Szerkesztési követelmények

A Google a felhasználók kényelme érdekében biztosítja a Súgó lefordított verzióját, ezek a verziók azonban nem értelmezhetők az irányelvek tartalmi módosításaként. Minden esetben az angol nyelvű változat tekintendő a hivatalos verziónak, amely alapján az irányelveket betartatjuk. Ha más nyelven szeretné megtekinteni ezt a cikket, használja az oldal alján található nyelvválasztó legördülő menüt.

A Display & Video 360-felhasználóknak be kell tartaniuk ezt a Google Ads-irányelvet. A további korlátozások megtekintéséhez keresse fel a Display & Video 360 súgóját.

A minőségi felhasználói élmény biztosítása érdekében a Google megköveteli, hogy minden hirdetés, bővítmény és cél magas szintű szakmai és szerkesztési normáknak feleljen meg. Csak olyan hirdetéseket engedélyezünk, amelyek egyértelmű, professzionális megjelenésű, illetve releváns, hasznos és könnyen használható tartalmakhoz irányítják a felhasználót.

Az alábbiakban arra láthat néhány példát, hogy mit kerüljön el a hirdetésekben. További információ arról, hogy mi történik az irányelvek megsértésekor.

Stílus és helyesírás

Az alábbi nem engedélyezett:

piros áthúzásjel Nem megfelelő helyesírást vagy nyelvtant használó hirdetések és eszközök

Példák: a „Vegyen virágot nálunk” kifejezés helyett a „Virágok venni nálunk” vagy a „Vegyen vrágokat nálunk” kifejezés használata

Megjegyzés: Bizonyos védjegyek, márkanevek vagy terméknevek a szokványostól eltérő nyelvtant, helyesírást, írásjeleket vagy nagybetűs írást használnak. Ha ilyen neveket szeretne használni a hirdetésekben, először felülvizsgálatot kell kérnie, és igazolnia kell, hogy a nem szokványos kifejezések egységesen fordulnak elő a webhelyen vagy az alkalmazásban.

piros áthúzásjel Érthetetlen vagy értelmetlen hirdetések és eszközök

Példák: halandzsa vagy túlságosan általános hirdetésszöveg; túlságosan általános vagy homályos promóciók; csonkított vagy nem teljes hirdetésszöveg

piros áthúzásjel A dupla szélességű karaktereket alkalmazó nyelvek karakterkorlátait meghaladó hirdetések és eszközök

Megjegyzés: A szöveg karakterkorlátai változnak attól függően, hogy szimpla vagy dupla szélességű karaktereket használó nyelvről van szó. A dupla szélességű karaktereket alkalmazó nyelvek, például a japán, a kínai és a koreai, dupla szélességű karaktereket használnak, amelyek kétszer akkora helyet foglalnak el, mint a szimpla szélességű karaktereket alkalmazó nyelvek. Így ezen nyelveknek feleakkora a karakterkorlátja, mint a többinek.

piros áthúzásjel Olyan hirdetések és eszközök, amelyek nem illeszkednek a Google Kereső találatainak letisztult és informatív megjelenítési stílusához

Példák: felsorolásjeleket vagy számozott listákat használó hirdetések; általános, bármely hirdetésre vonatkoztatható cselekvésre ösztönzést tartalmazó hirdetések (pl. „kattintson ide”)

További információ arról, hogyan javíthat ki egy elutasított hirdetést vagy eszközt.

Írásjelek és szimbólumok

Az alábbi nem engedélyezett:

piros áthúzásjel Helytelenül vagy nem rendeltetésszerűen használt írásjelek és szimbólumok

Példák: felkiáltójelek a hirdetés címsorában; ismétlődő írásjelek vagy szimbólumok; a valódi jelentésüknek vagy rendeltetésüknek nem megfelelően használt szimbólumok, számok vagy betűk, pl. a $ jel használata az S betű helyett; a felső indexes írásmód nem megfelelő használata; nem szabványos szimbólumok vagy karakterek, pl. csillagok; felsorolásjelek vagy három pont karakterek; számok, szimbólumok és írásjelek eltúlzott vagy hatásvadász használata, pl.: v1rágok, vir@gok, Virágok!!!, v*i*r*á*g*o*k, V.I.R.Á.G.O.K; illetve felkiáltó- vagy kérdőjelek használata kétszer vagy többször a hirdetésszövegben.

Megjegyzés: A nem szabványos írásjelek és szimbólumok használata bizonyos esetekben megengedett. Jóváhagyható azon védjegyek, márkanevek vagy terméknevek hirdetésekben való használata, amelyek a hirdetés célhelyén következetesen tartalmaznak nem szabványos írásjeleket vagy szimbólumokat. Szintén megengedettek az általánosan elfogadott módon használt szimbólumok, például a szállodai minősítéseket, illetve a jogilag előírt kikötéseket jelző csillag (*). Ha ezen írásjelek vagy szimbólumok bármelyikét használni szeretné, kérjen felülvizsgálatot.

Megjegyzés: Az irányelv az alkalmazások és a fejlesztők nevére is vonatkozik. Lehetséges, hogy a hirdetések jóváhagyásához módosítania kell a nevet a Developer Console segítségével, illetve a név jóváhagyásához felülvizsgálatot kell kérnie.

piros áthúzásjel Érvénytelen vagy nem támogatott karakterek

Példák: hangulatjel, egybájtos katakana

További információ arról, hogyan javíthat ki egy elutasított hirdetést vagy eszközt.

Kis- és nagybetűk

Az alábbi nem engedélyezett:

piros áthúzásjel Nagybetűs írás helytelen vagy nem rendeltetésszerű használata

Példák: nagybetűs írás eltúlzott vagy hatásvadász használata, például VIRÁGOK, ViRáGoK, V.I.R.Á.G.O.K

Megjegyzés: Bizonyos esetekben megengedett a szokványostól eltérő nagybetűs írás. A kuponkódok, a gyakori rövidítések (pl. „TV”), a védjegyek, a márkanevek és a terméknevek esetén felülvizsgálatot kérhet annak megállapítása érdekében, hogy jóváhagyható-e a szokványostól eltérő nagybetűs írás.

További információ arról, hogyan javíthat ki egy elutasított hirdetést vagy eszközt.

Ismétlés

Az alábbi nem engedélyezett:

piros áthúzásjel Nem szabályos, hatásvadász vagy felesleges név-, szó- vagy kifejezésismétlés

Megjegyzés: Ez az irányelv magában foglalja a hirdetésszövegben megjelenő szövegeket ismétlő eszközöket

Példák: A hirdető vagy a termék nevének ismétlése

piros áthúzásjelSzavakat vagy kifejezéseket ugyanazon eszközön vagy ugyanazon hirdetéscsoportba, kampányba vagy fiókba tartozó másik eszközön belül ismétlő eszközszöveg

További információ arról, hogyan javíthat ki egy elutasított hirdetést vagy eszközt.

Elfogadhatatlan szóközhasználat

Az alábbi nem engedélyezett:

piros áthúzásjel Szóköz kihagyása vagy felesleges szóköz betoldása

Példák: „Akció,virágvásárlás”; „virágvásárlás”

piros áthúzásjel Szóközök túlzott vagy hatásvadász használata

Példák: v i r á g o k, vásároljonvirágotitt

Megjegyzés: Bizonyos védjegyek, márkanevek vagy terméknevek a szokványostól eltérően használhatják a szóközöket. Ha ilyen neveket szeretne használni a hirdetésekben, először felülvizsgálatot kell kérnie, és igazolnia kell, hogy a nem szokványos kifejezések egységesen fordulnak elő a webhelyen vagy az alkalmazásban.

További információ arról, hogyan javíthat ki egy elutasított hirdetést vagy eszközt.

Telefonszám a hirdetésszövegben

Az alábbi nem engedélyezett:

piros áthúzásjel Telefonszám megadása a hirdetésszövegben

Példa: A „Hívja a 06-40-123-4567 számot” szöveg szerepeltetése a hirdetés leírásában

Megjegyzés: Ha arra szeretné ösztönözni az ügyfeleket, hogy felhívják, érdemes lehet inkább hívási eszközöket vagy hívást kezdeményező hirdetéseket használnia ahelyett, hogy a hirdetésszövegben tünteti fel a számot. Ha a vállalkozás neve tényleges telefonszám (például „1-800-EXAMPLE”), kérjen felülvizsgálatot annak megállapításához, hogy használhatja-e hirdetésszövegben.

További információ arról, hogyan javíthat ki egy elutasított hirdetést vagy eszközt.

Visszaélés a hirdetési funkciókkal

Az alábbi nem engedélyezett:

piros áthúzásjel A hirdetési egység funkcióit nem a rendeltetésüknek megfelelően használó hirdetések és eszközök

Példák: promóciós tartalom nélküli hirdetések; szöveges hirdetések, amelyeknek üres az egyik szövegsora; az URL-mező további szövegsorként való használata; animált hirdetések, amelyek olyan játékot tartalmaznak, amellyel a felhasználóknak játszaniuk kell, illetve olyan vetélkedőt tartalmaznak, amelyen a felhasználóknak részt kell venniük nyeremény vagy egyéb juttatás elnyerése érdekében; olyan hirdetések, amelyek azt ígérik, hogy a leadott kattintással a felhasználók megnyerhetnek valamely játékot vagy vetélkedőt, illetve nyereményhez juthatnak; szöveges hirdetés képernyőképének használata valódi szöveges hirdetés szimulálásához; látható ValueTrack-címkék használata a hirdetésszövegben; feltöltött egyedi HTML5-hirdetések, amelyeknek módosították a kattinthatóságát

Megjegyzés: A hang- és videóanyagok elfogadhatók, de alapbeállítás szerint kikapcsolt vagy szüneteltetett állapotban kell lenniük.

Megjegyzés: A HTML5-hirdetések a kattinthatóság módosítására nem használhatják a „Tap Area” funkciót (a Google Web Designer eszközben) vagy az Exitapi.exit() JavaScript-függvényt. További információ a kattinthatóság módosításáról.

További információ arról, hogyan javíthat ki egy elutasított hirdetést vagy eszközt.

Nem azonosított vállalkozás

Az alábbi nem engedélyezett:

piros áthúzásjel Olyan hirdetések vagy célok, amelyek nem nevezik meg a hirdetett terméket, szolgáltatást vagy szervezetet

Példák: a termék- vagy vállalkozásnév, illetve a megjelenített URL hirdetésben való feltüntetésének elmulasztása; olyan animált hirdetések, amelyek az utolsó (vagyis az animáció végén látható) statikus képkockán nem tüntetnek fel egyértelmű azonosításra alkalmas adatokat, például a termék vagy a vállalkozás nevét, emblémát vagy megjelenített URL-t; olyan alkalmazáshirdetések, amelyek nem jelenítik meg az alkalmazás nevét és a letöltés forrását a kreatívban vagy a céloldalon.

További információ arról, hogyan javíthat ki egy elutasított hirdetést vagy eszközt.

Vállalkozásnevekre vonatkozó követelmények

Ez az irányelv azokra a hirdetésformátumokra vonatkozik, amelyeknél vállalkozásnév mező szükséges. Az alábbi nem engedélyezett:

piros áthúzásjel A domaintől, a hirdető elismert nevétől vagy a hirdetett letölthető alkalmazástól eltérő vállalkozásnév megadása

Példák (nem teljes): általános vagy helyalapú vállalkozásnevek használata (pl. Bagotai Vízvezetékszerelő Műhely, Debreceni Taxivállalat).

piros áthúzásjel Cselekvésre buzdító kifejezések a vállalkozás neve mezőben

Példa (nem teljes): „Vásároljon Acme-cipőket” vagy „Kiárusítás az Acme Home Services vállalatnál”

A sokféle vállalkozásnévre tekintettel különleges szabályok vonatkoznak az alábbiakra:

Domain-alapú vállalkozásnevek: Használhatja a domain nevét vállalkozásnévként, de szóközökkel kell elválasztania a szavakat. A www.acmesolutions.com például „Acme Solutions”-ként szerepeltethető a hirdetésben.

Viszonteladók és jogosult kereskedők: Ha Ön egy termék vagy szolgáltatás hivatalos viszonteladója, használjon a jogosultságára utaló megnevezést. Például egy pécselyi, Dacia márkájú autókat értékesítő kereskedő használhatja a „Dacia Pécsely” vállalkozásnevet.

Képminőség

Az alábbi nem engedélyezett:

piros áthúzásjel Oldalra vagy fejjel lefelé fordított képek, illetve olyan képek, amelyek nem foglalják el a választott képmérethez tartozó teljes területet

piros áthúzásjel Elmosódott, nem világos, felismerhetetlen vagy olvashatatlan szöveget tartalmazó képek

piros áthúzásjel Ütemes fényt szóró, villódzó vagy a figyelmet más módon elvonó képek

Megjegyzés: Az egérmutatós effektusok, például az egérmozgásra reagáló grafikák engedélyezettek, ha a mozgást a felhasználó kezdeményezi, illetve a mozgás 5 másodpercen belül megszűnik.

piros áthúzásjel A kereten túlnyúló, illetve a webhelyet vagy alkalmazást más módon nagyobb részben elfoglaló hirdetések

További információ arról, hogyan javíthat ki egy elutasított hirdetést vagy eszközt. Ha nem tudja a követelményeknek megfelelően módosítani a képet, töltsön fel egy másikat, amely megfelel az irányelvnek.

Videóminőség

Az alábbi nem engedélyezett:

piros áthúzásjel Videók olvashatatlan szöveggel, gyenge hangminőséggel vagy elmosódott, homályos vagy felismerhetetlen képpel

További információ arról, hogyan javíthat ki egy elutasított hirdetést vagy eszközt. Ha nem tudja szerkeszteni a videót, hogy megfeleljen ezeknek a követelményeknek, töltsön fel egy másikat, amely megfelel.

Segítségre van szüksége?

Ha kérdése van az irányelveinkkel kapcsolatban, forduljon a Google Ads ügyfélszolgálatához

Hasznosnak találta?

Hogyan fejleszthetnénk?
Keresés
Keresés törlése
A keresés bezárása
Google-alkalmazások
Főmenü
7089616464753773546
true
Keresés a Súgóoldalakon
true
true
true
true
true
73067