Požadavky na cílovou stránku

Společnost Google poskytuje přeložené verze centra nápovědy z praktických důvodů. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodující jazykovou verzí, kterou používáme při vymáhání zásad, je anglická. Chcete-li tento článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Chceme, aby spotřebitelé byli po kliknutí na reklamu spokojeni. Cílové stránky proto musí být funkční, užitečné a přehledné.

Níže uvádíme několik příkladů, čeho se v reklamách vyvarovat. Přečtěte si, co se stane, když naše zásady porušíte.

Dojem z cílové stránky

Není povoleno:

Nepovoleno Cílové stránky nebo obsah se zbytečně složitou nebo nepříjemnou navígací

Příklady: weby s vyskakovacími okny nebo vsunutými reklamami, které omezují přístup k požadovanému obsahu; weby, které deaktivují nebo narušují funkci tlačítka Zpět prohlížeče; weby, které se v nejpoužívanějších prohlížečích a zařízeních nenačítají rychle nebo k zobrazení vstupní stránky vyžadují stažení dalších aplikací (kromě běžných pluginů prohlížeče)

Červené znaménko × Odkazy, které přímo z reklamy spouští stahování nebo vedou na e-mailovou adresu či soubor

Příklady: obrázky, video, zvuk, dokumenty

Poznámka: Tato zásada se týká i souborů PDF, a to i souborů s informacemi nebo popisem produktu.

Červené znaménko × Cíle obsahující prvky podvodného chování.

Příklady: Webové stránky, které uživatele bez jeho zásahu automaticky přesměrují na jinou stránku; webové stránky, které obsahují reklamy připomínající systémová hlášení, webová upozornění nebo chybové zprávy.

Červené znaménko × Cílové stránky poskytující dojmy z reklam, které neodpovídají standardům pro lepší reklamy. Další informace o typech nepovolených dojmů z reklam najdete na webu Koalice za lepší reklamy.

Příklady: Vsunuté reklamy před obsahem s odpočtem; velké reklamy s pevným umístěním a blikající animované reklamy.

Řešení problému: dojem z cílové stránky
 1. Najděte problém. Ke zjištění problému použijte výše uvedené zásady a následující výklad.

  Vyskakovací okna: Za vyskakovací okno považujeme každé další okno, které se otevře spolu s původní vstupní stránkou, a to bez ohledu na jeho obsah. Několik příkladů:

  • časovaná vyskakovací okna,
  • samozavírací vyskakovací okna,
  • občasná vyskakovací okna,
  • vyskakovací okna generovaná samotnou reklamou,
  • vyskakovací okna spouštějící stahování,
  • skrytá vyskakovací okna.

  Povolujeme vsunuté reklamy, pokud uživatelům neznesnadňují opuštění webu. Přijatelné vsunuté reklamy se podobají vyskakovacím oknům, ale liší se od nich tím, že jde o obrázky, které se zobrazí přímo na vstupní stránce a neotvírají nové okno prohlížeče.

  Pokud nad funkcemi vstupní stránky nemáte kontrolu, obraťte se na poskytovatele hostingových služeb nebo na majitele webu či aplikace a požádejte jej o odstranění vyskakovacích oken ze vstupní stránky.

 2. Opravte cíl reklamy. Pokud cíl reklamy nemůžete opravit, aktualizujte reklamu uvedením nového cíle, který dané zásady splňuje.
 3. Upravte reklamu. Reklama i její cíl tak budou znovu odeslány ke kontrole.

  Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. U reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle.

Pokud se na vašich webových stránkách nachází obsah s projevy obtěžujícího chování, odstraňte problém podle těchto pokynů:

 1. Zkontrolujte stav svého webu ve službě Google Search Console.
 2. Odstraňte z webu veškeré prvky obtěžujícího chování.
 3. Postupujte podle těchto pokynů k opětovnému posouzení.
 4. Když kontrola prokáže, že se již na webu prvky obtěžujícího chování nenacházejí, zobrazování reklam opět povolíme.

Pokud dojem z reklamy na cílové stránce neodpovídal standardům pro lepší reklamy (Better Ads Standards), vyřešte jejich porušení podle následujících pokynů:

 1. Zkontrolujte stav cílové stránky pomocí nástroje Přehled spokojenosti s reklamami.
 2. Vyřešte všechny potíže s dojmem z reklamy na cílové stránce.
 3. Postupujte podle těchto pokynů k opětovnému posouzení.
 4. Když kontrola prokáže, že byly všechny potíže s dojmem z reklamy vyřešeny, budou reklamy schváleny k zobrazování.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Nedostatečný původní obsah

Není povoleno:

Červené znaménko × Obsah, jehož primárním účelem je zobrazovat reklamy

Příklady: přesměrování provozu (ať už prostřednictvím webů zobrazujících pouze reklamy nebo jinak) na stránky, na kterých je více reklam než původního obsahu, málo původního obsahu nebo žádný původní obsah nebo příliš mnoho reklam

Červené znaménko × Obsah replikovaný z jiného zdroje bez přidané hodnoty ve formě původního obsahu nebo nějakých dalších funkcí

Příklady: zrcadlení, používání rámců nebo extrakce obsahu z jiného zdroje, weby vytvořené pomocí šablon nebo předem vygenerované weby, které uživatelům poskytují duplicitní obsah

Červené znaménko × Cílové stránky, které jsou určeny jen k tomu, aby uživatele nasměrovaly jinam

Příklady: převáděcí stránky, portály, brány nebo jiné zprostředkující stránky, které slouží pouze k odkázaní na jiné stránky

Červené znaménko × Cílové stránky zobrazující zprávu o tom, že na nich nejsou poskytovány žádné služby

Příklady: parkovaná doména, web sloužící pouze k rezervování webové adresy, případně web s oznámením „Ve výstavbě“, „Již brzy“ a podobně

Červené znaménko × Nesrozumitelné nebo nesmyslné cílové stránky

Příklady: prázdné stránky, vstupní stránky s nesmyslným obsahem

Řešení problému: nedostatečný původní obsah

Toto porušení lze vyřešit dvěma způsoby.

 1. Opravte cíl reklamy. Zaměřte se na to, abyste uživatelům hned poskytovali užitečný, jedinečný a originální obsah. Nezahlcujte stránku reklamami, ani když souvisí s textem původní reklamy. Odstraňte všechny rámce HTML, které kopírují obsah z domén mimo doménu vstupní stránky. Pokud váš web či aplikace nabízí funkci vyhledávání, zajistěte, aby výsledky vyhledávání nebyly pouze okopírovány z jiných webů či aplikací. Zkontrolujte, jestli nevypršela platnost registrace vašich stránek.

  Jakmile cíl upravíte tak, aby splňoval naše zásady, upravte a uložte reklamu. Reklama i její cíl tak budou znovu odeslány ke kontrole.

 2. Vyberte jiné cílové stránky. Pokud nemůžete nebo nechcete upravit cílové stránky, upravte cílovou URL reklamy, aby odkazovala na jinou část webu nebo aplikace, která naše zásady splňuje.

Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Neshoda cíle

Není povoleno:

Nepovoleno Reklamy, které přesně nevyjadřují, kam uživatele přesměrujete

Příklady: použití viditelné adresy „www.google.com“, která ale odkazuje na vstupní stránku s URL „www.youtube.com“, nebo použití funkce vkládání klíčových slov v doméně nejvyšší nebo druhé úrovně viditelné URL (třeba „www.{klíčovéslovo}.cz“)

Nepovoleno Doména nebo přípona domény ve viditelné URL, které neodpovídají cílové URL a mobilní URL.

Příklad: viditelná URL: google.com a cílová URL: example.com, viditelná URL: example.com a cílová URL: example.org

Nepovoleno Subdoména, která jasně neodlišuje stránku od ostatních stránek na stejné doméně nebo od nadřazené domény

Příklad: viditelná URL: blogspot.com a cílová URL: mojespolecnost.blogspot.com

Poznámka: Subdoména není vyžadována, pokud doménu používá výhradně jedna společnost.

Nepovoleno Přesměrování z cílové URL, která uživatele posílají na jinou doménu

Příklad: cílová URL http://example.com, která uživatele posílá na adresu http://example2.com

Nepovoleno Měřicí šablony, které nevedou ke stejnému obsahu jako cílová URL

Příklad: cílová URL odkazuje na stránku kategorie produktů, ale měřicí šablona přesměrovává uživatele na stránku s konkrétním produktem

Řešení problému: neshoda s cílovou stránkou
 1. Zkontrolujte adresy URL. Z webu nebo aplikace uvedené v reklamě (viditelná URL) musí být jasné, na jaký web nebo aplikaci budou uživatelé po kliknutí na reklamu přesměrováni (vstupní stránka). Vstupní stránka je stránka, na kterou se uživatelé skutečně dostanou poté, co projdou případnými přesměrováními spojenými s nastavenou koncovou URL, cílovou URL či měřicí šablonou.

  V e-mailu se zamítnutím je uvedena doména, na kterou vaše reklama v době kontroly odkazovala. V Search Console také můžete zkontrolovat, jestli se výsledná doména konečné vstupní stránky cílové URL shoduje s doménou viditelné URL.

  Adresy URL klíčových slov: Tyto zásady platí pro URL klíčových slov, které se neshodují s viditelnou adresou URL. Zjistěte, jak URL klíčových slov upravit.

  Měření: Parametr měření v cílové adrese URL může způsobit neshodu s cílovou stránkou, pokud před něj nevložíte parametr {ignore}. Jestli v cílové URL měření používáte (včetně dynamického identifikátoru poskytovaného systémem měření třetí strany), je třeba před měřicí parametr v cílové URL parametr {ignore} vždy vložit.

  Nepovoleno Nepovoleno: http://example.com/?tracking=123&id=DynamicId

  Nepovoleno Povoleno: http://example.com/?{ignore}tracking=123&id=DynamicId

  Měřicí šablony: Pokud chcete přesměrovávat na jinou doménu, můžete si nastavit měřicí šablonu. Ta musí uživatele zavést na stejný obsah jako cílová URL. Jakékoli změny URL, které měřicí šablona způsobí (včetně změn parametrů a subdomén), mohou vést k přesměrování uživatele na jiný obsah, než na který směřuje cílová URL.

  Změny měřicí šablony na úrovni reklamy, klíčového slova nebo odkazu na podstránku kontrolujeme automaticky. Pokud jste měřicí šablonu vytvořili pro celou reklamní sestavu, kampaň či účet, bude po opravě šablony nutné požádat o kontrolu.

  Proxy viditelné URL: Některé obchodní platformy, farmaceutické firmy, prodejci a domény s nevhodnými výrazy mohou používat jiné domény, aby se zobrazování nevhodných výrazů vyhnuli. Požádejte o kontrolu, zda splňujete podmínky. Tato možnost není k dispozici u rozšířených textových reklam.

 2. Upravte své URL tak, aby zásadám vyhovovaly.

  Po úpravě a uložení se reklama odešle ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Pokud zjistíme, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Nefunkční cíl

Není povoleno:

Červené znaménko × Cílové stránky, které nefungují správně nebo byly nesprávně nastaveny

Příklady: web, který vrací kód chyby HTTP na straně klienta nebo serveru, web, který vrací chybu ověření, web, který nefunguje v běžných prohlížečích a na běžných zařízeních podle našich prohledávačů AdsBot.

Řešení problému: nefunkční cílová stránka
Poznámky: Uživatelé s chytrými kampaněmi, kterým nefunguje vlastní web, si v některých případech mohou jako vstupní stránku zvolit svůj Firemní profil (optimalizovaný pro danou reklamu).
 1. Zkontrolujte zadanou adresu URL. Zkontrolujte adresy URL vstupní stránky, adresy URL klíčových slov, dynamické měřicí adresy URL a adresy URL přímých odkazů. Ujistěte se, že jsou zadány správně a neobsahují chyby.
 2. Opravte cíl reklamy. Pokud je zadaná adresa URL správná, váš web nebo aplikace možná nefunguje tak, jak má. Doporučujeme zkontrolovat tyto náležitosti:

  Weby a aplikace: Reklama nesmí vést na aplikaci, která je ještě ve vývoji, ani na web, který vrací neplatný stavový kód HTTP. I když se vám web úspěšně načte, nemusí se správně načíst za jiných okolností, například v jiných webových prohlížečích a zařízeních nebo ve službě Google Ads. Váš web nebo aplikace musí globálně vracet kód odpovědi HTTP 200. Zadejte cílovou stránku reklamy do různých prohlížečů a zařízení. Vždy musí vést na funkční web nebo aplikaci. Aplikaci nelze propagovat v místech, odkud si ji uživatel nemůže stáhnout.

  Kódy odpovědi HTTP: Zjistěte, k jaké chybě na cílové stránce dochází a kde se vyskytuje. Chyba může být způsobena také určitými komponenty vaší stránky (například JavaScriptem). Níže uvádíme příklady nástrojů pro tvorbu záhlaví HTTP, které by vám mohly pomoci:

  Až budete vědět, jaký kód vaše vstupní stránka generuje, podívejte se do části definic a tipů a všechny stavové kódy HTTP opravte. Pokud stále nemůžete na problém se vstupní stránkou přijít, obraťte se na svého webmastera nebo poskytovatele hostingových služeb.

  U webových stránek, které nedávno přešly z HTTP na HTTPS, je nutné buď nastavit přesměrování na novou adresu URL protokolu HTTPS, nebo aktualizovat adresy URL v reklamách a podkladech. Jinak URL nemusí být dostupná, což bude mít za následek zamítnutí reklamy nebo podkladu.

  Reklamy vyzývající k interakci s aplikací: Zkontrolujte, zda jste správně uvedli URL přímého odkazu a zda nepoužíváte měřicí nástroje třetích stran. Ty u reklam vyzývajících k interakci s aplikací v současnosti nejsou podporovány.

  Reklamy propagující aplikaci: Zkontrolujte, zda případné měřicí nástroje třetích stran přesměrovávají uživatele na správnou aplikaci ve správném obchodě s aplikacemi.

 3. Odešlete kampaň ke kontrole. Jakmile se ujistíme, že cíl funguje, můžeme vaše reklamy schválit.
 4. Pokud web nebo aplikaci nelze opravit, zvažte u reklamy použití jiné cílové stránky, která funguje. Upravte cílovou URL reklamy tak, aby odkazovala na jinou část webu nebo aplikace, která naše zásady neporušuje. Poté reklamu uložte a my ji znovu zkontrolujeme.
Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Cílová stránka není dostupná

Není povoleno:

Červené znaménko × Cílové stránky, které nejsou v cílové lokalitě dostupné

Příklady: webová stránka, která v cílové lokalitě zobrazuje zprávu o omezení přístupu na základě lokality (např. „Tento web není ve vaší lokalitě dostupný“); webová stránka zobrazující jinou zprávu o omezeném přístupu v cílové lokalitě (např. „K přístupu na tuto stránku nemáte oprávnění“).

Cíl nelze procházet

Není povoleno:

Červené znaménko × Cílové stránky, které služba Google Ads nemůže prohledávat

Příklady: používání souborů vylučujících přístup (například „robots.txt“), aby se omezil přístup na celý web nebo jeho převážnou část; neúměrné omezování možností procházení vzhledem k počtu odesílaných reklam

Řešení problému: cílovou stránku nelze procházet

Zkontrolujte, zda nastavení webu nebo aplikace nebrání službě Google Ads v procházení obsahu. Také můžete využít nástroj Google Search Console, který vám ukáže, jak přístup na stránky povolit, a vyhledá případné chyby procházení. Poté si přečtěte, jak opravit soubory definující vyloučení.

Pokud službě Google Ads v procházení obsahu nebráníte, je možné, že nechtěně omezujete jeho efektivitu. To může nastat, zejména pokud jste nedávno Googlu odeslali velké množství reklam. Abyste měli jistotu, že nepřiměřeně neomezujete procházení, zkontrolujte, jestli jste v nástroji Google Search Console nenastavili nízkou rychlost procházení. Pokud používáte u reklam program měřící počet kliknutí, zkontrolujte jeho případný vliv na rychlost procházení. Jestli web nemá k procházení dostatečný výkon, zkuste reklamy odesílat v menších dávkách rozložených do několika dnů.

Po provedení nezbytných změn odešlete kampaň ke kontrole. Jakmile uvidíme, že je problém vyřešen, můžeme vám reklamy schválit.

Porušení zásad pro aplikaci nebo internetový obchod

Není povoleno:

Červené znaménko × Cílové stránky porušující zásady pro aplikace nebo internetové obchody

Příklady: rozšíření, která porušují programové zásady pro vývojáře Chromu, nebo aplikace nesplňující zásady Google Play

Řešení problému: Porušení zásad pro aplikaci nebo internetový obchod

Podrobnosti o porušení najdete v oznámení v aplikaci nebo internetovém obchodě (např. v obchodě Google Play nebo internetovém obchodě Chrome). Až problém s aplikací či obchodem vyřešíte, může se zobrazování reklam obnovit.

Nepovolené adresy URL

Není povoleno:

Červené znaménko × Adresy URL, které nedodržují standardní syntax

Červené znaménko × Použití adresy IP pro viditelnou adresu URL

Příklad: 123.45.678.90

Červené znaménko × Viditelné adresy URL, které obsahují nepovolené znaky

Příklady: znaky, jako jsou !, *, #, _, @

Nerozpoznaná aplikace

Není povoleno:

Červené znaménko × Aplikace, které Google nemůže rozpoznat

Příklady: Nebylo správně zadáno ID aplikace nebo název obchodu s aplikacemi, aplikace v obchodě s aplikacemi byla smazána či pozastavena.

Neověřené telefonní číslo

Reklamy pouze pro volání, rozšíření o volání a rozšíření o lokalitu nesmí obsahovat tyto prvky:

Červené znaménko × Telefonní čísla, která nebyla ověřena Googlem
Řešení problému: neověřené telefonní číslo
 1. Ověřte telefonní číslo. Telefonní číslo můžete ověřit dvěma způsoby:

  Uveďte číslo na svém webu. Telefonní číslo uvedené v reklamě musí být uvedeno na webu, na který reklama odkazuje. Pokud je tedy použito v reklamách vedoucích na různé weby, musí být uvedeno alespoň na jedné stránce každého z nich. Ověřovací URL musí mít stejnou doménu jako viditelná URL v reklamě. Číslo musí být uvedeno jako text (vložené jako obrázek zásady nesplňuje). Telefonní číslo bude snazší zjistit a ověřit, když se nachází na často navštěvované vstupní stránce.

  Ověřte vlastnictví domény. Telefonní číslo můžete ověřit také tím, že prokážete vlastnictví domény viditelné adresy URL reklamy. V takovém případě je třeba propojit účty Google Search Console a Google Ads, případně na web přidat jedinečnou značku Google Ads pro měření konverzí nebo značku pro remarketing.

 2. Upravte rozšíření o lokalitu. Pokud používáte rozšíření o lokalitu, musí přidružené telefonní číslo splňovat výše uvedené požadavky. Na základě adresy, kterou chcete použít, je možné rozšíření změnit dvěma způsoby.

  Adresa Moje firma na Googlu: Pokud je zamítnutou lokalitou adresa ze služby Moje firma na Googlu, je třeba se přihlásit k účtu Moje firma na Googlu a aktualizovat informace o lokalitě tam. Po provedení úprav se změny automaticky převedou do služby Google Ads. Úprava zápisu ve službě Moje firma na Googlu

  Ručně zadaná adresa: Pokud jste adresu zadali ručně, umístěte nad adresu kurzor, klikněte na ikonu tužky a upravte údaje o lokalitě. Zkontrolujte název společnosti a dávejte pozor, abyste v něm nepoužili neschválenou ochrannou známku.

 3. Upravte reklamu pouze pro volání nebo rozšíření o volání. Změňte telefonní číslo v reklamě nebo v rozšíření tak, aby reklama mohla být schválena.

  Až reklamu či rozšíření upravíte a uložíte, budou odeslány ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Pokud zjistíme, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

 

Nepřípustné telefonní číslo

Reklamy pouze pro volání, rozšíření o volání a rozšíření o lokalitu nesmí obsahovat tyto prvky:

Červené znaménko × Telefonní čísla, která jsou nepřesná, neaktivní, irelevantní a která nespojují s inzerovanou firmou.

Upozornění: Google může na uvedená telefonní čísla příležitostně krátce na zkoušku volat za účelem potvrzení jejich platnosti, přesnosti a relevantnosti. Ověřovací hovory může i zaznamenávat.

Červené znaménko × Faxová čísla, prémiová čísla a čísla psaná písmeny

Příklad prémiových čísel: Každé číslo, za jehož volání se platí další poplatek. Jde například o čísla 1-900 ve Spojených státech nebo 871 ve Velké Británii.

Příklad čísel psaných písmeny: Telefonní čísla, v nichž byla čísla nahrazena písmeny, například 1-800-GOOG-411 namísto 1-800-466-4411

Poznámka: Telefonní čísla se sdílenými náklady použít lze, zobrazí se však s informací, že za hovor mohou být účtovány další poplatky.

Červené znaménko × Telefonní čísla, která nejsou místní ani vnitrostátní v zemi, na kterou cílíte

Příklad: Použití místního německého čísla v reklamách, které cílí na Kanadu

Červené znaménko × Virtuální telefonní čísla a osobní čísla

Poznámka: Tato služba funguje pouze v některých zemích, například ve Velké Británii a Španělsku.

Červené znaménko × Telefonní čísla, která nemají zapnutou hlasovou schránku

Omezení platná pouze pro některé země: Brazílie

U telefonních čísel v Brazílii je třeba s číslem zadat kód vybraného operátora. Například místo čísla 11 5555-1234 použijte číslo 0XX11 5555 1234, kde písmena XX představují kód operátora. V případě bezplatných čísel nebo čísel se sdílenými poplatky, např. 4004 či 0800, není kód operátora nutný.

Řešení problému: nepřípustné telefonní číslo
 1. Oprava telefonního čísla. Zadejte fungující a relevantní telefonní číslo, které patří propagované společnosti a je vnitrostátní v zemi, na kterou vaše reklama cílí.
 2. Úprava rozšíření o lokalitu. Na základě adresy, kterou chcete použít, je možné rozšíření změnit dvěma způsoby.

  Adresa Moje firma na Googlu: Pokud je zamítnutou lokalitou adresa ze služby Moje firma na Googlu, je třeba se přihlásit k účtu Moje firma na Googlu a aktualizovat informace o lokalitě tam. Po provedení úprav se změny automaticky převedou do služby Google Ads. Úprava zápisu ve službě Moje firma na Googlu

  Ručně zadaná adresa: Pokud jste adresu zadali ručně, umístěte nad adresu kurzor, klikněte na ikonu tužky a upravte údaje o lokalitě. Zkontrolujte název společnosti a dávejte pozor, abyste v něm nepoužili neschválenou ochrannou známku.

 3. Úprava reklamy pouze pro volání nebo rozšíření o volání. Zadejte telefonní číslo, které zásady splňuje.

  Až reklamu či rozšíření upravíte a uložíte, budou odeslány ke kontrole. Většinu reklam zkontrolujeme během jednoho pracovního dne. V případě reklam, které vyžadují komplexnější kontrolu, to může trvat déle. Pokud zjistíme, že jste nepřijatelný obsah z reklamy a vstupní stránky odstranili, reklamu schválíme. Poté se bude moci začít zobrazovat.

Pokud porušení zásad nemůžete nebo nechcete napravit, odstraňte reklamu, aby v budoucnu nedošlo k pozastavení vašeho účtu kvůli velkému počtu zamítnutých reklam.

Potřebujete poradit?

Pokud máte k těmto zásadám dotazy, obraťte se na nás: Kontaktovat podporu Google Ads
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
false
false
true
73067
false
false