Automatyczne określanie stawek

Automatyczne określanie stawek ułatwia szacowanie i ustalanie stawek według wyznaczonych celów skuteczności. Każdy typ strategii automatycznego określania stawek ma pomóc Ci osiągnąć konkretny cel biznesowy. W tym artykule opisujemy sześć typów strategii automatycznego określania stawek i pokazujemy, kiedy je stosować.

Przykład

Załóżmy, że chcesz zmaksymalizować liczbę kliknięć dla słów kluczowych o niskiej skuteczności w jednej ze swoich kampanii, ale nie masz czasu, by ustawić indywidualny maks. CPC dla poszczególnych słów kluczowych. Jeśli dodasz te słowa kluczowe do zbiorczej strategii maksymalizacji kliknięć i ustawisz docelowy próg wydatków, AdWords będzie mógł automatycznie maksymalizować stawki mniej skutecznych słów kluczowych, a Ty zachowasz kontrolę nad najważniejszymi słowami kluczowymi.

Aby zwiększyć skuteczność w aukcjach reklam, niektóre strategie dostosowują stawki na podstawie informacji pobieranych w trakcie aukcji – o rodzaju urządzenia, przeglądarce, lokalizacji czy porze dnia. Niektóre strategie automatycznie dostosowują też stawki na podstawie tego, czy ktoś jest na liście remarketingowej.

Rodzaje strategii automatycznego określania stawek

Cel Zbiorcza strategia ustalania stawek Gdzie ją stosować

Zwiększenie liczby wizyt w witrynie

Zwiększenie liczby kliknięć dla słów kluczowych, które generują małe natężeniu ruchu, w ramach określonego budżetu

Maksymalizacja kliknięć automatycznie ustala stawki tak, by pomóc Ci uzyskać jak najwięcej kliknięć w ramach budżetu. 

Maksymalizacja kliknięć jest dostępna jako strategia standardowa lub zbiorcza.

Strategia maksymalizacji kliknięć była wcześniej nazywana „automatycznym określaniem stawek”.

Więcej informacji o maksymalizacji kliknięć.

Kampanie, grupy reklam, słowa kluczowe

Zwiększenie widoczności na pierwszej stronie wyników wyszukiwania Google lub na górze strony

Wybrana lokalizacja na stronie wyszukiwania automatycznie dostosowuje Twoje stawki, by zwiększyć prawdopodobieństwo wyświetlania reklam u góry strony lub na pierwszej stronie wyników wyszukiwania.

Ta metoda jest dostępna tylko jako zbiorcza strategia ustalania stawek.

Więcej informacji o wybranej lokalizacji na stronie wyszukiwania.

Kampanie, grupy reklam, słowa kluczowe

Osiągnięcie większej widoczności niż inne domeny w wynikach wyszukiwania

Docelowy udział w wygranych aukcjach polega na tym, że wybierasz domenę, którą chcesz przelicytować w wynikach wyszukiwania, i określasz, jak często chcesz to robić, a AdWords automatycznie ustala Twoje stawki tak, by pomóc Ci osiągnąć ten cel.

Ta metoda jest dostępna tylko jako zbiorcza strategia ustalania stawek.

Więcej informacji o docelowym udziale w wygranych aukcjach.

Kampanie, grupy reklam, słowa kluczowe

Uzyskanie większej liczby konwersji w ramach docelowego CPA

Docelowe CPA używa podanego docelowego kosztu pozyskania (CPA) i automatycznie ustala stawki tak, by pomóc Ci uzyskać jak najwięcej konwersji w ramach budżetu. Uwaga: rzeczywisty CPA może być wyższy lub niższy niż docelowy CPA.

Określanie docelowej stawki CPA jest dostępne jako strategia standardowa lub zbiorcza.

Określanie docelowej stawki CPA było wcześniej nazywane „Optymalizatorem konwersji”.

Więcej informacji o docelowym CPA.

Kampanie, grupy reklam

Zwiększenie liczby konwersji przy zachowaniu kontroli nad stawkami za słowa kluczowe

Ulepszony koszt kliknięcia (eCPC) automatycznie dostosowuje Twoje stawki ustalane samodzielnie, dążąc do maksymalizacji konwersji.

eCPC jest dostępne jako funkcja opcjonalna przy samodzielnym określaniu stawek CPC lub jako zbiorcza strategia określania stawek.

Więcej informacji o ulepszonym CPC.

Kampanie, grupy reklam
 

Osiągnięcie docelowego zwrotu z nakładów na reklamę (ROAS), gdy każda konwersja ma inną wartość 

Docelowy ROAS automatycznie ustawia stawki w taki sposób, by wartość konwersji przy docelowym zwrocie z nakładów na reklamę (ROAS) była jak najwyższa. Uwaga: rzeczywisty ROAS może być wyższy lub niższy niż docelowy ROAS.

Określanie stawek Target ROAS bidding is available as either a standard or portfolio bid strategy.

Więcej informacji o docelowym ROAS.

Kampanie, grupy reklam, słowa kluczowe
Czy ten artykuł był pomocny?
Zaloguj się na konto AdWords

Uzyskaj pomoc i wskazówki dotyczące Twojego konta, logując się za pomocą adresu e-mail powiązanego z kontem AdWords lub sprawdź, jak rozpocząć korzystanie z AdWords.