Požadavky na cílovou stránku

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Pokud chcete titulky ve svém jazyce, můžete si je zapnout na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu Nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky a nastavte požadovaný jazyk.


Ve všech službách Google je naší prioritou uživatelský dojem. Snažíme se proto vytvořit bezpečné prostředí, ve kterém uživatelé reklamní síti Google důvěřují. Když uživatelé kliknou na reklamu a jsou přesměrováni na vstupní stránku, musí z ní mít celkově dobrý dojem. Cílem zásad týkajících se požadavků na cílovou stránku je, aby vstupní stránky byly funkční, užitečné a umožňovaly pohodlné přecházení mezi stránkami. Je to přínosné i pro inzerenty. Google Ads tak totiž zajišťuje, že bude v reklamním ekosystému jejich značka vnímána pozitivně.

Nefunkční cílová stránka

Google vyžaduje, aby cíl reklamy i jeho obsah fungoval v běžných prohlížečích a na běžných zařízeních, a uživatelé se tak vždy dostali na cílovou stránku, která správně funguje.

Cíl reklamy musí fungovat pro prohledávače Google AdsBot a nesmí globálně vracet žádné chyby cílové stránky (například kódy odpovědí při chybách protokolu HTTP). Cílem vaší reklamy je rozšířená adresa URL, kterou vidíte v uživatelském rozhraní Google Ads. Jedná se o kompletně sestavenou URL reklamy, která je spojením cílové URL, měřicí šablony (pokud je použita) a případných parametrů.

Uživatelé s chytrými kampaněmi, kterým jejich vlastní web nefunguje, si v některých případech mohou jako vstupní stránku zvolit svůj Firemní profil (optimalizovaný pro danou reklamu).

Následující scénáře by vedly k zamítnutí kvůli nefunkční cílové stránce:

Červené znaménko × Cílové stránky, které nefungují správně nebo jsou chybně nastavené

 • Příklady: „Na tuto stránku jste se dostali omylem.“, „Jejda, tady není nic k vidění!“, „Na tomto webu se pracuje.“

Červené znaménko × Cílové stránky, které na běžných zařízeních globálně vracejí prohledávačům Google AdsBot nějaký kód chyby protokolu HTTP

 • Příklady: Web v běžných prohlížečích a na běžných zařízeních vrací prohledávačům Google AdsBot některý z těchto kódů odpovědí při chybách protokolu HTTP klientu nebo serveru: 403 Forbidden (zakázáno), 404 Not Found (nenalezeno) nebo 500 Internal Server Error (interní chyba serveru).

 

Pokud chcete titulky ve svém jazyce, můžete si je zapnout na YouTube. Ve spodní části přehrávače videa klikněte na ikonu Nastavení Obrázek ikony nastavení YouTube, vyberte Titulky a nastavte požadovaný jazyk.


Proč byla reklama zamítnuta

Krok 1 (ze 3): Zjistěte, o jakou chybu cílové stránky se jedná

1.1 Zkontrolujte zadanou URL. Zkontrolujte správnost adres vstupních stránek, URL klíčových slov, dynamických měřicích URL a URL přímých odkazů.

1.2 Cílová stránka reklamy musí správně fungovat.

 • Weby a aplikace: Reklamy musí vést na aplikaci nebo webovou stránku, která globálně vrací kód odpovědi HTTP 200.
  • I když se aplikace nebo web na vaší straně úspěšně načítá, nesmí při pokusech o přístup prohledávačů Google AdsBot (tzv. user‑agentů) vracet žádnou chybu cílové stránky (například nějaký kód chyby protokolu HTTP).
  • Zkontrolujte cíl reklamy v různých prohlížečích a na různých zařízeních. Vždy musí vést na funkční web nebo aplikaci. Aplikace lze propagovat jen tam, kde si je uživatel může stáhnout.
 • Reklamy na interakce s aplikacemi: Ověřte, zda máte správně nastavenou URL přímého odkazu a zda nepoužíváte externí měřič (což zatím není u reklam tohoto typu podporováno).
 • Reklamy propagující aplikace: Zkontrolujte, zda případné externí měřiče přesměrovávají uživatele na správnou aplikaci ve správném obchodě s aplikacemi.

1.3 Pokud se chcete podívat na podrobnosti důvodu zamítnutí, umístěte v uživatelském rozhraní Google Ads ukazatel myši na zamítnutou reklamu.

Tento obrázek znázorňuje chybu nefunkční cílové stránky zamítnuté reklamy v Google Ads.

Dozvíte se tak například, že byla reklama zamítnuta, protože rozšířená adresa URL při přístupu prohledávače Google AdsBot k webu na počítači vrátila chybu protokolu HTTP 404.

Poznámka: Aplikace nelze propagovat tam, kde si je nelze stáhnout.

Krok 2 (ze 3): Zjistěte podstatu chyby cílové stránky

Nejčastější důvody zamítnutí kvůli nefunkčnosti cílové stránky jsou:

Odpověď HTTP 4xx nebo HTTP 5xx: Server hostující váš web vrátil chybu protokolu HTTP, která nám v přístupu k obsahu zabránila. Zadali jste například chybnou URL, a proto byla při přístupu prohledávačů Google AdsBot vrácena chyba 404 (stránka nebyla nalezena).

Chyba DNS: K názvu hostitele serveru se nepodařilo přiřadit IP adresu, a proto jsme se na stránku nedostali.

Příliš dlouhá, prázdná nebo chybná adresa URL přesměrování:: Adresa URL přesměrování vrácená serverem nebyla platná, a proto jsme na ni nemohli přejít.

Soukromá IP adresa: Web je hostován za bránou firewall nebo směrovačem a nepodařilo se nám k němu získat přístup.

Nesprávně formátovaná odpověď HTTP: Odpověď vašeho serveru byla zkomolená.

Při čtení stránky vypršel časový limit: Vrácení stránky trvalo serveru příliš dlouho, a proto jsme daný produkt přestali procházet.

Server příliš často používá přesměrování: Server procházení několikrát přesměroval, takže jsme ho museli ukončit.

Stránka vyžaduje ověření: Uvedená adresa URL je chráněna nějakým ověřovacím protokolem, který Googlu brání v přístupu k obsahu.

Nepovinný krok 3 (ze 3): Ověřte funkčnost URL pro prohledávače Google AdsBot pomocí nástrojů Chrome DevTools

Až zjistíte důvod zamítnutí, můžete ověřit, zda má Google k dané URL přístup pomocí prohledávačů Google AdsBot. Pokud to chcete udělat, pokuste se o přístup k webu pomocí nástrojů Chrome DevTools s řetězcem user‑agentu nastaveným na „Google AdsBot“. Postup nahrazení user‑agentu pomocí nástrojů Chrome DevTools najdete zde.

Možnosti nápravy

Zkontrolujte zadanou adresu URL.

Zkontrolujte, zda je cíl reklamy správný a URL neobsahuje překlepy.

Opravte cílovou stránku, případně chyby protokolu HTTP.

Cílová stránka reklamy nesmí vracet prohledávačům Google AdsBot při procházení žádnou chybu cíle (například nějakou chybu protokolu HTTP). Pokud problém opravit neumíte, informujte svého webového vývojáře, že aplikace ani weby by neměly prohledávačům Google AdsBot při procházení vracet žádné chyby cílové stránky (například chyby protokolu HTTP). Můžete také použít jinou cílovou stránku, která žádnou chybu cíle nevrací. Upravte cílovou URL reklamy tak, aby odkazovala na takovou část aplikace nebo webu, která naše zásady neporušuje. Potom reklamu uložte, abychom ji mohli znovu zkontrolovat.

Odvolání proti rozhodnutí ve věci zásad

Pokud jste cílovou stránku opravili nebo je podle vás chyba na naší straně, odvolejte se proti rozhodnutí ve věci zásad přímo ze svého účtu Google Ads a požádejte o kontrolu. Až se přesvědčíme, že cílová stránka funguje, můžeme vaše reklamy schválit.

Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte příslušnou reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Neshoda s cílovou stránkou

Google vyžaduje, aby reklamy přesně odpovídaly aplikaci nebo webové stránce, na kterou se uživatel po kliknutí na reklamu dostane.

Poznámka: Viditelná URL musí přesně odpovídat tomu, kam se uživatel dostane, a cílová URL ho nesmí přesměrovat do jiné domény. Dbejte také na to, aby rozšířená adresa URL vedla na cílovou URL.

Tip: Pokud před měřicí parametr v cílové adrese URL nevložíte příkaz {ignore}, může způsobit neshodu s cílovou stránkou. Jestliže v cílové URL používáte měření (včetně dynamického ID z externího měřicího systému), je třeba před měřicí parametr v cílové URL vložit příkaz {ignore}.
Příklad: http://example.com/?{ignore}tracking=123&id=DynamicId

Následující scénáře by vedly k zamítnutí kvůli neshodě s cílovou stránkou:

Červené znaménko × Doména nebo přípona domény ve viditelné URL neodpovídá cílové a mobilní adrese URL, na kterou se uživatelé dostávají.

 • Příklady: viditelná URL google.com a cílová URL example.com, viditelná URL reklamy example.com a cílová URL klíčového slova example.org, vkládání klíčových slov v doméně nejvyšší úrovně nebo druhé úrovně viditelné URL, například www.{klíčové slovo}.com.

Červené znaménko × Subdoména, která jasně neodlišuje stránku od ostatních stránek na stejné doméně nebo od nadřazené domény

 • Příklad: viditelná URL: blogspot.com a cílová URL: mojespolecnost.blogspot.com

Poznámka: Pokud doménu používá výhradně jedna společnost, subdoména není potřeba.

Červené znaménko × Přesměrování z cílové URL, která uživatele posílají na jinou doménu

 • Příklad: cílová URL http://example.com, která uživatele posílá na adresu http://example2.com

Červené znaménko × Měřicí šablona nebo rozšířená adresa URL, která nevede na stejný obsah jako cílová URL

 • Příklady: Cílová URL vede na stránku s produkty určité kategorie, ale měřicí šablona nebo rozšířená adresa URL zavede uživatele na stránku konkrétního produktu. Cílová URL je example.com/clothes, ale měřicí šablona vede na adresu example.com/clothes/shirts.

Proč byla reklama zamítnuta

Pokud chcete zjistit konkrétní důvod zamítnutí reklamy kvůli neshodě s cílovou stránkou, umístěte na danou reklamu ukazatel myši.

Nejčastějšími důvody zamítnutí kvůli neshodě s cílovou stránkou jsou:

 • Procházená cílová URL neodpovídá očekávané cílové URL: K této situaci dochází, když cílová URL obsahuje přesměrování, které uživatele přivede do jiné domény.
 • Viditelná URL neodpovídá cílové URL: K tomu dojde, když webová stránka nebo aplikace uvedená v reklamě (ve viditelné URL) neodpovídá webové stránce, resp. aplikaci, na kterou se uživatelé po kliknutí na reklamu dostanou (tedy cílové URL).
 • Měřicí šablona nepřesměrovává prostřednictvím cílové URL: K tomu dochází, když měřicí šablona nezavede uživatele na stejný obsah jako cílová URL. Jakékoli změny, které měřicí šablona v URL způsobí (včetně změn parametrů a subdomén), mohou vést k přesměrování uživatele na jiný obsah, než na který vede cílová URL.

Možnosti nápravy

Opravte neshodu s cílovou stránkou

Viditelná URL musí přesně odpovídat tomu, kam se uživatel dostane, a cílová URL ho nesmí přesměrovat do jiné domény. Doménu, na kterou reklama v době kontroly odkazovala, zjistíte z e‑mailu o zamítnutí, případně po umístění ukazatele myši na danou reklamu. Pomocí služby Search Console můžete také zkontrolovat, jestli se výsledná doména konečné vstupní stránky cílové URL shoduje s doménou viditelné URL. Tyto zásady se týkají adres URL klíčových slov, které neodpovídají viditelné URL. Přečtěte si, jak URL klíčových slov upravovat. Pokud používáte měřicí šablony, musí měřicí šablona i rozšířená adresa URL vždy vést na stejný obsah jako cílová URL.

Změny v měřicích šablonách na úrovni reklam, klíčových slov nebo podstránek budou kontrolovány automaticky. Pokud jste měřicí šablonu vytvořili pro celou reklamní sestavu, kampaň nebo celý účet, bude po její opravě nutné požádat o kontrolu.

Upravte adresy URL tak, aby zásadám vyhovovaly. Po úpravě a uložení se reklama odešle ke kontrole. Až se přesvědčíme, že jsou cílové stránky v souladu se zásadami, můžeme vaše reklamy schválit.

Odvolání proti rozhodnutí ve věci zásad

Pokud jste cílovou stránku opravili nebo je podle vás chyba na naší straně, odvolejte se proti rozhodnutí ve věci zásad přímo ze svého účtu Google Ads a požádejte o kontrolu. Až se přesvědčíme, že cílová stránka zásady splňuje, můžeme vaše reklamy schválit.

Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte příslušnou reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Cílovou stránku nelze procházet

Google vyžaduje, aby prohledávače Google AdsBot mohly procházet obsah cílové stránky reklamy. Cílem je zajistit, že se uživatelé dostanou na cílovou stránku odpovídající reklamě, na kterou klikli.

Následující scénář by vedl k zamítnutí kvůli nemožnosti procházet cílovou stránku:

Červené znaménko × Cílové stránky, které Google Ads nemůže prohledávat

 • Příklad: Používají se soubory zakazující přístup vyhledávacím robotům (například robots.txt), aby se omezil přístup k celému webu nebo jeho převážné části, případně se omezuje výkonnost procházení nepřiměřeně k počtu odesílaných reklam.

Poznámka: I když službě Google Ads v procházení obsahu nebráníte, mohli byste neúmyslně omezovat jeho efektivitu. To může nastat zejména v případě, že jste Googlu poslední dobou odeslali velké množství reklam. Pokud u reklam používáte měřič prokliků, zkontrolujte jeho případný vliv na kapacitu procházení. Jestliže web nemá k procházení dostatečný výkon, zkuste reklamy odesílat v menších dávkách rozložených do několika dnů.

 

Možnosti nápravy

Poskytněte prohledávačům Google AdsBot přístup k cílovým stránkám.

Zkontrolujte, zda nastavení webu nebo aplikace neomezuje službu Google Ads v procházení obsahu pomocí souborů zakazujících přístup vyhledávacím robotům (například robots.txt).

Co je to soubor robots.txt?

Soubor robots.txt informuje prohledávače o tom, ke kterým adresám URL na vašem webu mají přístup. Další informace o tom, jak Google interpretuje specifikaci souboru robots.txt, najdete zde. Nejčastější příčiny nemožnosti procházet cílovou stránku kvůli souboru robots.txt jsou:

 • Soubor robots.txt na serveru zakazuje přístup: Na svůj server jste umístili soubor robots.txt a zakázali jste přístup prohledávačům. Stránky s těmito typy souborů a zákazů nemůžeme procházet. Problém vyřešíte nakonfigurováním souboru robots.txt tak, aby nám procházení umožňoval.
 • Soubor robots.txt serveru není dostupný, při jeho čtení vypršel časový limit: Nepodařilo se nám přečíst soubor robots.txt, a proto jsme stránku nemohli procházet.

Postup aktualizace souboru robots.txt najdete zde.

Vyvarujte se omezování přístupu k celému webu nebo jeho převážné části pomocí souborů zakazujících přístup vyhledávacím robotům (například robots.txt). Pomocí služby Google Search Console můžete také zjistit, jak přístup na stránky povolit, vyhledat chyby procházení, případně zkontrolovat, jestli jste nenastavili nízkou rychlost procházení. Pokud u reklam používáte měřič prokliků, zkontrolujte jeho případný vliv na rychlost procházení. Jestliže se vám problém vyřešit nepodaří, požádejte svého webového vývojáře o zpřístupnění aplikace, resp. webu pro prohledávače Google AdsBot.

Pokud jste cílovou stránku opravili nebo je podle vás chyba na naší straně, odvolejte se proti rozhodnutí ve věci zásad přímo ze svého účtu Google Ads a požádejte o kontrolu. Až se přesvědčíme, že cílová stránka zásady splňuje, můžeme vaše reklamy schválit.

Vyberte jinou cílovou stránku

Případně můžete použít jinou cílovou stránku, která zásady splňuje. Upravte cílovou URL reklamy tak, aby odkazovala na takovou část aplikace nebo webu, která naše zásady neporušuje. Potom reklamu uložte, abychom ji mohli znovu zkontrolovat.

Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte příslušnou reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Cílová stránka není dostupná

Google vyžaduje, aby byly cílové stránky reklam v cílové lokalitě dostupné.

Následující scénář by vedl k zamítnutí kvůli nedostupnosti cílové stránky:

Červené znaménko × Cílové stránky, které nejsou v cílové lokalitě dostupné

 • Příklady (nejedná se o úplný výčet): Webová stránka v cílové lokalitě zobrazuje zprávu o omezení přístupu na základě lokality (např. „Tento web není ve vaší lokalitě dostupný.“), případně jinou zprávu o omezeném přístupu v cílové lokalitě (např. „K přístupu na tuto stránku nemáte oprávnění.“).

Dojem z cílové stránky

Google vyžaduje, aby cílové stránky byly pro uživatele klikající na reklamy v reklamní síti Google bezpečné a umožňovaly snadné přecházení mezi stránkami.

Cílové stránky ani jejich obsah (včetně vyskakovacích oken) nesmí ztěžovat přecházení mezi stránkami ani obsahovat prvky obtěžujícího chování, jako tomu bývá v případech, kdy je účelem webu klamat uživatele. Cíl reklamy také nesmí rovnou iniciovat stahování ani vést na e‑mailovou adresu nebo nějaký soubor (viz seznam níže).

Poznámka: Za vyskakovací okno se považuje každé okno, které se otevře spolu s původní vstupní stránkou, a to bez ohledu na jeho obsah. Několik příkladů (nejedná se o kompletní výčet):
 • časovaná vyskakovací okna,
 • samozavírací vyskakovací okna,
 • občasná vyskakovací okna,
 • vyskakovací okna generovaná samotnou reklamou,
 • vyskakovací okna spouštějící stahování,
 • skrytá vyskakovací okna.

Povolujeme jen takové vsunuté reklamy, které uživatelům nebrání v opuštění webu. Ačkoli se přijatelné vsunuté reklamy podobají vyskakovacím oknům, chovají se trochu jinak. Zobrazují se přímo na vstupní stránce (neotvírají tedy nové okno prohlížeče) a nebrání uživateli v opuštění webu nebo aplikace.

Následující scénáře by vedly k zamítnutí kvůli dojmu z cílové stránky:

Červené znaménko × Cílové stránky nebo obsah se zbytečně složitou nebo nepříjemnou navigací

 • Příklady: weby s vyskakovacími okny nebo vsunutými reklamami, které omezují přístup k požadovanému obsahu; weby, které deaktivují nebo narušují funkci tlačítka Zpět v prohlížeči; weby, které se v nejpoužívanějších prohlížečích a zařízeních nenačítají rychle nebo k zobrazení vstupní stránky vyžadují stažení dalších aplikací (kromě běžných pluginů prohlížeče)

Červené znaménko × Odkazy, které přímo z reklamy spouští stahování nebo vedou na e‑mailovou adresu či soubor

 • Příklady: obrázky, videa, zvuky, dokumenty

Poznámka: Inzerenti v oblasti farmacie mohou používat vstupní stránky ve formátu PDF.

Červené znaménko × Cílové stránky obsahující prvky obtěžujícího chování

 • Příklady: Může se jednat o webové stránky, které uživatele automaticky přesměrují jinam, nebo weby s reklamami připomínajícími nějaká varování od systému nebo webu, případně chybové zprávy.

Červené znaménko × Cílové stránky poskytující dojmy z reklam, které neodpovídají standardům pro lepší reklamy. Další informace o typech nepovolených dojmů z reklam najdete na webu Koalice za lepší reklamy.

 • Příklady: Vsunuté reklamy před obsahem s odpočtem; velké reklamy s pevným umístěním a blikající animované reklamy.

Možnosti nápravy

Vylepšete dojem z cílové stránky reklamy

Dbejte na to, aby cílová stránka reklamy dělala na uživatele dobrý dojem. Musí být funkční, užitečná a umožňovat snadné přecházení mezi stránkami. Až uvedete cílovou stránku do souladu s našimi zásadami nebo pokud si myslíte, že jsme udělali chybu, můžete se proti rozhodnutí v souvislosti se zásadami odvolat přímo ze svého účtu Google Ads.

Pokud se na vašich webových stránkách nachází obsah s projevy obtěžujícího chování, odstraňte problém podle těchto pokynů:

 1. Zkontrolujte stav svého webu ve službě Google Search Console.
 2. Odstraňte z webu veškeré prvky obtěžujícího chování.
 3. Postupujte podle těchto pokynů k dosažení opětovného posouzení.
 4. Jestliže zjistíme, že už na webu žádné prvky obtěžujícího chování nejsou, zobrazování reklam schválíme.

Pokud dojem z reklamy na cílové stránce nesplňoval standardy pro lepší reklamy (Better Ads Standards), vyřešte jejich porušení podle následujících pokynů:

 1. Zkontrolujte stav své cílové stránky pomocí přehledu spokojenosti s reklamami.
 2. Vyřešte všechny potíže s dojmem z reklamy na cílové stránce.
 3. Postupujte podle těchto pokynů k dosažení opětovného posouzení.
 4. Pokud zjistíme, že byly všechny potíže s dojmem z reklamy vyřešeny, reklamy budou schváleny k zobrazování.

Vyberte jinou cílovou stránku

Pokud nemůžete na cílové stránce reklamy nic měnit, zvažte použití jiné cílové stránky. Upravte cílovou URL reklamy tak, aby odkazovala na takovou část aplikace nebo webu, která naše zásady splňuje. Potom reklamu uložte, abychom ji mohli znovu zkontrolovat.

Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte příslušnou reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Nedostatečný původní obsah

Chceme, aby byli spotřebitelé po kliknutí na reklamu spokojeni. Cílové stránky proto musejí uživatelům nabízet něco skutečně užitečného.

Níže uvádíme několik příkladů, čeho se v reklamách vyvarovat (nejedná se o úplný výčet). Následující příklady by vedly k zamítnutí z důvodu nedostatečného původního obsahu:

Červené znaménko × Obsah, jehož primárním účelem je zobrazovat reklamy

 • Příklad: přesměrování provozu (ať už prostřednictvím webů zobrazujících pouze reklamy nebo jinak) na stránky, na kterých je více reklam než původního obsahu, málo původního obsahu nebo žádný původní obsah nebo příliš mnoho reklam

Červené znaménko × Obsah replikovaný z jiného zdroje bez přidané hodnoty ve formě původního obsahu nebo nějakých dalších funkcí

 • Příklad: zrcadlení, používání rámců nebo extrakce obsahu z jiného zdroje, weby vytvořené pomocí šablon nebo předem vygenerované weby, které uživatelům poskytují duplicitní obsah

Červené znaménko × Cílové stránky, které jsou určeny jen k tomu, aby uživatele nasměrovaly jinam

 • Příklad: převáděcí stránky, portály, brány nebo jiné zprostředkující stránky, které slouží pouze k odkázaní na jiné stránky

Červené znaménko × Cílové stránky zobrazující zprávu o tom, že na nich nejsou poskytovány žádné služby

 • Příklad: parkovaná doména, web sloužící pouze k rezervování webové adresy, případně web s oznámením „Ve výstavbě“, „Již brzy“ a podobně

Červené znaménko × Nesrozumitelné nebo nesmyslné cílové stránky

 • Příklad: prázdné stránky, vstupní stránky s nesmyslným obsahem

Možnosti nápravy

Opravte obsah cílové stránky

Zaměřte se na to, abyste uživatelům hned poskytovali užitečný, jedinečný a originální obsah. Nezahlcujte stránku reklamami, ani když souvisí s textem původní reklamy. Požádejte webového vývojáře, aby odstranil všechny rámce HTML, které kopírují obsah z domén mimo doménu vstupní stránky. Pokud váš web či aplikace nabízí funkci vyhledávání, zajistěte, aby výsledky vyhledávání nebyly pouze okopírovány z jiných webů či aplikací. Zkontrolujte, jestli nevypršela platnost registrace vašich stránek.

Pokud jste cílovou stránku opravili nebo je podle vás chyba na naší straně, odvolejte se proti rozhodnutí o porušení zásad přímo ze svého účtu Google Ads a požádejte o kontrolu. Jakmile budeme moci potvrdit, že cílová stránka splňuje podmínky našich zásad, můžeme vaše reklamy schválit.

Vyberte jinou cílovou stránku

Pokud cílovou stránku reklamy nemůžete změnit, zvažte použití jiné cílové stránky. Upravte cílovou URL reklamy tak, aby odkazovala na jinou část aplikace nebo webu, která naše zásady neporušuje. Poté reklamu uložte a my ji znovu zkontrolujeme.

Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, reklamu odstraňte, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli příliš velkému množství zamítnutých reklam. 

Porušení zásad pro aplikaci nebo internetový obchod

Společnost Google vyžaduje, aby cílové stránky související s aplikacemi nebo internetovými obchody dodržovaly její zásady pro aplikaci nebo internetový obchod.

Následující scénář by vedl k zamítnutí kvůli porušení zásad pro aplikaci nebo internetový obchod:

Červené znaménko × Cílové stránky, které porušují zásady příslušné aplikace nebo internetového obchodu

Proč byla reklama zamítnuta

Další podrobnosti o porušení najdete v oznámení, které jste dostali od aplikace, resp. internetového obchodu (například Internetového obchodu Chrome nebo Obchodu Google Play). Jakmile se problém s aplikací nebo internetovým obchodem vyřeší, mohou se reklamy znovu začít zobrazovat.

Nepovolené adresy URL

 

Následující příklad by vedl k zamítnutí z důvodu nepovolené adresy URL: 

Červené znaménko × Adresy URL, které nedodržují standardní syntaxi

Červené znaménko × Použití adresy IP pro viditelnou adresu URL

 • Příklad: 123.45.678.90

Červené znaménko × Viditelné adresy URL, které obsahují nepovolené znaky

 • Příklady: Znaky jako jsou !, *, #, _, @
Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Nerozpoznaná aplikace

Následující příklad by vedl k zamítnutí z důvodu nerozpoznané aplikace:

Červené znaménko × Aplikace, které Google nemůže rozpoznat

 • Příklady: Nebylo správně zadáno ID aplikace nebo název obchodu s aplikacemi, aplikace v obchodě s aplikacemi byla smazána či pozastavena
 
Další informace o tom, jak vyřešit problém se zamítnutou reklamou nebo podkladem.

Neověřené telefonní číslo

Společnost Google vyžaduje, aby telefonní čísla v reklamách pouze pro volání, odkazech na volání a lokalitách byly provozovány v zemi, na kterou cílíte, a vztahovaly se k inzerované společnosti.

Následující příklad by vedl k zamítnutí z důvodu nepřípustného telefonního čísla v reklamách pouze pro volání, odkazech na volání a lokalitách:

Červené znaménko × Telefonní čísla, která nebyla ověřena Googlem

Možnost nápravy

Krok 1 ze 2: Ověřte své telefonní číslo

Telefonní číslo můžete ověřit dvěma způsoby:

 • Uveďte číslo na svém webu.
  • Telefonní číslo uvedené v reklamě musí být uvedeno na webu, na který reklama odkazuje. Pokud je telefonní číslo použito v reklamách vedoucích na různé weby, musí být uvedeno alespoň na jedné stránce každého z nich.
  • Ověřovací adresa URL musí mít stejnou doménu jako viditelná adresa URL v reklamě. Číslo musí být zobrazeno jako text. Pokud je vloženo jako obrázek, nesplňuje podmínky zásad.
   • Poznámka: Vaše telefonní číslo snáze najdeme a ověříme, když ho zveřejníte na často navštěvované vstupní stránce. Jestliže chcete zvýšit pravděpodobnost, že náš prohledávač zjistí vaše telefonní číslo, zkontrolujte, zda je číslo ve zdrojovém kódu vašich webových stránek uvedeno ve formátu E.164. Příklad formátu E.164: [+] [kód země] [telefonní číslo včetně předčíslí]. Pokud na svých stránkách používáte skript pro dynamické vkládání telefonního čísla podle zdroje návštěvnosti, doporučujeme vám použít níže popsané metody ověření vlastnictví domény.
 • Ověření vlastnictví domény

Krok 2 ze 2: Upravte reklamu nebo podklad

Pokud používáte lokalitu, musí přidružené telefonní číslo splňovat výše uvedené požadavky. Lokalitu lze upravit dvěma způsoby na základě adresy, kterou chcete použít.

 1. Adresa z Firemního profilu

Pokud má zamítnutá lokalita adresu z Firemního profilu, je třeba se přihlásit k účtu Firemního profilu a aktualizovat informace o lokalitě tam. Po provedení úprav se změny automaticky přenesou do služby Google Ads. Podívejte se, jak upravit záznam Firemního profilu.

 1. Ručně zadaná adresa

Pokud jste adresu zadali ručně, umístěte na adresu kurzor, klikněte na ikonu tužky a upravte údaje o lokalitě. Zkontrolujte, zda v názvu společnosti nepoužíváte zakázanou ochrannou známku.

Pokud používáte reklamu pouze s voláním nebo odkaz na volání, změňte telefonní číslo v reklamě nebo podkladu, aby bylo možné reklamu schválit.

Až reklamu či podklad upravíte a uložíte, budou odeslány ke kontrole. Pokud zjistíme, že jste obsah porušující zásady z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Pak se bude moct začít zobrazovat.

Nepřípustné telefonní číslo

Společnost Google vyžaduje, aby telefonní čísla v reklamách pouze pro volání, odkazech na volání a lokalitách byly provozovány v zemi, na kterou cílíte, a vztahovaly se k inzerované společnosti.

Následující příklad by vedl k zamítnutí z důvodu nepřípustného telefonního čísla v reklamách pouze pro volání, odkazech na volání a lokalitách:

Červené znaménko × Telefonní čísla, která jsou nesprávná, neaktivní či irelevantní, případně taková, která uživatele nespojí s inzerovanou firmou.

Upozornění: Google může na uvedená telefonní čísla příležitostně krátce na zkoušku volat za účelem potvrzení jejich platnosti, přesnosti a relevantnosti. Ověřovací hovory může i zaznamenávat.

Červené znaménko × Faxová čísla, placená čísla a čísla psaná písmeny

 • Příklad prémiových čísel: Každé číslo, za jehož volání se platí další poplatek. Jde například o čísla 1-900 ve Spojených státech nebo 871 ve Spojeném království.
 • Příklad čísel psaných písmeny: Telefonní čísla, v nichž byla čísla nahrazena písmeny, například 1-800-GOOG-411 namísto 1-800-466-4411

Poznámka: Telefonní čísla se sdílenými náklady použít lze, zobrazí se však s informací, že za hovor mohou být účtovány další poplatky.

Červené znaménko × Telefonní čísla, která nejsou místní ani vnitrostátní v zemi, na kterou cílíte

 • Příklad: Použití místního německého čísla v reklamách, které cílí na Kanadu

Červené znaménko × Virtuální telefonní čísla a osobní čísla

Poznámka: Tato služba funguje pouze v některých zemích, například ve Spojeném království a Španělsku.

Červené znaménko × Telefonní čísla, která nemají zapnutou hlasovou schránku

Omezení platná pouze pro některé země: Brazílie

U telefonních čísel v Brazílii je třeba s číslem zadat kód vybraného operátora. Například místo čísla 11 5555-1234 použijte číslo 0XX11 5555 1234, kde písmena XX představují kód operátora. V případě bezplatných čísel nebo čísel se sdílenými poplatky, např. 4004 či 0800, není kód operátora nutný.

Možnosti nápravy

Krok 1 ze 2: Opravte telefonní číslo

 • Zadejte fungující a relevantní telefonní číslo, které patří propagované společnosti a je vnitrostátní v zemi, na kterou vaše reklama cílí.

Krok 2 ze 2: Upravte reklamu nebo podklady

 • Pokud používáte lokalitu, musí přidružené telefonní číslo splňovat výše uvedené požadavky. Existují dva způsoby úpravy podkladu (v závislosti na typu adresy, kterou chcete použít).

  • Adresa z Firemního profilu

   Pokud má zamítnutá lokalita adresu z Firemního profilu, je třeba se přihlásit k účtu Firemního profilu a aktualizovat informace o lokalitě tam. Po provedení úprav se změny automaticky přenesou do služby Google Ads. Zjistěte, jak upravit záznam Firemního profilu.

  • Ručně zadaná adresa

   Pokud jste adresu zadali ručně, umístěte na adresu kurzor, klikněte na ikonu tužky a upravte údaje o lokalitě. Zkontrolujte, zda v názvu společnosti nepoužíváte zakázanou ochrannou známku.

 • Pokud používáte reklamu pouze s voláním nebo odkaz na volání, upravte a zadejte telefonní číslo, které splňuje podmínky zásad.

  • Až reklamu či podklad upravíte a uložíte, budou odeslány ke kontrole. Pokud zjistíme, že jste obsah porušující zásady z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

Přepisování pomocí nástrojů Chrome DevTools

Postup nahrazení user‑agentu pomocí nástrojů Chrome DevTools

Tato animace znázorňuje, jak pomocí nástroje pro vývojáře v Chromu nahradit user‑agent.

Pomocí nástrojů Chrome DevTools můžete přepsat agenta user agent svého webového prohlížeče, aby napodoboval prohledávač Google AdsBot pro kontrolu cílových adres URL.

 1. Nástroje Chrome DevTools můžete otevřít jedním z následujících způsobů:
  1. Klávesovou zkratkou: Command+Option+I (systémy Mac) nebo Control+Shift+I (systémy Windows, Linux nebo ChromeOS).
  2. Z webové stránky: Klikněte pravým tlačítkem myši kdekoli na stránce a možností Prozkoumat otevřete nástroj Chrome DevTools.
  3. Z uživatelského rozhraní prohlížeče Chrome:
   1. V pravém horním rohu okna prohlížeče Chrome klikněte na ikonu tří teček .
   2. Klikněte na Další nástroje.
   3. Klikněte na Nástroje pro vývojáře.
 2. Otevřete kartu Síťové podmínky:
  1. V pravém horním rohu panelu Chrome DevTools klikněte na ikonu tří teček .
  2. Klikněte na Další nástroje.
  3. Klikněte na Síťové podmínky.
 3. V části Ukládání do mezipaměti zaškrtněte políčko Deaktivovat mezipaměť.
 4. V části User-agent zrušte zaškrtnutí políčka Použít výchozí nastavení prohlížeče. zvolte možnost Vlastní... a zadejte řetězec user agent.
  • Například pro přístup k cílové stránce webu jako Prohledávače Google AdsBot zadejte do pole Zadejte vlastní řetězec user-agent úplný řetězec user-agent jednoho z prohledávačů Google AdsBot.
 5. Zadejte do prohlížeče cílovou adresu URL a přejděte na web jako vybraný user agent a zkontrolujte, zda se stránka načítá přesně stejně, jako by se načítala s výchozím agentem user-agent vašeho prohlížeče.
Poznámka: Můžete nahlédnout také do dokumentace k nástroji Chrome DevTools: Síťové podmínky: Přepsání řetězce user agent.

Prohlížeče Google AdsBot (user-agent)

Prohledávač je obecný výraz pro libovolný program sloužící k automatickému hledání a procházení webů formou sledování odkazů z jednoho webu na druhý. Někdy se mu také říká robot.

User-agent je řetězec poskytnutý prohlížečem nebo prohledávačem, který od webového serveru požaduje informace. Hlavní user-agent společnosti Google pro kontrolu kvality reklam na webových stránkách se nazývá AdsBot. Popis prohledávačů Google a úplný seznam řetězců user-agent najdete zde.

Úplný řetězec user-agent představuje úplný popis prohledávače. Je uveden v požadavku a v protokolech webových stránek. Tento řetězec slouží k identifikaci účelu požadavku a schopností zařízení. Vývojář webu nebo hostitel webového serveru může pomocí řetězce user-agent například konfigurovat pravidla prohledávání svých webů.

Pokud cílová stránka reklamy při prohledávání pomocí některého z následujících řetězců user-agent Google AdsBot vrátí chybu cílové stránky (například kód chyby HTTP), budou reklamy zamítnuty z důvodu nefunkční cílové stránky:

AdsBot Mobile Web – kontroluje kvalitu reklam na mobilních webech

 • User-agent: AdsBot-Google-Mobile
 • Plný řetězec user-agent: Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, např. Gecko) Chrome/W.X.Y.Z Mobile Safari/537.36 (kompatibilní; AdsBot-Google-Mobile; +http://www.google.com/mobile/adsbot.html)

AdsBot – kontroluje kvalitu reklam na webových stránkách pro počítače

 • User-agent: AdsBot-Google
 • Úplný řetězec user-agent: AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html)

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás! Kontaktovat podporu Google Ads
 

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka