Други ограничени бизнеси

Google предоставя преведени версии на Помощния център, но тяхното предназначение не е да променя съдържанието на правилата ни. Използваме версията на английски език като официален текст, чрез който налагаме правилата. За да видите тази статия на друг език, използвайте падащото меню за езици в долната част на страницата.

Потребителите на Display & Video 360 трябва да спазват тези правила на Google Ads. Посетете Помощния център на Display & Video 360 за допълнителни ограничения.

Ограничаваме рекламирането на някои бизнеси с услугите ни, за да не допуснем експлоатация на потребителите дори ако изглежда, че отделни фирми спазват останалите ни правила. Въз основа на постоянните ни прегледи и отзивите от потребители, регулиращи органи и агенции за защита на потребителите понякога установяваме продукти или услуги, с които е възможна злоупотреба. Ако преценим, че определени видове бизнеси крият твърде висок риск за безопасността или практическата работа на потребителите, може да ограничим или спрем показването на свързаните с тях реклами.

По-долу сме дали някои примери за това, какво да избягвате в рекламите си. Неколкократното нарушаване на правилата ни може да доведе до спиране на профила.

Научете какво се случва, ако нарушите правилата ни.

Нарушенията на долупосочените правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили.

Апели за набирането на парични средства

Апелите за набиране на парични средства или дарения се допускат само от името на политик, политическа партия или освободена от данъци благотворителна организация. Дестинацията на рекламата трябва ясно да показва статута на освобождаване от данъци, като включва номера на благотворителната организация или номера за освобождаване от данъци.

Научете повече за правилата за апелите за набирането на парични средства.


Безплатен софтуер за настолни компютри

Ограничаваме популяризирането на безплатен софтуер за настолни компютри. Трябва да кандидатствате, за да рекламирате безплатен софтуер за настолни компютри като достоверен сайт за разпространение, и рекламата трябва да съдържа името на софтуера.

Научете повече за правилата за безплатен софтуер за настолни компютри.


Местни услуги

В някои държави рекламите за местни услуги не са разрешени или се изисква да извършите разширено потвърждаване, преди да бъде допуснато показването на реклами.

Научете повече за правилата за местни услуги.


Съвети за потребителите

За сферите на дейност, където съветите за потребителите са обичайни, Google може да ограничи начина на показване на реклами за съответните продукти и услуги.

Научете повече за правилата за съвети за потребителите.


Документи и официални услуги на публичната администрация

Само сертифицирани публични администрации и оправомощени доставчици може да показват реклами, които популяризират директното получаване на конкретни документи и услуги на публичната администрация.

Документите и услугите на публичната администрация представляват официални документи, издавани от публичната администрация, и официални услуги, предоставяни от публичната администрация.

Оправомощен доставчик е рекламодател, който е получил изрично разрешение от дадена публична администрация да предоставя конкретен неин документ или услуга. За да Ви считаме за оправомощен доставчик, домейнът на бизнеса Ви трябва да е включен в официален уебсайт на публичната администрация и изрично да е посочен като оправомощен от нея за предоставяне на конкретен неин документ или услуга.

Научете повече за правилата за документи и официални услуги на публичната администрация.


Услуги за телефонни указатели, пренасочване на обаждания и записване на обаждания

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Популяризиране на услуги за телефонни указатели, пренасочване на обаждания и записване на обаждания.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили.

Научете повече за правилата за услугите за телефонни указатели, пренасочване на обаждания и записване на обаждания.


Продажба на билети за събития

Популяризирането на продажби на билети за събития на живо е разрешено само за профили, които са получили потвърждаване на съответствие с условията от Google. Можете да прочетете какви са критериите за участие тук и да заявите потвърждаване на съответствие с условията чрез този формуляр.

Научете повече за правилата за продажба на билети за събития.


Услуги за съдебни гаранции

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Рекламиране на услуги за съдебни гаранции, които предлагат обезпечаване на гаранция за подсъдим.

Нарушенията на тези правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили.

Научете повече за правилата за услугите за съдебни гаранции.


Техническа поддръжка на клиенти от трети страни

Не се допуска следното:

червена отметка „х“ Техническа поддръжка от трети страни – доставчици на потребителски технологични продукти и онлайн услуги.

Нарушенията на долупосочените правила не водят до незабавно спиране на профила без предварително предупреждение. Ще бъде издадено предупреждение поне 7 дни преди спирането на профила. Научете повече за спрените профили.

Научете повече за правилата за техническа поддръжка на клиенти от трети страни.


Реклами за храни и напитки с високо съдържание на мазнини, захар или сол

В Обединеното кралство и ЕС ограничаваме популяризирането на храни и напитки с високо съдържание на мазнини, захар или сол в Google Дисплейна мрежа и YouTube.

Научете повече за правилата за рекламите за храни и напитки с високо съдържание на мазнини, захар или сол.


Услуги за запознанства в Япония

Рекламодателите, предлагащи услуги за онлайн запознанства, насочени към Япония, трябва да бъдат сертифицирани от Google, преди да могат да рекламират с Google Ads. Кандидатствайте за сертифициране тук.

Освен това рекламите трябва да включват и предупреждение „18禁“ или „18+“.

Научете повече за правилата за Услуги за запознанства в Япония.

Нуждаете се от помощ?

Ако имате въпроси за правилата ни, съобщете ни: Връзка с екипа на Google Ads за поддръжка

Това полезно ли бе?

Как можем да направим подобрения?
true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню