Muut rajoitetut toimialat

Google tarjoaa käännettyjä versioita ohjekeskuksen sisällöstä. Nämä versiot on tarkoitettu vain viitteeksi, eikä niiden tarkoituksena ole muuttaa Googlen käytäntöjen sisältöä. Englanninkielinen versio on virallinen versio, jota käytetään Googlen käytäntöjen täytäntöönpanossa. Jos haluat nähdä tämän artikkelin jollakin toisella kielellä, vaihda kieli sivun alareunan avattavasta kielivalikosta.

Display & Video 360 ‑käyttäjien on noudatettava tätä Google Ads ‑käytäntöä. Tietoja muista rajoituksista on Display & Video 360 ‑ohjekeskuksessa.

Jotta käyttäjät eivät joudu väärinkäytösten kohteeksi, olemme rajoittaneet tietynlaisten yritysten mainontaa palveluissamme, vaikka yksittäiset yritykset noudattaisivatkin muita käytäntöjämme. Oman jatkuvan seurannan sekä käyttäjien, sääntelyviranomaisten ja kuluttajansuojaviranomaisten antaman palautteen perusteella havaitsemme toisinaan tuotteita tai palveluita, joihin liittyy helposti väärinkäyttöä. Jos katsomme, että tietynlaiset yritykset aiheuttavat kohtuuttoman riskin käyttäjien turvallisuudelle tai käyttökokemukselle, saatamme rajoittaa tällaisiin yrityksiin liittyvien mainosten näyttämistä tai lopettaa sen kokonaan.

Alla on esimerkkejä asioista, joita mainoksissa tulee välttää. Toistuva käytäntöjen vastainen toiminta voi johtaa tilin jäädytykseen.

Lue lisää käytäntörikkomusten seurauksista.

Näiden käytäntöjen rikkominen ei johda tilin välittömään jäädyttämiseen ilman ennakkovaroitusta. Varoitus annetaan vähintään seitsemän päivää ennen tilisi jäädyttämistä. Lue lisää tilien jäädyttämisestä.

Rahankeruu

Ei sallittu Varoja tai lahjoituksia saa pyytää vain poliitikkojen, poliittisten puolueiden tai verovapauden saaneiden hyväntekeväisyysjärjestöjen puolesta ja vain, jos verovapaus, rahankeräysluvan numero tai verovapautusnumero on ilmoitettu selkeästi mainoksen kohteessa.

Ratkaisuja ongelmatilanteisiin: Rahankeruu
 1. Tarkista, ettei mainoksesta tai sen kohteesta puutu tärkeitä verovapautukseen liittyviä tietoja.

  Jos mainoksessasi tai laskeutumissivullasi pyydetään verovapaita lahjoituksia, ilmoita verovapaudesta selkeästi laskeutumis- tai lahjoitussivulla. Ilmoita myös rahankeräysluvan numero. Esimerkiksi Yhdysvalloissa on käytettävä verovapauden osoittavaa "501(c)(3)"- tai "501(c)(4)"-merkintää.

 2. Korjaa mainoksen kohde. Lisää tarvittavat tiedot. Jos et voi korjata mainoksen kohdetta, päivitä mainokselle uusi, tämän käytännön mukainen kohde.

 3. Muokkaa mainosta. Lisää tarvittavat tiedot. Jos mainoksesi on jo käytännön mukainen mutta olet muuttanut mainoksen kohdetta, muokkaa mainosta ja tallenna se. Tämän jälkeen mainoksesi ja sen kohde lähetetään uudelleen tarkastettaviksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastamiseen voi mennä kauemmin.

Maksuton tietokoneohjelmisto

Ei sallittu Maksuttomien tietokoneohjelmien mainosten tulee sisältää mainostettavan ohjelmiston nimi ja ohjata käyttäjä sivustolle, joka on ohjelmiston virallinen verkkojakelulähde.

Esimerkkejä: Suoritettavat tiedostot (esim. .exe-, .dmg- ja zip-tiedostot sekä erilaiset laajennukset, liitännäiset ja työpöytäsovellukset), joita voidaan käyttää pöytätietokoneissa tai kannettavissa tietokoneissa ja joiden lataamiseen ei vaadita maksutietoja; maksuttomat kokeiluversiot; maksuttomat ohjelmat; shareware-ohjelmat; freemium-ohjelmistot; ladattavaa sisältöä tarjoavat demot
 
Hyvä huomata
 • Virallisella verkkojakelulähteellä ei saa olla aiempia käytäntörikkomuksia.
 • Cloud-palvelu ei kuulu tämän käytännön piiriin, eikä sitä varten tarvitse hakea mainontalupaa.
Ratkaisuja ongelmatilanteisiin: Maksuton tietokoneohjelmisto
 1. Jos olet mainostettavan ohjelmiston julkaisija, rekisteröi sivustosi viralliseksi verkkojakelulähteeksi. Jos katsomme, että sivustosi on virallinen verkkojakelulähde, voimme hyväksyä hylätyt mainokset.
 2. Muuta mainoksen kohdetta: Jos jokin toinen sivusto on jo rekisteröity ohjelmistosi viralliseksi verkkojakelulähteeksi, muokkaa mainosta niin, että lopullinen URL-osoite ohjaa käyttäjät sinne.

Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään tarkastettavaksi. Useimmat mainokset tarkastetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkastamiseen voi mennä kauemmin.

Jos et voi tai halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainos. Näin voit välttyä siltä, että tilisi jäädytetään myöhemmin toistuvien käytäntörikkomusten vuoksi. Lue lisää jäädytetyistä tileistä.

Paikalliset palvelut

Lukkoseppäpalvelujen mainoksia on rajoitettu Yhdysvalloissa ja Kanadassa. Autotallin ovien korjauspalvelujen mainoksia on rajoitettu Yhdysvalloissa. Mainostaminen edellyttää tarkennettua todennusta. Lue lisää tarkennetusta todennuksesta.

Lukkoseppäpalvelujen mainoksia on rajoitettu Saksassa, Ruotsissa, Belgiassa ja Alankomaissa. Mainoksia ei voi kohdistaa näille alueille.

Paikallisten palvelujen mainokset voivat yhä näkyä rajoitettujen alueiden ulkopuolella, vaikka yritys ei olisi tehnyt tarkennettua todennusta.

Ohjeet kuluttajille

No issues detected and positive check mark icon Google voi rajoittaa tuotteiden ja palvelujen mainontatapoja toimialoilla, joilla annetaan usein ohjeita kuluttajille.

Esimerkki: Senttihuutokaupat (Google Ads näyttää senttihuutokauppojen mainoksia vain, jos käyttäjän hakulauseke sisältää sanan "senttihuutokauppa" tai samankaltaisia termejä. Tällaisia mainoksia näytetään Google Display ‑verkostossa vain huutokauppaan liittyvillä sivustoilla.)

Mitä ovat kuluttajille suunnatut ohjeet?

Kuluttajille suunnatut ohjeet ovat ilmoituksia, jotka sisältävät tietoja tiettyihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä riskeistä ja hyödyistä. Ilmoituksia antavat yleensä järjestöt, jotka auttavat suojelemaan kuluttajia. Tällaisia ovat muun muassa Federal Trade Commission (Yhdysvallat), Consumer Affairs Agency (Japani) sekä muut alueelliset virastot, jotka suojelevat kuluttajien etuja. Kuluttajansuojajärjestöt voivat olla valtion virastoja, mutta niitä voivat ylläpitää myös kolmantena osapuolena toimivat kuluttajansuojaan erikoistuneet järjestöt.

Miten kuluttajille suunnatut ohjeet vaikuttavat mainoksiin?

Jos yhdessä maassa on julkaistu kuluttajille suunnattu tiedote tietystä tuotteesta, Google voi muuttaa kyseistä tuotetta koskevien mainosten näkymiseen liittyvää käytäntöä maailmanlaajuisesti. Tämän ansiosta nimenomaan kyseisiä tuotteita hakevat käyttäjät näkevät edelleen niihin liittyviä mainoksia, mutta sellaiset kuluttajat, jotka eivät ehkä ole tietoisia vastaavia tuotteita koskevista ohjeista, eivät näe mainoksia.

Viranomaisasiakirjat ja ‑palvelut

Tämä ei ole sallittua:

Punainen x-merkki Sellaisten asiakirjojen tai palveluiden mainostaminen, jotka helpottavat viranomaiselta tai viranomaisen valtuuttamalta palveluntarjoajalta saatavien asiakirjojen tai tietojen hankkimista, uusimista, muuttamista tai hakemista

Joitakin esimerkkejä: Passit ja muut kansalliset henkilöllisyystodistukset; kotipaikkatodistukset; todistukset maahanmuuttajuudesta tai maahanmuuttajan rekisteröinnistä; ajokortit; ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat; matkustusasiakirjat, kuten viisumit ja sähköiset matkustusluvat (eTA); sosiaaliturvakortit; metsästys- tai kalastusluvat; aseluvat tai aseiden rekisteröintiasiakirjat; asiakirjat tai tiedot, jotka ovat peräisin virallisista rekistereistä, kuten syntymätodistukset, avioliittotodistukset ja sotilasrekisterin tiedot
 

Punainen x-merkki Sellaisten viranomaispalveluiden hakemiseen tai maksamiseen liittyvän avun mainostaminen, jotka ovat saatavilla suoraan viranomaiselta tai viranomaisen valtuuttamalta palveluntarjoajalta

Joitakin esimerkkejä: Apu viranomaispalvelujen ajanvarausten tekemiseen tai valtion maksamien tukien hakemiseen; apu virallisen osoitteenmuutoksen, virallisen nimenmuutoksen, lunastamattomien varojen tai pidätetyn postin hakemiseen; apu liikennemaksujen maksamiseen (esim. silta- tai ruuhkamaksut)

Palvelut, joita tässä käytännössä ei rajoiteta

Käytäntö ei koske seuraavia asiantuntijapalveluita: veroilmoituspalvelut; lakipalvelut; yritysten väliset (B2B) palvelut tai yrityspalvelut; maahanmuuttoon erikoistuneiden asianajajien tai maahanmuuttokonsulttien tarjoamat palvelut, joissa keskitytään konsultointiin eikä pelkästään tiettyjen matkustusasiakirjojen tai viranomaispalveluiden hankkimiseen.

Jos olet viranomainen tai valtuutettu palveluntarjoaja, tämä mainontarajoitus ei koske sinua. Valtuutettu palveluntarjoaja tarkoittaa yritystä, jonka alkuperäinen palveluntarjoaja (eli viranomainen) on virallisesti valtuuttanut tarjoamaan puolestaan viranomaisen yleensä tai aiemmin itse toimittamia tiettyjä tuotteita tai palveluita. Valtuutetuiksi palveluntarjoajiksi ei lasketa luvan saaneita palveluntarjoajia eikä jälleenmyyjiä. Jos olet viranomainen tai valtuutettu palveluntarjoaja ja tätä käytäntöä on mielestäsi sovellettu sinuun virheellisesti, ota meihin yhteyttä tästä.

Numeropalvelut, soitonsiirtopalvelut ja puheluiden tallennuspalvelut

Tämä ei ole sallittua:

 Punainen x-merkki Numeropalveluiden, soitonsiirtopalveluiden ja puhelujen tallennuspalveluiden mainostaminen

Joitakin esimerkkejä: Numeropalvelut, soitonsiirtopalvelut ja puhelujen tallennuspalvelut. Nämä palvelut toimivat yleensä siten, että asiakas soittaa palvelunumeroon saadakseen puhelinnumeron (tai esimerkiksi yrityksen osoitteen) tai tullakseen yhdistetyksi toiseen palveluun.

Tapahtumalippujen myynti

Ei sallittu Livetapahtumien lippujen myyjät saavat mainostaa Google Adsissa, jos ne täyttävät vaaditut ehdot. Huomaa, että jos toimit livetapahtumien lippujen jälleenmyyjänä tai lisäät sivustollesi linkkejä tällaisten lippujen jälleenmyyntisivustoille, sinun on täytettävä klikkauksen kohteeseen liittyvät vaatimukset, jotta voit saada kelpoisuusvahvistuksen.

Ranskassa ja sen merentakaisilla alueilla tapahtumalippuja saavat myydä vain sellaiset ensisijaiset tarjoajat, jotka täyttävät vaaditut ehdot.

Takuiden maksuun liittyvät palvelut

Tämä ei ole sallittua:

 Punainen x-merkki Sellaisten takuiden maksuun liittyvien palvelujen mainostaminen, joiden väitetään takaavan vastaajan vapauttamisen takuita vastaan

Joitakin esimerkkejä: Takuumaksuja tarjoavat toimistot, takuumaksujen rahoituspalvelut, palkkionmetsästäjät, takuumaksupalveluiden edustajat, maahanmuuttoon liittyvät takuumaksupalvelut, pidätetyille henkilöille suunnatut takuumaksupalvelut

Kuluttajille suunnattu kolmannen osapuolen tekninen tuki

Tämä ei ole sallittua:
 
Punainen x-merkki Kolmantena osapuolena toimivien palveluntarjoajien teknisen tuen mainostaminen kuluttajille suunnattujen teknologiatuotteiden ja verkkopalveluiden yhteydessä
 
Joitakin esimerkkejä: Tekninen tuki, joka liittyy vianetsintään, tietoturvaan, virusten poistamiseen, internetyhteyksiin, verkkotileihin (esim. salasanan vaihtoon tai kirjautumiseen), laitteistotukeen ja ‑korjauksiin tai ohjelmistojen asennukseen
Huom. Kuluttajateknologian myynnin mainostaminen on sallittua tilanteissa, joissa laskeutumissivu saattaa sisältää tekniseen tukeen liittyviä navigointiominaisuuksia.

Runsaasti rasvaa, suolaa tai sokeria sisältävien ruokien ja juomien mainokset

Kannatamme vastuullista elintarvikemainontaa. Runsaasti rasvaa, sokeria tai suolaa sisältävien ruokien ja juomien mainokset sekä mainosten kohdesivustot ovat sallittuja, mikäli ne ovat alla olevien käytäntöjen mukaisia eikä niitä ole suunnattu alaikäisille. Käytännön sisältämät tiedot eivät ole lainopillisia neuvoja, ja edellytämme, että kaikki mainostajat noudattavat mainostensa kohdistusalueiden paikallisia lakeja (myös tästä käytännöstä poikkeavia paikallisia vaatimuksia). 

Jos mainostaja julkaisee tilillään kampanjoita, joissa mainostetaan runsaasti rasvaa, suolaa tai sokeria sisältäviä ruokia ja juomia, hänen on tehtävä asiasta ilmoitus. Kyseisiä elintarvikkeita koskevan käytännön rajoituksia sovelletaan kaikkiin tällaisilla tileillä oleviin mainosaineistoihin. Tee ilmoitus tällä lomakkeella.

Katsomme mainosten edistävän HFSS-tuotteiden myyntiä, jos mainosaineistossa (teksteissä, kuvissa, audiossa tai videoissa) tai mainosten kohdesivustolla mainostetaan vähintään yhtä kyseisiin elintarvikkeisiin laskettavaa ruokaa, juomaa tai ateriaa. 

Alla on joitakin esimerkkejä ruoka- ja juomatuotteista, joiden katsotaan sisältävän runsaasti rasvaa, sokeria tai suolaa, ellei mainosaineistossa tai mainosten kohdesivustolla ole ravintosisältötietoa, joka osoittaa tuotteissa olevan rasvan, sokerin ja suolan määrän sekä annoskoon kalorimäärän olevan sallitulla tasolla, eikä mainostajan asiasta tekemää valitusta ole hyväksytty. Katso alla olevasta taulukosta kaikki HFSS-tuotteita koskevat ravintoaineiden raja-arvot.

