното измерване автоматично събира данни за показвания на страници и други събития. След като създадете потока от данни, винаги можете да се върнете и да деактивирате отделно събитията с подобрено измерване, данни за които не искате да събирате. Затова Ви препоръчваме да активирате подобреното измерване сега.
 3. Кликнете върху Създаване на поток.

 

 
Гледайте видеоклип с поетапни указания, за да научите как да настроите Google Анализ на уебсайта си чрез Мениджър на маркери на Google.

Настройване на събирането на данни за уебсайтове

За да започнете да виждате данни в новата си собственост в Google Анализ 4, трябва да направите едно от следните неща:

Добавете маркера към инструмент за създаване на уебсайтове или уебсайт, хостван в система за управление на съдържанието (CMS) (напр. HubSpot, Shopify и др.)

Проверка дали CMS Ви дава възможност да въведете само идентификатора на маркера си на Google

Много системи за управление на съдържанието имат естествени интегрирания с Google Анализ 4. Ако използвате някоя от посочените по-долу CMS, изпълнете инструкциите, за да намерите идентификатора си на маркера на Google и да го поставите в полето за Google Анализ, предоставено от CMS.

 За да намерите идентификатора на маркера на Google („G-“):

 1. В графата Собственост кликнете върху Потоци от данни.
 2. Кликнете върху потока от данни, за който Ви е необходим идентификаторът.
 3. В секцията Маркер на Google кликнете върху Конфигуриране на настройките за маркера.
 4. В секцията Вашият маркер на Google копирайте идентификатора, който започва с „G-“ или „AW-“.

Въведете идентификатора на маркера на Google в полето, предоставено от CMS:

Всички други инструменти за създаване на уебсайтове

Ако използвате CMS или инструмент за създаване на уебсайтове, които не предоставят поле за въвеждане на идентификатора Ви на маркера на Google, трябва да поставите маркера на Google в уебсайта си, като използвате функцията на CMS за персонализиран HTML код.

 1. В графата Собственост кликнете върху Потоци от данни > Мрежата.
 2. Кликнете върху потока от данни за уебсайта си.
 3. Под Маркер на Google кликнете върху Преглед на инструкциите за маркера.
 4. На страницата Инструкции за инсталиране изберете Ръчно инсталиране:
  • На екрана ще видите фрагмента на JavaScript за маркера на Google за профила Ви. Маркерът на Google е цялата секция с код, който се показва, и започва така:

   <!-- Google tag (gtag.js) -->

   и завършва така:

   </script>

Поставете маркера на Google в уебсайта си, като използвате функцията на CMS за персонализиран HTML код. Изпълнете долупосочените инструкции от CMS как да го направите:

 • Cart.com: Свържете се с екипа на Cart.com за поддръжка, за да получите инструкции.
 • PrestaShop: Свържете се с екипа на PrestaShop за поддръжка, за да получите инструкции.
 • Salesforce (Demandware): Свържете се с екипа на Salesforce за поддръжка, за да получите инструкции.
 • VTEX: Свържете се с екипа на VTEX за поддръжка, за да получите инструкции.
 • Инструкции за Weebly

Започването на събирането на данни може да отнеме до 30 минути. След това можете да използвате отчета в реално време, за да проверите дали получавате данни.

Добавете маркера на Google директно към уеб страниците си

Трябва да имате достъп до HTML кода за уеб страниците си. Помолете уеб програмиста си да изпълни тези стъпки, ако не можете сами.

 1. В графата Собственост кликнете върху Потоци от данни > Мрежата.
 2. Кликнете върху потока от данни за уебсайта си.
 3. Под Маркер на Google кликнете върху Преглед на инструкциите за маркера.
 4. На страницата Инструкции за инсталиране изберете Ръчно инсталиране:
  • На екрана ще видите фрагмента на JavaScript за маркера на Google за профила Ви. Маркерът на Google е цялата секция с код, който се показва, и започва така:

   <!-- Google tag (gtag.js) -->

   и завършва така:

   </script>

Поставете маркера на Google непосредствено след <head> на всяка страница от уебсайта си.

Започването на събирането на данни може да отнеме до 30 минути. След това можете да използвате отчета „В реално време“, за да проверите дали получавате данни.

Не виждате опция за потоци от данни в графата „Собственост“? Намирате се в собственост в Universal Analytics вместо в току-що създадената от Вас собственост в GA4. Използвайте инструмента за избор на собственост или екрана Администриране, за да стигнете до новата си собственост в GA4.
Добавяне на маркера Ви с Мениджър на маркери на Google

За основно събиране на данни изпълнете инструкциите в Помощния център на Мениджър на маркери на Google, за да добавите маркера Google Анализ: Конфигурация на GA4.

Следващи стъпки

След като настроите събирането на данни, завършете допълнителните конфигурации, за да получавате по-полезни данни от Анализ. Прегледайте контролния списък, за да научите кои конфигурации са подходящи за събиране на повече данни, филтриране на нежелани данни и стимулиране на рекламите.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню