[UA→GA4] Funkcje związane z widokiem danych w Universal Analytics i w usługach w Google Analytics 4

Ta tabela zawiera listę porównawczą funkcji i elementów konfiguracyjnych związanych z widokami raportów, które występują w Universal Analytics, oraz ich odpowiedników w usługach Google Analytics 4.

Niektóre opcje zostały przeniesione z ustawień widoku danych w Universal Analytics do ustawień usługi w usługach Google Analytics 4. W innych przypadkach wprowadziliśmy podobne, ulepszone funkcje lub zrezygnowaliśmy w usługach Google Analytics 4 z odpowiedników niektórych ustawień.

Podaliśmy linki do dokumentacji dotyczącej poszczególnych wersji Analytics lub do miejsc w interfejsie Analytics, w których znajdziesz te same ustawienia.

Funkcje w Universal Analytics związane z widokami danych Te same/podobne funkcje w Google Analytics 4
Adres URL witryny: ustawienia widoku danych Adres URL witryny: ustawienia strumienia danych z sieci
Strefa czasowa: ustawienia widoku danych Strefa czasowa: ustawienia usługi
Strona domyślna: ustawienia widoku danych Brak takiej opcji
Wyklucz parametry zapytania z adresu URL: ustawienia widoku danych Brak takiej opcji
Waluta: ustawienia widoku danych Waluta: ustawienia usługi
Filtrowanie robotów: ustawienia widoku danych Filtrowanie robotów: wykluczanie ruchu generowanego przez roboty
Ustawienia modelowania > Włącz modele na podstawie danych (tylko w wersji 360) Modelowanie atrybucji
Ustawienia wyszukiwania w witrynie Wysyłaj zdarzenie search za każdym razem, gdy użytkownik przeprowadzi wyszukiwanie w witrynie.

Zarządzanie użytkownikami w przypadku widoków danych

Dodawanie, edytowanie i usuwanie użytkowników oraz grup użytkowników

Uprawnienia użytkowników

Usługi Google Analytics 4 nie zawierają widoków danych, więc dostęp i uprawnienia użytkowników są obsługiwane na poziomie konta i usługi.

Dodawanie, edytowanie i usuwanie użytkowników oraz grup użytkowników

Uprawnienia użytkowników

Cele

Oznaczanie zdarzeń jako konwersji

Zdarzenia konwersji są określane w przypadku usługi, a w Universal Analytics cele są definiowane na poziomie widoku danych.

Grupowanie treści

Brak takiej opcji w interfejsie

Używanie kodu pomiarowego

Filtry

Filtry danych

  • Tworzenie filtrów uwzględniania i wykluczania w przypadku ruchu wewnętrznego i wywoływanego przez programistów

Modyfikacje zdarzeń i zdarzenia niestandardowe

  • Modyfikowanie nazw i parametrów zdarzeń

Rozpoznawanie niechcianych odesłań

  • Uwzględnianie tylko wybranych odesłań

Tworzenie usług podrzędnych (tylko w usługach w Analytics 360)

  • Tworzenie w pełni funkcjonalnych usług, które są podzbiorami danych w usługach w Analytics 360
Domyślne grupowanie kanałów Domyślne grupowanie kanałów
Zarządzanie hasłami związanymi z marką Brak takiej opcji
Konfiguracja e-commerce

Nie musisz włączać raportowania e-commerce w interfejsie. Raporty o generowaniu przychodu wchodzą domyślnie w skład kolekcji Cykl życia w panelu nawigacyjnym po lewej stronie.

Implementowanie zdarzeń e-commerce za pomocą kodu pomiarowego

Obliczone dane Brak takiej opcji
Segmenty

Porównania w raportach

Segmenty w sekcji „Eksplorowanie”

Adnotacje Brak takiej opcji
Niestandardowe grupowania kanałów Niestandardowe grupy kanałów
Alerty niestandardowe Statystyki niestandardowe
Zaplanowany e-mail

Brak takiej opcji

Możesz zamiast tego wysyłać zaplanowane e-maile z raportami narzędzia Looker Studio.

Udostępnianie zasobów Brak takiej opcji

 

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne