Wymagania redakcyjne

Google udostępnia przetłumaczone wersje artykułów w Centrum pomocy. Nie zmieniają one jednak treści naszych zasad. Podstawę do egzekwowania zasad stanowi wersja w języku angielskim. Aby wyświetlić ten artykuł w innym języku, wybierz język z menu na dole strony.

Użytkownicy usługi Display & Video 360 muszą przestrzegać tych zasad Google Ads. Informacje o dodatkowych ograniczeniach znajdziesz w Centrum pomocy Display & Video 360.

W trosce o wygodę użytkowników Google wymaga, aby wszystkie reklamy, komponenty i miejsca docelowe spełniały odpowiednie standardy redakcyjne i branżowe. Akceptujemy tylko reklamy, które są przejrzyste, wyglądają profesjonalnie oraz prowadzą użytkowników do treści, które są przydatne, użyteczne i odpowiadają ich zainteresowaniom.

Zobacz, czego należy unikać w reklamach.

Dowiedz się, jakie są konsekwencje naruszenia zasad.
Naruszenie poniższych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach


Wymagania dotyczące nazwy firmy

Ta zasada dotyczy formatów reklam, które zawierają pole nazwy firmy.

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Podanie jako nazwy firmy jakichkolwiek innych danych niż nazwa domeny, rozpoznawana nazwa reklamodawcy lub nazwa promowanej aplikacji do pobrania

Czerwony znak x Używanie fraz promocyjnych w polu nazwy firmy

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach

Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących nazwy firmy.
 


Użycie wielkich liter

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Nieprawidłowe lub niezgodne z przeznaczeniem użycie wielkich liter

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach

Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących użycia wielkich liter.


Jakość obrazu

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Obrazy wyświetlane bokiem, do góry nogami i takie, które nie zajmują całej powierzchni danego rozmiaru obrazu

Czerwony znak x Obrazy, które są rozmyte, niewyraźne, nierozpoznawalne lub zawierają nieczytelny tekst

Czerwony znak x Obrazy, w których zastosowano efekty stroboskopowe lub miganie, albo obrazy w inny sposób rozpraszające użytkownika

Czerwony znak x Reklamy, które rozwijają się poza ramkę lub w inny sposób zasłaniają treść witryny bądź aplikacji

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach

Learn more about the Image quality policy.  


Niewłaściwe wykorzystanie funkcji reklamowych

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Reklamy i komponenty wykorzystujące funkcje jednostki reklamowej niezgodnie z przeznaczeniem

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach

Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących niewłaściwego wykorzystania funkcji reklamowych.


Numer telefonu w tekście reklamy

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Umieszczanie numeru telefonu w tekście reklamy

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach

Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących numeru telefonu w tekście reklamy.


Interpunkcja i symbole

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Nieprawidłowe bądź niezgodne z przeznaczeniem zastosowanie znaków interpunkcyjnych lub symboli

Czerwony znak x Nieprawidłowe lub nieobsługiwane znaki

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach

Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących interpunkcji i symboli.


Powtórzenia

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Niestandardowe, efekciarskie i zbędne powtórzenia nazw, wyrazów lub wyrażeń

Czerwony znak x Tekst komponentu, który zawiera powtórzenia słów lub wyrażeń w tym samym komponencie bądź innym komponencie z tej samej grupy reklam, kampanii lub tego samego konta

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach

Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących powtórzeń.


Styl i pisownia

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Reklamy i komponenty zawierające pisownię albo formy gramatyczne niezgodne z obowiązującymi zasadami językowymi

Czerwony znak x Reklamy i komponenty, które są niezrozumiałe lub nie mają sensu

Czerwony znak x Reklamy i komponenty przekraczające limit znaków w językach ze znakami dwubajtowymi

Czerwony znak x Reklamy i komponenty niezgodne z przejrzystym i informacyjnym stylem prezentowania informacji w wynikach wyszukiwania Google

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach

Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących stylu i pisowni.


Niedopuszczalne odstępy

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Usuwanie niezbędnych spacji i dodawanie nadmiarowych

Czerwony znak x Nadmierne i efekciarskie wykorzystanie spacji

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach

Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących niedopuszczalnych odstępów.


Nieokreślona działalność

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Reklamy i miejsca docelowe niezawierające nazw produktów, usług lub podmiotów, które promują

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach

Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących nieokreślonej działalności.


Jakość filmu

Nie zezwalamy na:

Czerwony znak x Filmy, które mają złą jakość dźwięku lub zawierają nieczytelny tekst albo rozmyty, niewyraźny i nierozpoznawalny obraz

Jeśli nie możesz dostosować filmu do tych wymagań, prześlij inny film, który jest zgodny z zasadami.

Naruszenie tych zasad nie spowoduje natychmiastowego zawieszenia konta bez wcześniejszego ostrzeżenia. Ostrzeżenie zostanie wysłane co najmniej 7 dni przed zawieszeniem konta. Więcej informacji o zawieszonych kontach

Dowiedz się więcej o zasadach dotyczących jakości filmu.


Czy to było pomocne?

Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Wykonaj te czynności:

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne