תוכן פוליטי

Google מספקת גרסאות מתורגמות של מרכז העזרה כדי להקל עליכם, אולם גרסאות אלה אינן משנות את משמעות. אנחנו אוכפים את המדיניות לפי נוסח הגרסה באנגלית. כדי לקרוא את המאמר הזה בשפה אחרת, השתמשו בתפריט הנפתח שבתחתית הדף.

משתמשי Display & Video 360 חייבים לפעול בהתאם למדיניות הזו של Google Ads. מידע על הגבלות נוספות ניתן למצוא במרכז העזרה של Display & Video 360.

אנחנו תומכים בפרסום פוליטי אחראי ודורשים שכל המודעות הפוליטיות וכל היעדים שאליהם הן מכוונות יצייתו לכל הדרישות המשפטיות המקומיות באזורים שהן מטרגטות, כולל חוקים בנושא בחירות וקמפיינים פוליטיים, כמו גם חוקים בנוגע להפסקת התעמולה לקראת מועד הבחירות. 

באזורים שונים יש ל-Google דרישות שונות לפרסום פוליטי ופרסום בנושא בחירות.

באזורים מסוימים מודעות בנושא בחירות יכולות להופיע רק אם המפרסם אומת על-ידי Google.  באזורים האלה מודעות בנושא בחירות כפופות לדרישות לגבי גילוי נאות ולהגבלות טירגוט. מידע נוסף מפורט בהמשך. חשבונות בתוכנית המענקים של Google לעמותות לא עומדים בדרישות להצגת מודעות בנושא בחירות או להגשת בקשה לאימות מודעות בנושא בחירות באזורים האלה. מתחת לכותרת של כל אזור אפשר למצוא מידע רלוונטי על תהליך האימות וההגבלות באזור הזה.

באזורים אחרים חלות הגבלות על מודעות פוליטיות. בהמשך מפורטות רשימה של האזורים האלה ושל ההגבלות בכל אזור. ייתכן שיחולו הגבלות או דרישות נוספות לגבי אזורים מסוימים. אם יש כאלה, הן יופיעו במדיניות לגבי דרישות משפטיות מקומיות.

אם המודעות שלכם כוללות תוכן פוליטי שלא מוגבל בכפוף למדיניות הזאת או בכפוף לדרישות המשפטיות המקומיות לגבי אזור מסוים, הן יכולות להופיע בתנאי שהן מצייתות לכל סעיפי המדיניות האחרים של Google Ads ולחוקים והתקנות המקומיים.

פרסום תוכן שלא מציית למדיניות שלנו בנושא תוכן פוליטי יכול להוביל לכך שמידע על החשבון ועל המודעות הפוליטיות שלכם יהיה גלוי לציבור או לרשויות ממשלתיות ורגולטוריות רלוונטיות.

מודעות בנושא בחירות

באזורים האלה ניתן להציג מודעות בנושא בחירות רק אם המפרסם אומת על-ידי Google. בהמשך מוסבר איך אנחנו מגדירים "מודעות בנושא בחירות" באזורים האלה, ומפורטות הדרישות שחלות על המפרסמים.   

כדי להציג מודעות בנושא בחירות באזור שתוכן המודעות קשור אליו, המפרסם חייב לעבור אימות במסגרת תהליך האימות לצורך פרסום של מודעות בנושא בחירות באותו אזור. לדוגמה: מפרסם שרוצה להציג באוסטרליה מודעות בנושא בחירות באוסטרליה חייב להשלים את תהליך האימות של מודעות בחירות באוסטרליה.   

כדי להציג מודעות בנושא בחירות מחוץ לאזור שתוכן המודעות קשור אליו, המפרסם חייב לעבור אימות במסגרת התהליך של אימות של מודעות בנושא בחירות או של אימות זהות המפרסם באזור שבו המפרסם ממוקם. לדוגמה, מפרסם שנמצא בבריטניה חייב להשלים את תהליך האימות של בריטניה כדי להציג בכל אזור מחוץ לניו זילנד מודעות בנושא בחירות בניו זילנד.

מודעות בנושא בחירות בארגנטינה

מודעות בנושא בחירות בארגנטינה הן מודעות שמופיעים בהן:

 • מפלגה לאומית, קואליציה, נבחר ציבור מכהן או מועמד לתפקיד הנשיא, סגן הנשיא, הסנאט הלאומי או בית הנבחרים.

בהמשך מפורטות הדרישות שהמפרסמים צריכים לעמוד בהן כדי להציג מודעות בנושא בחירות בארגנטינה.

הדרישות לאימות הזהות של מפרסמים לצורך הצגת מודעות בנושא בחירות בארגנטינה

מותר במסגרת מגבלותמפרסמים רשאים להציג בארגנטינה מודעות בנושא בחירות בארגנטינה רק אם הם משלימים את תהליך האימות לצורך הצגת מודעות בנושא בחירות בארגנטינה. מידע לגבי אופן שליחת הבקשה לאימות.

מותר במסגרת מגבלותמפרסמים רשאים להציג מחוץ לארגנטינה מודעות בנושא בחירות בארגנטינה, רק אם הם משלימים את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות או של זהות המפרסם

מותר במסגרת מגבלותמפרסמים חייבים לציית לחוק בארגנטינה בנוגע להפסקת התעמולה לקראת מועד הבחירות.

פותר הבעיות

 1. אם אתם מנסים להציג בארגנטינה מודעות בנושא בחירות בארגנטינה, יש לוודא שהשלמתם את תהליך האימות לצורך הצגת מודעות בנושא בחירות בארגנטינה. מידע נוסף על תהליך האימות
 2. אם אתם מנסים להציג מחוץ לארגנטינה מודעות בנושא בחירות בארגנטינה, יש לוודא שהשלמתם את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות או של זהות המפרסם
 3. אפשר לפנות אלינו כדי שנבדוק את המודעה שוב, ואפשר גם לערוך אותה. בשני המקרים המודעות והיעדים שלהן ייבדקו מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אבל לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך נמשך יותר זמן.
 4. אם אתם לא יכולים להשלים את תהליך האימות, יש להסיר את כל המודעות שמפרות את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות בארגנטינה.
מודעות בנושא בחירות באוסטרליה

מודעות בנושא בחירות באוסטרליה הן מודעות שמופיעים בהן:

 • מפלגה פדרלית באוסטרליה, מועמד לבית הנבחרים או לסנאט של אוסטרליה או נבחר ציבור פדרלי המכהן בבית הנבחרים או בסנאט של אוסטרליה

בהמשך מפורטות הדרישות שהמפרסמים צריכים לעמוד בהן כדי להציג מודעות בנושא בחירות באוסטרליה.

הדרישות לאימות הזהות של מפרסמים לצורך הצגת מודעות בנושא בחירות באוסטרליה

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים רשאים להציג באוסטרליה מודעות בנושא בחירות באוסטרליה רק אם הם השלימו את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות באוסטרליה. מידע לגבי אופן שליחת הבקשה לאימות

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים רשאים להציג מחוץ לאוסטרליה מודעות בנושא בחירות באוסטרליה רק אם הם השלימו את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות או של זהות המפרסם.

פותר הבעיות
 1. אם אתם מנסים להציג באוסטרליה מודעות בנושא בחירות באוסטרליה, יש לוודא שהשלמתם את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות באוסטרליה. מידע נוסף על תהליך האימות
 2. אם אתם מנסים להציג מחוץ לאוסטרליה מודעות בנושא בחירות באוסטרליה, יש לוודא שהשלמתם את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות או של זהות המפרסם.
 3. אפשר לפנות אלינו כדי שנבדוק את המודעה שוב, ואפשר גם לערוך אותה. בשני המקרים המודעות והיעדים שלהן ייבדקו מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אבל לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך נמשך יותר זמן.
 4. אם אתם לא יכולים להשלים את תהליך האימות, יש להסיר את כל המודעות שמפרות את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות באוסטרליה.
מודעות בנושא בחירות בברזיל

מודעות בנושא בחירות בברזיל הן מודעות שמופיעים בהן:

 • ברמה הפדרלית: מפלגה, קואליציה, פדרציה, נבחר ציבור מכהן או מועמד לתפקיד הנשיא, לתפקיד סגן הנשיא, לסנאט הפדרלי או לבית הנבחרים.
 • ברמת המדינה: מפלגה, קואליציה, פדרציה, נבחר ציבור מכהן או מועמד לתפקיד המושל, לתפקיד סגן המושל, לבית המחוקקים של המדינה או לבית המחוקקים של המחוז הפדרלי.

בהמשך מפורטות הדרישות שהמפרסמים צריכים לעמוד בהן כדי להציג מודעות בנושא בחירות בברזיל.

הדרישות לאימות הזהות של מפרסמים לצורך הצגת מודעות בנושא בחירות בברזיל

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים רשאים להציג בברזיל מודעות בנושא בחירות בברזיל רק אם הם השלימו את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות בברזיל. איך שולחים בקשה לאימות

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים רשאים להציג מחוץ לברזיל מודעות בנושא בחירות בברזיל רק אם הם השלימו את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות או של זהות המפרסם.

פותר הבעיות
 1. אם אתם מנסים להציג בברזיל מודעות בנושא בחירות בברזיל, יש לוודא שהשלמתם את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות בברזיל. מידע נוסף על תהליך האימות
 2. אם אתם מנסים להציג מחוץ לברזיל מודעות בנושא בחירות בברזיל, יש לוודא שהשלמתם את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות או של זהות המפרסם.
 3. אפשר לפנות אלינו כדי שנבדוק את המודעה שוב, ואפשר גם לערוך אותה. בשני המקרים המודעות והיעדים שלהן ייבדקו מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אבל לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך נמשך יותר זמן.
 4. אם אתם לא יכולים להשלים את תהליך האימות, יש להסיר את כל המודעות שמפירות את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות בברזיל.

הגבלות בתקופות של דממת בחירות בברזיל

המפרסמים צריכים לציית לחוק הבחירות המקומי הרלוונטי, כולל השהיית המודעות כנדרש בתקופות של דממת בחירות. Google תשהה מודעות בנושא בחירות בברזיל, כפי שהן מוגדרות במדיניות שלנו, ולא תציג אותן בברזיל בתקופות כאלה של דממת בחירות.
מודעות בנושא בחירות באיחוד האירופי

מודעות בנושא בחירות באיחוד האירופי הן מודעות שמופיעים בהן:

 • מפלגה, נבחר ציבור מכהן או מועמד לפרלמנט האיחוד האירופי
 • מפלגה, נבחר ציבור מכהן או מועמד לתפקיד של נבחר ציבור במדינה החברה באיחוד האירופי. לדוגמה, חברי פרלמנט ונשיאים של מדינות ספציפיות שנבחרים בבחירות ישירות
 • שאלה שעומדת להצבעה במשאל עם, קבוצת תעמולה בנושא משאל עם או קריאה להצבעה הקשורה למשאל עם ארצי או למשאל עם ברמת המדינה או הפרובינציה בנוגע לריבונות

בהמשך מפורטות הדרישות שהמפרסמים צריכים לעמוד בהן כדי להציג מודעות בנושא בחירות באיחוד האירופי.


הדרישה לאימות מפרסמים לצורך הצגת מודעות בנושא בחירות באיחוד האירופי

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים רשאים להציג באיחוד האירופי מודעות בנושא בחירות באיחוד האירופי רק אם הם השלימו את תהליך האימות של מודעות בחירות באיחוד האירופי. מידע לגבי אופן שליחת הבקשה לאימות

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים רשאים להציג מחוץ לאיחוד האירופי מודעות בנושא בחירות בנושא האירופי רק אם הם השלימו את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות או של זהות המפרסם.

פותר הבעיות
 1. אם אתם מנסים להציג באיחוד האירופי מודעות בנושא בחירות באיחוד האירופי, יש לוודא שהשלמתם את תהליך האימות של מודעות בחירות באיחוד האירופי. מידע נוסף על תהליך האימות 

 2. אם אתם מנסים להציג מחוץ לאיחוד האירופי מודעות בנושא בחירות באיחוד האירופי, יש לוודא שהשלמתם את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות או של זהות המפרסם.

 3. אפשר לפנות אלינו כדי שנבדוק את המודעה שוב, ואפשר גם לערוך אותה. בשני המקרים המודעות והיעדים שלהן ייבדקו מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אבל לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך נמשך יותר זמן.

 4. אם אתם לא יכולים להשלים את תהליך האימות, יש להסיר את כל המודעות שמפרות את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות באיחוד האירופי.

מודעות בנושא בחירות בהודו

מודעות בנושא בחירות בהודו הן מודעות שהישויות הבאות מופיעות בהן או מפרסמות אותן:

 • מפלגה, מועמד או חבר מכהן בפרלמנט ההודי (לוק סבהה) או בבית המחוקקים של אחת ממדינות הודו (וידהן סבהה).

בהמשך מפורטות הדרישות שהמפרסמים צריכים לעמוד בהן כדי להציג מודעות בנושא בחירות בהודו.

הדרישה לאימות מפרסמים לצורך הצגת מודעות בנושא בחירות בהודו

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים רשאים להציג בהודו מודעות בנושא בחירות בהודו רק אם הם השלימו את תהליך האימות של מודעות בחירות בהודו. מידע לגבי אופן שליחת הבקשה לאימות

מותר במסגרת מגבלות במהלך האימות, מפרסמים שרוצים להציג בהודו מודעות בנושא בחירות בהודו חייבים להבהיר אם הם מייצגים מפלגה, מועמד או חבר מכהן בפרלמנט ההודי (לוק סבהה) או בבית המחוקקים של אחת ממדינות הודו (וידהן סבהה). כל המודעות שיופעלו בחשבונות המאומתים של המפרסמים האלה ייחשבו כמודעות בנושא בחירות.

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים רשאים להציג מחוץ להודו מודעות בנושא בחירות בהודו רק אם הם השלימו את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות או של זהות המפרסם.
הדרישה לאישור מקדים של מודעות בנושא בחירות בהודו

מותר במסגרת מגבלותמפרסמים שמתכננים להציג מודעות בנושא בחירות בהודו חייבים להגיש עבור כל מודעה אישור מקדים תקף שהונפק על ידי ועדת הבחירות של הודו (ECI) או על ידי אדם שקיבל הרשאה מתאימה מהוועדה.

הערה: מפרסמים צריכים לעבור את תהליך האימות של Google לפני שהם שולחים את האישור המקדים לכל מודעה.
 

אם כבר השלמתם את תהליך האימות של Google, כאן אפשר לשלוח את האישור המקדים להצגת מודעות בנושא בחירות

אם אתם משתמשים בפלטפורמת Display & Video 360 למטרות פרסום, יש למלא את הטופס הזה כדי לעמוד בדרישות שצוינו.
מודעות מהסוגים הבאים לא צריכות לקבל אישורים מקדימים: מודעות מטעם ישויות שאינן פוליטיות שמקדמות מרצ'נדייז פוליטי (כמו חולצות) או מודעות שארגוני חדשות מפרסמים כדי לקדם את הסיקור שלהם. גם אם אין דרישה לקבלת אישורים מקדימים, מפרסמים שרוצים להציג מודעות בחירות בהודו חייבים להיות מאומתים על ידי Google.
פותר הבעיות
 1. אם אתם מנסים להציג בהודו מודעות בנושא בחירות בהודו, יש לוודא שהשלמתם את תהליך האימות הנדרש כדי להציג מודעות בחירות בהודו, ושהוגשה בקשה לאישור מקדים לכל מודעת בחירות בהודו שרוצים להציג. מידע נוסף על תהליך האישור המקדים או על תהליך האימות.

 2. אם אתם מנסים להציג מחוץ להודו מודעות בנושא בחירות בהודו, יש לוודא שהשלמתם את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות או של זהות המפרסם.

 3. אתם יכולים לפנות אלינו ולבקש שנבדוק שוב את המודעות. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אבל לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך נמשך יותר זמן.

 4. אם אתם לא יכולים להשלים את תהליך האימות או אם לא קיבלתם אישור מקדים, יש להסיר את כל המודעות שמפרות את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות בהודו.

מודעות בנושא בחירות בישראל

מודעות בנושא בחירות בישראל הן מודעות שהישויות הבאות מוצגות בהן או מפרסמות אותן:

 • מפלגה, נבחר ציבור מכהן או מועמד לכנסת
 • רשימת מועמדים המורכבת ממפלגה אחת או יותר שמתמודדות בבחירות לכנסת

בהמשך מפורטות הדרישות שכל המפרסמים צריכים לעמוד בהן כדי להציג מודעות בנושא בחירות בישראל.

הדרישות לאימות הזהות של מפרסמים לצורך הצגת מודעות בנושא בחירות בישראל

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים רשאים להציג בישראל מודעות בנושא בחירות בישראל רק אם הם השלימו את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות בישראל. מידע לגבי אופן שליחת הבקשה לאימות

מותר במסגרת מגבלות במהלך האימות, מפרסמים שרוצים להציג בישראל מודעות בנושא בחירות בישראל חייבים להבהיר אם הם מייצגים מועמד, נבחר ציבור מכהן, מפלגה או רשימת מועמדים המורכבת ממפלגה אחת או יותר שמתמודדת בבחירות לכנסת. כל המודעות שיופעלו בחשבונות המאומתים של המפרסמים האלה ייחשבו כמודעות בנושא בחירות.

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים שרוצים להציג בישראל מודעות בנושא בחירות בישראל חייבים לכלול כתבי ויתור במודעות שלהם, כנדרש על פי החוק בישראל.

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים רשאים להציג מחוץ לישראל מודעות בנושא בחירות בישראל רק אם הם השלימו את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות או של זהות המפרסם.

פותר הבעיות
 1. אם אתם מנסים להציג בישראל מודעות בנושא בחירות בישראל, יש לוודא שהשלמתם את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות בישראל. מידע נוסף על תהליך האימות
 2. אם אתם מנסים להציג מחוץ לישראל מודעות בנושא בחירות בישראל, יש לוודא שהשלמתם את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות או של זהות המפרסם.
 3. אפשר לפנות אלינו כדי שנבדוק את המודעה שוב, ואפשר גם לערוך אותה. בשני המקרים המודעות והיעדים שלהן ייבדקו מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אבל לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך נמשך יותר זמן.
 4. אם אתם לא יכולים להשלים את תהליך האימות, יש להסיר את כל המודעות שמפרות את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות בישראל. 
מודעות בנושא בחירות בניו זילנד

מודעות בנושא בחירות בניו זילנד הן מודעות שמופיעים בהן:

 • מפלגה, נבחר ציבור מכהן או מועמד לפרלמנט הניו זילנדי 
 • אפשרות שעומדת להצבעה במשאל עם, גורם התומך באפשרות שעומדת להצבעה במשאל עם או קריאה להצבעה לאחר הכרזה רשמית על משאל עם באמצעות חוק או דבר המושל הכללי במועצה (Order in Council). 
בהמשך מפורטות הדרישות שכל המפרסמים צריכים לעמוד בהן כדי להציג מודעות בנושא בחירות בניו זילנד.
 
הדרישות לאימות הזהות של מפרסמים לצורך הצגת מודעות בנושא בחירות בניו זילנד

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים רשאים להציג בניו זילנד מודעות בנושא בחירות בניו זילנד רק אם הם השלימו את תהליך האימות של מודעות בחירות בניו זילנד. מידע לגבי אופן שליחת הבקשה לאימות

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים שרוצים להציג בניו זילנד מודעות בנושא בחירות בניו זילנד חייבים לציית לחוק בניו זילנד ולהנחיות הרלוונטיות של ועדת הבחירות לגבי כתבי ויתור, כולל הוספת הצהרה ברורה במודעות שלהם לגבי הגורם האחראי, היכן שהדבר נדרש. אם הדבר נדרש על פי חוק, המפרסמים חייבים לקבל הרשאה ממפלגה או ממועמד לפני רכישת המודעות.

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים שרוצים להציג בניו זילנד מודעות בנושא בחירות בניו זילנד חייבים לציית לחוק בניו זילנד לגבי תקופות של דממת בחירות.

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים רשאים להציג מחוץ לניו זילנד מודעות בנושא בחירות בניו זילנד רק אם הם השלימו את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות או של זהות המפרסם.

פותר הבעיות
 1. אם אתם מנסים להציג בניו זילנד מודעות בנושא בחירות בניו זילנד, יש לוודא שהשלמתם את תהליך האימות הנדרש כדי להציג מודעות בנושא בחירות בניו זילנד. מידע נוסף על תהליך האימות
 2. אם אתם מנסים להציג מחוץ לניו זילנד מודעות בנושא בחירות בניו זילנד, יש לוודא שהשלמתם את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות או של זהות המפרסם.
 3. אפשר לפנות אלינו כדי שנבדוק את המודעה שוב, ואפשר גם לערוך אותה. בשני המקרים המודעות והיעדים שלהן ייבדקו מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אבל לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך נמשך יותר זמן.
 4. עליכם לאשר שאתם לא מנסים להציג מודעות בשפה המאוֹרית. לצערנו, השפה המאוֹרית לא נתמכת כרגע ב-Google Ads או ב-DV360, ולכן לא ניתן להציג מודעות בשפה הזו. עם זאת, מותר לפרסם מודעות בנושא בחירות בניו זילנד בשפה נתמכת שמכילות מילה או ביטוי נפוצים בשפה המאוֹרית. בקישורים הבאים ניתן למצוא מידע נוסף על שפות נתמכות ב-Google Ads וב-DV360.
 5. אם אתם לא יכולים להשלים את תהליך האימות, יש להסיר את כל המודעות שמפרות את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות בניו זילנד.
מודעות בנושא בחירות בטייוואן

מודעות בנושא בחירות בטייוואן הן מודעות שמופיעים בהן:

 • מפלגה, נבחר ציבור מכהן או מועמד לתפקיד הנשיא, סגן הנשיא, חבר ביואן המחוקק או ראש עיר בשש הערים הבאות: טאיפיי, ניו טאיפיי, טאויואן, טאיג'ונג, טאינאן וגאושיונג

בהמשך מפורטות הדרישות שהמפרסמים צריכים לעמוד בהן כדי להציג מודעות בנושא בחירות בטייוואן. 

הדרישות לאימות הזהות של מפרסמים לצורך הצגת מודעות בנושא בחירות בטייוואן

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים רשאים להציג בטייוואן מודעות בנושא בחירות בטייוואן רק אם הם השלימו את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות בטייוואן. מידע לגבי אופן שליחת הבקשה לאימות

מותר במסגרת מגבלות המפרסמים חייבים לציית לחוק בטייוואן לגבי כתבי ויתור ותקופות של דממת בחירות.

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים רשאים להציג מחוץ לטייוואן מודעות בנושא בחירות בטייוואן רק אם הם השלימו את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות או של זהות המפרסם.

פותר הבעיות
 1. אם אתם מנסים להציג בטייוואן מודעות בנושא בחירות בטייוואן, יש לוודא שהשלמתם את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות בטייוואן. מידע נוסף על תהליך האימות
 2. אם אתם מנסים להציג מחוץ לטייוואן מודעות בנושא בחירות בטייוואן, יש לוודא שהשלמתם את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות או של זהות המפרסם.
 3. אפשר לפנות אלינו כדי שנבדוק את המודעה שוב, ואפשר גם לערוך אותה. בשני המקרים המודעות והיעדים שלהן ייבדקו מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אבל לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך נמשך יותר זמן.
 4. אם אתם לא יכולים להשלים את תהליך האימות, יש להסיר את כל המודעות שמפרות את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות בטייוואן.
מודעות בנושא בחירות בבריטניה

מודעות בנושא בחירות בבריטניה הן מודעות שמופיעים בהן:

 • מפלגה, נבחר ציבור מכהן או מועמד לפרלמנט הבריטי
 • שאלה שעומדת להצבעה במשאל עם, קבוצת תעמולה בנושא משאל עם או קריאה להצבעה הקשורה למשאל עם ארצי או למשאל עם אזורי בנוגע לריבונות

בהמשך מפורטות הדרישות שהמפרסמים צריכים לעמוד בהן כדי להציג מודעות בנושא בחירות בבריטניה.

הדרישות לאימות הזהות של מפרסמים לצורך הצגת מודעות בנושא בחירות בבריטניה

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים רשאים להציג בבריטניה מודעות בנושא בחירות בבריטניה רק אם הם השלימו את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות בבריטניה. מידע לגבי אופן שליחת הבקשה לאימות

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים רשאים להציג מחוץ לבריטניה מודעות בנושא בחירות בבריטניה, רק אם הם השלימו את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות או של זהות המפרסם.

פותר הבעיות
 1. אם אתם מנסים להציג בבריטניה מודעות בנושא בחירות בבריטניה, יש לוודא שהשלמתם את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות בבריטניה. מידע נוסף על תהליך האימות
 2. אם אתם מנסים להציג מחוץ לבריטניה מודעות בנושא בחירות בבריטניה, יש לוודא שהשלמתם את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות או של זהות המפרסם.
 3. אפשר לפנות אלינו כדי שנבדוק את המודעה שוב, ואפשר גם לערוך אותה. בשני המקרים המודעות והיעדים שלהן ייבדקו מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אבל לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך נמשך יותר זמן.
 4. אם אתם לא יכולים להשלים את תהליך האימות, יש להסיר את כל המודעות שמפרות את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות בבריטניה.
מודעות בנושא בחירות בארצות הברית

מודעות בנושא בחירות בארצות הברית הן מודעות שמופיעים בהן:

 • נבחר ציבור מכהן או מועמד לתפקיד פדרלי שנקבע בבחירות. דוגמאות לתפקידים פדרליים: הנשיא או סגן הנשיא של ארצות הברית, חברים בבית הנבחרים של ארצות הברית או חברים בסנאט של ארצות הברית;
 • נבחר ציבור מכהן או מועמד לתפקיד של נבחר ציבור ברמת המדינה, כגון מושל, מזכיר מדינה או חבר בבית המחוקקים של המדינה;
 • מפלגה פוליטית ברמת המדינה או ברמה הפדרלית; או
 • משאל חקיקה, מיזם או הצעה ברמת המדינה שהועלו להצבעה באותה מדינה.

בהמשך מפורטות הדרישות שהמפרסמים צריכים לעמוד בהן כדי להציג מודעות בנושא בחירות בארצות הברית.

דרישות לאימות הזהות של מפרסמים לצורך הצגת מודעות בנושא בחירות בארצות הברית

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים רשאים להציג בארצות הברית מודעות בנושא בחירות בארצות הברית רק אם הם השלימו את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות בארצות הברית. מידע לגבי אופן שליחת הבקשה לאימות

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים רשאים להציג מחוץ לארצות הברית מודעות בנושא בחירות בארצות הברית רק אם הם השלימו את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות או של זהות המפרסם.

פותר הבעיות
 1. אם אתם מנסים להציג בארצות הברית מודעות בנושא בחירות בארצות הברית, יש לוודא שהשלמתם את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות בארצות הברית. מידע נוסף על תהליך האימות
 2. אם אתם מנסים להציג מחוץ לארצות הברית מודעות בנושא בחירות בארצות הברית, יש לוודא שהשלמתם את תהליך האימות של מודעות בנושא בחירות או של זהות המפרסם
 3. אפשר לפנות אלינו כדי שנבדוק שוב את המודעה, ואפשר גם לערוך אותה. בשני המקרים המודעות והיעדים שלהן ייבדקו מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אבל לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך נמשך יותר זמן.
 4. אם אתם לא יכולים להשלים את תהליך האימות, יש להסיר את כל המודעות שמפרות את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות בארצות הברית.
מודעות בנושא בחירות ברמת המדינה וברמה המקומית בארצות הברית

בנוסף לדרישות שצוינו, בחלק מהמדינות בארצות הברית יש הגבלות נוספות לגבי מודעות בנושא בחירות – ברמת המדינה וברמה המקומית. בהמשך אפשר למצוא את הפרטים הרלוונטיים לכל מדינה.

הגבלות בקליפורניה

להלן מפורטות הדרישות שבהן נדרשות לעמוד ועדות בקליפורניה לפי סעיף ‎84504.6 (2018)‎ בחוק הממשל בקליפורניה, שבמסגרתו עליהן להודיע במהירות ובאופן מפורש לפלטפורמות מקוונות על כוונתן לרכוש "פרסומות עם גילוי נאות בפלטפורמות מקוונות" הקשורות למועמדים בבחירות למשרות ציבוריות או להצעות חקיקה בקליפורניה המוכרעות בקלפי:

מותר במסגרת מגבלותועדות בקליפורניה המעוניינות לרכוש "פרסומות עם גילוי נאות בפלטפורמות מקוונות" נדרשות: (1) להודיע על כך באופן מפורש ל-Google ולשלוח מידע נוסף אודותיהן שיופיע בדוח השקיפות שלנו ובהודעות הגילוי הנאות שיופיעו במודעות, כמו גם (2) לאמת את החשבון שלהן.

כדי להשלים את התהליך להודעה מהירה ומפורשת יש לשלוח את הטופס שכאן. אם אתם משתמשים בפלטפורמת Display & Video 360 למטרות פרסום, יש למלא את הטופס הזה כדי לעמוד בדרישות שצוינו.

אחרי השלמת התהליך הזה, כל המודעות בחשבון יהיו כשירות להצגת הגילויים הנאותים הנדרשים על פי חוק. גילויים נאותים במודעות יוצגו באמצעות הסמל "למה דווקא מודעה זו?", ולכן לא ניתן לבטל את ההסכמה להצגת הסמל הזה במודעות. מידע נוסף על התהליך הזה והמלצות לניהול החשבון זמינים במדריך השיטות המומלצות.

הגבלות במרילנד
אסור:
 מודעות שקשורות למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות לרשויות המקומיות ולרשויות המדינה
הגבלות בנבאדה
אסור:
 מודעות שקשורות למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות מקומיות
הגבלות בניו ג'רזי
אסור:
 מודעות שקשורות למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות מקומיות
מפרסמים בניו ג'רזי שעומדים בדרישות ומפורטים למטה צריכים לשלוח את המסמכים הבאים לפני שהם רוכשים מודעות:

מותר במסגרת מגבלותכפי שמוגדר בסעיף 19:44A-22.3(d) בחוק של ניו ג'רזי, לפני רכישת המודעות, המפרסמים הבאים צריכים לשלוח עותק של הצהרת הרישום שהם נדרשו להגיש לוועדה לאכיפת חוק הבחירות:

ועדה לגיוס כספים למימון מועמד, ועדה לגיוס כספים למימון מועמדים שותפים, ועדה פוליטית, ועדה פוליטית מתמשכת, ועדת הוצאות עצמאיות, ועדה של מפלגה פוליטית או ועדה למנהיגות חקיקתית, או כל קבוצה אחרת שאיננה ועדה כזו, או כל אדם שמייצר, צובר או מאשר הוצאות למטרת מימון הודעות כפי שמתואר בסעיף 19:44A-22.3, סעיף קטן (a) ו-(b) בחוק של ניו ג'רזי.

על המפרסמים להשלים את השלב הזה לפני הצגת המודעות.

יש למלא את הטופס הזה כדי לעמוד בדרישות המפורטות למעלה.

הגבלות בניו יורק

כדי לרכוש מודעות בנושאים פוליטיים, ועדות לפרסום פוליטי במימון עצמאי במדינת ניו יורק נדרשות לעמוד בדרישות הבאות:  

מותר במסגרת מגבלות ועדות לפרסום פוליטי במימון עצמאי במדינת ניו יורק שמעוניינות לרכוש מודעות הקשורות למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות, הן ברמת המדינה והן ברמה המקומית, חייבות להודיע ל-Google שהן פועלות כוועדות לפרסום פוליטי במימון עצמאי ולשלוח עותק של מסמכי הרישום שהן הגישו לוועדת הבחירות של מדינת ניו יורק. 
 
יש למלא את הטופס הזה כדי לעמוד בדרישות שצוינו.  
אם אתם משתמשים בפלטפורמת Display & Video 360 למטרות פרסום, יש למלא את הטופס הזה כדי לעמוד בדרישות שצוינו.
הגבלות בווירג'יניה

הדרישות הבאות חלות על מפרסמים המציגים בווירג'יניה מודעות אונליין פוליטיות, שחובה עליהם לפי סעיף 24.2-960 בקודקס האזרחי המוער של מדינת וירג'יניה להזדהות בפני פלטפורמות מקוונות כמפרסמים המציגים מודעות אונליין פוליטיות ולאשר בפני פלטפורמות אלה כי הם מורשים לפי חוקי המדינה וחוקים מקומיים לרכוש או לקדם פרסומות פוליטיות אונליין תמורת עמלה:

מותר במסגרת מגבלות מפרסמים המציגים בווירג'יניה מודעות אונליין פוליטיות שרוצים לרכוש "פרסומות אונליין פוליטיות" חייבים: (1) להזדהות בפני Google כמפרסמים המציגים מודעות אונליין פוליטיות; (2) לאשר בפני Google כי הם מורשים לפי חוקי המדינה וחוקים מקומיים לרכוש או לקדם פרסומות פוליטיות אונליין תמורת עמלה; (3) לאמת את חשבונם.

אתם צריכים לשלוח את הטופס הזה כדי להשלים את תהליך ההזדהות העצמית והאישור העצמי.

הגבלות בוושינגטון
אסור:
 מודעות שקשורות למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות לרשויות המקומיות ולרשויות המדינה
כדי לדווח על מודעה שמפרה את המדיניות הזו או לבקש לגביה מידע נוסף, יש למלא את טופס הבקשה לפרטי מודעה בנושא בחירות בוושינגטון.
הגבלות בסיאטל

אסור:

 מודעות שנועדו לגייס, באופן ישיר או עקיף, קולות או תמיכה כספית או תמיכה מכל סוג אחר בקמפיין בחירות, או מודעות שמעבירות מסר הקשור לכל נושא פוליטי בעל חשיבות מקומית, כולל חקיקה או עמדתו של נבחר ציבור מכהן לגבי החקיקה.

הגבלה על טירגוט של מודעות בנושא בחירות

כדי לטרגט מודעות בנושא בחירות אפשר להשתמש רק בקריטריונים הבאים:

Green checkmark, allowed מיקום גיאוגרפי (מלבד רדיוס סביב מיקום ספציפי)

Green checkmark, allowed גיל, מגדר

Green checkmark, allowed אפשרויות של טירגוט לפי הקשר. למשל: מיקומי מודעות, נושאים ומילות מפתח הקשורים לאתרים, אפליקציות, דפים וסרטונים

אין להשתמש באף סוג אחר של טירגוט עבור מודעות בנושא בחירות.

דרישות לגבי גילוי נאות לפרסום מודעות בנושא בחירות

כל המודעות בנושא בחירות, שיופעלו על ידי מפרסמים שאומתו לצורך פרסום של מודעות בחירות באזורים שבהם נדרש אימות של מודעות כאלה, יכללו הודעת גילוי נאות שמצוין בה מי מימן את המודעה. ברוב הפורמטים של המודעות, Google תיצור באופן אוטומטי הודעת גילוי נאות בדבר מימון המודעה (Paid for by) בעזרת המידע שסופק בתהליך האימות. חשוב לציין שהודעת הגילוי הנאות הזו לא משמשת כתחליף לכל הודעת גילוי נאות אחרת שהמפרסם מחויב להציג במודעה על פי חוק.

מותר במסגרת מגבלות בתכונות והפורמטים הבאים של מודעות שזמינים במוצרי Google, המפרסמים אחראים להציג ישירות במודעה הודעת גילוי נאות בדבר מימון המודעה (Paid for by), ולציין בה את שם הארגון או האדם ששילם על המודעה. בפורמטים ויזואליים, הודעת הגילוי הנאות חייבת להיות גלויה תמיד, וגודל הטקסט בהודעה צריך להיות גדול מספיק כדי שהצופה הממוצע יוכל לקרוא אותו. בפורמטים של אודיו בלבד, הודעת הגילוי הנאות חייבת להיות דומה מאוד לשאר המודעה מבחינת הגובה, הטון והמהירות של הקול.

חשוב לציין שהודעת הגילוי הנאות הזו לא משמשת כתחליף לכל הודעת גילוי נאות אחרת שהמפרסם מחויב להציג במודעה על פי חוק.

הגבלות אזוריות

באזורים אלה חלות הגבלות על מודעות פוליטיות. בהמשך מפורטות רשימה של האזורים האלה ושל ההגבלות בכל אזור. ייתכן שיחולו הגבלות או דרישות נוספות המפורטות במדיניות לגבי דרישות משפטיות מקומיות.

קנדה
מודעות בנושא בחירות בקנדה

אסור לפרסם בקנדה את המודעות הבאות בפלטפורמות של Google, במהלך תקופת הבחירות המוסדרת בחוק הבחירות בקנדה.

אסור מודעות שמציגות מפלגה פדרלית, מנהיג של מפלגה פדרלית, חבר בפרלמנט של קנדה או מועמד לפרלמנט של קנדה (כולל מתמודדים שרוצים לקבל תמיכה של מפלגה בבחירות לפרלמנט).

הערה: המדיניות הזו לא חלה על מודעות שארגוני חדשות קנדיים מפרסמים כדי לקדם את סיקור הבחירות. כמו כן, המדיניות הזו לא חלה על מודעות של סוכנויות, מחלקות או משרדי ממשלה פדרליים רשמיים המקדמות הנחיות בנושא בריאות הציבור הקשורות לנגיף הקורונה (COVID-19) או מידע על תהליכי הבחירות (לדוגמה, מודעות של הסוכנות הממשלתית Elections Canada שקוראות לציבור להצביע).

מודעות בנושאים פוליטיים בקנדה

אסור לפרסם בקנדה את המודעות הבאות בפלטפורמות של Google, במהלך תקופת הבחירות המוסדרת בחוק הבחירות בקנדה.

אסור מודעות שעוסקות בסוגיה המקושרת למפלגה פדרלית, לחבר בפרלמנט של קנדה או למועמד לפרלמנט של קנדה.

הערה: המדיניות הזו לא חלה על מודעות שארגוני חדשות קנדיים מפרסמים כדי לקדם את סיקור הבחירות. כמו כן, המדיניות הזו לא חלה על מודעות של סוכנויות, מחלקות או משרדי ממשלה פדרליים רשמיים המקדמות הנחיות בנושא בריאות הציבור הקשורות לנגיף הקורונה (COVID-19) או מידע על תהליכי הבחירות (לדוגמה, מודעות של הסוכנות הממשלתית Elections Canada שקוראות לציבור להצביע).

פותר הבעיות
 1. אם המודעות שלכם נדחו ולדעתכם מדובר בטעות (לדוגמה, המודעות שלכם מתפרסמות מטעם ארגון חדשות קנדי כדי לקדם את סיקור הבחירות, וסימנתם את קנדה כמדינה הנבחרת בפרופיל התשלומים שלכם ב-Google Ads), אפשר ליצור איתנו קשר ולבקש שנבדוק שוב את המודעה. לחלופין, יש לכם אפשרות לערוך את המודעה באופן ישיר. עריכת המודעה תגרום למודעה וליעד שלה להישלח מחדש לבדיקה.
 2. אם אתם לא יכולים לעמוד בקריטריונים שמוזכרים למעלה לקבלת הפטור שמגיע לארגוני חדשות, עליכם להסיר כל תוכן מהמודעה שמפר את ההגבלות האזוריות.
צרפת

בצרפת, תוכן מהסוגים הבאים יהיה אסור לפרסום בפלטפורמות של Google במהלך תקופת הזמן שמתחילה שלושה חודשים לפני היום הראשון בחודש שבמהלכו מתקיימות בחירות כלליות, ומסתיימת בתום הבחירות:

מודעות הכוללות תוכן אינפורמטיבי לגבי נושא שנמצא במחלוקת ציבורית.

איסור זה אינו כולל מודעות שמוצגות על ידי גופי תקשורת ממשלתיים רשמיים (כלומר, Service d’information du Gouvernement) המפרסמים הנחיות בנושא בריאות הציבור שקשורות למשבר נגיף הקורונה (COVID-19) או מידע על תהליכי הבחירות.

הפיליפינים

אסור להציג בפיליפינים את המודעות הבאות בפלטפורמות של Google, בתקופות של קמפיין בחירות או דממת בחירות שנקבעו על ידי ועדת הבחירות (Commission on Elections).

אסור מודעות בעד או נגד מפלגה, או מועמדות של מועמד עצמאי או נציג מפלגה, לתפקיד ציבורי.

סינגפור

בסינגפור אסור לפרסם מודעות מהסוגים הבאים בפלטפורמות של Google:

מודעות שמשפיעות או שנועדו להשפיע:
 • על התוצאות של הבחירות לנשיאות, הבחירות הכלליות לפרלמנט, בחירות משנה לחברות בפרלמנט או משאל עם;
 • על דעת הקהל בנושאים שעל סדר היום הפוליטי או בנושאים שנויים במחלוקת בסינגפור. דוגמאות בולטות לנושאים כאלו הן סוגיות הנוגעות לדת ולגזע; או
 • על הליכים חקיקתיים בסינגפור או על התוצאות של הליכים אלו, או מודעות שמקדמות או שנועדו לקדם שינויים בחוקים של סינגפור או בחוקים החלים באזורים מסוימים בסינגפור.
מודעות שמקדמות אינטרסים של מפלגה פוליטית או קבוצה אחרת המאוגדת בסינגפור למטרות פוליטיות.
 

תשדירי שירות ממשרדי הממשלה, מגופים ממשלתיים ומרשויות המדינה המיועדים לצורך פרסום או הפצה של מידע בנוגע למדיניות לאומית, לפרויקטים לאומיים ו/או למוסדות לאומיים אינם אסורים במסגרת המדיניות הזו. במובן הזה, גם מידע בנוגע להודעות בנושא מדיניות לאומית באירועים כמו עצרת יום הלאום והתקציב אינם אסורים במסגרת מדיניות זו.

אם פעילותך היא מטעם משרדי הממשלה, ארגונים ממשלתיים או רשויות המדינה לצורך הפצת תשדירי שירות מסוג זה, אפשר לבקש לבצע אימות כאן.

קוריאה הדרומית

בקוריאה הדרומית, אסור לפרסם מודעות מהסוג הבא בפלטפורמות של Google:

מודעות שמקדמות מפלגות או מועמדים פוליטיים שמתמודדים על תפקידים הנקבעים בבחירות בקוריאה הדרומית.

צריכים עזרה?

אם יש לכם שאלות לגבי המדיניות שלנו, אתם יכולים לפנות לתמיכה של Google Ads
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
true
true
true
73067