Các doanh nghiệp bị hạn chế khác

Google cung cấp các phiên bản đã dịch của Trung tâm trợ giúp để mang lại sự thuận tiện, dù các bản dịch đó không có ý làm thay đổi nội dung chính sách của chúng tôi. Phiên bản tiếng Anh là ngôn ngữ chính thức mà chúng tôi sử dụng để thực thi các chính sách của mình. Để xem bài viết này bằng ngôn ngữ khác, bạn hãy sử dụng trình đơn ngôn ngữ thả xuống ở cuối trang.

Người dùng Display & Video 360 phải tuân thủ chính sách Google Ads này. Hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp Display & Video 360 để biết thêm các quy định hạn chế khác.

Chúng tôi hạn chế một số loại hình doanh nghiệp nhất định tham gia quảng cáo với chúng tôi nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng người dùng, ngay cả khi bản thân các doanh nghiệp đó có vẻ tuân thủ các chính sách khác của chúng tôi. Dựa trên những đợt xem xét liên lục của chúng tôi cũng như phản hồi từ người dùng, cơ quan quản lý và các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ xác định các sản phẩm hoặc dịch vụ thường bị lạm dụng. Nếu cảm thấy một số loại hình doanh nghiệp nhất định gây ra rủi ro quá lớn cho an toàn của người dùng hoặc trải nghiệm người dùng, chúng tôi có thể giới hạn hoặc dừng chạy các quảng cáo liên quan.

Dưới đây là một số ví dụ về những điều cần tránh trong quảng cáo của bạn. Việc vi phạm nhiều lần các chính sách của chúng tôi có thể khiến tài khoản của bạn bị tạm ngưng.

Tìm hiểu về những biện pháp mà Google sẽ thực hiện trong trường hợp bạn vi phạm chính sách của Google.

Nếu vi phạm các chính sách bên dưới, bạn sẽ không bị tạm ngưng tài khoản ngay lập tức mà không có cảnh báo trước. Hệ thống sẽ đưa ra một cảnh báo, ít nhất là 7 ngày trước khi tài khoản của bạn bị tạm ngưng. Hãy tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Hoạt động gây quỹ

Không được phép Bạn chỉ được phép quảng cáo về các hoạt động gây quỹ hoặc quyên góp thay mặt cho một chính trị gia, đảng phái chính trị hoặc tổ chức từ thiện được miễn thuế khi đích đến của quảng cáo nêu rõ ràng trạng thái miễn thuế, tổ chức từ thiện hoặc mã số miễn thuế.

Cách giải quyết vấn đề: Gây quỹ
 1. Kiểm tra quảng cáo và đích đến của quảng cáo để xem thông tin quan trọng về trạng thái miễn thuế của bạn có thể bị thiếu ở phần nào.

  Nếu quảng cáo hoặc đích đến của bạn vận động quyên góp các khoản được miễn thuế, vui lòng nêu rõ trạng thái miễn thuế của bạn trên đích đến hoặc trang quyên góp, bao gồm cả mã số tổ chức từ thiện của bạn. Ví dụ: tại Hoa Kỳ, trạng thái 501(c)(3) hoặc 501(c)(4) cho biết trạng thái miễn thuế bắt buộc.

 2. Chỉnh sửa đích đến của quảng cáo. Thêm mọi thông tin bắt buộc. Nếu bạn không thể chỉnh sửa đích đến của quảng cáo, hãy cập nhật quảng cáo với đích đến mới tuân thủ chính sách này.

 3. Chỉnh sửa quảng cáo. Thêm mọi thông tin bắt buộc. Nếu quảng cáo đã tuân thủ chính sách nhưng sau đó bạn lại thay đổi đích đến của quảng cáo, hãy thực hiện chỉnh sửa trong quảng cáo và lưu quảng cáo đó lại. Việc này sẽ gửi lại quảng cáo và đích đến của quảng cáo để được xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần quy trình xem xét phức tạp hơn.

Phần mềm miễn phí dành cho máy tính

Không được phép Quảng cáo về phần mềm miễn phí dành cho máy tính phải bao gồm tên của phần mềm cụ thể được quảng cáo và dẫn đến nguồn phân phối trực tuyến có thẩm quyền cho phần mềm đó.

Ví dụ (chưa đầy đủ): Các tệp có thể thực thi (như .exe, .dmg, tệp đã nén, tiện ích, trình bổ trợ, tiện ích bổ sung, ứng dụng dành cho máy tính) có thể chạy trên máy tính hoặc máy tính xách tay, mà không yêu cầu phải có thông tin thanh toán mới tải xuống được; bản dùng thử miễn phí; phần mềm miễn phí; phần mềm chia sẻ, phần mềm kết hợp miễn phí và tính phí; bản minh hoạ cung cấp nội dung có thể tải xuống
 
Lưu ý:
 • Nguồn phân phối trực tuyến có thẩm quyền phải là nguồn chưa từng vi phạm chính sách hoặc chưa bị mang tiếng là vi phạm chính sách.
 • Dịch vụ đám mây không thuộc phạm vi của chính sách này và không cần đăng ký xin cấp giấy chứng nhận.
Cách khắc phục: Phần mềm miễn phí dành cho máy tính
 1. Nếu bạn là nhà xuất bản của phần mềm mà bạn muốn quảng cáo, hãy đăng ký trang web của bạn làm nguồn phân phối trực tuyến có thẩm quyền. Nếu xác định rằng trang web của bạn là nguồn phân phối trực tuyến có thẩm quyền, chúng tôi có thể phê duyệt các quảng cáo của bạn mà chúng tôi đã từ chối trước đó.
 2. Thay đổi đích đến của quảng cáo. Nếu đã có một trang web khác đăng ký làm nguồn phân phối trực tuyến có thẩm quyền cho phần mềm của bạn, hãy chỉnh sửa quảng cáo để URL cuối cùng trỏ tới đích đến đã được phê duyệt.

Sau khi bạn chỉnh sửa xong và lưu quảng cáo, quảng cáo đó sẽ được gửi đi xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần quy trình xem xét phức tạp hơn.

Nếu bạn không thể hoặc không muốn khắc phục những lỗi vi phạm này, hãy xoá quảng cáo để tài khoản của bạn không bị tạm ngưng trong tương lai do vi phạm chính sách nhiều lần. Tìm hiểu thêm về tài khoản bị tạm ngưng.

Dịch vụ địa phương

Quảng cáo về dịch vụ sửa khóa bị hạn chế ở Hoa Kỳ và Canada. Quảng cáo về dịch vụ sửa chữa cửa gara bị hạn chế ở Hoa Kỳ. Để quảng cáo, bạn phải đăng ký xác minh nâng cao. Hãy tìm hiểu thêm về quy trình xác minh nâng cao.

Quảng cáo về dịch vụ sửa khóa bị hạn chế ở Đức, Thụy Điển, Bỉ và Hà Lan. Vì vậy, các quảng cáo đó không thể chạy ở những quốc gia này.

Quảng cáo về các dịch vụ địa phương sẽ vẫn có thể chạy bên ngoài những khu vực bị hạn chế, ngay cả khi doanh nghiệp chưa hoàn tất quy trình xác minh.

Thông tin tư vấn cho người tiêu dùng

No issues detected and positive check mark icon Đối với những lĩnh vực kinh doanh mà việc tư vấn cho người tiêu dùng thường xuyên diễn ra, Google có thể sẽ giới hạn cách thức phân phát quảng cáo về những sản phẩm và dịch vụ đó.

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Đấu giá xu (Google Ads sẽ chỉ hiển thị quảng cáo đấu giá xu nếu cụm từ “đấu giá xu" hay các cụm từ tương tự được đưa vào truy vấn của người dùng. Trên Mạng Hiển thị của Google, những quảng cáo này chỉ hiển thị trên các trang web có liên quan đến phiên đấu giá.

Tư vấn tiêu dùng là gì?

Tư vấn tiêu dùng là các thông báo cung cấp thông tin về những rủi ro và lợi ích của các sản phẩm và dịch vụ nhất định. Các tổ chức thường đưa ra những thông báo này nhằm bảo vệ người tiêu dùng. Ví dụ về các tổ chức tư vấn tiêu dùng: Ủy ban Thương mại Liên bang (Hoa Kỳ), Cục Quan hệ Người tiêu dùng (Nhật Bản) và các cơ quan khu vực khác giúp bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Các tổ chức tư vấn tiêu dùng có thể là cơ quan chính phủ, nhưng cũng có thể do các nhóm tư vấn tiêu dùng bên thứ ba điều hành.

Việc tư vấn tiêu dùng ảnh hưởng đến quảng cáo như thế nào?

Nếu có thông tin tư vấn tiêu dùng về một loại sản phẩm nhất định tại một quốc gia, thì Google có thể thay đổi cách phân phát quảng cáo về sản phẩm đó trên toàn cầu. Việc này cho phép người dùng vẫn thấy những quảng cáo có liên quan đến các loại sản phẩm này khi tìm thông tin cụ thể về sản phẩm, đồng thời bảo vệ những người dùng khác có thể không biết mối lo ngại của người tiêu dùng về những sản phẩm tương tự.

Tài liệu và dịch vụ chính thức của chính phủ

Chúng tôi không cho phép những trường hợp sau:

dấu x màu đỏ Những chương trình quảng bá cho các tài liệu và/hoặc dịch vụ tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi, phục hồi, thay thế hoặc tra cứu các tài liệu hoặc thông tin chính thức được lấy trực tiếp từ chính phủ hoặc nhà cung cấp được chính phủ ủy quyền.

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Hộ chiếu và các loại giấy tờ tùy thân khác; chứng nhận thường trú; bằng chứng về tình trạng/việc đăng ký nhập cư; giấy phép lái xe; tài liệu đăng ký xe, giấy tờ du lịch như visa và Visa điện tử (ETA); thẻ an sinh xã hội; giấy phép săn bắn hoặc câu cá; giấy phép hoặc giấy đăng ký sử dụng súng; và các tài liệu hoặc thông tin có được từ các cơ quan đăng ký chính thức như giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn và hồ sơ quân nhân.
 

dấu x màu đỏ Các chương trình quảng bá về việc hỗ trợ đăng ký hoặc trả tiền cho các dịch vụ chính thức do chính phủ hoặc nhà cung cấp được chính phủ ủy quyền cung cấp trực tiếp.

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Hỗ trợ xin các cuộc hẹn hoặc phúc lợi của chính phủ; hỗ trợ yêu cầu thay đổi địa chỉ chính thức, thay đổi tên chính thức, tiền chưa nhận hoặc thư giữ lại; và hỗ trợ thanh toán phí vận chuyển, như phí cầu đường hoặc phí tắc nghẽn.

Các dịch vụ không thuộc diện bị hạn chế theo chính sách này

Các dịch vụ chuyên nghiệp sau đây không thuộc diện bị hạn chế theo chính sách này: Dịch vụ khai thuế, dịch vụ pháp lý, dịch vụ từ doanh nghiệp đến doanh nghiệp (B2B)/dịch vụ doanh nghiệp, luật sư về lĩnh vực nhập cư hoặc tư vấn về việc nhập cư với mục đích là tập trung vào tư vấn và không chỉ đơn thuần là hỗ trợ để có được các giấy tờ du lịch hoặc dịch vụ chính thức cụ thể.

Nếu bạn là nhà cung cấp của chính phủ hoặc nhà cung cấp được ủy quyền, thì các điểm hạn chế đối với quảng cáo này không áp dụng cho bạn. Nhà cung cấp được ủy quyền được định nghĩa là một công ty được nhà cung cấp ban đầu (Chính phủ) ủy thác hoặc chỉ định chính thức để cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ cụ thể thay mặt cho họ, mà trước đây thường do chính phủ tiến hành hoặc thực hiện. Nhà cung cấp được ủy quyền không bao gồm các tổ chức là nhà cung cấp hoặc người bán lại được ủy quyền. Nếu bạn là nhà cung cấp của chính phủ hoặc nhà cung cấp được ủy quyền và bạn cho rằng chính sách này đã được áp dụng nhầm cho bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây.

Dịch vụ danh bạ, chuyển tiếp và ghi âm cuộc gọi

Chúng tôi không cho phép:

 dấu x màu đỏ Quảng cáo cho dịch vụ danh bạ, chuyển tiếp và ghi âm cuộc gọi.

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Dịch vụ danh bạ, chuyển tiếp cuộc gọi và ghi âm cuộc gọi. Thông thường, các dịch vụ này sẽ bao gồm cuộc gọi đến một số điện thoại để thu thập số điện thoại khác (hay thông tin doanh nghiệp – như địa chỉ) hoặc để kết nối với một dịch vụ khác.

Dịch vụ bán vé xem sự kiện

Không được phép Các doanh nghiệp bán vé xem sự kiện trực tiếp được phép quảng cáo nếu đủ điều kiện. Xin lưu ý rằng nếu bán hoặc liên kết đến những trang web bán lại vé xem sự kiện trực tiếp, bạn cần đáp ứng một số yêu cầu về đích đến nhất định để được xác nhận là đủ điều kiện.

Ở Pháp và các lãnh thổ của Pháp, chỉ những nhà cung cấp chính đủ điều kiện mới được phép quảng bá dịch vụ bán vé xem sự kiện.

Dịch vụ bảo lãnh tại ngoại

Chúng tôi không cho phép:

 dấu x màu đỏ Quảng cáo dịch vụ bảo lãnh tại ngoại, cung cấp dịch vụ bảo lãnh để bảo lãnh cho bị cáo.

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Đại lý bảo lãnh tại ngoại thương mại, dịch vụ hỗ trợ tài chính để bảo lãnh tại ngoại, người săn tiền thưởng, người đứng ra bảo lãnh tại ngoại, dịch vụ bảo lãnh tại ngoại về vấn đề nhập cư, dịch vụ bảo lãnh khi bị tạm giam

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của bên thứ ba cho người tiêu dùng

Chúng tôi không cho phép những trường hợp sau:
 
dấu x màu đỏ Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của nhà cung cấp bên thứ ba đối với các dịch vụ trực tuyến và sản phẩm công nghệ dành cho người tiêu dùng
 
Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật về khắc phục sự cố, bảo mật, diệt vi rút, kết nối Internet, tài khoản trực tuyến (ví dụ: đặt lại mật khẩu hoặc hỗ trợ đăng nhập), hỗ trợ và sửa chữa phần cứng hoặc cài đặt phần mềm
Lưu ý: Chúng tôi cho phép quảng cáo bán công nghệ dành cho người tiêu dùng trong đó trang đích có thể chứa các tính năng điều hướng liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật.

Quảng cáo thực phẩm và đồ uống chứa nhiều muối, đường, chất béo

Chúng tôi hỗ trợ quảng cáo có trách nhiệm về thức ăn và đồ uống. Quảng cáo và trang đích về F&B HFSS được Google cho phép nếu tuân thủ các chính sách dưới đây và không nhắm mục tiêu đến trẻ vị thành niên. Thông tin nêu trong chính sách này không nhằm mục đích tư vấn pháp lý và chúng tôi hy vọng tất cả các nhà quảng cáo đều tuân thủ luật pháp tại địa phương ở bất kỳ khu vực nào mà quảng cáo nhắm mục tiêu đến (bao gồm cả các yêu cầu tại địa phương có thể khác với chính sách về F&B HFSS này). 

Các nhà quảng cáo bắt buộc phải tự khai báo rằng họ đang sử dụng một tài khoản để chạy các chiến dịch dịch vụ thực phẩm và đồ uống chứa nhiều muối, đường, chất béo. Khi đó, tất cả tệp sáng tạo trong tài khoản đó sẽ tuân theo quy định hạn chế của chính sách về dịch vụ thực phẩm và đồ uống chứa nhiều muối, đường, chất béo. Để tự khai báo, vui lòng sử dụng biểu mẫu tại đây.

Chúng tôi xem quảng cáo là đang quảng bá việc bán các sản phẩm chứa HFSS khi một hoặc nhiều mặt hàng thực phẩm, đồ uống hoặc bữa ăn có chứa HFSS được quảng bá trên tệp sáng tạo của quảng cáo (văn bản, hình ảnh, âm thanh và/hoặc video) hoặc trang web đích. 

Dưới đây là một số ví dụ về các sản phẩm F&B (danh sách chưa đầy đủ) được coi là HFSS, trừ khi tệp sáng tạo của quảng cáo hoặc trang web đích có chứa thông tin dinh dưỡng cho thấy những sản phẩm đó nằm trong ngưỡng cho phép đối với FSS và khẩu phần ăn/calo hoặc đã được nhà quảng cáo khiếu nại thành công. Để biết thông tin đầy đủ về các ngưỡng dinh dưỡng cho sản phẩm F&B HFSS, vui lòng xem bảng dưới đây.

Dưới đây là một số ví dụ về F&B HFSS: 
 • Đồ uống ngọt (nước ngọt có ga, nước, nước ép, cà phê, trà hoặc đồ uống thể thao có bổ sung đường hoặc các chất tạo ngọt có calo khác), nước uống tăng lực
 • Bánh doughnut, bánh ngọt, bánh quy ngọt, bánh pastry, bánh sừng bò, bánh ngọt có kem
 • Trái cây đóng hộp ngâm si-rô, trái cây sấy khô có thêm đường
 • Bơ phết đặc sô cô la, bánh giòn hoặc thanh ngũ cốc có sô cô la hoặc kẹo, hạt bọc kẹo hoặc mật ong
 • Sữa lắc 
 • Xúc xích thịt lợn và thịt bò/bánh mì kẹp xúc xích, xúc xích salami, giăm bông treo khô, thịt xông khói, thịt khô, cá khô
 • Pizza, bánh hamburger với khoai tây chiên, thực phẩm chiên rán (chẳng hạn như ớt jalapeno chiên)
 • Kẹo, sô cô la, đồ ngọt, bánh kẹo, kẹo dẻo, kem, kẹo xốp marshmallow
 • Bơ, muối, chất tạo ngọt, chất tạo ngọt có calo (ví dụ: si-rô lá phong, si-rô cây thùa, mật ong, đường), dầu dừa
Ví dụ về quảng cáo không thuộc phạm vi của chính sách này:
 • Quảng cáo hoặc trang web đích chỉ bao gồm văn bản, hình ảnh, âm thanh và/hoặc video hoặc tài sản khác về thức ăn, đồ uống và bữa ăn không phải HFSS. Ví dụ về đồ uống và thực phẩm không phải HFSS bao gồm (danh sách chưa đầy đủ): 100% nước trái cây; nước đóng chai tinh khiết; nước có ga và nước có hương vị không thêm đường hoặc chất làm ngọt; đồ uống CHỈ chứa nước và 100% nước trái cây (ví dụ: nước trái cây pha nước); cà phê và trà không đường; sữa nguyên chất hoặc sữa tách béo; hạt không có thêm thành phần bổ sung; hoa quả và rau củ tươi hoặc cấp đông; các loại đậu và đậu lăng khô; hoa quả đóng hộp 100% nước trái cây; quả hạch và hạt thô; quả hạch và quả khô không thêm muối hoặc đường; sữa chua nguyên chất không đường, ít hoặc tách béo; cá, gia cầm, trứng hoặc thịt tươi chưa tẩm ướp (không thêm muối, chất béo, đường); bột mịn; baking soda; bột nở; dầu ôliu, dầu cải
 • Quảng cáo hoặc trang web đích của công ty thực phẩm/đồ uống không chứa văn bản, hình ảnh, âm thanh và/hoặc video và tài sản khác về bất kỳ loại thực phẩm và đồ uống HFSS nào, chẳng hạn như:
 • Biểu trưng thương hiệu hoặc tên công ty được thể hiện trong trường hợp tài trợ hoặc từ thiện, ví dụ: "Được tài trợ bởi hoặc được cung cấp bởi [tên công ty]"
 • Trang web định vị nhà hàng
 • Trang web đánh giá nhà hàng
 • Dịch vụ giao đồ ăn
 • Quảng cáo hoặc trang web đích có một hoặc nhiều sản phẩm F&B HFSS để quảng bá sản phẩm hoặc dịch vụ không có liên quan đến F&B, chẳng hạn như: 
 • Đoạn giới thiệu cho chương trình làm bánh
 • Quảng cáo du lịch 
 • Quảng cáo cho dụng cụ vệ sinh nhà bếp
 • Quảng cáo hoặc trang web đích có một hoặc nhiều sản phẩm F&B HFSS để quảng bá thông điệp trong thông báo dịch vụ công cộng (PSA) về chế độ ăn uống và ăn kiêng lành mạnh 

Hiệu lực của chính sách

Chính sách mới cập nhật này sẽ áp dụng cho tất cả các quảng cáo F&B HFSS đang phân phát ở Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu trên Mạng Hiển thị của Google và YouTube. Quảng cáo trong các tài khoản tự khai báo là F&B HFSS và nhận được nhãn HFSS sẽ chỉ được phân phát cho những người dùng đã khai báo là từ 18 tuổi trở lên.

Điều sẽ xảy ra nếu bạn vi phạm các chính sách của chúng tôi

 • Nếu chúng tôi phát hiện bạn chạy quảng cáo cho sản phẩm Dịch vụ thực phẩm và đồ uống chứa nhiều muối, đường, chất béo (hoặc cho sản phẩm không thể xác nhận tình trạng chứa nhiều muối, đường, chất béo do thiếu thông tin về dinh dưỡng) ngoài tài khoản tự khai báo Dịch vụ thực phẩm và đồ uống chứa nhiều muối, đường, chất béo, thì bạn sẽ nhận được thông báo cho biết quảng cáo đã bị hạn chế phân phát cho trẻ vị thành niên ở Vương quốc Anh và Liên minh Châu Âu như mô tả ở trên. Nếu muốn khiếu nại về quyết định này, thì bạn phải sửa đổi hoặc gửi thông tin về dinh dưỡng cho Google để chứng minh quan điểm của bạn.
 • Những quảng cáo và thành phần vi phạm chính sách này có thể bị từ chối. Google sẽ hạn chế quảng cáo bị từ chối cho đến khi lỗi vi phạm chính sách được khắc phục và quảng cáo được phê duyệt.

Cách khắc phục lỗi vi phạm

 • Nếu bạn nhận được thông báo cho biết một hoặc nhiều quảng cáo của bạn đã vi phạm chính sách về Dịch vụ thực phẩm và đồ uống chứa nhiều muối, đường, chất béo, vui lòng truy cập vào trang trợ giúp và đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm mà bạn đang quảng cáo thông qua quảng cáo và trang web đích đều tuân thủ các nguyên tắc về dinh dưỡng.
 • Nếu bạn muốn quảng cáo những sản phẩm chứa nhiều muối, đường, chất béo, thì Google yêu cầu bạn phải tự khai báo rằng những sản phẩm đó nằm trong phạm vi của Dịch vụ thực phẩm và đồ uống chứa nhiều muối, đường, chất béo.
 • Nếu chỉ muốn một số quảng cáo bị hạn chế, thì bạn phải tạo một tài khoản riêng và tự khai báo rằng tài khoản đó dành cho Dịch vụ thực phẩm và đồ uống chứa nhiều muối, đường, chất béo.
 • Nếu bạn cho rằng quảng cáo của mình đã bị gắn nhầm nhãn Dịch vụ thực phẩm và đồ uống chứa nhiều muối, đường, chất béo, vui lòng gửi đơn khiếu nại kèm theo thông tin về dinh dưỡng để xác nhận rằng quảng cáo đó nằm ngoài phạm vi của Dịch vụ thực phẩm và đồ uống chứa nhiều muối, đường, chất béo.

