Muu piirangutega äritegevus

Kasutajate ärakasutamise vältimiseks ei luba me teatud liiki ettevõtetel meie reklaamiteenuseid kasutada. Seda isegi juhul, kui mõni konkreetne ettevõte näib meie muid eeskirju täitvat. Võttes aluseks meie enda pidevad ülevaatused ning kasutajatelt ja tarbijakaitseasutustelt saadud tagasiside, tuvastame aeg-ajalt tooteid või teenuseid, mida kiputakse kuritarvitama. Kui meie arvates põhjustavad teatud liiki ettevõtted ebamõistlikult suurt riski meie kasutajate ohutusele või kasutuskogemusele, võime võtta konservatiivsema hoiaku ja nende reklaamide esitamist piirata või need üldse peatada.

Allpool on mõned näited selle kohta, mida peaksite reklaamides vältima. Lugege, mis juhtub siis, kui rikute meie eeskirju.

Raha kogumine

Pole lubatud Raha või annetuste kogumine on lubatud ainult poliitiku, poliitilise partei või heategevusühingu nimel.

Märkus. Reklaami sihtkoht peab selgelt avaldama, kas annetused on maksuvabad või mitte.
 
Vaadake, kuidas tagasilükatud reklaami või laiendit parandada

Tasuta arvutitarkvara

 

Pole lubatud Tasuta arvutitarkvara reklaamid on lubatud ainult juhul, kui reklaam hõlmab konkreetse reklaamitava tarkvara nime ja suunab usaldusväärsele allikale, mille kaudu tarkvara võrgus levitatakse.

Näited: käivitusfailid (nt EXE-, DMG- ja ZIP-failid, laiendid, pistikprogrammid, arvutirakendused), mida saab käitada lauaarvutites ja sülearvutites ning mille puhul pole allalaadimiseks vaja makseteavet; tasuta prooviversioonid; vabavara; jaosvara; tasuliste lisafunktsioonidega tasuta tarkvara ja demoversioonid, mis pakuvad allalaaditavat sisu
 
Märkus. Selle usaldusväärsel allikal ei tohi olla varasemaid eeskirjade rikkumisi ega vastavat mainet.

 

Vigade otsimine: toetamata ärimudel
  1. Registreerige oma sait usaldusväärse levitamisallikana, kui olete selle konkreetse tarkvara väljaandja, mida soovite reklaamida. Kui otsustame, et teie sait on usaldusväärne allikas, võime teie tagasilükatud reklaamid kinnitada.
  2. Muutke reklaami sihtkohta. Kui teie tarkvara usaldusväärse levitamisallikana on registreeritud juba mõni teine sait, muutke oma reklaami nii, et lõplik URL suunaks kinnitatud sihtkohta.

Pärast reklaami muutmist ja salvestamist saadetakse see ülevaatusele. Enamik reklaame vaadatakse üle ühe tööpäeva jooksul, kuid kui reklaam vajab põhjalikumat ülevaatust, võib see kauem aega võtta.

Kui te ei saa neid rikkumisi parandada või otsustate seda mitte teha, eemaldage reklaam, et teie kontot tulevikus liiga paljude tagasilükatud reklaamide tõttu ei peatataks. 

Kohalikud teenused

Piiratud beetatesti raames on lukksepa- ja garaažiuste remonditeenuste reklaamid teatud piirkondades piiratud. Nendes piirkondades reklaamimiseks tuleb teil taotleda täpsemat kinnitamist. Vaadake lisateavet täpsema kinnitamise kohta.

Kohalike teenuste reklaame saab ka edaspidi väljaspool neid piirkondi esitada, isegi kui ettevõte ei ole kinnitamist lõpule viinud.

Tarbijakaitseteatised

Neis ärivaldkondades, kus tarbijakaitseteatised on tavalised, võib Google piirata seda, kuidas neid tooteid või teenuseid puudutavaid reklaame esitatakse.

Näide: sendioksjonid (Google Ads näitab sendioksjoni reklaame ainult siis, kui kasutaja otsingupäring sisaldab terminit „sendioksjon“ või mõnda sarnast terminit. Google'i Display-võrgustikus esitatakse neid reklaame ainult oksjonitega seotud saitidel.)

Mis on tarbijakaitseteatis?

Tarbijakaitseteatised on teatud toodete ja teenuste riskide ning eeliste kohta teavet andvad hoiatused. Neid hoiatusi levitavad tavaliselt tarbijakaitseorganisatsioonid. Näitena võib tuua Ameerika Ühendriikides tarbijahuve kaitsva organisatsiooni Föderaalne Kaubanduskomisjon (Federal Trade Commission), Suurbritannia konkurentsiameti (the Office of Fair Trading), Jaapani tarbijakaitseorganisatsiooni (Consumer Affairs Agency) ja muud tarbijahuve kaitsvad piirkondlikud asutused. Tarbijakaitseorganisatsioonide tegevust võib reguleerida valitsus, kuid neid võivad juhtida ka kolmandatest osapooltest huvigrupid.

Kuidas tarbijakaitseteatised reklaame mõjutavad?

Kui tarbijakaitseteatis antakse välja mingi kindla toote kohta ühes riigis, võib Google muuta selle toote kohta käivate reklaamide esitamisviisi globaalselt. Nii näevad selliseid tooteid konkreetselt otsivad kasutajad ikka nendega seotud reklaame, kuid samas kaitstakse teisi kasutajaid, kes ei pruugi olla kursis nende toodetega seotud tarbijakaitse probleemidega.

Tasuta toodete müük

Lubatud pole järgmine.

Pole lubatud Tasu võtmine selliste toodete või teenuste eest, mille põhipakkuja on riigiasutus või mõni muu avaliku sektori asutus, kes pakub neid tasuta või madalama hinnaga

Näited (loend pole ammendav): teenused passi või juhiloa taotlemiseks, ravikindlustuse avaldused, dokumendid ametlikest registritest (nt sünni- või abielutunnistused või ettevõtete registreerimisteave), eksamitulemused, maksukalkulaatorid.

Märkus. Tasuta üksuse võite lisada mõnele muule enda pakutavale tootele või teenusele. Näiteks teleteenuse pakkuja võib tasulisele sisule lisada avalikult saadaoleva sisu või reisiagentuur võib puhkusepaketile lisada viisataotluse. Tasuta toodet või teenust ei tohi aga reklaamida peamise pakkumisena.

Kõnekataloogi-, suunamis- ja salvestusteenused

Lubatud pole järgmine.

Pole lubatud Telefonikataloogi, kõne suunamise ja kõne salvestamise teenuste reklaamid

Näited (loend pole lõplik): telefonikataloogi, kõne suunamise ja kõne salvestamise teenused. Nende teenuste korral helistatakse tavaliselt mõnel telefoninumbril eesmärgiga hankida mõni teine telefoninumber (või muu ettevõtteteave, nt aadress) või luua ühendus mõne teise teenusega.

Sündmuste piletite müük

Pole lubatudSündmuste piletite müüjad tohivad reklaamida, kui neil on Google'i sertifikaat. Pange tähele, et kui tegelete piletite edasimüügiga või lingite piletite edasimüügiga tegelevatele saitidele, peate sertifikaadi saamiseks vastama reklaami sihtkoha nõuetele.

Sündmuste piletite edasimüügi reklaamide nõuded

Järgmine pole lubatud.

Pole lubatud Reklaamid (mille esitavad sündmuste piletite müüjad, kes tegelevad piletite edasimüügiga või lingivad piletite edasimüügiga tegelevatele saitidele), mis ei järgi kohaldatavaid reklaaminõudeid

Kautsjonivõlakirjade teenused

Lubatud pole järgmine.

Pole lubatud Kautsjonivõlakirjateenuste reklaamimine

Näited: kautsjonivõlakirjade kaubandusagendid, kautsjonivõlakirjade finantseerimisteenused, pearahakütid, kautsjonikäendajad, immigratsiooniga seotud kautsionivõlakirjateenused, vahistamisega seotud kautsionivõlakirjateenused

Kolmanda osapoole tehniline tugi tarbijatele

Järgmine pole lubatud.
 
Pole lubatud Kolmanda osapoole pakutav tehniline tugi tarbijatele tehnoloogiatoodete ja võrguteenuste puhul
 
Näited (loend pole lõplik): tehniline tugi veaotsingu, turvalisuse, viiruste eemaldamise, Interneti-ühenduse, veebikontode (nt parooli lähtestamise või sisselogimise tugi) või tarkvara installimise puhul
 
Märkus. Lubame reklaamida tarbijatele suunatud tehnoloogia müüki, kui sihtleht sisaldab tehnilise toega seotud navigeerimisfunktsioone.

Kas vajate abi?

Kui teil on meie eeskirjade kohta küsimusi, andke meile sellest teada: võtke ühendust Google'i reklaamitoega
Kas see oli ab?
Kuidas saame seda täiustada?