Други ограничени бизнеси

Google предоставя преведени версии на статиите в Помощния ни център за Ваше удобство. Те не са предназначени да променят съдържанието на правилата ни. За прилагане на правилата използваме официалната версия на английски език. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Потребителите на Display & Video 360 трябва да спазват тези правила на Google Ads. Посетете Помощния център на Display & Video 360 за допълнителни ограничения.

Ограничаваме рекламирането на някои бизнеси с услугите ни, за да не допуснем експлоатация на потребителите дори ако изглежда, че отделни фирми спазват останалите ни правила. Въз основа на постоянните ни прегледи и отзивите от потребители, регулиращи органи и агенции за защита на потребителите понякога установяваме продукти или услуги, с които е възможна злоупотреба. Ако преценим, че определени видове бизнеси крият твърде висок риск за безопасността или практическата работа на потребителите, може да ограничим или спрем показването на свързаните с тях реклами.

По-долу сме дали някои примери за това, какво да избягвате в рекламите си. Неколкократното нарушаване на правилата ни може да доведе до спиране на профила.

Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Нарушенията на долупосочените правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спиране на профила. Научете повече за спрените профили.

Апели за набирането на парични средства

Не се допуска Апелите за набиране на парични средства или дарения се допускат само от името на политик, политическа партия или освободена от данъци благотворителна организация и само когато статутът на освобождаване от данъци, номерът на благотворителната организация или номерът за освобождаване от данъци са ясно посочени в дестинацията на рекламата.

Инструмент за отстраняване на неизправности: Апели за набиране на парични средства
 1. Проверете рекламата и дестинацията ѝ, за да видите къде може да липсва важна информация за статута Ви на освобождаване от данъци.

  Ако рекламата или целевата Ви страница апелират за дарения, които са освободени от данъци, моля, посочете ясно статута си на освобождаване от данъци на целевата си страница или страницата за дарения, включително номера си на благотворителна организация. В САЩ например статут съгласно раздел 501(c)(3) или 501(c)(4) показва, че необходимото освобождаване от данъци е налице.

 2. Коригирайте дестинацията на рекламата. Добавете необходимата информация. Ако не можете да коригирате дестинацията на рекламата, актуализирайте рекламата с нова дестинация, която спазва правилата.

 3. Редактирайте рекламата. Добавете необходимата информация. Ако рекламата Ви вече спазва правилата, но сте направили промени в дестинацията ѝ, редактирайте рекламата и я запазете. Това ще изпрати рекламата и дестинацията ѝ повторно за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

Софтуер за настолни компютри без парично заплащане

Не се допуска Рекламите за безплатен софтуер за настолни компютри трябва да включват името на конкретния рекламиран софтуер и да водят до достоверния източник на онлайн разпространение на софтуера.

Примери (неизчерпателни): Изпълними файлове (например .exe, .dmg, компресирани файлове, разширения, приставки, добавки, настолни приложения), които могат да бъдат пуснати на настолни и преносими компютри или ноутбуци и не изискват информация за плащане, за да бъдат изтеглени; безплатни пробни версии; безплатен софтуер; условно безплатен софтуер; софтуер с безплатно ползване и заплащане на допълнителни функции; демонстрации, които предлагат съдържание за изтегляне
 
Забележка: Достоверният източник на онлайн разпространение не трябва да има репутация на нарушител на правилата, нито да ги е нарушавал.

 

Инструмент за отстраняване на неизправности – Безплатен софтуер за настолни компютри
 1. Ако сте издателят на софтуера, който искате да рекламирате, регистрирайте сайта си като достоверния източник на онлайн разпространение. Ако определим, че сайтът Ви е достоверният източник на онлайн разпространение, можем да одобрим неодобрените Ви реклами.
 2. Променете дестинацията на рекламата. Ако като достоверен източник на онлайн разпространение на софтуера вече е регистриран друг сайт, редактирайте рекламата си, така че крайният URL адрес да води към одобрената дестинация.

След като редактирате и запазите рекламата си, тя ни се изпраща за преглед. Повечето реклами се преглеждат за един работен ден, но за някои може да е нужно повече време, ако се налага по-сложен преглед.

Ако не можете да отстраните тези нарушения или решите да не го правите, премахнете рекламата си, за да предотвратите спирането на профила си в бъдеще поради многократни нарушения на правилата. Научете повече за спрените профили.

Местни услуги

Рекламите за ключарски услуги са ограничени в Канада и САЩ. Рекламите за ремонт на гаражни врати са ограничени в САЩ. За да рекламирате, трябва да кандидатствате за разширено потвърждаване. Научете повече за разширеното потвърждаване.

Рекламите за ключарски услуги са ограничени в Белгия, Германия, Нидерландия и Швеция. Рекламите не могат да се показват.

Рекламите за местни услуги ще продължат да се показват извън ограничените райони, дори бизнесът да не е завършил потвърждаването.

Съвети за потребителите

No issues detected and positive check mark icon За сферите на дейност, където съветите за потребителите са обичайни, Google може да ограничи начина на показване на реклами за съответните продукти и услуги.

Пример (неизчерпателен): „Търгове за стотинки“ (Google Ads ще показва реклами за такива търгове само ако фразата „търг за стотинка“ или подобни термини са включени в заявката на потребителя. В Google Дисплейна мрежа тези реклами ще се показват само в сайтове, свързани с търгове.)

Какво представлява съветът за потребителите?

Съветите за потребителите са сигнали, предоставящи информация относно рисковете и предимствата на определени продукти и услуги. Тези сигнали обикновено се разпространяват от организации, подпомагащи защитата на потребителите. Примери за организации, издаващи такива съвети, са Федералната комисия по търговия (САЩ), Агенцията по потребителските въпроси (Япония) и други регионални агенции, подпомагащи защитата на потребителските интереси. Тези организации може да бъдат правителствени органи, но може и да бъдат ръководени от независими групи, застъпващи се за потребителите.

Как съветите за потребителите засягат рекламите?

Ако за определен продукт в една държава бъде издаден съвет за потребителите, Google може да промени начина на глобално показване на рекламите за този продукт. Това позволява на потребителите да виждат реклами, свързани с тези видове продукти, когато конкретно търсят такива, но защитава други потребители, които може да не са запознати с притесненията за подобни продукти.

Държавни документи и услуги

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Популяризации на документи и/или услуги, които улесняват получаването, подновяването, замяната и справките за официални документи или информация, предоставяни директно от държавен орган или официален делегиран доставчик.

Примери (неизчерпателни): Паспорти и други видове национални документи за самоличност; доказателство за постоянно пребиваване; доказателство за имигрантски статут/регистрация; шофьорски книжки; документи за регистрация на превозни средства; пътни документи, като например визи и електронни разрешения за пътуване (ETA); социалноосигурителни карти; разрешителни за лов и риболов; разрешителни за притежание или регистрация на оръжие; документи или информация от официални регистри, като например удостоверения за раждане, семейно положение и военни досиета
 

червена отметка „х“ Популяризации на предоставяне на помощ при кандидатстване или извършване на плащания за обществени услуги, които се предоставят директно от държавен орган или делегиран доставчик.

Примери (неизчерпателни): Помощ при кандидатстване за назначаване на държавна длъжност или получаване на придобивки; помощ при заявяване на официална промяна на адреса, промяна на името, искания за възстановяване на пари или задържана поща; помощ при плащане на транспортни такси, като например пътни такси за преминаване на мост или за задръствания

Услуги, които не са ограничени от тези правила

Следните професионални услуги не са ограничени от тези правила: услуги за данъчна подготовка; юридически услуги; услуги за бизнес към бизнес (B2B)/корпоративни услуги; адвокати или консултанти по имиграционно право, когато фокусът на услугата е поставен върху предоставянето на консултации, а не само на помощ за придобиване на конкретни пътни документи или държавни услуги.

Ако сте държавен или делегиран доставчик, това рекламно ограничение не се отнася за Вас. За делегиран доставчик се счита фирма, на която официално е възложено или поверено от оригиналния доставчик (държавен орган) да предоставя от негово име определени продукти или услуги, които обикновено се извършват или преди са били извършвани от държавния орган. Делегираните доставчици не включват юридически лица, които са упълномощени доставчици или дистрибутори. Ако сте държавен или делегиран доставчик и считате, че правилата са приложени неправилно спрямо Вас, моля, свържете се с нас тук.

Услуги за телефонни указатели, пренасочване на обаждания и записване на обаждания

Не се допуска следното:

 червена отметка „х“ Популяризиране на услуги за телефонни указатели, пренасочване на обаждания и записване на обаждания.

Примери (неизчерпателни): Услуги за телефонни указатели, пренасочване на обаждания и записване на обаждания. Тези услуги обикновено включват обаждане до телефонен номер с цел получаване на друг телефонен номер (или информация за бизнеса, например адрес) или свързване с друга услуга.

Продажба на билети за събития

Не се допуска На продавачите на билети за събития на живо е разрешено да рекламират, ако отговарят на условията. Обърнете внимание, че ако продавате или предоставяте връзки към сайтове за препродажба на билети за събития на живо, трябва да изпълните определени изисквания за дестинацията, за да получите потвърждение за придържане към условията.

Във Франция и френските територии продажбата на билети за събития е ограничена до отговарящи на условията основни доставчици.

Услуги за гаранционни облигации

Не се допуска следното:

 червена отметка „х“ Рекламиране на услуги за гаранционни облигации, които предлагат обезпечаване на гаранция за подсъдим.

Примери (неизчерпателни): Търговски агенти на гаранционни облигации, услуги за финансиране на гаранционни облигации, „ловци на глави“, поръчители за освобождаване под гаранция, услуги за освобождаване на задържани имигранти под гаранция, услуги за освобождаване на задържани лица под гаранция.

Техническа поддръжка на клиенти от трети страни

Не се допуска следното:
 
червена отметка „х“ Техническа поддръжка от трети страни – доставчици на потребителски технологични продукти и онлайн услуги
 
Примери (неизчерпателни): Техническа поддръжка за отстраняване на неизправности, сигурност, премахване на вируси, връзка с интернет, онлайн профили (например поддръжка за повторно задаване на парола или за вход в профила), поддръжка и ремонт на хардуер или инсталиране на софтуер
Забележка: Допускат се реклами за продажба на потребителски технологии, когато целевата страница може да съдържа функции за навигиране, свързани с техническа поддръжка.

Реклами за храни и напитки с високо съдържание на мазнини, захар или сол

Ние подкрепяме отговорното рекламиране на храни и напитки. Рекламите и целевите сайтове за храни и/или напитки с високо съдържание на мазнини, захар или сол се допускат, ако спазват правилата по-долу и не са насочени към непълнолетни лица. Информацията, отразена в тези правила, не съставлява правен съвет. Очакваме всички рекламодатели да спазват местното законодателство на региона, към който са насочени рекламите им, включително местните изисквания, които може да се различават от тези ограничения за храни и/или безалкохолни напитки с високо съдържание на мазнини, захар или сол. 

Рекламодателите са задължени да декларират, че използват профил за провеждане на кампании за храни и напитки с високо съдържание на мазнини, захар или сол, и всички файлове за създаване на реклама в него ще са предмет на ограниченията на правилата за храни и напитки с високо съдържание на мазнини, захар или сол. За да направите това, използвайте формуляра тук.

Считаме, че рекламите популяризират продажбата на продукти с високо съдържание на мазнини, захар или сол, когато в рекламното им послание (текст, изображения, аудио и/или видеоклип) или в целевия им сайт се популяризират такива хранителни продукти, напитки или ястия. 

Следват няколко (неизчерпателни) примера за храни и/или напитки, за които се счита, че са с високо съдържание на мазнини, захар или сол, освен ако рекламното послание или целевият сайт не съдържат информация за хранителните вещества, в която се посочва, че продуктите са в рамките на разрешения праг за съдържание на мазнини, захар и сол, или при успешно обжалване от страна на рекламодателя. За подробности относно праговете на хранителните вещества за храни и/или напитки с високо съдържание на мазнини, захар или сол вижте таблицата по-долу.

Следват няколко примера за храни и/или напитки с високо съдържание на мазнини, захар или сол: 
 • подсладени напитки (безалкохолни напитки, вода, сок, кафе, чай или спортни напитки с добавена захар или други калорични подсладители), енергийни напитки;
 • понички, торти, сладки бисквити, сладкиши, кроасани, сладки печива;
 • плодови консерви, сушени плодове с добавена захар;
 • шоколадов крем с ядки, микс от сушени плодове и ядки или ядково барче с шоколад или бонбонки, покрити с бонбонки или мед ядки;
 • млечни шейкове; 
 • свинска и говежда наденица/кренвирши, колбаси, прошуто, бекон, пържено месо, пържена риба;
 • пица, хамбургер с пържени картофки, пържени храни (например панирани хапки);
 • бонбони, шоколад, лакомства, сладкарски изделия, желирани бонбони, сладолед, маршмелоу;
 • масло, сол, калорични подсладители (напр. кленов сироп, агаве, мед, захар), кокосово масло.
Примери за реклами извън обхвата на тези правила:
 • Реклами или целеви сайтове, които включват само текст, изображения, аудио и/или видеоклипове и т. н. на храни, напитки и ястия, които не са с високо съдържание на мазнини, захар или сол. Примери за такива продукти (неизчерпателни): 100% сок, неовкусена бутилирана вода, газирана вода и овкусена вода без добавена захар или подсладители, напитки, съдържащи САМО вода и 100% сок (напр. разреден сок), неподсладени кафе и чай, обезмаслено или нискомаслено неовкусено мляко, зърнени храни без добавени съставки, пресни или замразени плодове и зеленчуци без добавени съставки, сушени боб и леща, консервирани във вода или в 100% сок плодове, неовкусени ядки и семена, ядки и сушени плодове без добавена сол или захар, нискомаслено или обезмаслено кисело мляко без добавена захар, неовкусени риба, птиче месо, яйца или месо (без добавени сол, мазнина, захар), неовкусено брашно, сода бикарбонат, бакпулвер, зехтин, масло от рапица
 • Реклами или целеви сайтове на компании за храни или напитки, които не включват текст, изображения, аудио и/или видеоклипове и т.н. на храни и напитки с високо съдържание на мазнини, захар или сол, като например:
 • Лого на марката или име на компанията, изобразено в ситуация със спонсорство или благотворителна организация, т.е. „Спонсорирано от или предоставено от [име на компанията]“
 • Уебсайтове за търсене на ресторанти
 • Уебсайтове за отзиви за ресторанти
 • Услуги за доставка от ресторанти
 • Реклами или целеви сайтове, които включват храни и/или напитки с високо съдържание на мазнини, захар или сол, за да популяризират продукт или услуга, които не са свързани с храни и напитки, като например: 
 • Трейлър на предаване за печива
 • Реклама за туризъм 
 • Реклами за консумативи за почистване на кухнята
 • Реклами или целеви сайтове, които включват храни и/или напитки с високо съдържание на мазнини, захар или сол, за да популяризират PSA за здравословни диети и хранене 

Обхват на правилата

Тази актуализация на правилата ще важи за всички реклами на храни и/или напитки с високо съдържание на мазнини, захар или сол, които се показват в Google Дисплейна мрежа и YouTube в ЕС и Обединеното кралство. Рекламите с етикет за високо съдържание на мазнини, захар или сол, намиращи се в профили, които са самостоятелно декларирани като такива за храни и/или безалкохолни напитки с високо съдържание на мазнини, захар или сол, ще се показват само на потребители, декларирали, че са навършили 18 години.

Какво става, ако нарушите правилата ни

 • Ако установим, че сте пуснали реклама на храни и/или напитки с високо съдържание на мазнини, захар или сол (или на продукт, чието съдържание на такива съставки не може да бъде потвърдено поради липса на информация за хранителните вещества) извън самостоятелно деклариран профил за такива продукти, ще получите известие, че показването ѝ е било ограничено за непълнолетни лица в Обединеното кралство и ЕС, както е описано по-горе. Ако искате да обжалвате решението, трябва да направите корекции или да ни изпратите информация за хранителните вещества, за да обосновете позицията си.
 • Рекламите и разширенията, които нарушават тези правила, може да не бъдат одобрени. Неодобрената реклама ще бъде ограничена, докато не се коригира нарушението на правилата и тя не бъде одобрена.

Как да отстраните нарушение

 • Ако сте получили известие, че една или повече от рекламите Ви са нарушили правилата за храни и/или напитки с високо съдържание на мазнини, захар или сол, моля, посетете страницата за помощ и се уверете, че всички продукти, които рекламирате чрез рекламите и целевите си сайтове, са в съответствие с указанията за хранителните вещества.
 • Ако искате да рекламирате продукти с високо съдържание на мазнини, захар или сол, Google изисква самостоятелно да декларирате, че попадат в обхвата на храни и/или напитки с високо съдържание на мазнини, захар или сол.
 • Ако искате само част от рекламите да бъдат ограничени, трябва да създадете отделен профил и самостоятелно да декларирате този профил за храни и/или напитки с високо съдържание на мазнини, захар или сол.
 • Ако смятате, че рекламите Ви неправилно са били означени като храни и/или напитки с високо съдържание на мазнини, захар или сол, моля, изпратете обжалване с информация за хранителните вещества, за да потвърдите, че рекламите са извън обхвата на тези продукти.

Моля, прегледайте тези правила, за да определите дали някоя от рекламите Ви попада в обхвата им. Ако е така, декларирайте тези реклами тук.

Нуждаете се от помощ?

Профил на Google за хранителните вещества на храни и напитки с високо съдържание на мазнини, захар или сол

Нивата на хранителните вещества се прилагат на 100 грама и на порция, за да са глобално приложими и да отразяват най-често срещаните обозначения за размерите на порциите и нивата на калориите на ястията и техните компоненти. Ако размерът на предлаганата от Вас рекламирана храна или напитка не съответства точно на посочения размер на порцията, моля, оценете продукта си, като използвате критериите на 100 грама.

 

Храни и напитки

НА

Наситени мазнини (г)

Натрий (мг)

Общо захари (г)

Добавена захар (г)

Калории

Напитки

           

Всички напитки с изключение на прясно мляко

Посочен размер на порцията (прибл. 245 г)

Неприложимо

105 мг

Неприложимо

0

Неприложимо

100 г

Неприложимо

46 мг

0

             

Зърнени храни/хляб

           

Хляб, хлебни продукти, китайски спагети, ориз, зърнени храни, палачинки

Посочен размер на порцията (прибл. 100 г)

2

360

10

Неприложимо

Неприложимо

100 г

2

360

10

             

Зърнени закуски

Посочен размер на порцията (прибл. 30 г)

1,5

250

6,75

Неприложимо

Неприложимо

100 г

5

625

22,5

             

Плодове, зеленчуци и бобови растения

           

Обработени плодове, зеленчуци и бобови растения

Посочен размер на порцията (прибл. 90 г)

2

350

Неприложимо

0

Неприложимо

100 г

2,2

390

0

             

Ядки и семена

           

Ядки и семена

Посочен размер на порцията (прибл. 30 г)

3,5

130

4

Неприложимо

Неприложимо

100 г

12

430

13

             

Млечни продукти

           

Пресни млека и алтернативни продукти

Посочен размер на порцията (прибл. 245 г)

5

200

22

Неприложимо

Неприложимо

100 г

3

82

9

             

Сирене и продукти от сирене

Посочен размер на порцията (прибл. 30 г)

3

228

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

100 г

10

760

             

Кисело мляко и подобни продукти

Посочен размер на порцията (прибл. 170 г)

5

136

19

Неприложимо

Неприложимо

100 г

3

80

11,5

             

Месо и заместители на месо, риба, яйца и птици

           

Обработено месо, птици, риба, яйца и алтернативни продукти

Посочен размер на порцията (прибл. 50 г)

2

335

Неприложимо

Неприложимо

Неприложимо

100 г

4

670

             

Ястия и техните компоненти

           

Готови ястия и предястия

По-малко от 315 калории (прибл. 140 г)

5

545

14

Неприложимо

315

100 г

4

390

10

225

             

Пълно ястие

По-малко от 510 калории (прибл. 300 г)

6,6

660

18

Неприложимо

510

100 г

2,2

220

6

200

             

Междинни закуски и лакомства

           

Междинни закуски и лакомства

По-малко от 150 калории (прибл. 30 г)

1,5

120

6,75

Неприложимо

150

100 г

5

400

22,5

500

             

Сосове, подправки и кулинарни съставки

           

Сосове, подправки и кулинарни съставки

Посочен размер на порцията (прибл. 30 г)

2

135

1,5

Неприложимо

Неприложимо

100 г

6,6

450

4,9

             

 

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false