Muu piirangutega äritegevus

Google pakub paremini mõistmiseks meie abikeskusest tõlgitud versioone, kuid need ei ole mõeldud muutma meie eeskirjade sisu. Ingliskeelne versioon on ametlik versioon, mida kasutame meie eeskirjade jõustamiseks. Kui soovite seda artiklit muus keeles lugeda, kasutage lehe allosas asuvat keele rippmenüüd.

Platvormi Display & Video 360 kasutajad peavad järgima neid Google Adsi eeskirju. Lisapiirangute kohta leiate teavet Display & Video 360 abikeskusest.

Kasutajate ärakasutamise vältimiseks ei luba me teatud liiki ettevõtetel meie reklaamiteenuseid kasutada, ja seda isegi juhul, kui mõni konkreetne ettevõte näib meie muid eeskirju täitvat. Võttes aluseks meie enda pidevad ülevaatused ning kasutajatelt ja tarbijakaitseasutustelt saadud tagasiside, tuvastame aeg-ajalt tooteid või teenuseid, mida kiputakse kuritarvitama. Kui teatud liiki ettevõtted põhjustavad meie arvates ebamõistlikult suurt riski meie kasutajate ohutusele või kasutuskogemusele, võime nende reklaamide esitamist piirata või need üldse peatada.

Allpool on mõned näited selle kohta, mida peaksite reklaamides vältima. Meie eeskirjade korduva rikkumise korral võidakse teie konto peatada.

Vaadake, mis juhtub, kui meie eeskirju rikute.

Alltoodud eeskirjade rikkumisega ei kaasne kohene konto peatamine ilma eelneva hoiatuseta. Vähemalt seitse päeva enne konto peatamist edastatakse hoiatus. Vaadake peatatud kontode kohta lisateavet.

Raha kogumine

Pole lubatud Raha või annetuste kogumine on lubatud ainult poliitiku, erakonna või heategevusühingu nimel ja ainult siis, kui reklaami sihtkohas on selgelt esitatud maksuvabastuse teave, heategevusühingu number või maksuvabastuse number.

Veaotsing: raha kogumine
 1. Kontrollige reklaami ja selle sihtkohta, et näha, kus puudub teie maksuvabastuse oluline teave.

  Kui teie reklaami või sihtlehe kaudu kogutakse maksuvabasid annetusi, tooge oma sihtlehel või annetuste lehel selgelt esile maksuvabastuse teave (sh teie heategevusühingu kood). Näiteks Ameerika Ühendriikides on vajaliku maksuvabastuse näitajaks organisatsiooni tüüp 501(c)(3) või 501(c)(4).

 2. Parandage reklaami sihtkohta. Lisage kogu nõutav teave. Kui te ei saa reklaami sihtkohta parandada, määrake reklaamile uus sihtkoht, mis järgib neid eeskirju.

 3. Muutke reklaami. Lisage kogu nõutav teave. Kui teie reklaam juba järgib eeskirju, ent muutsite reklaami sihtkohta, tehke reklaamis muudatus ja salvestage see. Sel juhul saadetakse reklaam ja selle sihtkoht uuesti ülevaatamisele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuid kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust, võib see kauem aega võtta.

Tasuta arvutitarkvara

Pole lubatud Tasuta arvutitarkvara reklaamid peavad sisaldama konkreetse reklaamitava tarkvara nime ja suunama kasutajat usaldusväärse allikani, mille kaudu seda tarkvara võrgus levitatakse.

Näited (pole ammendav): käivitusfailid (nt EXE-, DMG- ja ZIP-failid, laiendused, pistikprogrammid, arvutirakendused), mida saab käitada lauaarvutites ja sülearvutites ning mille allalaadimiseks pole vaja makseteavet; tasuta prooviversioonid; vabavara; jaosvara; piiratud võimalustega tasuta tarkvara; allalaaditavat sisu pakkuvad prooviversioonid
 
Märkus.
 • Sellel usaldusväärsel allikal, mille kaudu tarkvara võrgus levitatakse, ei tohi olla varasemaid eeskirjade rikkumisi ega vastavat mainet.
 • Pilveteenus ei kuulu nende eeskirjade kohaldamisalasse ja selle puhul ei ole vaja sertifikaati taotleda.
Vealeidja: tasuta arvutitarkvara
 1. Kui olete selle konkreetse reklaamitava tarkvara väljaandja, registreerige oma sait usaldusväärse allikana, mille kaudu tarkvara võrgus levitatakse. Kui otsustame, et teie sait on usaldusväärne allikas, mille kaudu tarkvara võrgus levitatakse, võime teie tagasilükatud reklaamid kinnitada.
 2. Muutke reklaami sihtkohta. Kui selle usaldusväärse allikana, mille kaudu teie tarkvara võrgus levitatakse, on juba registreeritud mõni teine sait, muutke oma reklaami nii, et lõplik URL suunaks kinnitatud sihtkohta.

Pärast reklaami muutmist ja salvestamist saadetakse see ülevaatusele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuid kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust, võib see kauem aega võtta.

Kui te ei suuda või ei soovi neid rikkumisi parandada, eemaldage oma reklaam, et tulevikus teie kontot eeskirjade korduva rikkumise tõttu ei peatataks. Vaadake lisateavet seisatud kontode kohta.

Kohalikud teenused

Lukksepateenuste reklaamid on Ameerika Ühendriikides ja Kanadas piiratud. Garaažiuste remonditeenuste reklaamid on Ameerika Ühendriikides piiratud. Nende teenuste reklaamimiseks tuleb teil taotleda täpsemat kinnitamist. Vaadake lisateavet täpsema kinnitamise kohta.

Lukksepateenuste reklaamid on Saksamaal, Rootsis, Belgias ja Hollandis piiratud. Reklaame ei saa käitada.

Kohalike teenuste reklaame saab väljaspool neid piirkondi käitada ka edaspidi, isegi kui ettevõte ei ole kinnitamist lõpule viinud.

Tarbijakaitsenõustamine

No issues detected and positive check mark icon Neis ärivaldkondades, kus tarbijakaitsenõustamine on tavaline, võib Google piirata seda, kuidas neid tooteid või teenuseid puudutavaid reklaame esitatakse.

Näited (loend ei ole lõplik): sendioksjonid (Google Ads näitab sendioksjoni reklaame ainult siis, kui kasutaja otsingupäring sisaldab terminit „sendioksjon“ või mõnd sarnast terminit. Google'i Display-võrgustikus esitatakse neid reklaame ainult oksjonitega seotud saitidel.)

Mis on tarbijakaitseteatis?

Tarbijakaitseteatised on teatud toodete ja teenuste riskide ning eeliste kohta teavet andvad hoiatused. Neid hoiatusi levitavad tavaliselt tarbijakaitseorganisatsioonid. Näitena võib tuua Ameerika Ühendriikides tarbijahuve kaitsva organisatsiooni Föderaalne Kaubanduskomisjon (Federal Trade Commission), Jaapani tarbijakaitseorganisatsiooni (Consumer Affairs Agency) ja muud tarbijahuve kaitsvad piirkondlikud asutused. Tarbijakaitseorganisatsioonid võivad olla valitsusametid, kuid neid organisatsioone võivad juhtida ka kolmandatest osapooltest huvigrupid.

Kuidas tarbijakaitseteatised reklaame mõjutavad?

Kui mingi kindla toote kohta ühes riigis antakse välja tarbijakaitseteatis, võib Google muuta selle toote kohta käivate reklaamide esitamisviisi globaalselt. Nii näevad selliseid tooteid konkreetselt otsivad kasutajad ikka nendega seotud reklaame, kuid samas kaitstakse teisi kasutajaid, kes ei pruugi olla kursis nende toodetega seotud tarbijakaitse probleemidega.

Riiklikud dokumendid ja ametlikud teenused

Lubatud pole järgmine.

punane märk x Reklaamid dokumentide ja/või selliste teenuste kohta, mis aitavad hankida, uuendada, asendada või otsida ametlikke dokumente või teavet, mis on saadaval otse riiklikult või valitsuse volitatud teenusepakkujalt.

Näited (loend pole lõplik): passid ja muud riiklikud isikutunnistused, alalise elukoha tõend, sisserände staatuse/registreerimise tõend, juhiload, sõiduki registreerimisdokumendid, reisidokumendid (nt viisad ja elektroonilised reisiload), sotsiaalkindlustuskaardid, jahi- või kalastusload, relvaload või registreerimisdokumendid ning ametlikest registritest saadud teave (nt sünnitunnistused, abielutunnistused ja sõjaväeteenistuse andmed).
 

punane märk x Reklaamid abipakkumiste kohta seoses selliste ametlike teenuste taotlemise või nende eest maksmisega, mis on otse saadaval riiklikult või valitsuse volitatud pakkujalt.

Näited (loend pole lõplik): abi seoses valitsuse määratavatele ametikohtadele kandideerimisega või riiklike toetuste taotlemisega; ametliku aadressimuudatuse, ametliku nimemuudatuse, omanikuta raha või postiteenuse peatamise taotlemisega ja transporditasude (nt sillatasude või ummikumaksude) maksmisega.

Teenused, mida need eeskirjad ei piira

Need eeskirjad ei piira järgmisi ametialased teenuseid: maksudeklaratsioonide koostamise teenused, õigusteenused, ettevõttelt-ettevõttele (B2B) teenused / äriteenused, immigratsioonijuristide või immigratsioonikonsultantide teenused, kus tähelepanu on konsultatsioonil, mitte üksnes konkreetsete reisidokumentide või ametlike teenuste hankimise abistamisel.

Kui olete riiklik või volitatud teenusepakkuja, siis teile see reklaamipiirang ei kehti. Volitatud pakkuja on ettevõte, millele algne pakkuja (valitsus) on ametlikult usaldanud või määranud oma nimel teatud toodete või teenuste pakkumise, mida tavaliselt pakub või mida varem pakkus valitsus ise. Volitatud pakkujate hulka ei kuulu juriidilised isikud, mis on volitatud edasimüüjad. Kui olete riiklik või volitatud pakkuja ja arvate, et neid eeskirju on teie suhtes valesti rakendatud, võtke meiega ühendust siin.

Kõnekataloogi-, suunamis- ja salvestusteenused

Lubatud pole järgmine.

 punane märk x Kõnekataloogi, kõne suunamise ja kõne salvestamise teenuste reklaamid.

Näited (loend pole lõplik): kõnekataloogi, kõne suunamise ja kõne salvestamise teenused. Nende teenuste korral helistatakse tavaliselt mõnel telefoninumbril eesmärgiga hankida mõni teine telefoninumber (või muu ettevõtteteave, nt aadress) või luua ühendus mõne teise teenusega.

Sündmuste piletite müük

Pole lubatud Päriselusündmuste piletite müüjad tohivad reklaame esitada, kui nad on selleks sobilikud. Pange tähele, et kui tegelete päriselusündmuste piletite müügiga või lingite selle edasimüügiga tegelevatele saitidele, peate sobilikkuse kinnituse saamiseks vastama kindlatele sihtkoha nõuetele.

Prantsusmaal ja Prantsusmaa territoriaalüksustes võivad sündmuste pileteid müüa ainult sobilikud esmased pakkujad.

Kautsjonivõlakirjateenused

Lubatud pole järgmine.

 punane märk x Kautsjonivõlakirjateenuste reklaamimine, millega pakutakse käendust, et tagada kostjale kautsjon.

Näited (pole ammendav): kautsjonivõlakirjade kaubandusagendid, kautsjonivõlakirjade finantseerimisteenused, pearahakütid, kautsjonikäendajad, immigratsiooniga seotud kautsjonivõlakirjateenused, vahistamisega seotud kautsjonivõlakirjateenused.

Kolmanda osapoole tehniline tugi tarbijatele

Lubatud pole järgmine.
 
punane märk x Kolmanda osapoole pakutav tehniline tugi tarbijatele suunatud tehnoloogiatoodete ja võrguteenuste korral
 
Näited (loend pole lõplik): tehniline tugi veaotsingu, turvalisuse, viiruste eemaldamise, Interneti-ühenduse, veebikontode (nt parooli lähtestamise või sisselogimise tugi) või tarkvara installimise korral.
Märkus. Lubame reklaamida tarbijatele suunatud tehnoloogia müüki, kui sihtleht võib sisaldada tehnilise toega seotud navigeerimisfunktsioone.

Suure rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toitude ja mittealkohoolsete jookide reklaamid

Me toetame toidu ja joogi vastutustundlikku reklaamimist. Kõrge rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toidu ja/või mittealkohoolsete jookide reklaamid ja sihtsaidid on lubatud siis, kui need järgivad allolevaid eeskirju ega sihi alaealisi.Nendes eeskirjades esitatud teave ei ole mõeldud õigusabina ja eeldame, et kõik reklaamijad järgivad reklaamidega sihitavate piirkondade kohalikke seadusi, sh kohalikke nõudeid, mis võivad erineda siin toodud kõrge rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toitu ja/või mittealkohoolseid jooke käsitlevatest eeskirjadest.

Reklaamijad peavad kinnitama, et kasutavad kõrge rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toidu ja/või mittealkohoolsete jookide kampaaniate käitamiseks kontot ning kõigile kontol olevatele reklaamifailidele rakenduvad kõrge rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toidu ja/või mittealkohoolsete jookide eeskirjade piirangud. Teatamiseks kasutage vormi, mille leiate siit.

Kõrge rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toodete müügi reklaamideks loetakse need, mille reklaamifailis (sh tekst-, pilt-, heli- ja/või videoreklaamis) või sihtsaidil reklaamitakse vähemalt ühte kõrge rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toiduainet, jooki või einet.

Allpool on mõned näited toidukaupadest ja/või mittealkohoolsetest jookidest (loend pole lõplik), mida loetakse kõrge rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toodeteks. Erandiks on juhtumid, kus reklaamifail või sihtsait sisaldab toitumisalast teavet, mis näitab, et tooted jäävad lubatud rasva-, suhkru- või soolasisalduse ning portsjonisuuruse ja kalorite piiridesse, või kus reklaamija apellatsioon on osutunud edukaks. Täieliku ülevaate kõrge rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toidu ja/või mittealkohoolsete jookide toiteväärtuse piirmääradest leiate allpool toodud tabelist.

Siin on mõned näited kõrge rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toidu ja/või mittealkohoolsete jookide kohta.
 • Magustatud joogid (lisatud suhkru või muude suure kalorisisaldusega magusainetega limonaad, vesi, mahl, kohv, tee või spordijoogid), energiajoogid
 • Sõõrikud, koogid, magusad küpsised, kondiitritooted, sarvesaiakesed, magusad küpsetised
 • Siirupis konserveeritud puuviljad, kuivatatud puuviljad, millele on lisatud suhkrut
 • Pähkli-šokolaadi määrded, šokolaadi või karamelliga tudengieined või pähklibatoonid, karamelli- või meeglasuuriga pähklid
 • Piimakokteilid
 • Sealiha- ja loomalihavorst, viinerid, salaami, prosciutto, peekon, praetud liha, praetud kala
 • Pitsa, hamburgerieined friikartulitega, praetud toidud (näiteks täidetud jalapenod)
 • Kompvekid, šokolaad, maiustused, kummikommid, jäätis, vahukommid
 • Või, sool, kalorisisaldusega magusained (nt vahtrasiirup, agaavisiirup, mesi, suhkur), kookosõli
Näited reklaamidest, millele neid eeskirju ei kohaldata.
 • Reklaamid ja sihtsaidid, mis hõlmavad ainult selliseid toidukaupu, jooke ja eineid puudutavat teksti, pilte, heli- ja/või videomaterjali jne, mis ei ole kõrge rasva-, suhkru- või soolasisaldusega. Kõrge rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toidu ja/või mittealkohoolsete jookide hulka ei kuulu (loend pole lõplik): 100% mahl; lisanditeta pudelivesi; karboniseeritud vesi ja maitsevesi, millesse pole lisatud suhkrut ega magusaineid; AINULT vett ja 100% mahla sisaldavad joogid (nt lahjendatud mahl); magustamata kohv ja tee; madala rasvasisaldusega või rasvavaba lisanditeta piim; lisandivabad teraviljad; värsked või külmutatud lisanditeta puu- ja köögiviljad; kuivatatud oad ja läätsed; vees või 100% mahlas konserveeritud puuviljad; lisanditeta pähklid ja seemned; pähklid ja kuivatatud puuviljad, millesse pole lisatud soola ega suhkrut; madala rasvasisaldusega või rasvavaba maitsestamata jogurt, millesse pole lisatud suhkrut; lisanditeta kala, linnuliha, munad või liha (ilma lisatud soola, rasva ega suhkruta); lisanditeta jahud; söögisooda; küpsetuspulber; oliiviõli; rapsiõli
 • Toiduainete ja joogitootjate reklaamid ja sihtsaidid, mis ei sisalda muu hulgas järgmisi kõrge rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toidukaupu, jooke ja eineid puudutavat teksti, kujutisi, heli- ja/või videomaterjali jne.
 • Brändi logo või ettevõtte nimi, mida on kujutatud sponsorluse või heategevuse kontekstis, näiteks: „Sponsor oli või teieni tõi [ettevõtte nimi]"
 • Restoranide asukohtade leidmise veebisaidid
 • Restoraniarvustuste vebisaidid
 • Restoranide toidukulleriteenused
 • Reklaamid või sihtsaidid, kus esitatakse vähemalt ühte kõrge rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toitu ja/või mittealkohoolset jooki eesmärgiga reklaamida toodet või teenust, mis ei ole seotud toidu ja/või mittealkohoolsete jookidega. Allpool on mõned asjakohased näited. 
 • Kokandussaate treiler
 • Turismireklaamid 
 • Köögis kasutatavate puhastusvahendite reklaamid
 • Reklaamid või sihtsaidid, kus esitatakse vähemalt ühte kõrge rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toitu ja/või mittealkohoolset jooki eesmärgiga reklaamida PSA sõnumit tervisliku toitumise kohta 

Eeskirjade mõju

See eeskirjade värskendus hakkab Google'i Display-võrgustikus ja YouTube'is kehtima kõigile Ühendkuningriigis ning EL-is esitatavatele HFSS-i toidu ja joogi reklaamidele. Reklaame kontodel, mille kasutajad on ise HFSS-i toidu ja joogi reklaamideks määranud ning mis on saanud HFSS-i sildi, esitatakse ainult kasutajatele, kelle kinnitatud vanus on vähemalt 18 aastat.

Eeskirjade rikkumise tagajärjed

 • Kui meieni jõuab teave, et olete reklaaminud suure rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toidu ja/või mittealkohoolse joogina käsitletavat toodet (või toodet, mille korral pole puuduliku toitumisalase teabe tõttu võimalik tuvastada, kas tegu on suure rasva-, suhkru- või soolasisaldusega tootega), kasutades selleks kontot, mille puhul te pole teatanud suure rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toidu ja/või mittealkohoolsete jookide reklaamimisest, saadetakse teile märguanne, et reklaami esitamist on ülalkirjeldatud viisil piiratud ja seda ei näidata enam alaealistele Ühendkuningriigis ja EL-is. Kui soovite esitada otsuse kohta apellatsiooni, siis peate reklaami redigeerima või esitama meile oma seisukoha põhjendamiseks toitumisalase teabe.
 • Reklaamid ja varad, mis neid eeskirju rikuvad, võidakse tagasi lükata. Tagasilükatud reklaami ei esitata enne, kui eeskirjade rikkumine on kõrvaldatud ja reklaam on heaks kiidetud.

Rikkumise parandamine

 • Kui saate märguande selle kohta, et üks või mitu teie reklaami rikub suure rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toidu ja/või mittealkohoolsete jookide eeskirju, külastage abilehte ja veenduge, et kõik teie reklaamides ja sihtlehtedel reklaamitavad tooted vastaksid toitainesisalduse suunistele.
 • Kui tahate reklaamida suure rasva-, suhkru- või soolasisaldusega tooteid, nõuab Google, et annaksite ise teada, et need kuuluvad suure rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toitu ja/või mittealkohoolseid jooke käsitlevate reklaamide kohaldamisalasse.
 • Kui soovite piirata ainult teatud hulga reklaamide esitamist, peate looma eraldi konto ja andma teada, et see reklaamib suure rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toitu ja/või mittealkohoolseid jooke.
 • Kui arvate, et teie reklaamid on ekslikult sildistatud suure rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toidu ja/või mittealkohoolsete jookide reklaamideks, esitage apellatsioon koos toitumisalase teabega, et kinnitada, et reklaamid ei kuulu suure rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toitu ja/või mittealkohoolseid jooke käsitlevate eeskirjade kohaldamisalasse.

Vaadake need eeskirjad üle ja kontrollige, kas mõni teie reklaam kuulub eeskirjade kohaldamisalasse, ning vajaduse korral teatage neist reklaamidest siin.

Kas vajate abi?

Google'i toitaineprofiil suure rasva-, suhkru- või soolasisaldusega toidu ja/või mittealkohoolsete jookide kohta

Toitainesisaldused on globaalse rakendatavuse huvides esitatud 100 grammi ja portsjoni kohta, võttes arvesse tavalisi pakenditele märgitud portsjonisuurusi ning einete ja einekomponentide kaloraaži. Kui reklaamitava toiduaine või mittealkohoolse joogi portsjoni suurus on tabelis loetletud portsjoni suurusest (LSS) väga erinev, hinnake oma toodet 100 grammi kriteeriumide alusel.

 

Söök ja jook

Kogus

Küllastunud rasvad (g)

Naatrium (mg)

Suhkrud kokku (g)

Lisatud suhkur (g)

Kalorid

Joogid

           

Kõik mittealkohoolsed joogid, v.a piim

LSS (hinnang. 8 oz)

-

105 mg

-

0

-

100 g

-

46 mg

0

             

Teravili/leib

           

Leib, leivatooted, nuudlid, riis, teravili, pannkoogid

LSS (hinnang. 100 g)

2

360

10

-

-

100 g

2

360

10

             

Hommikuhelbed

LSS (hinnang. 30 g)

1,5

250

6,75

-

-

100 g

5

625

22,5

             

Puu- ja köögiviljad, kaunviljad

           

Töödeldud puu- ja köögiviljad, kaunviljad

LSS (hinnang. 90 g)

2

350

-

0

-

100 g

2,2

390

0

             

Pähklid ja seemned

           

Pähklid ja seemned

LSS (hinnang. 30 g)

3,5

130

4

-

-

100 g

12

430

13

             

Piimatooted

           

Piim ja piimaasendajad

LSS (hinnang. 236 ml / 245 g)

5

200

22

-

-

100 g

3

82

9

             

Juust ja juustutooted

LSS (hinnang. 30 g)

3

228

-

-

-

100 g

10

760

             

Jogurt ja jogurtilaadsed tooted

LSS (hinnang. 170 g)

5

136

19

-

-

100 g

3

80

11,5

             

Liha, kala, muna, linnuliha ja lihaasendajad

           

Töödeldud liha, linnuliha, kala, muna ja nende asendajad

LSS (hinnang. 50 g)

2

335

-

-

-

100 g

4

670

             

Eined ja einekomponendid

           

Valmistoidud ja eelroad

< 315 kalorit (hinnang. 140 grammi)

5

545

14

-

315

100 g

4

390

10

225

             

Komplekteine

< 510 kalorit (hinnang. 300 g)

6,6

660

18

-

510

100 g

2,2

220

6

200

             

Suupisted ja maiustused

           

Suupisted ja maiustused

< 150 kalorit (hinnang. 30 g)

1,5

120

6,75

-

150

100 g

5

400

22,5

500

             

Kastmed, maitseained ja küpsetusained

           

Kastmed, maitseained ja küpsetusained

LSS (hinnang. 30 g)

2

135

1,5

-

-

100 g

6,6

450

4,9

             

 

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google Adsi toega.
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?
Otsing
Tühjenda otsing
Sule otsing
Google'i rakendused
Peamenüü
Abikeskusest otsimine
true
true
false
true
true
73067