תוכן פוליטי

אנחנו תומכים בפרסום פוליטי אחראי ודורשים שכל המודעות הפוליטיות וכל היעדים שאליהם הן מובילות יצייתו לכל הדרישות המשפטיות המקומיות באזורים שאליהם הן ממוקדות, כולל חוקים בנושא בחירות וקמפיינים פוליטיים וחוקים בנוגע להפסקת התעמולה לקראת מועד הבחירות.  תוכן פוליטי כולל מודעות בנושאים הבאים: ארגונים פוליטיים, מפלגות, קידום סוגיות פוליטיות או גיוס כספים לקידום סוגיות כאלה ומודעות של מועמדים ופוליטיקאים.

מודעות בנושא בחירות

פרסום תוכן מהסוגים הבאים מותר, במסגרת מגבלות שהוגדרו במדינות מסוימות:

מותר במסגרת מגבלות מודעות בנושא בחירות: מודעות שמפרסמות מועמד לתפקיד פוליטי, נבחר ציבור מכהן או מפלגה (במדינות עם שיטה פרלמנטרית)

בהמשך מפורטות הדרישות החלות על מודעות בנושא בחירות לפי אזורים או מדינות.

מודעות בנושא בחירות באיחוד האירופי

באיחוד האירופי, מודעות בנושא בחירות מפרסמות מפלגה, נבחר ציבור מכהן או מועמד לפרלמנט האיחוד האירופי.

לתשומת ליבכם, מודעות בנושא בחירות לא כוללות פרסום של מוצרים או שירותים, לרבות מרצ'נדייז פוליטי (כמו חולצות) או מודעות שמפורסמות על-ידי ארגוני חדשות כדי לקדם את הכיסוי שלהם לגבי מפלגות, קמפיינים לפרלמנט האירופי, מועמדים או נבחרי ציבור מכהנים.

בהמשך מפורטות הדרישות שעל מפרסמים לציית להן כדי להציג מודעות בנושא בחירות באיחוד האירופי.


דרישה לאימות מפרסמים על מנת להציג מודעות בנושא בחירות באיחוד האירופי

מותר במסגרת מגבלותבאיחוד האירופי אפשר להציג מודעות בנושא בחירות רק אם המפרסם אומת על-ידי Google.

מידע על שליחת בקשה לאימות

פותר הבעיות
  1. מודעות בנושא בחירות באיחוד האירופי יכולות להופיע רק בתחומי האיחוד האירופי. עליכם לוודא שהמודעות שלכם מופיעות רק שם ושביצעתם את תהליך האימות הנדרש כדי להציג את המודעות האלה. בקישור הבא אפשר לקרוא מידע נוסף על תהליך האימות

  2. אפשר לפנות אלינו כדי שנבדוק את המודעות שוב, או שתוכלו לערוך אותן. אחרי העריכה או שליחת הבקשה לבדיקה, המודעה והיעד שלה יישלחו לבדיקה מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אך לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך עשוי להימשך יותר זמן.

  3. אם אין לכם אפשרות להשלים את תהליך האימות, עליכם להסיר את כל התוכן המפר את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות.

מודעות בהודו בנושא בחירות לפרלמנט ההודי (Lok Sabha)

בהודו, מודעות בנושא בחירות הן מודעות שמפרסמות מפלגה, מועמד פוליטי או חבר מכהן בפרלמנט ההודי, או שהן מוצגות מטעם מפלגה, מועמד פוליטי או חבר מכהן בפרלמנט ההודי.

לתשומת ליבכם, מודעות בנושא בחירות לא כוללות מודעות של ישויות שאינן פוליטיות המקדמות מרצ'נדייז פוליטי (כמו חולצות) או מודעות שמוצגות על ידי ארגוני חדשות כדי לקדם את הסיקור התקשורתי שהם מציעים לגבי מפלגות, קמפיינים לפרלמנט ההודי, מועמדים או חברים מכהנים בפרלמנט ההודי.

בהמשך מפורטות הדרישות שעל מפרסמים לציית להן כדי להציג מודעות בנושא בחירות בהודו.

דרישה לאימות מפרסמים על מנת להציג מודעות בנושא בחירות בהודו
מותר במסגרת מגבלותבהודו אפשר להציג מודעות בנושא בחירות רק אם המפרסם אומת על ידי Google. 
הצגת מודעות בנושא בחירות בהודו: דרישה לאישור מקדים

מותר במסגרת מגבלותבהודו אפשר להציג מודעות בנושא בחירות רק אם המפרסם שלח לכל מודעה אישור מקדים תקף, מטעם ועדת הבחירות של הודו (ECI) או מטעם מקור שקיבל לכך הרשאה מה-ECI.

הערה: מפרסמים צריכים לעבור את תהליך האימות של Google לפני שהם שולחים את האישור המקדים לכל מודעה.
 

אם כבר עברתם את תהליך האימות של Google, בקישור הזה אפשר לשלוח אישור מקדים להצגת מודעות בנושא בחירות

פותר הבעיות
  1. את המודעות בנושא בחירות בהודו אפשר להציג רק בתחומי הודו. עליכם לוודא שהמודעות שלכם בנושא בחירות בהודו מופיעות רק בתחומי הודו. בנוסף, עליכם לוודא שעברתם את תהליך האימות של Google וששלחתם אישור מקדים בשביל כל מודעה שאתם רוצים להציג בנושא בחירות. בקישור הבא אפשר לקרוא מידע נוסף על תהליך האימות.

  2. אפשר לפנות אלינו כדי שנבדוק את המודעות שוב. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אך לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך עשוי להימשך יותר זמן.

  3. אם אין לכם אפשרות להשלים את תהליך האימות או לא קיבלתם את האישור מקדים, עליכם להסיר את כל התוכן המפר את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות.

מודעות בנושא בחירות פדרליות בארצות הברית

בארצות הברית, מודעות בנושא בחירות כוללות מודעות המפרסמות נבחר ציבור מכהן או מועמד לתפקיד פדרלי הנקבע בבחירות, כמו הנשיא או סגן הנשיא של ארצות הברית, חברים בבית הנבחרים של ארצות הברית או חברים בסנאט של ארצות הברית.

לתשומת ליבכם, מודעות בנושא בחירות לא כוללות פרסום של מוצרים או שירותים, לרבות מרצ'נדייז פוליטי (כמו חולצות) או מודעות שמפורסמות על-ידי ארגוני חדשות כדי לקדם את הסיקור התקשורתי שהם מציעים לגבי קמפיינים לבחירות פדרליות, מועמדים או נבחרי ציבור מכהנים.

בהמשך מפורטות הדרישות שעל מפרסמים לציית להן כדי להציג מודעות בנושא בחירות פדרליות בארצות הברית.

דרישה לאימות מפרסמים על מנת להציג מודעות בנושא בחירות בארצות הברית 

מותר במסגרת מגבלותבארצות הברית אפשר להציג מודעות בנושא בחירות רק אם המפרסם אומת על-ידי Google. 

מידע על שליחת בקשה לאימות

פותר הבעיות
  1. את המודעות בנושא בחירות בארה"ב אפשר להציג רק בתחומי ארצות הברית. עליכם לוודא שהמודעות שלכם בנושא בחירות בארה"ב מופיעות רק בתחומי ארה"ב ושעברתם את תהליך האימות על מנת להציג את המודעות האלה. בקישור הבא אפשר לקרוא מידע נוסף על תהליך האימות
  2. אפשר לפנות אלינו כדי שנבדוק את המודעות שוב, או שתוכלו לערוך אותן. אחרי העריכה או שליחת הבקשה לבדיקה, המודעה והיעד שלה יישלחו לבדיקה מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אך לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך עשוי להימשך יותר זמן.
  3. אם אין לכם אפשרות להשלים את תהליך האימות, עליכם להסיר את כל התוכן המפר את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות.

מודעות בנושא בחירות ברמת המדינה בארצות הברית

בנוסף לדרישות שצוינו, בחלק מהמדינות בארה"ב יש הגבלות נוספות לגבי מודעות בנושא בחירות מקומיות וברמת המדינה. בהמשך אפשר למצוא את הפרטים בשביל כל מדינה.

הגבלות במרילנד
אין להעלות:
 מודעות בקשר למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות ברמה המקומית וברמת המדינה
הגבלות בניו ג'רזי
אין להעלות:
 מודעות בקשר למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות ברמה המקומית וברמת המדינה
הגבלות בניו יורק

ועדות לפרסום פוליטי עצמאי במדינת ניו יורק נדרשות לעמוד בדרישות הבאות לפני רכישת מודעות בנושאים פוליטיים:  

מותר במסגרת מגבלות אם ועדות לפרסום פוליטי עצמאי במדינת ניו יורק מעוניינות לרכוש מודעות בקשר למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות, ברמת המדינה וברמה המקומית, הן חייבות להודיע ל-Google שהן פועלות כוועדות לפרסום פוליטי עצמאי ולשלוח עותק של מסמכי הרישום שהגישו לוועדת הבחירות של מדינת ניו יורק. 
 
יש למלא את הטופס הזה כדי לעמוד בדרישות שצוינו.  
אם אתם משתמשים בפלטפורמת Display & Video 360 לפרסום, יש למלא את הטופס כאן כדי לעמוד בדרישות שצוינו.
הגבלות בנבדה
אין להעלות:
 מודעות בקשר למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות ברמה המקומית וברמת המדינה
הגבלות בוושינגטון
אין להעלות:
 מודעות בקשר למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות ברמה המקומית וברמת המדינה

דרישות גילוי נאות לגבי פרסום בנושא בחירות 

Google דורשת שכל מודעה בנושא בחירות באיחוד האירופי, בהודו ובארצות הברית תכלול גילוי נאות שבו מצוין מי הגורם ששילם על המודעה. ברוב הפורמטים של המודעות, Google תיצור באופן אוטומטי גילוי נאות עם הניסוח "ממומנת על-ידי" בעזרת המידע שסופק בתהליך האימות. 

מותר במסגרת מגבלות בנוגע לתכונות ולפורמטים הבאים של המודעות שזמינים ב-Google, המפרסם אחראי לכלול הודעת גילוי נאות בדבר מימון המודעה (Paid for by) ישירות במודעה. לאחר הודעת הגילוי הנאות יש לציין גם את שם הארגון או האדם שמשלם על המודעה. הודעת הגילוי הנאות צריכה להופיע במודעה בגלוי ובכל עת.

לתשומת ליבכם, גילוי נאות זה אינו תחליף לפרטי גילוי נאות אחרים שאתם מחויבים להציג במודעה על פי חוק.

מידע על תיקון מודעה שלא אושרה

 

זקוקים לעזרה?

אם יש לכם שאלות לגבי המדיניות שלנו, אפשר לפנות אל התמיכה של Google Ads.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?