Politisks saturs

Mēs atbalstām atbildīgas politiskās reklāmas, un visām politiskajām reklāmām un galamērķiem ir jāatbilst vietējām juridiskajām prasībām, tostarp kampaņu un vēlēšanu tiesību aktiem un noteiktajiem priekšvēlēšanu periodiem bez reklāmām visos ģeogrāfiskajos apgabalos, kuros tiek atlasīta šo reklāmu mērķauditorija. Politiska satura kategorijā ir ietvertas politisko organizāciju, politisko partiju, politikas jautājumu aizstāvības vai tai paredzētas līdzekļu vākšanas un individuālo kandidātu un politiķu reklāmas.

Politiska satura politikas neievērošanas gadījumā informācija par jūsu kontu un politisko reklāmu var tikt atklāta sabiedrībai vai attiecīgajām valsts aģentūrām un regulatoriem.

Vēlēšanu reklāmas

Vēlēšanu reklāmu rādīšana ir atļauta ar ierobežojumiem noteiktās valstīs. Tālāk skatiet informāciju par to, kā mēs definējam vēlēšanu reklāmas katrā valstī vai reģionā, kā arī spēkā esošās prasības reklāmdevējiem.

Ierobežota mērķauditorijas atlase vēlēšanu reklāmām

Tālāk minētās ierobežotās mērķauditorijas atlases opcijas vēlēšanu reklāmām Apvienotajā Karalistē stāsies spēkā līdz novembra beigām, Eiropas Savienībā — līdz gada beigām, bet pārējās pasaules valstīs, kurās, lai rādītu vēlēšanu reklāmas, ir jāveic reklāmdevēja verifikācija, — sākot ar 2020. gada 6. janvāri.

Vēlēšanu reklāmu mērķauditorijas atlasei drīkst izmantot tikai tālāk minētos kritērijus.

Ģeogrāfisko atrašanās vietu (izņemot rādiusu ap atrašanās vietu)

Vecumu, dzimumu

Mērķauditorijas kontekstuālās atlases opcijas, piemēram, reklāmu izvietojumus, tēmas, atslēgvārdus pret vietnēm, lietotnēm, lapām un videoklipiem

Pārējo mērķauditorijas atlases veidu izmantošana vēlēšanu reklāmās nav atļauta. Minētais attiecas uz visiem mērķauditorijas atlases produktiem, atkārtoto mārketingu, klientu atbilstību, mērķauditorijas atlasi pēc ģeogrāfiskā rādiusa un trešo pušu mērķauditorijām, piemēram, augšupielādētajiem sarakstiem.

Vēlēšanu reklāmas Eiropas Savienībā

 

Eiropas Savienībā vēlēšanu reklāmas ir reklāmas, kurās ir norādīta:

 • politiska partija, pašlaik ievēlēta amatpersona vai amata kandidāts ES Parlamentā;
 • politiska partija, pašreizēja amatpersona vai vēlēta valsts amata kandidāts kādā ES dalībvalstī, piemēram, nacionālā parlamenta locekļi un tieši vēlēti prezidenti;
 • kāds balsošanai noteikts referenduma jautājums, referenduma kampaņu grupa vai aicinājums piedalīties balsošanā saistībā ar valsts referendumu vai valsts vai vietējo referendumu par suverenitāti.

Ņemiet vērā, ka vēlēšanu reklāmu kategorijā nav ietvertas produktu vai pakalpojumu reklāmas, tostarp politisko kampaņu preču (piemēram, T kreklu) reklāmas, vai reklāmas, ko rāda ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par referendumiem, politiskajām partijām, ES kampaņām, kandidātiem vai pašlaik ievēlētajām amatpersonām.

Tālāk ir norādītas prasības reklāmdevējiem, kuri vēlas rādīt vēlēšanu reklāmas Eiropas Savienībā.


Prasība par reklāmdevēja verificēšanu vēlēšanu reklāmām Eiropas Savienībā

Atļauts ar ierobežojumiem Vēlēšanu reklāmas Eiropas Savienībā var rādīt tikai Google verificēti reklāmdevēji.

Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.

Problēmu novēršana
 1. ES vēlēšanu reklāmas var tikt rādītas tikai Eiropas Savienībā. Pārbaudiet, vai jūsu ES vēlēšanu reklāmas tiek rādītas tikai Eiropas Savienībā un vai esat verificēts ES vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu.

 2. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu, vai rediģējiet to. Tādējādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.

 3. Ja nevarat pabeigt verifikācijas procesu, noņemiet saturu, ar kuru tiek pārkāpta vēlēšanu reklāmu politika.

Vēlēšanu reklāmas Indijā

 

Vēlēšanu reklāmas Indijā ir reklāmas, kurās ir minēta politiska partija, politiska amata kandidāts vai pašreizējs Indijas parlamenta Tautas palātas vai Likumdošanas sapulces loceklis, vai reklāmas, ko rāda politiska partija, politiska amata kandidāts vai pašreizējs Indijas parlamenta Tautas palātas vai Likumdošanas sapulces loceklis.

Ņemiet vērā, ka vēlēšanu reklāmu kategorijā nav ietvertas reklāmas, ko rāda nepolitiskas organizācijas vai personas, lai reklamētu politisko kampaņu preces (piemēram, T kreklus), vai reklāmas, ko rāda ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par politiskajām partijām, Indijas parlamenta Tautas palātas vai Likumdošanas sapulces vēlēšanu kampaņām, kandidātiem vai pašreizējiem Indijas parlamenta Tautas palātas vai Likumdošanas sapulces locekļiem.

Tālāk ir norādītas prasības reklāmdevējiem, kas vēlas rādīt vēlēšanu reklāmas Indijā.

Prasība par reklāmdevēja verificēšanu vēlēšanu reklāmām Indijā
Atļauts ar ierobežojumiem Vēlēšanu reklāmas Indijā var rādīt tikai Google verificēti reklāmdevēji. Reklāmdevējiem, kuri vēl nav verificēti, pirms vēlēšanu reklāmu rādīšanas Indijā ir jāuzsāk verifikācijas process.
Prasība par reklāmas iepriekšēju sertifikātu vēlēšanu reklāmām Indijā

Atļauts ar ierobežojumiem Ja reklāmdevējs vēlas rādīt vēlēšanu reklāmas Indijā, viņam par katru reklāmu ir jāiesniedz derīgs iepriekšējais sertifikāts, ko izsniegusi Indijas vēlēšanu komisija (Election Commission of India — ECI) vai tās pilnvarota iestāde.

Piezīme. Lai reklāmdevējs varētu iesniegt šo iepriekšējo sertifikātu par katru reklāmu, vispirms viņam ir jāizpilda Google nodrošinātais verifikācijas process.
 

Ja uzņēmums Google jūs jau ir verificējis, šeit varat iesniegt iepriekšējos sertifikātus par vēlēšanu reklāmām.

Problēmu novēršana
 1. Indijas vēlēšanu reklāmas var tikt rādītas tikai Indijā. Pārbaudiet, vai jūsu Indijas vēlēšanu reklāmas tiek rādītas tikai Indijā. Pārbaudiet arī, vai jūs ir verificējis uzņēmums Google un vai esat iesniedzis iepriekšējo sertifikātu par katru vēlēšanu reklāmu, ko vēlaties rādīt. Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu.

 2. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.

 3. Ja nevarat pabeigt verifikācijas procesu vai jums nav iepriekšējā sertifikāta, noņemiet saturu, ar kuru tiek pārkāpta vēlēšanu reklāmu politika.

Vēlēšanu reklāmas Taivānā

Taivānā no 2019. gada 15. novembra līdz 2020. gada 17. janvārim Google platformās būs aizliegts rādīt tālāk norādīto saturu.

 Reklāmas, kurās ir minēta politiska partija, kandidāts, pašreizēja prezidenta vai viceprezidenta vēlētā biroja amatpersona vai likumdošanas iestādes (Yuan) loceklis.

Vēlēšanu reklāmas Amerikas Savienotajās Valstīs

Amerikas Savienotajās Valstīs vēlēšanu reklāmas ir reklāmas, kurās norādīts tālāk minētais.

 • Pašlaik ievēlēta amatpersona vai vēlēta federālā amata kandidāts. Tas ietver tādus federālos amatus kā Amerikas Savienoto Valstu prezidents vai viceprezidents, Amerikas Savienoto Valstu Pārstāvju palātas vai Senāta locekļi.
 • Pašlaik ievēlēta amatpersona vai štata līmenī vēlēta amata kandidāts, piemēram, gubernators, štata sekretārs vai štata likumdošanas iestādes loceklis.
 • Federālā vai štata līmeņa politiskā partija.
 • Štata līmeņa vēlēšanu pasākums, iniciatīva vai izvirzīts kandidāts, kas ir kvalificējies kandidēšanai attiecīgajā štatā.

Ņemiet vērā, ka vēlēšanu reklāmu kategorijā nav ietvertas produktu vai pakalpojumu reklāmas, tostarp politisko kampaņu preču (piemēram, T kreklu) reklāmas, vai reklāmas, ko rāda ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par federālo vēlēšanu kampaņām, kandidātiem vai pašlaik ievēlētajām federālajām amatpersonām.

Tālāk ir norādītas prasības reklāmdevējiem, kuri vēlas rādīt federālo vēlēšanu reklāmas Amerikas Savienotajās Valstīs.

Prasības par reklāmdevēja verificēšanu vēlēšanu reklāmām Amerikas Savienotajās Valstīs

Atļauts ar ierobežojumiem Vēlēšanu reklāmas Amerikas Savienotajās Valstīs var rādīt tikai Google verificēti reklāmdevēji.

Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.

Problēmu novēršana
 1. ASV vēlēšanu reklāmas var tikt rādītas tikai Amerikas Savienotajās Valstīs. Pārbaudiet, vai jūsu ASV vēlēšanu reklāmas tiek rādītas tikai Amerikas Savienotajās Valstīs un vai esat verificēts ASV vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu
 2. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu, vai rediģējiet to. Tādējādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.
 3. Ja nevarat pabeigt verifikācijas procesu, noņemiet saturu, ar kuru tiek pārkāpta vēlēšanu reklāmu politika.

Štatu vēlēšanu reklāmas Amerikas Savienotajās Valstīs

Papildus iepriekš minētajām prasībām pastāv arī citi ierobežojumi štata un vietējo vēlēšanu reklāmām noteiktos ASV štatos. Tālāk ir sniegta detalizēta informācija par katru štatu.

Ierobežojumi Kalifornijā

Kalifornijas komitejām, kurām saskaņā ar Kalifornijas Valdības kodeksa 84504.6 pantu (2018) ir jāsniedz skaidrs paziņojums tiešsaistes platformām pirms tādu atklātu reklāmu iegādes tiešsaistes platformā, kas saistītas ar amata kandidātiem Kalifornijā vai Kalifornijas vēlēšanu pasākumiem, ir arī jāizpilda tālāk norādītās prasības.

Atļauts ar ierobežojumiemKalifornijas komitejām, kuras vēlas iegādāties atklātas reklāmas tiešsaistes platformā, ir: 1) jāsniedz skaidrs paziņojums uzņēmumam Google un jāiesniedz papildinformācija par sevi mūsu pārredzamības atskaitei, kā arī reklāmās ir jāiekļauj atklājamā informācija; 2) jāverificē savs konts.

Lūdzu, iesniedziet šo veidlapu, lai pabeigtu skaidra paziņojuma sniegšanas procesu. Ja reklamēšanai izmantojat platformu Display & Video 360, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu, lai izpildītu iepriekš norādītās prasības.

Pēc šī procesa pabeigšanas visas jūsu konta reklāmas būs piemērotas informācijas atklāšanai atbilstoši tiesību aktiem. Tā kā reklāmās iekļautā atklājamā informācija tiks parādīta, izmantojot ikonu “Kāpēc redzama šī reklāma?”, jūs nedrīkstat atteikties no šīs ikonas rādīšanas savās reklāmās. Plašāku informāciju par šo procesu un konta pārvaldības ieteikumus skatiet šajā paraugprakses ceļvedī.

Ierobežojumi Mērilendā
Nav atļauts tālāk minētais.
 Reklāmas, kas saistītas ar vēlēšanu pasākumiem un kandidātiem štata un vietējās vēlēšanās.
Ierobežojumi Ņūdžersijā
Nav atļauts tālāk minētais.
 Reklāmas, kas saistītas ar vēlēšanu pasākumiem un kandidātiem štata un vietējās vēlēšanās.
Ierobežojumi Ņujorkā

Pirms politisko reklāmu iegādes Ņujorkas štata neatkarīgām izdevumu komitejām ir jāizpilda tālāk norādītās prasības.  

Atļauts ar ierobežojumiem Neatkarīgām izdevumu komitejām, kas vēlas iegādāties reklāmas vēlēšanu pasākumiem un kandidātiem Ņujorkas štata un vietējās vēlēšanās, ir jāinformē uzņēmums Google, ka tās ir neatkarīgas izdevumu komitejas, un jāiesniedz kopijas reģistrācijas dokumentiem, kuri iesniegti Ņujorkas štata vēlēšanu komisijā.
 
Lūdzu, aizpildiet šo veidlapu, lai izpildītu iepriekš norādītās prasības.
Ja reklamēšanai izmantojat platformu Display & Video 360, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu, lai izpildītu iepriekš norādītās prasības.
Ierobežojumi Nevadā
Nav atļauts tālāk minētais.
 Reklāmas, kas saistītas ar vēlēšanu pasākumiem un kandidātiem štata un vietējās vēlēšanās.
Ierobežojumi Vašingtonā
Nav atļauts tālāk minētais.
 Reklāmas, kas saistītas ar vēlēšanu pasākumiem un kandidātiem štata un vietējās vēlēšanās.

Vēlēšanu reklāmas Kanādā

Kanādā no 2019. gada 30. jūnija līdz 21. oktobrim Google platformās būs aizliegts rādīt tālāk norādīto saturu.

 Reklāmas, kurās ir minēta federālā politiskā partija, federālās politiskās partijas vadītājs, pašreiz ievēlēts Kanādas parlamenta loceklis vai amata kandidāts (tostarp pretendents).

Piezīme. Šī politika neattiecas uz ziņu organizāciju rādītajām reklāmām, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par vēlēšanām.

Kanādā rādītās reklāmas par sabiedriskajām problēmām

Kanādā no 2019. gada 27. augusta līdz 21. oktobrim Google platformās būs aizliegts rādīt tālāk norādīto saturu.

 Reklāmas, kurās ir minēta problēma, saistīta ar federālo politisko partiju, pašreiz ievēlētu Kanādas parlamenta locekli vai amata kandidātu.

Piezīme. Šī politika neattiecas uz ziņu organizāciju rādītajām reklāmām, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par vēlēšanām.

Politiskās reklāmas Singapūrā

Singapūrā ir aizliegts Google platformās rādīt tālāk norādīto saturu.

Reklāmas, kuras ietekmē vai mēģina ietekmēt:
 • prezidenta amata vēlēšanu rezultātus, vispārējās parlamenta locekļu vēlēšanas, jebkura parlamenta locekļa papildvēlēšanas vai referendumu;
 • iedzīvotāju viedokli par tādu jautājumu, kas Singapūrā skar visas sabiedrības intereses vai domstarpības, piemēram, saistībā ar rasi vai reliģiju;
 • likumdošanas procesu vai rezultātus Singapūrā, vai izraisa vai mēģina izraisīt izmaiņas konkrētā likumā, kas attiecas uz visu Singapūras teritoriju vai tās daļu.
Reklāmas, kurās tiek reklamētas tādas politiskās partijas vai citas personu grupas intereses, kas ir organizēta Singapūrā politisku mērķu sasniegšanai.

Informācijas atklāšanas prasības vēlēšanu reklamēšanai 

Google pieprasa, lai visās vēlēšanu reklāmās Eiropas Savienībā, Indijā un Amerikas Savienotajās Valstīs tiktu atklāta informācija par reklāmas apmaksātāju. Lielākajā daļā reklāmas formātu Google automātiski ietvers informācijas “Apmaksā” atklāšanas elementu, izmantojot verifikācijas procesā iegūto informāciju. 

Atļauts ar ierobežojumiem Izmantojot tālāk norādītos Google tīklā pieejamos reklāmu formātus un funkcijas, reklāmdevējam ir pienākums tieši reklāmā ievietot informācijas “Apmaksā” atklāšanas elementu un aiz tā norādīt tās organizācijas nosaukumu vai fiziskās personas vārdu un uzvārdu, kas apmaksā reklāmu. Šai informācijai reklāmā jābūt redzamai visu laiku.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī veida informācijas atklāšana neaizstāj citas spēkā esošās tiesību aktos noteiktās prasības par konkrētas informācijas atklāšanu reklāmā.

Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu

 

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par mūsu politikām, informējiet mūs, sazinoties ar Google Ads atbalsta dienestu
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?