תוכן פוליטי

אנחנו תומכים בפרסום פוליטי אחראי ודורשים שכל המודעות הפוליטיות וכל היעדים שאליהם הן מכוונות יצייתו לכל הדרישות המשפטיות המקומיות באזורים שאליהם הן ממוקדות, כולל חוקים בנושא בחירות וקמפיינים פוליטיים וחוקים בנוגע להפסקת התעמולה לקראת מועד הבחירות. תוכן פוליטי כולל מודעות בנושאים כמו ארגונים פוליטיים, מפלגות, קידום סוגיות פוליטיות או גיוס כספים לקידום סוגיות כאלה , וכן מודעות של מועמדים ופוליטיקאים.

אם תפרסמו תוכן שלא עומד בדרישות של מדיניות התוכן הפוליטי, אנחנו עשויים לחשוף מידע על החשבון והמודעות הפוליטיות שלכם לעיני כלל הציבור או בפני רשויות ממשלתיות ורשויות רגולציה רלוונטיות.

מודעות בנושא בחירות

מותר לפרסם מודעות בנושא בחירות, במסגרת מגבלות שהוגדרו במדינות מסוימות. בהמשך מוסבר איך אנחנו מגדירים מוֹדעוֹת בנושא בחירות בכל מדינה או אזור, ואילו דרישות חלות על המפרסמים.

מודעות בנושא בחירות באיחוד האירופי

 

באיחוד האירופי, מודעות בנושא בחירות הן מודעות המציגות:

 • מפלגה, נבחר ציבור מכהן או מועמד לפרלמנט האירופי.
 • מפלגה, נבחר ציבור מכהן או מועמד לתפקיד של נבחר ציבור במדינה החברה באיחוד האירופי. לדוגמה, חברי פרלמנט ונשיאים של מדינות ספציפיות, הנבחרים בבחירות ישירות.
 • שאלה שעומדת להצבעה במשאל עם, קבוצת תעמולה בנושא משאל עם או קריאה להצבעה הקשורות למשאל עם ארצי או למשאל עם ברמת המדינה או הפרובינציה בנוגע לריבונות.

לתשומת ליבכם: מודעות בנושא בחירות לא כוללות פרסום של מוצרים ושירותים, לרבות מרצ'נדייז פוליטי (כמו חולצות) ומודעות שארגוני חדשות מפרסמים כדי לקדם את הסיקור התקשורתי שלהם בנושא משאלי עם, מפלגות, קמפיינים פוליטיים, מועמדים או נבחרי ציבור מכהנים באיחוד האירופי.

בהמשך מפורטות הדרישות שעל מפרסמים לציית להן כדי להציג באיחוד האירופי מודעות בנושא בחירות.


דרישה לאימות מפרסמים לצורך הצגת מודעות באיחוד האירופי בנושא בחירות

מותר במסגרת מגבלותרק למפרסמים שאומתו בידי Google מותר להציג באיחוד האירופי מודעות בנושא בחירות.

למידע על שליחת בקשה לאימות

פתרונות לבעיות נפוצות
 1. מודעות בנושא בחירות באיחוד האירופי יכולות להופיע רק בתחומי האיחוד האירופי. עליכם לוודא שהמודעות מופיעות רק שם ושעברתם את תהליך האימות הנדרש כדי להציג אותן. למידע נוסף על תהליך האימות 

 2. אתם יכולים לערוך את המודעות אולפנות אלינו ולבקש שנבדוק אותן שוב. בשני המקרים המודעות והיעדים שלהן ייבדקו מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אבל לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך נמשך יותר זמן.

 3. אם אין לכם אפשרות להשלים את תהליך האימות, עליכם להסיר את כל התוכן המפר את המדיניות הנוגעת למודעות בנושא בחירות.

מודעות בנושא בחירות בהודו

 

ב-15 באוקטובר 2019 החלה Google לאכוף את המדיניות שלה בנוגע למודעות הבאות בנושא בחירות: מודעות העוסקות במפלגה, מועמד פוליטי או חבר מכהן בבית התחתון של הפרלמנט ההודי (לוק סבהה) או בבית המחוקקים של אחת ממדינות הודו (וידהן סבהה), ומודעות המוצגות מטעם מפלגה, מועמד פוליטי או חבר מכהן באחד הגופים האלה. בשלב זה מפרסמים יכולים להגיש בקשות לאימות ולשלוח את האישורים המקדימים הנדרשים כדי לפרסם את המודעות שלהם.

בהודו, מודעות בנושא בחירות הן מודעות העוסקות במפלגה, מועמד פוליטי או חבר מכהן בבית התחתון של הפרלמנט ההודי (לוק סבהה) או בבית המחוקקים של אחת ממדינות הודו (וידהן סבהה), או מודעות המוצגות מטעם מפלגה, מועמד פוליטי או חבר מכהן באחד הגופים האלה.

לתשומת ליבכם: מודעות בנושא בחירות לא כוללות מודעות מטעם ישויות שאינן פוליטיות המקדמות מרצ'נדייז פוליטי (כמו חולצות), ומודעות שארגוני חדשות מפרסמים כדי לקדם את הסיקור התקשורתי שלהם בנושא מפלגות, מסעות בחירות לפרלמנט ההודי או לבתי המחוקקים של מדינות הודו, מועמדים או חברים מכהנים בפרלמנט ההודי או בבתי המחוקקים של מדינות הודו.

בהמשך מפורטות הדרישות שעל מפרסמים לציית להן כדי להציג בהודו מודעות בנושא בחירות.

דרישה לאימות מפרסמים לצורך הצגת מודעות בהודו בנושא בחירות
מותר במסגרת מגבלותרק למפרסמים שאומתו בידי Google מותר להציג בהודו מודעות בנושא בחירות. מפרסמים שעדיין לא אומתו צריכים להגיש בקשה לאימות לפני שהם מפרסמים בהודו מודעות בנושא בחירות. 
דרישה לאישור מקדים של מודעות בנושא בחירות בהודו

מותר במסגרת מגבלותמפרסמים שרוצים להציג בהודו מודעות בנושא בחירות חייבים לשלוח עבור כל מודעה אישור מקדים תקף שהונפק על ידי ועדת הבחירות של הודו (ECI) או על ידי אדם שקיבל הרשאה מתאימה מה-ECI.

הערה: מפרסמים צריכים לעבור את תהליך האימות של Google לפני שהם שולחים את האישור המקדים להצגת כל מודעה
.
 

אם כבר עברתם את תהליך האימות של Google, כאן מגישים את האישור מקדים להצגת מודעות בנושא בחירות

פתרונות לבעיות נפוצות
 1. מודעות בנושא בחירות בהודו יכולות להופיע רק בתחומי הודו. עליכם לוודא שהמודעות שלכם מופיעות רק שם. כמו כן, עליכם לוודא שעברתם את תהליך האימות של Google וששלחתם אישור מקדים לפרסום של כל מודעת בחירות שאתם רוצים להציג. למידע נוסף על תהליך האימות

 2. אתם יכוליםלפנות אלינו ולבקש שנבדוק שוב את המודעות. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אבל לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך נמשך יותר זמן.

 3. אם אין לכם אפשרות להשלים את תהליך האימות או אם לא קיבלתם את האישור המקדים, עליכם להסיר את כל התוכן המפר את המדיניות הנוגעת למודעות בנושא בחירות.

מודעות בנושא בחירות בטייוואן

בין 15 בנובמבר 2019 ל-17 בינואר 2020 יהיה אסור לפרסם בפלטפורמות של Google בטייוואן:

 מודעות העוסקות במפלגה, במועמד פוליטי או בנושא משרה פוליטית המכהן כנשיא, סגן נשיא או חבר ביוּאַן המחוקק (Legislative Yuan).
 

מודעות בנושא בחירות פדרליות בארצות הברית

בארצות הברית, מודעות בנושא בחירות כוללות מודעות המפרסמות נבחר ציבור מכהן או מועמד לתפקיד פדרלי הנקבע בבחירות, כמו הנשיא או סגן הנשיא של ארצות הברית, חברים בבית הנבחרים של ארצות הברית או חברים בסנאט של ארצות הברית.

לתשומת ליבכם, מודעות בנושא בחירות לא כוללות פרסום של מוצרים או שירותים, לרבות מרצ'נדייז פוליטי (כמו חולצות) או מודעות שמפורסמות על-ידי ארגוני חדשות כדי לקדם את הסיקור התקשורתי שהם מציעים לגבי קמפיינים לבחירות פדרליות, מועמדים או נבחרי ציבור מכהנים.

בהמשך מפורטות הדרישות שעל מפרסמים לציית להן כדי להציג מודעות בנושא בחירות פדרליות בארצות הברית.

דרישה לאימות מפרסמים לצורך הצגת מודעות בנושא בחירות בארצות הברית

מותר במסגרת מגבלות רק למפרסמים שאומתו בידי Google מותר להציג בארצות הברית מודעות בנושא בחירות. 

מידע על שליחת בקשה לאימות

פתרונות לבעיות נפוצות
 1. מודעות בנושא בחירות בארה"ב יכולות להופיע רק בתחומי ארצות הברית. עליכם לוודא שהמודעות מופיעות רק שם ושעברתם את תהליך האימות הנדרש כדי להציג אותן. למידע נוסף על תהליך האימות 
 2. אתם יכולים לערוך את המודעות אולפנות אלינו ולבקש שנבדוק אותן שוב. בשני המקרים המודעות והיעדים שלהן ייבדקו מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אבל לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך נמשך יותר זמן.
 3. אם אין לכם אפשרות להשלים את תהליך האימות, עליכם להסיר את כל התוכן המפר את המדיניות הנוגעת למודעות בנושא בחירות.

מודעות בנושא בחירות ברמת המדינה בארצות הברית

בנוסף לדרישות שצוינו, בחלק מהמדינות בארה"ב יש הגבלות נוספות לגבי מודעות בנושא בחירות מקומיות וברמת המדינה. בהמשך אפשר למצוא את הפרטים הרלוונטיים לכל מדינה.

הגבלות במרילנד
חל איסור על:
 מודעות שקשורות למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות לרשויות המקומיות ולרשויות המדינה
הגבלות בניו ג'רזי
חל איסור על:
 מודעות שקשורות למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות לרשויות המקומיות ולרשויות המדינה
הגבלות בניו יורק

כדי לרכוש מודעות בנושאים פוליטיים, ועדות לפרסום פוליטי במימון עצמאי במדינת ניו יורק נדרשות לעמוד בדרישות הבאות:  

 מותר במסגרת מגבלותועדות לפרסום פוליטי במימון עצמאי במדינת ניו יורק שמעוניינות לרכוש מודעות הקשורות למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות, הן ברמת המדינה הן ברמה המקומית, חייבות להודיע ל-Google שהן פועלות כוועדות לפרסום פוליטי במימון עצמאי ולשלוח עותק של מסמכי הרישום שהן הגישו לוועדת הבחירות של מדינת ניו יורק. 
 
כדי לעמוד בדרישות שצוינו
יש למלא את הטופס הזה.  
אם אתם משתמשים בפלטפורמת Display & Video 360 למטרות פרסום, יש למלא את הטופס הזה כדי לעמוד בדרישות שצוינו.
הגבלות בנבדה
חל איסור על:
 מודעות שקשורות למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות לרשויות המקומיות ולרשויות המדינה
הגבלות בוושינגטון
חל איסור על:
 מודעות שקשורות למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות לרשויות המקומיות ולרשויות המדינה

מודעות בנושא בחירות בקנדה

בין 30 ביוני ל-21 באוקטובר 2019 אסור יהיה לפרסם בפלטפורמות של Google בקנדה:

 מודעות שמקדמות מפלגה פדרלית, מנהיג של מפלגה כזו, חברים בפרלמנט של קנדה או מועמדים לפרלמנט (כולל מתמודדים שרוצים לקבל תמיכה של מפלגה בבחירות לפרלמנט).

הערה: המדיניות הזו לא חלה על מודעות שארגוני חדשות מפרסמים כדי לקדם את הכיסוי החדשותי של הבחירות.

מודעות בנושא סוגיות ציבוריות בקנדה

בין 27 באוגוסט ל-21 באוקטובר 2019 אסור יהיה לפרסם בפלטפורמות של Google בקנדה:

 מודעות שעוסקות בסוגיה המקושרת למפלגה פדרלית, לחברים בפרלמנט של קנדה או למועמדים לפרלמנט.

הערה: המדיניות הזו לא חלה על מודעות שארגוני חדשות מפרסמים כדי לקדם את הכיסוי החדשותי של הבחירות.

דרישות גילוי נאות לגבי פרסום מודעות בנושא בחירות 

Google דורשת שכל מודעת בחירות באיחוד האירופי, בהודו ובארצות הברית תכלול הודעת גילוי נאות המציינת מי שילם על המודעה. ברוב הפורמטים של המודעות Google יוצרת באופן אוטומטי הודעת גילוי נאות בדבר מימון המודעה (Paid for by) על סמך המידע שסופק בתהליך האימות. 

מותר במסגרת מגבלות יוצאים מכלל זה הפורמטים והתכונות המופיעים בהמשך. מפרסמים הבוחרים להשתמש בתכונות ובפורמטים האלה במוצרי Google אחראים לכלול ישירות במודעה הודעת גילוי נאות בדבר מימון המודעה (Paid for by), ולציין בה את שם הארגון או האדם ששילם על המודעה. ההודעה הזאת צריכה להיות גלויה לעין תמיד.

לידיעתכם, הודעת הגילוי הנאות הזאת אינה תחליף להודעות גילוי נאות אחרות שאתם מחויבים להציג במודעה על פי חוק.

למידע על תיקון מודעה שלא אושרה 

 

זקוקים לעזרה?

אם יש לכם שאלות לגבי המדיניות שלנו, אפשר לפנות אל התמיכה של Google Ads.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?