Uredniško

Google v namene priročnosti zagotavlja prevedene različice centra za pomoč, vendar pa njihov namen ni sprememba vsebine naših pravilnikov. Angleška različica je uradni jezik, ki ga uporabljamo za uveljavljanje pravilnikov. Če si želite ogledati ta članek v drugem jeziku, uporabite spustni meni za jezik na dnu strani.

Uporabniki storitve Display & Video 360 morajo upoštevati ta pravilnik za Google Ads. Informacije o dodatnih omejitvah so na voljo v centru za pomoč za Display & Video 360.

Zaradi zagotavljanja kakovostne uporabniške izkušnje Google zahteva, da vsi oglasi, razširitve in cilji izpolnjujejo visoke strokovne ter uredniške standarde. Dovolimo samo oglase, ki so jasni, profesionalnega videza in uporabnike vodijo do vsebine, ki je ustrezna ter uporabna, interakcija z njo pa je preprosta.

Spodaj je navedenih nekaj primerov, ki prikazujejo, čemu se je treba izogibati v oglasih. Preberite več o tem, kaj se zgodi, če kršite naše pravilnike.

Slog in črkovanje

Naslednje ni dovoljeno:

Ni dovoljeno Oglasi ali razširitve, v katerih niso upoštevana splošno sprejeta pravila črkovanja in slovnice

Primeri: »Rože tukaj kupite« ali »Rože tule kupte«, namesto »Kupite rože tukaj«

Opomba: nekateri izrazi, zaščiteni kot blagovne znamke, imena blagovnih znamk ali imena izdelkov uporabljajo nestandardno slovnico, črkovanje, ločila ali velike črke. Če želite taka imena uporabiti v oglasih, morate najprej zahtevati pregled in dokazati, da se nestandardni izrazi uporabljajo dosledno na celotnem spletnem mestu ali aplikaciji.

Ni dovoljeno Oglasi ali razširitve, ki so nerazumljivi ali nimajo smisla

Primeri: blebetanje v besedilu oglasa ali preveč splošno besedilo oglasa, preveč splošne ali ohlapne promocije, besedilni oglas, ki je odrezan ali nepopoln

Ni dovoljeno Oglasi ali razširitve, ki presegajo omejitve znakov za jezike z znaki dvojne širine

Opomba: omejitve znakov besedila so odvisne od tega, ali je besedilo napisano v jeziku, ki uporablja znake enojne ali dvojne širine. Jeziki z znaki dvojne širine, kot so kitajščina, japonščina in korejščina, uporabljajo znake dvojne širine, ki zavzamejo dvakrat toliko prostora kot znaki enojne širine. Zato je dovoljeno število znakov v teh jezikih za polovico manjše kot pri drugih jezikih.

Ni dovoljeno Oglasi ali razširitve, ki niso skladni z jasnim in informativnim slogom predstavitve rezultatov Iskanja Google

Primeri: oglasi, ki uporabljajo vrstične oznake ali oštevilčene sezname; oglasi, ki vsebujejo splošni poziv k dejanju (kot je »kliknite tukaj«), ki bi lahko bil uporabljen v katerem koli oglasu

Ločila in znaki

Naslednje ni dovoljeno:

Ni dovoljeno Napačna ali nenamenska uporaba ločil ali simbolov

Primeri: klicaji v naslovu oglasa; ponavljanje ločil ali simbolov; simboli, številke in črke, ki niso uporabljeni skladno s pravim pomenom ali namenom, na primer uporaba »ju3« namesto »jutri«; nestandardna uporaba nadpisanega besedila; nestandardni simboli ali znaki, kot so zvezdice, vrstične oznake in tri pike; pretirana ali neustrezna uporaba številk, simbolov ali ločil, npr. r0že, r@že, Rože!!!, r*o*ž*e, R.O.Ž.E; uporaba dveh ali več klicajev ali vprašajev v besedilu oglasa.

Opomba: Nekatere vrste nestandardnih ločil in simbolov so dovoljene v določenih okoliščinah. Blagovne znamke, imena znamk ali imena izdelkov, ki vsebujejo nestandardna ločila ali simbole in so dosledno zapisana na cilju oglasa, bodo morda odobrena za uporabo v oglasu. Prav tako so dovoljeni simboli, ki so v splošni uporabi, na primer zvezdica za določitev ocene hotela (hotel s 5*) ali označitev veljavnosti zakonsko zahtevanih pogojev. Če želite uporabiti katero od ločil ali simbolov te vrste, morate zahtevati pregled.

Opomba: Ta pravilnik velja tudi za imena aplikacij in razvijalcev. Morda boste morali za odobritev oglasov spremeniti ime v konzoli za razvijalce ali za odobritev imena zahtevati pregled.

Ni dovoljeno Neveljavni ali nepodprti znaki

Primeri: emodžiji, enobajtna katakana.

Raba velikih črk

Naslednje ni dovoljeno:

Not allowed Napačna ali nenamenska raba velikih črk

Primeri: pretirana ali vpadljiva raba velikih črk, na primer ROŽE, RoŽe ali R.O.Ž.E

Opomba: nestandardna raba velikih črk je dovoljena v nekaterih okoliščinah. Za kode kuponov, pogoste krajšave (kot je DDV), blagovne znamke, imena blagovnih znamk in imena izdelkov lahko zahtevate pregled in preverite, ali bo nestandardna raba velikih črk morda odobrena.

Ponavljanje

Naslednje ni dovoljeno:

Not allowed Nestandardno, vpadljivo in nepotrebno ponavljanje imen, besed ali besednih zvez

Opomba: to pravilo velja tudi za razširitve, v katerih se ponovi besedilo iz oglasa

Primer: ponavljanje imena oglaševalca ali imena izdelka

Not allowed Besedilo razširitve, v katerem se ponovijo besede ali besedne zveze iz iste razširitve ali iz druge razširitve v isti skupini oglasov, oglaševalski akciji ali računu

Nesprejemljiv razmik

Naslednje ni dovoljeno:

Ni dovoljeno Neuporaba presledka ali dodajanje odvečnih presledkov

Primeri: »Razprodaja,kupite rože« ali »Razprodaja, kupite rože«

Ni dovoljeno Pretirana ali vpadljiva uporaba presledkov

Primeri: r o ž e, kupiterožetukaj

Opomba: nekateri izrazi, ki so zaščiteni kot blagovne znamke, imena blagovnih znamk in imena izdelkov uporabljajo nestandardno rabo presledkov. Če želite taka imena uporabiti v oglasih, morate najprej zahtevati pregled in dokazati, da se nestandardni izrazi uporabljajo dosledno na celotnem spletnem mestu ali v aplikaciji.

Telefonska številka v besedilu oglasa

Naslednje ni dovoljeno:

Ni dovoljeno Vnos telefonske številke v besedilo oglasa

Primer: dodajanje niza »Pokličite 1-800-123-4567« v opis oglasa

Opomba: če želite uporabnike spodbuditi k temu, da bi vas poklicali, razmislite o uporabi razširitev za klice ali oglasov samo za klice, namesto da bi telefonsko številko dodali v besedilo oglasa. Če je ime vašega podjetja dejansko telefonska številka (kot je »1-800-PRIMER«), zahtevajte pregled in preverite, ali ga lahko uporabite v besedilu oglasa.

Zloraba funkcij oglasa

Naslednje ni dovoljeno:

Ni dovoljeno Oglasi ali razširitve, ki ne uporabljajo funkcij oglasne enote za predvideni namen

Primeri: oglasi, ki ne vsebujejo promocijske vsebine, besedilni oglasi, v katerih manjka vrstica besedila, uporaba polja za URL kot dodatne vrstice besedila; animirani oglasi, ki zajemajo igro ali tekmovanje, v katerem lahko sodelujejo uporabniki, da bi osvojili denarne ali druge nagrade; oglasi, ki spodbujajo uporabnike k zmagi v igri oziroma na tekmovanju ali naj zahtevajo nagrade s klikom oglasa; uporaba posnetka zaslona z upodobljenim besedilnim oglasom, ki posnema pristen besedilni oglas; vidne oznake za sledenje vrednosti v besedilu oglasa; naloženi oglasi HTML5 po meri, ki imajo spremenjeno možnost klikanja

Opomba: zvok in videoposnetki so sprejemljivi, vendar mora biti privzeta nastavitev »izklopljeno« ali »zaustavljeno«.

Opomba: oglasi HTML5 ne smejo uporabiti funkcije »Območje za dotikanje« (v aplikaciji Google Web Designer) ali funkcije JavaScript Exitapi.exit() za spreminjanje možnosti klikanja. Preberite več o spremenjeni možnosti klikanja.

Neznano podjetje

Naslednje ni dovoljeno:

Ni dovoljeno Oglasi ali cilji, v katerih ni poimensko naveden izdelek, storitev ali subjekt, ki se oglašuje

Primeri: Oglasi, ki ne vsebujejo imena izdelka ali podjetja oziroma prikaznega URL-ja; animirani oglasi, ki ne prikazujejo jasno prepoznavnih podatkov, kot so ime izdelka ali podjetja, logotip ali prikazni URL na zadnji statični sličici (po koncu animacije); oglasi za aplikacije, ki v oglasu ali na ciljni strani ne prikazujejo imena aplikacije in vira prenosa.

Zahteve v zvezi z imenom podjetja

Ta pravilnik velja za oblike oglasov, za katere je obvezno polje z imenom podjetja. Naslednje ni dovoljeno:

Ni dovoljeno Navajanje imena podjetja, ki ni enako domeni, prepoznavnemu imenu oglaševalca ali promovirani aplikaciji za prenos

Primeri (nepopoln seznam): Uporaba splošnih imen podjetij ali imen podjetij, ki temeljijo na lokacijah, na primer Vodoinštalater Maribor, Ljubljanski taksi.

Ni dovoljeno Uporaba promocijskega jezika v polju za ime podjetja

Primeri (nepopoln seznam): »Kupite čevlje Acme« ali »Razprodaja pri storitvah za dom Acme«.

Zaradi velike raznolikosti imen podjetij je treba upoštevati naslednja posebna določila:

Imena podjetij, ki temeljijo na domeni: Za ime podjetja lahko uporabite ime domene, vendar morate besede ustrezno ločiti med sabo. Primer: »www.acmesolutions.com« je v oglasu mogoče zapisati kot »Acme Solutions«.

Prodajni posredniki in pooblaščeni prodajalci: Če ste pooblaščeni prodajalec ali prodajni posrednik za izdelek ali storitev, uporabite izrazoslovje, ki vas ustrezno kvalificira. Primer: Prodajalec avtomobilov Acme v Ljubljani bi lahko uporabil ime podjetja »Acme Ljubljana«.

Kakovost slike

Naslednje ni dovoljeno:

Ni dovoljeno Slike, ki so obrnjene postrani ali na glavo ali ne zapolnijo celotnega prostora za izbrano velikost slike

Ni dovoljeno Slike, ki so zamegljene, nerazločne, neprepoznavne ali vsebujejo nečitljivo besedilo

Ni dovoljeno Utripajoče, bliskajoče ali drugače moteče slike

Opomba: učinki miške, na primer na slikah, ki se odzivajo na gibe miške, so dovoljeni, če gibanje sproži uporabnik in se zaustavijo po 5 sekundah.

Ni dovoljeno Oglasi, ki se raztezajo prek okvirja ali na kakršen koli drug način posegajo v spletno mesto ali aplikacijo

Preberite, kako popravite neodobren oglas ali neodobreno razširitev. Če slike ne morete urediti tako, da bi izpolnjevala te zahteve, naložite drugo sliko, ki je skladna s pravilnikom.

Kakovost videoposnetka

Naslednje ni dovoljeno:

Ni dovoljeno Videoposnetki z nečitljivim besedilom, slabo kakovostjo zvoka ali zamegljenimi, nerazločnimi ali neprepoznavnimi vizualnimi elementi

Preberite, kako popravite neodobren oglas ali neodobreno razširitev. Če videoposnetka ni mogoče urediti, da bi izpolnjeval te zahteve, naložite drugega, ki je skladen s pravilnikom.

Potrebujete pomoč?

Če imate vprašanja v zvezi z našimi pravilniki, nam to sporočite:Obrnite se na podporo za Google Ads
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
73067
false