[UA→GA4] Funkcie služby Universal Analytics súvisiace so zobrazením vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4

Nasledujúca tabuľka obsahuje vedľa seba zoznamy konfigurácií a funkcií súvisiacich so zobrazeniami reportov v službe Universal Analytics a rovnakých alebo podobných konfigurácií a funkcií vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4.

V niektorých prípadoch sa nastavenia presunuli z nastavení zobrazenia v službe Universal Analytics do nastavení vlastníctva vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4. V iných prípadoch boli zavedené podobné zlepšené funkcie alebo vo vlastníctvach v službe Google Analytics 4 nie je momentálne k dispozícii žiadna podobná funkcia.

Uvádzame odkazy na dokumentáciu pre každú verziu služby Analytics alebo na sekciu v rozhraní služby Analytics, kde nájdete rovnaké nastavenia.

Funkcie služby Universal Analytics súvisiace so zobrazením Rovnaké alebo podobné funkcie v službe Google Analytics 4
Webová adresa: nastavenia zobrazenia Webová adresa: nastavenia streamu webových údajov
Časové pásmo: nastavenia zobrazenia Časové pásmo: nastavenia vlastníctva
Predvolená stránka: nastavenia zobrazenia Žiadna možnosť
Vylúčiť z webovej adresy parametre dopytu: nastavenia zobrazenia Žiadna možnosť
Mena: nastavenia zobrazenia Mena: nastavenia vlastníctva
Filtrovanie robotov: nastavenia zobrazenia Filtrovanie robotov: vylúčenie návštevnosti generovanej robotmi
Nastavenia modelovania > Povoliť modely na základe údajov (iba 360) Atribučné modely
Nastavenia vyhľadávania na webe Pri každom vyhľadávaní používateľa na webe odošlite udalosť search.

Správa používateľov pre zobrazenia

Pridávanie, úprava a odoberanie používateľov a skupín používateľov

Povolenia používateľov

Keďže vlastníctva v službe Google Analytics 4 nezahŕňajú zobrazenia, prístup a povolenia používateľov sa spravujú na úrovni účtu a vlastníctva.

Pridávanie, úprava a odoberanie používateľov a skupín používateľov

Povolenia používateľov

Ciele

Označenie udalostí ako konverzií

Konverzné udalosti sú definované pre vlastníctvo, zatiaľ čo v službe Universal Analytics sú ciele definované na úrovni zobrazenia.

Zoskupovanie podľa obsahu

Žiadna možnosť v používateľskom rozhraní

Použitie kódu merania

Filtre

Filtre údajov

  • Vytvorte zahrňujúce alebo vylučujúce filtre pre internú návštevnosť a návštevnosť vývojára.

Úpravy udalostí a vlastné udalosti

  • Upravte názvy a parametre udalostí.

Identifikácia nežiaducich odkazujúcich zdrojov

  • Zahrňte len požadované odkazujúce zdroje.

Vytvorenie podradených vlastníctiev (iba v službe 360)

  • Vytvorte plne funkčné vlastníctva, ktoré sú podmnožinami údajov vo vlastníctvach v službe 360.
Predvolené zoskupenie kanálov Predvolené zoskupenie kanálov
Správa výrazov značky Žiadna možnosť
Nastavenie elektronického obchodu

V používateľskom rozhraní nie je potrebné povoliť reporty elektronického obchodu. Reporty speňažovania sú predvolene poskytované v rámci zbierky životného cyklu v ľavej navigácii.

Implementujte udalosti elektronického obchodu prostredníctvom kódu merania.

Vypočítané metriky Žiadna možnosť
Segmenty

Porovnania v reportoch

Segmenty v kanáli Preskúmať

Poznámky Žiadna možnosť
Vlastné zoskupenia kanálov Vlastné skupiny kanálov
Vlastné upozornenia Vlastné štatistiky
Naplánovaný e‑mail

Žiadna možnosť

Alternatívnym riešením je posielať naplánované e‑maily s reportmi zo služby Looker Studio.

Zdieľanie prvkov Žiadna možnosť

 

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
11872366784258128954
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
69256