Άλλες επιχειρήσεις που υπόκεινται σε περιορισμούς

Περιορίζουμε τη διαφήμιση ορισμένων ειδών επιχειρήσεων στο Google, προκειμένου να αποτρέψουμε την εκμετάλλευση χρηστών, ακόμη και αν κάποιες μεμονωμένες επιχειρήσεις φαίνονται να συμμορφώνονται με τις υπόλοιπες πολιτικές που εφαρμόζουμε. Βάσει των συνεχών μας ελέγχων και των σχολίων που λαμβάνουμε από χρήστες και αρχές προστασίας καταναλωτών, εντοπίζουμε κατά καιρούς προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχουν δυνατότητα κατάχρησης. Σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι ορισμένα είδη επιχειρήσεων διακυβεύουν χωρίς εύλογη αιτία την ασφάλεια ή την εμπειρία των χρηστών, ενδέχεται να υιοθετήσουμε συντηρητική στάση και να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε την προβολή των σχετικών διαφημίσεων.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα για όσα πρέπει να αποφεύγετε στις διαφημίσεις σας. Οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις των πολιτικών μας μπορούν να οδηγήσουν σε αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού. Μάθετε τι συμβαίνει, εάν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Συγκέντρωση χρημάτων

Δεν επιτρέπεται Η συγκέντρωση χρημάτων ή δωρεών επιτρέπεται μόνο εκ μέρους πολιτικών, πολιτικών κομμάτων ή φιλανθρωπικών οργανώσεων που απαλλάσσονται από φόρους.

Σημείωση: Στον προορισμό της διαφήμισης πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια εάν οι δωρεές απαλλάσσονται από φόρους.
 
Μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε μια διαφήμιση ή μια επέκταση που έχει απορριφθεί

Δωρεάν λογισμικό υπολογιστή

Δεν επιτρέπεται Οι διαφημίσεις για δωρεάν λογισμικό υπολογιστή επιτρέπονται μόνο εάν περιλαμβάνουν το όνομα του συγκεκριμένου λογισμικού που διαφημίζεται και οδηγούν στην έγκυρη πηγή διανομής στο διαδίκτυο για το εν λόγω λογισμικό.

Παραδείγματα: εκτελέσιμα αρχεία (όπως αρχεία .exe, .dmg, συμπιεσμένα αρχεία, επεκτάσεις, προσθήκες, πρόσθετα, εφαρμογές υπολογιστών) που μπορούν να εκτελούνται σε προσωπικούς υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές ή notebook και για τη λήψη των οποίων δεν απαιτείται η παροχή στοιχείων πληρωμής, δωρεάν δοκιμές, δωρεάν λογισμικό, λογισμικό κοινής χρήσης, λογισμικό δωρεάν βασικής έκδοσης και επιδείξεις που προσφέρουν περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης
 
Σημείωση: Η έγκυρη πηγή δεν πρέπει να έχει ιστορικό κακής φήμης ή παραβάσεων πολιτικών.

 

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Μη υποστηριζόμενη επιχείρηση
  1. Εγγράψτε τον ιστότοπό σας ως την έγκυρη πηγή διανομής, εάν είστε ο εκδότης του συγκεκριμένου λογισμικού που θέλετε να διαφημίσετε. Εάν διαπιστώσουμε ότι ο ιστότοπός σας είναι η έγκυρη πηγή, μπορούμε να εγκρίνουμε τις διαφημίσεις που είχαν απορριφθεί.
  2. Αλλάξτε τον προορισμό της διαφήμισης. Εάν κάποιος άλλος ιστότοπος είναι ήδη εγγεγραμμένος ως η έγκυρη πηγή διανομής για το λογισμικό σας, επεξεργαστείτε τη διαφήμιση, ώστε το τελικό URL να οδηγεί στον εγκεκριμένο προορισμό.

Αφού επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε τη διαφήμιση, αυτή αποστέλλεται για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Εάν δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί. 

Τοπικές υπηρεσίες

Στο πλαίσιο περιορισμένου προγράμματος beta, οι διαφημίσεις για υπηρεσίες κλειδαρά και επισκευής θυρών γκαράζ περιορίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές. Για να διαφημιστείτε σε αυτές τις περιοχές, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για σύνθετη επαλήθευση. Μάθετε περισσότερα για τη σύνθετη επαλήθευση.

Η προβολή των διαφημίσεων για τοπικές υπηρεσίες θα εξακολουθεί να είναι δυνατή εκτός των περιοχών περιορισμένης πρόσβασης, ακόμα και αν η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρώσει την επαλήθευση.

Συμβουλευτικές προειδοποιήσεις καταναλωτή

Η Google ενδέχεται να θέσει περιορισμούς στον τρόπο προβολής διαφημίσεων σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που ανήκουν σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας όπου είναι συνήθεις οι συμβουλευτικές προειδοποιήσεις καταναλωτή.

Παράδειγμα: δημοπρασίες τύπου penny (το Google Ads θα εμφανίζει διαφημίσεις για τους ιστότοπους των δημοπρασιών τύπου penny μόνο εάν η φράση "δημοπρασίες τύπου penny" ή παρόμοιοι όροι συμπεριλαμβάνονται στο ερώτημα αναζήτησης του χρήστη. Στο Δίκτυο εμφάνισης Google, αυτές οι διαφημίσεις θα εμφανίζονται μόνο σε ιστότοπους που σχετίζονται με δημοπρασίες.)

Τι είναι η συμβουλευτική προειδοποίηση καταναλωτή;

Οι συμβουλευτικές προειδοποιήσεις καταναλωτή είναι ειδοποιήσεις που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτές οι ειδοποιήσεις συνήθως παρέχονται από οργανισμούς προστασίας καταναλωτών. Ένα παράδειγμα οργανισμού που παρέχει συμβουλευτικές προειδοποιήσεις καταναλωτή είναι η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή η οποία μεριμνά για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών στην Ελλάδα. Οι οργανισμοί συμβουλευτικών υπηρεσιών ενδέχεται να είναι κρατικοί φορείς. Ωστόσο, μπορούν να διοικούνται και από τρίτες ομάδες νομικής προστασίας καταναλωτών.

Με ποιον τρόπο οι συμβουλευτικές προειδοποιήσεις καταναλωτή επηρεάζουν τις διαφημίσεις

Σε περίπτωση εξαγγελίας συμβουλευτικής προειδοποίησης καταναλωτή σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο προϊόν σε μια χώρα, η Google έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο προβολής των διαφημίσεων για το συγκεκριμένο προϊόν σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εξακολουθούν να βλέπουν διαφημίσεις που σχετίζονται με αυτά τα είδη προϊόντων, όταν η αναζήτησή τους είναι συγκεκριμένη για αυτά, αλλά προστατεύει παράλληλα άλλους χρήστες που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν τις ανησυχίες καταναλωτών σχετικά με παρόμοια προϊόντα.

 

Κρατικά έγγραφα και επίσημες υπηρεσίες

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Δεν επιτρέπονται προωθήσεις για έγγραφα ή/και υπηρεσίες που διευκολύνουν την απόκτηση, την ανανέωση, την αντικατάσταση ή την αναζήτηση επίσημων εγγράφων ή πληροφοριών που διατίθενται απευθείας μέσω ενός κρατικού φορέα ή παρόχου-κρατικού αντιπροσώπου.

Παραδείγματα (ενδεικτικά): διαβατήρια και άλλων μορφών εθνικά έγγραφα ταυτότητας, αποδεικτικά έγγραφα μόνιμης κατοικίας, αποδεικτικά έγγραφα μεταναστευτικής ιδιότητας/εγγραφής, άδειες οδήγησης, ταξιδιωτικά έγγραφα όπως βίζες και Ηλεκτρονικές Άδειες Ταξιδιού (ETA), κάρτες κοινωνικής ασφάλισης, άδειες ψαρέματος ή κυνηγιού, άδειες ή δηλώσεις όπλων και έγγραφα ή πληροφορίες που απορρέουν από επίσημα μητρώα, όπως ληξιαρχικές πράξεις γεννήσεως, ληξιαρχικές πράξεις γάμου και αρχεία στρατιωτικής υπηρεσίας.
 

Δεν επιτρέπονται προωθήσεις για παροχή βοήθειας με την υποβολή αιτήσεων ή την πληρωμή για επίσημες υπηρεσίες που διατίθενται απευθείας μέσω ενός κρατικού φορέα ή παρόχου κρατικού αντιπροσώπου.

Παραδείγματα (ενδεικτικά): βοήθεια με την υποβολή αιτήσεων για κυβερνητικά επιδόματα ή ανάθεση σε κυβερνητικά πόστα, βοήθεια με την υποβολή αιτήσεων επίσημης αλλαγής διεύθυνσης, επίσημης αλλαγής ονόματος, διεκδίκησης αζήτητων χρημάτων ή φύλαξης αλληλογραφίας, καθώς και βοήθεια με την πληρωμή μεταφορικών χρεώσεων, όπως διόδια γεφυρών ή χρεώσεις κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Υπηρεσίες που δεν υπόκεινται σε περιορισμούς από την παρούσα πολιτική

Οι παρακάτω επαγγελματικές υπηρεσίες δεν περιορίζονται από την εν λόγω πολιτική: οι υπηρεσίες προετοιμασίας φορολογικών δηλώσεων, οι νομικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες B2B/επιχειρηματικές υπηρεσίες, οι δικηγόροι ή σύμβουλοι μετανάστευσης, όταν οι υπηρεσίες εστιάζονται στη συμβουλευτική και όχι μόνο στην παροχή βοήθειας για την απόκτηση συγκεκριμένων ταξιδιωτικών εγγράφων.

Αν είστε κρατικός φορέας ή πάροχος-κρατικός αντιπρόσωπος, τότε αυτός ο περιορισμός διαφήμισης δεν ισχύει για εσάς. Ως πάροχος-κρατικός αντιπρόσωπος ορίζεται μια εταιρεία στην οποία έχει ανατεθεί από τον αρχικό πάροχο (το Κράτος) η παροχή ορισμένων προϊόντων ή υπηρεσιών εκ μέρους του, τα οποίες παρέχονται συνήθως ή παρέχονταν προηγουμένως από το ίδιο το Κράτος. Οι πάροχοι-κρατικοί αντιπρόσωποι δεν περιλαμβάνουν οντότητες που είναι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι ή μεταπωλητές. Αν είστε κρατικός φορέας ή πάροχος-κρατικός αντιπρόσωπος και θεωρείτε ότι αυτή η πολιτική έχει εφαρμοστεί εσφαλμένα σε εσάς, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.

Υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου, υπηρεσίες προώθησης και καταγραφής κλήσεων

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Δεν επιτρέπεται Προωθητικές ενέργειες για υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου, προώθησης και καταγραφής κλήσεων

Παραδείγματα (ενδεικτικά): Yπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου, προώθησης και καταγραφής κλήσεων Αυτές οι υπηρεσίες συνήθως περιλαμβάνουν την κλήση προς κάποιον αριθμό τηλεφώνου για την απόκτηση ενός άλλου αριθμού τηλεφώνου (ή πληροφοριών επιχείρησης π.χ. διεύθυνση) ή για τη σύνδεση με κάποια άλλη υπηρεσία.

Πώληση εισιτηρίων εκδηλώσεων

Δεν επιτρέπεται Οι μεταπωλητές εισιτηρίων εκδηλώσεων μπορούν να διαφημίζονται, εφόσον έχουν λάβει πιστοποίηση από την Google. Λάβετε υπόψη ότι, αν πουλάτε ή παρέχετε συνδέσμους προς ιστοτόπους που πωλούν εισιτήρια μεταπώλησης, θα πρέπει να πληροίτε ορισμένες απαιτήσεις προορισμού, προκειμένου να λάβετε πιστοποίηση.

Απαιτήσεις διαφημίσεων μεταπώλησης εισιτηρίων εκδηλώσεων

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Δεν επιτρέπονται Διαφημίσεις που προβάλλονται από πωλητές εισιτηρίων εκδηλώσεων που πουλούν ή έχουν συνδέσμους προς εισιτήρια μεταπώλησης, οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις διαφημίσεων

Υπηρεσίες παροχής εγγύησης αποφυλάκισης

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Δεν επιτρέπεται Διαφήμιση υπηρεσιών εγγύησης αποφυλάκισης

Παραδείγματα: επαγγελματίες εγγυητές αποφυλάκισης, χρηματοδοτικές υπηρεσίες εγγύησης για αποφυλάκιση, διώκτες ατόμων που παραβίασαν την εγγύηση, υπηρεσίες εγγύησης αποφυλάκισης για μετανάστες, υπηρεσίες εγγύησης κράτησης

Τεχνική υποστήριξη καταναλωτών τρίτου μέρους

Δεν επιτρέπονται τα εξής:
 
Δεν επιτρέπεται Τεχνική υποστήριξη από τρίτους παρόχους για καταναλωτικά προϊόντα τεχνολογίας και υπηρεσίες στο διαδίκτυο
 
Παραδείγματα (ενδεικτικός κατάλογος): Τεχνική υποστήριξη για θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων, ασφάλειας, κατάργησης ιών, συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο, λογαριασμών στο διαδίκτυο (για παράδειγμα, επαναφορά κωδικών πρόσβασης ή υποστήριξη σύνδεσης) ή εγκατάστασης λογισμικού
 
Σημείωση: Επιτρέπεται η προβολή διαφημίσεων για την πώληση καταναλωτικών προϊόντων τεχνολογίας στα οποία η σελίδα προορισμού μπορεί να περιέχει άλλες λειτουργίες πλοήγησης που σχετίζονται με τεχνική υποστήριξη.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας επικοινωνώντας με την Υποστήριξη του Google Ads
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;