เนื้อหาเกี่ยวกับการเมือง

Google แปลเนื้อหาในศูนย์ช่วยเหลือไว้หลายภาษา โดยไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของนโยบาย อย่างไรก็ตาม เวอร์ชันทางการที่เราบังคับใช้นโยบายคือเวอร์ชันภาษาอังกฤษ หากต้องการดูบทความนี้ในภาษาอื่น โปรดเลือกภาษาจากเมนูแบบเลื่อนลงท้ายหน้า

ผู้ใช้ Display & Video 360 ต้องปฏิบัติตามนโยบายของ Google Ads โปรดดูข้อจํากัดเพิ่มเติมที่ศูนย์ช่วยเหลือของ Display & Video 360

สําหรับคําบรรยายในภาษาของคุณ ให้เปิดคำบรรยายวิดีโอใน YouTube เลือกไอคอนการตั้งค่า รูปภาพไอคอนการตั้งค่า YouTube ท้ายวิดีโอเพลเยอร์ จากนั้นเลือก "คําบรรยาย" แล้วเลือกภาษา


เราสนับสนุนการโฆษณาเกี่ยวกับการเมืองอย่างรับผิดชอบ และคาดหวังให้โฆษณาและปลายทางทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายในพื้นที่ ซึ่งรวมถึงกฎหมายว่าด้วยการหาเสียงและการเลือกตั้ง ตลอดจน "ช่วงเวลางดการหาเสียง" ก่อนเลือกตั้งตามที่กำหนดไว้สำหรับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเป้าหมายของโฆษณา 

Google มีข้อกําหนดที่แตกต่างกันสําหรับการโฆษณาเกี่ยวกับการเมืองและการโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งตามภูมิภาค

ในบางภูมิภาค โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะแสดงได้ต่อเมื่อผู้ลงโฆษณาได้รับการยืนยันจาก Google แล้วเท่านั้น  ในภูมิภาคเหล่านี้ โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะอยู่ภายใต้ข้อกําหนดในการเปิดเผยข้อมูลและข้อจำกัดในการกําหนดเป้าหมาย โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง บัญชี Google Ad Grants ไม่มีสิทธิ์แสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือสมัครขอรับการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในภูมิภาคเหล่านี้ ตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการยืนยันและข้อจํากัดได้ในหัวข้อระดับภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง

มีข้อจํากัดในโฆษณาเกี่ยวกับการเมืองในภูมิภาคอื่นๆ ดูรายการภูมิภาคเหล่านี้และข้อห้ามต่างๆ ด้านล่าง อาจมีข้อห้ามหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมแสดงอยู่ในนโยบายเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายท้องถิ่น

หากโฆษณาของคุณมีเนื้อหาทางการเมืองที่ไม่ถูกจำกัดในที่นี้ หรือไม่ถูกจำกัดตามข้อกำหนดทางกฎหมายท้องถิ่นสำหรับภูมิภาคที่ระบุ โฆษณาจะแสดงได้ตราบเท่าที่สอดคล้องกับนโยบายอื่นๆ ทั้งหมดของ Google Ads รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น

การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายเนื้อหาทางการเมืองอาจส่งผลให้มีการเปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณและโฆษณาทางเมืองต่อสาธารณะ หรือต่อหน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ในภูมิภาคเหล่านี้ โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะได้รับอนุญาตให้แสดงได้ต่อเมื่อผู้ลงโฆษณาได้รับการยืนยันจาก Google แล้วเท่านั้น โปรดดูคำจำกัดความของ "โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง" ในภูมิภาคเหล่านี้ และข้อกำหนดของผู้ลงโฆษณาที่มีผลบังคับใช้ด้านล่าง   

หากต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโฆษณานั้น ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการยืนยันตัวตนตามกระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของภูมิภาคนั้น เช่น ผู้ลงโฆษณาต้องทำตามกระบวนการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลียให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนจึงจะสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของออสเตรเลียในออสเตรเลียได้   

หากต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งนอกภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโฆษณานั้น ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการยืนยันตามขั้นตอนการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาในภูมิภาคที่ผู้ลงโฆษณาอาศัยอยู่  เช่น ผู้ลงโฆษณาที่อยู่ในสหราชอาณาจักรจะต้องทำตามกระบวนการยืนยันตัวตนของสหราชอาณาจักรให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนจึงจะสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของนิวซีแลนด์ในภูมิภาคอื่นๆ นอกเหนือไปจากนิวซีแลนด์ได้

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอาร์เจนตินา

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอาร์เจนตินาคือโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมืองระดับประเทศ รัฐบาลผสม ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอาร์เจนตินาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอาร์เจนตินา

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอาร์เจนตินาในอาร์เจนตินาได้เมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอาร์เจนตินาแล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอาร์เจนตินานอกอาร์เจนตินาได้เมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้วเท่านั้น 

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาต้องปฏิบัติตามกฎหมายของอาร์เจนตินาในช่วงเวลางดการหาเสียง

เครื่องมือแก้ปัญหา

 1. หากต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอาร์เจนตินาในอาร์เจนตินา โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอาร์เจนตินาแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการยืนยันตัวตน
 2. หากต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอาร์เจนตินานอกอาร์เจนตินา โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้ว 
 3. โปรดติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้ง หรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 4. หากคุณไม่สามารถทำตามกระบวนการยืนยันตัวตนให้เสร็จสมบูรณ์ โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอาร์เจนตินา
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลีย

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลียคือโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมืองระดับรัฐบาลกลางของออสเตรเลีย ผู้สมัครรับเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาออสเตรเลีย ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับรัฐบาลกลางที่มาจากการเลือกตั้งคนปัจจุบันในสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภาออสเตรเลีย หรือการลงประชามติหรือการออกเสียงประชามติที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของออสเตรเลีย
 • มีพรรคการเมืองระดับรัฐหรือเขตแดนของออสเตรเลีย ผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับรัฐหรือเขตแดน ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับรัฐหรือเขตแดนที่มาจากการเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือการลงประชามติหรือการออกเสียงประชามติที่ดำเนินการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งระดับรัฐหรือเขตแดน จากรัฐหรือเขตแดนใดๆ ต่อไปนี้
  • ออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี
  • นิวเซาท์เวลส์
  • นอร์เทิร์นเทร์ริทอรี
  • ควีนส์แลนด์
  • ออสเตรเลียใต้
  • แทสเมเนีย
  • วิกตอเรีย
  • ออสเตรเลียตะวันตก

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลียต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลีย

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของออสเตรเลียในออสเตรเลียได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลียแล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยันตัวตน

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลียนอกออสเตรเลียได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้วเท่านั้น

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของออสเตรเลียในออสเตรเลีย โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลียแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน
 2. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลียนอกออสเตรเลีย โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้ว
 3. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 4. หากคุณทำตามกระบวนการยืนยันตัวตนจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในออสเตรเลียออก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิล

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิลคือโฆษณาที่มีลักษณะใดๆ ต่อไปนี้

 • ระดับสหพันธรัฐ: มีพรรคการเมือง รัฐบาลผสม สหพันธรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • ระดับรัฐ: มีพรรคการเมือง รัฐบาลผสม สหพันธรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครชิงตําแหน่งผู้ว่าการรัฐ รองผู้ว่าการรัฐ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งสหพันธรัฐ

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิลต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิล

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของบราซิลในบราซิลได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิลแล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยันตัวตน

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิลนอกบราซิลได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้วเท่านั้น

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิลที่ประเทศบราซิล โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิลแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการยืนยันตัวตน
 2. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิลนอกประเทศบราซิล โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้ว
 3. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 4. หากคุณทำตามกระบวนการยืนยันตัวตนจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในบราซิลออก

ข้อจำกัดเรื่องช่วงงดโฆษณาของบราซิล

ผู้ลงโฆษณาต้องปฏิบัติตามกฎหมายในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง ซึ่งรวมถึงการหยุดแสดงโฆษณาไว้ชั่วคราวตามที่จำเป็นในช่วงงดโฆษณา Google จะหยุดแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของบราซิลไว้ชั่วคราว เพื่อไม่ให้แสดงในบราซิลในช่วงงดโฆษณาดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในนโยบายของเรา

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชิลี

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชิลีคือโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมือง รัฐบาลผสม ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งในปัจจุบันหรือผู้สมัครเพื่อชิงตําแหน่งประธานาธิบดี วุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
 • มีเรื่องหรือการขอให้ออกไปลงเสียงในประชามติระดับประเทศตามที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการตามรัฐกำหนดที่ออกโดยประธานาธิบดี

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชิลีต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชิลี

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชิลีที่ประเทศชิลีได้ก็ต่อเมื่อผู้ลงโฆษณารายนั้นได้ยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชิลีเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยันตัวตน

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชิลีนอกประเทศชิลีได้ก็ต่อเมื่อผู้ลงโฆษณารายนั้นได้ยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือได้ยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

เครื่องมือแก้ปัญหา

 1. หากกำลังพยายามลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชิลีที่ประเทศชิลี โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชิลีเสร็จสมบูรณ์แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการยืนยันตัวตน
 2. หากกำลังพยายามลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชิลีนอกประเทศชิลี โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 3. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 4. หากคุณทำตามกระบวนการยืนยันตัวตนจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในชิลีออก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรป (EU)

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรปคือโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้ารัฐสภายุโรป
 • มีพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับชาติภายในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป เช่น มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งชาติและประธานาธิบดีที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรง หรือ
 • มีคำถามเพื่อการลงประชามติออกเสียง กลุ่มแคมเปญรณรงค์เพื่อการลงประชามติ หรือการเรียกร้องให้ลงคะแนนเสียงที่เกี่ยวข้องกับการลงประชามติระดับประเทศ หรือการลงประชามติระดับรัฐหรือจังหวัดตามอำนาจอธิปไตย

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรปต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้


ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาสำหรับโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรป

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหภาพยุโรปในสหภาพยุโรปได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรปแล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรปนอกสหภาพยุโรปได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้วเท่านั้น

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหภาพยุโรปในสหภาพยุโรป โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรปแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน 

 2. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรปนอกสหภาพยุโรป โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้ว

 3. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ

 4. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหภาพยุโรปออก

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอินเดีย

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอินเดียคือโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้หรือแสดงโดยกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอินเดียต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอินเดีย

จำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอินเดียในอินเดียได้เมื่อทำการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอินเดียแล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน

จำกัด ในระหว่างการยืนยัน ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอินเดียในอินเดียต้องเปิดเผยว่าตนเป็นสมาชิกปัจจุบันหรือพรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งของโลกสภาหรือวิธานสภา สำหรับผู้ลงโฆษณาเหล่านี้ เราจะถือว่าโฆษณาทั้งหมดที่แสดงในบัญชีที่ยืนยันแล้วเป็นโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

จำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอินเดียนอกอินเดียได้เมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้วเท่านั้น
ข้อกำหนดเกี่ยวกับเอกสารรับรองเบื้องต้นสำหรับโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอินเดีย

จำกัด ผู้ลงโฆษณาที่ต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอินเดียต้องส่งเอกสารรับรองเบื้องต้นสำหรับโฆษณาแต่ละรายการที่ออกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งของอินเดีย (ECI) หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก ECI

หมายเหตุ: ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับการยืนยันจาก Google ก่อนที่จะส่งเอกสารรับรองเบื้องต้นของโฆษณาแต่ละรายการ

หากคุณได้รับการยืนยันจาก Google แล้ว ให้ส่งเอกสารรับรองเบื้องต้นสำหรับโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่นี่

หากคุณใช้แพลตฟอร์ม Display & Video 360 ในการโฆษณา โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น

ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารรับรองเบื้องต้นของโฆษณาสำหรับโฆษณาซึ่งแสดงโดยบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองเพื่อโปรโมตสินค้าทางการเมือง เช่น เสื้อยืด หรือโฆษณาที่องค์กรข่าวแสดงเพื่อโปรโมตการรายงานข่าว 

นอกจากนั้น โฆษณาที่ลงโดยหน่วยงานรัฐหรือกิจการบริการสาธารณะเพื่อแจ้งประชาชนเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ นโยบาย โครงการ บริการ หรือโครงการริเริ่มจากภาครัฐ หรืออันตรายหรือความเสี่ยงเกี่ยวกับสาธารณสุข ความปลอดภัย หรือสภาพแวดล้อมนั้นไม่จำเป็นต้องส่งเอกสารรับรองเบื้องต้นเพื่อลงโฆษณา หากเป็นหน่วยงานรัฐหรือกิจการบริการสาธารณะที่ลงโฆษณาเหล่านี้ คุณต้องส่งจดหมายเพื่อยืนยันว่าโฆษณาที่ลงได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการใช้เอกสารรับรองเบื้องต้นจาก ECI โดยใช้หัวจดหมายแบบเป็นทางการของหน่วยงานรัฐหรือกิจการบริการสาธารณะ (PSU) พร้อมมีตราประทับและลายเซ็นแทนการดำเนินการตามกระบวนการใช้เอกสารรับรองเบื้องต้น

สุดท้าย การใช้เอกสารรับรองเบื้องต้นไม่จำเป็นสำหรับโฆษณาจากนิติบุคคลเชิงพาณิชย์เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์เท่านั้น ซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้งทางการเมืองหรือสมาชิกปัจจุบันของโลกสภาหรือวิธานสภา ตามที่ระบุไว้ในนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอินเดีย หากเป็นนิติบุคคลเชิงพาณิชย์ที่ลงโฆษณาประเภทนี้ คุณต้องส่งจดหมายเพื่อยืนยันว่าโฆษณาที่ลงได้รับการยกเว้นจากข้อกำหนดการใช้เอกสารรับรองเบื้องต้นจาก ECI โดยใช้หัวจดหมายของนิติบุคคลเชิงพาณิชย์พร้อมมีตราประทับและลายเซ็นแทนการดำเนินการตามกระบวนการใช้เอกสารรับรองเบื้องต้น

แม้ว่าจะไม่จำเป็นต้องใช้เอกสารรับรองเบื้องต้นของโฆษณา แต่ผู้ลงโฆษณาที่ต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอินเดียก็ต้องได้รับการยืนยันจาก Google
เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอินเดียในอินเดีย โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอินเดีย รวมทั้งส่งเอกสารรับรองเบื้องต้นสำหรับโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอินเดียแต่ละรายการที่คุณต้องการแสดงแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการส่งเอกสารรับรองเบื้องต้นหรือกระบวนการยืนยันตัวตน
 2. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอินเดียนอกอินเดีย โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้ว
 3. โปรดติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาของคุณอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 4. หากคุณทำตามกระบวนการยืนยันตัวตนจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ หรือไม่มีเอกสารรับรองเบื้องต้น โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอินเดียออก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอล

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอลคือโฆษณาที่มีลักษณะดังต่อไปนี้หรือแสดงโดยกลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้าสภาเนสเซ็ต หรือ
 • รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้าสภาเนสเซ็ตที่ประกอบด้วยพรรคการเมืองอย่างน้อย 1 พรรค

ผู้ลงโฆษณาทุกรายที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอลต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอล

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอิสราเอลในอิสราเอลได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอลแล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน

อนุญาตแบบจำกัด ในระหว่างการยืนยัน ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอิสราเอลในอิสราเอลต้องเปิดเผยว่าตนเป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งคนปัจจุบัน พรรคการเมือง หรืออยู่ในรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในสภาเนสเซ็ตที่ประกอบด้วยพรรคการเมืองอย่างน้อย 1 พรรค สำหรับผู้ลงโฆษณาเหล่านี้ เราจะพิจารณาโฆษณาทั้งหมดที่แสดงในบัญชีที่ยืนยันแล้วว่าเป็นโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

อนุญาตแบบจำกัด  ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอิสราเอลในอิสราเอลต้องระบุข้อจำกัดความรับผิดในโฆษณาของตนตามที่กฎหมายอิสราเอลกำหนด

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอลนอกอิสราเอลได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้วเท่านั้น

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของอิสราเอลในอิสราเอล โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอลแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน
 2. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอลนอกอิสราเอล โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้ว
 3. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและเป้าหมายของการโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 4. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอิสราเอลออก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของเม็กซิโก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของเม็กซิโกคือโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้
 • มีพรรคการเมือง รัฐบาลผสม ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งในปัจจุบันหรือผู้สมัครเพื่อชิงตําแหน่งประธานาธิบดี วุฒิสภา หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
 • คำถามในการลงประชามติระดับชาติที่ประกาศอย่างเป็นทางการโดยศาลฎีกาแห่งความยุติธรรมแห่งชาติ

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของเม็กซิโกต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของเม็กซิโก

จำกัด มีเพียงเอเจนซีเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้แสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของเม็กซิโก เอเจนซีที่ประสงค์จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของเม็กซิโกต้องดำเนินการตามกระบวนการยืนยันตัวตนของ Google ในนามของลูกค้าให้เสร็จสิ้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยันตัวตน

จำกัด มีเพียงเอเจนซีเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้แสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของเม็กซิโกในนามองค์กร ดูวิธีสมัครรับการยืนยันตัวตน

จำกัด ผู้ลงโฆษณา รวมถึงเอเจนซีที่ลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของเม็กซิโกต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของเม็กซิโก

จำกัด หากต้องการแสดงโฆษณาในเม็กซิโกนอกเม็กซิโก โปรดดูว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณา และยืนยันว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่น

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. คุณต้องเป็นเอเจนซีจึงจะลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของเม็กซิโกได้ หากต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของเม็กซิโก โปรดดูว่าคุณได้ทำการการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของเม็กซิโกแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการยืนยันตัวตน
 2. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 3. หากทำตามกระบวนการยืนยันตัวตนจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของเม็กซิโก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์คือโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้ารัฐสภานิวซีแลนด์ หรือ 
 • มีตัวเลือกการออกเสียงลงประชามติ ผู้เสนอตัวเลือกการออกเสียงลงประชามติ หรือการเรียกร้องให้ลงคะแนนเสียงเมื่อมีการประกาศประชามติระดับชาติอย่างเป็นทางการโดยบัญญัติหรือคำสั่งในสภา 
ผู้ลงโฆษณาทุกรายที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้
 
ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของนิวซีแลนด์ในนิวซีแลนด์ได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์แล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของนิวซีแลนด์ในนิวซีแลนด์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของนิวซีแลนด์และหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่เกี่ยวข้องกับข้อจำกัดความรับผิด รวมถึงได้ระบุข้อมูลผู้โปรโมตในโฆษณาอย่างชัดเจนตามที่กำหนด ในกรณีที่กฎหมายกำหนด ผู้ลงโฆษณาต้องได้รับสิทธิ์จากพรรคการเมืองหรือผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งก่อนซื้อโฆษณา

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของนิวซีแลนด์ในนิวซีแลนด์ต้องปฏิบัติตามกฎหมายของนิวซีแลนด์ในช่วงเวลางดการหาเสียง

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์นอกนิวซีแลนด์ได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้วเท่านั้น

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของนิวซีแลนด์ในนิวซีแลนด์ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน
 2. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์นอกนิวซีแลนด์ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้ว
 3. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 4. โปรดทราบว่าคุณจะแสดงโฆษณาเป็นภาษาเมารีไม่ได้ ขออภัย เนื่องจากปัจจุบัน Google Ads หรือ DV360 ยังไม่รองรับภาษาเมารี คุณจึงยังลงโฆษณาเป็นภาษาเมารีไม่ได้ เราอนุญาตให้แสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์โดยใช้ภาษาที่รองรับซึ่งมีคำหรือวลีภาษาเมารีที่ใช้กันทั่วไปได้ อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษาที่ Google Ads รองรับได้ที่นี่ และภาษาที่ DV360 รองรับได้ที่นี่
 5. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในนิวซีแลนด์ออก

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแอฟริกาใต้

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแอฟริกาใต้คือโฆษณาที่มีลักษณะใดๆ ต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมืองระดับประเทศ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าปาร์ตี้ลิสต์ ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งในปัจจุบันหรือผู้สมัครอิสระเพื่อชิงตําแหน่งในรัฐสภา คณะมนตรีเขตการปกครองแห่งชาติ ประธานาธิบดี หรือรองประธานาธิบดี

ผู้ลงโฆษณาที่จะลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแอฟริกาใต้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแอฟริกาใต้

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาจะสามารถลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแอฟริกาใต้ได้เฉพาะเมื่อผู้ลงโฆษณารายนั้นดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในอฟริกาใต้เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยันตัวตน

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาจะสามารถลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแอฟริกาใต้ได้เฉพาะเมื่อผู้ลงโฆษณารายนั้นดำเนินการยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาเสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น

เครื่องมือแก้ปัญหา

 1. หากคุณต้องการลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแอฟริกาใต้ในประเทศแอฟริกาใต้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแอฟริกาใต้เสร็จสมบูรณ์แล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการยืนยันตัวตน
 2. หากคุณต้องการลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแอฟริกาใต้นอกประเทศแอฟริกาใต้ โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ยืนยันตัวตนเพื่อลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาเสร็จสมบูรณ์แล้ว
 3. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 4. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแอฟริกาใต้ออก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร (UK)

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรคือโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • มีพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งคนปัจจุบัน หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเข้ารัฐสภาสหราชอาณาจักร หรือ
 • มีคำถามเพื่อการลงประชามติออกเสียง กลุ่มแคมเปญรณรงค์เพื่อการลงประชามติ หรือการเรียกร้องให้ลงคะแนนเสียงที่เกี่ยวข้องกับการลงประชามติระดับประเทศ หรือการลงประชามติระดับภูมิภาคตามอำนาจอธิปไตย

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักร

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหราชอาณาจักรในสหราชอาณาจักรได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรแล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรนอกสหราชอาณาจักรได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้วเท่านั้น

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหราชอาณาจักรในสหราชอาณาจักร โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน
 2. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรนอกสหราชอาณาจักร โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้ว
 3. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 4. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหราชอาณาจักรออก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาคือโฆษณาที่มีลักษณะต่อไปนี้

 • ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะรัฐมนตรีสหรัฐฯ ซึ่งได้แก่ประธานาธิบดีหรือรองประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา หรือวุฒิสภาสหรัฐอเมริกา
 • ผู้ดำรงตำแหน่งปัจจุบันหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะรัฐมนตรีระดับรัฐ เช่น ผู้ว่าการรัฐ เลขาธิการรัฐ หรือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ
 • พรรคการเมืองระดับรัฐบาลกลางหรือระดับรัฐ หรือ
 • ร่างพระราชบัญญัติบัตรลงคะแนน การเสนอ หรือข้อเสนอระดับรัฐที่เข้าเกณฑ์สำหรับการลงคะแนนเสียงในรัฐนั้น

ผู้ลงโฆษณาที่จะแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

ข้อกำหนดในการยืนยันตัวตนผู้ลงโฆษณาเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกา

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกาได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาแล้วเท่านั้น ดูวิธีสมัครรับการยืนยัน

อนุญาตแบบจำกัด ผู้ลงโฆษณาสามารถแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกานอกสหรัฐอเมริกาได้เฉพาะเมื่อทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้วเท่านั้น

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาในสหรัฐอเมริกา โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาแล้ว ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการยืนยัน
 2. หากคุณต้องการแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกานอกสหรัฐอเมริกา โปรดตรวจสอบว่าคุณได้ทำการยืนยันโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งหรือการยืนยันตัวตนของผู้ลงโฆษณาแล้ว
 3. ติดต่อเราหากต้องการให้ตรวจสอบโฆษณาอีกครั้งหรือเมื่อต้องการแก้ไขโฆษณา การดำเนินการนี้จะส่งโฆษณาและปลายทางโฆษณาเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง โฆษณาส่วนมากใช้เวลาตรวจสอบภายใน 1 วันทำการ แต่อาจใช้เวลานานกว่านั้นหากต้องได้รับการตรวจสอบที่ซับซ้อนกว่าปกติ
 4. หากคุณทำตามขั้นตอนการยืนยันจนเสร็จสมบูรณ์ไม่ได้ โปรดลบโฆษณาที่ละเมิดนโยบายโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาออก
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับรัฐและระดับท้องถิ่นในสหรัฐอเมริกา

นอกจากข้อกำหนดข้างต้นแล้ว ยังมีข้อจำกัดเพิ่มเติมสำหรับโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งระดับรัฐและระดับท้องถิ่นในบางรัฐของสหรัฐอเมริกาด้วย โปรดดูรายละเอียดสำหรับรัฐต่างๆ ได้ที่ด้านล่าง

ข้อจำกัดในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ด้านล่างนี้คือข้อกำหนดของคณะกรรมการแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียที่ระบุไว้ใน California Government Code § 84504.6 (2018) ในการแจ้งเตือนแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ก่อนซื้อ "การโฆษณาที่เปิดเผยข้อมูลในแพลตฟอร์มออนไลน์" ที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกรัฐสภาแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียหรือการลงคะแนนเลือกตั้งในแคลิฟอร์เนีย

อนุญาตแบบจำกัดคณะกรรมการแห่งแคลิฟอร์เนียที่ประสงค์จะซื้อ "โฆษณาที่เปิดเผยข้อมูลในแพลตฟอร์มออนไลน์" ต้อง (1) แจ้งให้ Google ทราบอย่างชัดเจนและยื่นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตนเองสำหรับรายงานเพื่อความโปร่งใสและการเปิดเผยในโฆษณาและ (2) ยืนยันบัญชีของตนเอง

โปรดส่งแบบฟอร์มนี้เพื่อดำเนินการแจ้งเตือนให้เสร็จสิ้น หากคุณใช้แพลตฟอร์ม Display & Video 360 ในการโฆษณา โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น

เมื่อทำตามขั้นตอนนี้แล้ว โฆษณาทั้งหมดในบัญชีจะมีสิทธิ์เปิดเผยตามที่กฎหมายกำหนด เนื่องจากการเปิดเผยข้อมูลในโฆษณาจะปรากฏผ่านไอคอน "ทำไมจึงแสดงโฆษณานี้" คุณจึงเลือกไม่ใช้โฆษณาที่แสดงไอคอนนี้ไม่ได้ หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนนี้และคำแนะนำสำหรับการจัดการบัญชี โปรดอ่านคู่มือแนวทางปฏิบัติแนะนำฉบับนี้

ข้อจำกัดของรัฐไอดาโฮ

ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้

โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น

ข้อจำกัดในรัฐแมริแลนด์
ไม่อนุญาตให้มีโฆษณาต่อไปนี้
 โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับรัฐและระดับท้องถิ่น
ข้อจำกัดในรัฐเนวาดา
ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้
 โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ข้อจำกัดในรัฐนิวเจอร์ซีย์
ไม่อนุญาตสิ่งต่อไปนี้
 โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับท้องถิ่น
ผู้ลงโฆษณาตามที่ระบุด้านล่างในนิวเจอร์ซีย์ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ก่อนที่จะซื้อโฆษณา

อนุญาตแบบจำกัดกฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซีย์มาตรา 19:44A-22.3(d) ระบุไว้ว่าผู้ลงโฆษณาต่อไปนี้ต้องส่งสำเนาเอกสารข้อมูลบริษัทซึ่งต้องยื่นต่อคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายการเลือกตั้งก่อนที่จะซื้อโฆษณา

คณะกรรมการที่ให้การสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการร่วมที่ให้การสนับสนุนผู้สมัครรับเลือกตั้ง คณะกรรมการที่ให้การสนับสนุนทางการเมือง คณะกรรมการที่ให้การสนับสนุนทางการเมืองในระยะยาว คณะกรรมการด้านการใช้จ่ายอิสระ คณะกรรมการที่ให้การสนับสนุนพรรคการเมือง หรือคณะกรรมการผู้นำด้านกฎหมาย หรือกลุ่มบุคคลที่ไม่ใช่คณะกรรมการ หรือบุคคลซึ่งจัดหา ใช้ หรืออนุมัติเงินสนับสนุนด้านการสื่อสารตามที่ระบุไว้ในกฎหมายของรัฐนิวเจอร์ซีย์มาตรา 19:44A-22.3(a) และ (b)

ขั้นตอนนี้จะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนลงโฆษณา

โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น

ข้อจำกัดในรัฐนิวยอร์ก

คณะกรรมการด้านการใช้จ่ายอิสระในรัฐนิวยอร์กต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ก่อนที่จะซื้อโฆษณาเกี่ยวกับการเมือง  

อนุญาตแบบจำกัด คณะกรรมการด้านการใช้จ่ายอิสระที่จะซื้อโฆษณาซึ่งเกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งในระดับรัฐและระดับท้องถิ่นของนิวยอร์กต้องแจ้งให้ Google ทราบว่าตนเป็นคณะกรรมการด้านการใช้จ่ายอิสระ พร้อมทั้งส่งสำเนาเอกสารการจดทะเบียนที่ได้ยื่นต่อคณะกรรมการเลือกตั้งแห่งรัฐนิวยอร์กมาด้วย 
 
โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น  
หากคุณใช้แพลตฟอร์ม Display & Video 360 ในการโฆษณา โปรดกรอกแบบฟอร์มนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดข้างต้น
ข้อจำกัดสำหรับเวอร์จิเนีย

ผู้ลงโฆษณาทางการเมืองออนไลน์ในเวอร์จิเนียที่ประมวลกฎหมายรัฐเวอร์จิเนีย มาตรา 24.2-960 (Virginia Code Ann. § 24.2-960) กำหนดให้แสดงตัวต่อแพลตฟอร์มออนไลน์ในฐานะผู้ลงโฆษณาทางการเมืองออนไลน์ และรับรองต่อแพลตฟอร์มออนไลน์นั้นว่าตนเองได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายตามกฎหมายของรัฐและท้องถิ่นให้ซื้อหรือโปรโมตโฆษณาทางการเมืองออนไลน์แบบเสียค่าธรรมเนียมต้องดำเนินการต่อไปนี้

อนุญาตแบบจำกัดผู้ลงโฆษณาทางการเมืองออนไลน์ในเวอร์จิเนียที่ต้องการซื้อ "โฆษณาทางการเมืองออนไลน์" จะต้องดำเนินการต่อไปนี้ (1) แสดงตัวต่อ Google ในฐานะผู้ลงโฆษณาทางการเมืองออนไลน์ (2) รับรองต่อ Google ว่าตนได้รับอนุญาตอย่างถูกกฎหมายตามกฎหมายของรัฐและท้องถิ่นให้ซื้อหรือโปรโมตโฆษณาทางการเมืองออนไลน์แบบเสียค่าธรรมเนียม และ (3) ยืนยันบัญชีของตน

โปรดส่งแบบฟอร์มนี้เพื่อให้กระบวนการยืนยันตัวตนและการรับรองด้วยตนเองเสร็จสมบูรณ์

ข้อจำกัดในรัฐวอชิงตัน
ไม่อนุญาตให้มีโฆษณาต่อไปนี้
โฆษณาที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเลือกตั้งและผู้สมัครรับเลือกตั้งระดับรัฐและระดับท้องถิ่น
หากต้องการรายงานหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโฆษณาที่ละเมิดนโยบายนี้ โปรดกรอกแบบฟอร์มร้องขอข้อมูลโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในรัฐวอชิงตัน
ข้อจำกัดในรัฐซีแอตเทิล

ไม่อนุญาตให้มีโฆษณาต่อไปนี้

โฆษณาที่มีจุดประสงค์ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในการขอคะแนนเสียงหรือขอรับการสนับสนุนด้านการเงินหรือด้านอื่นๆ ในแคมเปญการเลือกตั้งใดๆ หรือโฆษณาที่สื่อสารข้อความซึ่งเกี่ยวข้องเรื่องสำคัญทางการเมืองในพื้นที่ รวมถึงการออกกฎหมายหรือจุดยืนในการออกกฎหมายของเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับเลือก

การกำหนดเป้าหมายแบบจำกัดสำหรับโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

คุณกำหนดเป้าหมายให้โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้โดยใช้เกณฑ์ต่อไปนี้เท่านั้น

Green checkmark, allowed สถานที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ (ยกเว้นรัศมีรอบๆ สถานที่ตั้ง)

Green checkmark, allowed อายุและเพศ

Green checkmark, allowed ตัวเลือกการกำหนดเป้าหมายตามบริบท เช่น ตำแหน่งโฆษณา หัวข้อ คีย์เวิร์ดที่ใช้กับเว็บไซต์ แอป หน้าเว็บ และวิดีโอ

ไม่อนุญาตให้ใช้การกำหนดเป้าหมายประเภทอื่นๆ นอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้นในโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

ข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลสำหรับการโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งทุกรายการซึ่งแสดงโดยผู้ลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ได้รับการยืนยันตัวตนแล้วในภูมิภาคที่กำหนดให้ต้องผ่านการยืนยันตัวตนเพื่อแสดงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งต้องเปิดเผยชื่อผู้ที่ชำระเงินเพื่อแสดงโฆษณานั้น Google จะสร้างการเปิดเผย "ชำระให้โดย" ให้กับรูปแบบโฆษณาส่วนใหญ่โดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในระหว่างขั้นตอนการยืนยัน โปรดทราบว่าการเปิดเผยนี้ไม่ได้ใช้แทนการเปิดเผยอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้คุณต้องใส่ไว้ในโฆษณา

อนุญาตแบบจำกัด สำหรับรูปแบบโฆษณาและฟีเจอร์ต่อไปนี้ที่ใช้ได้ใน Google ผู้ลงโฆษณามีหน้าที่ต้องระบุการเปิดเผย "ชำระให้โดย" ไว้ในโฆษณาโดยตรง แล้วตามด้วยชื่อองค์กรหรือบุคคลที่จ่ายค่าโฆษณา สำหรับรูปแบบภาพ การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องแสดงให้เห็นในโฆษณาตลอดเวลา และมีขนาดใหญ่พอให้ผู้ชมทั่วไปเห็นได้ สำหรับรูปแบบเสียงอย่างเดียว การเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต้องมีระดับเสียง โทน และความเร็วที่คล้ายกันมากกับโฆษณาส่วนที่เหลือ

โปรดทราบว่าการเปิดเผยนี้ไม่ได้ใช้แทนการเปิดเผยอื่นๆ ที่กฎหมายกำหนดให้คุณต้องใส่ไว้ในโฆษณา

ข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลสําหรับเนื้อหาที่ผ่านการสังเคราะห์

