Publikační požadavky

Společnost Google poskytuje překlady článků centra nápovědy. Jejich smyslem ale není měnit obsah našich zásad. Rozhodnou jazykovou verzí, podle které naše zásady vymáháme, je verze anglická. Pokud chcete článek zobrazit v jiném jazyce, použijte rozbalovací nabídku ve spodní části stránky.

Uživatelé služby Display & Video 360 musí tyto zásady Google Ads dodržovat. Informace o dalších omezeních najdete v centru nápovědy služby Display & Video 360.

Společnosti Google záleží na dobrém uživatelském dojmu. Proto vyžadujeme, aby všechny reklamy, podklady a cíle splňovaly vysoké odborné a publikační standardy. Povolujeme pouze takové reklamy, které jsou jasné, mají profesionální vzhled a směřují uživatele k relevantnímu a užitečnému obsahu.

Níže uvádíme několik příkladů, čeho se v reklamách vyvarovat.

Další informace o tom, co se stane, když naše zásady porušíte
Porušení níže uvedených zásad nepovede k okamžitému pozastavení účtu bez předchozího varování. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech


Požadavky na název firmy

Tyto zásady platí pro formáty reklam, které vyžadují pole s názvem firmy.

Není povoleno:

Červené znaménko × Uvedení názvu firmy, který není názvem domény, zavedeným jménem inzerenta ani názvem propagované aplikace ke stažení

Červené znaménko × Používání propagačních výrazů v poli pro název firmy

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech

Další informace o zásadách týkajících se názvu firmy
 


Velká písmena

Není povoleno:

Červené znaménko ×Použití velkých písmen, které není správné nebo neodpovídá jejich účelu

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech

Další informace o zásadách ohledně používání velkých písmen


Kvalita obrázků

Není povoleno:

Červené znaménko × Obrázky, které jsou špatně otočené, obrácené nebo nezabírají celý prostor zvolené velikosti obrázku

Červené znaménko × Rozmazané, nejasné nebo nerozeznatelné obrázky nebo obrázky obsahující nečitelný text

Červené znaménko × Stroboskopické efekty, blikající nebo jinak rušivé obrázky

 

Červené znaménko × Reklamy, které přesahují hranice rámce nebo jinak narušují web či aplikaci

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech

Learn more about the Image quality policy.  


Zneužití funkcí reklam

Není povoleno:

Červené znaménko × Reklamy nebo jejich rozšíření, která funkce reklamní jednotky nevyužívají k zamýšlenému účelu

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech

Další informace o zásadách týkajících se zneužití funkcí reklam


Telefonní číslo v textu reklamy

Není povoleno:

Červené znaménko × Telefonní číslo v textu reklamy

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech

Další informace o zásadách ohledně telefonních čísel v textu reklam


Interpunkce a jiné symboly

Není povoleno:

Červené znaménko × Interpunkce a jiné symboly, které nejsou správně použity k jejich zamýšlenému účelu

Červené znaménko × Neplatné nebo nepodporované znaky

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech

Další informace o zásadách pro interpunkci a jiné symboly


Opakování

Není povoleno:

Červené znaménko × Nestandardní, nesmyslné nebo zbytečné opakování názvů, slov nebo slovních spojení

Červené znaménko × Text podkladu, kde se opakují slova nebo slovní spojení v rámci daného podkladu nebo jiného podkladu ve stejné reklamní sestavě, kampani či účtu

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech

Další informace o zásadách týkajících se opakování 


Styl a pravopis

Není povoleno:

Červené znaménko ×Reklamy nebo rozšíření porušující obecně uznávaná gramatická pravidla

Červené znaménko × Nesrozumitelné nebo nesmyslné reklamy a podklady

Červené znaménko × Reklamy nebo rozšíření, které překračují povolený počet znaků u jazyků s dvojnásobnou šířkou znaků

Červené znaménko × Reklamy nebo podklady, které jsou v rozporu se srozumitelným a informativním stylem výsledků Vyhledávání Google

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech

Další informace o zásadách týkajících se stylu a pravopisu


Nepřijatelné mezerování

Není povoleno:

Červené znaménko × Vynechání mezery nebo přidání mezer

Červené znaménko × Nadměrné nebo nesmyslné použití mezer

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech

Další informace o zásadách týkajících se nepřijatelného mezerování


Neidentifikovaná značka

Není povoleno:

Červené znaménko × Reklamy nebo cíle, které neuvádějí název propagovaného produktu, služby či subjektu

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech

Další informace o zásadách týkajících se neidentifikovaných značek


Kvalita videa

Není povoleno:

Červené znaménko × Videa s nečitelným textem, špatnou kvalitou zvuku či rozmazaným, zastřeným nebo nerozpoznatelným obrazem

Pokud video nemůžete upravit tak, aby požadavkům vyhovovalo, nahrajte jiné, které zásady splňuje.

Porušení těchto zásad nebude mít za následek okamžité pozastavení účtu bez předchozího upozornění. V případě hrozícího pozastavení, bude inzerent upozorněn nejméně sedm dní předem. Další informace o pozastavených účtech

Další informace o zásadách týkajících se kvality videa


Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka