[GA4] Първи стъпки с „Рекламиране“

Можете да използвате раздела Рекламиране в собствеността си в Google Анализ 4, за да получавате повече статистически данни за най-важните пътища на потребителите. Отчетите в този раздел Ви помагат да разбирате по-добре възвръщаемостта на инвестициите в разходи за медии във всички канали, да вземате информирани решения за разпределяне на бюджета и да оценявате моделите на приписване.

В тази статия:

Преди да започнете

За да видите отчетите в секцията Рекламиране, трябва да свържете собствеността си в Google Анализ 4 с рекламен продукт на Google.

За да прегледате отчетите за рекламодателите, свържете собствеността си с някое от следните:

За да преглеждате отчета за рекламите за издатели, свържете собствеността си с някое от следните:

Всичко за приписването и моделите на приписване

Attribution is the act of assigning credit for important user actions to different ads, clicks, and factors along the user's path to completing the action.

An attribution model can be a rule, a set of rules, or a data-driven algorithm that determines how credit is assigned to touchpoints along a user's path to completing important actions.

Отчетите за приписването в раздела Рекламиране Ви помагат да разбирате по-добре как рекламните Ви усилия работят заедно, за да стимулират действия с ключови събития. Тези отчети Ви дават възможност да изследвате различни модели на приписване въз основа на правила и да определяте кой от тях може да е най-подходящ за бизнеса Ви. Научете повече за първите стъпки с приписването.

Всичко за отчетите

След като свържете собствеността си в Google Анализ 4 с рекламен продукт на Google, всички потребители на собствеността Ви в Google Анализ 4 ще имат достъп до раздела Рекламиране. Отчетите в него изглеждат и функционират малко по-различно в сравнение с другите отчети в Google Анализ 4. Следните отчети са налице в раздела Рекламиране:

Използвайте тези отчети, за да намерите отговорите на въпроси, като например:

  • Каква роля за ключовите събития играят препратките, търсенията и рекламите?
  • Колко време е изминало между началния интерес на клиента и покупката му?
  • Кои са най-честите пътища, по които клиентите стигат до ключови събития?

Избиране на настройки за приписването

The Attribution settings page lets you choose how Google Analytics assigns credit to different ads, clicks, and other factors before users trigger key events and Google Ads web conversions.

To select attribution settings:

  1. Sign in to Google Analytics.
  2. In Admin, under Data display, click Attribution settings.
  3. Select these attribution settings:
  4. Click Save.

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню