Άλλες επιχειρήσεις που υπόκεινται σε περιορισμούς

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας για διευκόλυνση, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι χρήστες του Display & Video 360 πρέπει να συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική του Google Ads. Μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας του Display & Video 360, για να δείτε περισσότερους περιορισμούς.

Περιορίζουμε τη διαφήμιση ορισμένων ειδών επιχειρήσεων στο Google, προκειμένου να αποτρέψουμε την εκμετάλλευση χρηστών, ακόμη και αν κάποιες μεμονωμένες επιχειρήσεις φαίνονται να συμμορφώνονται με τις υπόλοιπες πολιτικές που εφαρμόζουμε. Βάσει των συνεχών μας ελέγχων και των σχολίων που λαμβάνουμε από χρήστες, ρυθμιστικές αρχές και αρχές προστασίας καταναλωτών, εντοπίζουμε κατά καιρούς προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχουν δυνατότητα κατάχρησης. Σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι ορισμένα είδη επιχειρήσεων διακυβεύουν χωρίς εύλογη αιτία την ασφάλεια ή την εμπειρία των χρηστών, ενδέχεται να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε την προβολή των σχετικών διαφημίσεων.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα για όσα πρέπει να αποφεύγετε στις διαφημίσεις σας. Οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις των πολιτικών μας μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την αναστολή του λογαριασμού.

Μάθετε τι θα συμβεί, αν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Οι παραβιάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Συγκέντρωση χρημάτων

Η συγκέντρωση χρημάτων ή δωρεών εκ μέρους πολιτικών, πολιτικών κομμάτων ή φιλανθρωπικών οργανώσεων που απαλλάσσονται από φόρους επιτρέπεται μόνο όταν αναφέρεται με σαφήνεια στον προορισμό της διαφήμισης το καθεστώς φορολογικής απαλλαγής, η φιλανθρωπική οργάνωση ή ο αριθμός φορολογικής απαλλαγής.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική για τη συγκέντρωση χρημάτων και το πώς να διορθώσετε τη διαφήμιση ή το στοιχείο που έχει απορριφθεί.

Λογισμικό υπολογιστή χωρίς χρέωση

Οι διαφημίσεις για λογισμικό υπολογιστή χωρίς χρέωση πρέπει να περιλαμβάνουν το όνομα του συγκεκριμένου λογισμικού που διαφημίζεται και να οδηγούν στον ιστότοπο που είναι εγγεγραμμένος ως έγκυρη πηγή διανομής στο διαδίκτυο για το εν λόγω λογισμικό.

Παραδείγματα (ενδεικτικά): εκτελέσιμα αρχεία (όπως αρχεία .exe, .dmg, συμπιεσμένα αρχεία, επεκτάσεις, προσθήκες, πρόσθετα, εφαρμογές υπολογιστών) που μπορούν να εκτελούνται σε υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές ή notebook και για τη λήψη των οποίων δεν απαιτείται η παροχή στοιχείων πληρωμής, δοκιμαστικές εκδόσεις χωρίς χρέωση, λογισμικό χωρίς κόστος, λογισμικό κοινής χρήσης, λογισμικό δωρεάν βασικής έκδοσης και λογισμικό επίδειξης που προσφέρει περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης.

Σημείωση: Η έγκυρη πηγή διανομής στο διαδίκτυο δεν πρέπει να έχει ιστορικό ή τη φήμη παραβάσεων πολιτικών.
Η υπηρεσία cloud δεν ανήκει στο πεδίο εφαρμογής αυτής της πολιτικής και εξαιρείται από την αίτηση για πιστοποίηση.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική για το λογισμικό υπολογιστή χωρίς χρέωση και το πώς να διορθώσετε τη διαφήμιση ή το στοιχείο που έχει απορριφθεί.

Τοπικές υπηρεσίες

Οι διαφημίσεις για υπηρεσίες κλειδαρά υπόκεινται σε περιορισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τον Καναδά. Οι διαφημίσεις για υπηρεσίες επισκευής θυρών γκαράζ υπόκεινται σε περιορισμούς στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Για να διαφημιστείτε, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για σύνθετη επαλήθευση. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη σύνθετη επαλήθευση.

Οι διαφημίσεις για υπηρεσίες κλειδαρά υπόκεινται σε περιορισμούς στη Γερμανία, τη Σουηδία, το Βέλγιο και τις Κάτω Χώρες. Δεν είναι δυνατή η προβολή διαφημίσεων.

Η προβολή των διαφημίσεων για τοπικές υπηρεσίες θα εξακολουθεί να είναι δυνατή εκτός των περιοχών που υπόκεινται σε περιορισμούς, ακόμα και αν η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρώσει την επαλήθευση.

Συμβουλευτικές προειδοποιήσεις καταναλωτή

Η Google ενδέχεται να θέσει περιορισμούς στον τρόπο προβολής διαφημίσεων σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που ανήκουν σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας όπου είναι συνήθεις οι συμβουλευτικές προειδοποιήσεις καταναλωτή.

Παράδειγμα (ενδεικτικό): δημοπρασίες κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων (το Google Ads θα εμφανίζει διαφημίσεις για τους ιστοτόπους των δημοπρασιών κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων μόνο αν στο ερώτημα αναζήτησης του χρήστη συμπεριλαμβάνονται η φράση "δημοπρασίες κατασχεμένων περιουσιακών στοιχείων" ή παρόμοιοι όροι. Στο Δίκτυο προβολής Google, αυτές οι διαφημίσεις θα εμφανίζονται μόνο σε ιστοτόπους που σχετίζονται με δημοπρασίες.)

Τι είναι η συμβουλευτική προειδοποίηση καταναλωτή;

Οι συμβουλευτικές προειδοποιήσεις καταναλωτή είναι ειδοποιήσεις που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτές οι ειδοποιήσεις συνήθως παρέχονται από οργανισμούς προστασίας καταναλωτών. Ένα παράδειγμα οργανισμού που παρέχει συμβουλευτικές προειδοποιήσεις καταναλωτή είναι η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, η οποία μεριμνά για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών στην Ελλάδα. Οι οργανισμοί συμβουλευτικών υπηρεσιών καταναλωτών ενδέχεται να είναι κρατικοί φορείς. Ωστόσο, ενδέχεται να διοικούνται και από τρίτες ομάδες υποστήριξης καταναλωτών.

Με ποιον τρόπο οι συμβουλευτικές προειδοποιήσεις καταναλωτή επηρεάζουν τις διαφημίσεις

Σε περίπτωση εξαγγελίας συμβουλευτικής προειδοποίησης καταναλωτή σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο προϊόν σε μια χώρα, η Google έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο προβολής των διαφημίσεων για το συγκεκριμένο προϊόν σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εξακολουθούν να βλέπουν διαφημίσεις που σχετίζονται με αυτά τα είδη προϊόντων, όταν πραγματοποιούν συγκεκριμένη αναζήτηση για αυτά, αλλά προστατεύει παράλληλα άλλους χρήστες που ενδέχεται να μην γνωρίζουν τις ανησυχίες καταναλωτών σχετικά με παρόμοια προϊόντα.

Κρατικά έγγραφα και υπηρεσίες

Για τα παρακάτω ισχύουν περιορισμοί:

Μόνο πιστοποιημένες κρατικές αρχές και εγκεκριμένοι πάροχοι μπορούν να προβάλλουν διαφημίσεις που προωθούν την απευθείας απόκτηση συγκεκριμένων κρατικών εγγράφων και υπηρεσιών.

Τα κρατικά έγγραφα και υπηρεσίες είναι επίσημα έγγραφα που εκδίδονται από κρατικές αρχές και επίσημες υπηρεσίες που παρέχονται από κρατικές αρχές.

Εξουσιοδοτημένος πάροχος είναι ένας διαφημιζόμενος στον οποίο έχει παρασχεθεί ρητή άδεια από μια κρατική αρχή για την παροχή ενός συγκεκριμένου κρατικού εγγράφου ή υπηρεσίας. Για να θεωρείστε εγκεκριμένος πάροχος, θα πρέπει να υπάρχει σύνδεσμος προς τον τομέα σας σε επίσημο ιστότοπο κρατικής αρχής και ο τομέας σας να αναφέρεται ρητά ως εγκεκριμένος από την εν λόγω κρατική αρχή για την παροχή ενός συγκεκριμένου κρατικού εγγράφου ή υπηρεσίας.

Ανατρέξτε στην πλήρη πολιτική για τα κρατικά έγγραφα και τις επίσημες υπηρεσίες για να μάθετε περισσότερα, όπως για τις περιφερειακές εξαιρέσεις, το πώς να υποβάλετε αίτηση πιστοποίησης και το πώς να διορθώσετε τη διαφήμιση ή το στοιχείο σας που έχει απορριφθεί.

Υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου, υπηρεσίες προώθησης και καταγραφής κλήσεων

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Προωθητικές ενέργειες για υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου, προώθησης και καταγραφής κλήσεων.

Παραδείγματα (ενδεικτικά): υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου, προώθησης και καταγραφής κλήσεων. Αυτές οι υπηρεσίες συνήθως περιλαμβάνουν την κλήση προς κάποιον αριθμό τηλεφώνου για την απόκτηση ενός άλλου αριθμού τηλεφώνου (ή πληροφοριών επιχείρησης π.χ. διεύθυνση) ή για τη σύνδεση με κάποια άλλη υπηρεσία.

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

 Κόκκινο σύμβολο x προωθητικές ενέργειες για υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου, προώθησης και καταγραφής κλήσεων.

Παραδείγματα (ενδεικτικά): υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου, προώθησης και καταγραφής κλήσεων Αυτές οι υπηρεσίες συνήθως περιλαμβάνουν την κλήση προς κάποιον αριθμό τηλεφώνου για την απόκτηση ενός άλλου αριθμού τηλεφώνου (ή πληροφοριών επιχείρησης π.χ. διεύθυνση) ή για τη σύνδεση με κάποια άλλη υπηρεσία.

Πώληση εισιτηρίων εκδηλώσεων

Οι πωλητές εισιτηρίων ζωντανών εκδηλώσεων μπορούν να διαφημίζονται, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις.

Λάβετε υπόψη ότι, αν πουλάτε εισιτήρια μεταπώλησης για ζωντανές εκδηλώσεις ή παρέχετε συνδέσμους προς ιστοτόπους πώλησης των εν λόγω εισιτηρίων, θα πρέπει να πληροίτε συγκεκριμένες απαιτήσεις προορισμού, προκειμένου να λάβετε επιβεβαίωση καταλληλότητας.

Η πώληση εισιτηρίων εκδηλώσεων περιορίζεται σε κύριους παρόχους που πληρούν τα κριτήρια στη Γαλλία και στα γαλλικά υπερπόντια εδάφη.

Η πώληση εισιτηρίων εκδηλώσεων περιορίζεται σε κύριους παρόχους που πληρούν τα κριτήρια στη Γαλλία και στα γαλλικά υπερπόντια εδάφη.

Υπηρεσίες παροχής εγγύησης αποφυλάκισης

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

 Κόκκινο σύμβολο x διαφήμιση υπηρεσιών εγγύησης αποφυλάκισης, οι οποίες προσφέρονται να ενεργούν ως διασφάλιση εγγύησης για εναγόμενο.

Παραδείγματα: (ενδεικτικά): επαγγελματίες εγγυητές αποφυλάκισης, χρηματοδοτικές υπηρεσίες εγγύησης για αποφυλάκιση, διώκτες ατόμων που παραβίασαν την εγγύηση, υπηρεσίες εγγύησης αποφυλάκισης για μετανάστες, υπηρεσίες εγγύησης κράτησης

Τεχνική υποστήριξη καταναλωτών τρίτου μέρους

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Τεχνική υποστήριξη από τρίτους παρόχους για καταναλωτικά προϊόντα τεχνολογίας και υπηρεσίες στο διαδίκτυο

Παραδείγματα (ενδεικτικά): Τεχνική υποστήριξη για θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων, ασφάλειας, κατάργησης ιών, συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο, λογαριασμών στο διαδίκτυο (για παράδειγμα, επαναφορά κωδικών πρόσβασης ή υποστήριξη σύνδεσης), υποστήριξης εξοπλισμού και επισκευών ή εγκατάστασης λογισμικού

Σημείωση: Επιτρέπεται η προβολή διαφημίσεων για την πώληση καταναλωτικών προϊόντων τεχνολογίας στις περιπτώσεις όπου η σελίδα προορισμού μπορεί να περιέχει λειτουργίες πλοήγησης που σχετίζονται με τεχνική υποστήριξη.

Δεν επιτρέπονται τα εξής:
 
Κόκκινο σύμβολο x τεχνική υποστήριξη από τρίτους παρόχους για καταναλωτικά προϊόντα τεχνολογίας και υπηρεσίες στο διαδίκτυο
 
Παραδείγματα (ενδεικτικός κατάλογος): τεχνική υποστήριξη για θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων, ασφάλειας, κατάργησης ιών, συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο, λογαριασμών στο διαδίκτυο (για παράδειγμα, επαναφορά κωδικών πρόσβασης ή υποστήριξη σύνδεσης) υποστήριξης και επισκευής υλικού ή εγκατάστασης λογισμικού
Σημείωση: Επιτρέπεται η προβολή διαφημίσεων για την πώληση καταναλωτικών προϊόντων τεχνολογίας στα οποία η σελίδα προορισμού μπορεί να περιέχει άλλες λειτουργίες πλοήγησης που σχετίζονται με τεχνική υποστήριξη.

Διαφημίσεις για τρόφιμα και ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι

Υποστηρίζουμε την υπεύθυνη διαφήμιση τροφίμων και ποτών. Οι διαφημίσεις και οι ιστότοποι προορισμού HFSS και F&B επιτρέπονται, αν συμμορφώνονται με τις παρακάτω πολιτικές και αν δεν στοχεύουν ανηλίκους. Οι πληροφορίες που αντικατοπτρίζονται σε αυτήν την πολιτική δεν προορίζεται να αποτελούν νομικές συμβουλές. Αναμένουμε από όλους τους διαφημιζομένους να συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία για όλες τις περιοχές που στοχεύουν οι διαφημίσεις τους, καθώς και τις τοπικές απαιτήσεις που μπορεί να διαφέρουν από αυτήν την πολιτική για HFSS και F&B.

Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι χρησιμοποιούν λογαριασμό για την προβολή καμπανιών που αφορούν σε τρόφιμα ή/και μη αλκοολούχα ποτά (F&B) με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρη ή αλάτι (HFSS), ενώ όλα τα δημιουργικά στον συγκεκριμένο λογαριασμό θα υπόκεινται στους περιορισμούς της σχετικής πολιτικής. Για να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση, χρησιμοποιήστε τη φόρμα που βρίσκεται εδώ.

Θεωρούμε ότι οι διαφημίσεις προωθούν την πώληση προϊόντων HFSS όταν ένα ή περισσότερα προϊόντα τροφίμων, ποτών ή γευμάτων HFSS προωθούνται στο δημιουργικό μιας διαφήμισης (κείμενο, εικόνες, ήχος ή/και βίντεο) ή στον ιστότοπο προορισμού.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική για τις διαφημίσεις για τρόφιμα και ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι, παραδείγματα προϊόντων F&B που θεωρούνται HFSS, καθώς και το πώς να διορθώσετε τη διαφήμιση ή το στοιχείο σας που έχει απορριφθεί.

Υποστηρίζουμε την υπεύθυνη διαφήμιση τροφίμων και ποτών. Οι διαφημίσεις και οι ιστότοποι προορισμού HFSS και F&B επιτρέπονται, αν συμμορφώνονται με τις παρακάτω πολιτικές και αν δεν στοχεύουν ανηλίκους. Οι πληροφορίες που αντικατοπτρίζονται σε αυτήν την πολιτική δεν προορίζεται να αποτελούν νομικές συμβουλές. Αναμένουμε από όλους τους διαφημιζομένους να συμμορφώνονται με την τοπική νομοθεσία για όλες τις περιοχές που στοχεύουν οι διαφημίσεις τους, καθώς και τις τοπικές απαιτήσεις που μπορεί να διαφέρουν από αυτήν την πολιτική για HFSS και F&B. 

Οι διαφημιζόμενοι πρέπει να δηλώσουν υπεύθυνα ότι χρησιμοποιούν λογαριασμό για την προβολή καμπανιών που αφορούν σε τρόφιμα ή/και μη αλκοολούχα ποτά (F&B) με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρη ή αλάτι (HFSS), ενώ όλα τα δημιουργικά στον συγκεκριμένο λογαριασμό θα υπόκεινται στους περιορισμούς της σχετικής πολιτικής. Για να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση, χρησιμοποιήστε τη φόρμα που βρίσκεται εδώ.

Θεωρούμε ότι οι διαφημίσεις προωθούν την πώληση προϊόντων HFSS όταν ένα ή περισσότερα προϊόντα τροφίμων, ποτών ή γευμάτων HFSS προωθούνται στο δημιουργικό μιας διαφήμισης (κείμενο, εικόνες, ήχος ή/και βίντεο) ή στον ιστότοπο προορισμού. 

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα προϊόντων F&B (μη εξαντλητική λίστα) που θεωρούνται HFSS, εκτός εάν το δημιουργικό της διαφήμισης ή ο ιστότοπος προορισμού περιέχει τα θρεπτικά στοιχεία, υποδεικνύοντας ότι τα προϊόντα βρίσκονται εντός του επιτρεπόμενου ορίου για FSS και του επιτρεπόμενου μεγέθους μερίδας/των επιτρεπόμενων θερμίδων ή κατόπιν επιτυχούς αιτήματος επανεξέτασης από τον διαφημιζόμενο. Για τα πλήρη διατροφικά όρια για τα προϊόντα HFSS F&B, ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα.

Αυτά είναι ορισμένα παραδείγματα HFSS F&B: 
 • Ζαχαρούχα ροφήματα (σόδα, νερό, χυμός, καφές, τσάι ή αθλητικά ροφήματα με προσθήκη ζάχαρης ή άλλα θερμιδικά γλυκαντικά), ενεργειακά ποτά
 • Ντόνατ, κέικ, γλυκά μπισκότα, αρτοσκευάσματα, κρουασάν, γλυκίσματα
 • Κομπόστες, ξηροί καρποί με προσθήκη ζάχαρης
 • Πραλίνες σοκολάτας, μπάρες δημητριακών ή ξηρών καρπών με σοκολάτα ή καραμέλα, ξηροί καρποί με επικάλυψη καραμέλας ή μελιού
 • Μιλκσέικ 
 • Χοιρινά και μοσχαρίσια λουκάνικα/χοτ ντογκ, σαλάμι, προσούτο, μπέικον, τηγανητό κρέας, τηγανητά ψάρια
 • Πίτσα, γεύματα με χάμπουργκερ και τηγανητές πατάτες, τηγανητό φαγητό (όπως γεμιστές πιπεριές χαλαπένιο)
 • Καραμέλες, σοκολάτες, γλυκά, γλυκίσματα, ζελεδάκια, παγωτά, marshmallow
 • Βούτυρο, αλάτι, θερμιδικά γλυκαντικά (π.χ. σιρόπι σφενδάμου, αγαύη, μέλι, ζάχαρη), έλαιο καρύδας
Παραδείγματα διαφημίσεων εκτός του πεδίου εφαρμογής αυτής της πολιτικής:
 • Διαφημίσεις ή ιστότοποι προορισμού οι οποίοι περιλαμβάνουν μόνο κείμενο, εικόνες, ήχο ή/και βίντεο, κ.λπ. τροφίμων, ποτών και γευμάτων που δεν είναι HFSS. Παραδείγματα που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία HFSS F&B (μη εξαντλητικά): χυμός 100%, μη ανθρακούχο εμφιαλωμένο νερό, ανθρακούχο εμφιαλωμένο νερό και νερό με γεύση χωρίς πρόσθετη ζάχαρη ή γλυκαντικά, ροφήματα που περιέχουν ΜΟΝΟ νερό και χυμό 100% (π.χ. αποσταγμένο νερό), καφές και τσάι χωρίς γλυκαντικές ουσίες, γάλα με χαμηλά λιπαρά ή χωρίς λιπαρά, σιτηρά χωρίς πρόσθετα συστατικά, φρέσκα ή κατεψυγμένα φρούτα και λαχανικά, όσπρια και φακές, φρούτα σε κονσέρβα με νερό ή χυμό 100%, ξηροί καρποί και σπόροι, ξηροί καρποί και αποξηραμένα φρούτα χωρίς πρόσθετο αλάτι ή ζάχαρη, γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά ή χωρίς λιπαρά και χωρίς πρόσθετη ζάχαρη, ψάρια, πουλερικά, αυγά ή κρέας (χωρίς πρόσθετο αλάτι, λιπαρά ή ζάχαρη), άλευρα, μαγειρική σόδα μπέικιν πάουντερ, ελαιόλαδο, κραμβέλαιο
 • Εταιρικές διαφημίσεις τροφίμων ή ποτών ή ιστότοποι προορισμού οι οποίοι δεν περιλαμβάνουν κείμενο, εικόνες, ήχο ή/και βίντεο κ.λπ. οποιωνδήποτε τροφίμων και ποτών HFSS, όπως:
 • Το λογότυπο της επωνυμίας ή την επωνυμία της εταιρείας που απεικονίζεται σε περίπτωση χορηγίας ή φιλανθρωπικής οργάνωσης, π.χ. "Με τη χορηγία της ή παρέχεται από την [όνομα εταιρείας]"
 • Ιστότοποι εντοπισμού εστιατορίων
 • Ιστότοποι αξιολόγησης εστιατορίων
 • Υπηρεσίες παράδοσης φαγητού από εστιατόριο
 • Διαφημίσεις ή ιστότοποι προορισμού που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα προϊόντα HFSS F&B, για την προώθηση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που δεν σχετίζεται με F&B, όπως: 
 • Ένα τρέιλερ για ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα μαγειρικής
 • Μια διαφήμιση για τον τουρισμό 
 • Διαφημίσεις για είδη καθαρισμού κουζίνας
 • Διαφημίσεις ή ιστότοποι προορισμού που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα προϊόντα HFSS F&B, για την προώθηση ενός μηνύματος PSA σχετικά με την υγιεινή διατροφή και τις υγιεινές διατροφικές συνήθειες 

Εφαρμογή της πολιτικής

Αυτή η ενημέρωση πολιτικής θα ισχύσει για όλες τις διαφημίσεις τροφίμων και ποτών με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρη ή αλάτι (HFSS F&B) που προβάλλονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ΕΕ στο Δίκτυο προβολής Google και στο YouTube. Οι διαφημίσεις εντός λογαριασμών που δηλώνονται με δική τους πρωτοβουλία ως HFSS F&B και έχουν λάβει την ετικέτα HFSS θα προβάλλονται μόνο σε χρήστες με δηλωμένη ηλικία 18 ετών και άνω.

Τι συμβαίνει σε περίπτωση παράβασης των πολιτικών μας

 • Αν διαπιστώσουμε ότι έχετε προβάλει μια διαφήμιση για ένα προϊόν HFSS F&B (ή για ένα προϊόν του οποίου η κατάσταση HFSS δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί λόγω έλλειψης διατροφικών στοιχείων) εκτός λογαριασμού που δηλώνεται υπεύθυνα ως HFSS F&B, θα λάβετε μια ειδοποίηση ότι απαγορεύεται η προβολή της διαφήμισης σε ανηλίκους στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ΕΕ, όπως περιγράφεται παραπάνω. Αν θέλετε να υποβάλετε αίτημα επανεξέτασης της απόφασης, πρέπει να αναθεωρήσετε ή να υποβάλετε τα διατροφικά στοιχεία σε εμάς, ώστε να τεκμηριώσουμε τη θέση σας.
 • Οι διαφημίσεις και τα στοιχεία που παραβαίνουν αυτήν την πολιτική ενδέχεται να απορρίπτονται. Η προβολή διαφήμισης που έχει απορριφθεί θα περιορίζεται, έως ότου αποκατασταθεί η παράβαση πολιτικής και εγκριθεί η διαφήμιση.

Πώς να διορθώσετε μια παράβαση

 • Αν έχετε λάβει ειδοποίηση ότι μία ή περισσότερες από τις διαφημίσεις σας έχουν παραβεί την πολιτική περί HFSS F&B, επισκεφτείτε τη σελίδα βοήθειας και βεβαιωθείτε ότι όλα τα προϊόντα που διαφημίζετε μέσω των διαφημίσεων και των ιστοτόπων προορισμού εμπίπτουν στις οδηγίες για τα θρεπτικά στοιχεία.
 • Αν θέλετε να διαφημίζετε προϊόντα που περιέχουν HFSS, η Google απαιτεί να δηλώσετε υπεύθυνα ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του HFSS F&B.
 • Αν θέλετε να περιορίζεται μόνο ένα υποσύνολο διαφημίσεων, θα πρέπει να δημιουργήσετε έναν ξεχωριστό λογαριασμό και να δηλώσετε υπεύθυνα αυτόν τον λογαριασμό για HFSS F&B.
 • Αν πιστεύετε ότι οι διαφημίσεις σας έχουν λανθασμένα επισημανθεί ως HFSS F&B, υποβάλετε ένα αίτημα επανεξέτασης με διατροφικά στοιχεία, ώστε να επιβεβαιωθεί ότι οι διαφημίσεις βρίσκονται εκτός του πεδίου εφαρμογής του HFSS F&B.

Ανατρέξτε σε αυτήν την πολιτική, για να διαπιστώσετε αν κάποια από τις διαφημίσεις σας εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της πολιτικής και, εφόσον εμπίπτει, υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση για τη συγκεκριμένη διαφήμιση εδώ.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Διατροφικό προφίλ Google HFSS F&B

Τα επίπεδα θρεπτικών ουσιών εφαρμόζονται σε βάση 100 γραμμαρίων και ανά μερίδα για γενική εφαρμογή και αντικατοπτρίζουν τα κοινά μεγέθη μερίδων ετικέτας και τα επίπεδα θερμίδων για γεύματα και συστατικά γευμάτων. Αν το μέγεθος μερίδας του διαφημιζόμενου φαγητού ή ποτού σας δεν αντιστοιχεί σε μεγάλο βαθμό με το αναφερόμενο μέγεθος μερίδας (LSS), αξιολογήστε το προϊόν σας χρησιμοποιώντας τα κριτήρια ανά 100 γραμμάρια.

 

Φαγητά και ποτά

ΑΝΑ

Κορεσμένα λιπαρά (g)

Νάτριο (mg)

Ολικά σάκχαρα (g)

Με προσθήκη ζάχαρης (g)

Θερμίδες

Ποτά

           

Όλα τα ροφήματα εκτός από το γάλα

LSS (εκτ. 8 oz)

Δ/Ι

105 mg

Δ/Ι

0

Δ/Ι

100 g

Δ/Ι

46 mg

0

             

Σιτηρά/ψωμιά

           

Ψωμί, προϊόντα αρτοποιίας, νουντλς, ρύζι, σιτηρά, τηγανίτες

LSS (εκτ. 100 g)

2

360

10

Δ/Ι

Δ/Ι

100 g

2

360

10

             

Δημητριακά προγεύματος

LSS (εκτ. 30 g)

1,5

250

6,75

Δ/Ι

Δ/Ι

100 g

5

625

22,5

             

Φρούτα, λαχανικά και όσπρια

           

Επεξεργασμένα φρούτα, λαχανικά και όσπρια

LSS (εκτ. 90 g)

2

350

Δ/Ι

0

Δ/Ι

100 g

2,2

390

0

             

Ξηροί καρποί και σπόροι

           

Ξηροί καρποί και σπόροι

LSS (εκτ. 30 g)

3,5

130

4

Δ/Ι

Δ/Ι

100 g

12

430

13

             

Γαλακτοκομικά

           

Γάλα και υποκατάστατα γάλακτος

LSS (εκτ. 8 oz/245 g)

5

200

22

Δ/Ι

Δ/Ι

100 g

3

82

9

             

Τυριά και προϊόντα τυριού

LSS (εκτ. 30 g)

3

228

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

100 g

10

760

             

Γιαούρτι και επιδόρπια γιαουρτιού

LSS (εκτ. 170 g)

5

136

19

Δ/Ι

Δ/Ι

100 g

3

80

11,5

             

Κρέας, ψάρια, αυγά, πουλερικά και υποκατάστατα κρέατος

           

Επεξεργασμένο κρέας, πουλερικά, ψάρια, αυγά και υποκατάστατα

LSS (εκτ. 50 g)

2

335

Δ/Ι

Δ/Ι

Δ/Ι

100 g

4

670

             

Γεύματα και συστατικά γεύματος

           

Έτοιμα πιάτα και ορεκτικά

<315 θερμίδες (εκτ. 140 γραμμάρια)

5

545

14

Δ/Ι

315

100 g

4

390

10

225

             

Πλήρες γεύμα

<510 θερμίδες (εκτ. 300 g)

6,6

660

18

Δ/Ι

510

100 g

2,2

220

6

200

             

Σνακ και λιχουδιές

           

Σνακ και λιχουδιές

<150 θερμίδες (εκτ. 30 g)

1,5

120

6,75

Δ/Ι

150

100 g

5

400

22,5

500

             

Σάλτσες, καρυκεύματα και μπαχαρικά

           

Σάλτσες, καρυκεύματα και μπαχαρικά

LSS (εκτ. 30 g)

2

135

1,5

Δ/Ι

Δ/Ι

100 g

6,6

450

4,9

             

 

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας, επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Google Ads
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
true
true
true
true
73067