Άλλες επιχειρήσεις που υπόκεινται σε περιορισμούς

Η Google παρέχει μεταφρασμένες εκδόσεις του Κέντρου βοήθειας, μολονότι αυτές οι εκδόσεις δεν έχουν ως στόχο να αλλάξουν το περιεχόμενο των πολιτικών μας. Η αγγλική έκδοση είναι η επίσημη γλώσσα που χρησιμοποιούμε για την εφαρμογή των πολιτικών μας. Για να προβάλετε αυτό το άρθρο σε διαφορετική γλώσσα, χρησιμοποιήστε το μενού γλωσσών στο κάτω μέρος της σελίδας.

Οι χρήστες του Display & Video 360 πρέπει να συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική του Google Ads. Μεταβείτε στο Κέντρο βοήθειας του Display & Video 360, για να δείτε περισσότερους περιορισμούς.

Περιορίζουμε τη διαφήμιση ορισμένων ειδών επιχειρήσεων στο Google, προκειμένου να αποτρέψουμε την εκμετάλλευση χρηστών, ακόμη και αν κάποιες μεμονωμένες επιχειρήσεις φαίνονται να συμμορφώνονται με τις υπόλοιπες πολιτικές που εφαρμόζουμε. Βάσει των συνεχών μας ελέγχων και των σχολίων που λαμβάνουμε από χρήστες, ρυθμιστικές αρχές και αρχές προστασίας καταναλωτών, εντοπίζουμε κατά καιρούς προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχουν δυνατότητα κατάχρησης. Σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι ορισμένα είδη επιχειρήσεων διακυβεύουν χωρίς εύλογη αιτία την ασφάλεια ή την εμπειρία των χρηστών, ενδέχεται να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε την προβολή των σχετικών διαφημίσεων.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα για όσα πρέπει να αποφεύγετε στις διαφημίσεις σας. Οι επαναλαμβανόμενες παραβάσεις των πολιτικών μας μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την αναστολή του λογαριασμού.

Μάθετε τι θα συμβεί, αν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Συγκέντρωση χρημάτων

Η συγκέντρωση χρημάτων ή δωρεών επιτρέπεται μόνο εκ μέρους πολιτικών, πολιτικών κομμάτων ή φιλανθρωπικών οργανώσεων που υπόκεινται σε καθεστώς φοροαπαλλαγής. Στον προορισμό της διαφήμισης πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια η κατάσταση αφορολόγητου, συμπεριλαμβάνοντας έναν αριθμό φορολογικής οργάνωσης ή έναν αριθμό φοροαπαλλαγής.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Συγκέντρωση χρημάτων.


Λογισμικό υπολογιστή χωρίς χρέωση

Περιορίζουμε την προώθηση λογισμικού για υπολογιστή χωρίς χρέωση. Πρέπει να υποβάλετε αίτηση για διαφήμιση λογισμικού υπολογιστών χωρίς χρέωση ως εξουσιοδοτημένος ιστότοπος διανομής και να βεβαιωθείτε ότι η διαφήμιση περιέχει το όνομα του λογισμικού.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Λογισμικό υπολογιστών χωρίς χρέωση.


Τοπικές υπηρεσίες

Σε ορισμένες χώρες, οι τοπικές υπηρεσίες δεν επιτρέπεται να προβάλλονται ή απαιτείται να ολοκληρώσετε τη σύνθετη επαλήθευση, προτού επιτραπεί η προβολή των διαφημίσεων.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Τοπικές υπηρεσίες.


Συμβουλευτικές προειδοποιήσεις καταναλωτή

Η Google ενδέχεται να θέσει περιορισμούς στον τρόπο προβολής διαφημίσεων σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που ανήκουν σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας όπου είναι συνήθεις οι συμβουλευτικές προειδοποιήσεις καταναλωτή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Συμβουλευτικές προειδοποιήσεις καταναλωτή.


Κρατικά έγγραφα και επίσημες υπηρεσίες

Μόνο πιστοποιημένες κρατικές αρχές και εγκεκριμένοι πάροχοι μπορούν να προβάλλουν διαφημίσεις που προωθούν την απευθείας απόκτηση συγκεκριμένων κρατικών εγγράφων και υπηρεσιών.

Τα κρατικά έγγραφα και υπηρεσίες είναι επίσημα έγγραφα που εκδίδονται από κρατικές αρχές και επίσημες υπηρεσίες που παρέχονται από κρατικές αρχές.

Εξουσιοδοτημένος πάροχος είναι ένας διαφημιζόμενος στον οποίο έχει παρασχεθεί ρητή άδεια από μια κρατική αρχή για την παροχή ενός συγκεκριμένου κρατικού εγγράφου ή υπηρεσίας. Για να θεωρείστε εγκεκριμένος πάροχος, θα πρέπει να υπάρχει σύνδεσμος προς τον τομέα σας σε επίσημο ιστότοπο κρατικής αρχής και ο τομέας σας να αναφέρεται ρητά ως εγκεκριμένος από την εν λόγω κρατική αρχή για την παροχή ενός συγκεκριμένου κρατικού εγγράφου ή υπηρεσίας.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Κρατικά έγγραφα και επίσημες υπηρεσίες .


Υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου, υπηρεσίες προώθησης και καταγραφής κλήσεων

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Προωθητικές ενέργειες για υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου, προώθησης και καταγραφής κλήσεων.

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Υπηρεσίες τηλεφωνικού καταλόγου, υπηρεσίες προώθησης και καταγραφής κλήσεων .


Πώληση εισιτηρίων εκδηλώσεων

Η προώθηση πωλήσεων εισιτηρίων ζωντανών εκδηλώσεων επιτρέπεται μόνο για λογαριασμούς που έχουν λάβει επιβεβαίωση καταλληλότητας από την Google. Μπορείτε να διαβάσετε τα κριτήρια καταλληλότητας εδώ και να ζητήσετε την επιβεβαίωση της καταλληλότητας, χρησιμοποιώντας αυτή τη φόρμα.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Πώληση εισιτηρίων εκδηλώσεων.


Υπηρεσίες εγγυοδοσίας

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Διαφήμιση υπηρεσιών εγγυοδοσίας, οι οποίες προσφέρονται με σκοπό να ενεργήσουν ως διασφάλιση εγγύησης για εναγόμενο.

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική για τις Υπηρεσίες εγγυοδοσίας .


Τεχνική υποστήριξη καταναλωτών τρίτου μέρους

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Κόκκινο σύμβολο x Τεχνική υποστήριξη από τρίτους παρόχους για καταναλωτικά προϊόντα τεχνολογίας και υπηρεσίες στο διαδίκτυο.

Οι παραβάσεις αυτής της πολιτικής δεν θα οδηγήσουν σε άμεση αναστολή λογαριασμού χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Θα δοθεί προειδοποίηση, τουλάχιστον 7 ημέρες πριν από οποιαδήποτε αναστολή του λογαριασμού σας. Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους λογαριασμούς που έχουν τεθεί σε αναστολή.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Τεχνική υποστήριξη πελατών τρίτου μέρους.


Διαφημίσεις για τρόφιμα και ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι

Περιορίζουμε την προώθηση τροφών και ποτών (F&B) με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην ΕΕ στο Δίκτυο προβολής Google και στο YouTube.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Διαφημίσεις για τρόφιμα και ποτά με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά, ζάχαρη και αλάτι.


Υπηρεσίες γνωριμιών: Ιαπωνία

Οι διαφημιζόμενοι που προσφέρουν υπηρεσίες γνωριμιών στο διαδίκτυο και στοχεύουν την Ιαπωνία θα πρέπει να λάβουν πιστοποίηση από την Google, προκειμένου να μπορέσουν να διαφημιστούν μέσω του Google Ads. Υποβάλετε αίτηση για πιστοποίηση εδώ.

Επιπλέον, οι διαφημίσεις πρέπει να περιλαμβάνουν την προειδοποίηση 18禁 ή 18+.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική Υπηρεσίες γνωριμιών: Ιαπωνία .

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας, επικοινωνώντας με την Υποστήριξη Google Ads

Σας βοήθησε αυτό;

Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού