Redaktionelle krav

Som en service tilbyder Google oversatte versioner af artiklerne i Hjælp til Google Ads, men vi håndhæver vores politikker i henhold til den engelsksprogede version, og det er denne version, der er gældende, hvis den oversatte tekst afviger fra den. Hvis du vil have denne artikel vist på et andet sprog, kan du bruge rullemenuen Sprog nederst på siden.

Display & Video 360-brugere skal overholde denne Google Ads-politik. Gå til Hjælp til Display & Video 360 for at se yderligere begrænsninger.

For at give brugerne den optimale brugeroplevelse kræver Google, at alle annoncer, udvidelser og destinationer opfylder nogle meget høje faglige og redaktionelle standarder. Vi tillader kun annoncer, der fremtræder tydelige og professionelle, og som fører brugerne hen til indhold, der er relevant, nyttigt og let at interagere med.

Her er nogle eksempler på, hvad du skal undgå i dine annoncer. Se, hvad der sker, hvis du overtræder vores politikker.

Sproglig stil og stavemåde

Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Annoncer eller udvidelser, hvor der ikke bruges almindeligt accepteret stavemåde eller grammatik

Eksempler: "Blomster køb her" eller "Køb blåmster her" i stedet for "Køb blomster her"

Bemærk! I nogle varemærkebeskyttede termer, brandnavne og produktnavne er stavemåde, grammatik, tegnsætning eller brug af store bogstaver atypisk. Hvis du vil bruge sådanne navne i dine annoncer, skal du først anmode om en gennemgang og dokumentere, at de atypiske termer vises på samme måde alle steder på dit website eller i din app.

Rødt kryds Annoncer eller udvidelser, der er uforståelige eller ikke giver mening

Eksempler: Annoncetekst, som er volapyk eller for generel, for generelle eller vage promoveringer og annoncetekst, der er afkortet eller ufuldstændig

Rødt kryds Annoncer eller udvidelser, der overskrider tegnbegrænsningen for dobbeltbreddesprog

Bemærk! Tegnbegrænsningen for tekst afhænger af, om teksten vises på enkelt- eller dobbeltbreddesprog. På dobbeltbreddesprog, f.eks. kinesisk, japansk eller koreansk, bruges der dobbeltbreddetegn, der fylder dobbelt så meget som enkeltbreddetegn. Der kan derfor kun bruges halvt så mange tegn på disse sprog som på enkeltbreddesprog.

Rødt kryds Annoncer eller udvidelser, der er uforenelige med den tydelige og oplysende præsentationsmåde i Googles søgeresultater

Eksempler: Annoncer, der bruger punktopstillinger eller nummererede lister, og annoncer, der indeholder en opfordring til handling, f.eks. "klik her", som kan gælde for alle annoncer

Tegnsætning og symboler

Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Tegn eller symboler, der ikke bruges korrekt eller til det tiltænkte formål

Eksempler: Udråbstegn i annonceoverskriften, gentagelse af tegnsætning eller symboler, symboler, tal eller bogstaver, der ikke bruges korrekt eller til det beregnede formål, f.eks. brugen af "@ home" til at angive "at home", ikke-standardmæssig brug af hævet skrift, ikke-standardmæssige symboler eller tegn, f.eks. stjerner, punktopstillinger og ellipser, overdreven eller popsmart brug af tal, symboler eller tegnsætning, f.eks. følgende: b1omster, bl@mster, Blomster!!!, b*l*o*m*s*t*e*r, B.L.O.M.S.T.E.R,  brug af to eller flere udråbsregn eller spørgsmålstegn i annonceteksten

Bemærk! Ikke-standardmæssige tegn og symboler er tilladt i visse tilfælde. Varemærker, brandnavne eller produktnavne, der bruger ikke-standardmæssige tegn eller symboler på samme måde alle steder på annoncedestinationen, kan godkendes til brug i annoncer. Symboler, der bruges på gængse måder, er også tilladt, f.eks. brug af stjerner (*) til at angive, hvor mange stjerner et hotel har (f.eks. hoteller med 5*), eller til at angive, at der gælder lovmæssige betingelser. Anmod om en gennemgang, hvis du ønsker at bruge nogle af disse typer tegnsætning eller symboler.

Bemærk! Apptitler og udviklernavne er underlagt denne politik. Du skal muligvis ændre navnet i Developers Console for at få dine annoncer godkendt eller anmode om en gennemgang for at få navnet godkendt.

Rødt kryds Ugyldige eller ikke-understøttede tegn

Eksempler: Emoji eller enkeltbyte-katakana

Brug af store bogstaver

Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Store bogstaver, der ikke bruges korrekt eller til det beregnede formål

Eksempler: Overdreven eller popsmart brug af store bogstaver, f.eks.: BLOMSTER, BLoMsTER eller B.L.O.M.S.T.E.R

Bemærk! Ikke-standardmæssig brug af store bogstaver er tilladt i visse tilfælde. I forbindelse med kuponkoder, gængse forkortelser (f.eks. "ASAP"), varemærker, brandnavne og produktnavne kan du anmode om en gennemgang for at finde ud af, om ikke-standardmæssig brug af store bogstaver er tilladt.

Gentagelse

Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Ikke-standard, popsmarte eller unødvendige gentagelser af navne, ord eller sætninger

Bemærk! Denne politik omfatter udvidelser, der gentager tekst, der allerede vises i annonceteksten

Eksempler: Gentagelser af annoncørens eller produktets navn

Rødt kryds Udvidelsestekst, der gentager og eller sætninger i den samme udvidelse eller en anden udvidelse i den samme annoncegruppe, kampagne eller konto

Uacceptabel brug af mellemrum

Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Udeladelse af et mellemrum eller tilføjelse af ekstra mellemrum

Eksempler: "Udsalg,køb blomster" og "Udsalg, køb blomster"

Rødt kryds Overdreven eller popsmart brug af mellemrum

Eksempler: b l o m s t e r og købblomsterher

Bemærk! Nogle varemærkebeskyttede termer, brandnavne og produktnavne er kendetegnet ved atypisk brug af mellemrum. Hvis du vil bruge sådanne navne i dine annoncer, skal du først anmode om en gennemgang og dokumentere, at de atypiske termer vises på samme måde alle steder på dit website eller i din app.

Telefonnummer i annoncetekst

Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Angivelse af et telefonnummer i annoncetekst

Eksempel: Tilføjelse af "Ring 12 34 56 78" i annoncebeskrivelsen

Bemærk! Hvis du gerne vil have, at dine kunder skal ringe til dig, kan du overveje at bruge opkaldsudvidelser eller opkaldsannoncer i stedet for at angive nummeret i annonceteksten. Hvis din virksomheds navn er et telefonnummer (f.eks. "1-800-EKSEMPEL"), skal du anmode om en gennemgang for at finde ud af, om du må bruge det i annonceteksten.

Misbrug af annoncefunktioner

Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Annoncer eller udvidelser, hvor annonceenhedens funktioner ikke bruges til det tilsigtede formål

Eksempler: Annoncer uden promoveringsindhold, tekstannoncer, der mangler en linje med tekst, brug af webadressefeltet som en ekstra linje med tekst, animerede annoncer, der indeholder et spil eller en konkurrence, som folk spiller eller deltager i for at vinde præmier eller andre former for belønning, annoncer, hvor folk opfordres til at vinde et spil eller en konkurrence eller loves præmier for at klikke på annoncen, brug af et screenshot af en tekstannonce til efterligning af en ægte tekstannonce, synlige ValueTrack-tags i annonceteksten og uploadede tilpassede HTML5-annoncer med ændrede klikegenskaber

Bemærk! Lyd og video er tilladt, men standardindstillingen skal være "fra" eller "sat på pause".

Bemærk! HTML5-annoncers klikegenskaber må ikke ændres ved brug af "Tap Area" (i Google Web Designer) eller JavaScript Exitapi.exit(). Få flere oplysninger om ændrede klikegenskaber.

Uidentificeret virksomhed

Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Annoncer eller destinationer, der ikke nævner det produkt, den tjeneste eller den enhed, der promoveres

Eksempler: Manglende produkt- eller virksomhedsnavn eller annonceret webadresse i annoncen, animerede annoncer uden tydelig visning af identifikationsoplysninger såsom produkt- eller virksomhedsnavn, logo eller annonceret webadresse i den endelige statiske ramme (når animationen er blevet vist) og appannoncer uden visning af appnavn og downloadkilde i annoncematerialet og/eller på landingssiden

Krav til virksomhedsnavne

Denne politik gælder for de annonceformater, der kræver et felt til virksomhedsnavnet. Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Angivelse af et virksomhedsnavn, der ikke matcher domænet, annoncørens officielle navn eller den promoverede app, der kan downloades

Eksempler (ikke-udtømmende): Brug af generiske eller stedbaserede virksomhedsnavne som f.eks. "Århus VVS" eller "Taxa København".

Rødt kryds Brug af promoverende sprog i feltet med virksomhedsnavnet

Eksempel (ikke-udtømmende): "Køb sko fra Acme" eller "Udsalg hos Acme-hjemmeservice"

Da der er mange forskellige virksomhedsnavne, skal du være særligt opmærksom på følgende:

Domænebaserede virksomhedsnavne: Du kan bruge dit domænenavn som virksomhedsnavn, hvis du adskiller ordene med et mellemrum. Eksempelvis kan www.acmesolutions.com identificeres som "Acme Solutions" i annoncen.

Forhandlere og autoriserede forhandlere: Hvis du er forhandler eller autoriseret forhandler af et produkt eller en tjeneste, skal det fremgå tydeligt. En forhandler af Acme-biler i Odense kan f.eks. bruge virksomhedsnavnet "Acme i Odense".

Billedkvalitet

Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Billeder, der vises på siden, på hovedet eller som ikke fylder hele den valgte billedstørrelses plads

Rødt kryds Billeder, der er slørede, utydelige, uigenkendelige eller som indeholder ulæselig tekst

Rødt kryds Billeder, der ryster, blinker eller på anden måde virker distraherende

Bemærk! "Museeffekter", f.eks. grafik, der reagerer på musebevægelser, er tilladt, så længe bevægelsen startes af brugeren og ikke varer længere end fem sekunder.

Rødt kryds Annoncer, der går ud over rammen eller på anden måde griber ind i websitet eller appen

Få oplysninger om, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller udvidelse. Hvis du ikke kan redigere billedet, så det overholder disse krav, skal du uploade et andet billede, der overholder politikken.

Videokvalitet

Følgende er ikke tilladt:

Rødt kryds Videoer, der er slørede, utydelige, uigenkendelige eller som indeholder ulæselig tekst

Få oplysninger om, hvordan du løser et problem med en afvist annonce eller udvidelse. Hvis du ikke kan redigere videoen, så den overholder disse krav, skal du uploade en anden video, der overholder politikken.

Har du brug for hjælp?

Kontakt Google Ads Support, hvis du har spørgsmål om vores politikker
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
73067
false