Wymagania redakcyjne

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy dla wygody użytkowników. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Użytkownicy usługi Display & Video 360 muszą przestrzegać tych zasad Google Ads. Dodatkowe ograniczenia znajdziesz w Centrum pomocy Display & Video 360.

Aby zapewnić komfort użytkowników, Google wymaga, by wszystkie reklamy, rozszerzenia i miejsca docelowe spełniały wysokie standardy redakcyjne i branżowe. Akceptujemy tylko reklamy, które są przejrzyste, wyglądają profesjonalnie oraz prowadzą użytkowników do treści, które są przydatne, użyteczne i odpowiadają ich zainteresowaniom.

Zobacz wybrane przykłady treści, których należy unikać w reklamach. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Styl i pisownia

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Reklamy lub rozszerzenia zawierające pisownię lub formy gramatyczne niezgodne z obowiązującymi zasadami językowymi

Przykłady: „Kwiaty tutaj kup” lub „Tutaj qupisz kwiaty” zamiast „Tutaj kupisz kwiaty”

Uwaga: niektóre hasła będące znakami towarowymi, nazwy marek lub nazwy produktów mogą zawierać niestandardowe formy gramatyczne lub ortograficzne albo używać znaków interpunkcyjnych lub wielkich liter w niestandardowy sposób. Jeśli chcesz użyć takich nazw w swoich reklamach, najpierw poproś o ich sprawdzenie i udowodnij, że niestandardowe hasła pojawiają się konsekwentnie w Twojej witrynie lub aplikacji.

Niedozwolone Reklamy lub rozszerzenia, które są niezrozumiałe lub nie mają sensu

Przykłady: niemający sensu lub zbyt ogólny tekst reklamy, zbyt ogólne lub niejasne zasady promocji, ucięty lub niepełny tekst reklamy

Niedozwolone Reklamy lub rozszerzenia przekraczające liczbę znaków w językach ze znakami dwubajtowymi

Uwaga: limity znaków w tekście zależą od użycia w reklamie języka ze znakami jednobajtowymi lub dwubajtowymi. Znaki dwubajtowe w takich językach jak chiński, japoński i koreański, zajmują dwa razy więcej miejsca niż znaki jednobajtowe. Dlatego limit znaków w tych językach jest o połowę mniejszy niż w innych językach.

Niedozwolone Reklamy lub rozszerzenia niezgodne z przejrzystym i informacyjnym stylem prezentowania informacji w wynikach wyszukiwania Google

Przykłady: reklamy z listą punktowaną lub numerowaną; reklamy zawierające ogólne wezwanie do działania takie jak „kliknij tutaj”, które pasuje do każdej reklamy

Interpunkcja i symbole

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie znaków interpunkcyjnych lub symboli

Przykłady: wykrzykniki w nagłówku reklamy; powtórzone znaki interpunkcyjne lub symbole; symbole, cyfry lub litery użyte w innym znaczeniu niż standardowe lub niezgodnie z przeznaczeniem, na przykład „o3maj rabat” zamiast „otrzymaj rabat”; nietypowe użycie indeksu górnego; nietypowe użycie symboli lub znaków takich jak gwiazdki; użycie symboli wypunktowania lub wielokropków; nadmierne lub niestandardowe wykorzystanie cyfr, symboli lub znaków interpunkcyjnych: kw1aty, kwi@ty, Kwiaty!!!, k*w*i*a*t*y, K.W.I.A.T.Y, użycie więcej niż jednego wykrzyknika lub znaku zapytania w tekście reklamy

Uwaga: w pewnych okolicznościach niektóre typy niestandardowych znaków interpunkcyjnych i symboli są dozwolone. Znaki towarowe, nazwy marek lub nazwy produktów z niestandardową interpunkcją lub symbolami, które występują konsekwentnie w całej witrynie, mogą zostać zatwierdzone do użycia w reklamach. Dozwolone są też symbole używane w ogólnie akceptowany sposób, np. symbol gwiazdki (*) do oznaczenia standardu hotelu „hotele 5*” lub do przypisu wskazującego obowiązujące warunki. Aby zastosować tego rodzaju znaki interpunkcyjne lub symbole, wyślij prośbę o ich sprawdzenie.

Uwaga: zasady te obowiązują także w stosunku do nazw aplikacji i deweloperów. Do zatwierdzenia reklam może być konieczna zmiana nazwy w konsoli programisty lub wysłanie prośby o sprawdzenie nazwy w celu jej zatwierdzenia.

Niedozwolone Nieprawidłowe lub nieobsługiwane znaki

Przykłady: emotikony, jednobajtowe znaki katakany

Użycie wielkich liter

Nie zezwalamy na:

Not allowed Nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem użycie wielkich liter

Przykłady: nadmierne lub efekciarskie wykorzystanie wielkich liter, np. KWIATY, KWiaTY, K.W.I.A.T.Y

Uwaga: w pewnych okolicznościach niestandardowe użycie wielkich liter jest dozwolone. W przypadku kodów kuponów, stosowanych powszechnie skrótów (np. „PS”), znaków towarowych, nazw marek i nazw produktów możesz poprosić o ich sprawdzenie pod kątem zatwierdzenia niestandardowego użycia wielkich liter.

Powtórzenia

Nie zezwalamy na:

Not allowed Niestandardowe, efekciarskie lub zbędne powtórzenia nazw, wyrazów lub zwrotów

Uwaga: te zasady dotyczą rozszerzeń zawierających powtórzony tekst reklamy

Przykłady: powtarzanie nazwy reklamodawcy, powtarzanie nazwy produktu

Not allowed Tekst rozszerzenia, który zawiera powtórzenia słów lub wyrażeń w tym samym rozszerzeniu lub innym rozszerzeniu z tej samej grupy reklam, kampanii lub tego samego konta

Niedopuszczalne odstępy

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Usuwanie lub dodawanie niepotrzebnych spacji

Przykłady: „Sprzedaj,kup kwiaty”; „Sprzedaj, kup kwiaty”

Niedozwolone Nadmierne lub efekciarskie wykorzystanie spacji

Przykłady: k w i a t y, tutajkupiszkwiaty

Uwaga: niektóre hasła będące znakami towarowymi, nazwy marek lub nazwy produktów mogą zawierać niestandardowo użyte spacje. Jeśli chcesz użyć takich nazw w swoich reklamach, najpierw poproś o ich sprawdzenie i udowodnij, że niestandardowe hasła pojawiają się konsekwentnie w Twojej witrynie lub aplikacji.

Numer telefonu w tekście reklamy

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Umieszczanie numeru telefonu w tekście reklamy

Przykład: dodanie sformułowania „Zadzwoń pod numer 1-800-123-4567” do tekstu reklamy

Uwaga: jeśli chcesz zachęcić klientów, by zadzwonili do Twojej firmy, zamiast umieszczać numer telefonu w tekście reklamy, użyj rozszerzeń połączeń lub reklam typu „tylko połączenie”. Jeśli nazwą Twojej firmy jest prawdziwy numer telefonu (np. „1-800-PRZYKŁAD”), poproś o jej sprawdzenie pod kątem możliwości umieszczenia w tekście reklamy.

Niewłaściwe wykorzystanie funkcji reklamowych

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Reklamy lub rozszerzenia wykorzystujące funkcje jednostki reklamowej niezgodnie z przeznaczeniem

Przykłady: reklamy bez treści promocyjnych; reklamy tekstowe bez jednego wiersza tekstu; używanie pola adresu URL jako dodatkowego wiersza tekstu; animowane reklamy zawierające gry lub konkursy umożliwiające zdobywanie nagród; reklamy nakłaniające użytkowników do ubiegania się o nagrody poprzez klikanie reklam; zrzut ekranu z reklamą tekstową udający autentyczną reklamę tekstową; widoczne tagi ValueTrack w tekście reklamy; przesłane niestandardowe reklamy HTML5 ze zmodyfikowaną klikalnością

Uwaga: dźwięk i obraz wideo są dopuszczalne, jednak domyślnie muszą być wyłączone.

Uwaga: reklamy HTML5 nie mogą używać obszaru „Tap Area” (w aplikacji Google Web Designer) ani funkcji Javascript Exitapi.exit() do modyfikacji klikalności. Dowiedz się więcej o zmodyfikowanej klikalności.

Nieokreślona działalność

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Reklamy lub miejsca docelowe niezawierające nazw produktów, usług lub podmiotów, które promują

Przykłady: reklamy bez nazwy produktu lub firmy albo wyświetlanego adresu URL; animowane reklamy bez wyraźnych informacji umożliwiających identyfikację, np. nazwy produktu lub firmy, logo lub wyświetlanego adresu URL w ostatniej klatce (widocznej po zakończeniu animacji); reklamy aplikacji bez jej nazwy i informacji, skąd można ją pobrać, widocznych w kreacji lub na stronie docelowej

Wymagania dotyczące nazwy firmy

Ta zasada dotyczy formatów reklam, które zawierają pole nazwy firmy. Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Podanie jako nazwy firmy jakichkolwiek innych danych niż nazwa domeny, rozpoznawana nazwa reklamodawcy lub nazwa promowanej aplikacji do pobrania

Wybrane przykłady: używanie nazw ogólnych lub związanych z lokalizacją, takich jak „hydraulik w Krynicy Górskiej”, „taksówka w Warszawie”.

Niedozwolone Używanie fraz promocyjnych w polu nazwy firmy

Wybrane przykłady: „Kup buty Acme” lub „Wyprzedaż w salonie Acme”

Ze względu na różnorodność nazw firm należy szczególnie przyjrzeć się następującym kwestiom:

Nazwy firm związane z domeną: możesz użyć nazwy domeny jako nazwy firmy po wstawieniu odpowiednich odstępów między słowami. Na przykład domena www.acmesolutions.com w reklamie może nazywać się „Acme Solutions”.

Sprzedawcy i autoryzowani dealerzy: jeśli jesteś autoryzowanym sprzedawcą lub dealerem produktów albo usług, zastosuj odpowiednie określenia. Na przykład sprzedawca samochodów Acme w Warszawie może użyć „Acme Warszawa” jako nazwy firmy.

Jakość obrazu

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Obrazy wyświetlane bokiem, do góry nogami lub takie, które nie zajmują całej powierzchni danego rozmiaru obrazu

Niedozwolone Obrazy, które są zamazane, niewyraźne, nierozpoznawalne lub zwierają nieczytelny tekst

Niedozwolone Obrazy, w których zastosowano efekty stroboskopowe lub miganie, lub rozpraszające użytkownika w jakikolwiek inny sposób

Uwaga: efekty wpływające na funkcje kursora (np. reagowanie grafiki na ruchy myszką) są dozwolone, pod warunkiem że ruch jest inicjowany przez użytkownika i zatrzymuje się po pięciu sekundach.

Niedozwolone Reklamy, które rozwijają się poza ramkę lub w inny sposób nachodzą na treść witryny lub aplikacji

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub rozszerzenie. Jeśli nie możesz dostosować obrazu do tych wymagań, prześlij inny obraz, który jest zgodny z zasadami.

Jakość filmu

Nie zezwalamy na:

Niedozwolone Filmy, które mają złą jakość dźwięku lub zawierają nieczytelny tekst albo zamazane, niewyraźne i nierozpoznawalne treści wizualne

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub rozszerzenie. Jeśli nie możesz dostosować filmu do tych wymagań, prześlij inny film, który jest zgodny z zasadami.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false