Các doanh nghiệp bị hạn chế khác

Chúng tôi hạn chế một số loại hình doanh nghiệp nhất định tham gia quảng cáo với chúng tôi nhằm ngăn chặn tình trạng lợi dụng người dùng, ngay cả khi bản thân các doanh nghiệp đó có vẻ tuân thủ các chính sách khác của chúng tôi. Dựa trên những đợt xem xét liên lục của chúng tôi cũng như phản hồi từ người dùng và các cơ quan bảo vệ người tiêu dùng, thỉnh thoảng chúng tôi sẽ xác định các sản phẩm hoặc dịch vụ thường bị lạm dụng. Nếu cảm thấy một số loại hình doanh nghiệp nhất định gây ra rủi ro quá lớn cho an toàn của người dùng hoặc trải nghiệm người dùng thì chúng tôi có thể thận trọng và giới hạn hoặc dừng chạy các quảng cáo có liên quan.

Dưới đây là một số ví dụ về những điều cần tránh trong quảng cáo của bạn. Tìm hiểu về điều sẽ xảy ra nếu bạn vi phạm các chính sách của chúng tôi.

Hoạt động gây quỹ

Không được phép Chỉ được phép quảng cáo về các hoạt động gây quỹ hoặc quyên góp nếu bạn thay mặt cho một chính trị gia, đảng phái chính trị hoặc tổ chức từ thiện được miễn thuế.

Lưu ý: Đích đến của quảng cáo phải nêu rõ việc các khoản quyên góp có được miễn thuế hay không.
 
Tìm hiểu cách khắc phục một quảng cáo hoặc tiện ích bị từ chối

Phần mềm miễn phí dành cho máy tính để bàn

 

Không được phép Chỉ được phép quảng cáo phần mềm miễn phí dành cho máy tính để bàn nếu quảng cáo đó bao gồm tên phần mềm cụ thể sẽ được quảng cáo và dẫn đến nguồn phân phối trực tuyến có thẩm quyền cho phần mềm đó.

Ví dụ: Các tệp có thể thực thi (như .exe, .dmg, tệp nén, tiện ích, plugin, tiện ích bổ sung, ứng dụng dành cho máy tính để bàn) có thể chạy trên máy tính để bàn, máy tính xách tay và không yêu cầu thông tin thanh toán để tải xuống; bản dùng thử miễn phí; phần mềm miễn phí; phần mềm chia sẻ, phần mềm miễn phí nhưng yêu cầu trả phí đối với các tính năng nâng cao và bản giới thiệu cung cấp nội dung có thể tải xuống
 
Lưu ý: Nguồn có thẩm quyền phải là nguồn chưa từng vi phạm chính sách hay bị tai tiếng về vi phạm chính sách.

 

Trình khắc phục sự cố: Doanh nghiệp không được hỗ trợ
  1. Đăng ký trang web của bạn làm nguồn phân phối có thẩm quyền nếu bạn là nhà xuất bản của phần mềm cụ thể đang muốn quảng cáo. Nếu xác định rằng trang web của bạn là nguồn có thẩm quyền, chúng tôi có thể chấp thuận các quảng cáo đã bị từ chối của bạn.
  2. Thay đổi đích đến của quảng cáo. Nếu đã có một trang web khác đăng ký làm nguồn phân phối có thẩm quyền cho phần mềm của bạn, hãy chỉnh sửa quảng cáo để URL cuối cùng trỏ tới đích đến đã được phê duyệt.

Sau khi bạn chỉnh sửa xong và lưu quảng cáo, quảng cáo sẽ được gửi đi xem xét. Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, mặc dù một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần xem xét phức tạp hơn.

Nếu bạn không thể khắc phục những vi phạm này hoặc chọn không khắc phục, hãy xóa quảng cáo để tránh việc Google có thể tạm ngưng tài khoản của bạn trong tương lai do có quá nhiều quảng cáo bị từ chối. 

Dịch vụ địa phương

Trong chương trình beta có giới hạn, quảng cáo cho dịch vụ thợ khóa và sửa cửa ga ra bị hạn chế ở những khu vực cụ thể. Để quảng cáo ở những khu vực này, bạn phải đăng ký xác minh nâng cao. Tìm hiểu thêm về xác minh nâng cao.

