Muut rajoitetut toimialat

Jotta käyttäjämme eivät joudu väärinkäytösten kohteeksi, olemme rajoittaneet tietynlaisten yritysten mainontaa palveluissamme, vaikka yksittäiset yritykset noudattaisivatkin muita käytäntöjämme. Oman jatkuvan seurannan sekä käyttäjien ja kuluttajansuojaviranomaisten antaman palautteen perusteella havaitsemme toisinaan tuotteita tai palveluita, jotka ovat alttiita väärinkäytölle. Jos katsomme, että tietynlaiset yritykset aiheuttavat kohtuuttoman riskin käyttäjien turvallisuudelle tai käyttökokemukselle, saatamme varmuuden vuoksi tiukentaa käytäntöjämme ja rajoittaa tällaisiin yrityksiin liittyvien mainosten näyttämistä tai lopettaa sen kokonaan.

Alla on esimerkkejä asioista, joita mainoksissa tulee välttää. Tutustu käytäntörikkomusten seurauksiin.

Rahankeruu

Ei sallittu Varoja tai lahjoituksia saa hankkia vain poliitikoille, poliittisille puolueille ja sellaisille hyväntekeväisyysjärjestöille, jolle on myönnetty verovapaus.

Huom. Mainoksen kohteessa on ilmaistava selkeästi, ovatko lahjoitukset verovapaita.
 
Lue lisätietoja hylätyn mainoksen tai laajennuksen korjaamisesta

Maksuton tietokoneohjelmisto

 

Ei sallittu Maksuttomien tietokoneohjelmien mainostaminen on sallittua vain, jos mainostettavan ohjelmiston nimi mainitaan mainoksessa ja mainos ohjaa käyttäjän ohjelmiston viralliseen verkkojakelulähteeseen.

Esimerkkejä: suoritettavat tiedostot (kuten .exe-, .dmg- ja zip-tiedostot sekä erilaiset laajennukset ja työpöytäsovellukset), joita voidaan käyttää pöytätietokoneissa tai kannettavissa tietokoneissa ja joiden lataamiseen ei vaadita maksutietoja; maksuttomat kokeiluversiot; ilmaisohjelmat; shareware-ohjelmat; freemium-ohjelmistot; ladattavaa sisältöä sisältävät kokeiluversiot
 
Huom. Virallisella lähteellä ei saa olla aiempia merkintöjä käytäntörikkomuksista.

 

Vianetsintäominaisuus: Ei-tuettu toimiala
  1. Rekisteröi sivustosi valtuutetuksi jakelusivustoksi, jos olet sen ohjelmiston julkaisija, jota haluat mainostaa. Jos katsomme, että sivustosi on ohjelmiston valtuutettu jakelusivusto, voimme hyväksyä hylätyt mainokset.
  2. Muuta mainoksen kohdetta: Jos jokin toinen sivusto on jo rekisteröity ohjelmistosi valtuutetuksi jakelusivustoksi, muokkaa mainosta siten, että lopullinen URL-osoite ohjaa käyttäjät valtuutetulle sivustolle.

Muokkauksen ja tallennuksen jälkeen mainos lähetetään tarkistettavaksi. Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin.

Jos et voi tai halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainos. Näin voit välttyä siltä, että hylättyjä mainoksia kertyy liikaa ja tilisi jäädytetään. 

Paikalliset palvelut

Rajoitetun beetaohjelman mukaisesti lukkoseppien ja autotallin ovien korjauspalveluiden mainoksia on rajoitettu tietyillä alueilla. Tällaisilla alueilla mainostaminen edellyttää lisähyväksynnän anomista. Lue tarkempia tietoja lisähyväksynnästä.

Paikallisten palveluiden mainoksia voidaan yhä näyttää rajoitettujen alueiden ulkopuolella, vaikka hyväksynnän anomisprosessia ei olisi yrityksen osalta vielä saatettu loppuun.

Kuluttajille suunnatut tiedotteet

Google voi rajoittaa tuotteiden ja palvelujen mainostustapoja sellaisilla toimialoilla, joilla annetaan usein kuluttajille suunnattuja tiedotteita.

Esimerkki: Tällaisia palveluita voivat olla esimerkiksi senttihuutokaupat. (Google Ads näyttää senttihuutokauppojen mainoksia käyttäjälle vain siinä tapauksessa, että "senttihuutokauppa"-ilmaus tai vastaava termi sisältyy käyttäjän hakukyselyyn. Tällaisia mainoksia näytetään Google Display ‑verkostossa vain huutokauppaan liittyvillä sivustoilla.)

Mitä ovat kuluttajille suunnatut tiedotteet?

Kuluttajille suunnatut tiedotteet ovat ilmoituksia, jotka sisältävät tietoja tiettyihin tuotteisiin ja palveluihin liittyvistä riskeistä ja hyödyistä. Ilmoituksia antavat yleensä järjestöt, jotka auttavat suojelemaan kuluttajia. Näitä järjestöjä ovat muun muassa Yhdysvaltain Federal Trade Commission (liittovaltion kauppakomissio), Ison-Britannian Office of Fair Trading (kuluttajaviranomainen), Japanin kuluttajavirasto ja muut alueelliset virastot, jotka suojelevat kuluttajien etuja. Kuluttajansuojajärjestöjä valvoo yleensä kyseisen maan hallitus, mutta niitä voivat ylläpitää myös muut kuluttajansuojaan erikoistuneet kolmansien osapuolten järjestöt.

Miten kuluttajille suunnatut tiedotteet vaikuttavat mainoksiin?

Jos yhdessä maassa on julkaistu kuluttajille suunnattu tiedote tietystä tuotteesta, Google voi muuttaa kyseistä tuotetta koskevien mainosten näyttämiseen liittyvää käytäntöä maailmanlaajuisesti. Tämän ansiosta nimenomaan kyseisiä tuotteita hakevat käyttäjät näkevät edelleen niihin liittyviä mainoksia, mutta sellaiset kuluttajat, jotka eivät ehkä ole tietoisia vastaavia tuotteita koskevista tiedotteista, eivät näe mainoksia.

Ilmaistuotteiden myynti

Tämä ei ole sallittua:

Ei sallittu Sellaisista tuotteista tai palveluista veloittaminen, joiden pääasiallinen sisältö on saatavilla viranomaisilta tai muista julkisista lähteistä maksutta tai alhaisemmalla hinnalla

Esimerkkejä (luettelo ei ole kattava): Palvelut, jotka liittyvät passi- tai ajokorttihakemuksiin, sairausvakuutushakemuksiin, virallisista rekistereistä saataviin asiakirjoihin (kuten syntymätodistuksiin, vihkitodistuksiin tai yritysten rekisteröintitodistuksiin), koetuloksiin tai verolaskureihin, sekä maksulliset numero-, soitonsiirto- tai puheluntallennuspalvelut, jotka mainostavat palveluun liittymättömien yritysten puhelinnumeroita (mainoksissa ja/tai avainsanasisällössä) omien palvelujensa mainostamisen sijaan

Huom. Voit yhdistää maksuttoman tuotteen tai palvelun maksulliseen tarjontaan. Esimerkiksi TV-palveluntarjoaja voi yhdistää julkisesti saatavilla olevaa sisältöä maksulliseen sisältöön ja matkatoimisto voi tarjota viisumihakemukseen liittyviä palveluita lomapaketin yhteydessä. Ilmaista osaa ei saa kuitenkaan mainostaa ensisijaisena tarjottavana tuotteena tai palveluna.
 

Lue, miten korjaat hylätyn mainoksen tai laajennuksen

Vianetsintä: Maksulliset numeropalvelut

Kun pohdimme, ovatko maksullisen numeropalvelun mainokset ilmaistuotteiden myyntiä koskevan käytännön mukaisia, kiinnitämme huomiota seuraaviin seikkoihin:

  • liittyykö avainsanasisältö palveluun liittymättömiin yrityksiin ja/tai viranomaispalveluihin (mainos voidaan hylätä esimerkiksi siksi, että sen avainsanoina on käytetty sellaisia sanoja kuin "sosiaaliturva" tai "eläkepalvelut" taikka yritysten nimiä tai brändejä)

  • voiko mainostekstin luulla mainostavan viranomaispalvelun puhelinkeskusta ja/tai maksulliseen numeropalveluun liittymätöntä yritystä itse numeropalvelun sijaan 

  • jäljitteleekö laskeutumissivu palveluun liittymättömän yrityksen ja/tai viranomaispalvelun sivustoa sen peittämiseksi, että kyseessä on numeropalvelu tai soitonsiirtopalvelu.

Voit kuitenkin mainostaa palvelua Google Adsin avulla, jos mainoksen avainsanoina käytetään esimerkiksi sellaisia sanoja kuin "numeropalvelu", mainoksessa kerrotaan selvästi, millaisesta palvelusta on kyse ja paljonko se maksaa, ja mainos on kaikkien Google Adsin käytäntöjen mukainen.

Jos mainos ei noudata tätä sääntöä, se hylätään eikä sitä voida näyttää. Tässä tapauksessa lähetämme sinulle sähköpostiviestin, jossa kerrotaan mainoksen hylkäämisestä ja hylkäämisen aiheuttaneesta sääntörikkomuksesta. Jos sääntörikkomukset jatkuvat, tämä voi johtaa siihen, ettet voi enää näyttää kyseistä laskeutumissivua koskevia mainoksia tai näyttää mainoksia tililläsi.

Useimmat mainokset tarkistetaan yhden arkipäivän kuluessa. Jotkin mainokset vaativat kuitenkin tarkempaa käsittelyä, joten niiden tarkistus voi kestää kauemmin. Jos et pysty korjaamaan tai et halua korjata näitä rikkomuksia, poista mainoksesi. Näin voit välttää tilisi myöhemmän jäädyttämisen hylättyjen mainosten suuren määrän vuoksi.

Tapahtumalippujen myynti

Ei sallittu Tapahtumalippujen myyjät saavat mainostaa Google Adsissa, jos ne ovat saaneet Googlen hyväksynnän. Huomaa, että jos toimit lippujen jälleenmyyjänä tai lisäät sivustollesi linkkejä lippujen jälleenmyyntisivustoille, sinun on täytettävä mainoksen kohteeseen liittyvät vaatimukset, jotta voit saada hyväksynnän.

Tapahtumalippujen jälleenmyyntiä koskevat mainosvaatimukset

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Ei sallittu Tapahtumalippujen myyjät, jotka toimivat lippujen jälleenmyyjinä tai lisäävät sivustoilleen linkkejä lippujen jälleenmyyntisivustoille, eivät saa näyttää mainoksia, jotka eivät täytä asiaankuuluvia mainosvaatimuksia

Takuiden maksuun liittyvät palvelut

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:

Ei sallittu Takuiden maksuun liittyvien palveluiden mainostaminen

Esimerkkejä: Takuumaksuja tarjoavat toimistot, takuumaksujen rahoituspalvelut, palkkionmetsästäjät, takuumaksupalveluiden edustajat, maahanmuuttoon liittyvät takuumaksupalvelut, pidätetyille henkilöille suunnatut takuumaksupalvelut

Kuluttajille suunnattu kolmannen osapuolen tekninen tuki

Seuraavat asiat eivät ole sallittuja:
 
Ei sallittu Kolmantena osapuolena toimivien palveluntarjoajien teknisen tuen mainostaminen kuluttajille suunnattujen teknologiatuotteiden ja verkkopalveluiden yhteydessä
 
Esimerkkejä (luettelo ei ole kattava): Tekninen tuki, joka liittyy vianetsintään, tietoturvaan, virusten poistamiseen, internetyhteyksiin, verkkotileihin (esim. salasanan vaihtoon tai kirjautumiseen) tai ohjelmistojen asennukseen
 
Huom. Kuluttajateknologian myynnin mainostaminen on sallittua tilanteissa, joissa laskeutumissivu saattaa sisältää tekniseen tukeen liittyviä siirtymisominaisuuksia.

Tarvitsetko apua?

Jos sinulla on kysyttävää käytännöistämme, ota yhteyttä Google Adsin tukeen.
Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?