תוכן פוליטי

אנחנו תומכים בפרסום פוליטי אחראי ודורשים שכל המודעות הפוליטיות וכל היעדים שאליהם הן מכוונות יצייתו לכל הדרישות המשפטיות המקומיות באזורים שאליהם הן ממוקדות, כולל חוקים בנושא בחירות וקמפיינים פוליטיים וחוקים בנוגע להפסקת התעמולה לקראת מועד הבחירות. תוכן פוליטי כולל מודעות בנושאים כמו ארגונים פוליטיים, מפלגות, קידום סוגיות פוליטיות או גיוס כספים לקידום סוגיות כאלה , וכן מודעות של מועמדים ופוליטיקאים.

אם תפרסמו תוכן שלא עומד בדרישות של מדיניות התוכן הפוליטי, אנחנו עשויים לחשוף מידע על החשבון והמודעות הפוליטיות שלכם לעיני כלל הציבור או בפני רשויות ממשלתיות ורשויות רגולציה רלוונטיות.

מודעות בנושא בחירות

מותר לפרסם מודעות בנושא בחירות, במסגרת מגבלות שהוגדרו במדינות מסוימות: בהמשך מוסבר איך אנחנו מגדירים מודעות בנושא בחירות בכל מדינה או אזור, ומהן הדרישות החלות על המפרסמים.

מודעות בנושא בחירות באיחוד האירופי

 

באיחוד האירופי, מודעות בנושא בחירות שמפרסמות:

 • מפלגה, נבחר ציבור מכהן או מועמד לפרלמנט האירופי.
 • מפלגה, נבחר ציבור מכהן או מועמד לתפקיד של נבחר ציבור במדינה החברה באיחוד האירופי. לדוגמה, חברי פרלמנט ונשיאים של מדינות ספציפיות, הנבחרים בבחירות ישירות.

לתשומת ליבכם: מודעות בנושא בחירות לא כוללות פרסום של מוצרים או שירותים, לרבות מרצ'נדייז פוליטי (כמו חולצות) או מודעות שמפורסמות על ידי ארגוני חדשות כדי לקדם את הכיסוי שלהם לגבי מפלגות, קמפיינים של בחירות באיחוד האירופי, מועמדים או נבחרי ציבור מכהנים.

בהמשך מפורטות הדרישות שעל מפרסמים לציית להן כדי להציג מודעות בנושא בחירות באיחוד האירופי.


דרישה לאימות מפרסמים כדי להציג מודעות בנושא בחירות באיחוד האירופי

מותר במסגרת מגבלותרק מפרסם שאומת בידי Google יוכל להציג באיחוד האירופי מודעות בנושא בחירות.

מידע על שליחת בקשה לאימות

פותר הבעיות
 1. מודעות בנושא בחירות באיחוד האירופי יכולות להופיע רק בתחומי האיחוד האירופי. עליכם לוודא שהמודעות שלכם מופיעות רק שם ושביצעתם את תהליך האימות הנדרש כדי להציג את המודעות האלה. בקישור הבא אפשר לקרוא מידע נוסף על תהליך האימות

 2. פנו אלינו כדי שנבדוק את המודעות שוב או ערכו אותן. אחרי העריכה או שליחת הבקשה לבדיקה, המודעה והיעד שלה יישלחו לבדיקה מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אך לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך יכול להימשך יותר זמן.

 3. אם אין לכם אפשרות להשלים את תהליך האימות, עליכם להסיר את כל התוכן המפר את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות.

מודעות בהודו בנושא בחירות לפרלמנט ההודי (Lok Sabha)

 

בהודו, מודעות בנושא בחירות הן מודעות שמפרסמות מפלגה, מועמד פוליטי או חבר מכהן בפרלמנט ההודי, או שהן מוצגות מטעם מפלגה, מועמד פוליטי או חבר מכהן בפרלמנט ההודי.

לתשומת ליבכם, מודעות בנושא בחירות לא כוללות מודעות של ישויות שאינן פוליטיות המקדמות מרצ'נדייז פוליטי (כמו חולצות) או מודעות שמוצגות על ידי ארגוני חדשות כדי לקדם את הסיקור התקשורתי שהם מציעים לגבי מפלגות, קמפיינים לפרלמנט ההודי, מועמדים או חברים מכהנים בפרלמנט ההודי.

בהמשך מפורטות הדרישות שעל מפרסמים לציית להן כדי להציג מודעות בנושא בחירות בהודו.

דרישה לאימות מפרסמים על מנת להציג מודעות בנושא בחירות בהודו
מותר במסגרת מגבלותרק מפרסם שאומת בידי Google יוכל להציג בהודו מודעות בנושא בחירות. 
דרישה לאישור מקדים של מודעות בנושא בחירות בהודו

מותר במסגרת מגבלותמפרסמים שרוצים להציג מודעות בנושא בחירות בהודו חייבים לשלוח עבור כל מודעה אישור מקדים תקף שהונפק על ידי ועדת הבחירות של הודו (ECI) או על ידי מקור שהוסמך על ידי ה-ECI.

הערה: מפרסמים צריכים לעבור את תהליך האימות של Google לפני שהם שולחים את האישור המקדים לכל מודעה.
 

אם כבר עברתם את תהליך האימות של Google, כאן אפשר לשלוח אישור מקדים למודעות בנושא בחירות

פותר הבעיות
 1. את המודעות בנושא בחירות בהודו אפשר להציג רק בתחומי הודו. עליכם לוודא שהמודעות שלכם בנושא בחירות בהודו מופיעות רק בתחומי הודו. בנוסף, עליכם לוודא שעברתם את תהליך האימות של Google וששלחתם אישור מקדים בשביל כל מודעה שאתם רוצים להציג בנושא בחירות. בקישור הבא אפשר לקרוא מידע נוסף על תהליך האימות.

 2. אפשר לפנות אלינו כדי שנבדוק את המודעות שוב. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אך לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך יכול להימשך יותר זמן.

 3. אם אין לכם אפשרות להשלים את תהליך האימות או לא קיבלתם את האישור המקדים, עליכם להסיר את כל התוכן המפר את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות.

מודעות בנושא בחירות פדרליות בארצות הברית

בארצות הברית, מודעות בנושא בחירות כוללות מודעות המפרסמות נבחר ציבור מכהן או מועמד לתפקיד פדרלי הנקבע בבחירות, כמו הנשיא או סגן הנשיא של ארצות הברית, חברים בבית הנבחרים של ארצות הברית או חברים בסנאט של ארצות הברית.

לתשומת ליבכם, מודעות בנושא בחירות לא כוללות פרסום של מוצרים או שירותים, לרבות מרצ'נדייז פוליטי (כמו חולצות) או מודעות שמפורסמות על-ידי ארגוני חדשות כדי לקדם את הסיקור התקשורתי שהם מציעים לגבי קמפיינים לבחירות פדרליות, מועמדים או נבחרי ציבור מכהנים.

בהמשך מפורטות הדרישות שעל מפרסמים לציית להן כדי להציג מודעות בנושא בחירות פדרליות בארצות הברית.

דרישה לאימות מפרסמים על מנת להציג מודעות בנושא בחירות בארצות הברית 

מותר במסגרת מגבלותרק מפרסם שאומת בידי Google יוכל להציג בארצות הברית מודעות בנושא בחירות. 

מידע על שליחת בקשה לאימות

פותר הבעיות
 1. את המודעות בנושא בחירות בארה"ב אפשר להציג רק בתחומי ארצות הברית. עליכם לוודא שהמודעות שלכם בנושא בחירות בארה"ב מופיעות רק בתחומי ארה"ב ושעברתם את תהליך האימות על מנת להציג את המודעות האלה. בקישור הבא אפשר לקרוא מידע נוסף על תהליך האימות
 2. פנו אלינו כדי שנבדוק את המודעות שוב, או ערכו אותן. אחרי העריכה או שליחת הבקשה לבדיקה, המודעה והיעד שלה יישלחו לבדיקה מחדש. רוב המודעות נבדקות בתוך יום עסקים אחד, אך לפעמים נדרשת בדיקה מורכבת יותר והתהליך יכול להימשך יותר זמן.
 3. אם אין לכם אפשרות להשלים את תהליך האימות, עליכם להסיר את כל התוכן המפר את המדיניות לגבי מודעות בנושא בחירות.

מודעות בנושא בחירות ברמת המדינה בארצות הברית

בנוסף לדרישות שצוינו, בחלק מהמדינות בארה"ב יש הגבלות נוספות לגבי מודעות בנושא בחירות מקומיות וברמת המדינה. בהמשך אפשר למצוא את הפרטים בשביל כל מדינה.

הגבלות במרילנד
חל איסור על:
 מודעות שקשורות למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות לרשויות המקומיות ולרשויות המדינה
הגבלות בניו ג'רזי
חל איסור על:
 מודעות שקשורות למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות לרשויות המקומיות ולרשויות המדינה
הגבלות בניו יורק

כדי לרכוש מודעות בנושאים פוליטיים, ועדות לפרסום פוליטי במימון עצמאי במדינת ניו יורק נדרשות לעמוד בדרישות הבאות:  

מותר במסגרת מגבלות אם ועדות לפרסום פוליטי במימון עצמאי במדינת ניו יורק מעוניינות לרכוש מודעות שקשורות למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות, ברמת המדינה וברמה המקומית, הן חייבות להודיע ל-Google שהן פועלות כוועדות לפרסום פוליטי במימון עצמאי ולשלוח עותק של מסמכי הרישום שהגישו לוועדת הבחירות של מדינת ניו יורק. 
 
יש למלא את הטופס הזה כדי לעמוד בדרישות שצוינו.  
אם אתם משתמשים בפלטפורמת Display & Video 360 לפרסום, יש למלא את הטופס כאן כדי לעמוד בדרישות שצוינו.
הגבלות בנבדה
חל איסור על:
 מודעות שקשורות למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות לרשויות המקומיות ולרשויות המדינה
הגבלות בוושינגטון
חל איסור על:
 מודעות שקשורות למשאלי חקיקה ולמועמדים בבחירות לרשויות המקומיות ולרשויות המדינה

מודעות בנושא בחירות בקנדה

בין 30 ביוני ל-21 באוקטובר 2019 אסור יהיה לפרסם בפלטפורמות של Google בקנדה:

 מודעות שמקדמות מפלגה פדרלית, מנהיג של מפלגה כזו, חברים בפרלמנט של קנדה או מועמדים לפרלמנט (כולל מתמודדים שרוצים לקבל תמיכה של מפלגה בבחירות לפרלמנט).

הערה: המדיניות הזו לא חלה על מודעות שארגוני חדשות מפרסמים כדי לקדם את הכיסוי החדשותי של הבחירות.

מודעות בנושא סוגיות ציבוריות בקנדה

בין 27 באוגוסט ל-21 באוקטובר 2019 אסור יהיה לפרסם בפלטפורמות של Google בקנדה:

 מודעות שעוסקות בסוגיה המקושרת למפלגה פדרלית, לחברים בפרלמנט של קנדה או למועמדים לפרלמנט.

הערה: המדיניות הזו לא חלה על מודעות שארגוני חדשות מפרסמים כדי לקדם את הכיסוי החדשותי של הבחירות.

דרישות לגילוי נאות לגבי פרסום בנושא בחירות 

Google דורשת שכל מודעת בחירות באיחוד האירופי, בהודו ובארצות הברית תכלול הודעת גילוי נאות המציינת מי שילם על המודעה. ברוב הפורמטים של המודעות, Google תיצור באופן אוטומטי הודעת גילוי נאות בדבר מימון המודעה (Paid for by) בעזרת המידע שסופק בתהליך האימות. 

מותר במסגרת מגבלות מפרסם שבוחר להשתמש בתכונות ובפורמטים הבאים של מודעות הזמינים ב-Google נושא באחריות לכלול ישירות במודעה הודעת גילוי נאות בדבר מימון המודעה (Paid for by), ולציין בה את שם הארגון או האדם שמשלם על המודעה. הודעת הגילוי הנאות צריכה להופיע במודעה באופן קבוע.

לידיעתכם, הודעת הגילוי הנאות הזו אינה תחליף להודעות גילוי נאות אחרות שאתם מחויבים להציג במודעה לפי חוק.

מידע על תיקון מודעה שנדחתה 

 

זקוקים לעזרה?

אם יש לכם שאלות לגבי המדיניות שלנו, אפשר לפנות אל התמיכה של Google Ads.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?