Wymagania redakcyjne

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Użytkownicy usługi Display & Video 360 muszą przestrzegać tych zasad Google Ads. Informacje o dodatkowych ograniczeniach znajdziesz w Centrum pomocy Display & Video 360.

W trosce o wygodę użytkowników Google wymaga, aby wszystkie reklamy, komponenty i miejsca docelowe spełniały odpowiednie standardy redakcyjne i branżowe. Akceptujemy tylko reklamy, które są przejrzyste, wyglądają profesjonalnie oraz prowadzą użytkowników do treści, które są przydatne, użyteczne i odpowiadają ich zainteresowaniom.

Zobacz wybrane przykłady treści, których należy unikać w reklamach. Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.

Styl i pisownia

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Reklamy i komponenty zawierające pisownię albo formy gramatyczne niezgodne z obowiązującymi zasadami językowymi

Przykłady: „Kwiaty tutaj kup” lub „Tutaj qupisz kwiaty” zamiast „Tutaj kupisz kwiaty”

Uwaga: niektóre hasła chronione znakiem towarowym, nazwy marek i nazwy produktów mogą zawierać niestandardowe formy gramatyczne lub ortograficzne albo używać znaków interpunkcyjnych lub wielkich liter w niestandardowy sposób. Jeśli chcesz używać takich nazw w reklamach, najpierw poproś o ich sprawdzenie i udowodnij, że niestandardowo zapisywane hasła pojawiają się konsekwentnie w Twojej witrynie lub aplikacji.

Czerwony znak x Reklamy i komponenty, które są niezrozumiałe lub nie mają sensu

Przykłady: niemający sensu lub zbyt ogólnikowy tekst reklamy, zbyt ogólne lub niejasne zasady promocji, ucięty lub niepełny tekst reklamy

Czerwony znak x Reklamy i komponenty przekraczające limit znaków w językach ze znakami dwubajtowymi

Uwaga: limity znaków w tekście zależą od użycia w reklamie języka ze znakami jednobajtowymi lub dwubajtowymi. Znaki dwubajtowe używane w takich językach jak chiński, japoński i koreański zajmują dwa razy więcej miejsca niż znaki jednobajtowe. Dlatego limit znaków w tych językach jest o połowę mniejszy niż w innych językach.

Czerwony znak x Reklamy i komponenty niezgodne z przejrzystym i informacyjnym stylem prezentowania informacji w wynikach wyszukiwania Google

Przykłady: reklamy z listą punktowaną lub numerowaną; reklamy zawierające ogólnikowe wezwanie do działania takie jak „kliknij tutaj”, które pasuje do każdej reklamy

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Interpunkcja i symbole

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie znaków interpunkcyjnych lub symboli

Przykłady: wykrzykniki w nagłówku reklamy; powtórzone znaki interpunkcyjne lub symbole; symbole, cyfry lub litery użyte w innym znaczeniu niż standardowe lub niezgodnie z przeznaczeniem, na przykład „o3maj rabat” zamiast „otrzymaj rabat”; nietypowe użycie indeksu górnego; nietypowe użycie symboli lub znaków takich jak gwiazdki; użycie symboli wypunktowania lub wielokropków; nadmierne lub niestandardowe wykorzystanie cyfr, symboli lub znaków interpunkcyjnych: kw1aty, kwi@ty, Kwiaty!!!, k*w*i*a*t*y, K.W.I.A.T.Y, użycie więcej niż jednego wykrzyknika lub znaku zapytania w tekście reklamy

Uwaga: w pewnych okolicznościach niektóre typy niestandardowych znaków interpunkcyjnych i symboli są dozwolone. Znaki towarowe, nazwy marek lub nazwy produktów z niestandardową interpunkcją lub symbolami, które występują konsekwentnie w całej witrynie, mogą zostać zatwierdzone do użycia w reklamach. Dozwolone są też symbole używane w ogólnie akceptowany sposób, np. symbol gwiazdki (*) do oznaczenia standardu hotelu „hotele 5*” lub do przypisu wskazującego obowiązujące warunki. Aby zastosować tego rodzaju znaki interpunkcyjne lub symbole, wyślij prośbę o ich sprawdzenie.

Uwaga: zasady te obowiązują także w stosunku do nazw aplikacji i deweloperów. Do zatwierdzenia reklam może być konieczna zmiana nazwy w konsoli programisty lub wysłanie prośby o sprawdzenie nazwy w celu jej zatwierdzenia.

Czerwony znak x Nieprawidłowe lub nieobsługiwane znaki

Przykłady: emotikony, jednobajtowe znaki katakany

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Użycie wielkich liter

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem użycie wielkich liter

Przykłady: nadmierne lub niestandardowe wykorzystanie wielkich liter, np. KWIATY, KWiaTY, K.W.I.A.T.Y

Uwaga: w pewnych okolicznościach niestandardowe użycie wielkich liter jest dozwolone. W przypadku kodów kuponów, stosowanych powszechnie skrótów (np. „PS”), znaków towarowych, nazw marek i nazw produktów możesz poprosić o ich sprawdzenie pod kątem zatwierdzenia niestandardowego użycia wielkich liter.

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Powtórzenia

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Niestandardowe, efekciarskie i zbędne powtórzenia nazw, wyrazów lub zwrotów

Uwaga: te zasady dotyczą także komponentów zawierających powtórzony tekst reklamy.

Przykłady: powtarzanie nazwy reklamodawcy, powtarzanie nazwy produktu

Czerwony znak x Tekst komponentu, który zawiera powtórzenia słów lub wyrażeń w tym samym komponencie bądź innym komponencie z tej samej grupy reklam, kampanii lub tego samego konta

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Niedopuszczalne odstępy

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Usuwanie niezbędnych spacji i dodawanie nadmiarowych

Przykłady: „Wyprzedaż,kup kwiaty”, „tukupiszkwiaty”

Czerwony znak x Nadmierne i efekciarskie wykorzystanie spacji

Przykłady: k w i a t y, tukupiszkwiaty

Uwaga: niektóre hasła chronione znakiem towarowym, nazwy marek lub nazwy produktów mogą zawierać niestandardowo użyte spacje. Jeśli chcesz używać takich nazw w reklamach, najpierw poproś o ich sprawdzenie i udowodnij, że niestandardowo zapisywane hasła pojawiają się konsekwentnie w Twojej witrynie lub aplikacji.

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Numer telefonu w tekście reklamy

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Umieszczanie numeru telefonu w tekście reklamy

Przykład: dodanie do tekstu reklamy sformułowania „Zadzwoń pod numer 1-800-123-4567”

Uwaga: jeśli chcesz zachęcić klientów, aby zadzwonili do Twojej firmy, użyj komponentów do wykonywania połączeń lub reklam typu „tylko połączenie”, zamiast umieszczać numer telefonu w tekście reklamy. Jeśli w nazwie Twojej firmy jest użyty prawdziwy numer telefonu (np. „1-800-PRZYKŁAD”), poproś o jej sprawdzenie pod kątem możliwości umieszczenia w tekście reklamy.

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Niewłaściwe wykorzystanie funkcji reklamowych

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Reklamy i komponenty wykorzystujące funkcje jednostki reklamowej niezgodnie z przeznaczeniem

Przykłady: reklamy bez treści promocyjnych; reklamy tekstowe bez wiersza tekstu; używanie pola adresu URL jako dodatkowego wiersza tekstu; animowane reklamy zawierające gry lub konkursy umożliwiające zdobywanie nagród; reklamy nakłaniające użytkowników do ubiegania się o nagrody przez klikanie reklam; zrzut ekranu z reklamą tekstową udający autentyczną reklamę tekstową; widoczne tagi ValueTrack w tekście reklamy; przesłane niestandardowe reklamy HTML5 ze zmodyfikowaną klikalnością

Uwaga: dźwięk i filmy są dopuszczalne, jednak domyślnie muszą być wyłączone lub wstrzymane.

Uwaga: reklamy HTML5 nie mogą używać obszaru kliknięcia (w aplikacji Google Web Designer) ani funkcji JavaScript Exitapi.exit() do modyfikacji klikalności. Dowiedz się więcej o zmodyfikowanej klikalności.

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Nieokreślona działalność

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Reklamy lub miejsca docelowe niezawierające nazw produktów, usług lub podmiotów, które promują

Przykłady: reklamy bez nazwy produktu lub firmy albo wyświetlanego adresu URL; animowane reklamy bez wyraźnych informacji umożliwiających identyfikację, np. nazwy produktu lub firmy, logo lub wyświetlanego adresu URL w ostatniej klatce (widocznej po zakończeniu animacji); reklamy aplikacji bez jej nazwy i informacji, skąd można ją pobrać, widocznych w kreacji lub na stronie docelowej

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent.

Wymagania dotyczące nazwy firmy

Ta zasada dotyczy formatów reklam, które zawierają pole nazwy firmy. Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Podanie jako nazwy firmy jakichkolwiek innych danych niż nazwa domeny, rozpoznawana nazwa reklamodawcy lub nazwa promowanej aplikacji do pobrania

Wybrane przykłady: używanie nazw ogólnych lub związanych z lokalizacją, takich jak „hydraulik w Krynicy Górskiej”, „taksówka w Warszawie”.

Czerwony znak x Używanie fraz promocyjnych w polu nazwy firmy

Wybrane przykłady: „Kup buty Acme” lub „Wyprzedaż w salonie Acme”

Ze względu na różnorodność nazw firm należy szczególnie przyjrzeć się następującym kwestiom:

Nazwy firm związane z domeną: możesz użyć nazwy domeny jako nazwy firmy po wstawieniu odpowiednich odstępów między słowami. Na przykład domena www.acmesolutions.com w reklamie może nazywać się „Acme Solutions”.

Sprzedawcy i autoryzowani dealerzy: jeśli jesteś autoryzowanym sprzedawcą lub dealerem produktów albo usług, zastosuj odpowiednie określenia. Na przykład sprzedawca samochodów Acme w Warszawie może użyć „Acme Warszawa” jako nazwy firmy.

Jakość obrazu

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Obrazy wyświetlane bokiem, do góry nogami lub takie, które nie zajmują całej powierzchni danego rozmiaru obrazu

Czerwony znak x Obrazy, które są zamazane, niewyraźne, nierozpoznawalne lub zwierają nieczytelny tekst

Czerwony znak x Obrazy, w których zastosowano efekty stroboskopowe lub miganie, lub rozpraszające użytkownika w jakikolwiek inny sposób

Uwaga: efekty wpływające na funkcje kursora (np. reagowanie grafiki na ruchy myszką) są dozwolone, pod warunkiem że ruch jest inicjowany przez użytkownika i zatrzymuje się po pięciu sekundach.

Czerwony znak x Reklamy, które rozwijają się poza ramkę lub w inny sposób nachodzą na treść witryny lub aplikacji

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent. Jeśli nie możesz dostosować obrazu do tych wymagań, prześlij inny obraz, który jest zgodny z zasadami.

Jakość filmu

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Filmy, które mają złą jakość dźwięku lub zawierają nieczytelny tekst albo zamazane, niewyraźne i nierozpoznawalne treści wizualne

Dowiedz się, jak poprawić odrzuconą reklamę lub odrzucony komponent. Jeśli nie możesz dostosować filmu do tych wymagań, prześlij inny film, który jest zgodny z zasadami.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli masz pytania dotyczące zasad, skontaktuj się z zespołem pomocy Google Ads.

Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
1528634795272142863
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
73067