เราเชื่อว่าผู้ใช้ควรมีข้อมูลในการตัดสินใจเมื่อดูโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งซึ่งมีเนื้อหาที่ผ่านการสังเคราะห์โดยการดัดแปลงหรือสร้างขึ้นแบบดิจิทัล ดังนั้นผู้ลงโฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ได้รับการยืนยันแล้วในภูมิภาคที่กำหนดให้มีการยืนยันตัวตนต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนเมื่อโฆษณามีเนื้อหาที่ผ่านการสังเคราะห์ ซึ่งแสดงการจำลองบุคคลหรือเหตุการณ์จริงหรือดูเหมือนจริง การเปิดเผยข้อมูลนี้ต้องชัดเจนและมองเห็นได้ รวมถึงอยู่ในตําแหน่งที่ผู้ใช้น่าจะสังเกตเห็น นโยบายนี้มีผลกับเนื้อหารูปภาพ วิดีโอ และเสียง

โฆษณาซึ่งมีเนื้อหาที่ผ่านการสังเคราะห์โดยการดัดแปลงหรือสร้างขึ้นในลักษณะที่ไม่ใช่ส่วนสำคัญของการกล่าวอ้างในโฆษณาจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูล ลักษณะดังกล่าวรวมถึงเทคนิคการแก้ไขต่างๆ เช่น การปรับขนาดรูปภาพ การครอบตัด การแก้สีหรือความสว่าง การแก้จุดบกพร่อง (เช่น การลบ "ตาแดง") หรือการแก้ไขพื้นหลังที่ไม่ได้เป็นการจำลองภาพเหตุการณ์จริงอย่างสมจริง

ตัวอย่างโดยสังเขปของเนื้อหาโฆษณาที่ต้องเปิดเผยข้อมูลอย่างชัดเจนและมองเห็นได้ มีดังนี้

 • โฆษณาซึ่งมีเนื้อหาที่ผ่านการสังเคราะห์โดยการทําให้ดูเหมือนว่าบุคคลกําลังพูดหรือทําในสิ่งที่ไม่ได้พูดหรือทําจริง
 • โฆษณาซึ่งมีเนื้อหาที่ผ่านการสังเคราะห์โดยการดัดแปลงฟุตเทจของเหตุการณ์จริงหรือสร้างภาพเหตุการณ์อย่างสมจริงเพื่อแสดงฉากที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง

ข้อความการเปิดเผยที่ยอมรับได้จะแตกต่างกันไปตามบริบทของโฆษณานั้นๆ แต่ตัวอย่างบางส่วน ได้แก่

 • เสียงนี้สร้างขึ้นจากคอมพิวเตอร์
 • รูปภาพนี้ไม่ได้แสดงถึงเหตุการณ์จริง
 • เนื้อหาวิดีโอนี้สร้างขึ้นโดยการสังเคราะห์
การละเมิดนโยบายนี้จะไม่ทำให้บัญชีถูกระงับในทันที แต่เราจะแจ้งเตือนให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนที่จะระงับบัญชีของคุณ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับ

ข้อจํากัดระดับภูมิภาค

มีข้อจํากัดในโฆษณาเกี่ยวกับการเมืองในภูมิภาคเหล่านี้ ดูรายการภูมิภาคเหล่านี้และข้อห้ามสําหรับแต่ละภูมิภาคด้านล่าง อาจมีข้อห้ามหรือข้อกำหนดเพิ่มเติมแสดงอยู่ในนโยบายเกี่ยวกับข้อกำหนดทางกฎหมายท้องถิ่น

แคนาดา
โฆษณาเกี่ยวกับการเลือกตั้งในแคนาดา

เราไม่อนุญาตให้แสดงโฆษณาต่อไปนี้บนแพลตฟอร์มของ Google ในแคนาดาระหว่างช่วงการเลือกตั้งที่มีกฎหมายการเลือกตั้งของแคนาดากำกับควบคุมอยู่

ไม่อนุญาต โฆษณาที่มีพรรคการเมืองระดับรัฐบาลกลาง ผู้นำพรรคการเมืองระดับรัฐบาลกลาง สมาชิกปัจจุบันหรือผู้สมัครรับเลือกตั้ง (รวมถึงผู้ได้รับการเสนอชื่อ) เป็นสมาชิกสภาแคนาดา

หมายเหตุ: นโยบายนี้ไม่มีผลกับโฆษณาที่องค์กรข่าวแคนาดาแสดงเพื่อโปรโมตการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และไม่ได้หมายรวมถึงโฆษณาจากกระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโควิด-19 หรือข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง (เช่น โฆษณากระตุ้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนที่ Elections Canada แสดง)

โฆษณาเกี่ยวกับประเด็นทางการเมืองในแคนาดา

เราไม่อนุญาตให้แสดงโฆษณาต่อไปนี้บนแพลตฟอร์มของ Google ในแคนาดาระหว่างช่วงการเลือกตั้งที่มีกฎหมายการเลือกตั้งของแคนาดากำกับควบคุมอยู่

ไม่อนุญาต โฆษณาที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองระดับรัฐบาลกลาง และสมาชิกปัจจุบันของสภาแคนาดา หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาแคนาดา

หมายเหตุ: นโยบายนี้ไม่มีผลกับโฆษณาที่องค์กรข่าวแคนาดาแสดงเพื่อโปรโมตการรายงานข่าวเกี่ยวกับการเลือกตั้ง และไม่ได้หมายรวมถึงโฆษณาจากกระทรวงหรือหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับโควิด-19 หรือข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง (เช่น โฆษณากระตุ้นการมีส่วนร่วมจากประชาชนที่ Elections Canada แสดง)

เครื่องมือแก้ปัญหา
 1. หากโฆษณาไม่ได้รับอนุมัติและคุณเชื่อว่าเกิดจากข้อผิดพลาด (เช่น คุณเป็นองค์กรข่าวแคนาดาที่ประชาสัมพันธ์เนื้อหาข่าว และคุณเลือกประเทศแคนาดาในโปรไฟล์การชำระเงินของ Google Ads) คุณสามารถติดต่อเราเพื่อขอให้มีการตรวจสอบโฆษณาอีกครั้ง หรือคุณอาจแก้ไขโฆษณาโดยตรงก็ได้ การแก้ไขโฆษณาจะส่งโฆษณาและปลายทางเข้ารับการตรวจสอบอีกครั้ง
 2. หากคุณไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์การยกเว้นเกี่ยวกับข่าวที่ระบุไว้ด้านบนได้ โปรดลบเนื้อหาที่ละเมิดข้อจำกัดระดับภูมิภาคออกจากโฆษณา
ฝรั่งเศส

โฆษณาต่อไปนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงบนแพลตฟอร์มของ Google ในฝรั่งเศสในระยะเวลา 3 เดือนก่อนถึงวันแรกของเดือนที่มีการเลือกตั้งทั่วไป และจะสิ้นสุดลงในวันที่เลือกตั้งเสร็จสิ้น

โฆษณาที่มีเนื้อหาในเชิงให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอภิปรายประเด็นที่ประชาชนให้ความสนใจ

แต่ไม่รวมถึงโฆษณาขององค์กรฝ่ายการสื่อสารอย่างเป็นทางการจากภาครัฐ (เช่น Service d’information du Gouvernement) ที่โปรโมตแนวทางด้านสาธารณสุขเกี่ยวกับวิกฤตโควิด-19 หรือข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้ง

อินโดนีเซีย

ในอินโดนีเซีย โฆษณาต่อไปนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงในแพลตฟอร์มของ Google

โฆษณาที่มีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ชิงตำแหน่งผ่านการเลือกตั้งในอินโดนีเซีย

ญี่ปุ่น

ในญี่ปุ่น โฆษณาต่อไปนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงในแพลตฟอร์มของ Google

นอกเหนือช่วงแคมเปญการเลือกตั้งที่ประกาศโดยรัฐบาลญี่ปุ่น

 • โฆษณาที่มีพรรคการเมือง ผู้นำของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีการขอหรือนำทางผู้ใช้ไปที่หน้า Landing Page เพื่อลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

ในระหว่างช่วงแคมเปญการเลือกตั้งที่ประกาศโดยรัฐบาลญี่ปุ่น

 • โฆษณาที่มีพรรคการเมือง ผู้นำของพรรคการเมืองหรือผู้สมัครรับเลือกตั้งที่มีการขอให้ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง และ
 • โฆษณาที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งที่โปรโมตนโยบายของพรรคการเมืองหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
ฟิลิปปินส์

เราไม่อนุญาตให้แสดงโฆษณาต่อไปนี้บนแพลตฟอร์มของ Google ในฟิลิปปินส์ระหว่างช่วงที่มีแคมเปญการเลือกตั้งหรือเป็นช่วงห้ามเผยแพร่ข้อมูลซึ่งกำหนดโดยคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ไม่อนุญาต โฆษณาที่มีเนื้อหาสนับสนุนหรือต่อต้านพรรคการเมืองใดๆ รวมถึงการลงสมัครเข้ารับตำแหน่งทางการเมืองของบุคคลหรือพรรคการเมืองใดๆ

สิงคโปร์

โฆษณาต่อไปนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงในแพลตฟอร์มของ Google ในสิงคโปร์

โฆษณาที่แทรกแซงหรือพยายามแทรกแซงเรื่องต่อไปนี้
 • ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป การเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือการลงประชามติ
 • ประชามติเกี่ยวกับผลประโยชน์ของสาธารณชนหรือประเด็นโต้แย้งในสังคมของสิงคโปร์ ซึ่งมีกลุ่มตัวอย่างหลักเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือศาสนา หรือ
 • กระบวนการหรือผลการตัดสินทางกฎหมายในสิงคโปร์ หรือการนำไปสู่หรือพยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงกับกฎหมายส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสิงคโปร์
โฆษณาที่ส่งเสริมให้พรรคการเมืองหรือกลุ่มบุคคลอื่นๆ ที่จัดตั้งขึ้นในสิงคโปร์ด้วยเหตุผลทางการเมืองได้รับผลประโยชน์
 

หมายเหตุ: แคมเปญรณรงค์เพื่อสังคมจากกระทรวง คณะกรรมการตามกฎหมาย และองค์กรของรัฐที่ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย โครงการ และ/หรือสถาบันระดับชาติจะไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของนโยบายนี้ ข้อมูลเกี่ยวกับการประกาศนโยบายแห่งชาติในงานแถลงการณ์ต่างๆ เช่น การชุมนุมวันชาติสิงคโปร์และการประกาศแผนนโยบายและงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดของนโยบายนี้ด้วยเช่นกัน

หากคุณเผยแพร่แคมเปญรณรงค์เพื่อสังคมในนามของกระทรวง คณะกรรมการตามกฎหมาย หรือองค์กรของรัฐ โปรดสมัครขอรับการยืนยันที่นี่

เกาหลีใต้

โฆษณาต่อไปนี้จะไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงในแพลตฟอร์มของ Google ในเกาหลีใต้

โฆษณาที่มีผู้สมัครหรือพรรคการเมืองที่ชิงตำแหน่งผ่านการเลือกตั้งในเกาหลีใต้

ไต้หวัน

ในไต้หวัน โฆษณาต่อไปนี้ไม่ได้รับอนุญาตให้แสดงในแพลตฟอร์มของ Google

ไม่อนุญาต โฆษณาที่มีพรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้งในปัจจุบัน หรือผู้สมัครชิงตําแหน่งประธานาธิบดี รองประธานาธิบดี สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สมาชิกสภานคร สมาชิกสภามณฑล (นคร) ผู้แทนสภาเทศบาล ผู้แทนสภาเขตชนพื้นเมืองภูเขา ผู้ว่าการนคร (นายกเทศมนตรีนคร) ผู้ว่าการมณฑล (นคร) และหัวหน้าเขตเมือง (นคร) หัวหน้าเขตชนพื้นเมืองและหัวหน้าหมู่บ้าน (ละแวก)

หากต้องการความช่วยเหลือ

หากมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายของเรา โปรดแจ้งให้เราทราบโดยติดต่อฝ่ายสนับสนุน Google Ads

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก