Politisks saturs

 

Ērtības labad Google piedāvā palīdzības centra tulkojumus, taču jebkādas atšķirības tulkojumā nemaina mūsu politiku nozīmi. Versija angļu valodā ir oficiālā versija, kuru izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Display & Video 360 lietotājiem ir jānodrošina atbilstība šīs Google Ads politikas prasībām. Lai skatītu papildu ierobežojumus, apmeklējiet Display & Video 360 palīdzības centru.

Mēs atbalstām atbildīgas politiskās reklāmas, un visām politiskajām reklāmām un galamērķiem ir jāatbilst vietējām juridiskajām prasībām. Minētais ietver kampaņu un vēlēšanu tiesību aktus un noteiktos priekšvēlēšanu aģitācijas “klusuma periodus” visos ģeogrāfiskajos apgabalos, kuros tiek atlasīta šo reklāmu mērķauditorija. 

Google prasības, kas noteiktas politisko un vēlēšanu reklāmu rādīšanai, atšķiras atkarībā no reģiona.

Dažos reģionos vēlēšanu reklāmas var rādīt tikai Google verificēti reklāmdevēji. Šajos reģionos uz vēlēšanu reklāmām attiecas informācijas atklāšanas prasības un mērķauditorijas atlases ierobežojumi. Plašāku informāciju skatiet tālāk. Google Ad Grants konti nav piemēroti vēlēšanu reklāmu rādīšanai un nevar pieteikties vēlēšanu reklāmu rādīšanas verifikācijai šajos reģionos. Informāciju par piemērojamo verifikāciju un ierobežojumiem skatiet attiecīgā reģiona sadaļā. 

Citos reģionos pastāv ierobežojumi, kas attiecas uz politiskajām reklāmām. Šo reģionu sarakstu un aizliegumus skatiet tālāk. Iespējamos papildu aizliegumus un prasības skatiet vietējo juridisko prasību politikā.

Ja reģions, kurā tiek atlasīta jūsu reklāmu mērķauditorija, nav minēts ne šajā rakstā, ne arī attiecīgā reģiona vietējo juridisko prasību politikā, politiskās reklāmas var tikt rādītas, kamēr vien tās atbilst visām pārējām Google Ads politikām un vietējiem tiesību aktiem un noteikumiem.

Politiska satura politikas neievērošanas gadījumā informācija par jūsu kontu un politiskajām reklāmām var tikt atklāta sabiedrībai vai attiecīgajām valsts aģentūrām un regulatoriem.

Vēlēšanu reklāmas

Šajos reģionos vēlēšanu reklāmas var rādīt tikai Google verificēti reklāmdevēji. Tālāk skatiet informāciju par to, kā mēs definējam vēlēšanu reklāmas katrā reģionā, kā arī spēkā esošās prasības reklāmdevējiem.

Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.
Vēlēšanu reklāmas Austrālijā

Vēlēšanu reklāmas Austrālijā ir reklāmas, kurās minēta:

 • politiska partija, pašlaik ievēlēta amatpersona vai Pārstāvju palātas vai Senāta amata kandidāts.

Ņemiet vērā, ka vēlēšanu reklāmu kategorijā nav ietvertas produktu vai pakalpojumu reklāmas, tostarp politisko kampaņu preču (piemēram, T kreklu) reklāmas, vai reklāmas, ko rāda ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par politiskajām partijām, kandidātiem vai pašlaik ievēlētajām amatpersonām.

Tālāk ir norādītas prasības reklāmdevējiem, kas vēlas rādīt vēlēšanu reklāmas Austrālijā.

Prasības par reklāmdevēja verifikāciju vēlēšanu reklāmām Austrālijā

Atļauts ar ierobežojumiem Vēlēšanu reklāmas Austrālijā var rādīt tikai Google verificēti reklāmdevēji. Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.

Problēmu novēršanas rīks
 1. Austrālijas vēlēšanu reklāmas var tikt rādītas tikai Austrālijā. Pārbaudiet, vai jūsu Austrālijas vēlēšanu reklāmas tiek rādītas tikai Austrālijā un vai esat verificēts Austrālijas vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu.
 2. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu, vai rediģējiet to. Tādējādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja ir nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.
 3. Ja nevarat pabeigt verifikācijas procesu, noņemiet saturu, ar kuru tiek pārkāpta vēlēšanu reklāmu politika.
Vēlēšanu reklāmas Eiropas Savienībā

Eiropas Savienībā vēlēšanu reklāmas ir reklāmas, kurās ir ietverts tālāk minētais.

 • Politiska partija, pašlaik ievēlēta amatpersona vai amata kandidāts ES Parlamentā.
 • Politiska partija, pašreizēja amatpersona vai vēlēta valsts amata kandidāts kādā ES dalībvalstī, piemēram, nacionālā parlamenta locekļi un tieši vēlēti prezidenti;
 • Kāds balsošanai noteikts referenduma jautājums, referenduma kampaņu grupa vai aicinājums piedalīties balsošanā saistībā ar valsts referendumu vai valsts vai vietējo referendumu par suverenitāti.

Ņemiet vērā, ka vēlēšanu reklāmu kategorijā nav ietvertas produktu vai pakalpojumu reklāmas, tostarp politisko kampaņu preču (piemēram, T kreklu) reklāmas, vai reklāmas, ko rāda ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par referendumiem, politiskajām partijām, kandidātiem vai pašlaik ievēlētajām amatpersonām.

Tālāk ir norādītas prasības reklāmdevējiem, kuri vēlas rādīt vēlēšanu reklāmas Eiropas Savienībā.


Prasība par reklāmdevēja verificēšanu vēlēšanu reklāmām Eiropas Savienībā

Atļauts ar ierobežojumiem Vēlēšanu reklāmas Eiropas Savienībā var rādīt tikai Google verificēti reklāmdevēji.

Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.

Problēmu novēršanas rīks
 1. ES vēlēšanu reklāmas var tikt rādītas tikai Eiropas Savienībā. Pārbaudiet, vai jūsu ES vēlēšanu reklāmas tiek rādītas tikai Eiropas Savienībā un vai esat verificēts ES vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu

 2. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu, vai rediģējiet to. Tādējādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja ir nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.

 3. Ja nevarat pabeigt verifikācijas procesu, noņemiet saturu, ar kuru tiek pārkāpta vēlēšanu reklāmu politika.

Vēlēšanu reklāmas Indijā

Vēlēšanu reklāmas Indijā ir reklāmas, kurās ir minēta politiska partija, politiska amata kandidāts vai pašreizējs Indijas parlamenta Tautas palātas vai Likumdošanas sapulces loceklis, vai reklāmas, ko rāda politiska partija, politiska amata kandidāts vai pašreizējs Indijas parlamenta Tautas palātas vai Likumdošanas sapulces loceklis.

Ņemiet vērā, ka vēlēšanu reklāmu kategorijā nav ietvertas reklāmas, ko rāda nepolitiskas organizācijas vai personas, lai reklamētu politisko kampaņu preces (piemēram, T kreklus), vai reklāmas, ko rāda ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par politiskajām partijām, Indijas parlamenta Tautas palātas vai Likumdošanas sapulces vēlēšanu kampaņām, kandidātiem vai pašreizējiem Indijas parlamenta Tautas palātas vai Likumdošanas sapulces locekļiem.

Tālāk ir norādītas prasības reklāmdevējiem, kas vēlas rādīt vēlēšanu reklāmas Indijā.

Prasība par reklāmdevēja verificēšanu vēlēšanu reklāmām Indijā
Atļauts ar ierobežojumiem Vēlēšanu reklāmas Indijā var rādīt tikai Google verificēti reklāmdevēji. Reklāmdevējiem, kuri vēl nav verificēti, pirms vēlēšanu reklāmu rādīšanas Indijā ir jāuzsāk verifikācijas process. 
Prasība par reklāmas iepriekšēju sertifikātu vēlēšanu reklāmām Indijā

Atļauts ar ierobežojumiem Ja reklāmdevējs vēlas rādīt vēlēšanu reklāmas Indijā, viņam par katru reklāmu ir jāiesniedz derīgs iepriekšējais sertifikāts, ko izsniegusi Indijas vēlēšanu komisija (Election Commission of India — ECI) vai tās pilnvarota iestāde.

Piezīme. Lai reklāmdevējs varētu iesniegt šo iepriekšējo sertifikātu par katru reklāmu, vispirms viņam ir jāizpilda Google nodrošinātais verifikācijas process.
 

Ja uzņēmums Google jūs jau ir verificējis, šeit varat iesniegt iepriekšējos sertifikātus par vēlēšanu reklāmām

Ja reklamēšanai izmantojat platformu Display & Video 360, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu, lai izpildītu iepriekš norādītās prasības.
Problēmu novēršanas rīks
 1. Indijas vēlēšanu reklāmas var tikt rādītas tikai Indijā. Pārbaudiet, vai jūsu Indijas vēlēšanu reklāmas tiek rādītas tikai Indijā. Pārbaudiet arī, vai jūs ir verificējis uzņēmums Google un vai esat iesniedzis iepriekšējo sertifikātu par katru vēlēšanu reklāmu, ko vēlaties rādīt. Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu.

 2. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja ir nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.

 3. Ja nevarat pabeigt verifikācijas procesu vai jums nav iepriekšējā sertifikāta, noņemiet saturu, ar kuru tiek pārkāpta vēlēšanu reklāmu politika.

Vēlēšanu reklāmas Izraēlā

Vēlēšanu reklāmas Izraēlā ir reklāmas, kurās tiek reklamēts jebkas no tālāk minētā vai kuras rāda tālāk minētās personas/organizācijas.

 • Politiska partija, pašlaik ievēlēta amatpersona vai amata kandidāts Knesetā.
 • Kneseta kandidātu saraksts, ko veido viena vai vairākas politiskās partijas.

Vēlēšanu reklāmu kategorijā nav ietvertas produktu vai pakalpojumu reklāmas, tostarp politisko kampaņu preču (piemēram, T kreklu) reklāmas, vai reklāmas, ko rāda ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par politiskajām partijām, kandidātiem, no vairākām politiskām partijām veidotiem sarakstiem vai pašlaik ievēlētajām amatpersonām. 

Tālāk ir norādītas prasības, kas jāizpilda visiem reklāmdevējiem, kuri vēlas rādīt vēlēšanu reklāmas Izraēlā. 

Prasības par reklāmdevēja verifikāciju vēlēšanu reklāmām Izraēlā

Atļauts ar ierobežojumiem Vēlēšanu reklāmas Izraēlā var rādīt tikai Google verificēti reklāmdevēji.

Atļauts ar ierobežojumiem Kamēr tiek veikta verifikācija, reklāmdevējam ir jāatklāj, vai viņš ir kandidāts, pašlaik ievēlēta amatpersona, politiska partija vai Kneseta kandidātu saraksts, ko veido viena vai vairākas politiskās partijas. Visas reklāmas, kas tiks rādītas no šī reklāmdevēja verificētā konta, tiks uzskatītas par vēlēšanu reklāmām.

Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.

Atļauts ar ierobežojumiem  Reklāmdevējiem savās reklāmās jāiekļauj atrunas saskaņā ar Izraēlas tiesību aktiem.

Problēmu novēršanas rīks
 1. Izraēlas vēlēšanu reklāmas var tikt rādītas tikai Izraēlā. Pārbaudiet, vai jūsu Izraēlas vēlēšanu reklāmas tiek rādītas tikai Izraēlā un vai esat verificēts Izraēlas vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu.
 2. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu, vai rediģējiet to. Tādējādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.
 3. Ja nevarat pabeigt verifikācijas procesu, noņemiet saturu, ar kuru tiek pārkāpta Izraēlas vēlēšanu reklāmu politika. 
Vēlēšanu reklāmas Jaunzēlandē

Vēlēšanu reklāmas Jaunzēlandē ir reklāmas, kurās tiek reklamēts jebkas no tālāk minētā.

 • Politiska partija, pašlaik ievēlēta amatpersona vai amata kandidāts Jaunzēlandes parlamentā.
 • Kāda balsošanai noteikta referenduma iespēja, referenduma iespējas iesniedzējs vai aicinājums piedalīties balsošanā, tiklīdz ar Padomes aktu vai rīkojumu tiek oficiāli izsludināts valsts referendums. 

Vēlēšanu reklāmu kategorijā nav ietvertas produktu vai pakalpojumu reklāmas, tostarp politisko kampaņu preču (piemēram, T kreklu) reklāmas, vai reklāmas, ko rāda ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par politiskajām partijām, kandidātiem vai pašlaik ievēlētajām amatpersonām. 

Vēlēšanu reklāmas Jaunzēlandē drīkst rādīt tikai Google verificēti reklāmdevēji. Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai
 
Prasības par reklāmdevēja verificēšanu vēlēšanu reklāmām Jaunzēlandē

Atļauts ar ierobežojumiem Vēlēšanu reklāmas Jaunzēlandē var rādīt tikai Google verificēti reklāmdevēji.

Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.
 

Atļauts ar ierobežojumiem Reklāmdevējiem ir jāievēro Jaunzēlandes tiesību akti un piemērojamie vēlēšanu komisijas norādījumi par atrunām, tostarp reklāmās norādot skaidru paziņojumu no reklāmdevēja, kur tas nepieciešams. Ja to nosaka tiesību akti, pirms reklāmu iegādes reklāmdevējiem ir jāiegūst pilnvarojums no konkrētas politiskās partijas vai kandidāta.

Atļauts ar ierobežojumiem Reklāmdevējiem ir jāievēro Jaunzēlandes tiesību akti par priekšvēlēšanu periodiem.

Problēmu novēršanas rīks
 1. Jaunzēlandes vēlēšanu reklāmas var tikt rādītas tikai Jaunzēlandē. Pārbaudiet, vai jūsu Jaunzēlandes vēlēšanu reklāmas tiek rādītas tikai Jaunzēlandē un vai esat verificēts Jaunzēlandes vēlēšanu reklāmu rādīšanai.Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu.
 2. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu, vai rediģējiet to. Tādējādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt šis process var būt ilgāks, ja ir jāveic padziļināta pārskatīšana.
 3. Apstipriniet, ka nemēģināt rādīt reklāmas maoru valodā. Diemžēl maoru valoda pašlaik netiek atbalstīta programmā Ads un platformā DV360, tādēļ reklāmas šajā valodā nevar tikt rādītas. Jaunzēlandes vēlēšanu reklāmas atbalstītā valodā, kurās redzams bieži lietots maoru valodas vārds vai frāze, ir atļautas. Detalizētu informāciju par programmā Google Ads atbalstītajām valodām var skatīt šeit un par platformā DV360 atbalstītajām valodām — šeit.
 4. Ja nevarat pabeigt verifikācijas procesu, noņemiet saturu, ar kuru tiek pārkāpta Jaunzēlandes vēlēšanu reklāmu politika.
Vēlēšanu reklāmas Taivānā

Vēlēšanu reklāmas Taivānā ir reklāmas, kurās tiek reklamēts jebkas no tālāk minētā.

 • Politiska partija, pašlaik ievēlēta amatpersona vai vēlēta amata kandidāts prezidenta vai viceprezidenta birojā, likumdošanas iestādes (Yuan) vai tālāk minēto sešu pašvaldību biroju loceklis: Taipeja, Jaunā Taipeja, Taojuaņa, Taidžuna, Tainaņa un Gaosjuna.

Vēlēšanu reklāmu kategorijā netiek ietvertas produktu vai pakalpojumu reklāmas, tostarp politisko kampaņu preču (piemēram, T kreklu) reklāmas, kā arī reklāmas, ko rāda ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par politiskajām partijām, kandidātiem vai pašlaik ievēlētajām amatpersonām.

Tālāk ir norādītas prasības, kas jāievēro visiem reklāmdevējiem, kuri vēlas rādīt vēlēšanu reklāmas Taivānā. 

Reklāmdevēju verifikācijas prasības vēlēšanu reklāmu rādīšanai Taivānā

Atļauts ar ierobežojumiem Vēlēšanu reklāmas Taivānā var rādīt tikai Google verificēti reklāmdevēji. Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.

Atļauts ar ierobežojumiem Reklāmdevējiem ir jāievēro Taivānas tiesību akti par atrunām un priekšvēlēšanu aģitācijas “klusuma periodiem”. .

Problēmu novēršanas rīks
 1. Taivānas vēlēšanu reklāmas var tikt rādītas tikai Taivānā. Pārbaudiet, vai jūsu Taivānas vēlēšanu reklāmas tiek rādītas tikai Taivānā un vai esat verificēts Taivānas vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu.
 2. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu, vai rediģējiet to. Tādējādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja ir nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.
 3. Ja nevarat pabeigt verifikācijas procesu, noņemiet saturu, ar kuru tiek pārkāpta Taivānas vēlēšanu reklāmu politika.
Vēlēšanu reklāmas Apvienotajā Karalistē

Apvienotajā Karalistē vēlēšanu reklāmas ir reklāmas, kurās ir ietverts tālāk minētais.

 • Politiska partija, pašlaik ievēlēta amatpersona vai amata kandidāts Apvienotās Karalistes parlamentā.
 • Kāds balsošanai noteikts referenduma jautājums, referenduma kampaņu grupa vai aicinājums piedalīties balsošanā saistībā ar valsts referendumu vai reģionālo referendumu par suverenitāti.

Ņemiet vērā, ka vēlēšanu reklāmu kategorijā nav ietvertas produktu vai pakalpojumu reklāmas, tostarp politisko kampaņu preču (piemēram, T kreklu) reklāmas, vai reklāmas, ko rāda ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par referendumiem, politiskajām partijām, kandidātiem vai pašlaik ievēlētajām amatpersonām.

Tālāk ir norādītas prasības reklāmdevējiem, kuri vēlas rādīt vēlēšanu reklāmas Apvienotajā Karalistē.

Prasības par reklāmdevēja verificēšanu vēlēšanu reklāmām Apvienotajā Karalistē

Atļauts ar ierobežojumiem Vēlēšanu reklāmas Apvienotajā Karalistē var rādīt tikai Google verificēti reklāmdevēji.

Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.

Problēmu novēršanas rīks
 1. Apvienotās Karalistes vēlēšanu reklāmas var tikt rādītas tikai Apvienotajā Karalistē. Pārbaudiet, vai jūsu Apvienotās Karalistes vēlēšanu reklāmas tiek rādītas tikai Apvienotajā Karalistē un vai esat verificēts Apvienotās Karalistes vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu.
 2. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu, vai rediģējiet to. Tādējādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja ir nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.
 3. Ja nevarat pabeigt verifikācijas procesu, noņemiet saturu, ar kuru tiek pārkāpta vēlēšanu reklāmu politika.
Vēlēšanu reklāmas Amerikas Savienotajās Valstīs

Amerikas Savienotajās Valstīs vēlēšanu reklāmas ir reklāmas, kurās norādīts tālāk minētais.

 • Pašlaik ievēlēta amatpersona vai vēlēta federālā amata kandidāts. Tas ietver tādus federālos amatus kā Amerikas Savienoto Valstu prezidents vai viceprezidents, Amerikas Savienoto Valstu Pārstāvju palātas vai Senāta locekļi.
 • Pašlaik ievēlēta amatpersona vai štata līmenī vēlēta amata kandidāts, piemēram, gubernators, štata sekretārs vai štata likumdošanas iestādes loceklis.
 • Federālā vai štata līmeņa politiskā partija.
 • Štata līmeņa vēlēšanu pasākums, iniciatīva vai izvirzīts kandidāts, kas ir kvalificējies kandidēšanai attiecīgajā štatā.

Ņemiet vērā, ka vēlēšanu reklāmu kategorijā nav ietvertas produktu vai pakalpojumu reklāmas, tostarp politisko kampaņu preču (piemēram, T kreklu) reklāmas, vai reklāmas, ko rāda ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par federālā vai štata līmeņa vēlēšanu kampaņām, politiskajām partijām, kandidātiem, pašlaik ievēlētajām amatpersonām, štata līmeņa vēlēšanu pasākumiem, iniciatīvām vai piedāvājumiem.

Tālāk ir norādītas prasības reklāmdevējiem, kuri vēlas rādīt federālo vai štatu vēlēšanu reklāmas Amerikas Savienotajās Valstīs.

Prasības par reklāmdevēja verificēšanu vēlēšanu reklāmām Amerikas Savienotajās Valstīs

Atļauts ar ierobežojumiem Vēlēšanu reklāmas Amerikas Savienotajās Valstīs var rādīt tikai Google verificēti reklāmdevēji.

Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.

Problēmu novēršanas rīks
 1. ASV vēlēšanu reklāmas var rādīt tikai Amerikas Savienotajās Valstīs. Pārbaudiet, vai jūsu ASV vēlēšanu reklāmas tiek rādītas tikai Amerikas Savienotajās Valstīs un vai esat verificēts ASV vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu
 2. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu, vai rediģējiet to. Tādējādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.
 3. Ja nevarat pabeigt verifikācijas procesu, noņemiet saturu, ar kuru tiek pārkāpta vēlēšanu reklāmu politika.
Štatu un vietējo vēlēšanu reklāmas Amerikas Savienotajās Valstīs

Papildus iepriekš minētajām prasībām noteiktos ASV štatos pastāv arī citi ierobežojumi štata un vietējo vēlēšanu reklāmām. Tālāk ir sniegta detalizēta informācija par katru štatu.

Ierobežojumi Kalifornijā

Kalifornijas komitejām, kurām saskaņā ar Kalifornijas Valdības kodeksa 84504.6 pantu (2018) ir jāsniedz skaidrs paziņojums tiešsaistes platformām pirms tādu atklātu reklāmu iegādes tiešsaistes platformā, kas saistītas ar amata kandidātiem Kalifornijā vai Kalifornijas vēlēšanu pasākumiem, ir arī jāizpilda tālāk norādītās prasības.

Atļauts ar ierobežojumiemKalifornijas komitejām, kuras vēlas iegādāties “reklāmas ar atklāšanas norādi tiešsaistes platformā”, jārīkojas šādi: 1) jāsniedz skaidrs paziņojums uzņēmumam Google un jāiesniedz papildinformācija par sevi mūsu pārredzamības atskaitei un informācijas atklāšanas norādēm reklāmās, kā arī 2) jāveic sava konta verifikācija.

Lūdzu, iesniedziet šo veidlapu, lai pabeigtu skaidra paziņojuma sniegšanas procesu. Ja reklamēšanai izmantojat platformu Display & Video 360, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu, lai izpildītu iepriekš norādītās prasības.

Pēc šī procesa pabeigšanas visas jūsu konta reklāmas būs piemērotas informācijas atklāšanai atbilstoši tiesību aktiem. Tā kā reklāmās iekļautā atklājamā informācija tiks parādīta, izmantojot ikonu “Kāpēc redzama šī reklāma?”, jūs nedrīkstat atteikties no šīs ikonas rādīšanas savās reklāmās. Plašāku informāciju par šo procesu un konta pārvaldības ieteikumus skatiet šajā paraugprakses ceļvedī.

Ierobežojumi Mērilendā
Nav atļauts tālāk minētais.
 Reklāmas, kas saistītas ar vēlēšanu pasākumiem un kandidātiem štata un vietējās vēlēšanās
Ierobežojumi Ņūdžersijā
Nav atļauts tālāk minētais.
 Reklāmas, kas saistītas ar vēlēšanu pasākumiem un kandidātiem vietējās vēlēšanās
Pirms reklāmu iegādes piemērotajiem Ņūdžersijas reklāmdevējiem (sarakstu skatiet tālāk) ir jāizpilda tālāk norādītā prasība.

Atļauts ar ierobežojumiemSaskaņā ar Ņūdžersijas statūtu 19:44A-22.3 sadaļas d) punktu pirms reklāmu iegādes tālāk minētajiem reklāmdevējiem ir jāiesniedz tās reģistrācijas apliecības kopija, kāda jāiesniedz Vēlēšanu likuma uzraudzības komisijā.

Kandidāta komiteja, apvienotā kandidātu komiteja, politiskā komiteja, pastāvīgā politiskā komiteja, neatkarīgo izdevumu komiteja, politiskās partijas komiteja vai likumdošanas vadības komiteja, vai jebkāda cita grupa, kas nav šāda komiteja, vai jebkura persona, kas rada vai piešķir vai kurai rodas izdevumi saistībā ar paziņojuma finansēšanu, kā noteikts Ņūdžersijas statūtu 19:44A-22.3 sadaļas a) un b) punktā.

Šī prasība ir jāizpilda pirms jebkādu reklāmu rādīšanas.

Lūdzu, aizpildiet šo veidlapu, lai izpildītu iepriekš norādītās prasības.

Ierobežojumi Ņujorkā

Pirms politisko reklāmu iegādes Ņujorkas štata neatkarīgām izdevumu komitejām ir jāizpilda tālāk norādītās prasības.  

Atļauts ar ierobežojumiem Neatkarīgām izdevumu komitejām, kas vēlas iegādāties reklāmas vēlēšanu pasākumiem un kandidātiem Ņujorkas štata un vietējās vēlēšanās, ir jāinformē uzņēmums Google, ka tās ir neatkarīgas izdevumu komitejas, un jāiesniedz kopijas reģistrācijas dokumentiem, kuri iesniegti Ņujorkas štata vēlēšanu komisijā. 
 
Lūdzu, aizpildiet šo veidlapu, lai izpildītu iepriekš norādītās prasības.  
Ja reklamēšanai izmantojat platformu Display & Video 360, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu, lai izpildītu iepriekš norādītās prasības.
Ierobežojumi Nevadā
Nav atļauts tālāk minētais.
 Reklāmas, kas saistītas ar vēlēšanu pasākumiem un kandidātiem vietējās vēlēšanās
Ierobežojumi Virdžīnijā

Tiešsaistes politiskā satura reklāmdevējiem Virdžīnijā, kuriem saskaņā ar Virdžīnijas anotētā kodeksa 24.2-960. pantu tiešsaistes platformā ir jāidentificē sevi kā tiešsaistes politiskā satura reklāmdevējus un jāapliecina, ka viņiem saskaņā ar štata un vietējiem tiesību aktiem ir atļauts likumīgi iegādāties vai par samaksu reklamēt tiešsaistes politiskā satura reklāmas, ir jāizpilda tālāk norādītās prasības.

Atļauts ar ierobežojumiemVirdžīnijas tiešsaistes politiskā satura reklāmdevējiem, kuri vēlas iegādāties “tiešsaistes politiskā satura reklāmas”, jārīkojas šādi: 1) jāidentificē sevi uzņēmumam Google kā tiešsaistes politiskā satura reklāmdevējus; 2) jāapliecina uzņēmumam Google, ka viņiem saskaņā ar štata un vietējiem tiesību aktiem ir atļauts likumīgi iegādāties vai par samaksu reklamēt tiešsaistes politiskā satura reklāmas; kā arī 3) jāveic savu kontu verifikācija.

Lūdzu, iesniedziet šo veidlapu, lai pabeigtu pašidentifikācijas un pašnovērtēšanas procesu.

Ierobežojumi Vašingtonā
Nav atļauts tālāk minētais.
 Reklāmas, kas saistītas ar vēlēšanu pasākumiem un kandidātiem štata un vietējās vēlēšanās
Lai ziņotu par reklāmu vai pieprasītu papildu informāciju par reklāmu, ar kuru tiek pārkāpta šī politika, lūdzu, aizpildiet mūsu Vašingtonas vēlēšanu reklāmu informācijas pieprasījuma veidlapu.
Ierobežojumi Sietlā

Nav atļauts tālāk minētais.

 Reklāmas, kas vai nu tieši vai netieši attiecas uz balsu un finansiāla vai kāda cita veida atbalsta iegūšanu jebkāda veida vēlēšanu kampaņā, vai arī ietver vēstījumu, kas attiecas uz jebkādu ar vietējās nozīmes politisku jautājumu saistītu tematu, tostarp tiesību aktiem vai ievēlētas amatpersonas nostāju pret tiem.

Ierobežota mērķauditorijas atlase vēlēšanu reklāmām

Vēlēšanu reklāmu mērķauditorijas atlasei reģionos, kur tiek pieprasīta vēlēšanu reklāmu verifikācija, drīkst izmantot tikai tālāk minētos kritērijus.

Green checkmark, allowed Ģeogrāfisko atrašanās vietu (izņemot rādiusu ap atrašanās vietu)

Green checkmark, allowed Vecumu, dzimumu

Green checkmark, allowed Mērķauditorijas kontekstuālās atlases iespējas, piemēram, reklāmu izvietojumus, tēmas, atslēgvārdus pret vietnēm, lietotnēm, lapām un videoklipiem

Pārējo mērķauditorijas atlases veidu izmantošana vēlēšanu reklāmās nav atļauta.

Informācijas atklāšanas prasības vēlēšanu reklamēšanai

Reģionos, kur tiek pieprasīta vēlēšanu reklāmu verifikācija, visās vēlēšanu reklāmās jābūt ietvertai norādei, kurā atklāta informācija par to, kas apmaksāja reklāmu. Lielākajā daļā reklāmas formātu Google automātiski ģenerēs informācijas “Apmaksā” atklāšanas norādi, izmantojot verifikācijas procesā sniegto informāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī veida informācijas atklāšana neaizstāj nekādas citas, iespējams, spēkā esošās tiesību aktos noteiktās prasības par konkrētas informācijas atklāšanu jūsu reklāmā.

Atļauts ar ierobežojumiem Izmantojot tālāk norādītos Google tīklā pieejamos reklāmu formātus un funkcijas, reklāmdevējam ir pienākums tieši reklāmā iekļaut informācijas “Apmaksā” atklāšanas norādi un pie tās atklāt reklāmu apmaksājušās organizācijas nosaukumu vai fiziskās personas vārdu un uzvārdu. Šai informācijai reklāmā jābūt redzamai visu laiku.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī veida informācijas atklāšana neaizstāj nekādas citas, iespējams, spēkā esošās tiesību aktos noteiktās prasības par konkrētas informācijas atklāšanu jūsu reklāmā.

Reģionālie ierobežojumi

Šajos reģionos pastāv ierobežojumi, kas attiecas uz politiskajām reklāmām. Šo reģionu sarakstu un aizliegumus katram reģionam skatiet tālāk. Iespējamos papildu aizliegumus un prasības skatiet vietējo juridisko prasību politikā.

Kanāda
Vēlēšanu reklāmas Kanādā

Kanādas Vēlēšanu likumā noteiktajā vēlēšanu periodā ir aizliegts Kanādā Google platformās rādīt tālāk minētās reklāmas.

Nav atļauts Reklāmas, kurās ir minēta kāda federālā politiskā partija, federālās politiskās partijas vadītājs vai pašlaik ievēlēts Kanādas parlamenta loceklis vai kandidāts (tostarp pretendents).

Piezīme. Šī politika neattiecas uz reklāmām, ko rāda ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par vēlēšanām. Šī politika arī neietver reklāmas, kurās tiek reklamētas ar sabiedrības veselību saistītas vadlīnijas par Covid-19 vai informācija par vēlēšanu procesiem un kuras rāda oficiālās federālās valdības ministrijas, departamenti vai aģentūras (piemēram, sabiedriskās līdzdalības reklāmas, ko rāda organizācija “Elections Canada”).

Kanādā rādītās reklāmas par sabiedriskajām problēmām

Kanādas Vēlēšanu likumā noteiktajā vēlēšanu periodā ir aizliegts Kanādā Google platformās rādīt tālāk minētās reklāmas.

Nav atļauts Reklāmas, kurās ir minēta problēma, kas saistīta ar kādu federālo politisko partiju, pašlaik ievēlētu Kanādas parlamenta locekli vai kandidātu.

Piezīme. Šī politika neattiecas uz reklāmām, ko rāda ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par vēlēšanām. Šī politika arī neietver reklāmas, kurās tiek reklamētas ar sabiedrības veselību saistītas vadlīnijas par Covid-19 vai informācija par vēlēšanu procesiem un kuras rāda oficiālās federālās valdības ministrijas, departamenti vai aģentūras (piemēram, sabiedriskās līdzdalības reklāmas, ko rāda organizācija “Elections Canada”).

Vēlēšanu reklāmas Ontario

Ontārio tālāk norādītie reklāmu veidi ir aizliegti Google platformās a) 12 mēnešu laikā, pirms tiek izdots rīkojums par plānotām vispārējām vēlēšanām, un b) vēlēšanu periodā, kā definēts Ontārio vēlēšanu finanšu likumā.

Nav atļauts Reklāmas, kurās minēta kāda Ontārio politiskā partija, kādas Ontārio politiskās partijas līderis vai Ontārio provinces likumdevēja varas pašreizējais pārstāvis vai pārstāvja kandidāts.

Piezīme. Šī politika neattiecas uz reklāmām, ko rāda ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par vēlēšanām. Tā arī neietver reklāmas, kuras rāda oficiālās Ontārio valdības ministrijas, departamenti vai aģentūras (piemēram, pilsoniskās līdzdalības reklāmas, ko rāda Elections Ontario).

Reklāmas par sabiedriskajām problēmām Ontārio

Ontārio tālāk norādītie reklāmu veidi ir aizliegti Google platformās a) 12 mēnešu laikā, pirms tiek izdots rīkojums par plānotām vispārējām vēlēšanām, un b) vēlēšanu periodā, kā definēts Ontārio vēlēšanu finanšu likumā.

Nav atļauts Reklāmas, kurās minēta problēma, ar kuru ir saistīta kāda Ontārio politiskā partija, kādas Ontārio politiskās partijas līderis vai Ontārio provinces likumdevēja varas pašreizējais pārstāvis vai pārstāvja kandidāts.

Piezīme. Šī politika neattiecas uz reklāmām, ko rāda ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par vēlēšanām. Tā arī neietver reklāmas, kuras rāda oficiālās Ontārio valdības ministrijas, departamenti vai aģentūras (piemēram, pilsoniskās līdzdalības reklāmas, ko rāda Elections Ontario)

Francija

Francijā laika posmā, kas sākas trīs mēnešus pirms vispārējo vēlēšanu mēneša pirmā datuma un beidzas līdz ar vēlēšanu beigām, Google platformās nedrīkstēs rādīt tālāk norādīto saturu.

 Reklāmas, kurās ir informatīvs saturs, kas saistīts ar debatēm par vispārējas nozīmes jautājumiem.

Tas neietver reklāmas, kuras rāda oficiālās valdības saziņas iestādes (t.i., Service d’information du Gouvernement) un kurās tiek reklamētas ar sabiedrības veselību saistītas Covid-19 krīzes vadlīnijas vai informācija par vēlēšanu procesiem.

Singapūra

Singapūrā ir aizliegts Google platformās rādīt tālāk norādīto saturu.

Reklāmas, kuras ietekmē vai mēģina ietekmēt:
 • prezidenta amata vēlēšanu rezultātus, vispārējās parlamenta locekļu vēlēšanas, jebkura parlamenta locekļa papildvēlēšanas vai referendumu;
 • iedzīvotāju viedokli par tādu jautājumu, kas Singapūrā skar visas sabiedrības intereses vai domstarpības, piemēram, saistībā ar rasi vai reliģiju;
 • likumdošanas procesu vai rezultātus Singapūrā, vai izraisa vai mēģina izraisīt izmaiņas konkrētā likumā, kas attiecas uz visu Singapūras teritoriju vai tās daļu.
Reklāmas, kurās tiek reklamētas tādas politiskās partijas vai citas personu grupas intereses, kas ir organizēta Singapūrā politisku mērķu sasniegšanai.
 

Piezīme. Šī politika neaizliedz valsts ministriju, valsts aģentūru un valsts iestāžu publiskus paziņojumus par sabiedrības interesēm, lai publiskotu vai izplatītu informāciju par valsts politikām, projektiem un/vai institūcijām. Tāpat šī politika neaizliedz informāciju par valsts politikas paziņojumiem tādos notikumos kā Neatkarības dienas sanāksme.

Ja darbojaties valsts ministriju, valsts aģentūru un valsts iestāžu vārdā, lai izplatītu šādus publiskus paziņojumus par sabiedrības interesēm, varat iesniegt pieteikumu šeit.

Dienvidkoreja

Dienvidkorejā ir aizliegts Google platformās rādīt tālāk norādīto saturu.

Reklāmas, kurās minēti politiskie kandidāti vai partijas ar Dienvidkorejā ievēlētām amatpersonām.

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par mūsu politikām, informējiet mūs, sazinoties ar Google Ads atbalsta dienestu
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73067
false