Iné obmedzené typy podnikania

Spoločnosť Google poskytuje preložené verzie článkov centra pomoci, ich účelom však nie je zmeniť obsah našich pravidiel. Oficiálna verzia, ktorú používame na presadzovanie svojich pravidiel, je anglická verzia. Ak si chcete zobraziť tento článok v inom jazyku, použite rozbaľovaciu ponuku jazykov na stránke dole.

Používatelia služby Display & Video 360 musia dodržiavať tieto pravidlá služby Google Ads. Ďalšie obmedzenia nájdete v centre pomoci služby Display & Video 360.

Firmám podnikajúcim v určitých oblastiach neumožňujeme inzerovať pomocou našich služieb, aby sme zabránili zneužívaniu používateľov. Platí to aj v prípade firiem, pri ktorých sa zdá, že dodržiavajú naše ostatné pravidlá. Na základe našich nepretržitých kontrol a spätnej väzby od používateľov, regulátorov a úradov na ochranu spotrebiteľa občas identifikujeme výrobky alebo služby, ktoré možno ľahko zneužiť. Ak sa domnievame, že určité firmy predstavujú neprimerané riziko pre bezpečnosť alebo dojem používateľov, môžeme zobrazovanie súvisiacich reklám obmedziť alebo zastaviť.

Nižšie nájdete niekoľko príkladov, čomu by ste sa vo svojich reklamách mali vyhýbať. Opakované porušenia našich pravidiel môžu viesť k pozastaveniu účtu.

Prečítajte si, čo sa stane, ak porušíte naše pravidlá.

Porušenia pravidiel uvedených nižšie nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Prečítajte si viac o pozastavených účtoch.

Finančné zbierky

Finančné zbierky alebo dary sú povolené len v mene politika, politickej strany alebo charitatívnej organizácie oslobodenej od dane. Cieľ reklamy musí jasne uvádzať, že daná osoba je oslobodená od dane, zverejnením čísla charitatívnej organizácie alebo oslobodenia od dane.

Prečítajte si viac o pravidlách pre finančné zbierky.


Bezplatný počítačový softvér

Obmedzujeme propagáciu bezplatného počítačového softvéru. Musíte požiadať o inzerciu bezplatného počítačového softvéru vo forme hodnoverných distribučných webových stránok a uistiť sa, že reklama obsahuje názov softvéru.

Prečítajte si viac o pravidlách pre bezplatný počítačový softvér.


Miestne služby

V niektorých krajinách sa reklamy na miestne služby nesmú zobrazovať alebo sa vyžaduje, aby ste absolvovali rozšírené overenie predtým, ako vám zobrazovanie reklám povolíme.

Prečítajte si viac o pravidlách pre miestne služby.


Upozornenia pre spotrebiteľov

V oblastiach podnikania, v ktorých sú upozornenia pre spotrebiteľov bežné, môže spoločnosť Google obmedziť spôsob zobrazovania reklám na tieto výrobky a služby.

Prečítajte si viac o pravidlách pre upozornenia pre spotrebiteľov.


Dokumenty a úradné služby orgánov verejnej správy

Reklamy, ktoré propagujú priame získanie dokumentov a služieb orgánov verejnej správy, môžu zobrazovať iba certifikované orgány verejnej správy a splnomocnení poskytovatelia.

Dokumenty a služby orgánov verejnej správy sú úradné dokumenty, ktoré vydávajú orgány verejnej správy, a úradné služby, ktoré poskytujú orgány verejnej správy.

Za splnomocneného poskytovateľa sa považuje inzerent, ktorý má od orgánu verejnej správy explicitné povolenie poskytovať určitý dokument alebo službu orgánu verejnej správy. Ak vás máme považovať za splnomocneného poskytovateľa, vaša doména musí byť prepojená s oficiálnymi webovými stránkami orgánu verejnej správy. Príslušný orgán verejnej správy vás navyše musí explicitne uvádzať ako splnomocneného poskytovateľa určitého dokumentu alebo služby orgánu verejnej správy.

Prečítajte si viac o pravidlách pre dokumenty a úradné služby orgánov verejnej správy.


Služby adresára, presmerovania a nahrávania hovorov

Nepovoľujeme:

červená značka x propagáciu služieb adresára, presmerovania a nahrávania hovorov.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité pozastavenie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred pozastavením účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Prečítajte si viac o zablokovaných účtoch.

Prečítajte si viac o pravidlách pre služby adresára, presmerovania a nahrávania hovorov.


Predaj vstupeniek na podujatia

Predaj vstupeniek na živé podujatia smú propagovať len účty, ktoré získali potvrdenia o oprávnenosti od spoločnosti Google. Tu si môžete prečítať podmienky oprávnenosti a pomocou tohto formulára môžete požiadať o potvrdenie o oprávnenosti.

Prečítajte si viac o pravidlách pre predaj vstupeniek na podujatia.


Poskytovanie kaucií

Nepovoľujeme:

červená značka x Reklama na poskytovanie kaucií, ktoré slúžia ako záruka na zabezpečenie prepustenia žalovaného na kauciu.

Porušenia týchto pravidiel nebudú mať za následok okamžité zablokovanie účtu bez predchádzajúceho upozornenia. Minimálne sedem dní pred zablokovaním účtu vás na túto skutočnosť upozorníme. Prečítajte si viac o zablokovaných účtoch.

Prečítajte si viac o pravidlách pre poskytovanie kaucií.


Technická podpora spotrebiteľov poskytovaná tretími stranami

Nepovoľujeme:

červená značka x technickú podporu poskytovanú tretími stranami pre výrobky spotrebnej techniky a internetové služby.

Prečítajte si viac o pravidlách pre technickú podporu zákazníkov poskytovanú tretími stranami.


Reklamy na potraviny a nápoje s vysokým obsahom tuku, soli či cukru

Obmedzujeme propagáciu potravín a nápojov s vysokým obsahom tuku, soli či cukru v Obsahovej sieti Google a službe YouTube v Spojenom kráľovstve a Európskej únii.

Prečítajte si viac o pravidlách pre reklamy na potraviny a nápoje s vysokým obsahom tuku, soli či cukru.


Zoznamovacie služby v Japonsku

Inzerenti ponúkajúci online zoznamovacie služby so zacielením na Japonsko musia mať od spoločnosti Google certifikáciu, aby mohli zobrazovať reklamy cez službu Google Ads. Požiadajte o certifikáciu.

Reklamy musia zároveň obsahovať upozornenie „18 禁“ alebo „18+“.

Prečítajte si viac o pravidlách pre zoznamovacie služby v Japonsku.

Potrebujete pomoc?

Ak máte otázky o našich pravidlách, kontaktujte podporu služby Google Ads.

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
15283224494629349758
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
73067