תוכן פוליטי

Google מספקת גרסאות מתורגמות של מרכז העזרה כדי להקל עליכם, אולם גרסאות אלה אינן משנות את משמעות. אנחנו אוכפים את המדיניות לפי נוסח הגרסה באנגלית. כדי לקרוא את המאמר הזה בשפה אחרת, השתמשו בתפריט הנפתח שבתחתית הדף.

משתמשי Display & Video 360 חייבים לפעול בהתאם למדיניות הזו של Google Ads. מידע על הגבלות נוספות ניתן למצוא במרכז העזרה של Display & Video 360.

אנחנו תומכים בפרסום פוליטי אחראי ודורשים שכל המודעות הפוליטיות וכל היעדים שאליהם הן מכוונות יצייתו לכל הדרישות המשפטיות המקומיות באזורים שאליהם הן מטרגטות, כולל חוקים בנושא בחירות וקמפיינים פוליטיים, כמו גם חוקים בנוגע להפסקת התעמולה לקראת מועד הבחירות. 

באזורים שונים יש ל-Google דרישות שונות לפרסום פוליטי ופרסום בנושא בחירות.

באזורים מסוימים מודעות בנושא בחירות יכולות להופיע רק אם המפרסם אומת על-ידי Google.  באזורים אלה מודעות בנושא בחירות כפופות לדרישות לגבי גילוי נאות ולהגבלות טירגוט. מידע נוסף מפורט בהמשך.  חשבונות בתוכנית המענקים של Google לעמותות אינם זכאים להציג מודעות בנושא בחירות או להגיש בקשה לאימות עבור מודעות בנושא בחירות באזורים האלה.  למידע על אימות והגבלה יש לחפש מידע מתחת לכותרת של האזור המתאים. 

באזורים אחרים חלות הגבלות על מודעות פוליטיות. למטה תוכלו לראות רשימה של האזורים האלה ושל התוכן שאסור לפרסם.  ייתכן שיחולו הגבלות או דרישות נוספות המפורטות במדיניות לגבי דרישות משפטיות מקומיות.

אם האזור שאליו טירגטתם את המודעות לא נכלל כאן או בדרישות המקומיות החלות באזור מסוים, מודעות פוליטיות יכולות להופיע כל עוד הן עומדות בכל שאר סעיפי המדיניות של Google Ads, כמו גם התקנות והחוקים המקומיים.

פרסום תוכן שלא עומד בדרישות של מדיניות התוכן הפוליטי, יכול לגרום לכך שמידע על החשבון והמודעות הפוליטיות שלכם יהיה גלוי לציבור או לרשויות ממשלתיות ורשויות רגולציה רלוונטיות.

מודעות בנושא בחירות

באזורים אלה, ניתן להציג מודעות בנושא בחירות רק אם המפרסם אומת על-ידי Google. בהמשך מוסבר איך אנחנו מגדירים מודעות בנושא בחירות בכל אזור, כמו גם הדרישות החלות על המפרסמים.

למידע על שליחת בקשה לאימות.
מודעות בנושא בחירות באוסטרליה

מודעות בנושא בחירות באוסטרליה הן מודעות שמפרסמות:

 • מפלגה, נבחר ציבור מכהן או מועמד לבית הנבחרים או הסנאט.

לתשומת ליבכם, מודעות בנושא בחירות לא כוללות פרסום של מוצרים או שירותים, לרבות מרצ'נדייז פוליטי (כמו חולצות) או מודעות שמפורסמות על-ידי גופי חדשות כדי לקדם את הכיסוי שלהם לגבי מפלגות, מועמדים או נבחרי ציבור מכהנים.

בהמשך מפורטות הדרישות שעל מפרסמים לציית להן כדי להציג באוסטרליה מודעות בנושא בחירות.

הדרישות לאימות מפרסמים לצורך הצגת מודעות בנושא בחירות באוסטרליה

מותר במסגרת מגבלות רק מפרסם שאומת על-ידי Google יוכל להציג באוסטרליה מודעות בנושא בחירות. בקישור הבא מוסבר איך להגיש בקשה לאימות.

פותר הבעיות
 1. מודעות בנושא בחירות באוסטרליה יכולות להופיע רק באוסטרליה. עליכם לוודא שהמודעות בנושא בחירות באוסטרליה מופיעות רק באזור זה ושהשלמתם את תהליך האימות הנדרש כדי להציג אותן. בקישור הבא אפשר לקרוא מידע נוסף על תהליך האימות.
 2. אתם יכולים לערוך את המודעות או לפנות אלינו ולבקש שנבדוק אותן שוב. בשני המקרים, המודעות והיעדים שלהן ייבדקו מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אבל לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך נמשך יותר זמן.
 3. אם אין לכם אפשרות להשלים את תהליך האימות, עליכם להסיר את כל התוכן המפר את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות.
מודעות בנושא בחירות בברזיל

מודעות בנושא בחירות בברזיל הן מודעות שמקדמות:

 • מפלגה, נבחר ציבור מכהן או מועמד לתפקיד הנשיא, סגן הנשיא, הסנאט הפדרלי או בית הנבחרים.

לתשומת לבכם: מודעות בנושא בחירות לא כוללות מודעות שמקדמות מוצרים או שירותים, לרבות מרצ'נדייז פוליטי (כמו חולצות) או מודעות שארגוני חדשות מפרסמים כדי לקדם את הסיקור התקשורתי שלהם בנושא מפלגות, מועמדים או נבחרי ציבור מכהנים.

בהמשך מפורטות הדרישות שהמפרסמים צריכים לעמוד בהן כדי להציג מודעות בנושא בחירות בברזיל.

הדרישות לאימות הזהות של מפרסמים לצורך הצגת מודעות בנושא בחירות בברזיל

מותר במסגרת מגבלות רק מפרסם שאומת על ידי Google יוכל להציג מודעות בנושא בחירות בברזיל. בקישור הבא מוסבר איך להגיש בקשה לאימות.

פותר הבעיות
 1. מודעות בנושא בחירות בברזיל יכולות להופיע רק בברזיל. עליכם לוודא שהמודעות מופיעות רק בברזיל, ושעברתם את תהליך האימות הנדרש כדי להציג מודעות בנושא בחירות בברזיל. בקישור הבא אפשר לקרוא מידע נוסף על תהליך האימות.
 2. תוכלו לפנות אלינו כדי שנבדוק את המודעה שוב, או לחלופין לערוך אותה. בשני המקרים, המודעות והיעדים שלהן ייבדקו מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אבל לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך נמשך יותר זמן.
 3. אם אין לכם אפשרות להשלים את תהליך האימות, עליכם להסיר את כל התוכן המפר את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות.
מודעות בנושא בחירות באיחוד האירופי

באיחוד האירופי, מודעות בנושא בחירות הן מודעות המציגות:

 • מפלגה, נבחר ציבור מכהן או מועמד לפרלמנט האירופי.
 • מפלגה, נבחר ציבור מכהן או מועמד לתפקיד של נבחר ציבור במדינה החברה באיחוד האירופי. לדוגמה, חברי פרלמנט ונשיאים של מדינות ספציפיות, הנבחרים בבחירות ישירות.
 • שאלה שעומדת להצבעה במשאל עם, קבוצת תעמולה בנושא משאל עם או קריאה להצבעה הקשורה למשאל עם ארצי או למשאל עם ברמת המדינה או הפרובינציה בנוגע לריבונות.

לתשומת ליבכם: מודעות בנושא בחירות לא כוללות פרסום של מוצרים ושירותים, לרבות מרצ'נדייז פוליטי (כמו חולצות) ומודעות שארגוני חדשות מפרסמים כדי לקדם את הסיקור התקשורתי שלהם בנושא משאלי עם, מפלגות, מועמדים או נבחרי ציבור מכהנים.

בהמשך מפורטות הדרישות שעל מפרסמים לציית להן כדי להציג באיחוד האירופי מודעות בנושא בחירות.


דרישה לאימות מפרסמים לצורך הצגת מודעות באיחוד האירופי בנושא בחירות

מותר במסגרת מגבלותרק למפרסמים שאומתו על-ידי Google מותר להציג באיחוד האירופי מודעות בנושא בחירות.

למידע על שליחת בקשה לאימות.

פותר הבעיות
 1. מודעות בנושא בחירות באיחוד האירופי יכולות להופיע רק בתחומי האיחוד האירופי. עליכם לוודא שהמודעות מופיעות רק באזור זה ושהשלמתם את תהליך האימות הנדרש כדי להציג אותן. למידע נוסף על תהליך האימות

 2. אתם יכולים לערוך את המודעות אולפנות אלינו ולבקש שנבדוק אותן שוב. בשני המקרים, המודעות והיעדים שלהן ייבדקו מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אבל לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך נמשך יותר זמן.

 3. אם אין לכם אפשרות להשלים את תהליך האימות, עליכם להסיר את כל התוכן המפר את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות.

מודעות בנושא בחירות בהודו

בהודו, מודעות בנושא בחירות הן מודעות העוסקות במפלגה, מועמד פוליטי או חבר מכהן בבית התחתון של הפרלמנט ההודי (לוק סבהה) או בבית המחוקקים של אחת ממדינות הודו (וידהן סבהה), או מודעות המוצגות מטעם מפלגה, מועמד פוליטי או חבר מכהן באחד הגופים האלה.

לתשומת ליבכם: מודעות בנושא בחירות לא כוללות מודעות מטעם ישויות שאינן פוליטיות המקדמות מרצ'נדייז פוליטי (כמו חולצות), ומודעות שארגוני חדשות מפרסמים כדי לקדם את הסיקור התקשורתי שלהם בנושא מפלגות, מסעות בחירות לפרלמנט ההודי או לבתי המחוקקים של מדינות הודו, מועמדים או חברים מכהנים בפרלמנט ההודי או בבתי המחוקקים של מדינות הודו.

בהמשך מפורטות הדרישות שעל מפרסמים לציית להן כדי להציג בהודו מודעות בנושא בחירות.

דרישה לאימות מפרסמים לצורך הצגת מודעות בהודו בנושא בחירות
מותר במסגרת מגבלותרק למפרסמים שאומתו על-ידי Google מותר להציג בהודו מודעות בנושא בחירות. מפרסמים שעדיין לא אומתו צריכים להגיש בקשה לאימות לפני שהם מפרסמים בהודו מודעות בנושא בחירות. 
דרישה לאישור מקדים של מודעות בנושא בחירות בהודו

מותר במסגרת מגבלותמפרסמים שרוצים להציג בהודו מודעות בנושא בחירות חייבים לשלוח עבור כל מודעה אישור מקדים תקף שהונפק על-ידי ועדת הבחירות של הודו (ECI) או על-ידי אדם שקיבל הרשאה מתאימה מה-ECI.

הערה: מפרסמים צריכים לעבור את תהליך האימות של Google לפני שהם שולחים את האישור המקדים לכל מודעה.
 

אם כבר השלמתם את תהליך האימות של Google, כאן מגישים את האישור המקדים להצגת מודעות בנושא בחירות

אם אתם משתמשים בפלטפורמת Display & Video 360 למטרות פרסום, יש למלא את הטופס הזה כדי לעמוד בדרישות שצוינו.
פותר הבעיות
 1. מודעות בנושא בחירות בהודו יכולות להופיע רק בתחומי הודו. עליכם לוודא שהמודעות שלכם מופיעות רק באזור זה. כמו כן, עליכם לוודא שהשלמתם את תהליך האימות של Google וששלחתם אישור מקדים לפרסום של כל מודעת בחירות שאתם רוצים להציג. למידע נוסף על תהליך האימות.

 2. אתם יכוליםלפנות אלינו ולבקש שנבדוק שוב את המודעות. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אבל לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך נמשך יותר זמן.

 3. אם אין לכם אפשרות להשלים את תהליך האימות או לא קיבלתם את האישור המקדים, עליכם להסיר את כל התוכן המפר את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות.

מודעות בנושא בחירות בישראל

מודעות בנושא בחירות בישראל הן מודעות שמפרסמות את הישויות הבאות או מקודמות על ידיהן:

 • מפלגה, נבחר ציבור מכהן או מועמד לכנסת; או,
 • רשימת מועמדים המורכבת ממפלגה אחת או יותר שמתמודדות בבחירות לכנסת.

מודעות בנושא בחירות לא כוללות פרסום של מוצרים ושירותים, לרבות מרצ'נדייז פוליטי (כמו חולצות) ומודעות שארגוני חדשות מפרסמים כדי לקדם את הסיקור התקשורתי שלהם בנושא מפלגות, מועמדים, רשימות המורכבות מכמה מפלגות, או נבחרי ציבור מכהנים. 

בהמשך מפורטות הדרישות שעל מפרסמים לציית להן כדי להציג בישראל מודעות בנושא בחירות. 

הדרישות לאימות מפרסמים לצורך הצגת מודעות בנושא בחירות בישראל

מותר במסגרת מגבלות רק מפרסם שאומת בידי Google יוכל להציג בישראל מודעות בנושא בחירות.

מותר במסגרת מגבלות במהלך האימות, על המפרסמים להבהיר אם הם מועמד, נבחר ציבור מכהן, מפלגה או רשימת מועמדים המורכבת ממפלגה אחת או יותר שמתמודדות בבחירות לכנסת. כל המודעות שיופעלו בחשבונות המאומתים של המפרסמים האלה ייחשבו כמודעות בנושא בחירות.

כאן מוסבר איך לבקש אימות.

מותר במסגרת מגבלות  המפרסמים חייבים לכלול במודעות שלהם כתבי ויתור, כנדרש על פי החוק בישראל.

פותר הבעיות
 1. מודעות בנושא בחירות בישראל יכולות להופיע רק בתחומי ישראל. עליכם לוודא שהמודעות שלכם מופיעות רק באזור זה ושהשלמתם את תהליך האימות הנדרש כדי להציג אותן. בקישור הבא אפשר לקרוא מידע נוסף על תהליך האימות.
 2. אתם יכולים לערוך את המודעות אולפנות אלינו ולבקש שנבדוק אותן שוב. בשני המקרים, המודעות והיעדים שלהן ייבדקו מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אבל לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך נמשך יותר זמן.
 3. אם אין לכם אפשרות להשלים את תהליך האימות, עליכם להסיר את כל התוכן המפר את המדיניות לגבי למודעות בנושא בחירות בישראל. 
מודעות בנושא בחירות בניו זילנד

מודעות בנושא בחירות בניו זילנד הן מודעות שמפרסמות:

 • מפלגה, נבחר ציבור מכהן או מועמד לפרלמנט הניו זילנדי; או 
 • אפשרות שעומדת להצבעה במשאל עם, גורם התומך באפשרות שעומדת להצבעה במשאל עם או קריאה להצבעה לאחר הכרזה רשמית על משאל עם באמצעות חוק או דבר המושל הכללי במועצה (Order in Council). 

מודעות בנושא בחירות לא כוללות פרסום של מוצרים ושירותים, לרבות מרצ'נדייז פוליטי פרסומי (כמו חולצות) ומודעות שארגוני חדשות מפרסמים כדי לקדם את הסיקור התקשורתי שלהם בנושא מפלגות, מועמדים או נבחרי ציבור מכהנים. 

רק למפרסמים שאומתו על-ידי Google מותר להציג בניו זילנד מודעות בנושא בחירות. למידע על שליחת בקשה לאימות
 
הדרישות לאימות מפרסמים לצורך הצגת מודעות בנושא בחירות בניו זילנד

מותר במסגרת מגבלות רק למפרסמים שאומתו על-ידי Google מותר להציג בניו זילנד מודעות בנושא בחירות.

למידע על שליחת בקשה לאימות
 

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים חייבים למלא אחר דרישות הקשורות לכתבי ויתור במסגרת החוק בניו זילנד וההנחיות הרלוונטיות של ועדת הבחירות, כולל הוספה של הצהרת מימון ברורה במודעות, לפי הצורך. אם נדרש על פי חוק, מפרסמים חייבים לקבל הרשאה ממפלגה או ממועמד לפני רכישת המודעות.

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים חייבים לציית לחוקים של ניו זילנד בנוגע להפסקת התעמולה לקראת מועד הבחירות.

פותר הבעיות
 1. מודעות בנושא בחירות בניו זילנד יכולות להופיע רק בתחומי ניו זילנד. עליכם לוודא שהמודעות שלכם מופיעות רק באזור זה ושהשלמתם את תהליך האימות הנדרש כדי להציג אותן.מידע נוסף על תהליך האימות.
 2. אפשר לפנות אלינו כדי שנבדוק את המודעה שוב, או שתוכלו לערוך אותה. בשני המקרים, המודעות והיעדים שלהן ייבדקו מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אבל לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך נמשך יותר זמן.
 3. עליכם לאשר שאתם לא מנסים להציג מודעות בשפה המאוֹרית. לצערנו, השפה המאוֹרית לא נתמכת כרגע ב-Ads או ב-DV360, ולא ניתן להציג מודעות בשפה זו. עם זאת, מותר לפרסם בניו זילנד מודעות בנושא בחירות בשפה נתמכת המכילות מילה או ביטוי נפוצים בשפה המאוֹרית. בקישורים הבאים ניתן למצוא מידע נוסף על שפות נתמכות ב-Google Ads וב-DV360.
 4. אם אין לכם אפשרות להשלים את תהליך האימות, עליכם להסיר את כל התוכן המפר את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות בניו זילנד.
מודעות בנושא בחירות בטייוואן

מודעות בנושא בחירות בטייוואן הן מודעות שמפרסמות:

 • מפלגה, נבחר ציבור מכהן או מועמד לתפקיד הנשיא, סגן הנשיא, חבר ביואן המחוקק או ראש עיר בשש הערים הבאות: טאיפיי, ניו טאיפיי, טאויואן, טאיג'ונג, טאינאן וגאושיונג.

מודעות בנושא בחירות לא כוללות פרסום של מוצרים ושירותים, לרבות מרצ'נדייז פוליטי פרסומי (כמו חולצות) ומודעות שארגוני חדשות מפרסמים כדי לקדם את הסיקור התקשורתי שלהם בנושא מפלגות, מועמדים או נבחרי ציבור מכהנים.

בהמשך מפורטות הדרישות שעל כל המפרסמים לציית להן כדי להציג בטייוואן מודעות בנושא בחירות. 

הדרישות לאימות מפרסמים לצורך הצגת מודעות בנושא בחירות בטייוואן

מותר במסגרת מגבלות רק מפרסם שאומת על-ידי Google יוכל להציג בטייוואן מודעות בנושא בחירות. בקישור הבא מוסבר איך להגיש בקשה לאימות.

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים חייבים לציית לחוקים בטייוואן לגבי כתבי גילוי נאות ותקופות שבהן חל איסור על פרסום פוליטי.

פותר הבעיות
 1. מודעות בנושא בחירות בטייוואן יכולות להופיע רק בתחומי טייוואן. עליכם לוודא שהמודעות בנושא בחירות מופיעות רק בטייוואן ושהשלמתם את תהליך האימות הנדרש כדי להציג אותן. בקישור הבא אפשר לקרוא מידע נוסף על תהליך האימות.
 2. אתם יכולים לערוך את המודעות או לפנות אלינו ולבקש שנבדוק אותן שוב. בשני המקרים, המודעות והיעדים שלהן ייבדקו מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אבל לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך נמשך יותר זמן.
 3. אם אין לכם אפשרות להשלים את תהליך האימות, עליכם להסיר את כל התוכן המפר את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות בטייוואן.
מודעות בנושא בחירות בבריטניה

בבריטניה, מודעות בנושא בחירות הן מודעות המציגות:

 • מפלגה, נבחר ציבור מכהן או מועמד לפרלמנט הבריטי.
 • שאלה שעומדת להצבעה במשאל עם, קבוצת תעמולה בנושא משאל עם או קריאה להצבעה הקשורה למשאל עם ארצי או למשאל עם אזורי בנוגע לריבונות.

לתשומת ליבכם: מודעות בנושא בחירות לא כוללות פרסום של מוצרים ושירותים, לרבות מרצ'נדייז פוליטי (כמו חולצות) ומודעות שארגוני חדשות מפרסמים כדי לקדם את הסיקור התקשורתי שלהם בנושא משאלי עם, מפלגות, מועמדים או נבחרי ציבור מכהנים.

בהמשך מפורטות הדרישות שעל מפרסמים לציית להן כדי להציג בבריטניה מודעות בנושא בחירות.

הדרישות לאימות מפרסמים לצורך הצגת מודעות בנושא בחירות בבריטניה

מותר במסגרת מגבלות רק למפרסמים שאומתו על-ידי Google מותר להציג בבריטניה מודעות בנושא בחירות.

למידע על שליחת בקשה לאימות

פותר הבעיות
 1. מודעות בנושא בחירות בבריטניה יכולות להופיע רק בתחומי בריטניה. עליכם לוודא שהמודעות שלכם מופיעות רק באזור זה ושהשלמתם את תהליך האימות הנדרש כדי להציג אותן. בקישור הבא אפשר לקרוא מידע נוסף על תהליך האימות.
 2. אפשר לפנות אלינו כדי שנבדוק את המודעה שוב, או שתוכלו לערוך אותה. בשני המקרים, המודעות והיעדים שלהן ייבדקו מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אבל לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך נמשך יותר זמן.
 3. אם אין לכם אפשרות להשלים את תהליך האימות, עליכם להסיר את כל התוכן המפר את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות.
מודעות בנושא בחירות בארצות הברית

בארצות הברית, מודעות בנושא בחירות הן מודעות המציגות:

 • נבחר ציבור מכהן או מועמד לתפקיד פדרלי הנקבע בבחירות. דוגמאות לתפקידים פדרליים: הנשיא או סגן הנשיא של ארצות הברית, חברים בבית הנבחרים של ארצות הברית או חברים בסנאט של ארצות הברית.
 • נבחר ציבור מכהן או מועמד לתפקיד של נבחר ציבור ברמת המדינה, כגון מושל, מזכיר מדינה או חבר בבית המחוקקים של המדינה.
 • מפלגה פוליטית ברמת המדינה או ברמה הפדרלית.
 • משאל חקיקה, מיזם או הצעה ברמת המדינה שהועלו להצבעה באותה מדינה.

לתשומת ליבכם: מודעות בנושא בחירות לא כוללות פרסום של מוצרים ושירותים, לרבות מרצ'נדייז פוליטי (כמו חולצות) ומודעות שארגוני חדשות מפרסמים כדי לקדם את הסיקור התקשורתי שהם מציעים לגבי קמפיינים לבחירות פדרליות או ברמת המדינה, מפלגות, מועמדים או נבחרי ציבור מכהנים, או משאלי חקיקה, יוזמות או הצעות ברמת המדינה.

בהמשך מפורטות הדרישות שעל מפרסמים לציית להן כדי להציג מודעות בנושא בחירות בארצות הברית ברמה הפדרלית או ברמת המדינה.

הדרישות לאימות מפרסמים לצורך הצגת מודעות בנושא בחירות בארצות הברית

מותר במסגרת מגבלות רק למפרסמים שאומתו בידי Google מותר להציג בארצות הברית מודעות בנושא בחירות.

כאן מוסבר איך לבקש אימות

פותר הבעיות
 1. מודעות בנושא בחירות בארה"ב יכולות להופיע רק בתחומי ארצות הברית. עליכם לוודא שהמודעות מופיעות רק שם ושעברתם את תהליך האימות הנדרש כדי להציג אותן. מידע נוסף על תהליך האימות 
 2. אתם יכולים לערוך את המודעות אולפנות אלינו ולבקש שנבדוק אותן שוב. בשני המקרים המודעות והיעדים שלהן ייבדקו מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אבל לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך נמשך יותר זמן.
 3. אם אין לכם אפשרות להשלים את תהליך האימות, עליכם להסיר את כל התוכן המפר את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות.
מודעות בנושא בחירות ברמת המדינה וברמה המקומית בארצות הברית

בנוסף לדרישות שצוינו, בחלק מהמדינות בארה"ב יש הגבלות נוספות לגבי מודעות בנושא בחירות מקומיות וברמת המדינה. בהמשך אפשר למצוא את הפרטים הרלוונטיים לכל מדינה.

הגבלות בקליפורניה

להלן מפורטות הדרישות שבהן נדרשות לעמוד ועדות בקליפורניה לפי סעיף ‎84504.6 (2018)‎ בחוק הממשל בקליפורניה, שבמסגרתו עליהן להודיע במהירות ובאופן מפורש לפלטפורמות מקוונות על כוונתן לרכוש "פרסומות עם גילוי נאות בפלטפורמות מקוונות" הקשורות למועמדים בבחירות למשרות ציבוריות או להצעות חקיקה בקליפורניה המוכרעות בקלפי:

מותר במסגרת מגבלותועדות בקליפורניה המעוניינות לרכוש "פרסומות עם גילוי נאות בפלטפורמות מקוונות" נדרשות: (1) להודיע על כך באופן מפורש ל-Google ולשלוח מידע נוסף אודותיהן שיופיע בדוח השקיפות שלנו ובהודעות הגילוי הנאות שיופיעו במודעות, כמו גם (2) לאמת את החשבון שלהן.

כדי להשלים את התהליך להודעה מהירה ומפורשת יש לשלוח את הטופס שכאן. אם אתם משתמשים בפלטפורמת Display & Video 360 למטרות פרסום, יש למלא את הטופס הזה כדי לעמוד בדרישות שצוינו.

אחרי השלמת התהליך הזה, כל המודעות בחשבון יהיו כשירות להצגת הגילויים הנאותים הנדרשים על פי חוק. גילויים נאותים במודעות יוצגו באמצעות הסמל "למה דווקא מודעה זו?", ולכן לא ניתן לבטל את ההסכמה להצגת הסמל הזה במודעות. מידע נוסף על התהליך הזה והמלצות לניהול החשבון זמינים במדריך השיטות המומלצות.

הגבלות במרילנד
אסור:
 מודעות שקשורות למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות לרשויות המקומיות ולרשויות המדינה
הגבלות בניו ג'רזי
אסור:
 מודעות שקשורות למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות מקומיות
מפרסמים בניו ג'רזי שעומדים בדרישות ומפורטים למטה צריכים לשלוח את המסמכים הבאים לפני שהם רוכשים מודעות:

מותר במסגרת מגבלותכפי שמוגדר בסעיף 19:44A-22.3(d) בחוק של ניו ג'רזי, לפני רכישת המודעות, המפרסמים הבאים צריכים לשלוח עותק של הצהרת הרישום שהם נדרשו להגיש לוועדה לאכיפת חוק הבחירות:

ועדה לגיוס כספים למימון מועמד, ועדה לגיוס כספים למימון מועמדים שותפים, ועדה פוליטית, ועדה פוליטית מתמשכת, ועדת הוצאות עצמאיות, ועדה של מפלגה פוליטית או ועדה למנהיגות חקיקתית, או כל קבוצה אחרת שאיננה ועדה כזו, או כל אדם שמייצר, צובר או מאשר הוצאות למטרת מימון הודעות כפי שמתואר בסעיף 19:44A-22.3, סעיף קטן (a) ו-(b) בחוק של ניו ג'רזי.

על המפרסמים להשלים את השלב הזה לפני הצגת המודעות.

יש למלא את הטופס הזה כדי לעמוד בדרישות המפורטות למעלה.

הגבלות בניו יורק

כדי לרכוש מודעות בנושאים פוליטיים, ועדות לפרסום פוליטי במימון עצמאי במדינת ניו יורק נדרשות לעמוד בדרישות הבאות:  

מותר במסגרת מגבלות ועדות לפרסום פוליטי במימון עצמאי במדינת ניו יורק שמעוניינות לרכוש מודעות הקשורות למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות, הן ברמת המדינה והן ברמה המקומית, חייבות להודיע ל-Google שהן פועלות כוועדות לפרסום פוליטי במימון עצמאי ולשלוח עותק של מסמכי הרישום שהן הגישו לוועדת הבחירות של מדינת ניו יורק. 
 
יש למלא את הטופס הזה כדי לעמוד בדרישות שצוינו.  
אם אתם משתמשים בפלטפורמת Display & Video 360 למטרות פרסום, יש למלא את הטופס הזה כדי לעמוד בדרישות שצוינו.
הגבלות בנבאדה
אסור:
 מודעות שקשורות למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות מקומיות
הגבלות בווירג'יניה

הדרישות הבאות חלות על מפרסמים המציגים בווירג'יניה מודעות אונליין פוליטיות, שחובה עליהם לפי סעיף 24.2-960 בקודקס האזרחי המוער של מדינת וירג'יניה להזדהות בפני פלטפורמות מקוונות כמפרסמים המציגים מודעות אונליין פוליטיות ולאשר בפני פלטפורמות אלה כי הם מורשים לפי חוקי המדינה וחוקים מקומיים לרכוש או לקדם פרסומות פוליטיות אונליין תמורת עמלה:

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים המציגים בווירג'יניה מודעות אונליין פוליטיות שרוצים לרכוש "פרסומות אונליין פוליטיות" חייבים: (1) להזדהות בפני Google כמפרסמים המציגים מודעות אונליין פוליטיות; (2) לאשר בפני Google כי הם מורשים לפי חוקי המדינה וחוקים מקומיים לרכוש או לקדם פרסומות פוליטיות אונליין תמורת עמלה; (3) לאמת את חשבונם.

אתם צריכים לשלוח את הטופס הזה כדי להשלים את תהליך ההזדהות העצמית והאישור העצמי.

הגבלות בוושינגטון
אסור:
 מודעות שקשורות למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות לרשויות המקומיות ולרשויות המדינה
כדי לדווח על מודעה שמפרה את המדיניות הזו או לבקש לגביה מידע נוסף, יש למלא את טופס הבקשה לפרטי מודעה בנושא בחירות בוושינגטון.
הגבלות בסיאטל

אסור:

 מודעות שנועדו לגייס, באופן ישיר או עקיף, קולות או תמיכה כספית או תמיכה מכל סוג אחר בקמפיין בחירות, או מודעות שמעבירות מסר הקשור לכל נושא פוליטי בעל חשיבות מקומית, כולל חקיקה או עמדתו של נבחר ציבור מכהן לגבי החקיקה.

הגבלה על טירגוט של מודעות בנושא בחירות

כדי לטרגט מודעות בנושא בחירות באזורים שבהם נדרש אימות של מודעה בנושא בחירות, מותר להשתמש רק בקריטריונים הבאים:

Green checkmark, allowed מיקום גיאוגרפי (מלבד רדיוס סביב מיקום ספציפי)

Green checkmark, allowed גיל, מגדר

Green checkmark, allowed אפשרויות של טירגוט לפי הקשר. למשל: מיקומי מודעות, נושאים ומילות מפתח הקשורות לאתרים, אפליקציות, דפים וסרטונים

אין להשתמש באף סוג אחר של טירגוט עבור מודעות בנושא בחירות.

דרישות לגבי גילוי נאות לפרסום מודעות בנושא בחירות

באזורים שבהם נדרש אימות לפרסום מודעות בנושא בחירות, על כל מודעות הבחירות להציג גילוי נאות שבו מצוין מי הגורם ששילם על המודעה. ברוב הפורמטים של המודעות, Google תיצור באופן אוטומטי הודעת גילוי נאות בדבר מימון המודעה (Paid for by) בעזרת המידע שסופק בתהליך האימות. לידיעתכם, הודעת הגילוי הנאות הזאת אינה תחליף להודעות גילוי נאות אחרות שאתם מחויבים להציג במודעה על פי חוק.

מותר במסגרת מגבלות בעת השימוש בתכונות ובפורמטים שבהמשך הזמינים במוצרי Google, המפרסמים אחראים לכלול ישירות במודעה הודעת גילוי נאות בדבר מימון המודעה (Paid for by), ולציין בה את שם הארגון או האדם ששילם על המודעה. הודעת הגילוי הנאות צריכה להיות גלויה תמיד במודעה.

לידיעתכם, הודעת הגילוי הנאות הזאת אינה תחליף להודעות גילוי נאות אחרות שאתם מחויבים להציג במודעה על פי חוק.

הגבלות אזוריות

באזורים אלה חלות הגבלות על מודעות פוליטיות. בהמשך מפורטות רשימה של האזורים האלה ושל ההגבלות בכל אזור. ייתכן שיחולו הגבלות או דרישות נוספות המפורטות במדיניות לגבי דרישות משפטיות מקומיות.

קנדה
מודעות בנושא בחירות בקנדה

אסור לפרסם בקנדה את המודעות הבאות בפלטפורמות של Google, במהלך תקופת הבחירות המוסדרת בחוק הבחירות בקנדה.

אסור מודעות שמקדמות מפלגה פדרלית, מנהיג של מפלגה פדרלית, חבר בפרלמנט של קנדה או מועמד לפרלמנט של קנדה (כולל מתמודדים שרוצים לקבל תמיכה של מפלגה בבחירות לפרלמנט).

הערה: המדיניות הזו לא חלה על מודעות שארגוני חדשות מפרסמים כדי לקדם את הכיסוי החדשותי של הבחירות. כמו כן, המדיניות הזו לא חלה על מודעות של סוכנויות, מחלקות או משרדי ממשלה פדרליים רשמיים המקדמות הנחיות בנושא בריאות הציבור הקשורות לנגיף הקורונה (COVID-19) או מידע על תהליכי הבחירות (לדוגמה, מודעות של Elections Canada שקוראות לציבור להצביע).

מודעות בנושאים פוליטיים בקנדה

אסור לפרסם בקנדה את המודעות הבאות בפלטפורמות של Google, במהלך תקופת הבחירות המוסדרת בחוק הבחירות בקנדה.

אסור מודעות שעוסקות בסוגיה המקושרת למפלגה פדרלית, לחבר בפרלמנט של קנדה או למועמד לפרלמנט של קנדה.

הערה: המדיניות הזו לא חלה על מודעות שארגוני חדשות מפרסמים כדי לקדם את הכיסוי החדשותי של הבחירות. כמו כן, המדיניות הזו לא חלה על מודעות של סוכנויות, מחלקות או משרדי ממשלה פדרליים רשמיים המקדמות הנחיות בנושא בריאות הציבור הקשורות לנגיף הקורונה (COVID-19) או מידע על תהליכי הבחירות (לדוגמה, מודעות של Elections Canada שקוראות לציבור להצביע).

צרפת

בצרפת, תוכן מהסוגים הבאים יהיה אסור לפרסום בפלטפורמות של Google במהלך תקופת הזמן שמתחילה שלושה חודשים לפני היום הראשון בחודש שבמהלכו מתקיימות בחירות כלליות, ומסתיימת בתום הבחירות:

מודעות הכוללות תוכן אינפורמטיבי לגבי נושא שנמצא במחלוקת ציבורית.

איסור זה אינו כולל מודעות שמוצגות על ידי גופי תקשורת ממשלתיים רשמיים (כלומר, Service d’information du Gouvernement) המפרסמים הנחיות בנושא בריאות הציבור שקשורות למשבר נגיף הקורונה (COVID-19) או מידע על תהליכי הבחירות.

סינגפור

בסינגפור אסור לפרסם מודעות מהסוגים הבאים בפלטפורמות של Google:

מודעות שמשפיעות או שנועדו להשפיע:
 • על התוצאות של הבחירות לנשיאות, הבחירות הכלליות לפרלמנט, בחירות משנה לחברות בפרלמנט או משאל עם;
 • על דעת הקהל בנושאים שעל סדר היום הפוליטי או בנושאים שנויים במחלוקת בסינגפור. דוגמאות בולטות לנושאים כאלו הן סוגיות הנוגעות לדת ולגזע; או
 • על הליכים חקיקתיים בסינגפור או על התוצאות של הליכים אלו, או מודעות שמקדמות או שנועדו לקדם שינויים בחוקים של סינגפור או בחוקים החלים באזורים מסוימים בסינגפור.
מודעות שמקדמות אינטרסים של מפלגה פוליטית או קבוצה אחרת המאוגדת בסינגפור למטרות פוליטיות.
 

תשדירי שירות ממשרדי הממשלה, מגופים ממשלתיים ומרשויות המדינה המיועדים לצורך פרסום או הפצה של מידע בנוגע למדיניות לאומית, לפרויקטים לאומיים ו/או למוסדות לאומיים אינם אסורים במסגרת המדיניות הזו. במובן הזה, גם מידע בנוגע להודעות בנושא מדיניות לאומית באירועים כמו עצרת יום הלאום והתקציב אינם אסורים במסגרת מדיניות זו.

אם פעילותך היא מטעם משרדי הממשלה, ארגונים ממשלתיים או רשויות המדינה לצורך הפצת תשדירי שירות מסוג זה, אפשר לבקש לבצע אימות כאן.

קוריאה הדרומית

בקוריאה הדרומית, אסור לפרסם מודעות מהסוג הבא בפלטפורמות של Google:

מודעות שמקדמות מפלגות או מועמדים פוליטיים שמתמודדים על תפקידים הנקבעים בבחירות בקוריאה הדרומית.

צריכים עזרה?

אם יש לך שאלות לגבי המדיניות שלנו, אפשר לפנות לתמיכה של Google Ads
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
73067
false