Citu veidu uzņēmējdarbība ar ierobežojumiem

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Display & Video 360 lietotājiem ir jānodrošina atbilstība šīs Google Ads politikas prasībām. Lai skatītu papildu ierobežojumus, apmeklējiet Display & Video 360 palīdzības centru.

Lai aizsargātu lietotājus no izmantošanas mēģinājumiem, mēs ierobežojam savu sadarbību reklamēšanā ar noteiktu veidu uzņēmumiem pat tad, ja konkrētie uzņēmumi nodrošina atbilstību citām mūsu politikām. Pamatojoties uz mūsu pašu nepārtraukti veikto pārskatīšanu, kā arī uz lietotāju, regulētāju un patērētāju aizsardzības iestāžu atsauksmēm, mēs dažkārt identificējam produktus vai pakalpojumus, kas, visdrīzāk, ir saistīti ar ļaunprātīgu izmantošanu. Ja uzskatām, ka noteiktu veidu uzņēmumi nepamatoti apdraud lietotāju drošību vai pieredzi, mēs varam ierobežot vai apturēt attiecīgo reklāmu rādīšanu.

Tālāk ir sniegti daži reklāmu ierobežojumu piemēri. Ja mūsu politikas tiek atkārtoti pārkāptas, konta darbība var tikt apturēta.

Uzziniet vairāk par mūsu politiku neievērošanas sekām.

Tālāk norādīto politiku pārkāpumu dēļ konta darbība netiks apturēta nekavējoties bez iepriekšēja brīdinājuma. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts aizrādījums. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

Lūgums piešķirt līdzekļus

Nav atļauts Līdzekļu vai ziedojumu lūgšana ir atļauta tikai politiķa, politiskas partijas vai no nodokļu maksāšanas atbrīvotas labdarības organizācijas vārdā un tikai tādā gadījumā, ja nodokļu atvieglojuma statuss, labdarības organizācijas numurs vai nodokļu atvieglojuma numurs ir skaidri norādīts reklāmas galamērķī.

Problēmu novēršanas rīks — lūgums piešķirt līdzekļus
 1. Pārbaudiet reklāmu un tās galamērķi, lai noskaidrotu, vai kaut kur nepietrūkst svarīgas informācijas par jūsu statusu saistībā ar atbrīvošanu no nodokļiem.

  Ja jūsu reklāmā vai galvenajā lapā tiek lūgti ziedojumi, kas tiek atbrīvoti no nodokļiem, savā galvenajā vai ziedojumu lapā skaidri norādiet savu statusu saistībā ar atbrīvošanu no nodokļiem, tostarp savas labdarības organizācijas numuru. Piemēram, Amerikas Savienotajās Valstīs statusu saistībā ar atbrīvošanu no nodokļiem norāda kods 501(c)(3) vai 501(c)(4).

 2. Labojiet reklāmas galamērķi. Pievienojiet jebkādu nepieciešamo informāciju. Ja nevarat labot reklāmas galamērķi, atjauniniet reklāmu ar jaunu galamērķi, kas atbilst šai politikai.

 3. Rediģējiet reklāmu. Pievienojiet jebkādu nepieciešamo informāciju. Ja reklāma jau atbilst politikai, taču veicāt izmaiņas reklāmas galamērķī, veiciet labojumus reklāmā un saglabājiet tos. Šādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana.

Datoriem paredzēta bezmaksas programmatūra

Nav atļauts Datoru bezmaksas programmatūras reklāmās ir jānorāda konkrētās reklamētās programmatūras nosaukums, un reklāmai ir jānovirza uz autoritatīvu programmatūras tiešsaistes izplatīšanas avotu.

Daži piemēri: izpildāmi faili (piemēram, .exe, .dmg, tilpsaspiesti faili, paplašinājumi, spraudņi, papildinājumi, datoru lietojumprogrammas), kurus var palaist galddatoros, klēpjdatoros vai piezīmjdatoros un kuru lejupielādei nav nepieciešama maksājumu informācija; bezmaksas izmēģinājuma versijas; bezmaksas programmatūra; izplatāmprogrammatūra; bezmaksas Premium klases programmatūra; demonstrācijas programmatūra, kurā tiek piedāvāts lejupielādējams saturs.
 
