Andre bedrifter med begrensninger

Google leverer oversatte versjoner av brukerstøtten, men de er ikke ment å endre innholdet i retningslinjene våre. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Display & Video 360-brukere må overholde disse Google Ads-retningslinjene. Du finner flere begrensninger i brukerstøtten for Display & Video 360.

Vi begrenser visse typer bedrifters mulighet til å annonsere med oss. Hensikten med dette er å forhindre at brukerne skal bli utnyttet, og vi kan begrense enkeltbedrifters annonseringsmuligheter selv om de tilsynelatende overholder de andre retningslinjene våre. På bakgrunn av våre egne løpende vurderinger og tilbakemeldinger fra brukere, regulerings- og forbrukermyndigheter kan vi fra tid til annen identifisere produkter eller tjenester der brukerne løper større risiko for å bli utnyttet. Hvis vi mener at visse typer bedrifter utgjør en uakseptabel risiko for brukersikkerheten og brukeropplevelsen, kan det hende vi forhindrer kjøring av relaterte annonser.

Nedenfor ser du eksempler på innhold som ikke er tillatt i annonser. Ved gjentatte brudd på retningslinjene våre kan kontoen din bli sperret.

Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Brudd på retningslinjene oppført nedenfor fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst 7 dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Pengeinnsamling

Innsamling av penger eller donasjoner er bare tillatt på vegne av politikere, politiske partier eller veldedige organisasjoner som er fritatt for skatt. Annonsens destinasjon må tydelig vise skattefritaksstatusen ved å ta med et fritaksnummer eller et nummer for veldedige organisasjoner.

Finn ut mer om retningslinjene for pengeinnsamling.


Kostnadsfri programvare til datamaskiner

Vi begrenser markedsføringen av kostnadsfri programvare til datamaskiner. Du må søke om tillatelse til å annonsere for kostnadsfri programvare til datamaskiner som et autorisert distribusjonsnettsted, og du må påse at annonsen inneholder navnet på programvaren.

Finn ut mer om retningslinjene for kostnadsfri programvare til datamaskiner.


Lokale tjenester

I enkelte land er det ikke tillatt å kjøre annonser for lokale tjenester, eller det kreves at du fullfører avansert bekreftelse før annonsene kan kjøres.

Finn ut mer om retningslinjene for lokale tjenester.


Forbrukervarsler

For bransjer der det er vanlig med forbrukervarsler, kan det hende at Google begrenser hvordan annonser om slike produkter og tjenester kan vises.

Finn ut mer om retningslinjene for forbrukervarsler.


Offentlige dokumenter og tjenester

Bare sertifiserte myndigheter og autoriserte leverandører kan kjøre annonser som markedsfører direkte anskaffelse av spesifikke offentlige dokumenter og tjenester.

Offentlige dokumenter og tjenester er offisielle dokumenter som er utstedt av myndighetene, og offisielle tjenester som myndighetene yter.

En autorisert leverandør er en annonsør som har fått uttrykkelig tillatelse av myndighetene til å tilby et spesifikt offentlig dokument eller en spesifikk offentlig tjeneste. For å kunne anses som en autorisert leverandør må det finnes en link til domenet ditt på et offisielt nettsted fra myndighetene, og du må være uttrykkelig referert til som autorisert av de samme myndighetene til å tilby et spesifikt offentlig dokument eller en spesifikk offentlig tjeneste.

Les mer om retningslinjene for offentlige dokumenter og tjenester.


Katalog-, viderekoblings- og opptakstjenester

Vi tillater ikke følgende:

rødt x-tegn markedsføring av katalog-, viderekoblings- og opptakstjenester

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst 7 dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Les mer om retningslinjene for katalog-, viderekoblings- og opptakstjenester.


Salg av arrangementsbilletter

Markedsføring av salg av billetter til fysiske arrangementer er bare tillatt for annonsører som har fått bekreftelse fra Google på at de er kvalifisert. Du kan lese kvalifikasjonskriteriene her, og du kan søke om kvalifisering ved å fylle ut dette skjemaet.

Finn ut mer om retningslinjene for salg av arrangementsbilletter.


Kausjonstjenester

Vi tillater ikke

rødt x-tegn annonsering for kausjonstjenester, det vil si tilbud om kausjonering for saksøkte personer

Brudd på disse retningslinjene fører ikke til umiddelbar sperring av den aktuelle kontoen uten forhåndsadvarsel. Vi utsteder en advarsel minst 7 dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Les mer om retningslinjene for kausjonstjenester.


Teknisk brukerstøtte fra tredjepart

Vi tillater ikke følgende:

rødt x-tegn teknisk brukerstøtte som tredjepartsleverandører gir forbrukere i forbindelse med teknologiprodukter og tjenester på nettet

Brudd på retningslinjene oppført nedenfor fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst 7 dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Finn ut mer om retningslinjene for teknisk brukerstøtte fra tredjepart.


Annonser for mat og/eller drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold

Vi begrenser markedsføringen av mat og/eller drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold i Storbritannia og EU i Google Displaynettverk og på YouTube.

Finn ut mer om retningslinjene for annonser for mat og/eller drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold.


Datingtjenester i Japan

Annonsører som tilbyr nettdatingtjenester målrettet mot Japan, må sertifiseres av Google før de kan annonsere via Google Ads. Søk om sertifisering her.

I tillegg må annonsene inneholde advarselen «18 禁» eller «18+».

Les mer om retningslinjene for datingtjenester i Japan.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om retningslinjene våre, kan du kontakte brukerstøtten for Google Ads.

Var dette nyttig for deg?

Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny