[UA→GA4] Функции, свързани с изгледи на собственост в Universal Analytics, в собственостите в Google Анализ 4

В таблицата по-долу са представени паралелно списъци с конфигурации и функции, свързани с изгледите на собственост за отчитане в Universal Analytics, и същите или подобни конфигурации и функции в собственостите в Google Анализ 4.

В някои случаи настройките са преместени от настройките на изглед за собственост в Universal Analytics към настройките на собственост в Google Анализ 4. В други случаи в собственостите в Google Анализ 4 са въведени подобни подобрени функции или понастоящем няма аналогична функция.

Предоставени са връзки към документацията за всяка версия на Анализ или към мястото в интерфейса на Анализ, където можете да намерите същите настройки.

Функции, свързани с изгледи на собственост в Universal Analytics Същите/подобни функции в Google Анализ 4
URL адрес на уебсайта: Настройки на изглед на собственост URL адрес на уебсайта: Настройки за поток от данни от мрежата
Часова зона: Настройки на изглед на собственост Часова зона: Настройки на собственост
Страница по подразбиране: Настройки на изглед на собственост Няма опция
Изключване на параметри на заявката от URL адреса: Настройки на изглед на собственост Няма опция
Валута: Настройки на изглед на собственост Валута: Настройки на собственост
Филтриране на роботи: Настройки на изглед на собственост Филтриране на роботи: Изключване на трафика от роботи
Настройки за моделиране > Активиране на модели, управлявани от данни (само за GA 360) Моделиране на приписване
Настройки за търсене в сайта Изпращайте събитие search всеки път, когато потребител търси на сайта.

Управление на потребителите за изгледите на собственост

Добавяне, редактиране и изтриване на потребители и потребителски групи

Потребителски разрешения

Тъй като собственостите в Google Анализ 4 не включват изгледи на собственост, достъпът на потребителите и разрешенията се обработват на ниво профил и собственост.

Добавяне, редактиране и изтриване на потребители и потребителски групи

Потребителски разрешения

Цели

Означаване на събития като реализации

Събитията с реализация се определят за собствеността, докато в Universal Analytics целите се определят на ниво изглед на собственост.

Групиране по съдържание

Няма опция в потребителския интерфейс

Използване на кода за измерване

Филтри

Филтри за данни

  • Създаване на филтри за включване или изключване на вътрешния трафик и този от програмисти

Промени на събития и персонализирани събития

  • Промяна на имената и параметрите на събитията

Идентифициране на нежелани препратки

  • Включване само на препратките, които искате

Създаване на подсобствености (само за 360)

  • Създаване на напълно функционални собствености, които са поднабори от данните в собственостите Ви в Анализ 360
Стандартно групиране по канали Стандартно групиране по канали
Управление на термини, свързани с търговски марки Няма опция
Настройване на електронната търговия

Не е нужно да активирате отчитането за електронната търговия в потребителския интерфейс. Отчетите за осигуряването на приходи се предоставят по подразбиране като част от колекцията Жизнен цикъл в навигацията вляво.

Внедряване на събития при електронна търговия чрез кода за измерване

Изчислявани показатели Няма опция
Сегменти

Сравнения в отчетите

Сегменти в „Изследване“

Пояснения Няма опция
Персонализирани групирания по канали Персонализирани групи канали
Персонализирани сигнали Персонализирани статистически данни
Насрочен имейл

Няма опция

Друга възможност е да изпращате насрочени имейли на отчети от Looker Studio.

Споделяне на активи Няма опция

 

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
1287903992194577059
true
Търсене в Помощния център
true
true
true