[GA4] Bắt đầu sử dụng Không gian quản lý quảng cáo

Tìm hiểu cách sử dụng phần Quảng cáo hiệu quả nhất

Bạn có thể sử dụng mục Quảng cáo trong tài sản Google Analytics 4 để hiểu rõ hơn về những hành trình quan trọng nhất của người dùng. Các báo cáo trong mục này giúp bạn hiểu rõ hơn về lợi tức đầu tư (ROI) của khoản chi tiêu cho hoạt động truyền thông trên tất cả các kênh, đưa ra quyết định sáng suốt khi phân bổ ngân sách và đánh giá các mô hình phân bổ.

Nội dung trong bài viết này:

Trước khi bắt đầu

Để xem các báo cáo trong mục Quảng cáo, bạn phải liên kết tài sản Google Analytics 4 với một sản phẩm quảng cáo của Google.

Để xem báo cáo của nhà quảng cáo, hãy liên kết tài sản của bạn với bất kỳ sản phẩm nào sau đây:

Để xem báo cáo Quảng cáo của nhà xuất bản, hãy liên kết tài sản của bạn với bất kỳ sản phẩm nào sau đây:

Giới thiệu về tính năng phân bổ và các mô hình phân bổ

Phân bổ là hành động chỉ định tín dụng chuyển đổi cho các quảng cáo, lượt nhấp và yếu tố trong đường dẫn mà người dùng thực hiện để hoàn thành một lượt chuyển đổi. Mô hình phân bổ có thể là một quy tắc, một bộ quy tắc hoặc thuật toán dựa trên dữ liệu giúp xác định cách chỉ định giá trị đóng góp đối với lượt chuyển đổi cho các điểm tiếp xúc trên lộ trình chuyển đổi.

Báo cáo phân bổ trong mục Quảng cáo giúp bạn hiểu rõ hơn về cách các hoạt động quảng cáo của bạn phối hợp với nhau để thúc đẩy lượt chuyển đổi. Các báo cáo này cho phép bạn khám phá mô hình phân bổ dựa trên các quy tắc khác nhau và xác định mô hình nào có thể phù hợp nhất với hoạt động kinh doanh của bạn. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về tính năng phân bổ và quy trình lập mô hình phân bổ.

Giới thiệu về báo cáo

Tất cả người dùng trong tài sản Google Analytics 4 của bạn đều có thể truy cập vào phần Quảng cáo. Các báo cáo trong mục này có giao diện và chức năng hơi khác với các báo cáo khác của Google Analytics 4. Sau đây là các báo cáo có trong mục Quảng cáo:

Bạn có thể sử dụng các báo cáo này để trả lời những câu hỏi như sau:

  • Lượt giới thiệu, cụm từ tìm kiếm và quảng cáo đóng những vai trò gì trong các lượt chuyển đổi?
  • Phải mất bao lâu thì khách hàng mới mua hàng sau lần đầu tiên họ thể hiện sự quan tâm?
  • Những lộ trình phổ biến nhất mà khách hàng thực hiện để hoàn tất lượt chuyển đổi là gì?

Chọn chế độ cài đặt mô hình phân bổ

Để chọn một mô hình phân bổ và khoảng thời gian chuyển đổi cho một tài sản Google Analytics 4, bạn phải có vai trò Người chỉnh sửa hoặc Quản trị viên đối với tài sản đó.

  1. Trên trang Quản trị, trong mục Hiển thị dữ liệu, hãy nhấp vào Cài đặt mô hình phân bổ.
  2. Trong mục Mô hình phân bổ trong báo cáo, hãy chọn một mô hình phân bổ trên trình đơn thả xuống. Tìm hiểu thêm qua bài viết Giới thiệu về mô hình phân bổ trong báo cáo.
  3. Trong mục Khoảng thời gian chuyển đổi, hãy chọn khoảng thời gian chuyển đổi cho sự kiện chuyển đổi thu nạp người dùng và tất cả các sự kiện chuyển đổi khác. Tuỳ chọn Tất cả các sự kiện chuyển đổi khác cũng kiểm soát chế độ cài đặt mô hình phân bổ của phiên.
  4. Nhấp vào Lưu.

Các chế độ cài đặt mô hình phân bổ này không ảnh hưởng đến những mô hình phân bổ được chọn trong các báo cáo của mục Quảng cáo. Bất kỳ ai cũng có thể chọn mô hình phân bổ phù hợp với mục đích sử dụng cá nhân của họ trong các báo cáo của mục Quảng cáo. Khi bạn chọn một mô hình phân bổ trong mục Quảng cáo, lựa chọn đó sẽ không ảnh hưởng đến cách dữ liệu hiển thị cho những người dùng khác hoặc cách dữ liệu được tính toán trong những báo cáo không có trong mục Quảng cáo.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
15995471424370465173
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
69256