Piezīme. Autoritatīvajā tiešsaistes izplatīšanas avotā iepriekš nedrīkst būt pieļauti politiku pārkāpumi.

 

Problēmu novēršanas rīks — datoru bezmaksas programmatūra
 1. Ja esat reklamējamās programmatūras izdevējs, reģistrējiet savu vietni kā autoritatīvu tiešsaistes izplatīšanas avotu. Ja konstatēsim, ka jūsu vietne ir autoritatīvs tiešsaistes izplatītājs, varēsim apstiprināt iepriekš noraidītās jūsu reklāmas.
 2. Mainiet reklāmas galamērķi. Ja kāda cita vietne jau ir reģistrēta kā autoritatīvs jūsu programmatūras tiešsaistes izplatītājs, rediģējiet savu reklāmu, lai gala URL norādītu uz apstiprināto galamērķi.

Pēc reklāmas rediģēšanas un saglabāšanas tā tiks nosūtīta pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir nepieciešama padziļinātāka pārskatīšana.

Ja nevarat vai nevēlaties novērst šos pārkāpumus, noņemiet savu reklāmu, lai nepieļautu nākotnē iespējamo sava konta darbības apturēšanu atkārtotu politikas pārkāpumu dēļ. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

Vietējie pakalpojumi

Pastāv ierobežojumi atslēdznieku pakalpojumu reklāmām Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā. Ierobežojumi attiecas arī uz garāžu durvju remonta pakalpojumu reklāmām Amerikas Savienotajās Valstīs. Lai rādītu šādas reklāmas, jums ir jāpiesakās papildu verifikācijai. Uzziniet vairāk par papildu verifikāciju.

Pastāv ierobežojumi atslēdznieku pakalpojumu reklāmām Vācijā, Zviedrijā, Beļģijā un Nīderlandē. Reklāmas nevar tikt rādītas.

Vietējo pakalpojumu reklāmas joprojām varēs rādīt ārpus apgabaliem, kuros noteikti ierobežojumi, pat ja uzņēmums nav veicis verifikāciju.

Padomi patērētājiem

No issues detected and positive check mark icon Google var noteikt ierobežojumus produktu un pakalpojumu reklāmu rādīšanai tādās uzņēmējdarbības jomās, kurās parasti ir jāsniedz padomi patērētājiem.

Daži piemēri: izsoles, kurās ir jāmaksā par solīšanu (programmā Google Ads šādu izsoļu reklāmas tiks rādītas tikai tad, ja lietotāja vaicājumā būs iekļauta frāze “izsole, kurā jāmaksā par solīšanu” (vai līdzīgi vārdi). Google reklāmas tīklā šīs reklāmas tiks rādītas tikai vietnēs, kuras ir saistītas ar izsolēm.)

Kas ir patērētāju konsultācijas?

Patērētāju konsultācijas ir brīdinājumi, kas nodrošina informāciju par riskiem un priekšrocībām saistībā ar dažiem produktiem un pakalpojumiem. Šos brīdinājumus parasti izplata organizācijas, kas aizsargā patērētājus. Dažas no organizācijām, kas piedāvā patērētāju konsultācijas: Federālā tirdzniecības komisija (ASV), Patērētāju tiesību aģentūra (Japāna) un citas reģionālas aģentūras, kas palīdz aizsargāt patērētāju intereses. Organizācijas, kas sniedz patērētāju konsultācijas, var būt gan valsts aģentūras, gan trešo pušu patērētāju aizstāvības grupas.

Kā patērētāju konsultācijas ietekmē reklāmas?

Ja vienā valstī par noteiktu produktu tiek piedāvātas patērētāju konsultācijas, Google var mainīt šī produkta reklāmu rādīšanu visā pasaulē. Tas sniedz iespēju lietotājiem skatīt ar šī veida produktiem saistītas reklāmas, ja viņi meklē tieši šos produktus, bet pasargā citus lietotājus, kuri, iespējams, nezina par patērētāju bažām saistībā ar līdzīgiem produktiem.

Valdības dokumenti un oficiāli pakalpojumi

Nav atļauts tālāk minētais.

Sarkana zīme x Tādu dokumentu un/vai pakalpojumu reklamēšana, kuri atvieglo oficiālu dokumentu vai tieši valsts iestādē vai pie valdības deleģēta pakalpojumu sniedzēja pieejamas informācijas iegūšanu, atjaunošanu, aizstāšanu vai uzmeklēšanu.

Daži piemēri: pases un citi valsts izdoti personu apliecinoši dokumenti; pastāvīgās uzturēšanās atļaujas; pierādījumi par imigrācijas statusu/reģistrāciju; vadītāja apliecības; transportlīdzekļu reģistrācijas dokumenti; ceļojumu dokumenti, piemēram, vīzas un elektroniskās ceļošanas atļaujas (Electronic Travel Authorization — ETA); sociālās apdrošināšanas kartes; medību vai makšķerēšanas atļaujas; ieroču atļaujas vai reģistrācija; no oficiāliem reģistriem iegūti dokumenti vai informācija, piemēram, dzimšanas apliecības, laulības apliecības un ieraksti par militāro dienestu.
 

Sarkana zīme x Tādas palīdzības reklamēšana, kas tiek sniegta, lai pieteiktos tieši valsts iestādē vai pie valdības deleģēta pakalpojumu sniedzēja pieejamiem oficiāliem pakalpojumiem vai samaksātu par tiem.

Daži piemēri: palīdzība, lai pieteiktos konsultācijai valsts iestādē vai pabalsta saņemšanai no tās; palīdzība, lai iesniegtu pieprasījumu oficiāli mainīt adresi vai vārdu/uzvārdu, saņemt pienākošos līdzekļus vai uzglabātos pasta sūtījumus; palīdzība, lai samaksātu transporta nodevas, piemēram, maksu par tilta lietošanu vai satiksmes sastrēgumiem.

Pakalpojumi, kuru reklamēšanu šī politika neierobežo

Šī politika neierobežo šādus profesionālos pakalpojumus: nodokļu aprēķina pakalpojumi, juridiskie pakalpojumi, pakalpojumi no uzņēmuma uzņēmumam (B2B)/uzņēmumu pakalpojumi, imigrācijas advokātu vai imigrācijas konsultantu pakalpojumi, ja uzmanība tiek pievērsta konsultācijai, nevis tikai palīdzībai konkrētu ceļošanas dokumentu saņemšanā.

Ja pārstāvat valsts iestādi vai deleģētu pakalpojumu sniedzēju, šis reklamēšanas ierobežojums uz jums neattiecas. Deleģēts pakalpojumu sniedzējs ir uzņēmums, kuru sākotnējais pakalpojumu sniedzējs (valdība) ir oficiāli pilnvarojis vai izraudzījies kā tādu noteiktu produktu vai pakalpojumu nodrošinātāju savā vārdā, kurus valdība parasti ir nodrošinājusi pati. Deleģēti pakalpojumu sniedzēji nav juridiskas personas, kas ir pilnvaroti pakalpojumu sniedzēji vai tālākpārdevēji. Ja pārstāvat valsts iestādi vai deleģētu pakalpojumu sniedzēju un uzskatāt, ka šī politika ir kļūdaini attiecināta uz jums, lūdzu, sazinieties ar mums šeit.

Zvanu kataloga, pāradresācijas un ierakstīšanas pakalpojumi

Nav atļauts tālāk minētais.

 Sarkana zīme x Zvanu kataloga, pāradresācijas un ierakstīšanas pakalpojumu reklāmas.

Daži piemēri: zvanu kataloga, zvanu pāradresācijas un zvanu ierakstīšanas pakalpojumi. Izmantojot šos pakalpojumus, parasti tiek veikts zvans uz tālruņa numuru, lai iegūtu citu tālruņa numuru (vai uzņēmuma informāciju, piemēram, adresi) vai lai izveidotu sasaisti ar citu pakalpojumu.

Pasākumu biļešu pārdošana

Nav atļauts Reklamēšanu ir atļauts veikt tādiem klātienes pasākumu biļešu pārdevējiem, kuri ir piemēroti. Ņemiet vērā — ja veicat klātienes pasākumu biļešu tālākpārdošanu vai norādāt saites uz vietnēm, kurās tiek veikta klātienes pasākumu biļešu tālākpārdošana, jums jānodrošina atbilstība noteiktām galamērķa prasībām, lai iegūtu apstiprinājumu par piemērotību.

Pasākumu biļešu pārdošanu Francijā un Francijas aizjūras teritorijās ir atļauts reklamēt tikai piemērotiem galvenajiem nodrošinātājiem.

Pirmstiesas galvojumu pakalpojumi

Nav atļauts tālāk minētais.

 Sarkana zīme x Pirmstiesas galvojumu pakalpojumu reklamēšana, piedāvājot būt par atbildētāja galvotāju, lai nodrošinātu galvojumu.

Daži piemēri: pirmstiesas galvojumu komercaģenti, pirmstiesas galvojumu finansēšanas pakalpojumi, atlīdzības mednieki, pirmstiesas galvojumu sniedzēji, imigrācijas galvojumu pakalpojumi, aizturēšanas galvojumu pakalpojumi.

Trešās puses patērētāju tehniskais atbalsts

Nav atļauts tālāk minētais.
 
Sarkana zīme x Trešās puses pakalpojumu sniedzēju nodrošināts tehniskais atbalsts patēriņa tehnoloģiju produktiem un tiešsaistes pakalpojumiem.
 
Daži piemēri: problēmu novēršanas tehniskais atbalsts, drošība, vīrusu noņemšana, interneta savienojamība, tiešsaistes konti (piemēram, paroļu atiestatīšana vai pieteikšanās atbalsts) vai programmatūras instalēšana.
Piezīme. Atļauts reklamēt patēriņa tehnoloģiju pārdošanu tur, kur galvenā lapa var ietvert ar tehnisko atbalstu saistītas navigācijas funkcijas.

Pārtikas produktu un dzērienu ar augstu tauku, sāls un/vai cukura saturu reklāmas

Mēs atbalstām ēdienu un dzērienu atbildīgu reklamēšanu. Ēdienu un/vai bezalkoholisko dzērienu ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu reklāmas un galamērķa vietnes ir atļautas, ja tās atbilst tālāk norādītajām politikām un mērķauditorijas atlasē netiek iekļautas nepilngadīgas personas. Šajā politikā ietvertā informācija nav paredzēta kā juridisks padoms, un visiem reklāmdevējiem ir jāievēro vietējie tiesību akti, kas ir spēkā ikvienā reģionā, kur tiek atlasīta reklāmdevēju reklāmu mērķauditorija, kā arī vietējās prasības, kas var atšķirties no šīs politikas par ēdieniem un/vai bezalkoholiskajiem dzērieniem ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu. 

Reklāmdevējiem ir jāpaziņo, ka tie izmanto kontu HFSS F&B kampaņu rādīšanai, un uz visiem attiecīgajā kontā esošajiem reklāmas materiāliem attieksies ierobežojumi, kas noteikti HFSS F&B politikā. Lūdzu, paziņojiet, ka izmantojat kontu šādu reklāmu rādīšanai, aizpildot veidlapu šeit.

Reklāmas, kuru materiālos (tekstā, attēlos, audio un/vai video saturā) vai galamērķa vietnē ir minēts viens vai vairāki pārtikas produkti, bezalkoholiskie dzērieni vai maltītes ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu, tiek uzskatītas par reklāmām, kurās tiek reklamēti produkti ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu. 

Tālāk ir sniegti daži tādu ēdienu un/vai bezalkoholisko dzērienu produktu piemēri (nepilnīgs saraksts), kuri tiek uzskatīti par produktiem ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu, ja vien reklāmas materiālos vai galamērķa vietnē nav sniegti uzturvērtības dati, kas liecina, ka produktu tauku, cukura vai sāls saturs un porcijas lielums/kaloriju skaits ir pieļaujamajās robežās, vai ja reklāmdevējs ir sekmīgi apstrīdējis šo lēmumu. Pilnu sarakstu, kurā norādītas uzturvērtību pieļaujamās robežvērtības ēdieniem un/vai bezalkoholiskajiem dzērieniem ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu, skatiet tālāk esošajā tabulā.

Tālāk ir sniegti daži piemēri, kuros norādīti ēdieni un/vai bezalkoholiskie dzērieni ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu. 
 • Saldināti bezalkoholiskie dzērieni (limonāde, ūdens, sula, kafija, tēja vai sporta dzērieni ar pievienotu cukuru vai citiem kalorijām bagātiem saldinātājiem), enerģijas dzērieni.
 • Virtuļi, kūkas, saldie cepumi, smalkmaizītes, kruasāni, saldie konditorejas izstrādājumi.
 • Sīrupā konservēti augļi, žāvēti augļi ar pievienotu cukuru.
 • Šokolādes riekstu krēmi, riekstu/augļu maisījums vai riekstu batoniņš ar šokolādi vai konfektēm, rieksti, kas pārklāti ar karameli vai medu.
 • Piena kokteiļi. 
 • Cūkgaļas un liellopa gaļas desas/hotdogi, salami, vītināts šķiņķis, speķis, fritēta gaļa, fritētas zivis.
 • Pica, hamburgeru maltītes ar frī kartupeļiem, fritēti ēdieni (piemēram, pildīti halapenjo).
 • Stiklenes, šokolāde, saldumi, cukura izstrādājumi, košļājamās uzkodas, saldējums, zefīri.
 • Sviests, sāls, kalorijām bagāti saldinātāji (piemēram, kļavu sīrups, agave, medus, cukurs), kokosriekstu eļļa.
Tālāk sniegti tādu reklāmu piemēri, uz kurām neattiecas šī politika.
 • Reklāmas vai galamērķa vietnes, kurās ir tikai tādu ēdienu, bezalkoholisko dzērienu un maltīšu teksti, attēli, audio un/vai video u.c. saturs, kuri nav ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu. Piemēri ēdieniem un/vai bezalkoholiskiem dzērieniem, kuri nav ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu (nepilnīgs saraksts): 100% sula; pudelēs pildīts ūdens bez pievienotām piedevām; gāzēts ūdens un aromatizēts ūdens bez pievienota cukura vai saldinātājiem; bezalkoholiskie dzērieni, kas satur TIKAI ūdeni un 100% sulu (piemēram, atšķaidīta sula); nesaldināta kafija un tēja; piens ar zemu tauku saturu vai bez taukiem un bez pievienotām piedevām; graudaugu izstrādājumi bez pievienotām sastāvdaļām; svaigi vai saldēti augļi un dārzeņi bez pievienotām piedevām; kaltētas pupiņas un lēcas; augļi, kas konservēti ūdenī vai 100% sulā; rieksti un sēklas bez pievienotām piedevām; rieksti un žāvēti augļi bez pievienota sāls vai cukura; bezpiedevu jogurts ar zemu vai beztauku saturu bez pievienota cukura; zivis, mājputni, olas vai gaļa bez pievienotām piedevām (un bez pievienota sāls, taukiem, cukura); milti bez pievienotām piedevām; dzeramā soda; cepamais pulveris; olīveļļa; rapšu eļļa
 • Ēdienu vai bezalkoholisko dzērienu uzņēmumu reklāmas vai galamērķa vietnes, kurās nav teksta, attēlu, audio un/vai video u.c. satura par ēdieniem un bezalkoholiskajiem dzērieniem ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu, piemēram:
 • zīmola logotips vai uzņēmuma nosaukums, kas attēlots situācijā, kura saistīta ar sponsorēšanu vai labdarību, piemēram, “Sponsorē vai piedāvā [uzņēmuma nosaukums]”;
 • restorānu meklēšanas vietnes;
 • restorānu atsauksmju vietnes;
 • restorānu piegādes pakalpojumi.
 • Reklāmas vai galamērķa vietnes, kurās ir viens vai vairāki ēdienu un/vai bezalkoholisko dzērienu produkti ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu, lai reklamētu produktu vai pakalpojumu, kas nav saistīts ar ēdieniem un/vai bezalkoholiskajiem dzērieniem, piemēram: 
 • reklāmklips ēdiena gatavošanas šovam;
 • tūrisma reklāma; 
 • virtuves tīrīšanas piederumu reklāmas.
 • Reklāmas vai galamērķa vietnes, kurās ir viens vai vairāki ēdienu un/vai bezalkoholisko dzērienu produkti ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu, lai reklamētu PSA paziņojumu par veselīgu diētu un ēšanu. 

Politikas piemērošana

Šis politikas atjauninājums attieksies uz visām to ēdienu un dzērienu ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu reklāmām, kas tiek rādītas Apvienotajā Karalistē un ES Google reklāmas tīklā un YouTube. Reklāmas kontos, kuru īpašnieki ir paziņojuši, ka reklamē ēdienus un dzērienus ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu, un kuriem ir piešķirta iezīme par šāda veida reklāmām, tiks rādītas tikai lietotājiem, kuru norādītais vecums ir vismaz 18 gadi.

Politiku neievērošanas sekas

 • Ja mēs konstatēsim, ka esat reklamējis ēdienu un/vai bezalkoholisko dzērienu ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu (vai esat reklamējis produktu, kura augsta tauku, cukura vai sāls satura statusu nevar apstiprināt, jo nav pieejami uzturvērtības dati) kontā, par kuru neesat paziņojis, ka tas paredzēts ēdienu un/vai bezalkoholisko dzērienu ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu reklāmu rādīšanai, jūs saņemsiet paziņojumu par attiecīgās reklāmas rādīšanas aizliegumu nepilngadīgajiem Apvienotajā Karalistē un Eiropas Savienībā, kā norādīts iepriekš. Ja vēlēsieties apstrīdēt lēmumu, jums jāveic pārskatīšana vai jāiesniedz mums informācija par uzturvērtību, lai pamatotu savu nostāju.
 • Reklāmas un līdzekļi, kas neatbilst šai politikai, var tikt noraidīti. Noraidītās reklāmas rādīšana tiks ierobežota, līdz politikas pārkāpums tiks novērsts un attiecīgā reklāma tiks apstiprināta.

Pārkāpuma novēršana

 • Saņemot paziņojumu, ka vismaz viena jūsu reklāma neatbilst politikai par ēdieniem un/vai bezalkoholiskajiem dzērieniem ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu, jums jāapmeklē palīdzības lapa un jāpārliecinās, vai visi produkti, kurus reklamējat savās reklāmās un galamērķa vietnēs, atbilst uzturvērtību vadlīnijām.
 • Ja vēlaties reklamēt produktus ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu, Google pieprasa, lai jūs paziņotu, ka tie atbilst prasībām attiecībā uz ēdieniem un/vai bezalkoholiskajiem dzērieniem ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu.
 • Ja vēlaties ierobežot tikai reklāmu apakškopu, jums jāizveido atsevišķs konts un jānorāda, ka konts ir paredzēts ēdienu un/vai bezalkoholisko dzērienu ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu reklamēšanai.
 • Ja uzskatāt, ka jūsu reklāmām ir nepamatoti pievienota iezīme par to, ka tās reklamē ēdienus un/vai bezalkoholiskos dzērienus ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu, iesniedziet apelāciju, pievienojot uzturvērtības datus, lai apstiprinātu, ka uz šīm reklāmām neattiecas politika par ēdieniem un/vai bezalkoholiskajiem dzērieniem ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu.

Lūdzu, izskatiet šo politiku, lai noteiktu, vai tā neattiecas uz kādu no jūsu reklāmām. Ja tā attiecas uz jūsu reklāmām, paziņojiet par šīm reklāmām šeit.

Vai nepieciešama palīdzība?

Google uzturvielu profils ēdieniem un/vai bezalkoholiskajiem dzērieniem ar augstu tauku, cukura vai sāls saturu

Uzturvielu līmeņi tiek piemēroti, izmantojot principu: 100 grami un viena porcija. Tas tiek darīts, lai tos varētu piemērot globāli un tie atspoguļotu maltīšu un to sastāvdaļu vispārpieņemtos porciju lielumus un kaloriju līmeņus. Ja jūsu reklamētā ēdiena vai bezalkoholiskā dzēriena porcijas lielums precīzi neatbilst norādītajam porcijas lielumam (NPL), lūdzu, novērtējiet savu produktu, kā atskaites punktu izmantojot 100 gramus.

 

Ēdieni un bezalkoholiskie dzērieni

UZ

Piesātinātie tauki (g)

Nātrijs (mg)

Kopējais cukurs (g)

Pievienotais cukurs (g)

Kalorijas

Dzērieni

           

Visi dzērieni, izņemot pienu

NPL (apt. 0,227 l)

Nav

105 mg

Nav

0

Nav

100 g

Nav

46 mg

0

             

Graudaugu produkti/maize

           

Maize, maizes izstrādājumi, nūdeles, rīsi, graudi, pankūkas

NPL (apt. 100 g)

2

360

10

Nav

Nav

100 g

2

360

10

             

Brokastu pārslas

NPL (apt. 30 g)

1,5

250

6,75

Nav

Nav

100 g

5

625

22,5

             

Augļi, dārzeņi un pākšaugi

           

Apstrādāti augļi, dārzeņi un pākšaugi

NPL (apt. 90 g)

2

350

Nav

0

Nav

100 g

2,2

390

0

             

Rieksti un sēklas

           

Rieksti un sēklas

NPL (apt. 30 g)

3,5

130

4

Nav

Nav

100 g

12

430

13

             

Piena produkti

           

Piens un piena alternatīvas

NPL (apt. 245 g)

5

200

22

Nav

Nav

100 g

3

82

9

             

Siers un siera izstrādājumi

NPL (apt. 30 g)

3

228

Nav

Nav

Nav

100 g

10

760

             

Jogurts un jogurta tipa produkti

NPL (apt. 170 g)

5

136

19

Nav

Nav

100 g

3

80

11,5

             

Gaļa, zivis, olas, mājputnu gaļa un gaļas aizstājēji

           

Apstrādāta gaļa, mājputnu gaļa, zivis, olas un alternatīvas

NPL (apt. 50 g)

2

335

Nav

Nav

Nav

100 g

4

670

             

Maltītes un maltīšu sastāvdaļas

           

Gatavie ēdieni un uzkodas

<315 kalorijas (apt. 140 grami)

5

545

14

Nav

315

100 g

4

390

10

225

             

Pilna maltīte

<510 kalorijas (apt. 300 g)

6,6

660

18

Nav

510

100 g

2,2

220

6

200

             

Uzkodas un kārumi

           

Uzkodas un kārumi

<150 kalorijas (apt. 30 g)

1,5

120

6,75

Nav

150

100 g

5

400

22,5

500

             

Mērces, garšvielas un kulinārijas sastāvdaļas

           

Mērces, garšvielas un kulinārijas sastāvdaļas

NPL (apt. 30 g)

2

135

1,5

Nav

Nav

100 g

6,6

450

4,9

             

 

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par mūsu politikām, informējiet mūs, sazinoties ar Google Ads atbalsta dienestu
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
false
false
true
true
73067
false
false