Andre bedrifter med begrensninger

Display & Video 360-brukere må overholde disse Google Ads-retningslinjene. Du finner flere begrensninger i brukerstøtten for Display & Video 360.

Vi begrenser visse typer bedrifters mulighet til å annonsere med oss. Hensikten med dette er å forhindre at brukerne skal bli utnyttet, og vi kan begrense enkeltbedrifters annonseringsmuligheter selv om de tilsynelatende overholder de andre retningslinjene våre. På bakgrunn av våre egne løpende vurderinger og tilbakemeldinger fra brukere, regulerings- og forbrukermyndigheter kan vi fra tid til annen identifisere produkter eller tjenester der brukerne løper større risiko for å bli utnyttet. Hvis vi mener at visse typer bedrifter utgjør en uakseptabel risiko for brukersikkerheten og brukeropplevelsen, kan det hende vi forhindrer kjøring av relaterte annonser.

Nedenfor ser du eksempler på innhold som ikke er tillatt i annonser. Ved gjentatte brudd på retningslinjene våre kan kontoen din bli suspendert. Finn ut hva som skjer hvis du bryter retningslinjene våre.

Brudd på retningslinjene oppført nedenfor fører ikke til umiddelbar suspensjon av den aktuelle kontoen uten forutgående advarsel. Vi utsteder en advarsel minst sju dager før vi suspenderer kontoer. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Pengeinnsamling

Ikke tillatt Det er bare på vegne av politikere, politiske partier eller veldedige organisasjoner det er tillatt å samle inn penger eller motta donasjoner, men dette forutsetter at skattefritaksstatusen eller den ideelle organisasjonens registreringsnummer eller skattefritaksnummer tydelig fremgår på annonsens destinasjon.

Feilsøkingsprogram for problemer knyttet til innsamling av penger
 1. Kontrollér annonsen og den tilhørende destinasjonen for å se hvor det kan mangle viktig informasjon om statusen din som fritatt skatt.

  Hvis det samles inn donasjoner fritatt for skatt via annonsen eller landingssiden din, må du tydelig tilkjennegi skattefritaksstatusen din på landingssiden eller donasjonssiden din – og også registreringsnummeret til den ideelle organisasjonen. I USA indikerer for eksempel statusen 501(c)(3) eller 501(c)(4) den nødvendige skattefritaksstatusen.

 2. Korriger annonsens destinasjon. Legg til all nødvendig informasjon. Hvis du ikke får korrigert annonsens destinasjon, må du oppdatere annonsen med en ny destinasjon som er i tråd med disse retningslinjene.

 3. Endre annonsen. Legg til all nødvendig informasjon. Hvis annonsen din allerede er i tråd med retningslinjene, men du har gjort endringer i annonsens destinasjon, må du gjøre en endring i annonsen og lagre den. Da sendes annonsen og destinasjonen til en ny gjennomgang. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere gjennomgang.

Gratis programvare til datamaskiner

Ikke tillatt Vi tillater bare annonser for gratis programvare til datamaskiner dersom annonsen inneholder navnet på den aktuelle programvaren og fører videre til et nettsted som er registrert som offisiell distribusjonskilde for programvaren på nettet.

Eksempler (listen er ikke uttømmende): Vi tillater annonsering for eksekverbare filer (f.eks. EXE-, DMG-, eller ZIP-filer, utvidelser, programtillegg og programmer til datamaskiner) som kan kjøres på stasjonære eller bærbare datamaskiner, forutsatt at brukeren ikke må oppgi betalingsopplysninger for å kunne laste ned det aktuelle innholdet, gratis prøveperioder, gratis- og delingsprogrammer, freemium-programvare og demoer der det tilbys nedlastbart innhold.
 
Merk: Den offisielle distribusjonskilden på nettet skal ikke ha gjentatte brudd på retningslinjene på samvittigheten, men må ha et godt omdømme.

 

Feilsøkingsprogram: gratis programvare til datamaskiner
 1. Hvis du er publisist av den bestemte programvaren du ønsker å markedsføre, kan du registrere nettstedet ditt som offisiell distribusjonskilde for programvaren på nettet. Hvis vi får fastslått at nettstedet ditt er den offisielle distribusjonskilden på nettet, kan vi godkjenne annonsene dine som tidligere ikke ble godkjent.
 2. Endre annonsens destinasjon. Hvis et annet nettsted allerede er registrert som den offisielle distribusjonskilden på nettet for programvaren din, må du endre annonsen din på en slik måte at den endelige nettadressen peker til den godkjente destinasjonen.

Når du har endret og lagret annonsen, sendes den til evaluering. Vi gjennomgår de fleste annonsene innen én virkedag, men det kan ta lengre tid om det kreves en grundigere evaluering.

Hvis du ikke klarer å løse problemene med brudd på retningslinjene, eller du velger å ikke gjøre det, må du fjerne annonsen din. Hvis ikke kan du risikere at kontoen din blir sperret midlertidig fordi du har for mange annonser som ikke er godkjent. Finn ut mer om sperrede kontoer.

Lokale tjenester

Annonser for låsesmedtjenester er begrenset i USA og Canada. Annonser for reparasjon av garasjedører er begrenset i USA. Hvis du vil vise slike annonser, må du søke om avansert bekreftelse. Finn ut mer om avansert bekreftelse.

Annonser for låsesmedtjenester er begrenset i Belgia, Nederland, Sverige og Tyskland. Slike annonser kan ikke kjøres.

Selv om bedriften ikke har vært gjennom prosessen for avansert bekreftelse, kan annonser for lokale tjenester fortsatt vises utenfor områder underlagt begrensninger.

Forbrukervarsler

For bransjer der det er vanlig med forbrukervarsler, kan det hende at Google begrenser hvordan annonser om slike produkter og tjenester kan vises.

Eksempel (listen er ikke uttømmende): øreauksjoner (Google Ads viser bare annonser for øreauksjoner hvis uttrykket «øreauksjon», «penny auction» eller lignende termer er inkludert i brukerens søk. Disse annonsene vises bare på auksjonsrelaterte nettsteder i Google Displaynettverk.)

Hva er forbrukervarsler?

Forbrukervarsler er varsler som gir informasjon om risikoene og fordelene med visse produkter og tjenester. Disse varslene distribueres vanligvis av organisasjoner som beskytter forbrukerne. Som eksempler på organisasjoner som utsteder forbrukervarsler, kan vi nevne det amerikanske konkurransetilsynet (FTC), det japanske forbrukertilsynet og andre regionale etater som bidrar til å ivareta forbrukernes interesser. Organisasjoner som utsteder forbrukervarsler, kan være offentlige organer, men de kan også drives av tredjepartsgrupper som arbeider med forbrukerrettigheter.

Hvordan påvirkes annonsene av forbrukervarsler?

Hvis det er utstedt et forbrukervarsel om et bestemt produkt i et land, kan det hende at Google endrer hvordan annonser for dette produktet vises over hele verden. Da kan brukerne fortsatt se annonser knyttet til slike produkter når de søker spesifikt etter dem. Samtidig beskyttes andre brukere som kanskje er uvitende om problematiske forhold for forbrukere i forbindelse med lignende produkter.

Offentlige dokumenter og tjenester

Vi tillater ikke

Ikke tillatt markedsføring av dokumenter og/eller tjenester som legger til rette for anskaffelse, fornyelse eller utskifting av eller oppslag i offentlige dokumenter eller informasjon som er tilgjengelig direkte fra myndighetene eller en utpekt leverandør

Eksempler (listen er ikke uttømmende): pass og andre typer nasjonale identitetsbevis, bevis på permanent opphold, bevis på immigrasjonsstatus eller -registrering, førerkort, reisedokumenter som visum og elektroniske reisetillatelser, trygdekort, jakt- eller fiskekort, våpenlisenser eller -registrering og dokumenter eller informasjon hentet fra offisielle registre, for eksempel fødselsattester, vigselsattester og dokumenter fra militæret
 

Ikke tillatt markedsføring av hjelp med å søke om eller betale for offentlige tjenester som er tilgjengelige direkte fra myndighetene eller en utpekt leverandør

Eksempler (listen er ikke uttømmende): hjelp med å søke om avtaler med det offentlige eller offentlig stønad, hjelp med å be om en offisiell adresseendring, en offisiell navneendring, tilgodehavende beløp eller postoppbevaring, og hjelp med å betale trafikkrelaterte gebyrer, for eksempel bomavgifter eller rushtidsavgifter

Tjenester som ikke er begrenset av disse retningslinjene

Følgende profesjonelle tjenester er ikke begrenset av disse retningslinjene: skatterådgivning, juridiske tjenester, tjenester for bedriftsmarkedet (B2B), advokat- og rådgivningstjenester knyttet til innvandring der tjenestene hovedsakelig består av konsultasjoner, ikke bare hjelp med å skaffe bestemte reisedokumenter

Hvis du representerer myndighetene eller en utpekt leverandør, gjelder ikke disse annonseringsbegrensningene for deg. En utpekt leverandør er en bedrift som har fått godkjenning av den opprinnelige leverandøren (myndighetene) til å levere bestemte produkter eller tjenester, som vanligvis utføres av eller tidligere er utført av myndighetene selv, på vegne av myndighetene. Utpekte leverandører omfatter ikke enheter som er autoriserte leverandører eller forhandlere. Hvis du representerer myndighetene eller en utpekt leverandør, og du mener du er pålagt å følge disse retningslinjene ved en feil, kan du ta kontakt med oss her.

Katalog-, viderekoblings- og opptakstjenester

Vi tillater ikke

Ikke tillatt kampanjer for katalog-, viderekoblings- og opptakstjenester

Eksempler (listen er ikke uttømmende): katalogtjenester, viderekoblingstjenester og tjenester for opptak av anrop Disse tjenestene innebærer ofte å ringe til et telefonnummer for å få tak i et annet telefonnummer (eller bedriftsinformasjon som f.eks. en adresse) eller for å bli koblet til en annen tjeneste.

Salg av arrangementsbilletter

Ikke tillatt Bedrifter som selger billetter til arrangementer, kan annonsere hvis de er sertifisert av Google. Vær oppmerksom på at hvis du selger arrangementsbilletter eller har linker til nettsteder som videreselger slike billetter, må du innfri bestemte destinasjonskrav for å bli sertifisert.

Salg av arrangementsbilletter er begrenset til sertifiserte primære billettselgere i Frankrike og på de franske territoriene.

Retningslinjer for videresalg av billetter til arrangementer

Vi tillater ikke

Ikke tillatt annonser fra bedrifter som selger billetter til arrangementer, som videreselger billetter eller linker til slikt videresalg, og som ikke overholder de gjeldende kravene til annonser

Kausjonstjenester

Vi tillater ikke

Ikke tillatt annonsering for tjenester knyttet til kausjon, det vil si tilbud om kausjonering for saksøkte personer

Eksempler (listen er ikke uttømmende):  kommersielle kausjonister, finansielle tjenester knyttet til kausjon, dusørjegere, kausjonister i kriminalsaker, kausjonstjenester rettet mot ulovlige immigranter samt kausjonstjenester rettet mot folk satt i varetekt i påvente av rettssak

Teknisk forbrukerstøtte fra tredjepart

Vi tillater ikke
 
Ikke tillatt teknisk brukerstøtte levert av tredjepartsleverandører i forbindelse med teknologiprodukter og nettjenester for forbrukere
 
Eksempler (listen er ikke uttømmende): teknisk brukerstøtte i forbindelse med feilsøking, sikkerhet, fjerning av virus, internettilkobling, nettkontoer (f.eks. brukerstøtte for tilbakestilling av passord eller pålogging), brukerstøtte for og reparasjon av maskinvare eller installering av programvare
Merk: Vi tillater annonser for salg av forbrukerteknologi i tilfeller der landingssiden kan inneholde navigasjonsfunksjoner relatert til teknisk brukerstøtte.

Annonser for mat og/eller drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold

Vi støtter ansvarlig markedsføring av mat og drikkevarer. Vi tillater annonser og nettsteder knyttet til mat og drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold såfremt de er i tråd med retningslinjene nedenfor og ikke er målrettet mot mindreårige. Informasjonen i retningslinjene skal ikke anses som juridiske råd. Vi forventer at alle annonsører overholder lokal lov og rett i områdene de målretter annonser mot. Dette omfatter også eventuelle lokale krav som avviker fra disse retningslinjene knyttet til mat og drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold. 

Annonsører er pålagt å tilkjennegi at de bruker en konto til å kjøre kampanjer for mat og/eller drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold, og alle reklamene i kontoen er underlagt restriksjonene i retningslinjene for mat og/eller drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold. Du kan opplyse oss om dette via dette skjemaet.

Vi anser at annonser brukes til markedsføring av mat og drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold hvis én eller flere matvarer eller drikkevarer eller ett eller flere måltider med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold markedsføres i reklameteksten (tekst, bilde, lyd og/eller video) eller på destinasjonsnettstedet. 

Nedenfor finner du eksempler (listen er ikke uttømmende) på mat og drikke vi anser som å ha høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold, og som det dermed ikke kan annonseres for. Unntak gjelder for reklamer og nettsteder med næringsinformasjon der det fremgår at produktene holder seg under grensen for salt, sukker og fett samt porsjonsstørrelse/kalorier, eller annonsøren anker avgjørelsen, og anken tas til følge. Lenger ned i artikkelen finner du en fullstendig tabell over grensene for næringsinnhold i mat og drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold.

Her er noen eksempler på mat og drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold: 
 • søte drikkevarer (brus, vann, juice, kaffe, te eller sportsdrikker med tilsatt sukker eller andre kaloririke søtningsstoffer) og energidrikker
 • smultringer, kaker, søte kjeks, fint bakverk, croissanter og søt småbakst
 • hermetisert frukt i sukkerlake og tørket frukt tilsatt sukker
 • sjokoladepålegg, nøtteblandinger eller nøttebarer med sjokolade eller godteri samt nøtter overtrukket med godteri eller honning
 • milkshake 
 • svine- og storfepølser, salami, parmaskinke, bacon, stekt kjøtt og stekt fisk
 • pizza, hamburgermåltider med pommes frites og stekt mat (f.eks. frityrstekte fylte chilifrukter)
 • godteri, sjokolade, søtsaker, sukkerprodukter, vingummi, iskrem og marshmallows
 • salt, smør, kokosolje, kaloririke søtningsstoffer (f.eks. agave, lønnesirup, honning og sukker)
Eksempler på annonser som ikke omfattes av disse retningslinjene:
 • annonser eller nettsteder som bare inneholder tekst, bilder, lyd og/eller video der det presenteres matvarer, drikkevarer og måltider som ikke har høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold Eksempler på mat og drikke uten høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold (listen er ikke uttømmende): 100 % fruktjuice, mineralvann, kullsyreholdig mineralvann og vann tilsatt smak men ikke sukker eller søtningsmidler, drikkevarer som BARE inneholder vann og 100 % fruktjuice (f.eks. juice fra konsentrat), kaffe og te uten tilsatt sukker, vanlig melk med lite eller uten fett, korn uten tilsatte ingredienser, ren fersk eller frosset frukt, rene ferske eller frosne grønnsaker, tørre bønner og linser, frukt hermetisert i vann eller 100 % fruktjuice, nøtter og frø, nøtter og tørket frukt uten tilsatt salt eller sukker, ren yoghurt uten tilsatt sukker med lite eller uten fett, rene fiske-, fjærfe-, egg- eller kjøttprodukter (uten tilsatt salt, fett eller sukker), rent mel, bakepulver, olivenolje, rapsolje
 • annonser eller nettsteder som presenterer mat og drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold, men ikke inneholder tekst, bilder, lyd og/eller video, for eksempel
 • merkevarelogoer eller bedriftsnavn avbildet i sammenheng med sponsing eller veldedighet, for eksempel «Sponset eller presentert av [navnet på bedriften]»
 • nettsteder som tilbyr restaurantoversikter
 • nettsteder der restauranter anmeldes
 • restauranters leveringstjenester
 • annonser eller destinasjonsnettsteder som inneholder ett eller flere mat- eller drikkeprodukter med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold, og som brukes for å fremme et produkt eller en tjeneste som ikke er relatert til mat- eller drikkeprodukter, for eksempel 
 • en trailer for et bakeprogram
 • en turismerelatert annonse 
 • annonser for utstyr til kjøkkenrengjøring
 • annonser eller destinasjonsnettsteder som inneholder ett eller flere mat- eller drikkeprodukter med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold, og som brukes til å fremme en offentlig tjenestemelding om sunn mat og sunne dietter 

Virkningen av disse retningslinjene

I EU og Storbritannia påvirker denne oppdateringen av retningslinjene alle annonser for mat- og drikkevarer med høyt fett-, salt- og sukkerinnhold som vises på YouTube og i Google Displaynettverk. I kontoer der kontoeieren selv har opplyst om at det finnes – og kontoene er tildelt etiketten som indikerer – annonser for mat og drikke med høyt fett-, salt- og sukkerinnhold, kan det ikke vises annonser til brukere som har oppgitt at de er under 18 år.

Hva skjer hvis du ikke overholder retningslinjene?

 • Hvis vi blir gjort oppmerksom på at du har kjørt en annonse for mat og/eller drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold (eller et produkt vi mangler næringsinformasjon for) i en konto du ikke har opplyst at omfattes av retningslinjene for mat og drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold, mottar du et varsel om at annonsen ikke vises til mindreårige i Storbritannia og EU, slik det er beskrevet ovenfor. Du kan anke denne avgjørelsen. I så fall må du gjøre endringer eller sende inn næringsinformasjon som understøtter standpunktet ditt.
 • Annonser og utvidelser som bryter disse retningslinjene, blir kanskje ikke godkjent. Annonser som ikke godkjennes, pålegges begrensninger frem til det aktuelle bruddet på retningslinjene er korrigert og annonsen er godkjent.

Slik korrigerer du brudd på retningslinjene

 • Hvis du er varslet om at det forekommer brudd på retningslinjene for mat og/eller drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold i én eller flere av annonsene dine, kan du gå til denne hjelpesiden. Der må du påse at alle produktene du markedsfører via annonsene og destinasjonsnettstedene dine, overholder retningslinjene for næringsstoffer.
 • Hvis du vil annonsere for mat og/eller drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold, krever Google at du selv opplyser om at annonsene omfattes av retningslinjene for matprodukter og alkoholfrie drikkevarer med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold.
 • Hvis du vil at bare et delsett av annonsene skal begrenses, må du opprette en egen konto og selv opplyse om at kontoen omfatter annonser for mat og/eller drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold.
 • Hvis du mener at det ikke er riktig at annonsene dine omfattes av retningslinjene for mat og drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold, kan du sende inn en anke. Anken må inneholde næringsinformasjon som bekrefter at annonsene ikke omfattes av disse retningslinjene.

Gjennomgå disse retningslinjene for å finne ut om noen av annonsene dine faller inn under retningslinjenes virkeområde. Hvis det er tilfellet, må du selv tilkjennegi dette via denne linken.

Trenger du hjelp?

Næringsprofil for mat og/eller drikke med høyt fett-, salt- eller sukkerinnhold som vises på Google

I næringsnivåene tas det utgangspunkt i 100 gram og per porsjon av hensyn til global anvendbarhet. Dette gjøres også for å gjenspeile vanlige porsjonsstørrelser og kalorinivåer i måltider og måltidskomponenter. Hvis porsjonsstørrelsen til mat- eller drikkeproduktet du markedsfører, ikke samsvarer nært med den oppførte porsjonsstørrelsen, bør du evaluere produktet på nytt, nå med utgangspunkt i kriteriet på 100 gram.

 

Mat og drikke

PER

Mettet fett (g)

Natrium (mg)

Sukker totalt (g)

Tilsatt sukker (g)

Kalorier

Drikkevarer

           

Alle drikkevarer unntatt melk

Oppført porsjonsstørrelse (ca. 245 g)

Ikke aktuelt

105 mg

Ikke aktuelt

0

Ikke aktuelt

100 g

Ikke aktuelt

46 mg

0

             

Korn/brød

           

Brød, brødprodukter, nudler, ris, korn, pannekaker

Oppført porsjonsstørrelse (ca. 100 g)

2

360

10

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

100 g

2

360

10

             

Frokostblandinger

Oppført porsjonsstørrelse (ca. 30 g)

1,5

250

6,75

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

100 g

5

625

22,5

             

Grønnsaker, frukt og belgfrukt

           

Frukt, grønnsaker og belgfrukt som er bearbeidet

Oppført porsjonsstørrelse (ca. 90 g)

2

350

Ikke aktuelt

0

Ikke aktuelt

100 g

2,2

390

0

             

Nøtter og frø

           

Nøtter og frø

Oppført porsjonsstørrelse (ca. 30 g)

3,5

130

4

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

100 g

12

430

13

             

Meieriprodukter

           

Melk og alternativer til melk

Oppført porsjonsstørrelse (ca. 245 g)

5

200

22

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

100 g

3

82

9

             

Oster og osteprodukter

Oppført porsjonsstørrelse (ca. 30 g)

3

228

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

100 g

10

760

             

Yoghurt og yoghurtlignende produkter

Oppført porsjonsstørrelse (ca. 170 g)

5

136

19

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

100 g

3

80

11,5

             

Kjøtt, fisk, egg, fjørfe og kjøtterstatningsprodukter

           

Bearbeidet kjøtt, fjærfe, fisk, egg og alternativer

Oppført porsjonsstørrelse (ca. 50 g)

2

335

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

100 g

4

670

             

Måltider og måltidskomponenter

           

Ferdigretter og forretter

< 315 kalorier (ca. 140 g)

5

545

14

Ikke aktuelt

315

100 g

4

390

10

225

             

Komplett måltid

< 510 kalorier (ca. 300 g)

6,6

660

18

Ikke aktuelt

510

100 g

2,2

220

6

200

             

Snacks og godbiter

           

Snacks og godbiter

< 150 kalorier (ca. 30 g)

1,5

120

6,75

Ikke aktuelt

150

100 g

5

400

22,5

500

             

Sauser, smakstilsetninger og ingredienser til matlaging

           

Sauser, smakstilsetninger og ingredienser til matlaging

Oppført porsjonsstørrelse (ca. 30 g)

2

135

1,5

Ikke aktuelt

Ikke aktuelt

100 g

6,6

450

4,9

             

 

 

Trenger du hjelp?

Hvis du har spørsmål om retningslinjene våre, kan du kontakte brukerstøtten for Google Ads
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?