Xin vui lòng xem xét chính sách này để xác định xem bạn có quảng cáo nào thuộc phạm vi chi phối của chính sách hay không, và nếu có, thì hãy tự khai báo các quảng cáo đó tại đây.

Bạn cần trợ giúp?

Hồ sơ dinh dưỡng về Dịch vụ thực phẩm và đồ uống chứa nhiều muối, đường, chất béo của Google

Hàm lượng chất dinh dưỡng được áp dụng trên cơ sở 100 gam và trên mỗi khẩu phần với phạm vi áp dụng trên toàn cầu để phản ánh khẩu phần ăn phổ biến ghi trên nhãn cũng như lượng calo cho bữa ăn và các thành phần trong bữa ăn. Nếu khẩu phần ăn của thực phẩm hoặc đồ uống được quảng cáo không thích hợp với khẩu phần ăn liệt kê (LSS), thì vui lòng đánh giá sản phẩm của bạn theo tiêu chí 100 gam.

 

Thực phẩm và đồ uống

TRÊN MỖI

Chất béo bão hòa (g)

Natri (mg)

Tổng lượng đường (g)

Lượng đường bổ sung (g)

Calo

Đồ uống

           

Tất cả đồ uống trừ sữa

LSS (ước tính 8 oz)

Không áp dụng

105 mg

Không áp dụng

0

Không áp dụng

100 g

Không áp dụng

46 mg

0

             

Ngũ cốc/bánh mì

           

Bánh mì, sản phẩm từ bánh mì, mì sợi, gạo, ngũ cốc, bánh kếp

LSS (ước tính 100g)

2

360

10

Không áp dụng

Không áp dụng

100 g

2

360

10

             

Ngũ cốc cho bữa sáng

LSS (ước tính 30g)

1,5

250

6,75

Không áp dụng

Không áp dụng

100 g

5

625

22,5

             

Trái cây, rau củ và các loại đậu

           

Trái cây, rau củ và các loại đậu đã chế biến

LSS (ước tính 90 g)

2

350

Không áp dụng

0

Không áp dụng

100 g

2,2

390

0

             

Quả hạch và các loại hạt

           

Quả hạch và các loại hạt

LSS (ước tính 30g)

3,5

130

4

Không áp dụng

Không áp dụng

100 g

12

430

13

             

Bơ sữa

           

Sữa và các sản phẩm thay thế sữa

LSS (ước tính 8 oz/245 g)

5

200

22

Không áp dụng

Không áp dụng

100 g

3

82

9

             

Pho mát và các sản phẩm từ pho mát

LSS (ước tính 30g)

3

228

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

100 g

10

760

             

Sữa chua và các sản phẩm từ sữa chua

LSS (ước tính 170 g)

5

136

19

Không áp dụng

Không áp dụng

100 g

3

80

11,5

             

Thịt, cá, trứng, gia cầm và sản phẩm thay thế thịt

           

Thịt, gia cầm, cá, trứng và các sản phẩm thay thế đã chế biến

LSS (ước tính 50g)

2

335

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

100 g

4

670

             

Bữa ăn và các thành phần trong bữa ăn

           

Món ăn làm sẵn và món khai vị

<315 calo (ước tính 140 gam)

5

545

14

Không áp dụng

315

100 g

4

390

10

225

             

Bữa ăn đầy đủ

<510 calo (ước tính 300 g)

6,6

660

18

Không áp dụng

510

100 g

2,2

220

6

200

             

Bữa ăn nhẹ và ăn vặt

           

Bữa ăn nhẹ và ăn vặt

<150 calo (ước tính 30 g)

1,5

120

6,75

Không áp dụng

150

100 g

5

400

22,5

500

             

Nước sốt, gia vị và nguyên liệu nấu ăn

           

Nước sốt, gia vị và nguyên liệu nấu ăn

LSS (ước tính 30g)

2

135

1,5

Không áp dụng

Không áp dụng

100 g

6,6

450

4,9

             

 

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi về các chính sách của Google, vui lòng cho chúng tôi biết: Liên hệ với Nhóm hỗ trợ Google Ads
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73067
false