Tässä on joitakin esimerkkejä runsaasti rasvaa, sokeria tai suolaa sisältävistä ruoista ja alkoholittomista juomista: 
 • Makeutetut juomat (virvoitusjuoma, vesi, mehu, kahvi, tee tai urheilujuoma, jossa on lisättyä sokeria tai muuta kaloreita sisältävää makeutusainetta) ja energiajuomat
 • Donitsit, kakut, makeat keksit, leivonnaiset, croissantit ja makeat leivokset
 • Sokeriliemeen säilötyt hedelmät sekä kuivatut hedelmät, joissa on lisättyä sokeria
 • Suklaa-pähkinälevitteet, evässekoitukset, suklaata tai karamelleja sisältävät pähkinäpatukat sekä karamelli- tai hunajapäällysteiset pähkinät
 • Pirtelöt 
 • Sianliha- ja naudanlihamakkarat, hot dogit, salami, ilmakuivattu kinkku, pekoni, friteerattu liha ja friteerattu kala
 • Pizza, hampurilaisateriat, joihin sisältyy ranskalaiset perunat, sekä friteerattu ruoka (kuten friteeratut jalapenot)
 • Makeiset, suklaa, karamellit, konvehdit, viinikumit, jäätelö ja vaahtokarkit
 • Voi, suola, kaloreita sisältävät makeutusaineet (kuten vaahterasiirappi, agavesiirappi, hunaja ja sokeri) sekä kookosöljy
Tässä esimerkkejä mainoksista, joita tämä käytäntö ei koske:
 • Sellaiset mainokset tai mainosten kohdesivustot, joiden teksteissä, kuvissa, audiossa tai videoissa on vain muita kuin HFSS-ruokia, ‑juomia tai ‑aterioita. Joitakin esimerkkejä muista kuin HFSS-ruoista ja ‑juomista: täysmehu; pullotettu lähdevesi; hiilihapotettu vesi ja makuvesi ilman lisättyä sokeria tai makeutusaineita; PELKKÄÄ vettä ja täysmehua sisältävät juomat (esim. mehutiivisteistä laimennetut mehut); makeuttamaton kahvi tai tee; rasvaton tai vähärasvainen maito ilman lisäaineita; viljanjyvät ilman lisäaineita; tuoreet tai pakastetut hedelmät ja vihannekset ilman lisäaineita; kuivatut pavut ja linssit; säilykehedelmät vedessä tai täysmehussa; pähkinät ja siemenet ilman lisäaineita; pähkinät ja kuivatut hedelmät ilman lisättyä suolaa tai sokeria; rasvaton tai vähärasvainen maustamaton jugurtti ilman lisättyä sokeria; kala, siipikarja, kananmunat tai liha ilman lisäaineita (ilman lisättyä suolaa, rasvaa tai sokeria); yleisjauhot; ruokasooda; leivinjauhe; oliiviöljy ja rypsiöljy
 • Sellaiset ruoka- tai juomavalmistajien mainokset tai mainosten kohdesivustot, jotka eivät sisällä mitään HFSS-ruokia tai ‑juomia koskevia tekstejä, kuvia, audioita tai videoita. Esimerkkejä:
 • Brändin logo tai yrityksen nimi näkyy sponsoroinnin tai hyväntekeväisyyden yhteydessä, esim. "Sponsorina toimii / Tilaisuuden tarjoaa [yrityksen nimi]"
 • Ravintoloiden hakusivustot
 • Ravintoloiden arvostelusivustot
 • Ravintoloiden kotiinkuljetuspalvelut
 • Sellaiset mainokset tai mainosten kohdesivustot, jotka sisältävät yhden tai useampia HFSS-tuotteita mutta joissa mainostettava tuote tai palvelu ei liity ruokaan tai juomaan. Esimerkkejä: 
 • Leivontamessujen traileri
 • Matkailumainos 
 • Keittiön puhdistustarvikkeiden mainokset
 • Sellaiset mainokset tai mainosten kohdesivustot, jotka sisältävät yhden tai useampia HFSS-tuotteita mutta joiden tarkoituksena on tarjota tietoa terveellisestä ruokavaliosta ja syömisestä 

Käytännön vaikutukset

Tämä käytäntö koskee kaikkia runsaasti rasvaa, sokeria tai suolaa sisältävien ruokien ja alkoholittomien juomien mainoksia, jotka näkyvät Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja EU-alueella Google Display ‑verkostossa ja YouTubessa. Jos tilistä on tehty ilmoitus, jonka mukaan sillä mainostetaan runsaasti rasvaa, sokeria tai suolaa sisältäviä ruokia tai juomia, ja tilille on lisätty HFSS-tunniste, tilin mainokset näkyvät vain käyttäjille, jotka ovat ilmoittaneet olevansa vähintään 18-vuotiaita.

Mitä tapahtuu, jos et noudata käytäntöjämme?

 • Jos tietoomme tulee, että olet mainostanut runsaasti rasvaa, sokeria tai suolaa sisältävää ruoka- tai juomatuotetta (tai tuotetta, jonka HFSS-statusta ei voida varmistaa puutteellisten ravintosisältötietojen vuoksi) muulla kuin sellaisella tilillä, josta on tehty tällaisia elintarvikkeita koskeva ilmoitus, saat ilmoituksen siitä, että mainoksen näkymistä alaikäisille on rajoitettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja EU:n alueella. Jos haluat valittaa päätöksestä, sinun on muokattava mainosta tai perusteltava kantasi lähettämällä meille ravintosisältötiedot.
 • Jos mainos tai elementti ei ole tämän käytännön mukainen, se voidaan hylätä. Hylätyn mainoksen näkymistä rajoitetaan, kunnes käytäntörikkomus on korjattu ja mainos hyväksytty.

Näin korjaat rikkomuksen

 • Jos olet saanut ilmoituksen, jonka mukaan yksi tai useampi mainoksistasi on runsaasti rasvaa, sokeria tai suolaa sisältäviä ruokia ja juomia koskevan käytännön vastainen, käy ohjesivulla ja varmista, että kaikki tuotteet, joita mainostat mainoksissa ja klikkauksen kohteissa, ovat ravintosisältöä koskevien ohjeiden mukaisia.
 • Jos haluat mainostaa runsaasti rasvaa, sokeria tai suolaa sisältäviä tuotteita, Google edellyttää, että ilmoitat niiden kuuluvan kyseisiä elintarvikkeita koskevien rajoitusten piiriin.
 • Jos haluat, että vain osaa mainoksista rajoitetaan, sinun on luotava erillinen tili ja ilmoitettava, että sillä mainostetaan runsaasti rasvaa, sokeria tai suolaa sisältäviä ruokia tai juomia.
 • Jos mainoksesi on merkitty virheellisesti runsaasti rasvaa, sokeria tai suolaa sisältävien ruokien tai juomien mainoksiksi, lähetä valitus ja liitä siihen ravintosisältötiedot osoittaaksesi, että mainokset eivät kuulu kyseisiä elintarvikkeita koskevien rajoitusten piiriin.

Tutustu tähän käytäntöön selvittääksesi, kuuluvatko jotkin mainoksistasi käytännön piiriin. Tee kaikista käytännön piiriin kuuluvista mainoksista ilmoitus täältä.

Tarvitsetko apua?

Googlen ravintoarvotaulukko runsaasti rasvaa, sokeria tai suolaa sisältäviä ruokia ja juomia varten

Ravintoaineiden tasot ilmoitetaan 100 grammaa ja annosta kohti, jotta niitä voidaan soveltaa yleisesti ja jotta ne vastaisivat aterioissa sekä aterioiden osissa yleisesti käytettyjä annoskokoja ja kaloritasoja. Jos mainostamasi ruoan tai juoman annoskoko ei ole lähellä ilmoitettua annoskokoa, arvioi tuotteesi 100 grammaa koskevien kriteerien perusteella.

 

Ruoat ja juomat

Per

Tyydyttynyt rasva (g)

Natrium (mg)

Kokonaissokeri (g)

Lisätty sokeri (g)

Kalorit

Juomat

           

Kaikki juomat paitsi maito

Annos (n. 245 g)

105 mg

0

100 g

46 mg

0

             

Viljat/leipä

           

Leipä, leipätuotteet, nuudelit, riisi, viljat, pannukakut

Annos (n. 100 g)

2

360

10

100 g

2

360

10

             

Aamiaismurot

Annos (n. 30 g)

1,5

250

6,75

100 g

5

625

22,5

             

Hedelmät, vihannekset ja palkokasvit

           

Hedelmä-, vihannes- ja palkokasvijalosteet

Annos (n. 90 g)

2

350

0

100 g

2,2

390

0

             

Pähkinät ja siemenet

           

Pähkinät ja siemenet

Annos (n. 30 g)

3,5

130

4

100 g

12

430

13

             

Maitotuotteet

           

Maito ja maidon korvaavat tuotteet

Annos (n. 245 g)

5

200

22

100 g

3

82

9

             

Juusto ja juustotuotteet

Annos (n. 30 g)

3

228

Ei käytössä

100 g

10

760

             

Jugurtti ja jugurtin kaltaiset tuotteet

Annos (n. 170 g)

5

136

19

100 g

3

80

11,5

             

Liha, kala, kananmunat, siipikarjanliha ja lihankorvikkeet

           

Liha-, siipikarjanliha-, kala- ja kananmunajalosteet sekä niiden korvikkeet

Annos (n. 50 g)

2

335

Ei käytössä

100 g

4

670

             

Ateriat ja aterioiden osat

           

Valmisruoat ja valmiit alkupalat

<315 kaloria (n. 140 g)

5

545

14

315

100 g

4

390

10

225

             

Kokonaiset ateriat

<510 kaloria (n. 300 g)

6,6

660

18

510

100 g

2,2

220

6

200

             

Välipalat ja herkut

           

Välipalat ja herkut

<150 kaloria (n. 30 g)

1,5

120

6,75

150

100 g

5

400

22,5

500

             

Kastikkeet, maustekastikkeet ja ruoanlaitossa käytettävät ainesosat

           

Kastikkeet, maustekastikkeet ja ruoanlaitossa käytettävät ainesosat

Annos (n. 30 g)

2

135

1,5

100 g

6,6

450

4,9

             

 

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, ota yhteyttä Google Ads ‑tukeen .
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
true
false
true
true
73067