Kitas ribojamas verslas

Tam tikroms įmonėms neleidžiame reklamuoti mūsų tinkluose, kad užkirstume kelią naudotojų išnaudojimui, net jei konkrečios įmonės laikosi kitų politikos nuostatų. Atsižvelgdami į peržiūras, kurias nuolat atliekame, ir naudotojų, reguliavimo institucijų bei klientų apsaugos institucijų atsiliepimus, kartais nustatome produktus ar paslaugas, kuriais dažnai piktnaudžiaujama. Jei pastebime, kad tam tikros įmonės sukelia nepagrįstą grėsmę naudotojų saugai ar patirčiai, galime riboti susijusių skelbimų rodymą arba neleisti jų rodyti.

Toliau pateikiama pavyzdžių, ko turėtumėte vengti skelbimuose. Pakartotinai pažeidus politiką paskyra gali būti laikinai sustabdyta. Sužinokite, kas nutinka pažeidus politikos nuostatas.

Dėl toliau nurodytos politikos pažeidimų paskyra nebus nedelsiant sustabdyta be išankstinio įspėjimo. Įspėjimas bus pateiktas bent prieš 7 dienas iki bet kokio paskyros sustabdymo. Sužinokite daugiau apie laikinai sustabdytas paskyras.

Lėšų prašymas

Neleidžiama Lėšų ar aukų prašymas politiko, politinės partijos ar nuo mokesčių atleistos labdaros organizacijos vardu yra leidžiamas.

Pastaba: skelbimo paskirties vietoje turi būti aiškiai nurodyta, ar aukos yra atleistos nuo mokesčių.

Neleidžiama Neleidžiama prašyti lėšų ar aukų nuo mokesčių neatleistoms labdaros organizacijoms arba nepolitiniams asmenims ar subjektams.

Sužinokite, kaip pataisyti nepatvirtintą skelbimą ar plėtinį

Nemokama staliniams kompiuteriams skirta programinė įranga

Neleidžiama Nemokamos staliniams kompiuteriams skirtos programinės įrangos skelbimuose turi būti nurodytas konkrečios reklamuojamos programinės įrangos pavadinimas ir nukreipiama į patikimą internetinį programinės įrangos platinimo šaltinį.

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): vykdomieji failai (pvz., „.exe“, „.dmg“, suglaudinti failai, plėtiniai, papildiniai, priedai, staliniams kompiuteriams skirtos programos), kuriuos galima paleisti staliniuose ar skreitiniuose kompiuteriuose arba užrašinėse ir kuriuos atsisiunčiant nereikia pateikti mokėjimo informacijos; nemokamos bandomosios versijos; nemokama programinė įranga; laikinai nemokama programinė įranga; demonstracinės versijos su atsisiunčiamu turiniu
 
Pastaba: patikimo internetinio platinimo šaltinio istorija ar reputacija turi būti be politikos pažeidimų.

 

Trikčių šalinimo įrankis: nemokama staliniams kompiuteriams skirta programinė įranga
  1. Jei esate konkrečios programinės įrangos, kurią norite reklamuoti, leidėjas, užregistruokite savo svetainę kaip patikimą internetinį platinimo šaltinį. Nustatę, kad svetainė yra patikimas internetinis platinimo šaltinis, galime patvirtinti jūsų nepatvirtintus skelbimus.
  2. Pakeiskite skelbimo paskirties vietą. Jei kita svetainė jau registruota kaip patikimas internetinis jūsų programinės įrangos platinimo šaltinis, redaguokite skelbimą, kad galutinis URL nukreiptų į patvirtintą paskirties vietą.

Kai suredaguosite ir išsaugosite skelbimą, jis bus išsiųstas peržiūrėti. Dauguma skelbimų peržiūrimi per vieną darbo dieną, bet kartais tai gali užtrukti ilgiau, jei reikia sudėtingesnės peržiūros.

Jei negalite arba nenorite taisyti šių pažeidimų, pašalinkite skelbimą, kad ateityje paskyra nebūtų laikinai sustabdyta dėl pakartotinių politikos pažeidimų. Sužinokite daugiau apie laikinai sustabdytas paskyras.

Vietinės paslaugos

Spynininko paslaugų skelbimai ribojami Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje. Garažų durų taisymo paslaugų skelbimai ribojami Jungtinėse Amerikos Valstijose. Jei norite reklamuoti, turite pateikti paraišką dėl išplėstinio patvirtinimo. Sužinokite daugiau apie išplėstinį patvirtinimą.

Skelbimai, kuriais reklamuojamos vietinės paslaugos, vis tiek galės būti rodomi už apribotų sričių ribų, net jei įmonė nebus užbaigusi patvirtinimo proceso.

Klientų perspėjimai

Verslo srityse, kuriose klientų perspėjimai įprasti, „Google“ gali apriboti skelbimų apie šiuos produktus ir paslaugas pateikimo būdus.

Pavyzdys (sąrašas nėra baigtinis): kainos pasiūlymo mokesčio aukcionai („Google Ads“ kainos pasiūlymo mokesčio aukcionų skelbimus rodo, tik jei į naudotojo užklausą įtraukta frazė „kainos pasiūlymo mokesčio aukcionas“ ar panašūs terminai. „Google“ vaizdinės reklamos tinkle šie skelbimai bus rodomi tik su aukcionais susijusiose svetainėse.)

Kas yra klientų perspėjimai?

Klientų perspėjimai – tai įspėjimai, pateikiantys informacijos apie tam tikrų produktų ir paslaugų riziką ir pranašumus. Tokius įspėjimus paprastai platina organizacijos, siekdamos apsaugoti klientus. Organizacijos, pateikiančios klientų perspėjimus, pavyzdžiu galėtų būti Federalinė prekybos komisija (JAV), Vartotojų reikalų vykdomoji agentūra (Japonija) ir kitos regioninės agentūros, siekiančios apsaugoti klientų interesus. Klientus perspėjančiomis organizacijomis gali būti vyriausybinės įstaigos, bet šią veiklą gali vykdyti ir trečiosios šalies klientų advokatų grupės.

Kaip klientų perspėjimai paveikia skelbimus?

Jei kurioje nors šalyje pateikiamas klientų perspėjimas apie tam tikrą produktą, „Google“ gali visur pakeisti to produkto skelbimų pateikimą. Taip naudotojai vis tiek gali matyti su tokio tipo produktais susijusius skelbimus, kai jų ieško, bet apsaugomi kiti naudotojai, kurie galbūt nežino, dėl ko verta susirūpinti naudojant panašius produktus.

 

Viešieji dokumentai ir oficialios paslaugos

Toliau nurodyta, kas neleidžiama.

Neleidžiama Dokumentų ir (arba) paslaugų, palengvinančių oficialių dokumentų ar informacijos, kuri pasiekiama tiesiogiai iš valdžios institucijos ar jos paskirto paslaugos teikėjo, įgijimą, atnaujinimą, pakeitimą ar paiešką, reklama.

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): pasai ir kitų tipų nacionaliniai asmens tapatybės dokumentai; pastovios gyvenamosios vietos patvirtinimas; imigracijos būsenos ar registracijos patvirtinimas; vairuotojo pažymėjimai; kelionių dokumentai, pvz., vizos ir elektroniniai kelionių leidimai (angl. „Electronic Travel Authorization“, ETA); socialinio draudimo pažymėjimai; medžioklės ar žvejybos leidimai; ginklų leidimai ar registracijos dokumentai ir dokumentai arba informacija, gaunama iš oficialių registrų, pvz., gimimo ar santuokos liudijimai ir karinės tarnybos įrašai.
 

Neleidžiama Pagalbos teikiant paraišką dėl oficialių paslaugų, kurios tiesiogiai pasiekiamos iš valdžios institucijos ar paskirto paslaugos teikėjo, arba už jas sumokant reklamos.

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): pagalba teikiant paraiškas dėl valdžios institucijų paskyrimų ar privilegijų; pagalba teikiant užklausas dėl oficialaus adreso keitimo, oficialaus vardo keitimo, nepareikalautų pinigų ar sulaikyto pašto ir pagalba mokant transportavimo mokesčius, pvz., kelių ar spūsčių mokesčius.

Paslaugos, kurios nėra ribojamos pagal šią politiką

Toliau nurodytos profesionalios paslaugos nėra ribojamos pagal šią politiką: mokesčių deklaracijų rengimo paslaugos, teisinės paslaugos, verslo verslui (B2B) ir (arba) įmonių paslaugos, imigracijos advokatų arba imigracijos konsultantų paslaugos, kai pagrindinis dėmesys skiriamas konsultavimui, o ne vien tik padedama gauti konkrečius kelionių dokumentus ar oficialias paslaugas.

Jei esate vyriausybės ar įgaliotasis paslaugos teikėjas, šis reklamavimo apribojimas jums netaikomas. Paskirtas paslaugos teikėjas apibrėžiamas kaip įmonė, kuriai pradinis paslaugos teikėjas (valdžios institucija) oficialiai patikėjo ar kurią paskyrė jo vardu teikti tam tikrus produktus arba paslaugas, kurias įprastai vykdo ar anksčiau vykdė valdžios institucija. Įgaliotieji paslaugos teikėjai neapima subjektų, kurie yra įgalioti paslaugos teikėjai arba perpardavėjai. Jei esate vyriausybės ar įgaliotasis paslaugos teikėjas ir manote, kad ši politika jums buvo netinkamai pritaikyta, čia susisiekite su mumis.

Skambučių katalogo, peradresavimo ir įrašymo paslaugos

Toliau nurodyta, kas neleidžiama.

Neleidžiama Skambučių katalogo, peradresavimo ir įrašymo paslaugų reklamos.

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): skambučių katalogo, skambučių peradresavimo ir skambučių įrašymo paslaugos. Į šias paslaugas paprastai įeina skambutis į telefono numerį, siekiant gauti kitą telefono numerį (ar verslo informaciją, pvz., adresą) arba siekiant prisijungti prie kitos paslaugos.

Prekyba renginių bilietais

Neleidžiama Bilietų į tiesioginius renginius pardavėjams leidžiama reklamuoti, jei jie turi „Google“ sertifikatą. Atminkite, kad jei parduodate perparduodamus bilietus į tiesioginius renginius ar nukreipiate į tokius bilietus parduodančias svetaines, turite laikytis paskirties vietos reikalavimų, kad galėtumėte gauti sertifikatą.

Renginių bilietų perpardavimo skelbimų reikalavimai

Toliau nurodyta, kas neleidžiama.

Neleidžiama Skelbimai, kuriuos rodo bilietų į tiesioginius renginius pardavėjai, parduodantys perparduodamus bilietus ar nukreipiantys į tokius bilietus parduodančias svetaines, neatitinkantys taikomų skelbimų reikalavimų.

Laidavimo paslaugos

Toliau nurodyta, kas neleidžiama.

Neleidžiama Laidavimo paslaugų, kuriomis siūloma atlikti laidavimą siekiant apsaugoti atsakovą, reklamavimas.

Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): pelno siekiantys laidavimo agentai, išleidimo užstato finansavimo paslaugos, premijų medžiotojai, laiduotojai, imigrantams teikiamos laidavimo paslaugos, sulaikytiesiems teikiamos laidavimo paslaugos

Trečiųjų šalių klientų techninis palaikymas

Toliau nurodyta, kas neleidžiama.
 
Neleidžiama Trečiosios šalies teikėjų teikiamas techninis palaikymas dėl klientams skirtų technologijų produktų ir internetinių paslaugų
 
Pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): techninis palaikymas dėl trikčių šalinimo, apsaugos, virusų šalinimo, interneto ryšio, internetinių paskyrų (pvz., slaptažodžio nustatymo iš naujo arba prisijungimo), aparatinės įrangos palaikymas ir taisymas arba programinės įrangos diegimas
Pastaba: leidžiame reklamuoti norint parduoti klientams skirtas technologijas, kai nukreipimo puslapyje gali būti naršymo funkcijų, susijusių su techniniu palaikymu.

Reikia pagalbos?

Jeigu turite klausimų apie šią politiką, praneškite mums: susisiekti su „Google Ads“ palaikymo komanda.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?