Redaktionelle krav

Google stiller oversatte versioner af vores Hjælp til rådighed, selvom de ikke er beregnet til at ændre indholdet af vores politikker. The English version is the official language we use to enforce our policies. To view this article in a different language, use the language dropdown at the bottom of the page.

Display & Video 360-brugere skal overholde denne Google Ads-politik. Gå til Hjælp til Display & Video 360 for at se yderligere begrænsninger.

For at sikre en god brugeroplevelse stiller Google krav om, at alle annoncer, aktiver og destinationer lever op til nogle meget høje faglige og redaktionelle standarder. Vi tillader kun annoncer, som fremtræder tydelige og professionelle, og som fører brugerne videre til indhold, der er relevant, nyttigt og let at interagere med.

Her er nogle eksempler på, hvad du skal undgå i dine annoncer. Få oplysninger om, hvad der sker, hvis du overtræder vores politikker.

Sproglig stil og stavemåde

Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Annoncer eller aktiver, hvor der ikke bruges almindeligt accepteret stavemåde eller grammatik

Eksempler: "Blomster køb her" eller "Køb blåmster her" i stedet for "Køb blomster her"

Bemærk! I nogle termer, brandnavne og produktnavne, der er registreret som varemærke, er grammatik, stavemåde, tegnsætning eller brug af store bogstaver atypisk. Hvis du vil bruge sådanne navne i dine annoncer, skal du først anmode om en gennemgang og dokumentere, at de atypiske termer vises på samme måde alle steder på dit website eller i din app.

Rødt kryds Annoncer eller aktiver, der er uforståelige eller ikke giver mening

Eksempler: Annoncetekst, som er volapyk eller for generel, for generelle eller vage promoveringer og annoncetekst, der er afkortet eller ufuldstændig

Rødt kryds Annoncer eller aktiver, der overskrider tegnbegrænsningen for dobbeltbreddesprog

Bemærk! Tegnbegrænsningen for tekst afhænger af, om teksten vises på enkelt- eller dobbeltbreddesprog. På dobbeltbreddesprog, f.eks. kinesisk, japansk eller koreansk, bruges der dobbeltbreddetegn, der fylder dobbelt så meget som enkeltbreddetegn. Der kan derfor kun bruges halvt så mange tegn på disse sprog som på enkeltbreddesprog.

Rødt kryds Annoncer eller aktiver, der ikke er i tråd med den informative præsentationsform, der kendetegner Google-søgeresultater

Eksempler: Annoncer, hvor der bruges punktopstillinger eller nummererede lister, og annoncer, der indeholder en generel opfordring til handling (f.eks. "klik her"), som kunne være brugt i en hvilken som helst annonce

Få oplysninger om, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller et afvist aktiv.

Tegnsætning og symboler

Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Tegn eller symboler, der ikke bruges korrekt eller til det beregnede formål

Eksempler: Udråbstegn i annonceoverskriften, gentagelse af tegnsætning eller symboler, symboler, tal eller bogstaver, der ikke bruges korrekt eller til det beregnede formål, f.eks. brugen af "@ home" til at angive "at home", ikke-standardmæssig brug af hævet skrift, ikke-standardmæssige symboler eller tegn, f.eks. stjerner, punktopstillinger og ellipser, overdreven eller popsmart brug af tal, symboler eller tegnsætning, f.eks. følgende: b1omster, bl@mster, Blomster!!!, b*l*o*m*s*t*e*r, B.L.O.M.S.T.E.R, brug af to eller flere udråbstegn eller spørgsmålstegn i annonceteksten

Bemærk! Ikke-standardmæssige tegn og symboler er tilladt i visse tilfælde. Varemærker, brandnavne eller produktnavne, der bruger ikke-standardmæssige tegn eller symboler på samme måde alle steder på annoncedestinationen, kan godkendes til brug i annoncer. Symboler, der bruges på gængse måder, er også tilladt, f.eks. brug af stjerner (*) til at angive, hvor mange stjerner et hotel har (f.eks. hoteller med 5*), eller til at angive, at der gælder lovmæssige betingelser. Anmod om en gennemgang, hvis du ønsker at bruge nogle af disse typer tegnsætning eller symboler.

Rødt kryds Ugyldige eller ikke-understøttede tegn

Eksempler: Emoji eller enkeltbyte-katakana

Få oplysninger om, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller et afvist aktiv.

Brug af store bogstaver

Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Store bogstaver, der ikke bruges korrekt eller til det beregnede formål

Eksempler: Overdreven eller popsmart brug af store bogstaver, f.eks.: BLOMSTER, BLoMsTER eller B.L.O.M.S.T.E.R

Bemærk! Ikke-standardmæssig brug af store bogstaver er tilladt i visse tilfælde. I forbindelse med kuponkoder, gængse forkortelser (f.eks. "ASAP"), varemærker, brandnavne og produktnavne kan du anmode om en gennemgang for at finde ud af, om ikke-standardmæssig brug af store bogstaver er tilladt.

Få oplysninger om, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller et afvist aktiv.

Gentagelse

Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Ikke-standardiserede, effektjagende eller unødige gentagelser af navne, ord eller udtryk

Bemærk! Denne politik gælder også for aktiver, som indeholder en gentagelse af en del af eller hele annonceteksten

Eksempler: Gentagelse af annoncørens navn eller produktnavnet

Rødt kryds Aktivtekst, hvor ord eller udtryk i det aktuelle aktiv eller et andet aktiv i samme annoncegruppe eller kampagne eller på samme konto gentages

Få oplysninger om, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller et afvist aktiv.

Uacceptabel brug af mellemrum

Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Udeladelse af et mellemrum eller tilføjelse af ekstra mellemrum

Eksempler: "Udsalg,køb blomster" og "købblomsterher"

Rødt kryds Overdreven eller popsmart brug af mellemrum

Eksempler: b l o m s t e r og købblomsterher

Bemærk! Nogle varemærkebeskyttede termer, brandnavne og produktnavne er kendetegnet ved atypisk brug af mellemrum. Hvis du vil bruge sådanne navne i dine annoncer, skal du først anmode om en gennemgang og dokumentere, at de atypiske termer vises på samme måde alle steder på dit website eller i din app.

Få oplysninger om, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller et afvist aktiv.

Telefonnummer i annoncetekst

Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Angivelse af et telefonnummer i annonceteksten

Eksempel: Tilføjelse af "Ring 12 34 56 78" i annoncens beskrivelse

Bemærk! Hvis du gerne vil have, at potentielle kunder skal ringe til dig, kan du overveje at bruge aktiver til opkald eller opkaldsannoncer i stedet for at angive nummeret i annonceteksten. Hvis din virksomheds navn er et telefonnummer (f.eks. "1-800-EKSEMPEL"), skal du anmode om en gennemgang for at finde ud af, om du må bruge det i annonceteksten.

Få oplysninger om, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller et afvist aktiv.

Misbrug af annoncefunktioner

Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Annoncer eller aktiver, hvor annonceenhedens funktioner ikke bruges til det tilsigtede formål

Eksempler: Annoncer uden promoveringsindhold, tekstannoncer, der mangler en linje med tekst, brug af webadressefeltet som en ekstra linje med tekst, animerede annoncer, der indeholder et spil eller en konkurrence, som folk spiller eller deltager i for at vinde præmier eller andre former for belønning, annoncer, hvor folk opfordres til at vinde et spil eller en konkurrence eller loves præmier for at klikke på annoncen, brug af et screenshot af en tekstannonce til efterligning af en ægte tekstannonce, synlige ValueTrack-tags i annonceteksten og uploadede tilpassede HTML5-annoncer med ændrede klikegenskaber

Bemærk! Lyd og video er tilladt, men standardindstillingen skal være "fra" eller "sat på pause".

Bemærk! HTML5-annoncers klikegenskaber må ikke ændres ved brug af "berøringsområdet" (i Google Web Designer) eller JavaScript Exitapi.exit(). Få flere oplysninger om ændrede klikegenskaber.

Få oplysninger om, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller et afvist aktiv.

Uidentificeret virksomhed

Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Annoncer eller destinationer, der ikke nævner det produkt, den tjeneste eller den enhed, der promoveres

Eksempler: Manglende produkt- eller virksomhedsnavn eller annonceret webadresse i annoncen, animerede annoncer uden tydelig visning af identifikationsoplysninger såsom produkt- eller virksomhedsnavn, logo eller annonceret webadresse i den endelige statiske ramme (når animationen er blevet vist) og appannoncer uden visning af appnavn og downloadkilde i annoncematerialet og/eller på landingssiden

Få oplysninger om, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller et afvist aktiv.

Krav til virksomhedsnavne

Denne politik gælder for de annonceformater, der kræver et felt til virksomhedsnavnet. Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Angivelse af et virksomhedsnavn, der ikke matcher domænet, annoncørens officielle navn eller den promoverede app, der kan downloades

Eksempler (ikke-udtømmende): Brug af generiske eller stedbaserede virksomhedsnavne som f.eks. "Århus VVS" eller "Taxa København".

Rødt kryds Brug af promoverende sprog i feltet med virksomhedsnavnet

Eksempel (ikke-udtømmende): "Køb sko fra Acme" eller "Udsalg hos Acme-hjemmeservice"

Da der er mange forskellige virksomhedsnavne, skal du være særligt opmærksom på følgende:

Domænebaserede virksomhedsnavne: Du kan bruge dit domænenavn som virksomhedsnavn, hvis du adskiller ordene med et mellemrum. Eksempelvis kan www.acmesolutions.com identificeres som "Acme Solutions" i annoncen.

Forhandlere og autoriserede forhandlere: Hvis du er forhandler eller autoriseret forhandler af et produkt eller en tjeneste, skal det fremgå tydeligt. En forhandler af Acme-biler i Odense kan f.eks. bruge virksomhedsnavnet "Acme i Odense".

Billedkvalitet

Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Billeder, der vises på siden, på hovedet eller som ikke fylder hele den valgte billedstørrelses plads

Rødt kryds Billeder, der er slørede, utydelige, uigenkendelige eller som indeholder ulæselig tekst

Rødt kryds Billeder, der ryster, blinker eller på anden måde virker distraherende

Bemærk! "Museeffekter", f.eks. grafik, der reagerer på musebevægelser, er tilladt, så længe bevægelsen startes af brugeren og ikke varer længere end fem sekunder.

Rødt kryds Annoncer, der går ud over rammen eller på anden måde griber ind i websitet eller appen

Få oplysninger om, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller et afvist aktiv. Hvis du ikke kan redigere billedet, så det overholder disse krav, skal du uploade et andet billede, der overholder politikken.

Videokvalitet

Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Videoer, der er slørede, utydelige, uigenkendelige eller som indeholder ulæselig tekst

Få oplysninger om, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller et afvist aktiv. Hvis du ikke kan redigere videoen, så den overholder disse krav, skal du uploade en anden video, der overholder politikken.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Google Ads Support, hvis du har spørgsmål om vores politikker

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
7650255041613835529
true
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
73067