Andre bedrifter med begrensninger

Vi begrenser visse typer bedrifters mulighet til å annonsere med oss. Hensikten med dette er å forhindre at brukerne skal bli utnyttet, og vi kan begrense enkeltbedrifters annonseringsmuligheter selv om de tilsynelatende overholder de andre retningslinjene våre. På bakgrunn av våre egne løpende vurderinger og tilbakemeldinger fra brukere og forbrukermyndigheter kan vi fra tid til annen identifisere produkter eller tjenester der brukerne løper større risiko for å bli utnyttet. Hvis vi mener at visse typer bedrifter utgjør en uakseptabel risiko for brukersikkerheten og brukeropplevelsen, kan det hende vi setter sikkerhet foran alt og forhindrer kjøring av relaterte annonser.

Nedenfor ser du eksempler på innhold som ikke er tillatt i annonsene dine. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Pengeinnsamling

Ikke tillatt Det er bare på vegne av politikere, politiske partier eller veldedige organisasjoner det er tillatt å samle inn penger eller motta donasjoner.

Merk: På annonsens destinasjon må det tydelig fremgå hvorvidt donasjoner er unntatt beskatning.
 
Finn ut hvordan du korrigerer annonser eller utvidelser som ikke er godkjent

Gratis programvare til datamaskiner

 

Ikke tillatt Vi tillater annonser for gratis programvare utelukkende dersom annonsen inneholder navnet på den aktuelle programvaren og fører brukerne til programvarens offisielle distribusjonskilde på nettet.

Eksempler: Vi tillater annonsering for eksekverbare filer (f.eks. EXE-, DMG-, eller ZIP-filer, utvidelser, programtillegg og programmer til datamaskiner) som kan kjøres på stasjonære eller bærbare datamaskiner, forutsatt at brukeren ikke må oppgi betalingsopplysninger for å kunne laste ned det aktuelle innholdet, gratis prøveperioder, gratis- og delingsprogrammer, freemium-programvare og demoer der det tilbys nedlastbart innhold.
 
Merk: Den offisielle distribusjonskilden skal ikke ha gjentatte brudd på retningslinjene på samvittigheten, men må ha et godt omdømme.

 

Feilsøk problemer knyttet til bedrifter som ikke støttes
  1. Registrer nettstedet ditt som den offisielle distribusjonskilden hvis du er publisisten for den aktuelle programvaren du vil annonsere for. Hvis vi får fastslått at nettstedet ditt er den offisielle distribusjonskilden, kan vi godkjenne annonsene dine som tidligere ikke ble godkjent.
  2. Endre annonsens destinasjon. Hvis et annet nettsted allerede er registrert som den offisielle distribusjonskilden for programvaren din, må du endre annonsen din på en slik måte at den endelige nettadressen peker til den godkjente destinasjonen.

Når du har endret og lagret annonsen, sendes den til evaluering. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag. Enkelte annonser krever imidlertid en grundigere gjennomgang, og da tar det mer tid.

Hvis du ikke får rettet opp i forholdene som utgjør brudd på retningslinjene, eller om du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din – ellers kan du risikere at kontoen din blir suspendert fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent. 

Lokale tjenester

Som en del av et begrenset betaprogram er annonser for låsesmeder samt reparasjon av garasjedører underlagt begrensninger i visse områder. Hvis du vil vise slike annonser i disse områdene, må du søke om utvidet bekreftelse. Finn ut mer om utvidet bekreftelse.

Selv om bedriften ikke har gått gjennom denne prosessen, kan annonser for lokale tjenester fortsatt vises utenfor områdene som er underlagt disse begrensningene.

Forbrukervarsler

For forretningsområder der det er vanlig med forbrukervarsler, kan det hende at Google begrenser hvordan annonser om slike produkter og tjenester kan vises.

Eksempel: øresauksjoner (Google Ads sørger for at annonser for øresauksjoner bare vises hvis søket inneholder ordet øresauksjon / «penny auction» eller lignende begreper. Disse annonsene vises bare på auksjonsrelaterte nettsteder i Google Displaynettverk.)

Hva er forbrukervarsler?

Forbrukervarsler er varsler som gir informasjon om risikoene og fordelene med visse produkter og tjenester. Disse varslene distribueres vanligvis av organisasjoner som beskytter forbrukerne. Noen eksempler på organisasjoner som utsteder forbrukervarsler, er det amerikanske konkurransetilsynet (Federal Trade Commission), det britiske konkurransetilsynet (Office of Fair Trading), det japanske konkurransetilsynet og andre regionale etater som bidrar til å ivareta forbrukernes interesser. Organisasjoner som utsteder forbrukervarsler, kan være underlagt myndighetene, men de kan også drives av tredjepartsgrupper som arbeider med forbrukerrettigheter.

Hvordan påvirkes annonsene av forbrukervarsler?

Hvis det er utstedt et forbrukervarsel om et bestemt produkt i et land, kan det hende at Google endrer hvordan annonser for dette produktet vises over hele verden. Da kan brukere fortsatt se annonser som er knyttet til slike produkter når de søker spesifikt etter dem. Samtidig beskyttes andre brukere som kanskje er uvitende om forbrukerbekymringene i forbindelse med lignende produkter.

Salg av gratisvarer

Vi tillater ikke

Ikke tillatt Belastning for produkter eller tjenester der hovedelementet er tilgjengelig gratis – eller til en lavere pris – fra en offentlig kilde

Eksempler (ufullstendig liste): tjenester for pass- eller førerkortsøknader, søknader om helseforsikring, dokumenter fra offentlige registre, for eksempel fødselsattester, vielsesattester eller bedriftsregistreringer, eksamensresultater og skatteberegninger.

Merk: Du kan imidlertid levere varer gratis sammen med andre produkter eller tjenester du tilbyr. Eksempelvis kan TV-leverandører levere offentlig tilgjengelig innhold gratis sammen med betalt innhold, og reisebyråer kan tilby visumsøknader gratis sammen med feriepakker. Gratisproduktet eller -tjenesten kan imidlertid ikke annonseres som hovedvaren.

Katalog-, viderekoblings- og opptakstjenester

Vi tillater ikke

Ikke tillatt kampanjer for katalog-, viderekoblings- og opptakstjenester

Eksempler (listen er ikke uttømmende): katalogtjenester, viderekoblingstjenester og tjenester for opptak av anrop. Disse tjenestene innebærer ofte å ringe til et telefonnummer for å få tak i et annet telefonnummer (eller bedriftsinformasjon som f.eks. en adresse) eller for å bli koblet til en annen tjeneste.

Salg av billetter til arrangementer

Not allowed Bedrifter som selger billetter til arrangementer, kan annonsere hvis de er sertifisert av Google. Vær oppmerksom på at hvis du selger billetter eller har linker til nettsteder som videreselger billetter, må du oppfylle bestemte destinasjonskrav for å bli sertifisert.

Retningslinjer for videresalg av billetter til arrangementer

Vi tillater ikke

Ikke tillatt annonser fra bedrifter som selger billetter til arrangementer, som videreselger billetter eller linker til slikt videresalg, og som ikke overholder de gjeldende kravene til annonser 

Kausjonstjenester

Følgende er ikke tillatt:

Ikke tillatt Annonsering av kausjonstjenester

Eksempler: kommersielle kausjonister, finansielle tjenester knyttet til kausjon, dusørjegere, kausjonister i kriminalsaker, kausjonstjenester rettet mot ulovlige immigranter samt kausjonstjenester rettet mot folk satt i varetekt i påvente av rettssak

Teknisk forbrukerstøtte fra tredjepart

Vi tillater ikke annonser for aktivitetene nedenfor
 
Ikke tillatt Teknisk brukerstøtte levert av tredjepartsleverandører i forbindelse med teknologiprodukter og nettjenester for forbrukere
 
Eksempler (ufullstendig liste): teknisk brukerstøtte i forbindelse med feilsøking, sikkerhet, fjerning av virus, internettilkobling, nettkontoer (f.eks. brukerstøtte for tilbakestilling av passord eller pålogging) eller installering av programvare
 
Merk: Vi tillater annonser for salg av forbrukerteknologi i tilfeller der landingssiden kan inneholde navigasjonsfunksjoner relatert til teknisk brukerstøtte.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med oss hvis du har spørsmål om retningslinjene våre: Kontakt brukerstøtten for Google Ads
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?