Andre bedrifter med begrensninger

Google sørger for at det foreligger oversatte versjoner av informasjonen i brukerstøtten. Hensikten med retningslinjene er imidlertid den samme. Den engelskspråklige versjonen er den offisielle versjonen vi bruker for å håndheve retningslinjene våre. Hvis du vil lese denne artikkelen på et annet språk, kan du bruke rullegardinmenyen for språk nederst på siden.

Display & Video 360-brukere må overholde disse Google Ads-retningslinjene. Du finner flere begrensninger i brukerstøtten for Display & Video 360.

Vi begrenser visse typer bedrifters mulighet til å annonsere med oss. Hensikten med dette er å forhindre at brukerne skal bli utnyttet, og vi kan begrense enkeltbedrifters annonseringsmuligheter selv om de tilsynelatende overholder de andre retningslinjene våre. På bakgrunn av våre egne løpende vurderinger og tilbakemeldinger fra brukere, regulerings- og forbrukermyndigheter kan vi fra tid til annen identifisere produkter eller tjenester der brukerne løper større risiko for å bli utnyttet. Hvis vi mener at visse typer bedrifter utgjør en uakseptabel risiko for brukersikkerheten og brukeropplevelsen, kan det hende vi forhindrer kjøring av relaterte annonser.

Nedenfor ser du eksempler på innhold som ikke er tillatt i annonser. Ved gjentatte brudd på retningslinjene våre kan kontoen din bli sperret.

Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Brudd på retningslinjene oppført nedenfor fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst sju dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Pengeinnsamling

Innsamling av penger eller donasjoner er bare tillatt på vegne av politikere, politiske partier eller veldedige organisasjoner, men dette forutsetter at skattefritaksstatusen eller den ideelle organisasjonens registreringsnummer eller skattefritaksnummer vises tydelig på annonsens destinasjon.

Finn ut mer om retningslinjene for pengeinnsamling og hvordan du korrigerer ikke-godkjente annonser og elementer.


Kostnadsfri programvare til datamaskiner

Vi tillater bare annonser for kostnadsfri programvare til datamaskiner hvis annonsen inneholder navnet på den aktuelle programvaren og fører til et nettsted som er registrert som offisiell distribusjonskilde for programvaren på nettet.

Eksempler (listen er ikke uttømmende): Vi tillater annonsering for kjørbare filer (f.eks. EXE-, DMG-, eller ZIP-filer, utvidelser, programtillegg og programmer til datamaskiner) som kan kjøres på datamaskiner og ikke krever betalingsopplysninger for å laste dem ned, kostnadsfrie prøveperioder, kostnadsfri programvare, shareware, freemium-programvare og demoer som tilbyr innhold som kan lastes ned.

Merk: Den offisielle distribusjonskilden på nettet kan ikke ha en historikk med eller et rykte for brudd på retningslinjene.
Skytjenester faller ikke inn under virkeområdet til disse retningslinjene og er ekskludert fra søknaden om sertifisering.

Finn ut mer om retningslinjene for kostnadsfri programvare til datamaskiner og hvordan du korrigerer ikke-godkjente annonser og elementer.


Lokale tjenester

Annonser for låsesmedtjenester er begrenset i USA og Canada. Annonser for reparasjon av garasjedører er begrenset i USA. Hvis du vil vise slike annonser, må du søke om avansert bekreftelse. Finn ut mer om avansert bekreftelse.

Annonser for låsesmedtjenester er begrenset i Belgia, Nederland, Sverige og Tyskland. Slike annonser kan ikke kjøres.

Selv om bedriften ikke har vært gjennom prosessen for avansert bekreftelse, kan annonser for lokale tjenester fortsatt vises utenfor områder underlagt begrensninger.


Forbrukervarsler

For bransjer der det er vanlig med forbrukervarsler, kan det hende at Google begrenser hvordan annonser om slike produkter og tjenester kan vises.

Eksempel (listen er ikke uttømmende): øreauksjoner (Google Ads viser bare annonser for øreauksjoner hvis uttrykket «øreauksjon», «penny auction» eller lignende termer er inkludert i brukerens søk. Disse annonsene vises bare på auksjonsrelaterte nettsteder i Google Displaynettverk.)

Hva er forbrukervarsler?

Forbrukervarsler er varsler som gir informasjon om risikoene og fordelene med visse produkter og tjenester. Disse varslene distribueres vanligvis av organisasjoner som beskytter forbrukerne. Eksempler på organisasjoner som utsteder forbrukervarsler, er det amerikanske konkurransetilsynet (FTC), det japanske forbrukertilsynet og andre regionale etater som bidrar til å ivareta forbrukernes interesser. Organisasjoner som utsteder forbrukervarsler, kan være offentlige organer, men de kan også drives av tredjepartsgrupper som arbeider med forbrukerrettigheter.

Hvordan påvirkes annonsene av forbrukervarsler?

Hvis det er utstedt et forbrukervarsel om et bestemt produkt i et land, kan det hende at Google endrer hvordan annonser for dette produktet vises over hele verden. Da kan brukerne fortsatt se annonser knyttet til slike produkter når de søker spesifikt etter dem. Samtidig beskyttes andre brukere som kanskje er uvitende om problematiske forhold for forbrukere knyttet til lignende produkter.


Offentlige dokumenter og tjenester

Dette er begrenset:

Bare sertifiserte myndigheter og autoriserte leverandører kan kjøre annonser som markedsfører direkte anskaffelse av spesifikke offentlige dokumenter og tjenester.

Offentlige dokumenter og tjenester er offisielle dokumenter som er utstedt av myndighetene, og offisielle tjenester som myndighetene yter.

En autorisert leverandør er en annonsør som har fått uttrykkelig tillatelse av myndighetene til å tilby et spesifikt offentlig dokument eller en spesifikk offentlig tjeneste. For å kunne anses som en autorisert leverandør må det finnes en link til domenet ditt på et offisielt nettsted fra myndighetene, og du må være uttrykkelig referert til som autorisert av de samme myndighetene til å tilby et spesifikt offentlig dokument eller en spesifikk offentlig tjeneste.

Se de fullstendige retningslinjene for offentlige dokumenter og tjenester for å finne ut mer. Der finner du også informasjon om regionale ekskluderinger, hvordan du søker om sertifisering, og hvordan du korrigerer en annonse eller et element som ikke ble godkjent.

Katalog-, viderekoblings- og opptakstjenester

Vi tillater ikke

rødt x-tegn promoteringer for katalog-, viderekoblings- og opptakstjenester

Eksempler (listen er ikke uttømmende): katalogtjenester, viderekoblingstjenester og tjenester for opptak av samtaler. Dette er tjenester som ofte innebærer at man ringer et telefonnummer for å få et annet telefonnummer (eller bedriftsinformasjon, f.eks. en adresse) eller settes over til en annen tjeneste.


Salg av arrangementsbilletter

Bedrifter som selger billetter til fysiske arrangementer, kan annonsere hvis de er kvalifisert.

Vær oppmerksom på at hvis bedriften din selger billetter til fysiske arrangementer eller har linker til nettsteder som videreselger slike billetter, må bedriften innfri bestemte destinasjonskrav for å få bekreftelse på at den er kvalifisert.

Salg av arrangementsbilletter er begrenset til kvalifiserte primære billettselgere i Frankrike og i de franske territoriene.


Kausjonstjenester

Vi tillater ikke

 rødt x-tegn annonsering for tjenester knyttet til kausjon, det vil si tilbud om kausjonering for saksøkte personer

Eksempler (listen er ikke uttømmende):  kommersielle kausjonister, finansielle tjenester knyttet til kausjon, dusørjegere, kausjonister i kriminalsaker, kausjonstjenester rettet mot ulovlige immigranter samt kausjonstjenester rettet mot folk satt i varetekt i påvente av rettssak


Teknisk brukerstøtte fra tredjepart

Vi tillater ikke

rødt x-tegn teknisk brukerstøtte som tredjepartsleverandører gir forbrukere i forbindelse med teknologiprodukter og tjenester på nettet

Eksempler (listen er ikke uttømmende): annonser som markedsfører teknisk brukerstøtte for feilsøking, sikkerhet, fjerning av virus, internettilkobling, nettkontoer (f.eks. tilbakestilling av passord eller påloggingshjelp), maskinvare og reparasjoner eller installering av programvare

Merk: Vi tillater annonser for salg av forbrukerteknologi selv om landingssiden inneholder navigasjonsfunksjoner knyttet til teknisk brukerstøtte.


Annonser for mat og/eller drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold

Vi støtter ansvarlig markedsføring av mat og drikkevarer. Vi tillater annonser og nettsteder knyttet til mat og drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold såfremt de er i tråd med retningslinjene nedenfor og ikke er målrettet mot mindreårige. Informasjonen i retningslinjene skal ikke anses som juridiske råd. Vi forventer at alle annonsører overholder lokal lov og rett i områdene de målretter annonser mot. Dette omfatter også eventuelle lokale krav som avviker fra disse retningslinjene knyttet til mat og drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold.

Annonsører er pålagt å tilkjennegi at de bruker en konto til å kjøre kampanjer for mat og/eller drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold, og alle reklamene i kontoen er underlagt restriksjonene i retningslinjene for mat og/eller drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold. Du kan opplyse oss om dette via dette skjemaet.

Vi anser at annonser brukes til markedsføring av mat og/eller drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold hvis én eller flere matvarer eller drikkevarer eller ett eller flere måltider med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold markedsføres i reklameteksten (tekst, bilde, lyd og/eller video) eller på destinasjonsnettstedet.

Finn ut mer om retningslinjene for annonser for mat og drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold, eksempler på mat- og/eller drikkeprodukter som regnes inn under denne kategorien, og hvordan du korrigerer en annonse eller et element som ikke ble godkjent.

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om retningslinjene våre, kan du kontakte brukerstøtten for Google Ads.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
false
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
73067