Quảng cáo cho các dịch vụ địa phương sẽ vẫn có thể chạy bên ngoài các khu vực bị hạn chế, ngay cả khi doanh nghiệp chưa hoàn tất xác minh.

Thông tin tư vấn tiêu dùng

Đối với những lĩnh vực kinh doanh mà tư vấn tiêu dùng là phổ biến, Google có thể giới hạn cách thức phân phát quảng cáo về những sản phẩm và dịch vụ đó.

Ví dụ: Đấu giá đồng xu (Google Ads sẽ chỉ hiển thị quảng cáo đấu giá đồng xu nếu cụm từ “đấu giá đồng xu" hay các cụm từ tương tự được đưa vào truy vấn của người dùng. Trên Mạng hiển thị của Google, những quảng cáo này sẽ chỉ được hiển thị trên các trang web liên quan đến đấu giá).

Tư vấn tiêu dùng là gì?

Tư vấn tiêu dùng là các cảnh báo cung cấp thông tin về những rủi ro và lợi ích của các sản phẩm và dịch vụ nhất định. Những cảnh báo này thường được các tổ chức đưa ra nhằm giúp bảo vệ người tiêu dùng. Ví dụ về các tổ chức đưa ra tư vấn tiêu dùng là Ủy ban thương mại liên bang (Hoa Kỳ), Văn phòng thương mại công bằng (Vương quốc Anh), Cục quan hệ người tiêu dùng (Nhật) và các cơ quan khu vực khác giúp bảo vệ lợi ích của người tiêu dùng. Các tổ chức tư vấn tiêu dùng có thể do chính phủ kiểm soát, nhưng cũng có thể được điều hành bởi các nhóm tư vấn tiêu dùng bên thứ ba.

Tư vấn tiêu dùng ảnh hưởng đến quảng cáo như thế nào?

Nếu tư vấn tiêu dùng được đưa ra về một loại sản phẩm nhất định trong một quốc gia, thì Google có thể thay đổi cách phân phát quảng cáo về sản phẩm đó trên toàn cầu. Điều này cho phép người dùng vẫn thấy quảng cáo liên quan đến các loại sản phẩm này khi tìm kiếm cụ thể sản phẩm, nhưng sẽ bảo vệ những người dùng khác có thể không biết mối quan tâm của người tiêu dùng về các sản phẩm tương tự.

Dịch vụ bán các mặt hàng miễn phí

Chúng tôi không cho phép:

Không được phép Tính phí các sản phẩm hoặc dịch vụ chủ yếu do chính phủ hoặc nguồn công cộng cung cấp với mức giá thấp hơn hoặc miễn phí

Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Dịch vụ đăng ký hộ chiếu hoặc giấy phép lái xe; đăng ký bảo hiểm y tế; giấy tờ hành chính từ các cơ quan đăng ký chính thức như giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn hoặc đăng ký thành lập công ty; kết quả thi cử; tính thuế; các dịch vụ danh bạ/chuyển tiếp cuộc gọi/ghi âm cuộc gọi trả tiền quảng cáo số điện thoại liên hệ cho các doanh nghiệp không liên kết (trong quảng cáo và/hoặc nội dung từ khóa) trái ngược với dịch vụ danh bạ/dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi của họ

Lưu ý: Bạn có thể kết hợp những sản phẩm hoặc dịch vụ miễn phí kèm theo một sản phẩm hoặc dịch vụ khác mà bạn cung cấp. Ví dụ: nhà cung cấp dịch vụ truyền hình có thể kết hợp các nội dung có sẵn công khai kèm theo nội dung trả tiền hoặc công ty du lịch có thể kết hợp dịch vụ đăng ký thị thực kèm theo gói kỳ nghỉ. Nhưng bạn không được phép quảng cáo sản phẩm hoặc dịch vụ miễn phí dưới dạng dịch vụ chính.
 

Hãy tìm hiểu cách khắc phục quảng cáo hoặc tiện ích bị từ chối

Trình khắc phục sự cố: Dịch vụ danh bạ cuộc gọi có trả tiền

Khi xem xét liệu quảng cáo cho dịch vụ danh bạ cuộc gọi có trả tiền có tuân thủ chính sách Bán mặt hàng miễn phí hay không, chúng tôi sẽ xem xét những vấn đề sau:

  • Nội dung từ khóa của bạn có liên quan đến các doanh nghiệp không liên kết và/hoặc các dịch vụ của chính phủ hay không (ví dụ: quảng cáo của bạn có thể bị từ chối nếu bạn sử dụng các từ khóa như "an sinh xã hội", "dịch vụ hưu trí" hoặc tên công ty/từ khóa được gắn thương hiệu);

  • Văn bản quảng cáo của bạn có tự nhận là trung tâm cuộc gọi cho dịch vụ của chính phủ và/hoặc doanh nghiệp không liên kết thay vì dịch vụ danh bạ cuộc gọi có trả tiền hay không; 

  • Thiết kế trang đích của bạn có bắt chước trang web của một doanh nghiệp không liên kết và/hoặc dịch vụ của chính phủ, để ngụy trang rằng dịch vụ được cung cấp là một dịch vụ danh bạ cuộc gọi/dịch vụ chuyển tiếp cuộc gọi hay không.

Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng các từ khóa như "dịch vụ danh bạ điện thoại" và quảng cáo của bạn thể hiện rõ bản chất và chi phí dịch vụ và tuân thủ tất cả các chính sách của Google Ads, thì bạn có thể quảng cáo dịch vụ của mình thông qua Google Ads.

Nếu phát hiện một quảng cáo không tuân thủ quy tắc này, chúng tôi sẽ từ chối quảng cáo và không cho phép quảng cáo chạy. Bạn sẽ nhận được email thông báo cho biết quảng cáo của bạn đã bị từ chối và lý do từ chối là do vi phạm chính sách nào. Nếu chúng tôi phát hiện trường hợp vi phạm chính sách này nhiều lần thì điều này có thể khiến bạn không còn có thể hiển thị quảng cáo trên trang đích/tài khoản đã liên kết nữa.

Chúng tôi xem xét hầu hết các quảng cáo trong vòng 1 ngày làm việc, nhưng một số quảng cáo có thể mất nhiều thời gian hơn nếu cần quy trình xem xét phức tạp hơn. Nếu bạn không thể khắc phục những lỗi vi phạm này hoặc chọn không khắc phục, hãy xóa quảng cáo để giúp tài khoản của bạn không bị tạm ngưng trong tương lai vì có quá nhiều quảng cáo bị từ chối.

Dịch vụ bán vé sự kiện

Không được phép Các doanh nghiệp bán vé sự kiện được phép quảng cáo nếu họ đã được Google chứng nhận. Lưu ý rằng nếu bán hoặc liên kết đến các trang web bán vé bán lại, bạn cần đáp ứng các yêu cầu về đích đến nhất định để được chứng nhận.

Các yêu cầu về quảng cáo bán lại vé sự kiện

Chúng tôi không cho phép:

Không được phép Các quảng cáo, chạy bởi những người bán vé sự kiện bán hoặc liên kết đến trang web bán lại vé, không tuân thủ các yêu cầu hiện hành về quảng cáo

Dịch vụ bảo lãnh tại ngoại

Chúng tôi không cho phép những hoạt động sau:

Không được phép Quảng cáo về dịch vụ bảo lãnh tại ngoại

Ví dụ: Đại lý bảo lãnh tại ngoại thương mại, dịch vụ hỗ trợ tài chính để bảo lãnh tại ngoại, người săn tiền thưởng, người đứng ra bảo lãnh tại ngoại, dịch vụ bảo lãnh tại ngoại về vấn đề nhập cư, dịch vụ bảo lãnh khi bị tạm giam

Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của bên thứ ba cho người tiêu dùng

Chúng tôi không cho phép quảng cáo nội dung sau:
 
Không được phép Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của nhà cung cấp bên thứ ba đối với các dịch vụ trực tuyến và sản phẩm công nghệ dành cho người tiêu dùng
 
Ví dụ (danh sách chưa đầy đủ): Dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật về khắc phục sự cố, bảo mật, diệt vi rút, kết nối Internet, tài khoản trực tuyến (ví dụ: đặt lại mật khẩu hoặc hỗ trợ đăng nhập) hoặc cài đặt phần mềm
 
Lưu ý: Chúng tôi cho phép quảng cáo bán công nghệ dành cho người tiêu dùng trong đó trang đích có thể chứa các tính năng điều hướng liên quan đến hỗ trợ kỹ thuật.

Bạn cần trợ giúp?

Nếu bạn có câu hỏi về chính sách của Google, hãy cho chúng tôi biết: Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ của Google Ads
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?