[GA4] Kom i gang med Annonsering-delen

I Annonsering-delen i Google Analytics 4-området ditt kan du få mer statistikk om de viktigste brukerreisene. Med rapportene i denne delen kan du danne deg et tydeligere bilde av avkastningen fra medieinvesteringene du gjør i de enkelte kanalene, treffe enda bedre beslutninger om fordelingen av budsjettmidler og evaluere de ulike attribusjonsmodellene.

Du finner følgende informasjon i denne artikkelen:

Før du begynner

For å se rapportene i Annonsering-delen må du knytte Google Analytics 4-området ditt sammen med et Google-annonseringsprodukt.

Du kan se annonsørrapporter ved å knytte området ditt sammen med et av disse produktene:

For å se rapporten om publisistannonser må du knytte området ditt sammen med et av disse produktene:

Om attribusjon og attribusjonsmodeller

Attribution is the act of assigning credit for important user actions to different ads, clicks, and factors along the user's path to completing the action.

An attribution model can be a rule, a set of rules, or a data-driven algorithm that determines how credit is assigned to touchpoints along a user's path to completing important actions.

I attribusjonsrapportene du finner i Annonsering-delen, får du mer innsikt i hvordan de ulike annonseringstiltakene sammen er med på å generere viktige hendelser. Med disse rapportene kan du utforske ulike regelbaserte attribusjonsmodeller og finne ut hvilken av dem som blir mest lønnsom for bedriften. Finn ut mer om dette i artikkelen Kom i gang med attribusjon.

Om rapportene

Når du har knyttet Google Analytics 4-området ditt sammen med et annonseringsprodukt fra Google, kan alle brukere av Google Analytics 4-området se Annonsering-delen. Rapportene i denne delen har litt annerledes utseende og funksjonalitet enn andre Google Analytics 4-rapporter. Disse rapportene er tilgjengelige i Annonsering-delen:

Bruk rapportene til å få svar på spørsmål som disse:

  • Hvilken rolle spiller søk, annonser og henvisninger på veien frem mot viktige hendelser?
  • Hvor lang tid gikk det fra kunden først viste interesse og frem til hen gjennomførte kjøpet?
  • Hva er de vanligste banene kundene følger mot viktige hendelser?

Velg attribusjonsinnstillinger

The Attribution settings page lets you choose how Google Analytics assigns credit to different ads, clicks, and other factors before users trigger key events and Google Ads web conversions.

To select attribution settings:

  1. Sign in to Google Analytics.
  2. In Admin, under Data display, click Attribution settings.
  3. Select these attribution settings:
  4. Click Save.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny