Citu veidu uzņēmējdarbība ar ierobežojumiem

Google nodrošina mūsu palīdzības centra tulkotās versijas, taču tām nav paredzēts mainīt mūsu politiku saturu. Angļu valodas versija ir oficiālā valodas versija, ko izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Display & Video 360 lietotājiem ir jānodrošina atbilstība šīs Google Ads politikas prasībām. Lai skatītu papildu ierobežojumus, apmeklējiet Display & Video 360 palīdzības centru.

Lai aizsargātu lietotājus no izmantošanas mēģinājumiem, mēs ierobežojam savu sadarbību reklamēšanā ar noteiktu veidu uzņēmumiem pat tad, ja konkrētie uzņēmumi nodrošina atbilstību citām mūsu politikām. Pamatojoties uz mūsu pašu nepārtraukti veikto pārskatīšanu, kā arī uz lietotāju, regulētāju un patērētāju aizsardzības iestāžu atsauksmēm, mēs dažkārt identificējam produktus vai pakalpojumus, kas, visdrīzāk, ir saistīti ar ļaunprātīgu izmantošanu. Ja uzskatām, ka noteiktu veidu uzņēmumi nepamatoti apdraud lietotāju drošību vai pieredzi, mēs varam ierobežot vai apturēt attiecīgo reklāmu rādīšanu.

Tālāk ir sniegti daži reklāmu ierobežojumu piemēri. Ja mūsu politikas tiek atkārtoti pārkāptas, konta darbība var tikt apturēta.

Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Tālāk norādīto politiku pārkāpumu dēļ konta darbība netiks apturēta nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts aizrādījums. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

Lūgums piešķirt līdzekļus

Līdzekļu vai ziedojumu lūgšana ir atļauta tikai politiķa, politiskas partijas vai no nodokļu maksāšanas atbrīvotas labdarības organizācijas vārdā. Reklāmas galamērķī ir skaidri jānorāda, ka organizācijai ir no nodokļu maksāšanas atbrīvotas organizācijas statuss, un jāietver labdarības organizācijas reģistrācijas numurs vai nodokļu atbrīvojuma numurs.

Uzziniet vairāk par politiku par lūgumu piešķirt līdzekļus.


Bezmaksas datorprogrammatūra

Mēs ierobežojam bezmaksas datorprogrammatūras reklamēšanu. Jums ir jāiesniedz pieteikums bezmaksas datorprogrammatūras reklamēšanai kā autoritatīvai izplatīšanas vietnei un reklāmā jānorāda programmatūras nosaukums.

Uzzināt vairāk par bezmaksas datorprogrammatūras politiku.


Vietējie pakalpojumi

Dažās valstīs nav atļauts piedāvāt vietējos pakalpojumus vai pirms to piedāvāšanas ir jāveic papildu verifikācija, lai tiktu atļauta reklāmu rādīšana.

Uzzināt vairāk par vietējo pakalpojumu politiku.


Padomi patērētājiem

Google var noteikt ierobežojumus produktu un pakalpojumu reklāmu rādīšanai tādās uzņēmējdarbības jomās, kurās parasti ir jāsniedz padomi patērētājiem.

Uzziniet vairāk par padomu patērētājiem politiku.


Valdības dokumenti un oficiāli pakalpojumi

Tikai sertificētas valsts iestādes un pilnvaroti pakalpojumu sniedzēji drīkst rādīt reklāmas, kurās reklamēta tieša konkrētu valsts iestāžu dokumentu un pakalpojumu iegūšana.

Valsts iestāžu dokumenti un pakalpojumi ir valsts iestāžu oficiāli izdotie dokumenti un valsts iestāžu oficiāli sniegtie pakalpojumi.

Pilnvarots pakalpojumu sniedzējs ir reklāmdevējs, kuram valsts iestāde ir piešķīrusi skaidri formulētu atļauju nodrošināt konkrētu valsts iestādes dokumentu vai pakalpojumu. Lai jūs tiktu uzskatīts par pilnvarotu pakalpojumu sniedzēju, jūsu domēnam ir jābūt saistītam ar oficiālu valsts iestādes tīmekļa vietni, kā arī ir jābūt skaidri norādītai atsaucei uz to, ka attiecīgā valsts iestāde ir jūs pilnvarojusi nodrošināt konkrētu valsts iestādes dokumentu vai pakalpojumu.

Uzziniet vairāk par valsts iestāžu dokumentu un oficiālo pakalpojumupolitiku.


Zvanu kataloga, pāradresācijas un ierakstīšanas pakalpojumi

Nav atļauts tālāk minētais.

Sarkana zīme x Zvanu kataloga, pāradresācijas un ierakstīšanas pakalpojumu reklamēšana

Šīs politikas pārkāpumu dēļ konta darbība netiks apturēta nekavējoties bez iepriekšēja aizrādījuma. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts aizrādījums. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

Uzziniet vairāk par zvanu kataloga, pāradresācijas un ierakstīšanas pakalpojumupolitiku.


Pasākumu biļešu pārdošana

Klātienes pasākumu biļešu tirdzniecības reklamēšana ir atļauta tikai kontiem, kuri no Google ir ieguvuši piemērotības apstiprinājumu. Piemērotības kritērijus varat skatīt šeit, bet pieprasīt piemērotības apstiprinājumu varat, izmantojot šo veidlapu.

Uzziniet vairāk par pasākumu biļešu pārdošanas politiku.


Pirmstiesas galvojumu pakalpojumi

Nav atļauts tālāk minētais.

Sarkana zīme x Pirmstiesas galvojumu pakalpojumu reklamēšana, piedāvājot būt par apsūdzētā galvotāju, lai nodrošinātu galvojumu.

Šīs politikas pārkāpumu dēļ konta darbība netiks apturēta nekavējoties bez iepriekšēja aizrādījuma. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts brīdinājums. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

Uzziniet vairāk par pirmstiesas galvojumu pakalpojumu politiku.


Trešās puses patērētāju tehniskais atbalsts

Nav atļauts tālāk minētais.

Sarkana zīme x Ar patēriņa tehnoloģiju produktiem un tiešsaistes pakalpojumiem saistīts trešās puses pakalpojumu sniedzēju nodrošināts tehniskais atbalsts

Tālāk norādīto politiku pārkāpumu dēļ konta darbība netiks apturēta nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts aizrādījums. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

Uzziniet vairāk par trešās puses klientu tehniskā atbalsta politiku.


Ēdienu un dzērienu ar augstu tauku, cukura un sāls saturu reklāmas

Mēs ierobežojam pārtikas un dzērienu ar augstu tauku, cukura un sāls saturu reklamēšanu Google reklāmas tīklā un pakalpojumā YouTube Apvienotajā Karalistē un ES.

Uzziniet vairāk par ēdienu un dzērienu ar augstu tauku, cukura un sāls saturu reklāmu politiku.


Iepazīšanās pakalpojumi Japānā

Reklāmdevējiem, kuri piedāvā iepazīšanās pakalpojumus tiešsaistē un kuri mērķauditoriju atlasa Japānā, ir jāiegūst Google sertifikāts, lai varētu reklamēt savus pakalpojumus, izmantojot programmu Google Ads. Sertifikācijai varat pieteikties šeit.

Turklāt reklāmās ir jāiekļauj brīdinājuma apzīmējums “18禁” vai “18+”.

Uzziniet vairāk par iepazīšanās pakalpojumu politiku Japānā.

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par mūsu politikām, informējiet mūs, sazinoties ar Google Ads atbalsta dienestu

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne