Politisks saturs

Google nodrošina mūsu palīdzības centra tulkotās versijas, taču tām nav paredzēts mainīt mūsu politiku saturu. Angļu valodas versija ir oficiālā valodas versija, ko izmantojam savu politiku piemērošanai. Lai skatītu šo rakstu citā valodā, izmantojiet valodu nolaižamo izvēlni lapas apakšdaļā.

Display & Video 360 lietotājiem ir jānodrošina atbilstība šīs Google Ads politikas prasībām. Lai skatītu papildu ierobežojumus, apmeklējiet Display & Video 360 palīdzības centru.

Lai skatītu subtitrus savā valodā, ieslēdziet YouTube subtitrus. Videoklipu atskaņotāja apakšdaļā atlasiet iestatījumu ikonu YouTube iestatījumu ikonas attēls un pēc tam — vienumu “Subtitri” un izvēlieties valodu.


Mēs atbalstām atbildīgas politiskās reklāmas, un visām politiskajām reklāmām un galamērķiem ir jāatbilst vietējām juridiskajām prasībām. Minētais ietver kampaņu un vēlēšanu tiesību aktus un noteiktos priekšvēlēšanu aģitācijas “klusuma periodus” visos ģeogrāfiskajos apgabalos, kuros tiek atlasīta šo reklāmu mērķauditorija. 

Google prasības, kas noteiktas politisko un vēlēšanu reklāmu rādīšanai, atšķiras atkarībā no reģiona.

Dažos reģionos vēlēšanu reklāmas var rādīt tikai Google verificēti reklāmdevēji. Šajos reģionos uz vēlēšanu reklāmām attiecas informācijas atklāšanas prasības un mērķauditorijas atlases ierobežojumi. Plašāku informāciju skatiet tālāk. Google Ad Grants konti nav piemēroti vēlēšanu reklāmu rādīšanai un nevar pieteikties vēlēšanu reklāmu rādīšanas verifikācijai šajos reģionos. Plašāku informāciju par verifikāciju un ierobežojumiem skatiet zem attiecīgā reģiona virsraksta.

Citos reģionos pastāv ierobežojumi, kas attiecas uz politiskajām reklāmām. Šo reģionu sarakstu un aizliegumus skatiet tālāk. Iespējamos papildu aizliegumus un prasības skatiet vietējo juridisko prasību politikā.

Ja jūsu reklāmās ir ietverts politisks saturs, uz ko neattiecas šeit minētie ierobežojumi vai vietējās juridiskās prasības konkrētam reģionam, jūsu reklāmas var tikt rādītas, ja vien tās atbilst visām pārējām Google Ads politikām un vietējiem tiesību aktiem un noteikumiem.

Politiska satura politikas neievērošanas gadījumā informācija par jūsu kontu un politiskajām reklāmām var tikt atklāta sabiedrībai vai attiecīgajām valsts aģentūrām un regulatoriem.

Vēlēšanu reklāmas

Šajos reģionos vēlēšanu reklāmas var rādīt tikai Google verificēti reklāmdevēji. Tālāk skatiet informāciju par to, kā mēs definējam vēlēšanu reklāmas katrā reģionā, kā arī spēkā esošās prasības reklāmdevējiem.   

Lai rādītu vēlēšanu reklāmas reģionā, uz kuru attiecas reklāmu saturs, reklāmdevējam ir jābūt verificētam saskaņā ar šī reģiona verifikācijas procesu vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Piemēram, reklāmdevējam ir jāveic verifikācijas process Austrālijas vēlēšanu reklāmu rādīšanai, lai Austrālijā rādītu Austrālijas vēlēšanu reklāmas.   

Lai rādītu vēlēšanu reklāmas ārpus reģiona, uz kuru attiecas reklāmu saturs, reklāmdevējam ir jāveic verifikācija vēlēšanu reklāmu rādīšanai vai reklāmdevēja identitātes verifikācijas process, kāds noteikts reģionā, kurā atrodas reklāmdevējs. Piemēram, Apvienotajā Karalistē reģistrētam reklāmdevējam ir jāveic Apvienotās Karalistes verifikācijas process, lai rādītu Jaunzēlandes vēlēšanu reklāmas jebkurā reģionā ārpus Jaunzēlandes.

Argentīnas vēlēšanu reklāmas

Argentīnas vēlēšanu reklāmas ir reklāmas, kurās tiek reklamēts jebkas no tālāk minētā.

 • Politiska partija, koalīcija, pašlaik ievēlēta amatpersona vai prezidenta, viceprezidenta, Nacionālā senāta vai Deputātu palātas amata kandidāts.

Tālāk ir norādītas prasības reklāmdevējiem, kas vēlas rādīt Argentīnas vēlēšanu reklāmas.

Reklāmdevēju verifikācijas prasības Argentīnas vēlēšanu reklāmu rādīšanai

Atļauts ar ierobežojumiem Argentīnas vēlēšanu reklāmas Argentīnā drīkst rādīt tikai tie reklāmdevēji, kuri ir veikuši verifikāciju Argentīnas vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.

Atļauts ar ierobežojumiem Argentīnas vēlēšanu reklāmas ārpus Argentīnas var rādīt tikai tie reklāmdevēji, kuri ir veikuši verifikāciju vēlēšanu reklāmu rādīšanai vai reklāmdevēja identitātes verifikāciju. 

Atļauts ar ierobežojumiem Reklāmdevējiem ir jāievēro Argentīnas tiesību akti par priekšvēlēšanu aģitācijas “klusuma periodiem”.

Problēmu novēršana

 1. Ja vēlaties rādīt Argentīnas vēlēšanu reklāmas Argentīnā, jums ir jābūt pabeigtai verifikācijai Argentīnas vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu.
 2. Ja vēlaties rādīt Argentīnas vēlēšanu reklāmas ārpus Argentīnas, jums ir jābūt pabeigtai verifikācijai vēlēšanu reklāmu rādīšanai vai reklāmdevēja identitātes verifikācijai. 
 3. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu, vai rediģējiet to. Tādējādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.
 4. Ja nevarat pabeigt verifikācijas procesu, noņemiet visas reklāmas, ar kurām tiek pārkāpta Argentīnas vēlēšanu reklāmu politika.
Austrālijas vēlēšanu reklāmas

Austrālijas vēlēšanu reklāmas ir reklāmas, kurās tiek reklamēts jebkas no tālāk minētā.

 • Federāla Austrālijas politiskā partija, Austrālijas Pārstāvju palātas vai Senāta amata kandidāts vai Austrālijas Pārstāvju palātā vai Senātā pašlaik ievēlēta federāla amatpersona, vai Austrālijas Vēlēšanu komisijas rīkots referendums vai tautas nobalsošana.
 • Štata vai teritorijas politiskā partija, štata vai teritorijas vēlēta amata kandidāts, pašlaik ievēlēta štata vai teritorijas amatpersona vai štata vai teritorijas vēlēšanu komisijas rīkots referendums vai tautas nobalsošana. Tālāk norādīti attiecīgie štati un teritorijas:
  • Austrālijas galvaspilsētas teritorija;
  • Jaundienvidvelsa;
  • Ziemeļu teritorija;
  • Kvīnslenda;
  • Dienvidaustrālija;
  • Tasmānija;
  • Viktorija;
  • Rietumaustrālija.

Tālāk ir norādītas prasības reklāmdevējiem, kas vēlas rādīt Austrālijas vēlēšanu reklāmas.

Reklāmdevēju verifikācijas prasības Austrālijas vēlēšanu reklāmu rādīšanai

Atļauts ar ierobežojumiem Austrālijas vēlēšanu reklāmas Austrālijā drīkst rādīt tikai tie reklāmdevēji, kas ir veikuši Austrālijas vēlēšanu reklāmu verifikāciju. Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.

Atļauts ar ierobežojumiem Austrālijas vēlēšanu reklāmas ārpus Austrālijas drīkst rādīt tikai tie reklāmdevēji, kas ir veikuši vēlēšanu reklāmu vai reklāmdevēja identitātes verifikāciju.

Problēmu novēršanas rīks
 1. Ja vēlaties rādīt Austrālijas vēlēšanu reklāmas Austrālijā, pārbaudiet, vai esat veicis verifikāciju Austrālijas vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu.
 2. Ja vēlaties rādīt Austrālijas vēlēšanu reklāmas ārpus Austrālijas, pārbaudiet, vai esat veicis vēlēšanu reklāmu vai reklāmdevēja identitātes verifikāciju.
 3. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu, vai rediģējiet to. Tādējādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja ir nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.
 4. Ja nevarat veikt verifikācijas procesu, noņemiet visas reklāmas, ar kurām tiek pārkāpta Austrālijas vēlēšanu reklāmu politika.

Čīles vēlēšanu reklāmas

Čīles vēlēšanu reklāmas ir reklāmas, kurās tiek reklamēts jebkas no tālāk minētā.

 • Politiska partija, koalīcija, pašlaik ievēlēta amatpersona vai prezidenta, Senāta vai Deputātu palātas amata kandidāts.
 • Jautājums vai aicinājums balsot valsts referendumā, kas oficiāli izsludināts ar Augstāko atbrīvošanas dekrētu.

Tālāk ir norādītas prasības reklāmdevējiem, kas vēlas rādīt Čīles vēlēšanu reklāmas.

Reklāmdevēju verifikācijas prasības Čīles vēlēšanu reklāmu rādīšanai

Atļauts ar ierobežojumiem Čīles vēlēšanu reklāmas Čīlē var rādīt tikai tie reklāmdevēji, kuri ir veikuši verifikāciju Čīles vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.

Atļauts ar ierobežojumiem Čīles vēlēšanu reklāmas ārpus Čīles var rādīt tikai tie reklāmdevēji, kuri ir veikuši verifikāciju vēlēšanu reklāmu rādīšanai vai reklāmdevēja identitātes verifikāciju.

Problēmu novēršanas rīks

 1. Ja mēģināt rādīt Čīles vēlēšanu reklāmas Čīlē, pārbaudiet, vai ir veikta verifikācija Čīles vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu.
 2. Ja mēģināt rādīt Čīles vēlēšanu reklāmas ārpus Čīles, pārbaudiet, vai ir veikta verifikācija vēlēšanu reklāmu rādīšanai vai reklāmdevēja identitātes verifikācija.
 3. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu, vai rediģējiet to. Tādējādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja ir nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.
 4. Ja nevarat veikt verifikācijas procesu, noņemiet visas reklāmas, ar kurām tiek pārkāpta Čīles vēlēšanu reklāmu politika.
Eiropas Savienības (ES) vēlēšanu reklāmas

ES vēlēšanu reklāmas ir reklāmas, kurās tiek reklamēts jebkas no tālāk minētā:

 • politiska partija, pašlaik ievēlēta amatpersona vai amata kandidāts ES Parlamentā;
 • politiska partija, pašreizēja amatpersona vai vēlēta valsts amata kandidāts kādā ES dalībvalstī, piemēram, nacionālā parlamenta locekļi un tieši vēlēti prezidenti; vai
 • kāds balsošanai noteikts referenduma jautājums, referenduma kampaņu grupa vai aicinājums piedalīties balsošanā saistībā ar valsts referendumu vai valsts vai vietējo referendumu par suverenitāti.

Tālāk ir norādītas prasības reklāmdevējiem, kas vēlas rādīt ES vēlēšanu reklāmas.


Reklāmdevēju verifikācijas prasība ES vēlēšanu reklāmu rādīšanai

Atļauts ar ierobežojumiem ES vēlēšanu reklāmas Eiropas Savienībā var rādīt tikai tie reklāmdevēji, kas ir veikuši verifikāciju vēlēšanu reklāmu rādīšanai Eiropas Savienībā. Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.

Atļauts ar ierobežojumiem ES vēlēšanu reklāmas ārpus Eiropas Savienības var rādīt tikai tie reklāmdevēji, kas ir veikuši verifikāciju vēlēšanu reklāmu rādīšanai vai reklāmdevēja identitātes verifikāciju.

Problēmu novēršanas rīks
 1. Ja vēlaties rādīt ES vēlēšanu reklāmas Eiropas Savienībā, pārbaudiet, vai esat veicis verifikāciju vēlēšanu reklāmu rādīšanai Eiropas Savienībā. Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu.

 2. Ja vēlaties rādīt ES vēlēšanu reklāmas ārpus Eiropas Savienības, pārbaudiet, vai esat veicis verifikāciju vēlēšanu reklāmu rādīšanai vai reklāmdevēja identitātes verifikāciju.

 3. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu, vai rediģējiet to. Tādējādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja ir nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.

 4. Ja nevarat veikt verifikācijas procesu, noņemiet visas reklāmas, ar kurām tiek pārkāpta ES vēlēšanu reklāmu politika.

Indijas vēlēšanu reklāmas

Indijas vēlēšanu reklāmas ir reklāmas, kurās tiek reklamēts jebkas no tālāk minētā vai kuras rāda tālāk minētās personas/organizācijas.

Tālāk ir norādītas prasības reklāmdevējiem, kas vēlas rādīt Indijas vēlēšanu reklāmas.

Reklāmdevēja verifikācijas prasība Indijas vēlēšanu reklāmu rādīšanai

Ierobežots Indijas vēlēšanu reklāmas Indijā var rādīt tikai tie reklāmdevēji, kas ir veikuši verifikāciju Indijas vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.

Ierobežots Verifikācijas laikā reklāmdevējiem, kuri vēlas rādīt Indijas vēlēšanu reklāmas Indijā, ir jāatklāj, vai tie ir Indijas parlamenta Tautas palātas (Lok Sabha) vai Likumdošanas sapulces (Vidhan Sabha) pašreizēji locekļi, politiskas partijas pārstāvji vai amata kandidāti. Visas reklāmas, kas tiks rādītas no šī reklāmdevēja verificētā konta, tiks uzskatītas par vēlēšanu reklāmām.

Ierobežots Indijas vēlēšanu reklāmas ārpus Indijas var rādīt tikai tie reklāmdevēji, kuri ir veikuši verifikāciju vēlēšanu reklāmu rādīšanai vai reklāmdevēja identitātes verifikāciju.
Prasība par reklāmas iepriekšēju sertifikātu vēlēšanu reklāmām Indijā

Ierobežots Reklāmdevējiem, kuri plāno rādīt Indijas vēlēšanu reklāmas, par katru reklāmu ir jāiesniedz derīgs iepriekšējs sertifikāts, ko izsniegusi Indijas Vēlēšanu komisija (Election Commission of India — ECI) vai tās pilnvarota iestāde.

Piezīme. Lai reklāmdevējs varētu iesniegt šo iepriekšējo sertifikātu par katru reklāmu, viņam vispirms ir jāizpilda Google verifikācijas process.

Ja uzņēmums Google jūs jau ir verificējis, šeit varat iesniegt iepriekšējos sertifikātus par vēlēšanu reklāmām.

Ja reklamēšanai izmantojat platformu Display & Video 360, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu, lai izpildītu iepriekš norādītās prasības.

Iepriekšēji sertifikāti nav nepieciešami reklāmām, ko rāda apolitiskas struktūras, kuras reklamē ar politiku saistītas preces, piemēram, T kreklus, vai reklāmām, ko rāda ziņu aģentūras, lai reklamētu savu piedāvāto ziņu saturu. 

Papildus tam reklāmu iepriekšējie sertifikāti nav nepieciešami reklāmām, ko rāda valsts iestādes vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumi, lai informētu pilsoņus par viņu tiesībām un pienākumiem, valsts politikām, programmām, pakalpojumiem vai iniciatīvām vai par draudiem vai riskiem, kas saistīti ar sabiedrības veselību, drošību vai vidi. Ja pārstāvat valsts iestādi vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumu, kas rāda minētās reklāmas, jums iepriekšēja sertifikāta vietā ir jāiesniedz vēstule, kurā ir apstiprināts, ka uz jūsu rādītajām reklāmām neattiecas Indijas Vēlēšanu komisijas iepriekšēja sertifikāta prasība, un kura ir rakstīta uz jūsu valsts iestādes vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmuma oficiālās veidlapas un apstiprināta ar jūsu zīmogu un parakstu.

Visbeidzot, iepriekšējie sertifikāti nav nepieciešami reklāmām, kuras rāda komerciestāde tikai komerciālā nolūkā un kurās ir ietverts politiska amata kandidāts vai pašreizējs Tautas palātas (Lok Sabha) vai Likumdošanas sapulces (Vidhan Sabha) loceklis, kā to nosaka Indijas vēlēšanu reklāmu politika. Ja pārstāvat komerciestādi, kas rāda minētā veida reklāmas, jums iepriekšēja sertifikāta vietā ir jāiesniedz vēstule, kurā ir apstiprināts, ka uz jūsu rādītajām reklāmām neattiecas Indijas Vēlēšanu komisijas iepriekšēja sertifikāta prasība, un kura ir rakstīta uz jūsu komerciestādes veidlapas un apstiprināta ar jūsu zīmogu un parakstu.

Pat ja iepriekšējie sertifikāti reklāmām nav nepieciešami, reklāmdevējiem, kas vēlas rādīt Indijas vēlēšanu reklāmas, ir jāizpilda Google verifikācijas process.
Problēmu novēršanas rīks
 1. Ja vēlaties rādīt Indijas vēlēšanu reklāmas Indijā, pārbaudiet, vai esat veicis verifikāciju Indijas vēlēšanu reklāmu rādīšanai un iesniedzis iepriekšējo sertifikātu par katru Indijas vēlēšanu reklāmu, ko vēlaties rādīt. Uzziniet vairāk par iepriekšējā sertifikāta iegūšanas procesu vai verifikācijas procesu.
 2. Ja vēlaties rādīt Indijas vēlēšanu reklāmas ārpus Indijas, pārbaudiet, vai esat veicis verifikāciju vēlēšanu reklāmu rādīšanai vai reklāmdevēja identitātes verifikāciju.
 3. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja ir nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.
 4. Ja nevarat veikt verifikācijas procesu vai jums nav iepriekšējā sertifikāta, noņemiet visas reklāmas, ar kurām tiek pārkāpta Indijas vēlēšanu reklāmu politika.
Izraēlas vēlēšanu reklāmas

Izraēlas vēlēšanu reklāmas ir reklāmas, kurās tiek reklamēts jebkas no tālāk minētā vai kuras rāda tālāk minētās personas/organizācijas.

 • Politiska partija, pašlaik ievēlēta amatpersona vai amata kandidāts Knesetā.
 • Kneseta kandidātu saraksts, ko veido viena vai vairākas politiskās partijas.

Tālāk ir norādītas prasības, kas jāizpilda visiem reklāmdevējiem, kuri vēlas rādīt Izraēlas vēlēšanu reklāmas.

Reklāmdevēju verifikācijas prasības Izraēlas vēlēšanu reklāmu rādīšanai

Atļauts ar ierobežojumiem Izraēlas vēlēšanu reklāmas Izraēlā drīkst rādīt tikai tie reklāmdevēji, kuri ir veikuši verifikāciju Izraēlas vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.

Atļauts ar ierobežojumiem Verifikācijas laikā reklāmdevējiem, kuri vēlas rādīt Izraēlas vēlēšanu reklāmas Izraēlā, ir jāatklāj, vai tie ir amata kandidāti, pašlaik ievēlētas amatpersonas, pārstāv politiskas partijas vai Kneseta kandidātu sarakstus, ko veido viena vai vairākas politiskās partijas. Visas reklāmas, kas tiks rādītas no šī reklāmdevēja verificētā konta, tiks uzskatītas par vēlēšanu reklāmām.

Atļauts ar ierobežojumiem  Reklāmdevējiem, kuri vēlas rādīt Izraēlas vēlēšanu reklāmas Izraēlā, savās reklāmās ir jāiekļauj atrunas saskaņā ar Izraēlas tiesību aktiem.

Atļauts ar ierobežojumiem Izraēlas vēlēšanu reklāmas ārpus Izraēlas var rādīt tikai tie reklāmdevēji, kas veikuši verifikāciju vēlēšanu reklāmu rādīšanai vai reklāmdevēja identitātes verifikāciju.

Problēmu novēršanas rīks
 1. Ja vēlaties rādīt Izraēlas vēlēšanu reklāmas Izraēlā, pārbaudiet, vai esat veicis verifikāciju Izraēlas vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu.
 2. Ja vēlaties rādīt Izraēlas vēlēšanu reklāmas ārpus Izraēlas, pārbaudiet, vai esat veicis verifikāciju vēlēšanu reklāmu rādīšanai vai reklāmdevēja identitātes verifikāciju.
 3. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu, vai rediģējiet to. Tādējādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja ir nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.
 4. Ja nevarat veikt verifikācijas procesu, noņemiet visas reklāmas, ar kurām tiek pārkāpta Izraēlas vēlēšanu reklāmu politika.
Meksikas vēlēšanu reklāmas
Meksikas vēlēšanu reklāmas ir reklāmas, kurās tiek reklamēts jebkas no tālāk minētā.
 • Politiska partija, koalīcija, pašlaik ievēlēta amatpersona vai prezidenta, Senāta vai Deputātu palātas amata kandidāts.
 • Valsts Augstākās tiesas oficiāli izziņots tautas nobalsošanas jautājums.

Tālāk ir norādītas prasības reklāmdevējiem, kuri vēlas rādīt Meksikas vēlēšanu reklāmas.

Reklāmdevēju verifikācijas prasības Meksikas vēlēšanu reklāmu rādīšanai

Ierobežots Meksikas vēlēšanu reklāmas Meksikā ir atļauts rādīt tikai aģentūrām. Aģentūrām, kuras vēlas rādīt Meksikas vēlēšanu reklāmas, ir jāveic Google verifikācijas process savu klientu vārdā. Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.

Ierobežots Meksikas vēlēšanu reklāmas Meksikā drīkst rādīt tikai aģentūras organizāciju vārdā. Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.

Ierobežots Reklāmdevēji un aģentūras, ar kuru starpniecību reklāmdevēji rāda Meksikas vēlēšanu reklāmas, darbojas atbilstoši piemērojamajiem Meksikas tiesību aktiem.

Ierobežots Ja mēģināt rādīt Meksikas reklāmas ārpus Meksikas, pārbaudiet, vai esat veicis vēlēšanu reklāmu vai reklāmdevēja identitātes verifikāciju, un pārliecinieties, vai ievērojat vietējos tiesību aktus.

Problēmu novēršanas rīks
 1. Meksikas vēlēšanu reklāmas Meksikā drīkst rādīt tikai aģentūras. Ja mēģināt Meksikas reklāmas rādīt Meksikā, pārbaudiet, vai esat veicis Meksikas vēlēšanu reklāmu verifikāciju. Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu.
 2. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu, vai rediģējiet to. Tādējādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.
 3. Ja nevarat veikt verifikācijas procesu, noņemiet visas reklāmas, ar kurām tiek pārkāpta Meksikas vēlēšanu reklāmu politika.
Jaunzēlandes vēlēšanu reklāmas

Jaunzēlandes vēlēšanu reklāmas ir reklāmas, kurās tiek reklamēts jebkas no tālāk minētā.

 • Politiska partija, pašlaik ievēlēta amatpersona vai amata kandidāts Jaunzēlandes parlamentā.
 • Kāda balsošanai noteikta referenduma iespēja, referenduma iespējas iesniedzējs vai aicinājums piedalīties balsošanā, tiklīdz ar Padomes aktu vai rīkojumu tiek oficiāli izsludināts valsts referendums.
Tālāk ir norādītas prasības reklāmdevējiem, kas vēlas rādīt Jaunzēlandes vēlēšanu reklāmas.
 
Reklāmdevēju verifikācijas prasības Jaunzēlandes vēlēšanu reklāmu rādīšanai

Atļauts ar ierobežojumiem Jaunzēlandes vēlēšanu reklāmas Jaunzēlandē var rādīt tikai tie reklāmdevēji, kas veic verifikāciju Jaunzēlandes vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.

Atļauts ar ierobežojumiem Reklāmdevējiem, kuri vēlas rādīt Jaunzēlandes vēlēšanu reklāmas Jaunzēlandē, ir jāievēro Jaunzēlandes tiesību akti un piemērojamie vēlēšanu komisijas norādījumi par atrunām, tostarp par skaidru reklāmdevēja paziņojumu reklāmās, kur tas nepieciešams. Ja to nosaka tiesību akti, pirms reklāmu iegādes reklāmdevējiem ir jāiegūst pilnvarojums no konkrētas politiskās partijas vai kandidāta.

Atļauts ar ierobežojumiem Reklāmdevējiem, kuri vēlas rādīt Jaunzēlandes vēlēšanu reklāmas Jaunzēlandē, ir jāievēro Jaunzēlandes tiesību akti par priekšvēlēšanu aģitācijas “klusuma periodiem”.

Atļauts ar ierobežojumiem Jaunzēlandes vēlēšanu reklāmas ārpus Jaunzēlandes var rādīt tikai tie reklāmdevēji, kas ir veikuši verifikāciju vēlēšanu reklāmu rādīšanai vai reklāmdevēja identitātes verifikāciju.

Problēmu novēršana
 1. Ja vēlaties rādīt Jaunzēlandes vēlēšanu reklāmas Jaunzēlandē, pārbaudiet, vai esat veicis verifikāciju Jaunzēlandes vēlēšanu reklāmu rādīšanai.Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu.
 2. Ja vēlaties rādīt Jaunzēlandes vēlēšanu reklāmas ārpus Jaunzēlandes, pārbaudiet, vai esat veicis verifikāciju vēlēšanu reklāmu rādīšanai vai reklāmdevēja identitātes verifikāciju.
 3. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu, vai rediģējiet to. Tādējādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja ir nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.
 4. Apstipriniet, ka nemēģināt rādīt reklāmas maoru valodā. Diemžēl maoru valoda pašlaik netiek atbalstīta programmā Google Ads un platformā DV360, tādēļ reklāmas šajā valodā nevar tikt rādītas. Jaunzēlandes vēlēšanu reklāmas atbalstītā valodā, kurās redzams bieži lietots maoru valodas vārds vai frāze, ir atļautas. Detalizētu informāciju par programmā Google Ads atbalstītajām valodām var skatīt šeit un par platformā DV360 atbalstītajām valodām — šeit.
 5. Ja nevarat veikt verifikācijas procesu, noņemiet visas reklāmas, ar kurām tiek pārkāpta Jaunzēlandes vēlēšanu reklāmu politika.

Dienvidāfrikas vēlēšanu reklāmas

Dienvidāfrikas vēlēšanu reklāmas ir reklāmas, kurās tiek reklamēts jebkas no tālāk minētā.

 • Nacionāla politiska partija, pašlaik ievēlēta amatpersona vai Nacionālās asamblejas, Provinču nacionālās padomes, prezidenta vai prezidenta vietnieka kandidāts.

Tālāk ir norādītas prasības reklāmdevējiem, kas vēlas rādīt Dienvidāfrikas vēlēšanu reklāmas.

Reklāmdevēju verifikācijas prasības Dienvidāfrikas vēlēšanu reklāmu rādīšanai

Atļauts ar ierobežojumiem Dienvidāfrikas vēlēšanu reklāmas Dienvidāfrikā var rādīt tikai tie reklāmdevēji, kuri ir veikuši verifikāciju Dienvidāfrikas vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.

Atļauts ar ierobežojumiem Dienvidāfrikas vēlēšanu reklāmas ārpus Dienvidāfrikas var rādīt tikai tie reklāmdevēji, kuri ir veikuši verifikāciju vēlēšanu reklāmu rādīšanai vai reklāmdevēja identitātes verifikāciju.

Problēmu novēršanas rīks

 1. Ja vēlaties rādīt Dienvidāfrikas vēlēšanu reklāmas Dienvidāfrikā, pārbaudiet, vai esat veicis verifikāciju Dienvidāfrikas vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu.
 2. Ja vēlaties rādīt Dienvidāfrikas vēlēšanu reklāmas ārpus Dienvidāfrikas, pārbaudiet, vai esat veicis verifikāciju vēlēšanu reklāmu rādīšanai vai reklāmdevēja identitātes verifikāciju.
 3. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu, vai rediģējiet to. Tādējādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja ir nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.
 4. Ja nevarat veikt verifikācijas procesu, noņemiet visas reklāmas, ar kurām tiek pārkāpta Dienvidāfrikas vēlēšanu reklāmu politika.
Apvienotās Karalistes (AK) vēlēšanu reklāmas

AK vēlēšanu reklāmas ir reklāmas, kurās tiek reklamēts jebkas no tālāk minētā:

 • politiska partija, pašlaik ievēlēta amatpersona vai amata kandidāts Apvienotās Karalistes parlamentā; vai
 • kāds balsošanai noteikts referenduma jautājums, referenduma kampaņu grupa vai aicinājums piedalīties balsošanā saistībā ar valsts referendumu vai reģionālo referendumu par suverenitāti.

Tālāk ir norādītas prasības reklāmdevējiem, kas vēlas rādīt AK vēlēšanu reklāmas.

Reklāmdevēju verifikācijas prasības AK vēlēšanu reklāmu rādīšanai

Atļauts ar ierobežojumiem AK vēlēšanu reklāmas Apvienotajā Karalistē var rādīt tikai tie reklāmdevēji, kuri ir pabeiguši verifikāciju AK vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.

Atļauts ar ierobežojumiem Apvienotās Karalistes vēlēšanu reklāmas ārpus Apvienotās Karalistes var rādīt tikai tie reklāmdevēji, kas ir veikuši verifikāciju vēlēšanu reklāmu rādīšanai vai reklāmdevēja identitātes verifikāciju.

Problēmu novēršanas rīks
 1. Ja vēlaties rādīt Apvienotās Karalistes vēlēšanu reklāmas Apvienotajā Karalistē, pārbaudiet, vai esat veicis Apvienotās Karalistes vēlēšanu reklāmu verifikāciju. Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu.
 2. Ja vēlaties rādīt Apvienotās Karalistes vēlēšanu reklāmas ārpus Apvienotās Karalistes, pārbaudiet, vai esat veicis verifikāciju vēlēšanu reklāmu rādīšanai vai reklāmdevēja identitātes verifikāciju.
 3. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu, vai rediģējiet to. Tādējādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja ir nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.
 4. Ja nevarat veikt verifikācijas procesu, noņemiet visas reklāmas, ar kurām tiek pārkāpta Apvienotās Karalistes vēlēšanu reklāmu politika.
Amerikas Savienoto Valstu (ASV) vēlēšanu reklāmas

ASV vēlēšanu reklāmas ir reklāmas, kurās tiek reklamēts jebkas no tālāk minētā.

 • Pašlaik ievēlēta amatpersona vai vēlēta federālā amata kandidāts. Tas ietver tādus federālos amatus kā Amerikas Savienoto Valstu prezidents vai viceprezidents, Amerikas Savienoto Valstu Pārstāvju palātas vai Senāta locekļi.
 • Pašlaik ievēlēta amatpersona vai štata līmenī vēlēta amata kandidāts, piemēram, gubernators, štata sekretārs vai štata likumdošanas iestādes loceklis.
 • Federālā vai štata līmeņa politiskā partija.
 • Štata līmeņa vēlēšanu pasākums, iniciatīva vai izvirzīts kandidāts, kas ir kvalificējies kandidēšanai vēlēšanās attiecīgajā štatā.

Tālāk ir norādītas prasības reklāmdevējiem, kas vēlas rādīt ASV vēlēšanu reklāmas.

Reklāmdevēju verifikācijas prasības ASV vēlēšanu reklāmu rādīšanai

Atļauts ar ierobežojumiem ASV vēlēšanu reklāmas Amerikas Savienotajās Valstīs var rādīt tikai tie reklāmdevēji, kuri ir veikuši verifikāciju ASV vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet, kā pieteikties verifikācijai.

Atļauts ar ierobežojumiem ASV vēlēšanu reklāmas ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm var rādīt tikai tie reklāmdevēji, kas ir veikuši verifikāciju vēlēšanu reklāmu rādīšanai vai reklāmdevēja identitātes verifikāciju.

Problēmu novēršanas rīks
 1. Ja vēlaties rādīt ASV vēlēšanu reklāmas Amerikas Savienotajās Valstīs, pārbaudiet, vai esat veicis verifikāciju ASV vēlēšanu reklāmu rādīšanai. Uzziniet vairāk par verifikācijas procesu.
 2. Ja vēlaties rādīt ASV vēlēšanu reklāmas ārpus Amerikas Savienotajām Valstīm, pārbaudiet vai esat veicis verifikāciju vēlēšanu reklāmu rādīšanai vai reklāmdevēja identitātes verifikāciju.
 3. Sazinieties ar mums, lai mēs vēlreiz pārskatītu jūsu reklāmu, vai rediģējiet to. Tādējādi reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai. Lielākā daļa reklāmu tiek pārskatītas vienas darbadienas laikā, tomēr dažkārt, ja ir nepieciešama padziļināta pārskatīšana, šis process var būt ilgāks.
 4. Ja nevarat veikt verifikācijas procesu, noņemiet visas reklāmas, ar kurām tiek pārkāpta ASV vēlēšanu reklāmu politika.
Štatu un vietējo vēlēšanu reklāmas Amerikas Savienotajās Valstīs

Papildus iepriekš minētajām prasībām dažos ASV štatos pastāv vēl citi ierobežojumi štata un vietējo vēlēšanu reklāmām. Tālāk ir sniegta detalizēta informācija par katru štatu.

Ierobežojumi Kalifornijā

Kalifornijas komitejām, kurām saskaņā ar Kalifornijas Valdības kodeksa 84504.6 pantu (2018) ir jāsniedz skaidrs paziņojums tiešsaistes platformām pirms tādu atklātu reklāmu iegādes tiešsaistes platformā, kas saistītas ar amata kandidātiem Kalifornijā vai Kalifornijas vēlēšanu pasākumiem, ir arī jāizpilda tālāk norādītās prasības.

Atļauts ar ierobežojumiemKalifornijas komitejām, kuras vēlas iegādāties “reklāmas ar atklāšanas norādi tiešsaistes platformā”, jārīkojas šādi: 1) jāsniedz skaidrs paziņojums uzņēmumam Google un jāiesniedz papildinformācija par sevi mūsu pārredzamības atskaitei un informācijas atklāšanas norādēm reklāmās, kā arī 2) jāveic sava konta verifikācija.

Lūdzu, iesniedziet šo veidlapu, lai pabeigtu skaidra paziņojuma sniegšanas procesu. Ja reklamēšanai izmantojat platformu Display & Video 360, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu, lai izpildītu iepriekš norādītās prasības.

Pēc šī procesa pabeigšanas visas jūsu konta reklāmas būs piemērotas informācijas atklāšanai atbilstoši tiesību aktiem. Tā kā reklāmās iekļautā atklājamā informācija tiks parādīta, izmantojot ikonu “Kāpēc redzama šī reklāma?”, jūs nedrīkstat atteikties no šīs ikonas rādīšanas savās reklāmās. Plašāku informāciju par šo procesu un konta pārvaldības ieteikumus skatiet šajā paraugprakses ceļvedī.

Aidaho ierobežojumi

Nav atļauts tālāk minētais.

Reklāmas, kas saistītas ar vēlēšanu pasākumiem un kandidātiem vietējās vēlēšanās

Ierobežojumi Mērilendā
Nav atļauts tālāk minētais.
 Reklāmas, kas saistītas ar vēlēšanu pasākumiem un kandidātiem štata un vietējās vēlēšanās
Ierobežojumi Nevadā
Nav atļauts tālāk minētais.
 Reklāmas, kas saistītas ar vēlēšanu pasākumiem un kandidātiem vietējās vēlēšanās
Ierobežojumi Ņūdžersijā
Nav atļauts tālāk minētais.
 Reklāmas, kas saistītas ar vēlēšanu pasākumiem un kandidātiem vietējās vēlēšanās
Pirms reklāmu iegādes piemērotajiem Ņūdžersijas reklāmdevējiem (sarakstu skatiet tālāk) ir jāizpilda tālāk norādītā prasība.

Atļauts ar ierobežojumiemSaskaņā ar Ņūdžersijas statūtu 19:44A-22.3 sadaļas d) punktu pirms reklāmu iegādes tālāk minētajiem reklāmdevējiem ir jāiesniedz tās reģistrācijas apliecības kopija, kāda jāiesniedz Vēlēšanu likuma uzraudzības komisijā.

Kandidāta komiteja, apvienotā kandidātu komiteja, politiskā komiteja, pastāvīgā politiskā komiteja, neatkarīgo izdevumu komiteja, politiskās partijas komiteja vai likumdošanas vadības komiteja, vai jebkāda cita grupa, kas nav šāda komiteja, vai jebkura persona, kas rada vai piešķir vai kurai rodas izdevumi saistībā ar paziņojuma finansēšanu, kā noteikts Ņūdžersijas statūtu 19:44A-22.3 sadaļas a) un b) punktā.

Šī prasība ir jāizpilda pirms jebkādu reklāmu rādīšanas.

Lūdzu, aizpildiet šo veidlapu, lai izpildītu iepriekš norādītās prasības.

Ierobežojumi Ņujorkā

Pirms politisko reklāmu iegādes Ņujorkas štata neatkarīgām izdevumu komitejām ir jāizpilda tālāk norādītās prasības.  

Atļauts ar ierobežojumiem Neatkarīgām izdevumu komitejām, kas vēlas iegādāties reklāmas vēlēšanu pasākumiem un kandidātiem Ņujorkas štata un vietējās vēlēšanās, ir jāinformē uzņēmums Google, ka tās ir neatkarīgas izdevumu komitejas, un jāiesniedz kopijas reģistrācijas dokumentiem, kuri iesniegti Ņujorkas štata vēlēšanu komisijā. 
 
Lūdzu, aizpildiet šo veidlapu, lai izpildītu iepriekš norādītās prasības.  
Ja reklamēšanai izmantojat platformu Display & Video 360, lūdzu, aizpildiet šo veidlapu, lai izpildītu iepriekš norādītās prasības.
Ierobežojumi Virdžīnijā

Tiešsaistes politiskā satura reklāmdevējiem Virdžīnijā, kuriem saskaņā ar Virdžīnijas anotētā kodeksa 24.2-960. pantu tiešsaistes platformā ir jāidentificē sevi kā tiešsaistes politiskā satura reklāmdevējus un jāapliecina, ka viņiem saskaņā ar štata un vietējiem tiesību aktiem ir atļauts likumīgi iegādāties vai par samaksu reklamēt tiešsaistes politiskā satura reklāmas, ir jāizpilda tālāk norādītās prasības.

Atļauts ar ierobežojumiemVirdžīnijas tiešsaistes politiskā satura reklāmdevējiem, kuri vēlas iegādāties “tiešsaistes politiskā satura reklāmas”, jārīkojas šādi: 1) jāidentificē sevi uzņēmumam Google kā tiešsaistes politiskā satura reklāmdevējus; 2) jāapliecina uzņēmumam Google, ka viņiem saskaņā ar štata un vietējiem tiesību aktiem ir atļauts likumīgi iegādāties vai par samaksu reklamēt tiešsaistes politiskā satura reklāmas; kā arī 3) jāveic savu kontu verifikācija.

Lūdzu, iesniedziet šo veidlapu, lai pabeigtu pašidentifikācijas un pašnovērtēšanas procesu.

Ierobežojumi Vašingtonā
Nav atļauts tālāk minētais.
 Reklāmas, kas saistītas ar vēlēšanu pasākumiem un kandidātiem štata un vietējās vēlēšanās
Lai ziņotu par reklāmu vai pieprasītu papildu informāciju par reklāmu, ar kuru tiek pārkāpta šī politika, lūdzu, aizpildiet mūsu Vašingtonas vēlēšanu reklāmu informācijas pieprasījuma veidlapu.
Ierobežojumi Sietlā

Nav atļauts tālāk minētais.

 Reklāmas, kas vai nu tieši vai netieši attiecas uz balsu un finansiāla vai kāda cita veida atbalsta iegūšanu jebkāda veida vēlēšanu kampaņā, vai arī ietver vēstījumu, kas attiecas uz jebkādu ar vietējās nozīmes politisku jautājumu saistītu tematu, tostarp tiesību aktiem vai ievēlētas amatpersonas nostāju pret tiem.

Ierobežota mērķauditorijas atlase vēlēšanu reklāmām

Vēlēšanu reklāmu mērķauditorijas atlasei drīkst izmantot tikai tālāk minētos kritērijus.

Green checkmark, allowed Ģeogrāfisko atrašanās vietu (izņemot rādiusu ap atrašanās vietu)

Green checkmark, allowed Vecumu, dzimumu

Green checkmark, allowed Mērķauditorijas kontekstuālās atlases iespējas, piemēram, reklāmu izvietojumus, tēmas, atslēgvārdus pret vietnēm, lietotnēm, lapām un videoklipiem

Pārējo mērķauditorijas atlases veidu izmantošana vēlēšanu reklāmās nav atļauta.

Informācijas atklāšanas prasības vēlēšanu reklamēšanai

Visās vēlēšanu reklāmās, ko rāda verificēti vēlēšanu reklāmdevēji reģionos, kur nepieciešama verifikācija vēlēšanu reklāmu rādīšanai, ir jābūt iekļautai informācijas atklāšanas norādei, kurā identificēts reklāmas apmaksātājs. Lielākajā daļā reklāmas formātu Google automātiski ģenerēs informācijas “Apmaksā” atklāšanas norādi, izmantojot verifikācijas procesā sniegto informāciju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī informācijas atklāšanas norāde neaizstāj nekādas citas informācijas atklāšanas norādes, kas jums var būt jāiekļauj reklāmā saskaņā ar tiesību aktiem.

Atļauts ar ierobežojumiem Izmantojot tālāk norādītos Google tīklā pieejamos reklāmu formātus un funkcijas, reklāmdevējam ir pienākums tieši reklāmā iekļaut informācijas “Apmaksā” atklāšanas norādi un pie tās atklāt reklāmu apmaksājušās organizācijas nosaukumu vai fiziskās personas vārdu un uzvārdu. Vizuālos formātos informācijai ir jābūt redzamai visu laiku un attēlotai pietiekamā lielumā, lai vidusmēra skatītājs to varētu salasīt. Audio formātos informācijai skaņas augstuma, intonācijas un ātruma ziņā būtībā jālīdzinās pārējai reklāmai.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka šī informācijas atklāšanas norāde neaizstāj nekādas citas informācijas atklāšanas norādes, kas jums var būt jāiekļauj reklāmā saskaņā ar tiesību aktiem.

Informācijas atklāšanas prasības, kas attiecas uz mākslīgu saturu

Mēs uzskatām, ka lietotājiem ir jābūt informētiem, lai viņi varētu pieņemt pārdomātus lēmumus, skatoties vēlēšanu reklāmas, kurās ir mākslīgs saturs, kas ir digitāli mainīts vai ģenerēts. Tādēļ verificētajiem vēlēšanu reklāmdevējiem tajos reģionos, kuros obligāti jāveic verifikācija, ir skaidri jāatklāj informācija gadījumos, ja to reklāmās ir iekļauts mākslīgs saturs, kurā tiek šķietami attēloti reāli vai reālistiska izskata cilvēki vai notikumi. Šai informācijas atklāšanas norādei ir jābūt skaidrai un labi redzamai, un tai ir jābūt izvietotai tādā vietā, kurā lietotāji to, visticamāk, pamanīs. Šī politika attiecas uz attēlu, video un audio saturu.

Šīs informācijas atklāšanas prasības neattiecas uz reklāmām, kurās iekļautais mākslīgais saturs ir pārveidots vai ģenerēts reklāmā izteiktajiem apgalvojumiem nebūtiskā veidā. Tas ietver tādu rediģēšanas paņēmienu izmantošanu kā attēla lieluma maiņa, apgriešana, krāsu vai spilgtuma korekcijas, defektu korekcijas (piemēram, “sarkano acu” noņemšana) vai fona labojumi, kuru rezultātā netiek radīts reālistisks patiesu notikumu attēlojums.

Tālāk ir minēti daži tāda reklāmu satura piemēri, kam būtu nepieciešams iekļaut skaidru un labi redzamu informācijas atklāšanas norādi.

 • Reklāma ar mākslīgu saturu, kurā šķiet, ka cilvēks saka vai dara to, ko nav teicis vai darījis.
 • Reklāma ar mākslīgu saturu, kurā pārveidots patiesa notikuma videoieraksts vai kurā ģenerēts reālistisks notikuma attēlojums, atspoguļojot ainas, kas faktiski nav notikušas.

Pieņemamais informācijas atklāšanas formulējums atšķirsies atkarībā no konkrētā reklāmas konteksta. Tālāk ir minēti daži piemēri.

 • Šo audio materiālu veidoja dators.
 • Šajā attēlā nav atainoti reāli notikumi.
 • Šis video saturs ir mākslīgi veidots.
Šīs politikas pārkāpumu dēļ konta darbība netiks apturēta nekavējoties bez iepriekšēja aizrādījuma. Vismaz septiņas dienas pirms konta darbības apturēšanas tiks nosūtīts aizrādījums. Uzziniet vairāk par kontiem, kuru darbība ir apturēta.

Reģionālie ierobežojumi

Šajos reģionos pastāv ierobežojumi, kas attiecas uz politiskajām reklāmām. Šo reģionu sarakstu un aizliegumus katram reģionam skatiet tālāk. Iespējamos papildu aizliegumus un prasības skatiet vietējo juridisko prasību politikā.

Brazīlija

Google platformās Brazīlijā ir aizliegts tālāk minētais.

Sarkana zīme x Ar politiku un vēlēšanām saistīts saturs, kā tas ir definēts Brazīlijas Augstākās vēlēšanu tiesas (TSE) lēmumā Nr. 23,732/2024:
 • reklāmas, kurās atainotas vēlēšanas, politiskās partijas, federācijas un koalīcijas, vēlētie amati, valdības priekšlikumi, likumprojekti, balsošanas tiesību un citu ar vēlēšanu procesu saistītu tiesību un jautājumu īstenošana.
Kanāda
Kanādas vēlēšanu reklāmas

Kanādas Vēlēšanu likumā noteiktajā vēlēšanu periodā ir aizliegts Kanādā Google platformās rādīt tālāk minētās reklāmas.

Nav atļauts Reklāmas, kurās ir minēta kāda federālā politiskā partija, federālās politiskās partijas vadītājs vai pašlaik ievēlēts Kanādas parlamenta loceklis vai kandidāts (tostarp pretendents).

Piezīme. Šī politika neattiecas uz reklāmām, ko rāda Kanādas ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto ziņu saturu par vēlēšanām. Šī politika arī neietver reklāmas, kurās tiek reklamētas ar sabiedrības veselību saistītas vadlīnijas par Covid-19 vai informācija par vēlēšanu procesiem un kuras rāda oficiālās federālās valdības ministrijas, departamenti vai aģentūras (piemēram, sabiedriskās līdzdalības reklāmas, ko rāda organizācija “Elections Canada”).

Reklāmas par sabiedriskajām problēmām Kanādā

Kanādas Vēlēšanu likumā noteiktajā vēlēšanu periodā ir aizliegts Kanādā Google platformās rādīt tālāk minētās reklāmas.

Nav atļauts Reklāmas, kurās ir minēta problēma, kas saistīta ar kādu federālo politisko partiju, pašlaik ievēlētu Kanādas parlamenta locekli vai kandidātu.

Piezīme. Šī politika neattiecas uz reklāmām, ko rāda Kanādas ziņu organizācijas, lai reklamētu savu piedāvāto saturu par vēlēšanām. Šī politika arī neietver reklāmas, kurās tiek reklamētas ar sabiedrības veselību saistītas vadlīnijas par Covid-19 vai informācija par vēlēšanu procesiem un kuras rāda oficiālās federālās valdības ministrijas, departamenti vai aģentūras (piemēram, sabiedriskās līdzdalības reklāmas, ko rāda organizācija “Elections Canada”).

Problēmu novēršanas rīks
 1. Ja jūsu reklāmas tiek noraidītas, taču uzskatāt, ka tā ir kļūda (piemēram, ja pārstāvat Kanādas ziņu organizāciju, kas reklamē savu piedāvāto ziņu saturu, un savā Google Ads maksājumu profilā kā reklāmu rādīšanas valsti esat atlasījis Kanādu), varat sazināties ar mums, lai pieprasītu reklāmas atkārtotu pārskatīšanu, vai arī varat tieši rediģēt reklāmu. Pēc rediģēšanas reklāma un tās galamērķis tiks atkārtoti iesniegti pārskatīšanai.
 2. Ja nevarat nodrošināt atbilstību iepriekš minētajiem ziņu izņēmuma kritērijiem, noņemiet no reklāmas visu saturu, ar ko tiek pārkāpti reģionālie ierobežojumi.
Francija

Francijā laika posmā, kas sākas trīs mēnešus pirms vispārējo vēlēšanu mēneša pirmā datuma un beidzas līdz ar vēlēšanu beigām, Google platformās nedrīkstēs rādīt tālāk norādīto saturu.

 Reklāmas, kurās ir informatīvs saturs, kas saistīts ar debatēm par vispārējas nozīmes jautājumiem.

Tas neietver reklāmas, kuras rāda oficiālās valdības saziņas iestādes (t.i., Service d’information du Gouvernement) un kurās tiek reklamētas ar sabiedrības veselību saistītas Covid-19 krīzes vadlīnijas vai informācija par vēlēšanu procesiem.

Indonēzija

Indonēzijā ir aizliegts Google platformās rādīt tālāk norādīto saturu.

Reklāmas, kurās minēti Indonēzijā vēlētu amatu politiskie kandidāti vai partijas.

Japāna

Japānā ir aizliegts Google platformās rādīt tālāk norādīto saturu.

Ārpus Japānas valdības noteiktā vēlēšanu kampaņas perioda:

 • reklāmas, kurās minēta politiskā partija, politiskās partijas līderis vai vēlēta amata kandidāts un kurās iekļauts aicinājums balsot vēlēšanās vai kuras novirza lietotājus uz galveno lapu ar aicinājumu balsot vēlēšanās.

Japānas valdības noteiktajā vēlēšanu kampaņas periodā:

 • reklāmas, kurās minēta politiskā partija, politiskās partijas līderis vai vēlēta amata kandidāts un kurās iekļauts aicinājums balsot vēlēšanās, un
 • reklāmas, kurās minēts vēlēta amata kandidāts un kurās tiek reklamētas politisko partiju vai amatpersonu nostādnes.
Filipīnas

Vēlēšanu komisijas (Commission on Elections) noteiktajā vēlēšanu kampaņas periodā vai klusajā periodā Filipīnās ir aizliegts Google platformās rādīt tālāk minētās reklāmas.

Nav atļauts Reklāmas, kas reklamē jebkuru politisko partiju vai jebkuras personas vai partijas kandidatūru valsts amatam vai ir opozīcijā šādai partijai vai personas vai partijas kandidatūrai.

Singapūra

Singapūrā ir aizliegts Google platformās rādīt tālāk norādīto saturu.

Reklāmas, kuras ietekmē vai mēģina ietekmēt:
 • prezidenta amata vēlēšanu rezultātus, vispārējās parlamenta locekļu vēlēšanas, jebkura parlamenta locekļa papildvēlēšanas vai referendumu;
 • iedzīvotāju viedokli par tādu jautājumu, kas Singapūrā skar visas sabiedrības intereses vai domstarpības, piemēram, saistībā ar rasi vai reliģiju;
 • likumdošanas procesu vai rezultātus Singapūrā, vai izraisa vai mēģina izraisīt izmaiņas konkrētā likumā, kas attiecas uz visu Singapūras teritoriju vai tās daļu.
Reklāmas, kurās tiek reklamētas tādas politiskās partijas vai citas personu grupas intereses, kas ir organizēta Singapūrā politisku mērķu sasniegšanai.
 

Piezīme. Šī politika neaizliedz valsts ministriju, valsts aģentūru un valsts iestāžu publiskus paziņojumus par sabiedrības interesēm, lai publiskotu vai izplatītu informāciju par valsts politikām, projektiem un/vai institūcijām. Tāpat šī politika neaizliedz informāciju par valsts politikas paziņojumiem tādos notikumos kā Neatkarības dienas sanāksme.

Ja darbojaties valsts ministriju, valsts aģentūru un valsts iestāžu vārdā, lai izplatītu šādus publiskus paziņojumus par sabiedrības interesēm, varat iesniegt pieteikumu šeit.

Dienvidkoreja

Dienvidkorejā ir aizliegts Google platformās rādīt tālāk norādīto saturu.

Reklāmas, kurās minēti politiskie kandidāti vai partijas ar Dienvidkorejā ievēlētām amatpersonām.

Taivāna

Google platformās Taivānā ir aizliegts tālāk minētais.

Nav atļauts Reklāmas, kurās tiek reklamēta politiska partija, pašlaik ievēlēta amatpersona vai kandidāts, kas pretendē uz vēlētu amatu prezidenta vai viceprezidenta birojā, deputāta amatu likumdošanas iestādē (Yuan), pašvaldībā, apgabala (pilsētas) padomē, pārstāvju amatiem pilsētas pārvaldes rajona kongresos, kalnu pamatiedzīvotāju apgabalu kongresos, vadītāju amatiem pašvaldībās (mēru amatiem pašvaldībās), vadītāju amatiem apgabalos (pilsētās), kā arī priekšnieku amatiem pilsētu pārvaldes rajonos (pilsētās), pamatiedzīvotāju apgabalos un ciematos (pilsētpagastos).

Vai nepieciešama palīdzība?

Ja jums ir jautājumi par mūsu politikām, informējiet mūs, sazinoties ar Google Ads atbalsta dienestu

Vai tas bija noderīgs?

Kā varam to uzlabot?
Meklēšana
Notīrīt meklēšanu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne