ธุรกิจที่ถูกจำกัดอื่นๆ

Google แปลเนื้อหาในศูนย์ช่วยเหลือไว้หลายภาษา โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางการที่เราบังคับใช้นโยบายคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลงท้ายหน้า

ผู้ใช้ Display & Video 360 ต้องปฏิบัติตามนโยบายของ Google Ads โปรดดูข้อจํากัดเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Display & Video 360

เราจำกัดไม่ให้ธุรกิจบางประเภทลงโฆษณากับเราเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบผู้ใช้ แม้ว่าธุรกิจแต่ละประเภทจะยังปฏิบัติตามนโยบายอื่นๆ ของเราก็ตาม จากการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องของเรา ประกอบกับความคิดเห็นจากผู้ใช้ องค์กรที่กำกับดูแล รวมถึงหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภค ช่วยให้เราระบุผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีแนวโน้มว่าจะละเมิดนโยบายได้ หากเราพิจารณาแล้วเห็นว่าธุรกิจบางประเภทก่อให้เกิดความเสี่ยงซึ่งส่งผลต่อความปลอดภัยหรือการใช้งานของผู้ใช้ เราอาจจำกัดหรือหยุดโฆษณาที่เกี่ยวข้องไม่ให้แสดงต่อไป

ตัวอย่างสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงในโฆษณามีดังนี้ การละเมิดนโยบายของเราซ้ำๆ อาจส่งผลให้บัญชีถูกระงับ

ดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นหากคุณละเมิดนโยบาย

การละเมิดนโยบายด้านล่างนี้จะไม่ส่งผลให้บัญชีถูกระงับในทันที เราจะแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

การเรี่ยไรเงิน

เราอนุญาตให้มีการเรี่ยไรหรือขอรับบริจาคได้เฉพาะในนามของนักการเมือง พรรคการเมือง หรือองค์กรการกุศลที่ได้รับการยกเว้นภาษี ปลายทางของโฆษณาจะต้องระบุสถานะการยกเว้นภาษีไว้อย่างชัดเจนโดยใส่หมายเลขขององค์กรการกุศลหรือหมายเลขประจำตัวผู้ได้รับการยกเว้นภาษี

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการเรี่ยไรเงิน


ซอฟต์แวร์ฟรีที่ใช้กับเครื่องเดสก์ท็อป

เราจำกัดการโปรโมตซอฟต์แวร์ฟรีที่ใช้กับเครื่องเดสก์ท็อป คุณต้องสมัครเพื่อลงโฆษณาซอฟต์แวร์ฟรีที่ใช้กับเครื่องเดสก์ท็อปในฐานะเว็บไซต์ผู้จัดจำหน่ายที่ได้รับอนุญาต และตรวจสอบให้โฆษณามีชื่อของซอฟต์แวร์นั้นด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายซอฟต์แวร์ฟรีที่ใช้กับเครื่องเดสก์ท็อป


บริการในพื้นที่

บางประเทศไม่อนุญาตให้แสดงโฆษณาบริการในพื้นที่ หรือกำหนดให้คุณต้องทำการยืนยันขั้นสูงก่อนเพื่อแสดงโฆษณาดังกล่าว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายบริการในพื้นที่


คำแนะนำผู้บริโภค

สำหรับธุรกิจที่โดยปกติต้องมีคำแนะนำผู้บริโภคอยู่แล้ว Google อาจจำกัดวิธีการแสดงโฆษณาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือการบริการเหล่านั้น

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคำแนะนำผู้บริโภค


เอกสารราชการและบริการของรัฐ

เฉพาะผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลและได้รับอนุญาตเท่านั้นที่สามารถแสดงโฆษณาโปรโมตการขอรับเอกสารราชการและบริการของรัฐที่ระบุไว้โดยตรงได้

เอกสารราชการและบริการของรัฐ คือ เอกสารทางการที่ออกโดยรัฐบาลและบริการของรัฐที่ให้บริการโดยรัฐบาล

ผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตคือผู้ลงโฆษณาที่ได้รับสิทธิ์อย่างชัดแจ้งจากภาครัฐในการจัดหาเอกสารราชการและบริการหนึ่งๆ ของรัฐ การจะมีคุณสมบัติเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตได้นั้น โดเมนของคุณต้องลิงก์จากเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของภาครัฐและต้องมีการระบุอย่างชัดแจ้งว่าได้รับอนุญาตจากภาครัฐให้จัดหาเอกสารราชการและบริการหนึ่งๆ ของรัฐ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายเอกสารราชการและบริการของรัฐ policy.


บริการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การโอนสาย และการบันทึกการโทร

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

เครื่องหมายกากบาทสีแดง การโปรโมตบริการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การโอนสาย และการบันทึกการโทร

การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายบริการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ การโอนสาย และการบันทึกการโทร policy.


การขายตั๋วเข้างาน

อนุญาตให้โปรโมตการขายตั๋วเข้างานได้ในบัญชีที่ได้รับการยืนยันความมีสิทธิ์จาก Google แล้วเท่านั้น คุณอ่านเกณฑ์การมีสิทธิ์ได้ที่นี่ และขอการยืนยันความมีสิทธิ์ได้โดยใช้แบบฟอร์ม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการขายตั๋วเข้างาน


บริการเงินประกันตัวผู้ต้องหา

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

เครื่องหมายกากบาทสีแดง การลงโฆษณาบริการเงินประกันตัวผู้ต้องหา ซึ่งเป็นบริการที่รับประกันว่าจำเลยจะได้ประกันตัว

การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายบริการเงินประกันตัวผู้ต้องหา policy.


การสนับสนุนด้านเทคนิคแก่ผู้บริโภคโดยบุคคลที่สาม

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

เครื่องหมายกากบาทสีแดง บริการสนับสนุนด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสำหรับผู้ใช้ทั่วไปและบริการออนไลน์โดยผู้ให้บริการสนับสนุนด้านเทคนิคที่เป็นบุคคลที่สาม

การละเมิดนโยบายด้านล่างนี้จะไม่ส่งผลให้บัญชีถูกระงับในทันที เราจะแจ้งเตือนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายฝ่ายสนับสนุนด้านเทคนิคให้ลูกค้าจากบุคคลที่สาม


โฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีปริมาณไขมัน น้ำตาล และเกลือสูง

เราจำกัดการโปรโมตอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) ที่มีปริมาณไขมัน น้ำตาล และเกลือสูง (HFSS) ในสหราชอาณาจักรและสหภาพยุโรปบนเครือข่าย Display ของ Google และ YouTube

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายโฆษณาอาหารและเครื่องดื่มที่มีปริมาณไขมัน น้ำตาล และเกลือสูง


บริการหาคู่ในญี่ปุ่น

ผู้ลงโฆษณาที่ให้บริการหาคู่ออนไลน์ที่กำหนดเป้าหมายในญี่ปุ่นจะต้องได้รับการรับรองจาก Google ก่อนจึงจะลงโฆษณาผ่าน Google Ads ได้ ขอรับการรับรองที่นี่

นอกจากนี้ โฆษณาต้องมีคำเตือน "18禁" หรือ "18+" ด้วย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายบริการหาคู่ในญี่ปุ่น policy.

หากต้องการความช่วยเหลือ

หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุน Google Ads

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก