Άλλες επιχειρήσεις που υπόκεινται σε περιορισμούς

Περιορίζουμε τη διαφήμιση ορισμένων ειδών επιχειρήσεων στο Google, προκειμένου να αποτρέψουμε την εκμετάλλευση χρηστών, ακόμη και αν κάποιες μεμονωμένες επιχειρήσεις φαίνονται να συμμορφώνονται με τις υπόλοιπες πολιτικές που εφαρμόζουμε. Βάσει των συνεχών μας ελέγχων και των σχολίων που λαμβάνουμε από χρήστες και αρχές προστασίας καταναλωτών, εντοπίζουμε κατά καιρούς προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχουν δυνατότητα κατάχρησης. Σε περίπτωση που θεωρήσουμε ότι ορισμένα είδη επιχειρήσεων διακυβεύουν χωρίς εύλογη αιτία την ασφάλεια ή την εμπειρία των χρηστών, ενδέχεται να υιοθετήσουμε συντηρητική στάση και να περιορίσουμε ή να τερματίσουμε την προβολή των σχετικών διαφημίσεων.

Ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα για όσα πρέπει να αποφεύγετε στις διαφημίσεις σας. Μάθετε τι συμβαίνει, εάν παραβείτε τις πολιτικές μας.

Συγκέντρωση χρημάτων

Δεν επιτρέπεται Η συγκέντρωση χρημάτων ή δωρεών επιτρέπεται μόνο εκ μέρους πολιτικών, πολιτικών κομμάτων ή φιλανθρωπικών οργανώσεων που απαλλάσσονται από φόρους.

Σημείωση: Στον προορισμό της διαφήμισης πρέπει να δηλώνεται με σαφήνεια εάν οι δωρεές απαλλάσσονται από φόρους.
 
Μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε μια διαφήμιση ή μια επέκταση που έχει απορριφθεί

Δωρεάν λογισμικό υπολογιστή

 

Δεν επιτρέπεται Οι διαφημίσεις για δωρεάν λογισμικό υπολογιστή επιτρέπονται μόνο εάν περιλαμβάνουν το όνομα του συγκεκριμένου λογισμικού που διαφημίζεται και οδηγούν στην έγκυρη πηγή διανομής στο διαδίκτυο για το εν λόγω λογισμικό.

Παραδείγματα: εκτελέσιμα αρχεία (όπως αρχεία .exe, .dmg, συμπιεσμένα αρχεία, επεκτάσεις, προσθήκες, πρόσθετα, εφαρμογές υπολογιστών) που μπορούν να εκτελούνται σε προσωπικούς υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές ή notebook και για τη λήψη των οποίων δεν απαιτείται η παροχή στοιχείων πληρωμής, δωρεάν δοκιμές, δωρεάν λογισμικό, λογισμικό κοινής χρήσης, λογισμικό δωρεάν βασικής έκδοσης και επιδείξεις που προσφέρουν περιεχόμενο με δυνατότητα λήψης
 
Σημείωση: Η έγκυρη πηγή δεν πρέπει να έχει ιστορικό κακής φήμης ή παραβάσεων πολιτικών.

 

Εργαλείο αντιμετώπισης προβλημάτων: Μη υποστηριζόμενη επιχείρηση
  1. Εγγράψτε τον ιστότοπό σας ως την έγκυρη πηγή διανομής, εάν είστε ο εκδότης του συγκεκριμένου λογισμικού που θέλετε να διαφημίσετε. Εάν διαπιστώσουμε ότι ο ιστότοπός σας είναι η έγκυρη πηγή, μπορούμε να εγκρίνουμε τις διαφημίσεις που είχαν απορριφθεί.
  2. Αλλάξτε τον προορισμό της διαφήμισης. Εάν κάποιος άλλος ιστότοπος είναι ήδη εγγεγραμμένος ως η έγκυρη πηγή διανομής για το λογισμικό σας, επεξεργαστείτε τη διαφήμιση, ώστε το τελικό URL να οδηγεί στον εγκεκριμένο προορισμό.

Αφού επεξεργαστείτε και αποθηκεύσετε τη διαφήμιση, αυτή αποστέλλεται για έλεγχο. Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειάζεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Εάν δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί. 

Τοπικές υπηρεσίες

Στο πλαίσιο περιορισμένου προγράμματος beta, οι διαφημίσεις για υπηρεσίες κλειδαρά και επισκευής θυρών γκαράζ περιορίζονται σε συγκεκριμένες περιοχές. Για να διαφημιστείτε σε αυτές τις περιοχές, πρέπει να υποβάλετε αίτηση για σύνθετη επαλήθευση. Μάθετε περισσότερα για τη σύνθετη επαλήθευση.

Η προβολή των διαφημίσεων για τοπικές υπηρεσίες θα εξακολουθεί να είναι δυνατή εκτός των περιοχών περιορισμένης πρόσβασης, ακόμα και αν η επιχείρηση δεν έχει ολοκληρώσει την επαλήθευση.

Συμβουλευτικές προειδοποιήσεις καταναλωτή

Η Google ενδέχεται να θέσει περιορισμούς στον τρόπο προβολής διαφημίσεων σχετικά με προϊόντα και υπηρεσίες που ανήκουν σε τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας όπου είναι συνήθεις οι συμβουλευτικές προειδοποιήσεις καταναλωτή.

Παράδειγμα: δημοπρασίες τύπου penny (το Google Ads θα εμφανίζει διαφημίσεις για τους ιστότοπους των δημοπρασιών τύπου penny μόνο εάν η φράση "δημοπρασίες τύπου penny" ή παρόμοιοι όροι συμπεριλαμβάνονται στο ερώτημα αναζήτησης του χρήστη. Στο Δίκτυο εμφάνισης Google, αυτές οι διαφημίσεις θα εμφανίζονται μόνο σε ιστότοπους που σχετίζονται με δημοπρασίες.)

Τι είναι η συμβουλευτική προειδοποίηση καταναλωτή;

Οι συμβουλευτικές προειδοποιήσεις καταναλωτή είναι ειδοποιήσεις που παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους και τα οφέλη συγκεκριμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτές οι ειδοποιήσεις συνήθως παρέχονται από οργανισμούς προστασίας καταναλωτών. Ένα παράδειγμα οργανισμού που παρέχει συμβουλευτικές προειδοποιήσεις καταναλωτή είναι η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή η οποία μεριμνά για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών στην Ελλάδα. Οι οργανισμοί συμβουλευτικών υπηρεσιών ενδέχεται να είναι κρατικοί φορείς. Ωστόσο, μπορούν να διοικούνται και από τρίτες ομάδες νομικής προστασίας καταναλωτών.

Με ποιον τρόπο οι συμβουλευτικές προειδοποιήσεις καταναλωτή επηρεάζουν τις διαφημίσεις

Σε περίπτωση εξαγγελίας συμβουλευτικής προειδοποίησης καταναλωτή σχετικά με κάποιο συγκεκριμένο προϊόν σε μια χώρα, η Google έχει το δικαίωμα να αλλάξει τον τρόπο προβολής των διαφημίσεων για το συγκεκριμένο προϊόν σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να εξακολουθούν να βλέπουν διαφημίσεις που σχετίζονται με αυτά τα είδη προϊόντων, όταν η αναζήτησή τους είναι συγκεκριμένη για αυτά, αλλά προστατεύει παράλληλα άλλους χρήστες που ενδεχομένως δεν γνωρίζουν τις ανησυχίες καταναλωτών σχετικά με παρόμοια προϊόντα.

Πώληση δωρεάν αντικειμένων

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Δεν επιτρέπεται Χρέωση για προϊόντα ή υπηρεσίες, όπου το κύριο προσφερόμενο προϊόν ή η υπηρεσία διατίθεται από το κράτος ή από κάποια δημόσια πηγή δωρεάν ή σε χαμηλότερη τιμή

Παραδείγματα (μη εξαντλητικός κατάλογος): Υπηρεσίες για αιτήσεις για διαβατήρια ή άδειες οδήγησης, αιτήσεις για ιατροφαρμακευτική ασφάλιση, έγγραφα από επίσημα ληξιαρχεία, π.χ. πιστοποιητικά γέννησης, πιστοποιητικά γάμου ή πιστοποιητικά εγγραφής επιχειρήσεων, αποτελέσματα ιατρικών εξετάσεων, αριθμομηχανές φόρου, υπηρεσίες καταλόγου με χρέωση κλήσεων/προώθηση κλήσεων/εγγραφή κλήσεων που διαφημίζουν αριθμούς επικοινωνίας για μη συνεργαζόμενες επιχειρήσεις (σε διαφημίσεις ή/και σε περιεχόμενο λέξεων-κλειδιών) σε αντίθεση με τις δικές τους υπηρεσίες καταλόγου/προώθησης κλήσεων

Σημείωση: Μπορείτε να συνδυάσετε κάποιο δωρεάν προϊόν ή υπηρεσία με κάποιο άλλο προϊόν ή υπηρεσία που προσφέρετε. Για παράδειγμα, ένας πάροχος τηλεοπτικών υπηρεσιών μπορεί να συνδυάσει δημόσια διαθέσιμο περιεχόμενο με περιεχόμενο επί πληρωμή. Ένα ταξιδιωτικό γραφείο μπορεί να συνδυάσει την παροχή αίτησης για βίζα με ένα πακέτο διακοπών. Ωστόσο, το δωρεάν προϊόν ή η υπηρεσία δεν μπορεί να διαφημίζεται ως το κύριο προσφερόμενο προϊόν ή υπηρεσία.
 

Μάθετε πώς μπορείτε να διορθώσετε μια διαφήμιση ή μια επέκταση που έχει απορριφθεί

Αντιμετώπιση προβλημάτων: Υπηρεσίες καταλόγου με χρέωση κλήσεων

Όταν εξετάζουμε αν οι διαφημίσεις για την υπηρεσία καταλόγου με χρέωση κλήσεων συμμορφώνονται με την πολιτική πώλησης δωρεάν αντικειμένων, λαμβάνουμε υπόψη μας τα εξής:

  • Αν το περιεχόμενο λέξεων-κλειδιών σχετίζεται με μη συνεργαζόμενες επιχειρήσεις ή/και κρατικές υπηρεσίες (π.χ. η διαφήμισή σας μπορεί να απορριφθεί, αν χρησιμοποιείτε λέξεις κλειδιά, όπως "κοινωνική ασφάλιση", "υπηρεσίες συνταξιοδότησης" ή λέξεις-κλειδιά ονομάτων εταιρειών/επωνυμιών),

  • Αν στο δημιουργικό σας υπάρχει ισχυρισμός ότι πρόκειται για το τηλεφωνικό κέντρο μιας κρατικής υπηρεσίας ή/και μη συνεργαζόμενης επιχείρησης αντί για την υπηρεσία καταλόγου με χρέωση κλήσεων, 

  • Αν η σελίδα προορισμού σας έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε να μιμείται τον ιστότοπο μιας μη συνεργαζόμενης επιχείρησης ή/και κρατικής υπηρεσίας, ώστε να συγκαλύπτεται ότι η παρεχόμενη υπηρεσία αποτελεί υπηρεσία καταλόγου κλήσεων/προώθησης κλήσεων.

Ωστόσο, αν χρησιμοποιείτε λέξεις-κλειδιά, όπως "υπηρεσία τηλεφωνικού καταλόγου" και η διαφήμισή σας είναι σαφής ως προς τη φύση και το κόστος της υπηρεσίας που παρέχεται και συμμορφώνεται με όλες τις πολιτικές του Google Ads, μπορείτε να διαφημίσετε την υπηρεσία σας μέσω του Google Ads.

Αν διαπιστώσουμε ότι κάποια διαφήμιση δεν συμμορφώνεται με αυτόν τον κανόνα, θα απορρίψουμε τη διαφήμιση και δεν θα επιτρέπεται η προβολή της. Θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας ενημερώνει ότι η διαφήμισή σας απορρίφθηκε και ποια παράβαση πολιτικής προκάλεσε την απόρριψη. Αν διαπιστώσουμε συνεχιζόμενες παραβάσεις αυτής της πολιτικής, αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορείτε να εμφανίζετε διαφημίσεις σε συσχετιζόμενη σελίδα προορισμού/λογαριασμό.

Ο έλεγχος των περισσότερων διαφημίσεων ολοκληρώνεται εντός 1 εργάσιμης ημέρας. Ωστόσο, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται πιο σύνθετος έλεγχος, ενδέχεται να χρειαστεί μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν δεν μπορείτε ή δεν επιθυμείτε να διορθώσετε αυτές τις παραβάσεις, καταργήστε τη διαφήμισή σας, ώστε να αποτραπεί η μελλοντική αναστολή λειτουργίας του λογαριασμού σας λόγω υπερβολικού αριθμού διαφημίσεων που έχουν απορριφθεί.

Πώληση εισιτηρίων εκδηλώσεων

Δεν επιτρέπεται Οι μεταπωλητές εισιτηρίων εκδηλώσεων μπορούν να διαφημίζονται, εφόσον έχουν λάβει πιστοποίηση από την Google. Λάβετε υπόψη ότι, αν πουλάτε ή παρέχετε συνδέσμους προς ιστοτόπους που πωλούν εισιτήρια μεταπώλησης, θα πρέπει να πληροίτε ορισμένες απαιτήσεις προορισμού, προκειμένου να λάβετε πιστοποίηση.

Απαιτήσεις διαφημίσεων μεταπώλησης εισιτηρίων εκδηλώσεων

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Δεν επιτρέπονται Διαφημίσεις που προβάλλονται από πωλητές εισιτηρίων εκδηλώσεων που πουλούν ή έχουν συνδέσμους προς εισιτήρια μεταπώλησης, οι οποίες δεν συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις διαφημίσεων

Υπηρεσίες παροχής εγγύησης αποφυλάκισης

Δεν επιτρέπονται τα εξής:

Δεν επιτρέπεται Διαφήμιση υπηρεσιών εγγύησης αποφυλάκισης

Παραδείγματα: επαγγελματίες εγγυητές αποφυλάκισης, χρηματοδοτικές υπηρεσίες εγγύησης για αποφυλάκιση, διώκτες ατόμων που παραβίασαν την εγγύηση, υπηρεσίες εγγύησης αποφυλάκισης για μετανάστες, υπηρεσίες εγγύησης κράτησης

Τεχνική υποστήριξη καταναλωτών τρίτου μέρους

Δεν επιτρέπονται τα εξής:
 
Δεν επιτρέπεται Τεχνική υποστήριξη από τρίτους παρόχους για καταναλωτικά προϊόντα τεχνολογίας και υπηρεσίες στο διαδίκτυο
 
Παραδείγματα (ενδεικτικός κατάλογος): Τεχνική υποστήριξη για θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων, ασφάλειας, κατάργησης ιών, συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο, λογαριασμών στο διαδίκτυο (για παράδειγμα, επαναφορά κωδικών πρόσβασης ή υποστήριξη σύνδεσης) ή εγκατάστασης λογισμικού
 
Σημείωση: Επιτρέπεται η προβολή διαφημίσεων για την πώληση καταναλωτικών προϊόντων τεχνολογίας στα οποία η σελίδα προορισμού μπορεί να περιέχει άλλες λειτουργίες πλοήγησης που σχετίζονται με τεχνική υποστήριξη.

Χρειάζεστε βοήθεια;

Αν έχετε ερωτήσεις σχετικά με τις πολιτικές μας, ενημερώστε μας επικοινωνώντας με την Υποστήριξη του Google Ads
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;