Politisks saturs

Mēs atbalstām atbildīgas politiskās reklāmas, un visām politiskajām reklāmām un galamērķiem ir jāatbilst vietējām juridiskajām prasībām, tostarp tiesību aktiem par kampaņām un vēlēšanām un noteiktajiem priekšvēlēšanu periodiem bez reklāmām visos ģeogrāfiskajos apgabalos, kuros ir atlasīta šo reklāmu mērķauditorija. Politiska satura kategorijā ir ietvertas politisku organizāciju, politisko partiju, politikas jautājumu aizstāvības vai tai paredzētas līdzekļu vākšanas un individuālo kandidātu un politiķu reklāmas.

Politiska satura politikas neievērošanas gadījumā informācija par jūsu kontu un politisko reklāmu var tikt atklāta sabiedrībai vai attiecīgajām valsts aģentūrām un regulatoriem.

Vēlēšanu reklāmas

Vēlēšanu reklāmu rādīšana ir atļauta ar ierobežojumiem noteiktās valstīs. Tālāk skatiet informāciju par to, kā mēs definējam vēlēšanu reklāmas katrā valstī vai reģionā, kā arī spēkā esošās prasības reklāmdevējiem.

Vēlēšanu reklāmas Eiropas Savienībā

 

Eiropas Savienībā vēlēšanu reklāmas ir reklāmas, kurās norādīts tālāk minētais:

 • politiska partija, pašlaik ievēlēta amatpersona vai amata kandidāts ES Parlamentā;
 • politiska partija, pašreizēja amatpersona vai vēlēta valsts amata kandidāts kādā ES dalībvalstī, piemēram, nacionālā parlamenta locekļi un tieši ievēlētie prezidenti;
 • kāds balsošanai noteikts referenduma jautājums, referenduma kampaņu grupa vai aicinājums piedalīties balsošanā saistībā ar valsts referendumu vai valsts vai vietējo referendumu par suverenitāti.

Ņemiet vērā, ka vēlēšanu reklāmu kategorijā nav ietvertas produktu vai pakalpojumu reklāmas, tostarp politisko kampaņu preču (piemēram, T kreklu) reklāmas, vai reklāmas, ko rāda ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par referendumiem, politiskajām partijām, ES kampaņām, kandidātiem vai pašlaik ievēlētajām amatpersonām.

Tālāk ir norādītas prasības reklāmdevējiem, kuri vēlas rādīt vēlēšanu reklāmas Eiropas Savienībā.


Prasība par reklāmdevēja verificēšanu vēlēšanu reklāmām Eiropas Savienībā

Atļauts ar ierobežojumiem Vēlēšanu reklāmas Eiropas Savienībā var rādīt tikai Google verificēti reklāmdevēji.

Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.

Problēmu novēršanas rīks
 1. ES vēlēšanu reklāmas var tikt rādītas tikai Eiropas Savienībā. Pārbaudiet, vai jūsu ES vēlēšanu reklāmas tiek rādītas tikai Eiropas Savienībā un vai esat verificēts ES vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu

 2. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu, vai rediģējiet to. Tādējādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.

 3. Ja nevarat pabeigt verifikācijas procesu, noņemiet saturu, ar kuru tiek pārkāpta vēlēšanu reklāmu politika.

Vēlēšanu reklāmas Indijā

 

2019. gada 15. oktobrī Google sāks ieviest savu politiku par vēlēšanu reklāmām, kurās ir minēta politiska partija, politiska amata kandidāts vai pašreizējs Indijas parlamenta Likumdošanas sapulces (Vidhan Sabha) loceklis, vai reklāmām, ko rāda politiska partija, politiska amata kandidāts vai pašreizējs Indijas parlamenta Likumdošanas sapulces loceklis. Pašlaik reklāmdevēji var pieteikties verifikācijai un iesniegt reklāmu iepriekšējos sertifikātus.

Vēlēšanu reklāmas Indijā ir reklāmas, kurās ir minēta politiska partija, politiska amata kandidāts vai pašreizējs Indijas parlamenta Tautas palātas vai Likumdošanas sapulces loceklis, vai reklāmas, ko rāda politiska partija, politiska amata kandidāts vai pašreizējs Indijas parlamenta Tautas palātas vai Likumdošanas sapulces loceklis.

Ņemiet vērā, ka vēlēšanu reklāmu kategorijā nav ietvertas reklāmas, ko rāda nepolitiskas organizācijas vai personas, lai reklamētu politisko kampaņu preces (piemēram, T kreklus), vai reklāmas, ko rāda ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par politiskajām partijām, Indijas parlamenta Tautas palātas vai Likumdošanas sapulces vēlēšanu kampaņām, kandidātiem vai pašreizējiem Indijas parlamenta Tautas palātas vai Likumdošanas sapulces locekļiem.

Tālāk ir norādītas prasības reklāmdevējiem, kas vēlas rādīt vēlēšanu reklāmas Indijā.

Prasība par reklāmdevēja verificēšanu vēlēšanu reklāmām Indijā
Atļauts ar ierobežojumiemVēlēšanu reklāmas Indijā var rādīt tikai Google verificēti reklāmdevēji. Reklāmdevējiem, kuri vēl nav verificēti, pirms vēlēšanu reklāmu rādīšanas Indijā jāuzsāk verifikācijas process. 
Prasība par reklāmas iepriekšēju sertifikātu vēlēšanu reklāmām Indijā

Atļauts ar ierobežojumiem Ja reklāmdevējs vēlas rādīt vēlēšanu reklāmas Indijā, par katru reklāmu ir jāiesniedz derīgs iepriekšējais sertifikāts, ko izsniegusi Indijas vēlēšanu komisija (Election Commission of India — ECI) vai tās pilnvarota iestāde.

Piezīme. Lai reklāmdevējs varētu iesniegt šo iepriekšējo sertifikātu par katru reklāmu, vispirms viņam ir jāizpilda Google nodrošinātais verifikācijas process.
 

Ja uzņēmums Google jūs jau ir verificējis, šeit varat iesniegt iepriekšējos sertifikātus par vēlēšanu reklāmām

Problēmu novēršanas rīks
 1. Indijas vēlēšanu reklāmas var tikt rādītas tikai Indijā. Pārbaudiet, vai jūsu Indijas vēlēšanu reklāmas tiek rādītas tikai Indijā. Pārbaudiet arī, vai jūs ir verificējis uzņēmums Google un vai esat iesniedzis iepriekšēju sertifikātu par katru vēlēšanu reklāmu, ko vēlaties rādīt. Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu.

 2. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.

 3. Ja nevarat pabeigt verifikācijas procesu vai jums nav iepriekšēja sertifikāta, noņemiet saturu, ar kuru tiek pārkāpta vēlēšanu reklāmu politika.

Vēlēšanu reklāmas Taivānā

Taivānā no 2019. gada 15. novembra līdz 2020. gada 17. janvārim Google platformās būs aizliegts rādīt tālāk norādīto saturu.

 Reklāmas, kurās ir minēta politiska partija, kandidāts, pašreizēja prezidenta vai viceprezidenta vēlētā biroja amatpersona vai Likumdošanas juaņa loceklis.
 

Federālo vēlēšanu reklāmas Amerikas Savienotajās Valstīs

Amerikas Savienotajās Valstīs vēlēšanu reklāmas ir reklāmas, kurās ir minēta pašreizēja amatpersona vai federāla ievēlēta amata kandidāts, piemēram, Amerikas Savienoto Valstu prezidents vai viceprezidents, Amerikas Savienoto Valstu Pārstāvju palātas vai Amerikas Savienoto Valstu Senāta locekļi.

Ņemiet vērā, ka vēlēšanu reklāmu kategorijā nav ietvertas produktu vai pakalpojumu reklāmas, tostarp politisko kampaņu preču (piemēram, T kreklu) reklāmas, vai reklāmas, ko rāda ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par federālo vēlēšanu kampaņām, kandidātiem vai pašreiz ievēlētajām federālajām amatpersonām.

Tālāk ir norādītas prasības reklāmdevējiem, kuri vēlas rādīt federālo vēlēšanu reklāmas Amerikas Savienotajās Valstīs.

Prasība par reklāmdevēja verificēšanu vēlēšanu reklāmām Amerikas Savienotajās Valstīs

Atļauts ar ierobežojumiem Vēlēšanu reklāmas Amerikas Savienotajās Valstīs var rādīt tikai Google verificēti reklāmdevēji. 

Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai

Problēmu novēršanas rīks
 1. ASV vēlēšanu reklāmas var tikt rādītas tikai Amerikas Savienotajās Valstīs. Pārbaudiet, vai jūsu ASV vēlēšanu reklāmas tiek rādītas tikai Amerikas Savienotajās Valstīs un vai esat verificēts ASV vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu
 2. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu, vai rediģējiet to. Tādējādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.
 3. Ja nevarat pabeigt verifikācijas procesu, noņemiet saturu, ar kuru tiek pārkāpta vēlēšanu reklāmu politika.

Štatu vēlēšanu reklāmas Amerikas Savienotajās Valstīs

Papildus iepriekš minētajām prasībām pastāv arī citi ierobežojumi štata un vietējo vēlēšanu reklāmām noteiktos ASV štatos. Tālāk ir sniegta detalizēta informācija par katru štatu.

Ierobežojumi Mērilendā
Nav atļauts tālāk minētais.
 Reklāmas, kas saistītas ar vēlēšanu pasākumiem un kandidātiem štata un vietējās vēlēšanās
Ierobežojumi Ņūdžersijā
Nav atļauts tālāk minētais.
 Reklāmas, kas saistītas ar vēlēšanu pasākumiem un kandidātiem štata un vietējās vēlēšanās
Ierobežojumi Ņujorkā

Pirms politisko reklāmu iegādes Ņujorkas štata neatkarīgām izdevumu komitejām ir jāizpilda tālāk norādītās prasības.  

Atļauts ar ierobežojumiem Neatkarīgām izdevumu komitejām, kas vēlas iegādāties reklāmas vēlēšanu pasākumiem un kandidātiem Ņujorkas štata un vietējās vēlēšanās, ir jāinformē uzņēmums Google, ka tās ir neatkarīgas izdevumu komitejas, un jāiesniedz kopijas reģistrācijas dokumentiem, kuri iesniegti Ņujorkas štata vēlēšanu komisijā. 
 
Lūdzu, aizpildiet šo veidlapu, lai izpildītu iepriekš norādītās prasības.  
Ja reklamēšanai izmantojat platformu Display & Video 360, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu, lai izpildītu iepriekš norādītās prasības.
Ierobežojumi Nevadā
Nav atļauts tālāk minētais.
 Reklāmas, kas saistītas ar vēlēšanu pasākumiem un kandidātiem štata un vietējās vēlēšanās
Ierobežojumi Vašingtonā
Nav atļauts tālāk minētais.
 Reklāmas, kas saistītas ar vēlēšanu pasākumiem un kandidātiem štata un vietējās vēlēšanās

Vēlēšanu reklāmas Kanādā

Kanādā no 2019. gada 30. jūnija līdz 21. oktobrim Google platformās būs aizliegts rādīt tālāk norādīto saturu.

 Reklāmas, kurās ir minēta federālā politiskā partija, federālās politiskās partijas vadītājs, pašreiz ievēlēts Kanādas parlamenta loceklis vai amata kandidāts (tostarp pretendents).

Piezīme. Šī politika neattiecas uz ziņu organizāciju rādītajām reklāmām, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par vēlēšanām.

Kanādā rādītās reklāmas par sabiedriskajām problēmām

Kanādā no 2019. gada 27. augusta līdz 21. oktobrim Google platformās būs aizliegts rādīt tālāk norādīto saturu.

 Reklāmas, kurās ir minēta problēma, saistīta ar federālo politisko partiju, pašreiz ievēlētu Kanādas parlamenta locekli vai amata kandidātu.

Piezīme. Šī politika neattiecas uz ziņu organizāciju rādītajām reklāmām, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par vēlēšanām.

Informācijas atklāšanas prasības vēlēšanu reklamēšanai 

Google pieprasa, lai visās vēlēšanu reklāmās Eiropas Savienībā, Indijā un Amerikas Savienotajās Valstīs būtu norādīts reklāmas apmaksātājs. Lielākajā daļā reklāmas formātu Google automātiski ietvers informācijas atklāšanas elementu “Apmaksā”, izmantojot verifikācijas procesā iegūto informāciju. 

Atļauts ar ierobežojumiem Izmantojot tālāk norādītos Google tīklā pieejamos reklāmu formātus un funkcijas, reklāmdevējam tieši reklāmā ir jāievieto informācijas atklāšanas elements “Apmaksā” un pēc tā jānorāda tās organizācijas nosaukums vai personas vārds un uzvārds, kura apmaksā reklāmu. Šai informācijai reklāmā jābūt redzamai visu laiku.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī veida informācijas atklāšana neaizstāj citas spēkā esošās tiesību aktos noteiktās prasības par konkrētas informācijas atklāšanu reklāmā.

Uzziniet, kā labot noraidītu reklāmu

 

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par mūsu politikām, informējiet mūs, sazinoties ar Google Ads atbalsta dienestu
Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?