Citu veidu uzņēmējdarbība ar ierobežojumiem

Lai aizsargātu lietotājus no izmantošanas mēģinājumiem, mēs ierobežojam savu sadarbību reklamēšanā ar noteiktu veidu uzņēmumiem pat tad, ja konkrētie uzņēmumi nodrošina atbilstību citām mūsu politikām. Pamatojoties uz mūsu pašu nepārtraukti veikto pārskatīšanu, kā arī uz lietotāju, regulētāju un patērētāju aizsardzības iestāžu atsauksmēm, mēs dažkārt identificējam produktus vai pakalpojumus, kas, visdrīzāk, ir saistīti ar ļaunprātīgu izmantošanu. Ja uzskatām, ka noteiktu veidu uzņēmumi nepamatoti apdraud lietotāju drošību vai pieredzi, mēs varam ierobežot vai apturēt attiecīgo reklāmu rādīšanu.

Tālāk ir sniegti daži reklāmu ierobežojumu piemēri. Atkārtotu mūsu politiku pārkāpumu gadījumā konta darbība var tikt apturēta. Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Tālāk norādīto politiku pārkāpumu dēļ konta darbība netiks apturēta nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts aizrādījums. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

Lūgums piešķirt līdzekļus

Nav atļauts Līdzekļu vai ziedojumu lūgšana ir atļauta tikai politiķa, politiskas partijas vai tādas labdarības organizācijas vārdā, kas atbrīvota no nodokļu maksāšanas, ja reklāmas galamērķī ir skaidri norādīts statuss saistībā ar atbrīvošanu no nodokļiem vai labdarības organizācijas numurs vai numurs atbrīvojumam no nodokļiem.

Problēmu novēršanas rīks – lūgums piešķirt līdzekļus
  1. Pārbaudiet reklāmu un tās galamērķi, lai noskaidrotu, vai kaut kur nepietrūkst svarīgas informācijas par jūsu statusu saistībā ar atbrīvošanu no nodokļiem.

    Ja jūsu reklāmā vai galvenajā lapā tiek lūgti ziedojumi, kas tiek atbrīvoti no nodokļiem, savā galvenajā vai ziedojumu lapā skaidri norādiet savu statusu saistībā ar atbrīvošanu no nodokļiem, tostarp savas labdarības organizācijas numuru. Piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs statusu saistībā ar atbrīvošanu no nodokļiem norāda kods 501(c)(3) vai 501(c)(4).

  2. Labojiet reklāmas galamērķi. Pievienojiet jebkādu nepieciešamo informāciju. Ja nevarat labot reklāmas galamērķi, atjauniniet reklāmu ar jaunu galamērķi, kas atbilst šai politikai.

  3. Rediģējiet reklāmu. Pievienojiet jebkādu nepieciešamo informāciju. Ja reklāma jau atbilst politikai, taču veicāt izmaiņas reklāmas galamērķī, veiciet labojumus reklāmā un saglabājiet tos. Šādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana.

Datoru bezmaksas programmatūra

Nav atļauts Datoru bezmaksas programmatūras reklāmās ir jānorāda konkrētās reklamētās programmatūras nosaukums, un reklāmai ir jānovirza uz autoritatīvu programmatūras tiešsaistes izplatīšanas avotu.

Daži piemēri: izpildāmi faili (piemēram, .exe, .dmg, tilpsaspiesti faili, paplašinājumi, spraudņi, papildinājumi, datoru lietojumprogrammas), kurus var palaist galddatoros, klēpjdatoros vai piezīmjdatoros un kuru lejupielādei nav nepieciešama maksājumu informācija; bezmaksas izmēģinājuma versijas; bezmaksas programmatūra; izplatāmprogrammatūra; bezmaksas Premium klases programmatūra; demonstrācijas programmatūra, kurā tiek piedāvāts lejupielādējams saturs.
 
Piezīme. Autoritatīvajā tiešsaistes izplatīšanas avotā iepriekš nedrīkst būt pieļauti politiku pārkāpumi.

 

Problēmu novēršanas rīks — datoru bezmaksas programmatūra
  1. Ja esat reklamējamās programmatūras izdevējs, reģistrējiet savu vietni kā autoritatīvu tiešsaistes izplatīšanas avotu. Ja konstatēsim, ka jūsu vietne ir autoritatīvs tiešsaistes izplatītājs, varēsim apstiprināt iepriekš noraidītās jūsu reklāmas.
  2. Mainiet reklāmas galamērķi. Ja kāda cita vietne jau ir reģistrēta kā autoritatīvs jūsu programmatūras tiešsaistes izplatītājs, rediģējiet savu reklāmu, lai gala URL norādītu uz apstiprināto galamērķi.

Pēc reklāmas rediģēšanas un saglabāšanas tā tiks nosūtīta pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir nepieciešama padziļinātāka pārskatīšana.

Ja nevarat vai nevēlaties novērst šos pārkāpumus, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu nākotnē iespējamo sava konta darbības apturēšanu atkārtotu politikas pārkāpumu dēļ. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

Vietējie pakalpojumi

Pastāv ierobežojumi atslēdznieku pakalpojumu reklāmām Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā. Ierobežojumi attiecas arī uz garāžu durvju remonta pakalpojumu reklāmām Amerikas Savienotajās Valstīs. Lai rādītu šādas reklāmas, jums ir jāpiesakās papildu verifikācijai. Uzziniet vairāk par papildu verifikāciju.

Vietējo pakalpojumu reklāmas joprojām varēs rādīt ārpus apgabaliem, kuros noteikti ierobežojumi, pat ja uzņēmums nav pabeidzis verifikācijas procesu.

Patērētāju konsultācijas

Google var noteikt ierobežojumus produktu un pakalpojumu reklāmu rādīšanai tādās uzņēmējdarbības jomās, kurās ir izplatītas patērētāju konsultācijas.

Daži piemēri: izsoles, kurās ir jāmaksā par solīšanu (programmā Google Ads šādu izsoļu reklāmas tiks rādītas tikai tad, ja lietotāja vaicājumā būs iekļauta frāze “izsole, kurā jāmaksā par solīšanu” (vai līdzīgi vārdi). Google reklāmas tīklā šīs reklāmas tiks rādītas tikai vietnēs, kuras ir saistītas ar izsolēm.)

Kas ir patērētāju konsultācijas?

Patērētāju konsultācijas ir brīdinājumi, kas nodrošina informāciju par riskiem un priekšrocībām saistībā ar dažiem produktiem un pakalpojumiem. Šos brīdinājumus parasti izplata organizācijas, kas aizsargā patērētājus. Dažas no organizācijām, kas piedāvā patērētāju konsultācijas: Federālā tirdzniecības komisija (ASV), Patērētāju tiesību aģentūra (Japāna) un citas reģionālas aģentūras, kas palīdz aizsargāt patērētāju intereses. Organizācijas, kas sniedz patērētāju konsultācijas, var būt gan valsts aģentūras, gan trešo pušu patērētāju aizstāvības grupas.

Kā patērētāju konsultācijas ietekmē reklāmas?

Ja vienā valstī par noteiktu produktu tiek piedāvātas patērētāju konsultācijas, Google var mainīt šī produkta reklāmu rādīšanu visā pasaulē. Tas sniedz iespēju lietotājiem skatīt ar šī veida produktiem saistītas reklāmas, ja viņi meklē tieši šos produktus, bet pasargā citus lietotājus, kuri, iespējams, nezina par šādu patērētāju interesi par līdzīgiem produktiem.

 

Valdības dokumenti un oficiāli pakalpojumi

Nav atļauts tālāk minētais.

Nav atļauts Tādu dokumentu un/vai pakalpojumu reklamēšana, kuri atvieglo oficiālu dokumentu vai tieši valsts iestādē vai pie valdības deleģēta pakalpojumu sniedzēja pieejamas informācijas iegūšanu, atjaunošanu, aizstāšanu vai uzmeklēšanu.

Daži piemēri: pases un citi valsts izdoti personu apliecinoši dokumenti; pastāvīgās uzturēšanās atļaujas; pierādījumi par imigrācijas statusu/reģistrāciju; vadītāja apliecības; ceļojumu dokumenti, piemēram, vīzas un elektroniskās ceļošanas atļaujas (Electronic Travel Authorization — ETA); sociālās apdrošināšanas kartes; medību vai makšķerēšanas atļaujas; ieroču atļaujas vai reģistrācija; no oficiāliem reģistriem iegūti dokumenti vai informācija, piemēram, dzimšanas apliecības, laulības apliecības un ieraksti par militāro dienestu.
 

Nav atļauts Tādas palīdzības reklamēšana, kas tiek sniegta, lai pieteiktos tieši valsts iestādē vai pie valdības deleģēta pakalpojumu sniedzēja pieejamiem oficiāliem pakalpojumiem vai samaksātu par tiem.

Daži piemēri: palīdzība, lai pieteiktos konsultācijai valsts iestādē vai pabalsta saņemšanai no tās; palīdzība, lai iesniegtu pieprasījumu oficiāli mainīt adresi vai vārdu/uzvārdu, saņemt pienākošos līdzekļus vai uzglabātos pasta sūtījumus; palīdzība, lai samaksātu transporta nodevas, piemēram, maksu par tilta lietošanu vai satiksmes sastrēgumiem.

Pakalpojumi, kuru reklamēšanu šī politika neierobežo

Šī politika neierobežo šādus profesionālos pakalpojumus: nodokļu aprēķina pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, pakalpojumi no uzņēmuma uzņēmumam (B2B)/uzņēmumu pakalpojumi, imigrācijas advokātu vai imigrācijas konsultantu pakalpojumi, ja uzmanība tiek pievērsta konsultācijai, nevis tikai palīdzībai konkrētu ceļošanas dokumentu saņemšanā.

Ja pārstāvat valsts iestādi vai deleģētu pakalpojumu sniedzēju, šis reklamēšanas ierobežojums uz jums neattiecas. Deleģēts pakalpojumu sniedzējs ir uzņēmums, kuru sākotnējais pakalpojumu sniedzējs (valdība) ir oficiāli pilnvarojis vai izraudzījies kā tādu noteiktu produktu vai pakalpojumu nodrošinātāju savā vārdā, kurus valdība parasti ir nodrošinājusi pati. Deleģēti pakalpojumu sniedzēji nav juridiskas personas, kas ir pilnvaroti pakalpojumu sniedzēji vai tālākpārdevēji. Ja pārstāvat valsts iestādi vai deleģētu pakalpojumu sniedzēju un uzskatāt, ka šī politika ir kļūdaini attiecināta uz jums, lūdzu, sazinieties ar mums šeit.

Zvanu kataloga, pāradresācijas un ierakstīšanas pakalpojumi

Nav atļauts tālāk minētais.

Nav atļauts Zvanu kataloga, pāradresācijas un ierakstīšanas pakalpojumu reklāmas.

Daži piemēri: zvanu kataloga, zvanu pāradresācijas un zvanu ierakstīšanas pakalpojumi. Izmantojot šos pakalpojumus, parasti tiek veikts zvans uz tālruņa numuru, lai iegūtu citu tālruņa numuru (vai uzņēmuma informāciju, piemēram, adresi) vai lai izveidotu sasaisti ar citu pakalpojumu.

Pasākumu biļešu pārdošana

Nav atļauts Tiešraides pasākumu biļešu tālākpārdevējiem ir atļauts veikt reklamēšanu, ja tie ir ieguvuši Google sertifikātu. Ņemiet vērā — ja pārdodat tālākpārdošanas biļetes uz tiešraides pasākumiem vai norādāt saiti uz vietni, kur tiek tālākpārdotas tiešraides pasākumu biļetes, jums jānodrošina atbilstība noteiktām galamērķa prasībām, lai iegūtu sertifikātu.

Prasības par pasākumu biļešu tālākpārdošanas reklāmām

Nav atļauts tālāk minētais.

Nav atļauts Reklāmas, ko rāda tiešraides pasākumu biļešu tirgotāji, kuri veic biļešu tālākpārdošanu vai norāda saites uz vietnēm, kurās tiek veikta biļešu tālākpārdošana, un kas neatbilst piemērojamajām reklāmu prasībām.

Pirmstiesas galvojumu pakalpojumi

Nav atļauts tālāk minētais.

Nav atļauts Pirmstiesas galvojumu pakalpojumu reklamēšana, piedāvājot būt par atbildētāja galvotāju, lai nodrošinātu galvojumu.

Daži piemēri: pirmstiesas galvojumu pārstāvji, pirmstiesas galvojumu finansēšanas pakalpojumi, atlīdzības mednieki, pirmstiesas galvojumu sniedzēji, imigrācijas galvojumu pakalpojumi, aizturēšanas galvojumu pakalpojumi.

Trešās puses patērētāju tehniskais atbalsts

Nav atļauts tālāk minētais.
 
Nav atļauts Trešās puses pakalpojumu sniedzēju nodrošināts tehniskais atbalsts patēriņa tehnoloģiju produktiem un tiešsaistes pakalpojumiem.
 
Daži piemēri: problēmu novēršanas tehniskais atbalsts, drošība, vīrusu noņemšana, interneta savienojamība, tiešsaistes konti (piemēram, paroļu atiestatīšana vai pieteikšanās atbalsts) vai programmatūras instalēšana.
Piezīme. Atļauts reklamēt patēriņa tehnoloģiju pārdošanu tur, kur galvenā lapa var ietvert ar tehnisko atbalstu saistītas navigācijas funkcijas.

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par mūsu politikām, informējiet mūs, sazinoties ar Google Ads atbalsta dienestu
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?